Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2009-02-20 nr. 3225

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• GÜNTER EICH.
Stebėk pirštų galus
5
• KRONIKA1
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
 PARODOS

KNYGŲ MUGĖS ĮSPŪDŽIAI 
• KORNELIJUS PLATELIS.
Kritikai pasitraukė
7
• RIMVYDAS STRIELKŪNAS.
Kitokie literatūros konkursai
9
• ANTANAS ŠIMKUS.
Jei norite sutaupyti Knygų mugės metu
5

AKTUALIJOS 
• Menininkus reikia remti3
• NERINGA MIKALAUSKIENĖ.
Teksto „virtuvės“ ypatumai
2

KNYGOS 
• Naujos knygos1
• JŪRATĖ BARANOVA.
Gyvenimas po gyvenimo, pasak Danutės Kalinauskaitės
11
• ASTRIDA PETRAITYTĖ.
Kruopšti būtosios dvasios archeologija
12
• Bibliografijos ir knygotyros centras
• MINDAUGAS PELECKIS.
Ikonos
9

TEATRAS 
• Dorogoi Anton Pavlovič. Patologiškas bandymas pabendrauti su genijaus dvasia2

MUZIKA 
• VYTAUTĖ MARKELIŪNIENĖ.
„Mus sujungė pasitikėjimas“

DAILĖ 
• AISTĖ BIMBIRYTĖ.
Sutapimai ir kitos Galiaus Kličiaus pasakos
• KRISTINA STANČIENĖ.
Ką sakote?!
5

ŠOKIS 
• Su baleto artistu ANTANU BELIUKEVIČIUMI kalbasi MARIUS KRAPTAVIČIUS.
Šiek tiek apie paukščio Antano skrydį

SAVAITĖ SU TV 
• SKIRMANTAS VALIULIS.
Kur dingsta pinigai
2

KINAS 
• RIDAS VISKAUSKAS.
Grįžta herojai
2

KRONIKA 
• Vaikiškos operos konkursą laimėjo J. Tamulionio „Bruknelė“1
• Keistuolių teatre – istorija apie Pinokį

POEZIJA 
• ARŪNAS SPRAUNIUS.
13

PROZA 
• STASYS BABONAS.
Autobusas nuvažiavo

VERTIMAI 
• MICHEL DE MONTAIGNE.
Esė
6

AKTYVIOS JUNGTYS/ŠIUOLAIKINIS MENAS 
• ANDRIUS JEVSEJEVAS.
Žinia iš mūsų teatro „paraščių“
1

AKTYVIOS JUNGTYS/KULTŪROS DIS/KURSE 
• EDVARDAS RIMKUS.
Kelionė kalboje ir iš kalbos

AKTYVIOS JUNGTYS/JAUNIMO PUSLAPIS 
• JURGIS VININGAS.
Žaidimo degtukais ypatumai
2
• SAULIUS VASILIAUSKAS.
Vienišo pasaulio chrestomatija
5

SKELBIMAI 
• Seminaras vertėjams

KRONIKA 
• JULIJA PETKEVIČIENĖ.
„Portfolio“ meno galerija: menas visiems
• Keistuolių teatre – svečiai iš Tbilisio

DE PROFUNDIS 
• STASYS STACEVIČIUS.
Krizių kaimo istorijos
2
• GERHARD RÜHM.
levitacija
• ALBERTAS SKYRELIS.
E p i g r a m o s
3

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS

PARODOS

[skaityti komentarus]


Vilnius


LIETUVOS NACIONALINIS MUZIEJUS
Naujasis arsenalas
Arsenalo g. 1
Senosios Lietuvos istorijos ir etninės kultūros ekspozicija
Iki III.15 – paroda „Kuršiai – baltų vikingai“
Paroda „Neišeikvojamiems dangaus turtams pašvęsta...Trakų parapinei bažnyčiai – 600“

Senasis arsenalas
Arsenalo g. 3
Lietuvos proistorė

Gedimino pilies bokštas
Arsenalo g. 5
Ginklai ir pilies ikonografija

Signatarų namai
Pilies g. 26
Nuolat papildoma Vasario 16-osios Akto signatarams skirta ekspozicija

Kazio Varnelio namai – muziejus
Didžioji g. 26
K.Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija
Lankymas antradienį – šeštadienį iš anksto susitarus tel.: 279 16 44


LIETUVOS DAILĖS MUZIEJUS
Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai
Lietuvos dailės (XVI–XX a. pr.) ekspozicija
Iki V.31 – nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ paroda „Pirosmani“
Iki III.22 – A.Kučo kūrinių paroda „Įprasminta tradicija“, skirta dailininko 100-osioms gimimo metinėms

Taikomosios dailės muziejus
Arsenalo g. 3 a
Profesionaliosios sakralinės dailės (XV-XIX a.) ekspozicija
Kryžių, koplytėlių ir koplytstulpių ekspozicija
Iki VI.1 – ilgalaikė ekspozicija „Atkuriamiems Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmams įsigytos ir dovanotos vertybės“

Radvilų rūmai
Vilniaus g. 22
Iki 2010.I.1 – Radvilų giminės portretų paroda


VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJA
Juvelyrikos galerija „Argentum“
Latako g. 2
Iki III.4 – Aušros Mačiulaitienės ir Neringos Poškutės juvelyrikos darbų paroda „Suveltas išskirtinumas“

Tekstilės galerija-dirbtuvės „Artifex“
Gaono g. 1
S.Inčirauskaitės-Kriaunevičienės personalinė paroda

A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“
Dominikonų g. 15
Lietuvių liaudies drabužiai ir audiniai, Tamošaičių kūriniai


ŠIUOLAIKINIO MENO CENTRAS
Vokiečių g. 2
Iki III.8 – paroda „Bendrasis kodas: 5 kontinentai, 10 bienalių, 20 menininkų“


GALERIJA „MENO NIŠA“
Upės g. 5
Iki III.27 – jaunosios kartos menininko Viktoro Dailidėno (g. 1979) meninio stiklo paroda


VDA AUTORINĖS JUVELYRIKOS GALERIJA ,,ARGENTUM“
Latako g. 2
Iki III.4 – paroda „Suveltas išskirtinumas“


LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTAS
Vileišio g. 5
Iki II.28 – D. Dokšaitės sumi-e (tapyba tušu) paroda ,,Sakrališkasis Vilnius“


LIETUVOS NACIONALINĖS UNESCO KOMISIJA 
Šv. Jono g. 11
Iki II.27 – Simono Gutauto fotografijos paroda „Tai, kas mane padarė žmogumi“


RAŠYTOJŲ KLUBAS
K.Sirvydo g. 6
Lino Brogos fotografijų paroda „Iš Lietuvos sakralinės skulptūros“


VILNIAUS MOKYTOJŲ NAMAI
Vilniaus g. 39/6 
Iki II.24 kiemelyje – mažųjų vilniečių Morių paro­da „Užgavėnių Morė“


VILNIAUS VAIKŲ IR JAUNIMO MENO GALERIJA
Vilniaus g. 39/6 
Mažojoje salėje – Irinos Petrosian ir jos mokinių fotopaveikslų paroda „Žemės meilė“
Iki III.7 – paroda „4 iš Rokantų kaimo“


JUSTINO VIENOŽINSKIO DAILĖS MOKYKLA
Konarskio g. 37
Iki II.28 – tapytojų Ž.Dobilo, R.Gritėno, A.Martinaičio, K.Miliūno ir J.Zagorsko naujausių darbų paroda


LIETUVOS TEATRO, MUZIKOS IR KINO MUZIEJUS
Vilniaus g. 41
Paroda „Iš Teatro, muzikos ir kino muziejaus rinkinių. XIX–XX a. pirma pusė“
Iki II.28 – G.M.Masytės-Baskienės akvarelės paroda
Paroda „Elenos pagrobimas. Vilnius, 1363“
Paroda „Mstislavas Dobužinskis. Scenografija“


ŠV. KRYŽIAUS NAMAI
S. Daukanto a. 1
Iki III.9 – paroda „Paprasta pilnatvė“


LIETUVOS GELEŽINKELIŲ MUZIEJUS
Mindaugo g. 15
Iki III.19 – projekto „Ignalina – Dūkštas – Turmantas. Miestelių istorijos“ paroda


Kaunas


M.K.ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS
V.Putvinskio g. 55
Nuolat veikiančios parodos: XV–XIX a. senoji Lietuvos dailė; XX a. pirmos pusės Lietuvos vaizduojamoji dailė; Lietuvių liaudies menas


M.ŽILINSKO DAILĖS GALERIJA
Nepriklausomybės a. 12
Nuolat veikiančios parodos: senovės pasaulio dailė, XVII–XX a. pasaulio taikomoji dailė, XVI-XX a. Europos vaizduojamoji dailė, M. Žilinsko dovanoti paveiks­lai bei skulptūros; „Muziejus neregiui“. Registruotis tel. 8 37 22 94 75


PAVEIKSLŲ GALERIJA
Donelaičio g. 16
Iki II.22 – jubiliejinė geriausio metų kūrinio rinkimų paro­da


A. ŽMUIDZINAVIČIAUS KŪRINIŲ IR RINKINIŲ MUZIEJUS
V. Putvinskio g. 64
Iki II.22 – S.Grabliauskaitės paroda „Stiklo sala“


AUKSO PJŪVIS
Putvinskio g. 53
Iki III.3 – A.Skliutauskaitės paroda „Linija ir spalvos“ ir T.Diščenko paroda „Grafika“


KERAMIKOS MUZIEJUS
Rotušės a. 15
Lietuvos keramika


A.IR P.GALAUNIŲ NAMAI
Vydūno al. 2
A. ir P. Galaunių memorialiniai kambariai: biblioteka; XXVII knygos mėgėjų draugijos veiklai skirta ekspozicija; Nepriklausomybės akto signataro K. Bizausko kambarys
Iki II.27 – Kauno menininkų paroda iš ekspedicijos „Čiurlionio keliais“


MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS
Rotušės a. 13
Lietuvių literatūros istorijos ir kultūrinio gyvenimo ekspozicija
Lietuvių egzodo literatūros apžvalga „Išėję sugrįžti”
Paroda „Vincui Kudirkai – 150“
Paroda „Atsiminimai, paieškos ir užrašai...“, skirta Juliaus Būtėno 100-mečiui
Paroda „Romanas kaip lemtis“, skirta Mykolio Sluckio 80-mečiu
Paroda „Portretas be rėmų“, skirta J.Gimberio 70-mečiui
Paroda „O Dieve, tavo spalvos... „, skirta L.Gutausko 70-mečiui
Paroda „Atvirukas Vladui“, skirta V.Baltuškevičiaus 70-mečiui
Petro Cvirkos scenos vaizdelių „Iš Sibiro“ ir „Bajoro žentas“ rankraščių ekspozicija


MENININKŲ NAMAI
V.Putvinskio g. 56
Medžio drožėjo Kęstučio Benediko paroda „Keliavimas į šviesą“


Klaipėda


PRANO DOMŠAIČIO GALERIJA
Liepų g. 33
P.Domšaičio tapybos ekspozicija
G.Kazokienės dovanota kolekcija ,,Australijos ir Okeanijos tautų menas“
Iki XII.31 – paroda „Trys Klaipėdos dailės dešimtmečiai“
Horsto Skodlerako (Vokietija) tapybos paroda „Peizažai. Klaipėdos kraštas ir Holšteinas“


Šiauliai


DAILĖS GALERIJA
Vilniaus g. 245
Iki II.21 – grafikės E.Kairiūkštytės paroda „Deginantis gyvenimo artumas“


CH. FRENKELIO VILA
Vilniaus g. 74
Ekspozicijos „Provincijos dvaras XIX a. vid.–XX a. vid.“, „Žydų kultūros paveldas Šiauliuose: pirkliai Frenkeliai“


Druskininkai


MIESTO MUZIEJUS
M.K. Čiurlionio g. 59
Iki III.5 – fotomenininkų, 2008 m. B.Buračo premijos laureatų Mindaugo ir Algimanto Černiauskų paroda „Šilinių, gruntinių ir panemunių dzūkų socialinis portretas“


M.K. ČIURLIONIO MEMORIALINIS MUZIEJUS
M.K. Čiurlionio g. 35
Nuolat veikia Čiurlionio paveikslų reprodukcijų ir grafikos kopijų paroda
Iki III.1 – tapybos paroda „Dievo šviesoje“ iš M. Žilinsko dailės kolekcijos


Palanga


GINTARO MUZIEJUS
Vytauto g. 17
Ekspozicija ,,Natūralus ir istorinis gintaras“
Gintaro inkliuzų ir meninių dirbinių paroda „Gintaro pasaulis“
Iki IV.12 – Kaliningrado gintaro muziejaus paroda „Baltijos auksas“
Iki IV.30 – paroda „Gintaro mozaikos“
Iki V.3 – paroda „Grafai Tiškevičiai Palangoje“
 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Gruodžio

PATKPŠS

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 7 iš 7 
14:27:10 Dec 19, 2011   
Apr 2009 Aug 2014
Sąrašas   Archyvas   Pagalba