Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2006-09-22 nr. 3110

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Valdas Gedgaudas.
ORFĖJAS RUGPJŪTĮ
37
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS2

AKTUALIJOS 
 NERAMŪS METAI1
• KULTŪROS MINISTRAS ATSIŽVELGS Į LIETUVOS KULTŪROS IR MENO TARYBOS NUOMONĘ3
• Liudvikas Jakimavičius.
RENGINYS. DU RAKURSAI

KNYGOS 
• Aušra Martišiūtė.
ŽAIDIMO PERIPETIJOS KOSTO OSTRAUSKO JUBILIEJAUS PUOTOJE
1
• Asta Bieliauskaitė.
VISAI VYKĘS...
22
• GEOGRAFO BIBLIOTEKA
• POST SCRIPTUM1
• MICHAILAS CHODORKOVSKIS, TYLOS KALINYS
• KNYGŲ APŽVALGA3
• NAUJOS KNYGOS

MUZIKA 
• ŽVILGSNIS Į KRISTUPO VASAROS FESTIVALĮ2
• Laima Slepkovaitė.
„THE SWINGLE SINGERS“
1

TEATRAS 
• BALTIJOS TEATRŲ FESTIVALIS GAIVINA BENDRADARBIAVIMĄ
• Vlada Kalpokaitė.
„MŪSŲ MIRTIES SERVISO DARBUOTOJAI – ITIN KVALIFIKUOTI“
• YPATINGO GROŽIO „HAŠIRIGAKI“ ESTETIKA

PAVELDAS 
• Romualdas Budrys.
SURASTI PALANGOS GRAFŲ TIŠKEVIČIŲ RŪMŲ PROJEKTAI

DAILĖ 
• Laima Kėrienė.
MEDALIŲ LOPŠYS TELŠIUOSE
2

POEZIJA 
• GYTIS NORVILAS23

PROZA 
• Jonas Mikelinskas.
NAKVYNĖ RUGIUOSE, ARBA NA IR VAIKAI! NA IR VAIKAI!..

VERTIMAI 
• Ilse Aichinger.
MANO KALBA IR AŠ
• VYTAUTAS V. LANDSBERGIS

AKTYVIOS JUNGTYS/ JAUNIMO PUSLAPIAI 
• Richard Burdett.
VENECIJOS BIENALĖ: MIESTAI, ARCHITETŪRA IR VISUOMENĖ
• Kristupas Sabolius.
AIKŠČIŲ (NE)MENAS
• Darius Piraitis.
KVAPNŪS PARYŽIETIŠKI ŽAIDIMAI
1
• POKYLIO ŠURMULYS IR VIENATVĖ

MENO DIS/KURSE*/ AKTYVIOS JUNGTYS 
• Edvardas Rimkus.
ANAPUS KALBOS IR PATIRTIES

KRONIKA 
• KULTŪRA IR KRIMINALAI
• STUDENTAI DŽIAZUOJA!1
• PAŽINTIS SU PRANCŪZŲ VAIKŲ IR JAUNIMO LITERATŪRA5

DE PROFUNDIS 
• 10 CENTINIS RETRO1
• Skaitytojų laiškai4

AKTUALIJOS

NERAMŪS METAI

Lietuvos kultūros ir meno tarybos pirmininko Kornelijaus Platelio metinė ataskaita

[skaityti komentarus]

(2005.VII.25–2006.IX.18)

2005 metų liepos 14 d. LR kultūros ministro Vladimiro Prudnikovo įsakymu patvirtinta tokia Lietuvos kultūros ir meno tarybos (LKMT) sudėtis: Kornelijus Platelis, Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidentas; Jonas Liniauskas, Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas; Jonas Rudzinskas, Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininkas; Remigijus Merkelys, Lietuvos kompozitorių sąjungos pirmininkas; Valentinas Antanavičius, dailininkas; Aleksandras Macijauskas, fotomenininkas; Vaidotas Jauniškis, teatro kritikas; Raimundas Balza, Lietuvos muziejų asociacijos pirmininkas, Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus direktorius; Zenonas Vaškevičius, Kauno miesto savivaldybės V. Kudirkos viešosios bibliotekos direktorius; Nijolė Laužikienė, asociacijos ,,Kultūros savivaldos kolegija“ kanclerė; Irena Veisaitė, Atviros visuomenės instituto ombudsmenė, Kultūros valdybos narė; Lolita Jablonskienė, dailėtyrininkė; Gintaras Rinkevičius, dirigentas; Arvydas Dapšys, aktorius; Juozas Antanavičius, muzikologas. 2005.VII.25 nauja LKMT susirinko į pirmąjį savo posėdį, kuriame pirmininku išrinko mane, o pirmininko pavaduotoja – Lolitą Jablonskienę.

Iš viso per šį laikotarpį įvyko 14, įskaitant šitą, LKMT posėdžių – septyni 2005 ir septyni 2006 metais. Atrodytų, lyg ir pakankamai. O ką nuveikėme? Keitėme Nacionalinių kultūros ir meno premijų komiteto sudėtį, Valstybės stipendijų meno ir kultūros kūrėjams nuostatus bei kvotas atskiroms meno ir kultūros sritims, skirstėme pačias stipendijas, remdamiesi ekspertų komisijų siūlymais, skyrėme Valstybinę Jono Basanavičiaus ir Kultūros ministerijos premijas, tvirtinome pačias ekspertų komisijas ir siūlėme ministrui KSRF tarybą, svarstėme viešosios įstaigos ,,Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009” įstatus, svarstėme KSRF įstatymo pakeitimo projektą, kuriam taip ir nepritarėme, inicijavome kultūrinės spaudos leidėjų ir Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo diskusiją. Tad, galima sakyti, taryba atliko visus jos nuostatuose numatytus neatidėliotinus darbus, todėl jos veiklą derėtų vertinti patenkinamai.

Politikams šie metai buvo neramūs, kupini tikrų ar tikroviškų skandalų, o kokie jie buvo Kultūros ir meno tarybai? Sakyčiau – taip pat neramūs, net kiek chaotiški. Pagrindinis Kultūros ministerijos šio laikotarpio veiklos bruožas man įsiminė tas, kad buvo nuolat vėluojama tvirtinti ekspertų komisijas, skirstyti projektines lėšas (turiu omenyje taip pat Kultūros ir sporto rėmimo fondą) bei stipendijas menininkams. Tad Kultūros ir meno tarybai teko „gesinti gaisrus“ ir moti ranka į kai kuriuos procedūrinius nesklandumus, gaišti laiką po keletą kartų grįžtant prie tų pačių klausimų.

Tačiau ar LKMT deramai vykdė savo misiją? Rengdamas šią ataskaitą išsiuntinėjau laiškus tarybos nariams, prašydamas atsakyti į keletą klausimų. Visi atsakiusieji teigė, jog taryba nepakankamai dėmesio skyrė strateginiams kultūros ir meno plėtros klausimams, kuriuos svarstyti įpareigoja LKMT nuostatų 4.1 ir 4.2 punktas. Iš tiesų taip ir yra. Nors ministras į šios kultūros ir meno visuomenės atstovų grupės patarimus atsižvelgti neprivalo, faktiškai LKMT tenka šiokia tokia kultūrininkų savivaldos funkcija. Kai kada mes esame puiki priedanga politikams, nenorintiems skirstyti lėšų menininkų projektams ar stipendijoms, o kai kada mūsų patarimus iš tiesų norima išgirsti. Per pastaruosius metus jautėme, kad ministerijai nebuvome reikalingi, kai reikėjo svarstyti kitokius klausimus nei lėšų dalybos. Nepaisant mano prašymų, tiesa, žodinių, mums taip ir nebuvo parodytas šių metų biudžeto projektas, nebuvo klausiama nuomonės, nebuvo aptariamas ir Seimo patvirtintas biudžetas. Noriu priminti, kad anksčiau būta gražios tradicijos pristatyti patvirtintą metinį ministerijos biudžetą ne tik LKMT, bet ir visuomenės bei spaudos atstovams. Nenorėčiau tikėti, kad ji nutrūko dėl to, kad kartą, gal prieš ketvertą metų, „Literatūroje ir mene“ tą biudžetą panagrinėjau kiek kitu požiūriu, bet taip jau nutiko.

Kai kuriuos darbus atlikome ir savo iniciatyva. Verta prisiminti, kad LKMT gana vaisingai inicijavo į LR Vyriausybę besikreipusių kultūrinės periodikos leidėjų ir Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo diskusiją. Taip radosi mūsų pasiūlymai Visuomenės informavimo įstatymo projektui, kurių daugelis vėliau buvo priimti. Beje, čia irgi neapsieita be kuriozų, kuriuos istorijai žinoti verta. LR Ministras Pirmininkas Algirdas Brazauskas, gavęs kultūrinės periodinės spaudos leidėjų laišką, paprašė Kultūros ministerijos jį išnagrinėti kartu su visomis suinteresuotomis šalimis ir pasiūlyti reikalingas Visuomenės informavimo įstatymo pataisas. Ministerija šią užduotį pavedė mums. Keletą kartų teiravausi, kada šiuo klausimu bus sukviestas posėdis, tačiau aiškaus atsakymo negaudavau. Taip praėjo pavedimo vykdymo terminas. Mane stebino, kaip ministerija šaltai žiūri į vyriausybinius pavedimus, todėl pradėjau domėtis nuosekliau. Neoficialiai sužinojau, kad Vyriausybei jau atsakyta, esą čia viskas gerai, jokių problemų nėra. Tuomet sukvietėme posėdį savo iniciatyva. Jame dalyvavo ne tik visos suinteresuotos pusės, bet ir Seimo, Prezidentūros atstovai. Pasirodė, kad visi nori susitarti ir pagerinti SRTRF veiklą kur kas labiau, nei manyta.

Tiesa, kartais LKMT atstovai būdavo kviečiami svarstyti svarbių klausimų. Štai Lolita Jablonskienė, Jonas Liniauskas bei Remigijus Merkelys dalyvavo rengiant naują Kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymo projektą, tačiau į jų pastabas visiškai nebuvo atsižvelgta. Todėl negalėjome to įstatymo projektui pritarti. Kartais nebūdavo atsižvelgiama į mūsų pastabas net tada, kai to reikalaudavo įstatymas. Pavyzdžiui, galiojantis KSRF įstatymas nurodo, kad KSRF tarybos narius siūlo LKMT, o tvirtina ministras. Procedūra lyg ir turėtų būti aiški: LKMT pasiūlo tarybos narius, ministrui sudėtis netinka, jis prašo LKMT ją keisti. Po kelių tokių nesėkmingų pasikeitimų dokumentais LKMT turėtų būti paleidžiama. Ministras šią procedūrą sutrumpino: be jokio paaiškinimo išbraukė vienas pavardes ir įrašė kitas. LKMT čia savo principingumo neberodė, nes ir taip buvo labai vėluojama, o projektų vykdytojai laukė lėšų paskirstymo. Galų gale mes ministro pasiūlytiems žmonėms ir neturėjome jokių pretenzijų. Mums tik buvo neaišku, kodėl elgiamasi ne pagal įstatymo numatytas procedūras.

Tikriausiai dalį kaltės dėl neveiklumo turėtų prisiimti ir LKMT, ir aš, jos pirmininkas. Manau, turėtume sudaryti savo posėdžių grafiką ir, aptarę svarstytinus klausimus su ministerijos vadovybe, įtraukti juos į darbotvarkę. (Tai siūlė ir L.Jablonskienė.) Jeigu taip būtume padarę pernai, gal ir ministerijoje viskas būtų vykę sklandžiau, ir mūsų bendradarbiavimu būtume labiau patenkinti. Reikia pripažinti, kad ir ne į visus ministro klausimus atsakėme trumpai drūtai. Pavyzdžiui, ministras klausė, ar nederėtų kokia nors forma menininkams vėl pradėti teikti rangus (vardus), idant paskui galima būtų pasirūpinti socialinėmis garantijomis, ir prašė pasiūlyti tokią formą. Mes, pakraipę galvas, šį klausimą atidėjome. Noriu priminti, jog dar neapsvarstėme LR Seimo Švietimo mokslo ir kultūros komiteto 2006.VI.7 organizuotos konferencijos rezoliucijos, kurią rengė ir kai kurie LKMT nariai. Be abejo, čia „kalta“ buvo ir vasara, ir Vyriausybės griūtis, tačiau tai padaryti būtina, nes kai kas iš tos rezoliucijos atsispindi naujos Vyriausybės programoje.

Nenorėčiau visiškai sutikti su tais, kurie mano, kad LKMT iš viso neturėtų skirstyti lėšų, dubliuoti ekspertų komisijų darbo. Jokiu būdu nemanau, kad LKMT nariai išmintingesni ir geriau informuoti už ekspertus. (Tai bandėme parodyti laikydamiesi jų sudaryto reitingo.) Tačiau esu įsitikinęs, kad projektinis finansavimas ir kūrybinės stipendijos labai svarbios menininkų bendruomenei. Lėšų skirstymo mechanizmą ir kokybę visiems drauge reikia nuolatos tobulinti, ir šio, kad ir kokio sunkaus ir nemalonaus, darbo savivaldos funkcijas atliekančiai tarybai kratytis nederėtų. Juo labiau kad nepatenkintų vienokiais ar kitokiais sprendimais niekada netrūks. Juo labiau kad lėšų skirstymo procesas dar nėra griežtai reglamentuotas. Nedidelei šaliai, kokia yra Lietuva, sunku išvengti ir subjektyvių šį procesą iškraipančių faktorių. Kita vertus, vargu, ar čia įmanomas koks nors biurokratinis objektyvumas. O jei tokia sistema būtų sukurta, vargu, ar ji mus tenkintų. Po pernykščio skirstymo gavau šiek tiek priekaištų iš savo kolegų tiek dėl ekspertų komisijų, tiek dėl pačios LKMT darbo. Tų priekaištų tikrai nebuvo daug, tačiau turime stengtis, kad jų nebūtų iš viso. Juk kiekvienas mūsų sprendimas gyvybiškai svarbus konkrečiam menininkui. Ir visada lieka abejonė – gal tik nusiskundimų mažai, o klaidų dar gana daug?

Norėdami patobulinti šiuos darbus grynai savo iniciatyva sudarėme darbo grupę (J.Antanavičius, L.Jablonskienė, I.Veisaitė), turėjusią pasiūlyti formą, pagal kurią ekspertai pateiktų duomenis LKMT. Darbo grupė savo užduotį atliko ir pateikė tarybai visų rūšių valstybės stipendijų paraiškų, stipendininkų ataskaitų, ekspertų komisijos posėdžių protokolų, kandidatų gauti stipendiją sąrašų pateikimo LKMT formas. Aptariant jas konstatuota, kad ekspertų komisijos turėtų ne tik skirstyti stipendijas, bet ir atidžiau vertinti menininkų ataskaitas, teikti savo išvadas LKMT. Reikėtų pasvarstyti, ar visų ekspertų komisijų kompetencija atitinka jai keliamas užduotis. Kai kurioms jų tenka per plati sritis. Pavyzdžiui, tarybos narys Jonas Liniauskas ne kartą yra minėjęs, kad Literatūros ir leidybos ekspertų komisijoje per maža rašytojų. Ji gali kvalifikuotai skirstyti lėšas leidybai, bet kai svarstomos kūrybinės stipendijos rašytojams, daugelio jos narių kompetencijos nebepakanka. Tad gal čia reikėtų atskiros komisijos?

Kaip minėjau, projektinės lėšos ir stipendijos menininkams buvo skirstomos vangiai. Pamenu po praeitų metų suvėlavusio KSRF lėšų skirstymo Lolitos Jablonskienės mūsų posėdyje išsakytą prašymą ministrui pagreitinti šiuos procesus. Tačiau nuo to jie tik sulėtėjo. Vėluoti pradėta jau tvirtinant ekspertų komisijas. Kadangi vyksta nuostatuose numatyta rotacija, komisijos turi būti kasmet iš naujo tvirtinamos. Kai kurie ministerijos skyriai ekspertus pasiūlydavo net nepaklausę, ar šie sutinka tą darbą dirbti. Taip atsitiko su Literatūros ir leidybos ekspertų komisija. Kai keli žmonės joje dalyvauti atsisakė, jų paprašyta atsistatydinti, tačiau to padaryti jie irgi negalėjo, nes nesijautė esą komisijos nariai. Tai, žinoma, būtų juokinga, jei dėl šios gaišaties daugeliui paraiškų teikėjų nebūtų liūdna. Apskritai LKMT trūko skyrių paramos. Dažnai darbai lėtai vykdavo ir dėl LKMT sekretoriaus, kuris taip pat yra ir KSRF tarybos sekretorius, per didelio darbo krūvio. Tai esame įrašę net vieno tarybos posėdžio protokole. Prašytume ministerijos vadovybės geriau organizuoti šiuos darbus. Jau šiandien reikia patikrinti, ar kurių nors ekspertų komisijų bei KSRF tarybos narių kadencijos nėra pasibaigusios. Vėluoti atlikti tai, kas vis tiek turės būti padaryta, nėra jokios prasmės.

Gal mano ataskaita išėjo per daug kritiška ir daug dėmesio skirianti smulkiems nesklandumams. Bet, manau, būtent jie trukdė gilintis į svarbesnius kultūros politikos dalykus. Kita vertus, iš tarybos narių per šiuos metus teko išgirsti ir dar kritiškesnių vertinimų. Viliuosi, kad kitose mano ar kieno nors kito ataskaitose tokių dalykų minėti nebereikės. Ankstesnių metų LKMT ataskaitą buvęs pirmininkas Valentinas Sventickas baigė taip: „Kultūros ministerijos būstinėje pradėtas remontas. Gera žinia. Naujoji ministerijos vadovybė atėjo rekonstrukcijos įkarštyje. Tebus tai simboliška žinia.“ Dabar remontas jau eina į pabaigą, galima bus daryti tai, ką daryti tiesiogiai dera tiek ministerijai, tiek tarybai. Tebus tai irgi simboliška žinia.

Vilnius, 2006.IX.18

 

Skaitytojų vertinimai


31422. varna2006-09-27 13:16
Puiki atskaita. Pamokanti. Kritiška ir savikritiška. Labai įdėmiai skaičiau ir supratau, jog be LKMT žlugtų Lietuvos kultūros strategija ir taktika. Liktume kaip našlaičiai po žvarbiu Europos Sąjungos dangumi. Puiki ataskaita. Bravo, Plateli. Tikiuosi, kitame numeryje bus tęsinys. Ir dar kitame....

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Gruodžio

PATKPŠS

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 12 iš 12 
14:25:43 Dec 19, 2011   
Dec 2010 Dec 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba