Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2002-06-14 nr. 2903

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• "POEZIJA MUMS YRA PASLAPTIS"6
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS1
• VAKARAI4
• ĮVAIRŪS
• LRT KULTŪROS LAIDOS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• DIDŽIOJO "LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNO" PABAIGTUVĖS
• ANTANAS NAUJOKAITIS.
LIETUVIŲ KALBOS RŪMAS
1
• "SANTAROS-ŠVIESOS" KONFERENCIJOS PROGRAMA2

MUZIKA 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
KOMPOZITORIAUS VYTAUTO BARKAUSKO TRIUMFAS
4
• Rytis Jokūbaitis.
LIETUVOS VALSTYBINIS SIMFONINIS ORKESTRAS BAIGĖ SEZONĄ
4

TEATRAS 
• Ridas Viskauskas.
KAS NAUJA LĖLININKŲ PASAULYJE
1
• Lionginas Šepkus.
KNYGA APIE TEATRĄ MARIJAMPOLĖJE

DAILĖ 
• Jurgita Ludavičienė.
GULBĖS IR PRIEKABOS:
2
• Ignas Kazakevičius.
IR MENAS, IR DŽIAZAS, IR RAGANA
1

ANIMACIJA 
• Algirdas Selenis.
ANIMACIJOS REANIMACIJA
2

PROZA 
• Emilija Liegutė.
SŪNUS SUGRĮŽO
• SMUIKŲ DIRBĖJO IŠĖJIMAS

KNYGOS 
 Alvydas Šlepikas.
POEZIJA, MATEMATIKA IR RAUDOS
19
• Vytautas Martinkus.
TARP GRIGALIŠKOJO CHORALO IR NETIKRO CHOPINO
2
• FOTOGRAFIJŲ ALBUMAS POETUI6
• NAUJOS KNYGOS

POEZIJA 
• ADAM ZAGAJEWSKI

ESĖ 
• Astrida Petraitytė.
LITERATŪRA IR… -

LIETUVIAI SVETUR 
• ANTANAS NAUJOKAITIS

KRONIKA 
• ĮSIMINTINAS VAKARAS
• Paulina Žemgulytė.
EZRA POUNDAS - LIETUVIŠKAI
2
• "TEATROLOGINIAI ESKIZAI", NR. 21
• BŪKIME TIKSLESNI2

IN MEMORIAM 
• SU ELENA DOVYDĖNIENE ATSISVEIKINANT

SKELBIMAI 
• PADĖKA
• RAŠYTOJŲ VASARA

DE PROFUNDIS 
• Tomas Arūnas Rudokas.
AUDIOKASETĖ, RASTA NAKTINIAME VILNIAUS BARE*
4

DIFFICILE EST SATIRAM NON SCRIBERE! 
• Tadas Desperadas.
AIVARAS
1

KNYGOS

POEZIJA, MATEMATIKA IR RAUDOS

Alvydas Šlepikas

[skaityti komentarus]

iliustracija
Dailininkas Linas Spurga

Šiemetinio "Poezijos pavasario" almanacho ypač laukiau. Neslėpsiu. Pirmiausia todėl, kad ją sudarė Liudvikas Jakimavičius, ankstesniais metais virkavęs dėl tos kasmetinės knygos storio, dėl to, kad poezija neva paskęsta tame "broliškame kape" (cituoju nebūtinai jį, bet jo kalbėta panašiai). Apskritai Poezijos pavasario renginiai (ir leidiniai) visi yra aplaistyti ne tik L.Jakimavičiaus ašaromis - vis atsiranda vienas ar kitas graudžiaširdis, beviltiškai raudantis dėl kokių nors priežasčių (šiemet, pavyzdžiui, D.Šimonis "7 meno dienose"). Vieni rauda, nes jiems regisi, kad Poezijos pavasariai moraliai paseno, kiti mauroja todėl, jog almanachai per stori ir poezija ten pasimeta, treti gal ir dėl savęs, kad nūnai kažkokie nebe tokie - nebedžiugina anksčiau džiuginusios poezijos fiestos. Įdomu - ar tikrai tie verksniai nebeturėtų dėl ko verkti, jeigu pagaliau paskandintų savo ašarose daug kam reikalingą renginį (ir leidinį)? Ir ar tikrai kultūrininkai tokie kvaili, kaip iš šalies atrodo, - nereikia jiems jokių poezijos švenčių, ir kvit? O juk valstybėje tiek skylių, kurias reikia užkišti - tik verkit, naivuoliai, mes jau turėsim priežastį tuos pinigėlius, šiaip gal skirtinus poezijai, paskirti, tarkime, kokio eilinio rostropovičiaus honorarui. Ar ne panašios mintys kirbena klerkų galvose? Teko girdėti, jog šiemet Poezijos pavasario finansavimas jau buvo sumažintas. Ar ne mūsų pačių verksmai tą skatina, bičiuliai?

Na, bet bala nematė, grįžkime prie L.Jakimavičiaus ir jo almanacho.

Kaip ir reikėjo tikėtis - almanachas sublogęs. Ar nuo to jis tapo geresnis? Nemanau. Manęs negąsdina stori "Poezijos pavasariai", kuriuose juk visko daugiau, tad netikėtumų - taip pat. Šiemetėje knygoje netikėtumų beveik jokių. Visi savo vietose, visi daugmaž atpažįstami. Netikėčiausias man - Jonas Zdanys, kurio lietuviškai rašyti eilėraščiai jau (ar ne pirmą tik kartą?) alsuoja gyvybe. Netikėtas Gytis Norvilas, kuris, vis nustebinantis nebloga poezija periodikoje, čia tepateikia kažkokius myžčiojimus. Nustebino keista ir, regis, anksčiau netoleruota tendencija - nemažai tekstų, kurie skelbiami almanache, jau skaityti kultūrinėje spaudoje. Paminėsiu keletą, kurie iškart krito į akis: Jolantos Sereikaitės "Metamorfozės", "Šeštadienis Vilniuje", "Erškėtis ir akacija", Arvydo Genio "Atsiliepk" Dianos Paklonskaitės "Rudeninės šviesos atėjimas", Giedrės Kazlauskaitės "Leisk pažinti mane iš begalybės mergaičių" ir "Morgo džiaugsmai". Keista, kad žmonės turi du kartus mokėti pinigus už tą patį. Čia dar reiktų paminėti Sigito Gedos, kuris kartu su L.Jakimavičium yra sudarytojas, nedidelį tekstelį, skirtą O.Milašiaus 125-osioms gimimo metinėms, ir šalia nesuprasi kodėl pateikiamą seną O.Milašiaus eilėraščio "Talita Kumi" vertimą (vertė A.Vaičiulaitis). "Šiaurės Atėnai" žengteli dar toliau ir tą patį S.Gedos tekstą (gana paviršutinišką ir atsainų) Poezijos pavasario dienomis (!) dar ir persispausdina. Gal taip bandyta pasižymėti paukščiuką - paminėjom O.Milašiaus sukaktį? Bet kuo čia dėti skaitytojai? O gal nė nesitikima, kad kas nors ką nors skaito? (Panašią mintį įteigia ir kasmetiniai verksmai dėl almanacho storumo: matyt, paprasčiausiai tingima skaityti.) Sigitas Geda atvirai prisipažįsta, jog taip mano (tiesa, kalbėdamas apie O.Milašių): "Nei ta kalba, kuria jis rašė, nei tomis kalbomis, į kurias verstas (lietuvių, lenkų, gudų, rusų), Milašius beveik nefunkcionuoja". Įdomu, kokiais čia tyrimais gerbiamas poetas remiasi?

Netikėta, kad šiame "Poezijos pavasario" almanache vyrauja mirties tema, - jau Henrikas Čigriejus, kurio eilėraščiais knyga pradedama, ją užkabina ("(…) Oi, kaip lekia // Paukščiai linksmi viršum tavo galvos vakarėjant, / Tuoj viską ir tu sužinosi, vai greitai, vai greitai(…)"), ir ji nutįsta per visą knygą, pasirodydama įvairiausiais pavidalais, kiekvieno poeto vis kitaip prakalbinama, paminima, paerzinama. Apie meilę ar bent jau erotizmą - priešingai - kaži kodėl visai nedaug parašyta. Užtat yra apie narkotikus. Tai va iš kur tas Dariaus Šimonio žargonybių žiaumojimas, barokiškas žodžių išsukinėjimas ir keisti regėjimai, kartais artėjantys prie delyro: "Tuoj įkvėpsiu išdžiūvusios kanapių ramybės", - prisipažįsta "Rykštės" autorius "Poezijos pavasario" almanache. Keista ir netikėta, jog L.Jakimavičius toks atlaidus D.Šimonio pomėgiams (turiu galvoj kanapes - "skanką"), nes pats kadaise ak kaip barė Aurį Radzevičių-Radzių, priekaištaudamas pirmosios šio autoriaus knygos recenzijoje, kad (tiksliai po tiek metų negaliu pacituoti, bet esmė tikrai ši) "negalima pateikti narkotinių vizijų vietoj eilėraščių".

Prie netikėtumų priskirčiau ir nuostabius matematikos pagrindus (gal skaičių teorijos?), gabumą tiksliesiems mokslams, kurio nestinga sudarytojui Liudvikui Jakimavičiui. Pagirtina, jog bandyta susisteminti ar sustruktūruoti pačią "Poezijos pavasario" knygą, tad atsirado skyriai: "10 eilėraščių", "7 eilėraščiai", "5 eilėraščiai" ir kiti, kurie jau "nebenumeruoti". Nelabai aiškūs kriterijai, kuriais vadovaujamasi skirstant autorius į skyrius. Gal eilių kokybė? Bet kuo yra geresni, tarkime, Julijos Jekentaitės eilėraščiai už Dianos Paklonskaitės ar Giedrės Kazlauskaitės kūrybą? Man atrodytų kaip tik priešingai - J.Jekentaitės yra vieni prasčiausių visame leidiny. Cituoju jos eilėraštį "Pro ūkanas mintis": "Pritvinko oras žiežulos - / geležies ir švino luitai / pakibo virš galvos, žodžiai / nesiekia proto nei širdies: / pykčio žiežirbos / sudarko veidus, / tik mintis / pro ūkanų blausas išnyra". Jūs girdėjote J.Jekentaitės žodį - čia visas eilėraštis. Visa publikacija šitokia - jokios gyvybės, tik kaži kokios apyšiltės improvizacijos. Šitas pavyzdys bylotų, kad į skyrius suskirstyta gal ne pagal tai, kiek vienoj ar kitoj publikacijoj poezijos yr. Tada gal pagal amžių? Matyt. Vis dėlto ir poezijos šiam skyriuj nestinga. Man geriausi čia - jau minėtas Jonas Zdanys, Henrikas Čigriejus, Stasys Jonauskas ir, žinoma, Alfonsas Andriuškevičius, pateikęs puikią, žaibuojančią ir žaižaruojančią, elegantišką publikaciją, kuri turi net pavadinimą (sic!) "13 eilėraščių" (sudarytojai, matyt, pavargo skaičiuoti).

Matematiškai pats juokingiausias yra skyrius "7 eilėraščiai". Jau Aldona Elena Puišytė, atverianti, taip skant, septynių eilėraščių galerijos duris, kaži kodėl skelbia aštuonis eilėraščius. Robertas Keturakis tame pat skyriuje publikuoja šešis tekstus. Paulina Žemgulytė - vėl aštuonis. Ir Edmundas Janušaitis aštuonis. Alis Balbierius negali atsilikti, tad ir jis mus pradžiugina aštuoniais. Aštuoni čia ne riba - Kaliausė (toks poeto pseudonimas) pateikia eilėraščių ciklą net iš dešimties dalių. Bet visus nurungia Dainius Gintalas, publikuodamas, kad ir trumpų (neva haiku) eilėraščių, bet užtat net keturiolika! Skyrelyje "7 eilėraščiai" 7 eilėraščius pateikia tik trys poetai: Darius Pocevičius, Jolanta Sereikaitė ir Vytautas Stulpinas.

Toliau jau nebeskaičiavau, bet skaičiau iki pabaigos, o pabaigoje prisiglaudę ar, greičiau, priglausti užsieniečiai, Poezijos pavasario svečiai. Už šią almanacho dalį kaip ir kasmet atsakingas Eugenijus Ališanka. Pagirtina, kad eilėraščiai pasirodo kaip tik tais metais, kuriais poetai ir lankosi Lietuvoje, o ne po metų (taip būdavo anksčiau). Tai, žinoma, sunkokas uždavinys, verčiantis greitai suktis ir sudarytojus, ir Poezijos pavasario rengėjus, kurie turi surasti bent keletą vertėjų, verčiančių iš įvairių kalbų; tai, suprantama, apsunkina darbą ir leidėjams, tačiau šaunu, jog stengiamasi ir įstengiama šį uždavinį atlikti. Kitas dalykas, kad dažnai vertimai parengiami gana skubotai, neturint galimybės ilgiau pasėdėt prie teksto, nušlifuot, padaryt vertimą tokį, koks kiek įmanoma geriau atskleistų originalą. Dar bėda, jog dažniausiai verčia tie žmonės, kurie yra išmokę vieną ar kitą kalbą, - vertėjų pasirinkimas paprastai nedidelis, - tik to neužtenka, nes visi žinom, jog vertėjas privalo itin gerai mokėti kaip tik savo kalbą, na, ir pats būti poetas. Realybėje yra kiek kitaip - poezijos vertimai šiems vertėjams (su retomis išimtimis) - tik šiaip nelabai svarbus vienadienis įsipareigojimas, laisvalaikio hobis. Tai ir lemia, jog skaitant svečių kūrybą dažnai atrodo, kad atvažiuoja kažkokie beveik grafomanai, nepaskaitomi apsišaukėliai ar panašiai. "Poezijos pavasario" vertimai - silpniausia almanacho dalis. Dėl to, žinia, nėra ko burnos aušinti, nes akivaizdu, jog tai yra neišvengiama, lygiai taip pat, kaip ir būtina, kad tie vertimai būtų.

"Poezijos pavasario" almanache nėra daugybės puikių poetų. Kas dėl to kaltas? Niekas. Ar almanachas blogas? Neblogas. Ar jis atspindi Lietuvos poetinę situaciją? Neatspindi. Todėl ir neatspindi, kad nėra čia daugybės puikių poetų eilėraščių. Ar verta dėl to verkti? Čia jau kiekvieno valia.

POEZIJOS PAVASARIS 2002. - V.: Vaga, 2002.

 

Skaitytojų vertinimai


84. Ieskantis muzos2002-06-14 11:02
Tai kur gi tie puikus poetai?

101. Zabungas is Anyksciu2002-06-17 22:01
Ponas Alvydai Slepikai, rasydamas apie "Poezijos pavasari" perlenkete lazda, nes vis kabinejotes prie kazkokio Liudviko Jakimaviciaus, o ne prie poezijos. Almanacchas yra 10 kartu geresnis negu ankstesnieji, nes yra koncentruotas, neprivelta visokio niekalo. Jei ta rinkini sudare jaunas poetas su Sigitu Geda, tai sakyciau, kad pirma syki jiems per desimtmeti tikrai pasiseke.

102. Blausus Matematkas2002-06-17 22:57
A.Šlepikas mokslus baigė senokai, todėl apie naujausius vėjus matematikoje ir skaičių teorijoje ne ką galėjo girdėti. Tai nieko blogo, tiesiog matematikos švietėjų pasyvumas... Dabartiniame matematikos moksle yra tokia sritis, kaip "fuzzy logic/set", ką būtų galima versti kaip "neryški (blausi) logika/aibė". Tokiose aibėse atliekant operacijas tikslumas suprantamas kitaip. Tuo požiūriu 7 ar 8 kokybiškai nesiskiria. Sakyčiau, Jakimavičius įeis su šiuo leidiniu į istoriją kaip žmogus, pirmą kartą panaudojęs blausias aibes - tai, kuo užsiima modernūs matematikai - literatūrinėje terpėje.
Be to, pažiūrėkite - jei jums trūksta 4 centų šalto alaus buteliui nusipirkti, ar simpatiška pardavėja nepasakys "Na ką jūs, smulmena...". O kinai (bent jau viduramžiais) iš viso neturėjo tikslaus atskiro skaičiaus apibrėžimo. Vienoj provincijoj "septyni" galėjo reikšti 10, o kitoj - 6. Taigi, p.Šlepikai, prisipažinkite, kad jūsų recenzijos tikslas buvo kitas...:)

103. Skaitytojas :-) 2002-06-17 23:30
Profesionaliai parasytas straipsnis.

104. Tas pats skaitytojas2002-06-17 23:35
Neprofesionaliai parašytas straipsnis.

105. Pastebėjimas2002-06-18 13:00
"Blausi" (fuzzy) logika labai paplitusi gyvenime ne tik matematikoje. Šlepiko tekstas nėra "blausus".

108. neskaites slepiko2002-06-18 15:21
teksto neskaiciau. diskusija idomi.

109. tas pats2002-06-18 15:22
P.S. ir PP neskaiciau

111. Akmuo į Šlepiko darželį:)2002-06-18 15:31
Šlepiko tekstas ne tik neblausus, jis lėkštas (čia nuo "tuščia lėkštė").

112. Poezijos link2002-06-18 16:32
Labai įdomu. Akmuo ant lėkštės!

114. Jolanta2002-06-19 10:38
Idomu, kokiame dar leidinyje be "Poezijos pavasario", autorius skaitė tuos du mano eilėraščius "Šeštadienis Vilniuje" ir "Erškėtis ir akacija",kažkaip neprisimenu. Būčiau dėkinga jei nurodytų. Su pagarba Jolanta

115. Panikuotojas2002-06-19 22:48
Susidaro įspūdis, gerbiamieji, kad šio straipsnio komentatoriai yra matematikai ir poetė? Kur link mes einam? Iš tekstų liks tik eilės ir formulės, ir kritikai bus priversti reikštis eiliuotomis formulėmis! Gal tik jie yra prileisti prie interneto? Man atrodo, kad tai slapta Vyriausybės politika.

117. Šioks toks ats. p.Jolantai2002-06-20 11:42
Miela Jolanta, vargu ar Šlepikas nurodys tai, ką l.sunku nurodyti. Nebent kažkas leidžia pogrindinę literatūrą, o jums honorarų neduoda. Tokiu atveju rekštų, kad esate samizdato verinama.

125. Senas Jūrininkas2002-06-23 23:35
As senas jūrininkas. Mano tarpupirščiai išgraužti jūros druskų. Jei jums nepatiko Poezijos Pavasario almanachas, kurį dabar skaitinėju Atlanto vandenyte, tai eikit šikt. Senas Jūrininkas.

126. xX2002-06-24 17:54
Pagyrimas Senajam Jūrininkui, jūroje skaitančiam Poezijo Pavasarį
Senasis Jūrininkas yra poetiškas ir piktas vienu metu, kaip ir priklauso senam (ne amžiumi, o patirtimi!) jūrų vilkui. Todėl tikrai įsiklausykit į jo nuomonę, nesureikšmindami iš pirmo žvilgsnio atrodančio grubaus tono. Ir jame galima įžvelgti poetišką jūros alsavimą, kai vėjo gūsis netikėtai smogteli į bures --- "šikt".

12715. ???????2005-01-03 11:56
sudas

56219. Kaliausė2009-12-11 01:44
o jau daug metu prabego nuo 2002 pavasario, o straipsnis vis kabo internete. Linkejimai Alvydai tau iš Anglijos... Nuo Kaliausės... greičiausiai neskaitysi tu šios zinutės... šiaip ar taip linkėjimai sklando verpetais apie tave... nuoširdūs...

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Gruodžio

PATKPŠS

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 14 iš 14 
14:24:54 Dec 19, 2011   
Dec 2010 Dec 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba