Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2006-12-01 nr. 3120

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Daiva Čepauskaitė.
LAPKRITIS
49
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• Vytautas Bikulčius.
KAI FAVORITAS AIŠKUS...

LITERATŪRA 
• Karolis Baublys.
METŲ KNYGOS RINKIMAI – AR PAGRĮSTA AKCIJA?
37
• Karolis Baublys.
VYTAUTO KUBILIAUS PAŠAUKIMAS: TARP MOKSLININKO IR KRITIKO

KNYGOS 
• Rasa Klioštoraitytė.
POEZIJA IŠ „PERIFERIJOS“
• MADAM SAGAN1
• TU MAN PAPASAKOK5
• GILAUS MĖLYNUMO2
 KNYGŲ APŽVALGA

MUZIKA 
• Asta Pakarklytė.
STEVE’AS REICHAS IRGI ŽMOGUS
5
• FAUSTAS LATĖNAS IR JO LINKSMAI LIŪDNA KŪRYBA4

DAILĖ 
• Jurgita Ludavičienė.
RIBOS TOLUMOJE
1

KINAS 
• Tadeusz Sobolewski.
DOKUMENTINIS VDFF EKRANAS: KAIP TAI DAROMA
• ESU ANTROJO PLANO REŽISIERIUS

PAVELDAS 
• Elena Mazūraitė.
SURASTA IR RESTAURUOTA VILNIAUS VAIVADOS KAZIMIERO JONO SAPIEGOS HERBINĖ APLIKACIJA

POEZIJA 
• MYKOLAS SLUCKIS8

PROZA 
• Loreta Gražina Latonaitė.
RAMYBĖS AKMUO
8

VERTIMAI 
• Juhasia Kaliada.
INVICTA, ARBA LEMTINGOJI AFANASIJAUS KLAIDA

AKTYVIOS JUNGTYS/ ŠIUOLAIKINIS MENAS 
• Erika Drungytė.
MUŠAMŲJŲ FESTIVALIO „DRAMBLYS“ TRADICIJA NENUTRŪKO
4

AKTYVIOS JUNGTYS/ JAUNIMO PUSLAPIAI 
• Simas Pajuodis.
TALMUDINĖ ESĖ
3

MENO DIS/KURSE/ AKTYVIOS JUNGTYS 
• DILETANTIŠKI SAMPROTAVIMAI APIE PROFESIONALUMĄ14

KRONIKA 
• PRO TELEVIZIJOS LANGĄ1
• ALBINAS JOVAIŠAS 1931.VI.10–2006.XI.22
• Ričardas Kalytis.
GIMTŲJŲ LAUKŲ ŠAUKSMAS (1)
• GYVENTI IŠDIDŽIAI
• SKAITO AKTORIUS LAIMONAS NOREIKA2

DE PROFUNDIS 
• ŽEMAIČIŲ RETRO

KNYGOS

KNYGŲ APŽVALGA

Vaga

[skaityti komentarus]

iliustracija

Januz Leon Wiśniewski. „Vienatvė tinkle“. Iš lenkų kalbos vertė Laura Liubinavičiūtė

Tai šiuolaikiška istorija apie meilę, vienintelę, išsvajotą, kuri jaudina iki ašarų. Knygoje labai daug jausmo, erotinių scenų, prisiminimų. Virtualioji erdvė pateikiama kaip didelių galimybių laukas visapusiškiau išreikšti savo individualybę, geriau atskleisti vidines nuostatas. Romanas patrauklus bei aktualus skaitytojui, kuris stengiasi pripažinti tikrąsias vertybes. „Vienatvė tinkle“ – jau 5 metus Lenkijoje labiausiai skaitoma knyga. Ji išversta į kroatų, rusų, ukrainiečių ir čekų kalbas.

Romain Rolland. „Užburtoji siela“ (t. 1). Iš prancūzų kalbos vertė Palmira Čebelienė

„Vagos“ leidykla tęsia 1986 m. pradėtą solidžiąją knygų seriją „Pasaulinės literatūros biblioteka“ ir pristato prancūzų klasiko, Nobelio premijos laureato Romaino Rolland‘o romaną „Užburtoji siela“. Tai pasakojimas apie maištingą jauną merginą, kuri, nesuradusi tikrosios meilės, ryžtasi viena auginti kūdikį, taip pat apie jos santykius su netikra savo seseria, nesantuokine tėvo dukra.

Laima Muktupavela. „Kilpa“. Iš latvių kalbos vertė Dzintra Elga Irbytė

Romane rašytoja jautriai atskleidžia šiuolaikinės šeimos susiskaldymą: vieni jos nariai uždarbiauja užsienyje, kiti – išsiskyrę, o anūkais rūpinasi močiutės ir seneliai. Miestų gyventojai taip pat susiskaldę – klesti alkoholizmas, neištikimybė, narkomanija. Naujieji turčiai, norėdami pasirodyti prieš kitus, stato pilaites, ieško savo voljerams vilkolakių, elnių su sidabro ragais.

Tik tolimuose kaimuose dar yra išlikusių oazių, nepaliestų civilizacijos, kur žmonės gyvena gamtos prieglobstyje, kur veikia burtai, užkalbėjimai, palinkėjimai, maldos, kur gyvos dainos, legendos ir pasakos, kur laikomasi moralės normų.

Šiame romane rašytoja vaizduoja naujomis formomis besireiškiantį blogį, įspėja, jog neprotinga civilizacija naikina pirmykštį natūralų pasaulį. Suvokiant šiuos procesus, galima gyventi harmoningiau. 

Romanas jau laimėjo keletą premijų. „Kilpą“ galima vadinti šeimos romanu, mitologiniu trileriu.

Doris Glück. „Priversta tylėti“. Iš vokiečių kalbos vertė Elena Eimaitytė

Jauna vokietė Doris Glück 1988 m. išteka už patrauklaus egiptiečio. Prasidė­jus pilietiniam karui Bosnijoje, Doris Glück drauge su vyru persikelia gyventi į šią šalį. Jos vyras palengva ima keistis ir tampa visai kitu žmogumi. Jam svarbu tik viena – islamas. Vyras priverčia žmoną laikytis šariato įstatymų: ji privalo dėvėti juodą ilgą musulmonių rūbą ir vaikščioti užsidengusi veidą. Vyras dienų dienas laiko žmoną uždarytą namuose, o mažiausią pasipriešinimą malšina žiauriais smūgiais. Moteris per vėlai supranta, kad gyvena susituokusi su modžahedu, kuriam humanitarinė pa­gal­ba tėra priedanga. Jo tikrasis tikslas – „šventasis karas“...

Do­ris Glück gi­mė 1956 m. Vo­kie­ti­jo­je. Ji įgi­jo pre­kiau­to­jos maž­me­ni­nė­mis pre­kė­mis spe­cia­ly­bę ir dau­ge­lį me­tų in­di­vi­du­a­liai dir­bo, at­sto­vau­da­ma įvai­rioms Vo­kie­ti­jos įmo­nėms. 2001 m. jai pa­ga­liau pa­vy­ko nu­trauk­ti ne­pa­vy­ku­sią san­tuo­ką ir su­grįž­ti į Vo­kie­ti­ją. Do­ris Glück krei­pė­si į Už­sie­nio rei­ka­lų tar­ny­bą, no­rė­da­ma pa­si­da­lyti tu­ri­ma in­for­ma­ci­ja, ta­čiau nie­kas ja ne­pa­ti­kė­jo. Tik po pa­si­kė­si­ni­mo Ba­ly­je 2002 m. spa­lio mėn. ji įtrau­kia­ma į vals­ty­bi­nę liu­di­nin­kų ap­sau­gos pro­gra­mą.

Do­ris Glück, pa­kei­tu­si as­mens ta­pa­ty­bę, šiuo me­tu gy­ve­na po­grin­dy­je.

Patrick Deville. „Tobula moteris“. Iš prancūzų kalbos vertė Snieguolė Liberienė

Žinomo prancūzų rašytojo, išsiskiriančio lakonišku, paslaptingu stiliumi, knyga iš pat pradžių prasideda intriga – gražaus vyriškio bute randamas tobulo grožio moters lavonas. Tačiau šis romanas ne detektyvas, o ironijos kupinas pasakojimas apie perfekcionistus, tobulybės ieškotojus. Trisdešimt šešerių metų diplomatas, baigęs dvi aukštąsias mokyklas – Politikos ir Kalbų institutus, skrupulingai besirūpinantis savo išvaizda, visada gaubiamas brangios firmos kvepalų „Egoistas“ aromato, ieško tobulos moters šiame netobulame pasaulyje. Daugybė pažinčių ne tik Paryžiuje, ne tik Užsienio reikalų ministerijoje, kur jis dirba diplomatiniu kurjeriu, bet ir meilės mieste Havanoje, kur dažnai vyksta madų demonstracijos ir topmodeliai net nekviečiami ateina pas jį. Tačiau Polis Kortesas – toks pagrindinio veikėjo vardas – jaučiasi vienišas, nes jį, nors ir tokį tobulą, paliko žmona. Jis ieško tobulos moters ir galiausiai ją sutinka...

Jose Luis Sampedro. „Etrusko šypsena“. Iš ispanų kalbos vertė Arvydas Makštutis

Tai pasakojimas apie buvusį tvirtą vyrą iš kaimo, kurį, susirgusį vėžiu, sūnus atsiveža į miestą.

Senasis Salvatorė jau yra gyvenęs pas sūnų, labai trumpai, mirus žmonai, bet tuoj grįžo į kaimą, nes jam nepatiko marti, buvusio senatoriaus duktė. Ji dėsto universitete, rašo disertaciją iš menotyros ir visiškai nepanaši į moteris, kurias mėgsta Salvatorė. Bet, susirgęs tokia liga, kito pasirinkimo neturi.

Viena laimė, kad, apsigyvenęs sūnaus šeimoje, senolis randa keliolikos mėnesių kūdikį – savo anūką, kurį tėvai augina naujoviškai: neima į rankas ir paguldo vieną miegoti, nerodydami jam jokios meilės. Salvatorė anūką be galo pamilsta ir intensyviai su juo bendrauja.

Tai jam suteikia jėgų kovoti su liga. Kad nebūtų našta sūnaus šeimai, jis netgi susiranda nedidelį darbelį: universitetui įdomi jo tarmė.

Šis romanas – didelio meistro knyga apie tėvų gyvenimą vaikų šeimose, apie atvykusiųjų iš kaimo psichologiją, apie meną gyventi, žinant, kad esi pasmerktas mirti.

Marita Fossum. „Įsivaizduok“. Vertė Agnė Petraus­kaitė

Šis romanas pelnė 2005 metų geriausio norvegų romano titulą ir yra apdovanotas prestižiniu Brage’s prizu.

Čia aprašoma vidutinio amžiaus moters gyvenimo krizė. Sios – vieniša, šeimos neturinti moteris, dirba nuobodų nemėgstamą darbą, slaugo visai nusenusią mamą. Jos gyvenimas – pilkas, nykus, bedžiaugsmis. Heroję užklumpa krizė – motinos mirtis ir išėjimas iš darbo.

Romanas žavi paprasta kalba ir nepriekaištingu stiliumi. Kritikai šį kūrinį vadina „išblizgintu, kaip instrumentai prieš naujametinį koncertą“.

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Gruodžio

PATKPŠS

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 13 iš 13 
14:24:02 Dec 19, 2011   
Dec 2010 Dec 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba