Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2011-07-29 nr. 3342

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• THOMAS BERNHARD144
• TRUMPA KRONIKA
• Kitas numeris išeis
rugsėjo 2 d.

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• PARODOS
• VAKARAI

PUBLICISTIKA 
• VIKTORIJA DAUJOTYTĖ.
Kultūros lygmuo; autoriteto anatomija
19

AKTUALIJOS 
• ASTRIDA PETRAITYTĖ.
Būti Nidoje – būti gimtojoje Europoje
8

KNYGOS 
• VALDEMARAS KUKULAS.
Ateities dulkių archyvai
10
• ALFREDAS GUŠČIUS.
Neužglaistantis pozicijos, polemiškai solidus
46
• NAUJOS KNYGOS
• Nacionalinė biblioteka paskelbė 2010 m. Lietuvos spaudos statistiką1
 Bibliografijos ir knygotyros centras

ŠOKIS 
• BIRUTĘ BANEVIČIŪTĘ kalbina RIDAS VISKAUSKAS.
Svarbiausia – vaikų mintys ir jausmai
2

KINAS 
• LINA ŽIŽLIAUSKAITĖ.
„Rygos berniukas“

MUZIKA 
• LAURA KAŠČIUKAITĖ.
„Klaidinga“ muzika: intelektas prieš hedonizmą
6

DAILĖ 
• KRISTINA STANČIENĖ.
Pasaulis – kūrėjas – kūrinys – galerija (?) – suvokėjas
• KRISTINA JOKUBAVIČIENĖ.
Juodkrantėje – G. Vitartaitės paroda
1
• ARMINA JONUŠAITĖ.
Tekstas ar vaizdas?
1

POEZIJA 
• VACYS REIMERIS42

PROZA 
• MARGARITA LUŽYTĖ.
Dvi dėželės

VERTIMAI 
• ALEKSANDR GENIS.
Įstatymas ir tvarka
Šerlokas Holmsas
2

(PA)SKAITINIAI 
• MINDAUGAS PELECKIS.
Tėvynė
5

DE PROFUNDIS
„Vienintelis tikras „menininkas“ –
pasaulis be žmogaus“
, – Arvydas Šliogeris
 
• Tai svarbu1
• PETRAS STIRBYS.
Dainos gelmių sakmė
16
• SVAJŪNAS KUNCAITIS.
Kitoks
• Vilniuje siautęs škvalas

KNYGOS

Bibliografijos ir knygotyros centras

[skaityti komentarus]

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Didžiausias turtas : [eilėraščiai] / Teresė Staneikaitė-Mačiulienė. – [Marijampolė : TeleSAT­pressa], 2011. – 167, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-607-93-9

Einantis kalnas : apsakymų romanas / Sondra Simana. – Klaipėda : Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras, 2010 (Klaipėda : Druka). – 188, [1] p. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9986-588-39-9

Gyvenimas – tai dovana! : eilėraščiai / Aldona Pangonytė-Kazlauskienė. – [Alytus : Alytaus spaustuvė], 2011 (Alytus : Alytaus sp.). – 169, [1] p. : iliustr. – Tiražas [200] egz. – ISBN 978-9955-706-60-1

Golgotos keliu : prisiminimų knyga / Konstantinas Jasinevičius. – Šiauliai : Titnagas, [2011] (Šiauliai : Titnagas). – 79, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-613-30-5

Grįžo laimė : [kūrybos rinkinys] / Virginija Kuncaitė-Kuzmickienė ; [Zitos Stankevičienės nuotraukos]. – Alytus : [Alytaus spaustuvė], 2011 (Alytus : Alytaus sp.). – 101, [1] p. : iliustr. – Tiražas [200] egz. – ISBN 978-9955-706-61-8

Ir parnešė apynio kvapą : novelės / Henrikas Algis Čigriejus. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011 (Vilnius : BALTO print/Logotipas). – 205, [1] p. – Tiražas 800 egz. – ISBN 978-9986-39-677-2

Išlieka ištvermingi. Kas neskaito lieka nelaimingi : [poezija] / Jonas Vaitkūnas. – Kaunas [i.e. Garliava (Kauno r.) : J. Vaitkūnas], 2011 (Vilnius : Jungt. spaudos paslaugos). – 318, [1] p. – Ciklo 5-oji knyga. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-609-408-076-0 (įr.)

Jaunystės duonos raugas : eilėraščiai / Algimantas Bučius ; [dailininkė Lada Markejevaitė]. – Vilnius : [A. Bučius], 2011 (Vilnius : Petro ofsetas). – 203, [7] p. : iliustr. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-609-408-160-6

Laiptais aukštyn : eilėraščiai / Andrius Vaitkūnas ; [nuotraukų autorė Dovilė Aleknavičienė]. – [Alytus : Alytaus spaustuvė], 2011. – 114, [4] p. : iliustr. – Tiražas [400] egz. – ISBN 978-9955-706-59-5

Literatūrinio gyvenimo kronika : leidinys Lietuvos rašytojų sąjungos 2011 m. suvažiavimui / Lietuvos rašytojų sąjunga [parengė Janina Rutkauskienė, Deimantė Kukulienė]. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011 (Vilnius : Petro ofsetas). – 215, [1] p. – ISBN 978-9986-39-671-0

Magiškos vilnys : fantastinis romanas / Tim Powers ; iš anglų kalbos vertė Vlada Baubonienė. – Kaunas : Eridanas [i.e. Naujasis Eridanas], 2011 (Kaunas : Arx Baltica). – 312, [1] p. – (Pasaulinės fantastikos aukso fondas, ISSN 1822-6302 ; t. 482). – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9955-10-152-9

Marana tha : [poezija] / Gynė Dineikaitė. – Vilnius : Homo liber, 2011 (Vilnius : Standartų sp.). – 350, [2] p. – Tiražas [400] egz. – ISBN 978-609-446-014-2 (įr.)

Metų laikai : [eilėraščių poema] / Vytautas P. Bložė. – Klaipėda : Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras, 2010 (Klaipėda : Druka). – 135, [1] p. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9986-588-40-5 (įr.)

Noriu klysti : atosūkiai į XX amžiaus spaudą / Leonas Gudaitis. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 325, [1] p., [12] iliustr. lap. : iliustr., portr., žml. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9986-39-678-9 (įr.)

Pabūk šalia manęs : eilėraščiai / Antanas Barasa ; sudarė Algis Kuklys. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2011 (Klaipėda : KU l-kla). – 67, [1] p. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-18-586-4

Pro meilės prizmę : [poezija] / Gintautas Labanauskas ; [dailininkas Gintaras Pankevičius]. – Kaunas : [Arx Baltica], 2011. – 141, [3] p. : iliustr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-39-120-3

Puolę angelai : mokslinės fantastikos romanas / Larry Niven, Jerry Pournelle, Michael Flynn ; iš anglų kalbos vertė Bronius Bružas. – Kaunas : Naujasis Eridanas, 2011 (Kaunas : Arx Baltica). – 365, [1] p. – (Pasaulinės fantastikos aukso fondas, ISSN 1822-6302 ; t. 483). – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9955-10-153-6

Saulę lūpom palietus : eilėraščių rinkinys / Ramutė Julė Milukaitė-Martinionienė ; [sudarytoja ir iliustracijų dailininkė Gražina Cecilija Milukaitė-Žemaitienė]. – Kaišiadorys : Printėja, 2011. – 238, [2] p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-445-036-5

Sidabrinės lyros virpesiai : [eilėraščiai] / Emilija Lukšytė-Krušinienė. – Alytus : [Alytaus spaustuvė], 2011 (Alytus : Alytaus sp.). – 147, [3] p. : iliustr. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-706-62-5

Sodžiaus sakmės : [proza ir poezija] / Vytautas Lankininkas. – [Alytus : Alytaus spaustuvė], 2011. – 195, [1] p. – Tiražas [100] egz. – ISBN 978-9955-706-58-8

Surinkau išbarstytus žodžius : eilėraščiai / Scholastika Kavaliauskienė. – [Alytus : Alytaus spaustuvė], 2011 (Alytus : Alytaus sp.). – 177, [1] p. – Tiražas [200] egz. – ISBN 978-9955-706-63-2

Sužydėjo 11 alyvų : poezijos rinkinys / [sudarytoja Rita Mockeliūnienė ; Julijos Labunaitytės ir Gretos Unguvaitytės iliustracijos]. – Kaunas-Sintautai [i.e. Kaunas] : V. Staniulio knygynas, 2011 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 132, [3] p. : iliustr., portr. – Tiražas 211 egz. – ISBN 978-9986-667-36-0. – ISBN 978-9968-667-36-0 (klaidingas)

Šiandien būčiau geriau savęs nesutikus : romanas / Herta Müller ; iš vokiečių kalbos vertė Antanas Gailius. – Vilnius : Versus aureus, [2011] (Vilnius : Spauda). – 230, [2] p. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9955-34-307-3 (įr.)

Tepaliks kiekvienas šlovę po savęs... : Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus poetikos ir poezijos recepcija XVI - XVII amžiaus LDK jėzuitų edukacijos sistemoje / Živilė Nedzinskaitė. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011 (Vilnius : Petro ofsetas). – 283, [2] p. : faks. – (Senosios literatūros studijos, ISSN 1392-4982). – Santr. angl. – Tiražas [700] egz. – ISBN 978-609-425-050-7 (įr.)

Tiramisu karalienė : [romanas] / Bohdan Sławiński ; iš lenkų kalbos vertė Birutė Jonuškaitė. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, 2011 (Kaunas : Spindulio sp.). – 279, [1] p. – (Orientyrai, ISSN 2029-7068). – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9955-23-464-7 (įr.)

Trys vienatvės : novelių romanas / Romualdas Granauskas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011 (Vilnius : BALTO print/Logotipas). – 191, [1] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9986-39-676-5 (įr.)


GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Linksmiausi niufaundlendės Gritos nuotykiai : [pasakojimai apie šunis] / Daiva Balbierienė. – Vilnius : Orientis, 2011. – 44, [1] p., įsk. virš. : iliustr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-9954-1-8

Mažos šiltos pasakaitės : [eilėraščiai vaikams] / Jonas Jakštaitis ; [piešiniai Tauragės moksleivių kūrybos centro dailės klasių ugdytinių]. – Kaišiadorys : Printėja, 2011. – 47, [1] p. : iliustr. – Tiražas 150 egz. – ISBN 978-609-445-039-6

Trys grūdeliai : fantastiniai pasakojimai vyresnio amžiaus vaikams / Zita Danelevičienė ; [iliustracijos Zitos Danelevičienės]. – Kėdainiai : Spaudvita, 2011. – 47, [1] p. – Tiražas [100] egz. – ISBN 978-9955-637-66-0


Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka
Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Gruodžio

PATKPŠS

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 4 iš 4 
14:22:53 Dec 19, 2011   
Dec 2010 Dec 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba