Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2006-09-29 nr. 3111

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• STASYS STACEVIČIUS49
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• Dalia Dilytė.
JONAS ŠULCAS IR MES
3
• POETINIS DRUSKININKŲ RUDUO 2006

KNYGOS 
• Vitas Areška.
APOKALIPSĖS REPETICIJA POEZIJOJE
9
• Tomas Andriukonis.
ĖJIMAS TILTU
1
• Dalia Černiauskaitė.
JUODASIS HUMORAS SU JUODOSIOS LYRIKOS INTARPAIS
15
• KNYGŲ APŽVALGA
• NAUJOS KNYGOS

MUZIKA 
• Rima Povilionienė.
DUETAS VIENU PROFILIU
11

TEATRAS 
• Ridas Viskauskas.
MAŽOJO TEATRO „OPTINĖS ILIUZIJOS“
2
• Ridas Viskauskas.
ŠIAULIŲ LĖLININKAI IEŠKO PUBLIKOS

DAILĖ 
• Jurgita Ludavičienė.
PORTRETAS – MAŠINA
2
• Vaidilutė Brazauskaitė.
AKVILĖ
2

PAVELDAS 
• Kristina Jokubavičienė.
KLAIPĖDOJE – NIDOS KOLONIJOS DAILININKŲ DARBAI IŠ LIUNEBURGO
2

POEZIJA 
• INEZA JUZEFA JANONĖ11

PROZA 
• Vaidotas Granickas.
TILTAS

VERTIMAI 
• NIELS LYNGSØ2

AKTYVIOS JUNGTYS/ JAUNIMO PUSLAPIAI 
• Greta Zabukaitė.
AUGA NAUJA KINO KŪRĖJŲ KARTA
• Stephen Gosling.
„ĮKVĖPIMAS“
• Mindaugas Peleckis.
DAR KARTĄ APIE TAI, KODĖL „DA VINČIO KODAS“ NEKELIA ŽAVESIO
8
• Edita Zabielaitė.
LIETUVIŠKOJO LEWISO HINO REALIJOS GEDIMINO PROSPEKTE

MENO DIS/KURSE/ AKTYVIOS JUNGTYS 
• Stasys Katauskas.
MENAS GATVĖJE

KRONIKA 
• GUDROČIAI IR GUDROČIUKAI
• ŽODŽIO, GARSO IR VAIZDO ARCHITEKTŪRA PROJEKTE „TARP...“
• „AITVARAS“ ALYTUJE – SEPTINTĄ KARTĄ
• AUDRIAUS STONIO TRYLIKTASIS FILMAS
• PREMJERA IR DVIGUBA G. PUSKUNIGIO KOMPAKTINĖ PLOKŠTELĖ
• JAPONIJOS FONDO 2007–2008 METŲ PROGRAMŲ KONKURSAS
• JAPONIJOS AMBASADA INFORMUOJA1
• JAUSMŲ SUMAIŠTIS CIGARŲ FABRIKE
• Adams Sobota.
VIENOS MENININKŲ PĖDOMIS – SAVU KELIU

DE PROFUNDIS 
• Stasys Stacevičius.
GRYBAUTI REIKIA ŽIEMĄ
15

PARK@S 
• ANTANO MOCKAUS PATRIOTIZMO IR DEMOKRATIJOS PAMOKOS3
• Gintautas Mažeikis.
SIMBOLINIŲ PASAULIŲ KONFLIKTAI IR MIKROPROPAGANDA
• Jonas Ruškus.
LIETUVOS ŠVIETIMO TRANSGRESIJA ARBA INTERESŲ KONFLIKTO BŪTINYBĖ
1
• Julija Karavajeva.
TARP KULTŪRINIŲ SLENKSČIŲ: SANKT-PETERBURGAS - SENOJI LADOGA
 Vigmantas Butkus.
TEMA: APIE TAI, KAIP / AR RAŠIAU PROJEKTINĘ PROGRAMĄ „ATSPARUMO PRIEŠ VERGYSTĘ PINIGAMS, DAIKTAMS IR PASTATAMS UGDYMAS“
4
• INESA KURKLIETYTĖ: STENGIUOSI BŪTI ČIA IR DABAR1

PARK@S

TEMA: APIE TAI, KAIP / AR RAŠIAU PROJEKTINĘ PROGRAMĄ „ATSPARUMO PRIEŠ VERGYSTĘ PINIGAMS, DAIKTAMS IR PASTATAMS UGDYMAS“

Vigmantas Butkus

[skaityti komentarus]

iliustracija
Tomielio Radzevičiaus fotografija

Monitoriaus ekranu iš apačios į viršų lėtai slinko ministerijos viešinamo projektinio konkurso „wordinis failas“ su ištisiniu ir punktais surašytu tekstu, su lentelėmis ir grafomis, aiškinančiais, kaip reikėtų kuo geriau parengti kvalifikacijos tobulinimo programą. Atminties ekranu iš visų keturių pusių į visas keturias puses slinko neseniai peržiūrėto Vytauto V. Landsbergio filmo apie Vilių Orvidą kadrai. Abi slinktys iš pradžių neturėjo nieko bendra - galbūt tik tiek, kad labai trukdė viena kitai, tiksliau, antroji, orvidiškoji, labai blaškė pirmąją - dalykinę, projektinę. Po kurio laiko keistu būdu jos vaizduotėje ir akyse ėmė keistai lietis, sinchronizuotis, abu ekranai - vizualinis monitoriaus ir „audiovizualinis“ atminties - pliūpsniais užliedavo kits kitą: monitoriaus grafas užpildydavo Orvido akmenų faktūra, o atmintyje skambą žemaitiškai šakoti ir gumbuoti Viliaus žodžiai bei mintys, nors ir nenoriai, bet (net keista!) rikiavosi palei kaizeriškai simetriškas projektinių-edukologinių skilčių linijas.

Ilgiausiai dvejojau ties tuščiu skilties „programos pavadinimas“ laukeliu. Po to jo apačioje smulkiu šriftu tarsi kokią paantraštę žemaitiškai įrašau šią Viliaus frazę: „aš pamačiau, ka jie - sunku parteikti žuodžiams - ka jie jau taapa daiktų ir pastatų vergaa […], tad labaa liūdna palika“ (bendrine kalba tai atrodytų maždaug taip: „aš pamačiau, kad jie - sunku perteikti žodžiais - kad jie jau tapo daiktų ir pastatų vergais […], tai pasidarė labai liūdna“). Skaudžiai ištarta skaudi frazė apie jam labai artimus žmones. Ir įrašiau ją tik tada, kai kitoje skiltyje pamačiau reikalavimą „programos aktualumas“, kuriam pagrįsti buvo leidžiama išnaudoti apie 6000 spaudos ženklų arba apie 700 žodžių. Įdomu, pagalvojau, kiek tūkstančių žodžių, skirtų vergystės daiktams, pastatams ir pinigams aprašymui, reklamavimui, populiarinimui, net estetizavimui, galutiniam kanonizavimui bei apoteozavimui, yra, pavyzdžiui, viename kokio nors statistinio Lietuvos dienraščio ar ypač „verslo klasės“ moterų / vyrų žurnalo numeryje? Ir ar projektinio konkurso rengėjai patikėtų mano rašomos programos „Atsparumo prieš vergystę pinigams, daiktams ir pastatams ugdymas“ aktualumu, jeigu aš tą (bet kurį) numerį tiesiog prisegčiau prie minėtos skilties?

Kito privalomo projektinės programos punkto formuluotė mane ne juokais išgąsdino - ja be užuolankų ir dviprasmybių buvo reikalaujama aiškiai nurodyti programos tikslą. O juk galvoje iš lėto, bet nuosekliai ir tvirtai brendo fundamentalus strateginis, tačiau visiškai antivalstybinis programos tikslas: pakeisti valstybinę santvarką! „Draugystė / Crowne Plaza Vilnius“ (pastatas), Turniškės, Šnipiškės (pastatai), kotedžų plantacijos visame Lietuvos pamaryje ir pajūryje (pastatai), pinigai ir daiktai-daiktai-daiktai… Imu ir rašau, kad net kompiuterio klaviatūra džeržgia: „mano rengiamos valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo programos tikslas - ugdyti tų tarnautojų motyvaciją bei pasirengimą vergovinę (pinigams, daiktams ir pastatams) santvarką Lietuvoje pakeisti laisva demokratine“. Labai jau nekuklus, sunkokai įgyvendinamas, tiesą sakant, kažin, ar iš viso įgyvendinamas tikslas. Bet ką jau čia - koks yra, toks yra.

Daug tolesnių projektinės programos skilčių skiltelių, grafų grafelių („programos uždaviniai“, „programos reziumė“, „programos turinio išdėstymas“, „programos teikiamos kompetencijos“ ir pan.), nors ir labai klumpant, užpildyti pavyko. Tačiau visiškai sutrikau, kai atėjo grafos „įgytų kompetencijų įvertinimo būdai“ eilė.

Tarkim, kokiais andragoginiais-androidiniais būdais bei prietaisais įmanoma patikrinti, išmatuoti, apskaičiuoti ir įvertinti pačius svarbiausius mano rašomos programos „Atsparumo prieš vergystę pinigams, daiktams ir pastatams ugdymas“ teikiamus praktinio pobūdžio gebėjimus? Pavyzdžiui, gebėjimą turėti saiką ir nebenorėti vis daugiau ir daugiau, vis brangesnių ir brangesnių, vis naujesnių ir naujesnių valgomų ir nevalgomų daiktų. Ypač - gebėjimą atsispirti daugybių daugybės kitų kvalifikacijos tobulinimo programų diegiamiems priešingiems gebėjimams: permanentiško verslumo gebėjimui, permanentiško lyderiavimo gebėjimui ir panašiems gebėjimams, kurie visi kaip tik ir ugdo vis daugiau ir daugiau, vis brangesnių ir brangesnių, vis naujesnių ir naujesnių valgomų ir nevalgomų daiktų moralinio norėjimo nuostatas bei techninius tų nuostatų siekimo ir įgyvendinimo įgūdžius.

Grafą apie įgytų kompetencijų įvertinimo būdus taip ir palikau tuščią. Tik po ja jau savavališkai įrašiau dar vieną, į bendrinę kalbą „išverstą“, citatą iš filme rodyto Viliaus interviu: „žmogus pagyvena ir vis tiek [viską] palieka - jis nieko neturi, čia tik apgaulė. Įtikinti žmogų, kad tavo yra automobilis, kad tavo kažkas: daiktas, namas yra… Ne - tau tik yra pavesta, kad tai prižiūrėtum tam tikrą laiką: prižiūri, išeini, ir jau kitas prižiūri. […] nes mūsų gyvenimas tiktai mirksnis yra“. O tada projektinio konkurso „wordinis failas“ su visais valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo programos apmatais ėmė grimzti monitoriaus ekrano tamsoje. Pamažu ėmė blaustis, temti ir atminties „ekranas“. Vienas ant kito užslinkusių abiejų ekranų juodos tamsos apsiausta lyg ekranų, lyg sapno centre žeidžiančiai baltai tebetavaravo skiltis - viena vienintelė iš daugelio užpildytų visame netrumpame projektinės programos dokumente. Joje buvau įrašęs: „Lėšos programos parengimui ir pravedimui (autor. sutartis) - 8000,00 Lt.“

Vienu akimoju skaudžiai tvilktelėjo, kad Viliaus Orvido kalbėta apie mane, o jau kitu - pabudau. Juodavo „in a low-power state“ įpuolęs, „užmigęs“ monitorius, tyliai ūžė kompiuterio ventiliatorius. Girdėjau, kaip skaičiuojamų autorinės sutarties banknotų ritmu visame mano galvosenos, mano kambario bei mano-mūsų Lietuvos ruime šlamėjo vergovinė santvarka. Šlamesys buvo vešlus, gal net goslus.

trysbutkai@takas.lt

 

Skaitytojų vertinimai


31475. aciu :-) 2006-10-02 12:51
..nieko sau - vienu ypu perskaiciau, gal del to, kad projektiniai/programu kurimo panciai kaip sykis neleidzia laisvai kvepuoti.. Prigimtis priesinasi, lyg isduodama, lyg to paties, anot V.B., V. Orvido kaltinama, o vergvaldyste trina is pasitenkinimo rankas, kurstydama ne tiek apetita, kiek duokles atidavima bei ataskaita apie savo produktyvuma.

31527. Cyptyp2006-10-04 13:22
Šlama oi šlama, tebešlama toji vergovinė santvarka. Ir pro mane ką tik stiprus šuoras prašlamėjo - pasisaldinau savo vergovę valgomais daiktais, kad būtų ji nors truputį lengviau pakenčiama, ypač kai vergauji nevalgomiems daiktams. Bet saldi, pakenčiama, o juo labiau maloni vergovė - gal dar blogiau negu vergovė iš reikalo ir prisiverčiant? Apipainioja tave ir atima valią, rodos, visai ne prieš tavo valią.

31528. Cyptyp2006-10-04 13:31
Ar yra tokių, kurie turi įgimtą ar įgytą atsparumą daiktams, pastatams bei kitokiems apčiuopiamiems ar neapčiuopiamiems dalykams? Ar kas nors dalyvavo programoje, kaip išsiugdyti jiems atsparumą? Na, bus apie ką pamąstyti. Bet pamąstyti keliausiu ant mėlynų aksominių pagalvėlių. Ach, nėra to atsparumo pagalvėlėms, nėra.

31535. rudra > Cyptyp2006-10-04 22:05
Programą, kaip įgyjamas atsparumas daiktams pastatams etc., parengė ir užrašė toks J.M. Coetzee, pavadindamas ją "Maiklo K gyvenimas ir laikai". Rekomenduoju, Cyptyp. Ten pat galima rasti ir meilės artimui programėlę, ir dar daug ko. Mano galva, ši Coetzee programa - nemari

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Gruodžio

PATKPŠS

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 11 iš 11 
14:21:15 Dec 19, 2011   
Dec 2010 Dec 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba