Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2006-09-29 nr. 3111

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• STASYS STACEVIČIUS49
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• Dalia Dilytė.
JONAS ŠULCAS IR MES
3
• POETINIS DRUSKININKŲ RUDUO 2006

KNYGOS 
• Vitas Areška.
APOKALIPSĖS REPETICIJA POEZIJOJE
9
• Tomas Andriukonis.
ĖJIMAS TILTU
1
• Dalia Černiauskaitė.
JUODASIS HUMORAS SU JUODOSIOS LYRIKOS INTARPAIS
15
• KNYGŲ APŽVALGA
• NAUJOS KNYGOS

MUZIKA 
• Rima Povilionienė.
DUETAS VIENU PROFILIU
11

TEATRAS 
• Ridas Viskauskas.
MAŽOJO TEATRO „OPTINĖS ILIUZIJOS“
2
• Ridas Viskauskas.
ŠIAULIŲ LĖLININKAI IEŠKO PUBLIKOS

DAILĖ 
• Jurgita Ludavičienė.
PORTRETAS – MAŠINA
2
• Vaidilutė Brazauskaitė.
AKVILĖ
2

PAVELDAS 
• Kristina Jokubavičienė.
KLAIPĖDOJE – NIDOS KOLONIJOS DAILININKŲ DARBAI IŠ LIUNEBURGO
2

POEZIJA 
• INEZA JUZEFA JANONĖ11

PROZA 
• Vaidotas Granickas.
TILTAS

VERTIMAI 
• NIELS LYNGSØ2

AKTYVIOS JUNGTYS/ JAUNIMO PUSLAPIAI 
• Greta Zabukaitė.
AUGA NAUJA KINO KŪRĖJŲ KARTA
• Stephen Gosling.
„ĮKVĖPIMAS“
• Mindaugas Peleckis.
DAR KARTĄ APIE TAI, KODĖL „DA VINČIO KODAS“ NEKELIA ŽAVESIO
8
• Edita Zabielaitė.
LIETUVIŠKOJO LEWISO HINO REALIJOS GEDIMINO PROSPEKTE

MENO DIS/KURSE/ AKTYVIOS JUNGTYS 
• Stasys Katauskas.
MENAS GATVĖJE

KRONIKA 
• GUDROČIAI IR GUDROČIUKAI
• ŽODŽIO, GARSO IR VAIZDO ARCHITEKTŪRA PROJEKTE „TARP...“
• „AITVARAS“ ALYTUJE – SEPTINTĄ KARTĄ
• AUDRIAUS STONIO TRYLIKTASIS FILMAS
• PREMJERA IR DVIGUBA G. PUSKUNIGIO KOMPAKTINĖ PLOKŠTELĖ
• JAPONIJOS FONDO 2007–2008 METŲ PROGRAMŲ KONKURSAS
• JAPONIJOS AMBASADA INFORMUOJA1
• JAUSMŲ SUMAIŠTIS CIGARŲ FABRIKE
• Adams Sobota.
VIENOS MENININKŲ PĖDOMIS – SAVU KELIU

DE PROFUNDIS 
 Stasys Stacevičius.
GRYBAUTI REIKIA ŽIEMĄ
15

PARK@S 
• ANTANO MOCKAUS PATRIOTIZMO IR DEMOKRATIJOS PAMOKOS3
• Gintautas Mažeikis.
SIMBOLINIŲ PASAULIŲ KONFLIKTAI IR MIKROPROPAGANDA
• Jonas Ruškus.
LIETUVOS ŠVIETIMO TRANSGRESIJA ARBA INTERESŲ KONFLIKTO BŪTINYBĖ
1
• Julija Karavajeva.
TARP KULTŪRINIŲ SLENKSČIŲ: SANKT-PETERBURGAS - SENOJI LADOGA
• Vigmantas Butkus.
TEMA: APIE TAI, KAIP / AR RAŠIAU PROJEKTINĘ PROGRAMĄ „ATSPARUMO PRIEŠ VERGYSTĘ PINIGAMS, DAIKTAMS IR PASTATAMS UGDYMAS“
4
• INESA KURKLIETYTĖ: STENGIUOSI BŪTI ČIA IR DABAR1

DE PROFUNDIS

GRYBAUTI REIKIA ŽIEMĄ

Stasys Stacevičius

[skaityti komentarus]

iliustracija
Rimanto Baldišiaus iliustracija

Driokst! – pasigirsta vidur girios ankstyvą rytą.

Tai patsai vicemeras irgi medžiotojas taiklusis Alvydas Valeiša iš savo firminio medžioklinio į debesį driokstelėjo.

Ir tas driokstelėjimas reiškia varžybų startą, nes, išgirdę „driokst!“, keli šimtai grybautojų neria į girią, mosuodami peiliais puola barvykus, jei tik jų būna, kartais lėkdami susiduria kaktomuša, nes tos girios nedaug, tik vardas belikęs, bet grybavimo varžybos – tikros ir aistringos, net samanos į orą kyla, ypač kur lekia miesto vaikučių kuopos. Jų sunervinti kėkštai, rėkdami „kriau kriau!“, iš miško šiaušia į ramias valstiečių sodybas, stirnos paskutinės sprunka, kartais net nutraukdamos badaujančių paspęstas kilpas, bėga laukuosna visi keturkojai, lyg drakono išgąsdinti.

Driokst! – po trijų ar keturių valandų pasigirsta antras driokstelėjimas, ir tai reiškia varžybų pabaigą.

Komandos ir pavieniai dalyviai grįžta į Varėną, čia teisėjai pasvers, suskaičiuos, o paskui pats meras irgi sportininkas Vidas Mikalauskas ant aukštos pakylos savivaldybės aikštėje paspaus rankas čempionams bei prizininkams, apdovanos, per petį patapšnos puikiom rankininko rankom.

Šiemet jau septintą kartą tos grybų rovimo ir pjovimo varžybos, nors tradicinė rudmėsių, kazlėkų, baravykų, musmirių ir kitų. Grybų šventė Varėnoj vyksta kelioliktą kartą.

Bent penkiose buvau ir aš.

Įspūdingiausia buvo, kai Grybų šven­tė sutapo su Dainavos vardo 750 metų minėjimo jubiliejumi.

Driokst! – tąsyk vidur Varėnos driokstelėjo senovinė patranka – už Tėvynę.

Driokst! – antrą kartą – už karalių Mindaugą.

Driokst! – trečiąsyk, nepamenu, už ką, tačiau tikrai ne už grybus ir ne už šventą miško tylą.

Paskui centrinėm gatvėm ant labai aukštų kojūkų pražygiavo kažkokio teatro berniukai irgi mergaitės, apsimetę didžiaisiais nykštukais, bet nė vienas taip ir nenugriuvo.

Vėliau stebėjom „bulių kautynes“ Basanavičiaus gatvėje. Lengvieji automobiliai stumdė ir daužė viens kitą, kilo dūmai, kvepėjo svylančiom padangom, o iš gretimos gatvės sklido krūminės irgi samanės kvapai. Ten Merkinės seniūnas Gintautas Tebėra demonstravo senovinį muziejinį bravorą, socialinė darbuotoja man įpylė iš buteliuko su kadagiais, o muziejininkė Aldona Raugalaitė siūlė geriausiai rajone užraugtų grybų.

Šiaip jau grybai prie samanės – puikiausi nuodai. Jais galima nunuodyti drakoną ar šiaip kokią nenaudingą gamtai ir visuomenei būtybę.

Tuo įsitikinau, kai rašytojas irgi gamtininkas Romas S. kartą Druskininkuose man įpylė grybų užpiltinės. Vėliau Varėnos rj. savivaldybės administratorius Algis Miškinis aiškino, jog tai buvę ne nuodai, o vaistai, aš tik perdozavau. Kas per aiškinimai! Juk ne vaistų gert ėjau, o išminties pasisemti. Ir kvailos yra kalbos, esą dzūkai nedalyvavo Žalgirio mūšyje, nes tuomet jie grybavo. Nė velnio jie negrybavo, nebent dėl nuodų ir dėl vaistų, dar dėl kokios slaptos substancijos, o šiaip nevalgė jie tų grybų, kaip kad, sekdamas protėviais, šiandien jų nevalgo Žalgirio ainių palikuonis, pagonis, Seimo narys varėniškis Gediminas Jakavonis. Jisai kadaise stipriai prisigrybavo, bet visus baravykus, raudonikius ir kt. kartu su kirmėlėm prakalė kryžiuočių ainiams, daugiausia vokiečiams, o už gautą pelną savo sodyboj atkūrė šventyklą su aukuru irgi dievais, dar parėmė savo partiją rinkimuose.

Nors ir ne Gedimino partija karaliauja Varėnoj, bet seniūnijų ir visokių įmonių improvizuotuose kūrybiniuose kiemeliuose nėra liūdna.

Ypač gera su merkiniškiais, nes jie turi bravorą ir Drakoną, o Drakonas – tai buvusi milžiniška geležinė cisterna, kurioj tarybinis ūkis laikė amoniaką ar dyzelinį kurą. Verslininkas iš jos padarė pirtį irgi šnapsabarį ant ratų, spalvingai išdažė, dabar atbuksyruoja į pelningiausias vietas optimaliu laiku, ir už tam tikrą sumelę Drakone galima pasigarinti, apsiplauti, įkalti „Vienaragio lašų“ ar „Rupūžių užpiltinės“.

Pernykštėje grybšventėje, iš vienos merkiniškės dailininkės nusipirkęs neaiškų, bet gerą daiktą, tuometinis premjeras atsisakė grąžos, tai autorė premjerui vietoj grąžos įbruko molinę taurelę ir primygtinai siūlė tuoj pat pavartoti. Tuomet lydintys asmenys, klausydami autorės nurodymų premjerui, pažaliavo kaip žaliuokės ir nutempė jį su Kristina kur ramiau.

O ramiausiai galiu pasijusti ant Drakono stogo su platforma, tvorele, staliukais ir kt. gėrybėm, nes Darkonas dažniausiai stovi įvykių centre, bet ne kiekvienam leista ant jo įsikurti.

Štai sėdim, gurkšnojam, knebinėjam Raugalaitės užraugtus grybus, ir netenka reikšmės prie savivaldybės sakomos kalbos, nes meras, premjeras, ambasadoriai ar jų pavaduotojai, svečiai iš Lenkijos ir Vokietijos kalba gražiai, bet taip ir nepasako, ko jie čia atvažiavo ir kodėl aš sėdžiu ant Drakono. Viską beveik matau, viską beveik girdžiu. Varėnos Rytuose ir Vakaruose groja kapelos – viena pasiutpolkę, kita karo maršus, paskui kapelas užgožia vaikučių choras, šokiai, miesto Šiaurėj stipruoliai šildosi, kilnodami svarsčius arba taureles, Pietuose virš kapinių mitinguoja krankliai, visur pilna gėlių puokščių ir kūrybinių stalų su blynais, vėdarais, kumpiais, dešrom, grybais, kirmėlių ašarom, nes vyksta konkursai tarp tų stalų ir kūr. kiemelių.

Virš Basanavičiaus gatvės pakyla juodų dūmų stulpiokas – gal koks bulius dvasią išleido.

Žiū, aukštas verslininkas tribūnoj kad sako kalbą, kad varo, o elgeta centrinėj gatvėj kad elgetauja, kad elgetauja, o drožėjas, tautodailininkas, kad drožia, kad drožia – idant tauta atrodytų dailiau ir gal kiek teisingiau, nes aure „Mėlynosios uogos“ kūr. kiemelyje sėdi firmos bosas Algimantas Bražionis ir vis perspėja korespondentus, kad nepainiotų jo pavardės su Bernardo Brazdžionio, juk šis uogų ir grybų nesupirkinėjo. Šiaip jau superkant nieko ypatinga nenutinka, tik viena kita Grybauskaitė retsykiais pareikalauja primokėti už kirmėles, o tai buvo ypač aktualu anais metais, kai vokiečiai iš lietuvių pirko sukirmijusius baravykus, nes kas jiems, vokiečiams, tos kirmelės, ir kodėl lietuvaičiai bijo tų kirmėlių?..

Anava karikatūristas ir aukščiausias – ūgiu – Varėnoje konservatorius bei kult. darbuotojas Adomas Žilinskas neša ilgą geležinį strypą – gal susvyravusiai estradai paremti, neša ir nieko nebijo, nors viską čia daug metų valdo centristai, o necentristai seniai neužima reikšmingesnių postų, tik konservatorius Vilius Petraška, iš rajono centro nutremtas į Marcinkonis, ten dar eina seniūno pareigas, toks tiesus ir rimtas, nes kas jam belikę tarp grybų ir centristų. O Adomui ko bijoti su tuo strypu?

Aure pasirodė jau pensininkas, kelių policijos inspektorius Slyva iš Alytaus, jo nosis dabar kaip mėlynoji uoga.

Visur visi kad šurmuliuoja, kad šurmuliuoja, lyg būtų pavirtę Šurmuliauskais ir Šurmuliauskaitėm, bet nieks neskaito paskaitų apie siaubiamų miškų likimą ir beišnykstančių grybų grožį. Nieks iš tūkstančio grybų neišrenka raudoniausio raudonikio nei gražiausios ūmėdėlės, ištvermingiausio kazlėko nei kiečiausio pumpotaukšlio, kalbose joks politikas necituoja Justino Marcinkevičiaus „Grybų karo“, nepasiremia nei Šimkūnaite, nei Basanavičium, tik meru arba premjeru.

Aure patsai meras kažkurios seniūnijos senoviškame darželyje prisėda ir senovine sviestamuše muša senovišką sviestą, o moteriškės miršta iš malonumo ir tuoj pat prisikelia – naujam gyvenimui.

Žiū, ar tik ne vaišingosios moterys iš Nedzingės apsupo ir dabar subtiliai prievartauja buvusį teismo pirmininką, o dabar advokatą ir poetą Justiną J., nes kaip jo neprievartausi, kai toks didelis ir geraširdis, gėrybiškai barzdotas, iš arti panašus į Dzūkijos ąžuolą, o iš toliau – į Basanavičių.

Driokst! – šauna šampano kamščiu į Drakoną, bet pataiko į mane dailininkė, prakalusi premjerui neaiškų, bet gerą daiktą.

– Čia ne Grybų šventė, – sakau, – čia „narodnoje gulianije“, rusiškai tariant, liaudies vaikštynės, komercinis balaganas, visuotinis atsipalaidavimas ar puikavimasis kostiumais irgi rudeninėm suknelėm, pareigom arba dorybėm, čia, sakau, sėkmingiausiai prekiaujama batais, o velnias man už dūšią nesiūlo nei markės, nei euro, nei talento, nei lietuviško cento – tai kam šitas renginys reikalingas? Tik prekijams ir valdžiai.

– Tokia šventė labai reikalinga, ji varėniškiams atstoja psichologinę pagalbą. – Argumentuotai paprieštarauja vietinis žurnalistas Saulius Zurlys. – Tokias šventes reikia daryti kiekvieną mėnesį, o gal ir kiekvieną savaitgalį.

Hmm. Jis teisus. Ir tai psichologinei pagalbai, t.y. Grybų šventei, valdžia ruošiasi iš anksto, rimtai. Pirmiausia skelbiamas dailininkų irgi tautodailininkų konkursas emblemai bei prizams sukurti, numatoma kuo mažiau išlaidų ir kuo daugiau pajamų, paskui – jau po tų „driokst! driokst!“ iš medžioklinio – viskas irgi vyksta tvarkingai. Nieks, net labiausiai ištroškę ir išalkę, nejudina gėrybių savo kūr. kiemeliuose ant kūr. stalų, neliečia nieko rankom, kol neprieina ir neparagauja meras ar vicemeras, nes jie – aukodamiesi – patikrina, ar grybai ir lašai nėr nuodingi, o kai jau praeina jie, tada jau, tada jau...

Atimu iš vicemero mikrofoną ir skaitau:


Žiū, Jakavonis Gediminas
Nevalgo grybų, nes nakty
Iš grybų paraką gamina
Norkūnas, Leišis ir kiti.
Bet pelnas vargiai gausis grynas,
Pats pasilaidos S. Stasys,
Ateis šamanas iš Merkinės
Ir piramidę pastatys,
Kad jūs regėtumėt, ką gali
Skubi mintis lėtoj galvoj.
Težydi musmirė prie kelio –
Gražiausias grybas Lietuvoj!

Daugiau gal neskaitysiu, einu grybauti, randu tris rudmėses, du radiatorius, penkiolika baravykų, du juostinius magnetofonus, koloniją kazlėkų, krūviokę butelių, raudonikį, pusę televizoriaus ir būrį vokietukų – taip čia vadinami tokie grybiokai, panašūs į miniatiūrinius senovinius kaizerio karių šalmus. Kai pamatau vieną vokietuką, tai sakau „Hitler kaput“, bet kai randu jų daug, pagalvoju – gal šaukti „Heil!“. Dar išvystu kombinezoną, ūmėdėlę, kelnes, tris batus ir dvi musmires.

Grybautė! Grybautė! – pasakytų rašytojas irgi gamtininkas Romas S.

Radiatoriautė, magentofonautė, buteliautė, – pridurčiau.

Aaaūūūūū, Pranai! – girdėti Šiaurėj.

Ūuuū, Maryte! – atsišaukia Pietuose.

Kriau kriau! – nervinas kėkštas virš galvos.

Driokst! – Rytuose.

Girioj sekmadienis.

Baravykai dažniausiai sukirmiję, bet kas penktas – sveikas.

Radiatoriai – vienas iš traktoriaus DT, kitas iš buto, kurį jisai pats šildė, – abu parūdiję, sriubai netinkami. Andai, sako senoliai, mūsų miškuos grybų būdavę nepalyginamai daugiau, o radiatoriai esą nesiveisdavę. Dabar juostiniai magnetofonai sukirmiję, kiauruose jų viduriuose tarp senovinių varžų irgi kondensatorių, radusios ekologinę nišą, raitosi didelės kirmėlės, o pačiame centre prie motoriuko prilipusi vynuoginė sraigė. Gal išlupsiu keletą kondensatorių, varžų, dantratėlių, motoriuką, dar lempą iš lempinio televizoriaus iškrapštysiu ir sukomponuosiu asambliažą ar kt. meno kūrinį, kurs išreikštų grybautojo būseną – smagu miške magnetofonauti irgi radiatoriauti. Bet grybauti yra geriau žiemą, kai sniegas užkloja butelius, batus, radiatorius ir kt., tuomet ant medžių auga ypatingos rūšies gražūs grybai – kerpės. Forma jie būna panašūs į NSO arba į drakono šarvų žvyną, kartais jie primena širšių lizdus ar persikūnijusį gamtosaugininką, ir iš tų grybų galima gaminti paraką, įmaišant salietros ir dar šio to.

Driokst!– pasigirsta kažkur Perlojos pusėj.

Laikas džiovinti grybus, malkas ir amuniciją.

 

Skaitytojų vertinimai


31487. nepraustaburnis :-) 2006-10-02 23:54
man patiko. nepikta daili ironija su estetiniais virazais ir socialinėmis įžvalgomis

31488. **2006-10-03 00:40
nepyk, stasy. bet neberasyk daugiau. dekoju. socialines izvalgas kvieciame kelti i delfi.lt. o tokia ironija - i dviracio zinias, pavyzdziui. dar syki dekoju.

31495. *** :-) 2006-10-03 12:14
ir man labai patiko.toks labai geras ironiskas ir tikrai atspindi musu realijas.aciu.

31503. ****2006-10-03 16:00
Prisijungiu prie ** nuomonės.

31505. Cyptyp2006-10-03 16:22
Nieko sau teksteliokas. Drungnas irgi provincialus. Lengva stilizacija. Pradėjau snausti, tai nepabaigiau. Bet tą vietą, kur oratorius kalbą kad rėžia kad rėžia, o elgeta kad elgetauja kad elgetauja, perskaičiau. Ir vertinu teigiamai irgi atlaidžiai.

31513. varna2006-10-04 00:35
Žmogaus debilizmui vis tiktai nėra ribų. Stacevičius tai akivaizdžiai įrodo.

31515. **2006-10-04 02:22
diskusija varnai: manau, kad zmogaus debilizmui ribos yra. stacevicius mielas gal zmogus, bet neteisinga uzsiemima rades, gal tuo metu neturejes kito. prasau nepeikti staceviciaus. aciu.

31516. **2006-10-04 02:26
prasau nepamirsti, kad stacevicius turetu skaityti siuos komentarus, todel siulau ji "pervesti" prie kitu uzsiemimu, nei rasymas, ne grubiai, nes menininkai labai jautrus ir gali labai nusiminti. o liudinti zmoniu nereikia. aciu. kvieciu palaikyti mano nuomone graziomis mintimis. aciu.

31517. ****2006-10-04 04:55
Vėl prisijungiu prie ** nuomonės. Pakentėt ilgai netrunka, o taurus poelgis neprapuls, sugrįš dešimteriopai. Mylėkime savo artimą, broliai. Lietuviais esame mes gimę. Iškęskime tai garbingai. Susilaikyme.

31520. graužikams2006-10-04 08:04
užgraužti kūrybines iniciatyvas - štai kur jūsų tikroji prigimtis, kvailieji komentatoriai. dubasinimas be argumentų tik nurodo į jūsų pačių menkumą. nesunku nuspėti, kad atstovaujate debilinei agresyviai gibbsono įvardintai lietuvių gaujai, nepakenčiančiai įvairovės ir iniciatyvų.

31525. grauzikas **2006-10-04 12:50
31520, Jus visiskai teisus!! sveikinu Jus uz kilnu, tauru ir labai grazu komentara!! dekoju uz issakyta nuomone! ji griezta, bet labai labai teisinga!! as visuomet kankinausi, kokia yra musu tikroji prigimtis, o siandien 08:04 as supratau - uzgrauzti kurybines iniciatyvas - si prigimtis musu yra tikroji! del kvailumo gal kiek ir pasigincyciau, taciau like Jusu teiginiai uzgozia viska, todel negaliu sau leisti priestarauti! noriu pastebeti, kad dubasinti be argumentu absoliuciai tuscia agidbrigados lygio rasineli yra nepaprastai sunku, todel nenuvertinkite musu pastangu! na, musu menkumas.. tebunie. uz tai mes ketiname pakliuti i dangu. o Jus? be galo suzavejo Jusu taikli pastaba apie ismintingojo Gibbbsono ivardinima - musu dantyse peiliai ir kardai ir mes negalime pakesti ivairoves ir iniciatyvu (suprask, Gibbbbbsonas zino toki zodi - iniciatyva), sios iniciatyvos ir ivairoves, dejadeja, saukia visam pasauliui, kad nedaug lietuvis paaugo nuo blyn zemaites ir balio sruogos laiku, kai kiekvienas raides pazistantis rasytoju vadinosi..

31530. ****2006-10-04 16:53
Labai negerai taip imt ir staiga numušt įvairovės iniciatyvą. Visokių yra, visokių reikia. Paklauskite, prašau, kuo mažiau įvairus ar mažiau vertingas už kitus pažįstančius raides visokių įvairių įvairovėje gerbiamas Stasys Stacevičius? - Atsakymas - niekuo. Tokiems patiems savo vertę matuojantiems kūrybiniu iniciatyvumu "įvairiems" - niekuo. O tai ir yra toji pakankama sąlyga, leidžianti agitbrigadinei prozai įsitvirtinti, bei atstovauti "debilinei agresyviai lietuvių gaujai", kaip save pavadino graužikas.

31553. **2006-10-05 23:33
gerb. ****, Jusu komentaras labai idomus, bet nuo "o tai ir yra..." as nebesusigaudau, kas kur kada. bukite geras (-a) ir paaiskinkite. labai aciu.

65616. R.MANTAS :-) 2011-01-15 22:56
,o karikat8ra tai gera !

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Gruodžio

PATKPŠS

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 11 iš 11 
14:21:11 Dec 19, 2011   
Dec 2010 Dec 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba