Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2009-06-05 nr. 3240

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• JUDITA VAIČIŪNAITĖ.
Baltas akacijos medi
46
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

POEZIJOS PAVASARIS 2009 
• VALENTINAS SVENTICKAS.
Recepcijos recesija
1
• RIČARDAS ŠILEIKA.
Dvidešimt trys valandos po Dzūkijos dangumi
2
• Sveikiname 2009 metų Poezijos pavasario prizininkus!5

AKTUALIJOS 
• KRISTINA STANČIENĖ.
Atnašavimas literatams

LITERATŪRA 
• GINTARĖ BERNOTIENĖ.
Gyvai apie klasikus ir įvaizdžius

KNYGOS 
• ASTRIDA PETRAITYTĖ.
Gyvenant tėvynės istoriją...
• NAUJOS KNYGOS
• Knygų dešimtukai5
• Bibliografijos ir knygotyros centras

TEATRAS 
• AURELIJA RAGAUSKAITĖ.
Gimęs po Dvynių ženklu
• ARVYDAS JUOZAITIS.
Atlaidi Prano Piauloko šypsena
1
 OLITA DAUTARTAITĖ.
Savo teatro tiesos išpažinėjas
1
• RIDAS VISKAUSKAS.
Vienišo amžininko liudijimai

DAILĖ 
• KĘSTUTIS ŠAPOKA.
Nuo paradokso prie paradokso
8

MUZIKA 
• BEATA LEŠČINSKA.
Tarp sacrum ir profanum. „Mesijas“ Vilniaus festivalyje
• GINTARĖ STANKEVIČIŪTĖ.
„Druskomanija“ – drąsi ir išradinga
2

PAVELDAS 
• MARGARITA MATULYTĖ.
Tavin svajonėse ir sapnuose grįžtu
2

SAVAITĖ SU TV 
• SKIRMANTAS VALIULIS.
Atskrido gervės
2

(PA)SKAITINIAI 
• MINDAUGAS PELECKIS.
Trauma
13

POEZIJA 
• RŪTA BURBAITĖ.
vasaros semestro užrašai
1

PROZA 
•  ASTRIDA PETRAITYTĖ.
Toji kietaširdė Teresė
3

VERTIMAI 
• Danų poezijos vertimai

AKTYVIOS JUNGTYS/ŠIUOLAIKINIS MENAS 
• ANDRIUS JEVSEJEVAS.
Absurdo poetika Vidurio ir Rytų Europos dramaturgijoje

AKTYVIOS JUNGTYS/KULTŪROS DIS/KURSE 
• DOMINYKĄ VAITIEKŪNĄ kalbina SIMONA SMIRNOVA.
„Tarp tikėjimo ir žinojimo“

AKTYVIOS JUNGTYS/JAUNIMO PUSLAPIS 
• JOLITA JANUŠKEVIČIŪTĖ.
Lietuviškas reprezentacijos diskursas ir kiti aptakumai
12

KRONIKA 
• STANISLOVAS ABROMAVIČIUS.
Geriausia kauniečių Metų knyga – vaikams
• STANISLOVAS ABROMAVIČIUS.
Poezijos skaitymai Rumšiškėse
• Aleksandro Kačanausko atminimui – memorialinė lenta

DE PROFUNDIS
Nepriklausomas ribotos atsakomybės „Literatūros ir meno“ puslapis
 
• DMITRIJUS HAIDUKAS.
Džataka apie didįjį pėdsekį
9

TEATRAS

Savo teatro tiesos išpažinėjas

OLITA DAUTARTAITĖ

[skaityti komentarus]

iliustracija
Pranas Piaulokas ir Olita Dautartaitė
Nuotrauka iš ŠDT archyvo

Paskutinės rugpjūčio dienos. Merkinės miškai dar nerudenėja. Iš po žalių samanų geltonuoja voveraitės. Kai kurios –­ lelijų grožio ir dydžio. Vaikštau ir graudžiai gėriuosi. Ryt važiuosiu į Šiaulius. Ilgesys. Visada. Vasaros. Praėjusių dienų. Žmonių. Buvimo. Nepakartojamumo.

Važiuosiu išvažiuoti į Kauną. Iškraustyti grimo stalelio stalčių, susitikti su kolegomis. Su tavim, Pranai, nebe.

Atsisveikinom gegužį. Su visam.

Aš dar būsiu mūsų scenoj. Liko keli spektakliai. O tu – niekada! Arba visada!

...Prieš trisdešimt dvejus metus... Aš priimta į Šiaulių dramos teatrą iš Kauno lėlių teatro. Man 33 metai. Pasiutusi drąsa ir geidimas dramos scenos.

Tamsu Šiaulių teatro salėj. Scenoje – V. Višnevskio „Iš chaoso“ repeticija. Girdisi reiklus režisierės Aurelijos Ragauskaitės balsas. Geriu tas pastabas, scenos vaizdą. Ten –­ telkinėlis vandens ir žolės lopinėlis. Prie jo gražutė ir trapi Elena Jasnauskaitė –­ komisarė. Ir liesas, išlakus Pranas Piaulokas – anarchistas Aleksejus. Viskas įdomu ir stebuklinga. Pertrauka. Aktoriai eina pailsėti ir parūkyti. Aš pakylu praeiti pro juos. Linkteliu visiems. Ir čia prieina Aleksejus, tiesia ranką.

– Susipažinkime. Aš Pranas Piaulokas. Tegu jums būna gera mūsų teatre.

Pamaloninta tokio jaunojo maestro pasisveikinimo laiminga grįžtu į salę, į repeticiją semtis teatro paslapčių. Akylai stebiu, kaip kuriamas mažas scenos stebuklas iš režisierės sumanymo, aktorių persikūnijimo, V. Kalinausko dekoracijų. Taip kuriama spektaklio atmosfera. Ji užburia mane, tik įžengusią į dramos sceną. Lieku laukti savo dalios, likimo, režisierių.

Gyvenu grimo kambaryje. Repetuoju V. Palčinskaitės Nykštuką pasakoje „7 snieguolės ir Nykštukas – 77“. Piaulokas išvažiuoja su teatralų delegacija trims savaitėms į Kiniją. Paduoda man savo buto raktą, kviesdamas pagyventi namų aplinkoj Šiaulių bulvaro centre.

Atsiduriu Prano knygų pasaulyje. Kepu bulves, supjaustytas smulkiais griežinėliais, gausiai apibarstytas kmynais (čia Jo toks receptas). Džiaugiuosi rugsėju, svaigiomis repeticijomis, Prano namais.

Per visą laikotarpį drauge vaidinome nedaugelyje spektaklių – gal keliolikoje. Sunku. Jis pajungia aplinkinius savo herojui. Įtempta. Neduokdie, painiotis ar būti nepasirengusiam repeticijai (juolab spektakliui!). Neatlaidus. Nedubliuojamas. Ambicingas maksimalistas. Sceninio veiksmo partitūra išmąstyta ir tiksli. Personažai santūriai emocionalūs. Kupini stiprybės ir jėgos. Todėl ir sugestyvūs. Ir partneriui, ir žiūrovui. Po repeticijų, spektaklių drauge grįždavom namo. Netoliese gyvenom. Dažniausi Prano patarimai:

– Nesisiusink, nebūk silpna. Nešk mintį. Tiksliai. Kondensuotai. Daugiau logikos.

Atsakydavau: „O Tu bent kiek „suminkštėk“, paieškok žmogiškų silpnybių. Nebūk jau toks nenugalimas – taip jautriau būtų...“

Retai kada sutikdavo. Kartais patylėdavo.

Ilgai stovėdavom prie šviesoforo Žemaitės gatvėj. Ypač paskutiniaisiais metais. Kalbėdavom ir labai buitiškai – ką valgysim vakarienės, ką rengsimės per premjeros balių. Klausinėdavo, ką šiuolaik skaito mano dukra Vasarė. Jie mėgo „sunkią“ literatūrą. Kokį filmą reikėtų pažiūrėti.

Pranas retai sakydavo komplimentus. Pastaruoju metu gal dažniau. Reikėdavo pataikyti į jo elegantišką, santūrų skonį, kad pagirtų! Po premjerų pauliodavom. Kartais aš Jį vadindavau namo: „Franek, juš idzem du domu. Estėm pjana“ arba „Franek, chodź do domu. Ja już pijana…“ (mes dažnokai persimesdavom „poliakiškai“). Bet dažniausiai Pranas mane: „Ole, namo!“

Mūsų grimo kambariai šalia. Turėjo tokią privilegiją – įeiti nesibeldęs. Jam tai patikdavo. Retsykiais liepdavo numesti porą nereikalingų kilogramų, o kai grįždavau geros formos, įdegusi iš Nidos – pagirdavo. Pats būdamas liesas, nemėgdavo aptukusių. Nei vyrų, nei juolab moterų.

Mano kelias pro Prano namus. Visada lekiu. Skambutis:

– Nesikūprink! Nešk savo naštą lengvai. Atsikalbu:

– Aha, gera pasakyt – lengvai. Pats eini pasviręs priekin. (Tuomet juokiasi.)

Ir jau automatiškai, eidama pro Maestro namus, išsitiesdavau, o paskui vėl palinkstu ir skutu greitai...

Suvisam mūsų ryšys sustiprėjo Nepriklausomybės išvakarėse. Piaulokas, Padegimas, Dautartaitė buvome Šiaulių teatro Sąjūdžio grupės įkūrėjai. Miesto Sąjūdžio tarybos nariai. Mums tai buvo tikra ir svarbu. Bendri idėjiniai išgyvenimai, laisvės troškulys buvo vienijanti jėga. Buvimas su tauta keliant trispalves, mitinguose Šiaurės Lietuvoj. Žodžiu. Dvasia. Širdimi. Piauloko ištarmė sukaupta, santūrios minties, stiprios vidinės jėgos.

Prieš keturiolika metų mirė Prano mama Juzefa. Buvo pasiėmęs ją iš Endriejavo. Savo vienintelę. Mokėjo godoti, maitinti, slaugyti. Sakydavo: „Ratas apsisuko. Mama skalbdavo mano vystyklus, dabar aš – jos paklodėles. Pavalgęs Kūčių vakarienę su savo viešnele, ateisiu pas Tave...“

Per repeticiją sužinojom, kad mirė Jo mama. Paskambinau.

– Ateik, – paliepė.

Nueinu. Sėdi virtuvėj. Peleninė pilna nuorūkų ir pelenų. Geria stiprią arbatą. Rašo, ką turi nuveikti laidotuvėms. Nuveda į kambarį, kur siauroj lovelėj guli amžiams išėjusioji su rožinėliu rankose. Šalia ant taburetės dega žvakelė. Taip dar pabus abu per naktį...

Pastaruoju metu buvo pavargęs. Kalbėdavo, kad laukia pensijos. Nepasitenkindavo esamais spektakliais, atvažiuojančiais režisieriais. Ne viską mėgdavo repetuoti ir vaidinti. Bet visuose spektakliuose atsiduodavo visa jėga, pirma ar paskutine energija. Sirgdamas, skaudama galva ar kūnu –­ scenoje JIS. PRANAS PIAULOKAS. Pašauktasis. Nesusiviliojęs jokiu kitu teatru, nors buvo kviečiamas. Savo teatro tiesos išpažinėjas ir saugotojas. Neatlaidus sau ir kitiems. Nepakeičiamas. Taip, nepakeičiamas! Su visom stiprybėm ir silpnybėm. Talentu, darbštumu, meistriškumu. Net nesutikdami su Jo nuomone, nedrįsdavom Pranui prieštarauti. Kažkokia stipri įtaiga. Suabsoliutinimas savo tiesos – gyvenimo, profesinio išmanymo. Burbėdavau dažniausiai Jam negirdint. Net juokinga. O dabar kalbuos lyg būtų gyvas. Klausinėju: „Ką, Pranei, veiki? Kaip tau ten?“

Buvo tikintis. Nors į bažnyčią eidavo retai. Gal vienas... Kai pakviesdavau į savo mirusiųjų artimųjų mišias – ateidavo. Iš Italijos, Lurdo, Šiluvos parveždavau ar kryželį, ar medalikėlį. Nuoširdžiai džiaugdavosi ir laukdavo. Šv. Pranciškaus paveikslėlį iš Asyžiaus vežiojosi po visas ligonines, kai jau sirgo. Nepagydomai. Su juo ir iškeliavo...

Paskutinis džiaugsmingas išgyvenimas prieš metus – kelionė į Briuselį. Su Lietuvos kultūros delegacija Laimos Andrikienės kvietimu. Ilgai prisimindavome puikų priėmimą Europarlamente, NATO, Briuselio nacionaliniame teatre. Susitikimai. Pietūs. Iškilmingos vakarienės. Juokas. Žaismė. Draugingumas. Jautėmės žmonėmis, aktoriais. Buvom pakylėti!

Parlamentarės L. Andrikienės dėmesys maest­ro Piaulokui buvo išskirtinis.

Liko mūsų nesuvaidinta H. Pinterio radijo pjesė „Peizažas“. Dviem. Liko. Daug kas liko.

Tu buvai ne tik aktorius, artistas – didis ir vertinamas. Visų. Buvai Šiaulių simbolis. Kultūros. Dvasinių vertybių. Žmogaus. Aristokratiško, elegantiško, oraus. Nepakartojamo.

Tavęs ilgisi Šiaulių žmonės. Ilgisi džiaugsmingo susitikimo ne tik scenoj. Ilgisi susitikimo Šiaulių bulvare. Gatvėse. Šventėse ir kasdienybėje. Bet Tu jau TEN. Ar matai mus? Didelius ir mažus. Žanai, Dovydai, Izaokai, Krūšna, daktare Basanavičiau... Ar matai?!

Tuomet lauk. Jei būsim geri – pasitik pas Tėvą.

Tad iki pasimatymo, Pranai.

2008 metų rugpjūtis

 

Skaitytojų vertinimai


53369. Skaitytoja2009-06-08 16:59
Labai Jums aciu, miela Olita. Paraset taip, kad tarsi pajutom si zmogu visa savo esybe. Lauksim knygos!

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Gruodžio

PATKPŠS

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 11 iš 11 
14:19:28 Dec 19, 2011   
Apr 2009 Aug 2014
Sąrašas   Archyvas   Pagalba