Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2004-03-26 nr. 2994

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Vytautas P. Bložė.
MŪZAI: LAMENTOSO
3
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE11

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI4
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS1
• ĮVAIRŪS
• VAKARAI
• LTV KULTŪROS LAIDOS1
• LR KULTŪROS LAIDOS

POKALBIAI 
• ORUMO SMILTYS1
• SPAUDOS DRAUDIMO DOKUMENTAS
• Prie redakcijos apskrito stalo kalbasi istorijos profesoriai ANTANAS TYLA, EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS, kalbininkas BRONYS SAVUKYNAS, poetai KORNELIJUS PLATELIS ir LIUDVIKAS JAKIMAVIČIUS.
KONSPIRACIJOS MOKYKLA PRIE BALANOS
5
• KORNELIJUS PLATELIS kalbina VYTAUTĄ LANDSBERGĮ.
LIETUVIŠKAS NUOSEKLUMAS

POEZIJA 
 GINTARAS PATACKAS6
• VLADAS BRAZIŪNAS1

PROZA 
• Birutė Jonuškaitė.
INTEGRACIJA
3

VERTIMAI 
• Jan Baudouin de Courtenay.
LIETUVIŲ RAIDYNO KLAUSIMAS RUSIJOS VALSTYBĖJE IR JO IŠSPRENDIMAS

LITERATŪRA 
• Aušra Martišiūtė.
VEIKIANČIO ŽMOGAUS GIMIMAS
2

KALBOS SKILTIS 
• Jonas Klimavičius.
DARBAI IR KALBOS, ŠVENTĖS IR FIESTOS KALBOS IR KNYGOS METAMS ĮSIBĖGĖJANT
6

KNYGOS 
• ŽODŽIO DUONA IR VYNAS
• JANAVIČIUS V. RAŠTAI
• GEDIMINO LAIŠKAI

PAVELDAS 
• Romualdas Budrys.
EPOCHOS SIMBOLIS

DAILĖ 
• Jurgita Ludavičienė.
TAPYBOS ATRADIMAI
7

TEATRAS 
• Julius Būtėnas.
VILNIUS – MŪSŲ TEATRO LOPŠYS

MŪSŲ PUBLIKACIJA 
• Mikalojus Katkus.
ATSIMINIMAI APIE SPAUDOS DRAUDIMO LAIKUS
5

MOKYKLAI 
• GERBIAMI KOLEGOS MOKYTOJAI,2
• 100 EILĖRAŠČIŲ APIE KNYGNEŠIUS12

JAUNIMO PUSLAPIS 
• GENERUOTOS SPAUDOS MUTACIJOS3

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Jekaterina Lavrinec.
ŠIS TAS APIE INTERAKTYVUMĄ
19

KRONIKA 
• KNYGNEŠIŲ IR DARAKTORIŲ ATMINIMUI7
• PARODA "SPAUDOS DRAUDIMO LAIKŲ DOKUMENTAI IR LEIDINIAI"
• SPAUDOS ATGAVIMO SUKAKTIS – TARP PRARADIMO IR ATRADIMO NUODĖMIŲ4
• TARPTAUTINĖS MOKSLINĖS KONFERENCIJOS SPAUDOS ATGAVIMO 100-MEČIUI PAMINĖTI

DE PROFUNDIS 
• RETRO PABIROS APIE KNYGNEŠIŲ GADYNĘ6

POEZIJA

GINTARAS PATACKAS

[skaityti komentarus]


Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio minėjimo komisija ir savaitraštis "Literatūra ir menas" skelbė poezijos ir prozos konkursą, skirtą spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo šimtmečiui. Gautus kūrinius vertino poetai Liudvikas Jakimavičius, Alvydas Šlepikas, Marius Burokas ir kritikas Karolis Baublys. Komisija, susipažinusi su tekstais, konstatuoja ir skelbia šį PROTOKOLĄ: remiantis tekstų meniniu lygiu, premijuotini du poetai – Gintaras Patackas (pirmoji vieta, 500 Lt) ir Vladas Braziūnas (antroji vieta, 300 Lt). Trečioji vieta už poeziją neskirta, nes pateikti kūriniai arba neatitiko kunkurso sąlygų, arba jų lygis labai skyrėsi nuo premijuotųjų, tad buvo nuspręsta apdovanoti keturis prozos kūrinius: Birutę Jonuškaitę (pirmoji vieta, 500 Lt), Astridą Petraitytę (antroji vieta, 300 Lt), Vytautą Bubnį ir Edvardą Uldukį (trečiosios vietos, po 200 Lt).

Vertinimo komisijos vardu pasirašo:
Liudvikas Jakimavičius
Karolis Baublys
Alvydas Šlepikas
Marius Burokas

Vilnius, 2004 metų kovo 18 diena

KIRILICOS HIBRIDAS
Triptichas


Auksinė karūna


Epocha romantizmo išblėso. Prasidėjo modernas
Vakarinėj Europos daly. Nuo Monmartro kalvos
Stebi jaunas Maironis, kaip siautėja frantai tavernos, –
Mulenružo šviesoj nesimato laukų baudžiavos.

Rašė Gėtė gerai! Bet geriau dar yra "Išsisupus
(taip) plačiai Vakarų vilnimis mano širdį užliek!.."
Atsidūsta Maironis ir grįžta namo prie Šešupės,
Ir pasieny žandaras jį krato: "Sutana, tylėk!"

Ne sutaną – "sataną" vežies, žargonu kalbant rusų,
"Živatas", "Liktorėlius" – lietuviškom raidėm knygas,
Spaudą draudžiamą – ji šalyje leista prūsų –
Basanavičių, jauną Kudirką, Strazdo "Giesmę
apie siratas".

Tai pavyko prasmukti, – lagamino jo dvigubas
dugnas, –
Ir keliauja knyga visagalė, niekais versdama
Tą hibridą kirilicos. – "Тебе" keliauja į ugnį,
"Tėve mūsų" vaikams vakarais pirkioj skaito mama.

Šventas knygnešio darbas, ypač jei parašei pats
Jau ne apie balanos gadynę – apie pilį Trakų
Ir Liucernos varpus, romantizmo užkopdamas laiptais,
XX-to pradžion, pasitikdamas Aušrą laiku.

Ketvirtais dvidešimto režimas kirilicos griūna,
Ir kepurę milinę nusiima pats knygnešys.
"Ant galvos jam uždėkite, vaikai, auksinę karūną,
Liko laukt neilgai jau", – Antanas Smetona rašys.

2004.III.9

SAKYK: MYLIU
I


Nesutelpa lotyniškasis šriftas
Po pravoslavų cerkvės cibuliu –
Pirmasis klyksmas ir pirmasis krikštas,
Ir kažkodėl "myliu" , o ne "люблю".

Istorija kartojasi Mefisto:
Iš pradžių priespauda, paskui – spauda
Ir – išspaudos! Atrodo, kad suklysta
Jau ne kalba, – pati gamta kalta,
Kad rašmenų lotynų tiesų štiftą
Išniekina kirilica pikta.

Suklinka pterodaktilis sparnuotas,
Chorėjo aras su antikine
Galva Patrimpo, kad ne – sužieduotas, –
Sukaustytas čiastuškos grandine.

Kad iškamša jis tapo zoofilui –
Korikui, kuris gąsdina vaikus,
Kad lūžo aukštas gotikinis špilis,
Romėnų stiliaus atmenąs laikus.

II


Paniekinta, tačiau vis tiek – gimtoji,
Į slaptą spaudą įspausta, keroja
Kalba imperijoje. Knygnešys
Gabena nebe kontrabandą – jambą
Lotynų rašmenim skambiais kaip samba,
Ir jais ne vienas daukantas rašys.

III


Kai uždarytas universitetas,
Kai nėr gyvos retorinės kalbos,
Ne dendis, ne studentas, ne estetas
O paprastas kaimietis Lietuvos –
Daraktorius, šviesuolis ir poetas
Lotyniškas raides slebizavos
Vaikams. Tačiau keturiasdešimt metų
Su Abėcėle Azbuka kovos.
Su Bog‘iu – blogis,
O su Dievu – devas
Iš Azijos. Nevyksta pamoka
Mokyklos rusiškoj, kur dėsto dievos* –
Carj – bogdy chano dešinė ranka.
O pirkioje močiutė prie ratelio
Medinio su verpste ir kuodeliu
Mokins vaikelį, sėdintį ant kelių:
– Sakyki ne "люблю". Sakyk: myliu!
__________________
* – rus. "девы" – turima galvoj mokytojos

2004.III.6-7


Abėcėlė


Ar Abėcėlės aura, aukso arfa,
Ar Azbuka, ar Alfabeto alfa?
Ar Auropa, ar Azijos ašis?
Ar az‘as aš, ar asas aš, ar aras
Būnu būdos bei Budos buduaruos?
Buities Būtis baisingai bliauna: "Bis!",

Cimbolas caro caksi celofaną
Cecilijos cielkutės: "Cit, caca,
Ciocyt, cukreli, cha, chamaite chano,
Čekšt, čiukčia, čia čiuvašas, čia ČK.
Česlava, čiuožk čečiotką, čiupki člieną,
Čiočiare, čirva, čiga, Čiočiosan,
Čiulpk čiačą¹, čiaudanti čiau čiau, čečėne,
Dievaite, deive, daranti din dan!
Duok dovanų, dantim darbuokis, dieva,
Delnais, dejuoki, dūsauki, draugauk,
Durna dūk, dvelk darna, daryki dieną
Džiaugsminga, didelės dešros dar daug!
Dievota dešine dirbk, dinozaure,
Daili debilo dobilo dalie!
Eliminuojamo elito eure,–
Europoje eiliakaliui eilė
Etilo eteriu eiliuoti erą,
Forsuot finansus, falint fakyrus,
Figas, fui! – fėjas frigides, fanierą,
Fainuolių faraonų fiakrus:
Gražu girdėti, gerti girioj, gera
Gailėt, grąžinti gintarus, gulėt,
Hegzametru harmonizuot heterą
Ir išperas iš ikrų išperėt,
Išraut Irtyšiaus intake irisą,
Ieškoti Indijos, išlikt ieva,
Jieva Jeruzalėj, jis – Jėzus, Jisus,
Jauniausias Jono Juozas Jehova,
Kertąs kalnyne Kristui kiparisą
Kaire, kaip kurva kruvina, kreiva,
Kirilica, kareivių karaliene,
Kilnok karštai (keiksmažodžių krūva),
Krūtinę, kuprą, kojas krutink, kūną!
Ledine ledi lieka Lietuva!
Lotynas, leišis, lenkas lenkia liūną,
Lyg liūtą, levą liesdamas lieva²
Leda. Leta liūliuoja Liną – Luną,
Mergaitę, mylinčią Mėnulį – Moon‘ą³,
Mirties mėlynabarzdžiam Milane,
Ne Nemune, ne Nevoj net, neva
Ožių ozirių orgijoje, ordos
Pykuolio pyksta, pakelia Perkūną
Patrimpas pats, pakyla painiava,
Poetas, proto pasisėmęs portuos,
Poemą pina plaštaka prava4.
Raguotas rabinas Reginoj regi
Rachelę, raganą, rusaitę Ra –
Saulėtas stabas siunčia Sabos segę
Sabinai, smirda Smirnoje siera!
Šeštadieninis šabas, šydų šventė,
Šiitų šimtas, šilkmedžių šviesa,
Tamtamų tempas tiesia togos tentą
Tėvynėje. Teologo tiesa:
– Ura uranui! Uja uraganas
Uodų Ulisą uolų už uolos.
Varykit, vengrai, vokiečiai, von vanią
Vulgarų, vykite vampyrą. Vos
Zylioja zekas Zigmantas zigzagais,
Zet zyzdamas, zonduojamas zirzlių.
Žygimantas žandarą žada žagint,
Žydrom žvaigždėm žadėdamas žalių5.
__________________
1 čiačia – gruziniška vynuogių degtinė
2 lieva – (rus.) левая’ – kairė
3 moon‘– (ang.) Mėnulis ar Munas – munistų religijos įkūrėjas
4 prava – (rus.) правая’ – dešinė
5 žalių – (dvipr.) spalvų ar dolerių

2004.III.8
 

Skaitytojų vertinimai


7253. Kielė2004-03-31 19:07
Pribloškė tekstai. Pirmąjį perskaičiau ir sugulė atmintin. Stipru, tikra. Grįšiu prie šito teksto. Tikrai vertas pirmosios vietos ir premijos.
Beje, ko ta premija tokia mizerna?

7266. Rrrr2004-04-01 04:22
Prisidėk pinigais arba natūra ir bus didesnė.

7278. apie Rrrr :-) 2004-04-01 13:22
Žiū-Rrrr į visus komentarus ir visiems komentuotojams turi ką atsakyti/suurrrrgzti. Etatas? Smagiai įsitaisėte, Rrrrr.

7280. Antanas6 :-) 2004-04-01 15:28
Patackas yra Patackas. Nors jaunystėje, man regis, buvo "stipresnis". O gal patys senstam. Nebe taip "trenkia".

7285. Rrrr2004-04-02 05:34
Rrrrrr

9198. Vladas :-) 2004-06-19 13:52
Gerbiu Gintarą. Jei būčiau gėjus, dar ir mylėčiau.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Gruodžio

PATKPŠS

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 10 iš 10 
14:19:06 Dec 19, 2011   
Dec 2010 Dec 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba