Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2011-05-13 nr. 3331

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• BALYS BUKELIS.
namai
14
• TRUMPA KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

POKALBIAI 
• PETRĄ KIMBRĮ kalbina ASTRIDA PETRAITYTĖ.
Ir kalbėjimas į tuštumą atsišaukia aidu
5

POEZIJOS PAVASARIS 2011 
• RENGINIŲ PROGRAMA.
Tarptautinis poezijos festivalis Poezijos pavasaris 2011

KNYGOS 
• SIGITAS NARBUTAS.
Arato karatai
7
• Pirmosios knygos konkurso laimėtojai1
• NAUJOS KNYGOS
 Bibliografijos ir knygotyros centras

PRISIMINIMAI 
• VYTAUTAS BUBNYS.
Lūžęs nepalūžęs
67

TEATRAS 
• RIDAS VISKAUSKAS.
Išmone kibirkščiuojančiame spektaklyje –­ tolyn nuo buitinio teatro
• RIDAS VISKAUSKAS.
Studentų spektaklis – „netyčinis“ trukmės rekordininkas
5
• Mus paliko aktorė Rūta Staliliūnaitė

KINAS 
• ŽIVILĖ PILIPAVIČIENĖ, REGINA JACKŪNAITĖ, ŽIVILĖ AMBRASAITĖ.
Paroda „Lietuvos kinas 1909–2009“
1

MUZIKA 
• Maži, bet...

DAILĖ 
• Didysis Paryžiaus salonas ir jo publika

PAVELDAS 
• SAULIUS STRIUOGAITIS .
Palangoje – atkurtos grafų Tiškevičių rūmų terasos vazos
1

AKTUALIJOS 
• ASTRIDA PETRAITYTĖ.
Tarptautiniais miškų metais – giraitė Justino Marcinkevičiaus garbei

POEZIJA 
• ARTŪRAS VALIONIS7

PROZA 
• NIJOLĖ RAIŽYTĖ.
Kareivio duktė
10

VERTIMAI 
• WILLIAM CARLOS WILLIAMS3

(PA)SKAITINIAI 
• MINDAUGAS PELECKIS.
Paieškose
16

DE PROFUNDIS
Iš gatvės koanų:
„Ar jau papjovėte pachmielo avinėlį?..“
 
• Gyd. ALVYDAS REPEČKA.
Antroji dainuojanti revoliucija
4

KNYGOS

Bibliografijos ir knygotyros centras

[skaityti komentarus]

FILOSOFIJA

Apie geradarystes : [gera darymo meno pagrindai] / Lucijus Anėjus Seneka ; iš lotynų kalbos vertė Dalia Dilytė. – Vilnius : Metodika, 2011 (Kaunas : Spindulio sp.). – 207, [1] p. – Laidos duom. klaidingi: Patais. laida. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-609-444-010-6 (įr.)


MENAS. FOTOGRAFIJA

Kas nužudė Vysockį? / Marlena Zimna ; iš lenkų kalbos vertė Rytė Janauskaitė. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2011 ([Vilnius] : Jungt. spaudos paslaugos). – 185, [7] p. : iliustr. – Tiražas 1300 egz. – ISBN 978-9955-16-357-2

Klaipėdos pilies ir senamiesčio buitinė keramika XIV a. vid. - XIX a. = Domestic ceramics from Klaipėda Castle and Old Town, mid 14th - 19th century = Haushaltskeramik von der Burganlage und Altstadt Klaipėda, Mitte 14. - 19. Jh. : iš Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinių : [katalogas / Mažosios Lietuvos istorijos muziejus ; sudarytojai Roma Songailaitė, Liolė Rutkaitienė ; tekstų autoriai Jonas Genys, Roma Songailaitė ; vertėjai Mark Uribe, Alma Imbrasienė, Alina Melnikavičienė]. – Klaipėda [i.e. Vilnius : Sapnų sala], 2010 (Vilnius : Sapnų sala). – 151, [1] p. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl., vok. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-611-60-8 (įr.)


GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Agnesė Grėj : romanas / Anne Brontė ; iš anglų kalbos vertė Kristina Miliūnienė. – Patais. leid. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Spindulio sp.). – 203, [3] p. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-9955-38-981-1 (įr.)

Antarktida : pradžios knyga : [apysaka] / Romualdas Drakšas. – Vilnius : Justitia, 2011 ([Vilnius] : BALTO print/Logotipas). – 214, [1] p. – ISBN 978-9955-616-69-6

Aš – ne Karmen : [kūrybos rinkinys] / Biruta Pėveraitytė. – Marijampolė : TeleSATpressa, 2005- .

D. 2 : [eilėraščiai]. – Marijampolė [i.e. Vilnius] : Karminas, 2011 (Vilnius : Karminas). – 128, [1] p., [1] iliustr. lap. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-8031-10-2

Budinu paukštį : [eilėraščiai] / Algimantas Kiminius. – Kaišiadorys : Printėja, 2011 (Kaišiadorys : Printėja). – 161, [1] p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-445-018-1

Dar daugiau problemų : romanas / Kerstin Gier ; iš vokiečių kalbos vertė Vilija Gerulaitienė. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Spindulio sp.). – 249, [2] p. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-9955-38-731-2 (įr.)

Dvidešimtoji žmona : romanas / Indu Sundaresan ; iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Spindulio sp.). – 365, [1] p. – Tiražas 2400 egz. – ISBN 978-9955-38-853-1 (įr.)

Ir štai mes leidžiamės : romanas / James Meek ; iš anglų kalbos vertė Migla Surkevičienė. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2011 (Vilnius : BALTO print/Logotipas). – 254, [2] p. – Tiražas 1300 egz. – ISBN 978-9955-16-792-1

Kaip pakeisti motinėlę : [romanas] / Virginija Kairienė ; [piešinių autorius Osvaldas Mačernius]. – Klaipėda : Druka, 2011 (Klaipėda : Druka). – 119, [1] p. : iliustr. – Tiražas 400 egz. – ISBN 978-609-404-092-4

Ko skauda sielą : romanas / Vėjų Motina. – Klaipėda : Druka, [2010]. – 166, [1] p. – Tiražas [100] egz. – ISBN 978-609-404-084-9

Mažasis patarėjas auklėjimo klausimais / Axel Hacke ; [iš vokiečių kalbos vertė Indrė Dalia Klimkaitė] ; iliustravo Michael Sowa. – Vilnius : Nieko rimto, 2011 (Kaunas : Aušra). – 97, [7] p. : iliustr., portr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-683-75-9 (įr.)

Neblėstanti meilės legenda : bajoras Adomas Mickevičius (1798-1855), būsimasis poezijos genijus, ir bajoraitė Marija Vereščakaitė – grafienė Putkamerienė (1799-1863) : esė / Julius Pastarnokas. – Vilnius : [Karminas], 2011 (Vilnius : Karminas). – 174, [1] p. : iliustr. – (Likimai). – Tiražas [70] egz. – ISBN 978-609-8031-09-6

Neišsiųsti lietaus laiškai : [eilėraščiai] / Vida Žiogaitė-Kanapkienė ; [dailininkas Anatolijus Klemencovas]. – Klaipėda : Druka, [2011] (Klaipėda : Druka). – 71, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-609-404-090-0

Palaimos namai : romanas / D.C. Fernback ; iš anglų kalbos vertė Leonas Judelevičius. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Spindulio sp.). – 314, [3] p. – Tiražas 2300 egz. – ISBN 978-9955-38-976-7 (įr.)

Parduota : [romanas] / Patricia McCormick ; iš anglų kalbos vertė Virgilijus Čepliejus. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Aušra). – 267, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-38-969-9 (įr.)

Pilnatyje : miniatiūra, eilėraščiai / Reda Riepšaitė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2011 (Kaišiadorys : Printėja). – 29, [1] p. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-409-040-0

Po velnių, aš tave myliu! : [romanas] / Catherine Alliott ; iš anglų kalbos vertė Milda Dyke. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Aušra). – 437, [2] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-38-126-6 (įr.)

Povilas Višinskis: idėjos ir darbai : nauja žiūra, nauji akcentai / sudarytoja Dalia Striogaitė. – Vilnius : Versus aureus, [2011] (Vilnius : BALTO print/Logotipas). – 332, [3] p. : iliustr., faks., portr. – Tiražas [700] egz. – ISBN 978-9955-34-296-0 (įr.)

Saulėlydžio žvilgsniai : [eilėraščiai] / Aleksandra Zikaraitė-Navakauskienė. – Klaipėda : Druka, 2011 (Klaipėda : Druka). – 135, [1] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-609-404-094-8

Sveikink ir linkėk + sentencijos / Janina Butnorienė. – Kaišiadorys : Printėja, 2011 (Kaišiadorys : Printėja). – 63, [1] p. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-609-445-016-7

Svetimšalė : lemtingas susitikimas / Diana Gabaldon ; iš anglų kalbos vertė Renata Valotkienė. – Vilnius : Alma littera, 2011. – 2 d. – (Įr.)

D. 2. – 2011 (Kaunas : Spindulio sp.). – 445, [2] p. – Tiražas 6000 egz. – ISBN 978-9955-38-959-0

Širdies šiluma : pirmasis almanachas / Skaudvilės bendruomenė. Literatų klubas „Saulėgrįža“. – Klaipėda : Druka, 2011 (Klaipėda : Druka). – 175, [1] p. : portr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-609-404-091-7

Tarp pilkų debesų : romanas / Ruta Sepetys ; iš anglų kalbos vertė Lina Būgienė. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Spindulio sp.). – 334, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-38-964-4 (įr.)

Tavo šypsenos šešėlis : romanas / Mary Higgins Clark ; iš anglų kalbos vertė Irena Kupčinskienė. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Spindulio sp.). – 292, [2] p. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-9955-38-983-5 (įr.)

Tora : [trilogija] / Herbjørg Wassmo. – Vilnius : Alma littera, 2011- . – (Įr.)

D. 1: Namas su akla stiklo veranda : romanas / iš norvegų kalbos vertė Asta Grabauskienė. – 2011 (Kaunas : Aušra). – 206, [2] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9955-24-486-8

Vamzdis: rašinėliai : [esė] / Liudvikas Jakimavičius. – Vilnius : Versus aureus, [2010] (Vilnius : BALTO print/Logotipas). – 382, [2] p. – Tiražas [700] egz. – ISBN 978-9955-34-297-7

Vieninteliam laikui : [eilėraščiai] / Alfonsas Jonas Navickas. – Klaipėda : Druka, 2011 (Klaipėda : Druka). – 145, [6] p. – Tiražas 400 egz. – ISBN 978-609-404-097-9

Vizijų Klaipėda / sudarytojas Juozas Šikšnelis. – Klaipėda : Druka, 2011 (Klaipėda : Druka). – 175, [2] p. – Tiražas [600] egz. – ISBN 978-609-404-088-7

Žodžiai, kurie neišduos : esė, pokalbiai, studija : gyvenimas, likimas, kūryba / Leonas Peleckis-Kaktavičius. – [Šiauliai] : Literatūros almanacho „Varpai“ redakcija, [2011] (Šiauliai : Neoprintas). – 349, [2] p. – Tiražas [600] egz. – ISBN 978-9955-667-13-1

Яснодор = Vaiskkelis : (ясная дорога) : стихи Калиниченко Я.В. / [sudarytojas Vladas Buragas ; vertė iš rusų kalbos Vladas Buragas, Juozas Čičirka]. – [Marijampolė : TeleSATpressa, 2011] (Marijampolė : „TeleSATpressa“ sp.). – 75, [1] p. : iliustr., portr. – Gretut. tekstas liet., rus. – Tiražas 150 egz. – ISBN 978-9955-607-90-8


GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Dvynukės : [romanas vaikams] / Erich Kästner ; iš vokiečių kalbos vertė L. Starevičiūtė ; iliustravo Walter Trier. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Aušra). – 141, [2] p. : iliustr. – (10+ : klasika, ISSN 1822-7171). – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-38-966-8 (įr.)

Džiunglių knyga / Rudyard Kipling ; iš anglų kalbos vertė Ieva Albertavičienė ; [dailininkė Neringa Žukauskaitė]. – Vilnius : Pasviręs pasaulis, [2011] (Vilnius : BALTO print/Logotipas). – 357, [3] p. : iliustr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-8027-05-1 (įr.)

Kur karaliai miega : [vaidinimai ir eilėraščiai] / Judita Ožeraitytė. – Klaipėda : Druka, 2010 (Klaipėda : Druka). – 127, [1] p. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-609-404-071-9

Mažasis princas : [pasaka] / Antoine de Saint-Exupéry ; iš prancūzų kalbos vertė Pranas Bieliauskas ; su autoriaus akvarelėmis. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Spindulio sp.). – 98, [5] p. : iliustr. – Tiražas 5000 egz. – ISBN 978-9955-08-962-9 (įr.)

Plunksnelė : italų liaudies pasaka : perskaityk ir nuspalvink / [pagal italų liaudies pasaką atpasakojo ir nupiešė Nomeda Balasevičiūtė]. – Kaunas : Jumena, [2011] (Kaunas : Spaudos praktika). – 14, [3] p., įsk. virš. : iliustr. – (Pepės knygelės). – Tiražas 12 000 egz. – ISBN 978-9955-480-52-5

Prieblandos šalis : [romanas] / Alyson Noėl ; iš anglų kalbos vertė Aušra Kaziukonienė. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Vilnius : Standartų sp.). – 340, [1] p. – Ciklo „Nemirtingieji“ 3-ioji knyga. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-9955-38-968-2 (įr.)


Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka
Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Gruodžio

PATKPŠS

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 2 iš 2 
14:17:12 Dec 19, 2011   
Dec 2010 Dec 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba