Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2007-02-09 nr. 3129

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Kazys Bradūnas.
VILNIAUS BAROKAS ŠV. PETRO IR POVILO BAŽNYČIOJE
77
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
 TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

SIC! 
• VALDAS OZARINSKAS ANT PSICHOANALITIKO KUŠETĖS10

DATOS 
• Mykolas Karčiauskas.
BERNARDO BRAZDŽIONIO SUGRĮŽIMAS Į STEBEIKĖLIUS
• Valentinas Sventickas.
KĄ PRISIMINIAU APIE BERNARDĄ BRAZDŽIONĮ
2
• Ričardas Šileika.
LRS SUVAŽIAVIMO TRUPMENOS
6

KNYGOS 
• „MALONĖS AKROBATIKA“
• „ŠVENTO VITO ŠOKIS“
• „KARŪNOS SPINDESIO APAKINTI“
• „DEBESŲ KNYGA“
• Imelda Vedrickatė.
„SKĖRIŲ PUSRYČIAI IR ŽIBUČIŲ VAKARIENĖ“
• Jūratė Sprindytė.
TREMČIAI – SAPNŲ IR PASAKŲ KODAS
1
• Renata Šerelytė.
SAPNŲ LIUDIJIMAI
• NAUJOS KNYGOS
• PERKAMIAUSIŲ KNYGŲ DEŠIMTUKAS
• LITERATŪRA VS MAKULATŪRA3

MUZIKA 
• Edmundas Gedgaudas.
LEMTOJI GALIA
• Asta Pakarklytė.
„GÖSSER“ IR „SINGER“ SIMBOLIKA
8

DAILĖ 
• VAKARŲ LIETUVOS AKVARELĖ
• Jurgita Ludavičienė.
AUTOPORTRETAS GALERIJOS INTERJERE

TEATRAS 
• JULIJA SKURATOVA IR JOS TEATRAS2
• Ridas Viskauskas.
KAUKIŲ ŽAVESYS IR KLASTA
• KVB TEATRAS KVIEČIA VAIKUS1

POEZIJA 
• Vytautas P.Bložė.
KAD VĖJŲ NENDRĖ PALŪŽTŲ? – TAI NEĮMANOMA
8

PROZA 
• Kotryna Kazickaitė.
NE, NIE-KO
2

VERTIMAI 
• Jakovas Churginas.
ŠMELKIS IŠ CFATO
2

AKTYVIOS JUNGTYS/ JAUNIMO PUSLAPIAI 
• MINEAPOLIS–HANOJUS–VILNIUS1
• Edvardas Rimkus.
VŠĮ „VILNIUS – EUROPOS KULTŪROS SOSTINĖ 2009“ PRISTATĖ PROGRAMĄ „CULTURE LIVE“
1

MENO DIS/KURSE/ AKTYVIOS JUNGTYS 
• Kristina Pipiraitė.
APIE ATOSTOGAS IR KIČĄ: BIRUTOS KERVĖS SODYBA NIDOJE

AKTUALIJOS 
• Robertas Keturakis.
KALBA LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIME
2
• KVIEČIAME Į KONFERENCIJĄ

KRONIKA 
• KAIP DANGUJE, TAIP IR ANT ŽEMĖS
• PASKIRTOS VYRIAUSYBĖS KULTŪROS IR MENO PREMIJOS1
• PASIKIKENKIME3

DE PROFUNDIS 
• LIETUVOS POILSIO PARTIJOS PREZIDIUMO PAREIŠKIMAS6
• Tezaurus Vilensis (Visiškas nevykėlis).
PASAULIS NEDĖKINGAS
• Liudvikas Jakimavičius.
REPAS
25

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS

TEATRAI

[skaityti komentarus]


Vilnius


LIETUVOS NACIONALINIS OPEROS IR BALETO TEATRAS
A.Vienuolio g. 1
II.9 18 val. – „RAUDONOJI ŽIZEL“, 2 v. baletas. Dirig.M.Staškus. Bilieto kaina 15-120 Lt
II.10 18 val. – J.F.Halevy „ŽYDĖ“, 2 d. opera prancūzų k. Dirig.M.Staškus. Bilieto kaina 20-170 Lt
II.11 12 val. – S.Prokofjevo „PELENĖ“, 3 v. baletas vaikams. Dirig.A.Šulčys. Bilieto kaina 6-30 Lt
II.13 18 val. – „RUSIŠKASIS HAMLETAS“, 2 v. baletas. Bilieto kaina 15-120 Lt
II.14 18 val. – R.Ščedrino „ANA KARENINA“ 2 v. baletas. Dirig. V.Ovsianikovas. Bilieto kaina 15-120 Lt
II.15 18 val. – S.Prokofjevo „ROMEO IR DŽULJETA“, 3 v. baletas. Dirig.M.Staškus. Bilieto kaina 15-120 Lt
LIETUVOS NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
Gedimino pr. 4
Didžioji salė
II.9 18 val. – T.Dorsto, U.Ehler „AŠ, FOJERBACHAS“. Rež.V.Masalskis
II.10 18 val. – R. Cooney’o „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. A.Večerskis
II.11 18 val. – B. Dauguviečio „ŽALDOKYNĖ“. Rež. K.Kymantaitė
II.14 18 val. – R. Cooney’o „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. A.Večerskis
II.15 18 val. – „DIENOS IR DAINOS“. Rež.R.Morkūnas
Mažoji salė
II.9 18 val. – Sofoklio „ANTIGONĖ“
II.11 16 val. – R.Granausko „DUBURYS“. Rež.S.Račkys
II.13 18 val. – „PRABA“ (Gyčio Ivanausko teatras)
II.14 18 val. – P.Süskindo „KONTRABOSAS“. Rež.V.Masalskis
II.15 18 val. – T. Bernhardo „ĮPROČIO JĖGA“. Rež. V.Masalskis
OKT/VILNIAUS MIESTO TEATRAS
Nacionaliniame dramos teatre
Didžioji salė
II.13 19 val. – W.Shakespeare’o „ĮSTABIOJI IR GRAUDŽIOJI ROMEO IR DŽULJETOS ISTORIJA“. Bilieto kaina 25-30 Lt
VALSTYBINIS VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS
Gedimino pr. 22
II.9 18.30 val. – A.Čechovo „TRYS SESERYS“. Rež.R.Tuminas
II.10 18.30 val. – M.Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež.R.Tuminas, A.Dapšys
VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
Arklių g. 5
II.9 18 val. – P.E.Landi „VISKAS APIE VYRUS“. Rež.P.E.Landi. Bilieto kaina 20-40 Lt
II.10 18 val. – E.Albee’o „OŽKA, ARBA KAS TA SILVIJA?“. Rež.D.Tamulevičiūtė. Bilieto kaina 14-20 Lt
II.11 12 val. – A.Giniočio „JUZĖ DYKADUONIS“. Rež.A.Giniotis. Bilieto kaina 6-10 Lt
18 val. – O.Danilovo „GELTONOJI NEŪŽAUGA“. Rež.K.Smoriginas. Bilieto kaina 14-20 Lt
II.15 18 val. – premjera: W.Gombrowicziaus „IVONA, BURGUNDO KUNIGAIKŠTYTĖ“. Rež.J.Vaitkus. Bilieto kaina 15-30 Lt
LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS
J.Basanavičiaus g. 13
Didžioji scena
II.15 19 val. – premjera: F.Crommelynco „NUOSTABUSIS RAGUOTAS VYRAS“. Rež.A.Kriklivas (Novosibirskas)
KEISTUOLIŲ TEATRAS
Laisvės pr. 60
Didžioji scena
II.11 12 val. – „TERLIUS IR ŽIOPLYTĖ“. Bilieto kaina 5-10 Lt
Mažoji scena
II.9 19 val. – premjera: „MEILĖ IŠ PASKUTINIO ŽVILGSNIO“. Rež.G.Beinoriūtė. Bilieto kaina 20-30 Lt
TEATRAS „LĖLĖ“
Arklių g. 5
Didžioji salė
II.10 12 val. – S.Siudikos „PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS“. Rež.A.Mikutis
II.11 12 val. – J.Kunčino „RAGANA IR LUKOŠIUKAS“. Rež.A.Mikutis
II.13 17 val. – „OŽKA PARYŽIUJE“ (N. ir V. Mazūrų teatras „Paršiukas Ikaras“)
Mažoji salė
II.9 18 val. – „VILIS“. Rež.V.V.Landsbergis
II.10 14 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“. Rež.A.Mikutis
II.11 14 val. – N.Indriūnaitės „BALTOS PASAKOS“. Rež.N.Indriūnaitė
TEATRO LABORATORIJA „ATVIRAS RATAS“
Mokytojų namai (Vilniaus g. 39)
II.11 17 val. – „SENELĖS PASAKA“. Bilieto kaina 5-10 Lt
RAMŪNO ATELJĖ
Latako g.1-1
II.15 19 val. – „IR VISADA BUS PER VĖLU“ pagal A.Camus „Krytį“. Vaidina R.Abukevičius. Bilieto kaina 15 Lt
Dėl vietų teirautis tel. 868668010
VGTU TEATRAS-STUDIJA „PALĖPĖ“
Trakų g. 1
II.10 17.30, 20 val. – N.Williamso „CUKRUS IR PRIESKONIAI“
VYTAUTO DIDYSIS UNIVERSITETAS
Daukanto g. 28
Didžioji salė
II.11 18 val. – „PIKNIKAS“. Choreogr.Y.Berg (Izraelis), „UŽRIŠTOMIS AKIMIS“. Choreogr. J.Vielland (JAV-Vokietija). Bilieto kaina 10-50 Lt

Kaunas


VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS
Laisvės al. 91
II.9 18 val. – J.Strausso „NAKTIS VENECIJOJE“, 3 v. operetė. Dirig.J.Geniušas. Bilieto kaina 6-100 Lt
II.10 18 val. – J.Kanderio „ZORBA“. 2 d. miuziklas. Dirig. J.Visockis. Bilieto kaina 6-100 Lt
II.11 12 val. – W.A.Mozarto „MAŽOJI BURTŲ FLEITA“, 2 d. muzikinė pasaka vaikams. Dirig.V.Visockis. Bilieto kaina 3-50 Lt
18 val. G.Gontytės 80-mečiui – G.Bizet „KARMEN“. Dirig.G.Rinkevičius. Bilieto kaina 15-100 Lt
II.14 18 val. – K.Millöckerio „STUDENTAS ELGETA“, 3 v. operetė. Dirig.V.Visockis. Bilieto kaina 15-100 Lt
II.15 18 val. – I.Kalmano „BAJADERĖ“, 3 v. operetė. Dirig.J.Janulevičius. Bilieto kaina 6-100 Lt
VALSTYBINIS DRAMOS TEATRAS
Didžioji scena (Laisvės al. 71)
II.9 18 val. – T.Dorsto „NUSIAUBTA ŠALIS“. Rež.G.Varnas. Bilieto kaina 30-40 Lt
Palėpės salė
II.11, 14 19 val. – premjera: G.Adomaitytės „BALTA KATĖ JUODOJE ALIASKOJE“. Rež.A.Lebeliūnas. Bilieto kaina 25-30 Lt
Sriubos teatras (Kęstučio g. 62)
II.13 18 val. – J.Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež.D.Juronytė. Bilieto kaina 25 Lt
II.11 13 val. – Š.Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI“. Rež.A.Pociūnas. Bilieto kaina 25 Lt
Ilgoji salė
II.11 19 val. – „ŽVAIGŽDŽIŲ KRUŠA“ Rež.G.Varnas. Bilieto kaina 25-30 Lt
II.14 18 val. – „ŽVAIGŽDŽIŲ KRUŠA“ Rež.G.Varnas. Bilieto kaina 25-30 Lt (II.14 – 40, 50 Lt)
KAMERINIS TEATRAS
Kęstučio g. 74 a
II.9 18 val. – G.Taborio „DEŠIMT DIENŲ IŠ VILIO GYVENIMO“. Rež.S.Rubinovas
II.10 18 val. – L. Andrejevo „JUDAS ISKARIJOTAS“. Rež.S.Rubinovas
II.11 18 val. – J.Glovackio „ANTIGONĖ NIUJORKE“. Rež.S.Rubinovas
II.14 18 val. – K.Manjė „BLEZAS“. Rež.S.Rubinovas
II.15 18 val. – F.Rabelais „GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS“. Rež.S.Rubinovas
MAŽASIS TEATRAS
M.Daukšos g. 34
II.9 18 val. – A.Dilytės „MĖNULIO KOJA“. Rež.A.Dilytė
II.10 18 val. – E.Ensler „KATYTĖ „P“. Rež.V.Balsys
II.11 12 val. – A.Dilytės „KREIVOS DAIKTŲ ISTORIJOS“. Rež. A.Baniūnas
18 val. – „PONAS K“. Rež.V.Balsys
II.15 19 val. – E.Ensler „KATYTĖ „P“. Rež.V.Balsys
VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS
Laisvės al. 87 a
II.10 12 val. – „STEBUKLINGASIS ALADINO ŽIBINTAS“. Rež.A.Stankevičius. Bilieto kaina 6 Lt
II.11 12 val. – „KATĖS NAMAI“. Rež.A.Stankevičius. Bilieto kaina 7 Lt
II.14 18 val. – „GRAŽIAUSIOS DAINOS IR EILĖS APIE MEILĘ“. Dalyvaus J.Leitaitė (mecosopranas), E.Chrebtovas (bosas), A.Juozauskaitė (fortepijonas), poetė D.Teišerskytė. Bilieto kaina 20 Lt
Mažoji scena
II.11 14 val. – „ATOSTOGOS PAS DĖDĘ TITĄ“. Rež.J.Januškevičiūtė. Bilieto kaina 5 Lt
„GIRSTUČIO“ KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS
Kovo 11-osios g. 26
II.10 18 val. – M.Gorkio „GYVENIMAS“. Rež.V.Tertelis. Bilieto kaina 20-30 Lt
II.15 18 val. – F.G.Lorcos „DONJA ROSITA, ARBA GĖLIŲ KALBA“. Rež.G.Varnas. Bilieto kaina 12-20 Lt

Klaipėda


VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS
Danės g. 19
FESTIVALIS „DAUGIAU ŠVIESOS SU OPERETE“
II.9 18.30 val. – F.Loewe „MANO PUIKIOJI LEDI“, 2 d. miuziklas. Bilieto kaina 10-40 Lt
II.10 18.30 val. – „ŠTRAUSIANA“, 2 d. teatralizuotas koncertas. Bilieto kaina 10-40 Lt
II.11 15 val. – J. Strausso „ŠIKŠNOSPARNIS“ pagal J. Strausso muziką, 3 v. operetė. Bilieto kaina 10-40 Lt
II.14 18.30 val. – neapolietiškų dainų koncertas. Bilieto kaina 10-40 Lt
ŽVEJŲ RŪMAI
Lėlių teatras
II.10 12 val. – „ŽIRAFA SU KOJINĖMIS“. Rež.G.Radvilavičiūtė

Šiauliai


DRAMOS TEATRAS
Tilžės g. 155
II.9 18 val.– K.Borutos „BALTARAGIO MALŪNAS“. Rež.A.Pociūnas
II.10 18 val. – „…SU MEILE – MARLENE DIETRICH“. Rež.R.Steponavičiūtė
II.11 18 val. – C.Gozzi’o „PRINCESĖ TURANDOT“. Rež.A.Giniotis
LĖLIŲ TEATRAS ,,AVILYS“
Filharmonijos salėje (Aušros al. 15)
II.9 18 val. – S.Mrožeko „SERENADA“. Rež.S.Železkinas (Maskva)
II.11 16 val. – „PAGRANDUKAS“. Rež.A.Pakulevičius

Panevėžys


JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRAS
Laisvės a. 5
Didžioji scena
II.9 18 val. – J.Moliere’o „TARIAMASIS LIGONIS“. Rež.R.Teresas
II.10 18 val. – N.Saimono „PASKUTINYSIS IŠ AISTROS KAMUOJAMŲ MEILUŽIŲ“. Rež.G.Gabrėnas
II.11 12 val. – V.Haufo „MAŽASIS MUKAS“. Rež.V.Mazūras
Mažoji salė
II.11 18 val. – U.Widmerio „TOP DOGS, ARBA BEDARBIŲ AUKŠTUOMENĖ“. Rež.P.Stoičevas
LĖLIŲ VEŽIMO TEATRAS
Respublikos g. 30
II.10 12 val. – J.Kazakaičio „TRYS LOKIAI“. Rež.A.Markuckis
II.11 12 val. – „SNIEGO KARALIENĖ“

Alytus


KULTŪROS RŪMAI
OKT/Vilniaus miesto teatro gastrolės
II.11 17 val. – W.Shakespeare’o „ĮSTABIOJI IR GRAUDŽIOJI ROMEO IR DŽULJETOS ISTORIJA“
LĖLIŲ TEATRAS „AITVARAS“
Rotušės a.2
II.14 12 val. – O.Milašiaus „IMPERATORIUS JONAS BEŠIRDIS“. Rež.L.Skruibienė

Rokiškis


KULTŪROS RŪMAI
FESTIVALIS „VAIDINAME ŽEMDIRBIAMS“
II.9 10, 12 val. – „SENELĖS PASAKA“ (teatro laboratorija „Atviras ratas“). Bilieto kaina 5 Lt
II.9 18 val. – „ATVIRAS RATAS“. Rež.A.Giniotis. Bilieto kaina 20 Lt (teatro laboratorija „Atviras ratas“)
II.15 18 val. – B.Mar „GRIMO OPERA“. Rež.O.Koršunovas. Bilieto kaina 20 Lt (OKT/Vilniaus miesto teatras)

Marijampolė


MUNICIPALINIS DRAMOS TEATRAS
P.Armino g. 2
II.10 16 val. – O.Wilde’o „ŽVAIGŽDĖS VAIKAS“. Bilieto kaina 5 Lt

Ukmergė


KULTŪROS CENTRAS
II.12 19 val. – „MOTERŲ DAINOS“. Choreogr. A.Cholina (Anželikos Cholinos šokio teatras)
 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Gruodžio

PATKPŠS

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 12 iš 12 
14:15:58 Dec 19, 2011   
Dec 2010 Dec 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba