Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2007-02-09 nr. 3129

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Kazys Bradūnas.
VILNIAUS BAROKAS ŠV. PETRO IR POVILO BAŽNYČIOJE
77
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

SIC! 
• VALDAS OZARINSKAS ANT PSICHOANALITIKO KUŠETĖS10

DATOS 
• Mykolas Karčiauskas.
BERNARDO BRAZDŽIONIO SUGRĮŽIMAS Į STEBEIKĖLIUS
• Valentinas Sventickas.
KĄ PRISIMINIAU APIE BERNARDĄ BRAZDŽIONĮ
2
• Ričardas Šileika.
LRS SUVAŽIAVIMO TRUPMENOS
6

KNYGOS 
• „MALONĖS AKROBATIKA“
• „ŠVENTO VITO ŠOKIS“
• „KARŪNOS SPINDESIO APAKINTI“
• „DEBESŲ KNYGA“
• Imelda Vedrickatė.
„SKĖRIŲ PUSRYČIAI IR ŽIBUČIŲ VAKARIENĖ“
• Jūratė Sprindytė.
TREMČIAI – SAPNŲ IR PASAKŲ KODAS
1
• Renata Šerelytė.
SAPNŲ LIUDIJIMAI
 NAUJOS KNYGOS
• PERKAMIAUSIŲ KNYGŲ DEŠIMTUKAS
• LITERATŪRA VS MAKULATŪRA3

MUZIKA 
• Edmundas Gedgaudas.
LEMTOJI GALIA
• Asta Pakarklytė.
„GÖSSER“ IR „SINGER“ SIMBOLIKA
8

DAILĖ 
• VAKARŲ LIETUVOS AKVARELĖ
• Jurgita Ludavičienė.
AUTOPORTRETAS GALERIJOS INTERJERE

TEATRAS 
• JULIJA SKURATOVA IR JOS TEATRAS2
• Ridas Viskauskas.
KAUKIŲ ŽAVESYS IR KLASTA
• KVB TEATRAS KVIEČIA VAIKUS1

POEZIJA 
• Vytautas P.Bložė.
KAD VĖJŲ NENDRĖ PALŪŽTŲ? – TAI NEĮMANOMA
8

PROZA 
• Kotryna Kazickaitė.
NE, NIE-KO
2

VERTIMAI 
• Jakovas Churginas.
ŠMELKIS IŠ CFATO
2

AKTYVIOS JUNGTYS/ JAUNIMO PUSLAPIAI 
• MINEAPOLIS–HANOJUS–VILNIUS1
• Edvardas Rimkus.
VŠĮ „VILNIUS – EUROPOS KULTŪROS SOSTINĖ 2009“ PRISTATĖ PROGRAMĄ „CULTURE LIVE“
1

MENO DIS/KURSE/ AKTYVIOS JUNGTYS 
• Kristina Pipiraitė.
APIE ATOSTOGAS IR KIČĄ: BIRUTOS KERVĖS SODYBA NIDOJE

AKTUALIJOS 
• Robertas Keturakis.
KALBA LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIME
2
• KVIEČIAME Į KONFERENCIJĄ

KRONIKA 
• KAIP DANGUJE, TAIP IR ANT ŽEMĖS
• PASKIRTOS VYRIAUSYBĖS KULTŪROS IR MENO PREMIJOS1
• PASIKIKENKIME3

DE PROFUNDIS 
• LIETUVOS POILSIO PARTIJOS PREZIDIUMO PAREIŠKIMAS6
• Tezaurus Vilensis (Visiškas nevykėlis).
PASAULIS NEDĖKINGAS
• Liudvikas Jakimavičius.
REPAS
25

KNYGOS

NAUJOS KNYGOS

[skaityti komentarus]

FILOSOFIJA

Filosofija ir literatūra : priešpriešos, paralelės, sankirtos : monografija / Jūratė Baranova. – Vilnius : Tyto alba, 2006 (Vilnius : Logotipas). – 451, [2] p. – Santr. angl. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 9986-16-524-5

Žvilgsnis į gyvenimo gelmes : gyvenimas – kelionė tobuluman / Vydūnas ; sudarytoja Rima Palijanskaitė ; Vydūno draugija. – Klaipėda [i.e. Radviliškis] : Litera, 2006 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla). – 257, [1] p. : iliustr. + 1 brošiūra (16 p.). – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9955-410-53-1

MENAS. FOTOGRAFIJA

Debesų knyga = The book of clouds : [fotoalbumas] / Algimantas Kunčius ; [į anglų kalbą vertė Lina Naimovičiūtė]. – Vilnius : Alma littera, [2006] (Vilnius : Sapnų sala). – 50, [2] p. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 9955-24-368-6

Henrikas Kačinskas / Ramunė Balevičiūtė ; Kultūros, filosofijos ir meno institutas. – Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006 (Vilnius : Petro ofsetas). – 126, [2] p. : iliustr., portr. – Santr. angl. – Tiražas [300] egz. – ISBN 9986-638-74-7

Meno istorija : nuo viduramžių iki šiuolaikinio meno / Edina Bernard, Pierre Cabanne, Jannic Durand ... [et al.] ; iš prancūzų kalbos vertė Lina Perkauskytė, Stasė Banionytė, Elena Algimanta Kryžanauskaitė ... [et al.]. – Vilnius : Alma littera, [2006] (Vilnius : Sapnų sala). – 946, [2] p. : iliustr. – Virš. aut. nenurodyti. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 9955-24-367-8

Tapyba = Paintings : [albumas] / Aloyzas Stasiulevičius ; [sudarytoja Aušra Poškutė ; vertėjai Axel Holvoet, Laimutė Zabulienė ; tekstų autoriai Nijolė Tumėnienė, Aloyzas Stasiulevičius]. – Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006 (Vilnius : Petro ofsetas). – 255, [1] p. : iliustr., portr. – Virš. antr. ir aut. nenurodyti. – Gretut. tekstas liet., angl. – ISBN 9955-624-37-X (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

2001 metų kosminė odisėja : [romanas] / Arthur C. Clarke ; iš anglų kalbos vertė Gražvydas Kirvaitis. – Vilnius : Tyto alba, 2006 (Kaunas : Aušra). – 276, [2] p. – Tiražas [2500] egz. – ISBN 9986-16-521-0

Angelų nuodėmės : [romanas] / Charlotte Link ; iš vokiečių kalbos vertė Laima Bareišienė. – Vilnius : Alma littera, [2006] (Kaunas : Aušra). – 245, [2] p. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 9955-24-393-7 (įr.)

Arti… Už Atlanto / Sigita Narbutaitė-Lipovienė. – 2-oji papild. laida. – Alytus : Alytaus spaustuvė, 2006 (Alytus : Alytaus sp.). – 105, [1] p., [4] iliustr. lap. : iliustr., portr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 9986-472-98-9

Anos meilė : romanas / Laura Wright ; iš anglų kalbos vertė Agnė Pulokaitė. – Vilnius : Svajonių knygos, 2006 (Gargždai (Klaipėdos raj.) : Print-it). – 190, [1] p. – (Svajonių knygos. Aistra). – Ciklo „Dinastija: Aštonai“ knyga. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9955-719-15-X

Antigyvenimas : eilėraščiai, parodijos, epigramos / Benediktas Medvedevas. – [Panevėžys : ARG ofsetas, 2006] (Panevėžys : ARG ofsetas). – 166, [1] p. : portr. – ISBN 9955-9828-8-8

Ar ne tau į veidą pučia vėjas : baladės / Stasys Bulzgis. – Šiauliai : Saulės delta, 2006 (Kaunas : Aušra). – 83, [1] p. – Tiražas 300 egz. – ISBN 9955-522-96-8

Balzamas širdžiai : romanas / Marion Lennox ; iš anglų kalbos vertė Dalia Vabalienė. – Vilnius : Svajonių knygos, 2006 (Gargždai (Klaipėdos raj.) : Print-it). – 190, [1] p. – (Svajonių romanai. Romantika). – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9955-719-18-4

Balzamuotojas : novelės / Renata Šerelytė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006 (Kaunas : Spindulys). – 157, [1] p. – Tiražas 1300 egz. – ISBN 9986-39-453-8

Brangutė : romanas / Laura Wright ; iš anglų kalbos vertė Daiva Šulmanienė. – Vilnius : Svajonių knygos, 2006 (Gargždai (Klaipėdos raj.) : Print-it). – 190, [1] p. – (Svajonių romanai. Aistra). – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9955-719-16-8

Be pagražinimų : vieno likimo istorija : [atsiminimai] / Aleksandras Bendinskas. – Vilnius : Gairės, 2006 (Vilnius : Standartų sp.). – 399, [1] p., [8] iliustr. lap. – Tiražas 600 egz. – ISBN 9986-625-91-2 (įr.)

Dialogai : [eilėraščiai] / Vilija Stančiauskaitė, Viktoras Gulbinas ; [iliustravo I. Dūdėnaitė]. – Radviliškis : Litera, 2006 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla). – 126, [4] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 9955-410-49-3

Dzūkijada : poezija, eilės, dainos, poemos, humoras / Matas Svajūnas. – Lazdijai [i.e. Alytus : Alytaus spaustuvė], 2006 (Alytus : Alytaus sp.). – 231, [7] p., [11] iliustr. lap. : portr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 9955-706-02-3

Fotografija su geltona dėmele : dokumentinės novelės / Petras Naraškevičius. – [Alytus] : Alytaus naujienos [i.e. Alytaus spaustuvė], 2006 (Alytus : Alytaus sp.). – 120 p. – Tiražas 300 egz. – ISBN 9986-472-99-7

Gyvybės kupini koridoriai : eilėraščiai ir miniatiūros / Kristina Diržinauskaitė. – Radviliškis : Radviliškio viešoji biblioteka [i.e. Litera], 2006 (Radviliškis : Litera). – 110 p. – Tiražas [300] egz. – ISBN 9955-410-52-3

Kvepalai : vieno žudiko istorija : romanas / Patrick Süskind ; iš vokiečių kalbos vertė Vilija Gerulaitienė. – Vilnius : Alma littera, [2006] (Kaunas : Spindulys). – 213, [1] p. – (XX amžiaus aukso fondas). – Tiražas 1500 egz. – ISBN 9986-02-105-7 (įr.)

Naujoji civilizacija : [romanas] / Vladimiras Megre ; [iš rusų kalbos vertė Dalia Elena Montvilienė]. – Vilnius : Asveja, 2005– . – (Skambantys Rusijos kedrai ; kn. 8). – ISBN 9986-504-63-5

[D. 1]. – 2005 (Kaunas : Aušra). – 174, [1] p. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9955-464-72-0

Pilki tėviškės akmenys : eilėraščiai / Aldona Sabonytė-Kazlauskienė ; [nuotraukos Scholastikos Kavaliauskienės]. – Daugai [i.e. Alytus : Alytaus spaustuvė], 2006 (Alytus : Alytaus sp.). – 137, [1] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 9955-706-01-5

Tamsieji šaltiniai : romanas / Johan Borgen ; iš norvegų kalbos vertė Leonas Petravičius. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2006 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). – 318, [1] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 9955-16-108-6

Tėviškės padangėje : [eilėraščiai] / Ona Maslauskaitė-Siniauskienė. – Alytus : Alytaus spaustuvė, 2006 (Alytus : Alytaus sp.). – 146, [1] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 9955-706-00-7

Užburtas ratas : romanas / Sigurd Hoel ; iš norvegų kalbos vertė Leonas Petravičius. – 2-oji laida. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2006 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). – 335, [1] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 9955-16-107-8

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Aš neskęstu, tik mojuoju : [romanas] / Rosie Rushton ; iš anglų kalbos vertė Rūta Razmaitė. – Vilnius : Alma littera, [2006] (Kaunas : Spindulys). – 189, [2] p. – (Beveik suaugę). – Tiražas 2500 egz. – ISBN 9955-24-354-6 (įr.)

Brolių Grimų pasakos / [vertė ir sudarė P. Sasnauskas ir V. Sasnauskas ; iliustravo H. Fogelis]. – Kaunas : Norekso valdos, 2006 (Vilnius : Vilniaus spauda). – 158, [2] p. : iliustr. – (Pasakų lobynas). – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9955-715-09-X (įr.)

Dangija – žydroji fėja : [pasaka] / Daisy Meadows ; iš anglų kalbos vertė Goda Sodeikaitė ; iliustracijos Georgie Ripper. – Vilnius : Alma littera, [2006] (Kaunas : Spindulys). – 79, [1] p. : iliustr. – (Stebuklingoji vaivorykštė ; 5). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 9955-24-333-3 (įr.)

Hipių namas : [romanas] / Katherine Holubitsky ; iš anglų kalbos vertė Nijolė Kepenienė. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2006 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). – 221, [1] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 9955-16-104-3

Įsimylėsi, jei nesitikėsi : [apysaka] / Hortense Ullrich ; iš vokiečių kalbos vertė Laima Bareišienė. – Vilnius : Alma littera, [2006] (Kaunas : Spindulys). – 117, [2] p. – (Šaunioms mergaitėms – šaunios knygos!). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 9955-24-360-0

Katinėlis ir gaidelis. – Kaunas : Norekso valdos, 2006 (Vilnius : Vilniaus spauda). – [17] p., įsk. virš. : iliustr. – (Gražiausios pasakos). – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9955-715-01-4

Pupa. – Kaunas : Norekso valdos, 2006 (Vilnius : Vilniaus spauda). – [17] p., įsk. virš. : iliustr. – (Gražiausios pasakos). – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9955-715-18-9

Papartėja – žalioji fėja : [pasaka] / Daisy Meadows ; iš anglų kalbos vertė Goda Sodeikaitė ; iliustracijos Georgie Ripper. – Vilnius : Alma littera, [2006] (Kaunas : Spindulys). – 79, [1] p. : iliustr. – (Stebuklingoji vaivorykštė ; 4). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 9955-24-336-8 (įr.)

Rožiniai debesėliai : pasakos / Ona Jautakė ; [dailininkė Aušra Čapskytė]. – Vilnius : Žuvėdra, [2006] (Vilnius : Spauda). – 111, [1] p. : iliustr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 9955-669-17-9 (įr.)

Rubinuolė – raudonoji fėja : [pasaka] / Daisy Meadows ; iš anglų kalbos vertė Goda Sodeikaitė ; iliustracijos Georgie Ripper. – Vilnius : Alma littera, [2006] (Kaunas : Spindulys). – 79, [1] p. : iliustr. – (Stebuklingoji vaivorykštė ; 1). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 9955-24-337-6 (įr.)

Seku, seku pasaką… : kiekvienai dienai – po pasakėlę / [lietuviškas tekstas: Herta Matulionytė]. – Vilnius : Aktėja, [2006]. – 182, [7] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 9955-21-043-5 (įr.)

Šimtą metų aš gyvensiu / Vytė Nemunėlis ; [sudarė Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė ; dailininkas Rimvydas Kepežinskas]. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2006 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). – [53] p. : iliustr. – (33 eilėraščiai / redakcinė komisija: Ingrida Korsakaitė … [et al.] ; knygelė 5). – Tiražas [1500] egz. – ISBN 9955-16-105-1 (įr.)

Vaiduoklis už sienos : [romanas] / Melvin Burgess ; iš anglų kalbos vertė Saulė Milerienė. – Vilnius : Alma littera, [2006] (Kaunas : Spindulys). – 175, [1] p. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 9955-24-339-2 (įr.)

Vilkas rijo ašaką… : kiekvienai dienai – po pasakėlę / [lietuviškas tekstas: Herta Matulionytė]. – Vilnius : Aktėja, [2006]. – 186, [3] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 9955-21-044-3 (įr.)

Vilko brolis : [romanas] / Michelle Paver ; iš anglų kalbos vertė Julija Lapienytė ; iliustravo John Fordham. – Vilnius : Alma littera, [2006] (Kaunas : Spindulys). – 238, [2] p. : iliustr. – Ciklo „Sakmės iš amžių glūdumos“ 1-oji knyga. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 9955-24-387-2 (įr.)

Vyriausiasis : [romanas] / Christopher Paolini ; iš anglų kalbos vertė Ieva Venskevičiūtė. – Vilnius : Alma littera, [2006] (Vilnius : Vilniaus spauda). – 691, [1] p. – Ciklo „Paveldėjimas“ 2-oji knyga. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 9955-24-382-1 (įr.)

Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka

Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Gruodžio

PATKPŠS

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 12 iš 12 
14:15:48 Dec 19, 2011   
Dec 2010 Dec 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba