Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2009-10-16 nr. 3255

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• ROBERTAS KETURAKIS.
Išgyvensim – iškęsim
18
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI

AKTUALIJOS 
• SIGITAS BIRGELIS.
Lietuvos vardo tūkstantmetis teorijų ir klystkelių labirintuose

POKALBIAI 
• ASTRIDA PETRAITYTĖ.
Atšauksim genocidą ir žaizdų neliks?
4

LITERATŪRA 
• REGIMANTAS TAMOŠAITIS.
Pasakojimo suardymas
8
• KAROLIS BAUBLYS.
Literatūros kritika: nuo subtilių užuominų iki atviro puolimo
6

KINAS 
• KAROLIS BAUBLYS.
Ko verti jaunųjų pažadai?
• RIDAS VISKAUSKAS.
Kur plaukia dokumentinio kino upės

DAILĖ 
• SAULIUS KRUOPIS.
15-asis Nidos tapybos pleneras
41

MUZIKA 
• KRISTINA MIKULIČIŪTĖ-VAITKŪNIENĖ.
Juozo Gruodžio jubiliejui artėjant
3

KNYGOS 
• NAUJOS KNYGOS1
 Bibliografijos ir knygotyros centras

TEATRAS 
• RŪTA JAKUTYTĖ.
Karaliaus Ūbo karūna ar dubuo?
• Scenos debiutų serija Menų spaustuvėje

SAVAITĖ SU TV 
• SKIRMANTAS VALIULIS.
Kino Babelis
1

(PA)SKAITINIAI 
• MINDAUGAS PELECKIS.
Manija
9

PROZA 
• ROMAS DAUGIRDAS.
Atkarpos

PROZA/Apsakymo konkursas 
• AISTĖ KISARAUSKAITĖ.
Ana matematikos pasaulyje
14

VERTIMAI 
• DONALD BARTHELME.
Pokalbiai su Goethe

AKTYVIOS JUNGTYS/ŠIUOLAIKINIS MENAS 
•  ERIKA VYŠNIAUSKAITĖ.
Šiaurės šalių kompozitoriai: „Kine svarbus ne tik vaizdas“
1

AKTYVIOS JUNGTYS/KULTŪROS DIS/KURSE 
• „Polifonija“ skleidžia muziką pasauliui

AKTYVIOS JUNGTYS/JAUNIMO PUSLAPIS 
• JUOZAS ŽITKAUSKAS.
Atbilda tarptautinis dainuojamosios poezijos festivalis „Tai – aš“

KRONIKA 
• SVAJŪNAS SABALIAUSKAS.
Paroda keičia Šiaulių įvaizdį
• AURELIJA ČEREDAITĖ.
Prancūzai myli lėlių teatrą
2

SKELBIMAI 
• Filologijos ruduo6

DE PROFUNDIS
Nepriklausomas ribotos atsakomybės „Literatūros ir meno“ puslapis
 
• JONAS JAKŠTAS.
Šeši centonai*
10

KNYGOS

Bibliografijos ir knygotyros centras

[skaityti komentarus]

MENAS. FOTOGRAFIJA

Ignalina lelijos žiede : [fotoalbumas / fotografijų autoriai Algis Jakštas, Valentinas Juraitis, Rimas Nalivaika ... [et al.]. – Vilnius : Vyzdys, 2008. – 103, [1] p. : iliustr. – Dalis gretut. teksto liet., angl. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-705-11-6 (įr.)

Lietuvos animacija ir jos meninių formų plėtojimosi pagrindai / Eligija Volodkevičiūtė. – Vilnius : Kronta, [2009] (Vilnius : „Arx Baltica“ spaudos namai). – 108, [5] p. : iliustr. – Virš. ir nugar. antr.: Lietuvos animacija. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-401-052-1

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Čia tavo namai : proza / Birutė Silevičienė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2009 ([Jonava] : Linotipas). – 83, [1] p. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-609-409-005-9

Dėkoju rytui : eilėraščiai ir proza / Lekėčių literatų klubas „Šilagėlė“ ; [sudarytoja Regina Klimaitienė ; iliustravo Vaida Brazaitienė]. – Kaunas : Aušra, 2009 (Kaunas : Aušra). – 118, [1] p. : iliustr. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-609-400-013-3

Dešimtasis ratas : romanas / Jodi Picoult ; iš anglų kalbos vertė Irena Kupčinskienė ; [iliustracijų autorius Dustin Weaver]. – Vilnius : Alma littera, 2009 (Vilnius : Logotipas). – 348, [2] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9955-24-850-7 (įr.)

Dešinioji akis : romanas / Bronė Savickienė. – Vilnius : Apyaušris, [2009] (Vilnius : Standartų sp.). – 251, [1] p. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-9955-609-46-9

Dienų mozaika : [eilėraščiai] / Angėlė Skeberdytė-Jurevičienė. – [Panevėžys : Panevėžio spaustuvė], 2009 (Panevėžys : Panevėžio sp.). – 155, [1] p. : iliustr. – Tiražas 250 egz. – ISBN 978-9955-694-78-6

Eragonas : [romanas] / Christopher Paolini ; iš anglų kalbos vertė Andrius Tapinas. – Vilnius : Alma littera, 2009 (Kaunas : Aušra). – 526, [2] p. – Ciklo „Paveldėjimas“ 1-oji knyga. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-08-689-5 (įr.)

Esu kokia esu: Birutė Dambrauskaitė : [žurnalistinis romanas] / Rasa Kazlaitė. – Vilnius : Laisvos valandos [i.e. Žurnalų leidybos grupė, 2009] (Vilnius : Logotipas). – 191, [1] p., [12] iliustr. lap. : iliustr. – Tiražas [4000] egz. – ISBN 978-609-410-010-9 (įr.)

Karūna – erškėtrožių vainikas : asmenybė ir epocha: didikės Barboros Radvilaitės – karalienės Žygimantienės atvaizdas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos bei kultūros slinktyje : [apysaka] / Julius Pastarnokas. – [Vilnius : Karminas], 2009 (Vilnius : Karminas). – 230, [1] p. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-9564-9-5

LDK katalikiškas baroko pamokslas : tarp ars vivendi ir ars moriendi / Viktorija Vaitkevičiūtė ; [Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008 (Vilnius : Sapnų sala). – 270, [1] p. : faks. – (Senosios literatūros studijos, ISSN 1392-4982). – Santr. angl. – Tiražas [100] egz. – ISBN 978-9955-698-86-9 (įr.)

Lietuvos jėzuitų teatras : XVI-XVIII amžiaus dramų rinktinė / parengė, iš lotynų ir lenkų kalbų išvertė, įvadą ir komentarus parašė Eugenija Ulčinaitė. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, [2008] (Vilnius : Sapnų sala). – 261, [1] p. : faks. – Dalis gretut. teksto liet., lenk. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-698-91-3 (įr.)

Metuose yra 12 vyrų : romanas / Martina Paura ; iš vokiečių kalbos vertė Birutė Lipavičienė. – Vilnius : Alma littera, 2009 (Kaunas : Aušra). – 413, [1] p. – Tiražas 1300 egz. – ISBN 978-9955-38-067-2 (įr.)

Mirtinos paslaptys : [romanas] / Sandra Brown ; iš anglų kalbos vertė Vilija Vitkūnienė. – Vilnius : Alma littera, 2009 (Vilnius : Standartų sp.). – 477, [1] p. – Tiražas 5000 egz. – ISBN 978-9955-38-347-5 (įr.)

Pajūrio muzika : [romanas] / Pat Conroy ; iš anglų kalbos vertė Gabrielė Gailiūtė. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2009] (Kaunas : Aušra). – 574, [1] p. – (Šiuolaikinė proza, ISSN 2029-2570). – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-23-251-3 (įr.)

Pasakojimai / Franz Kafka ; iš vokiečių kalbos vertė Teodoras Četrauskas. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2009] (Kaunas : „Arx Baltica“ spaudos namai). – 318, [1] p. – („Baltų lankų“ rinktinė proza, ISSN 1822-6930). – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-23-260-5

Pasivaikščiojimas su Larisa Kalpokaite : garsios aktorės gyvenimo istorija : [žurnalistinis romanas] / Meilė Jančorienė. – Vilnius : Laisvos valandos [i.e. Žurnalų leidybos grupė, 2009] (Vilnius : Logotipas). – 207, [1] p., [24] iliustr. lap. : iliustr. – Tiražas [4000] egz. – ISBN 978-609-410-009-3

Piligrimo kelionė / John Bunyan ; [iš anglų kalbos vertė Asta Kavaliauskaitė] ; iliustracijos Albert Wessels. – Vilnius : Reformatų literatūros centras, 2009 (Vilnius : Standartų sp.). – 151, [1] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-593-12-6 (įr.)

Raštai / Antanas Baranauskas. – Vilnius : Baltos lankos, 1995- .

[T.] 5, [d.] 1: Šventojo Rašto vertimas / [sudarė Mikas Vaicekauskas, parengė Ilona Čiužauskaitė ; įvadą parašė Vytautas Ališauskas, Ilona Čiužauskaitė, Rita Šepetytė, Mikas Vaicekauskas ; komentarus parašė Ilona Čiužauskaitė]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, [2008] (Vilnius : Petro ofsetas). – LVIII, 548, [1] p. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9955-698-85-2

Regėti ir augti : [eilėraščiai] : Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui / Rima Palijanskaitė ; [knyga iliustruota šviesaus atminimo kūrėjo Viliaus Orvido (1952-1992) sodybos Gargždelės kaime prie Salantų vaizdų ir skulptūrų nuotraukomis]. – Klaipėda : Eglės leidykla, 2009 (Kaunas : Aušra). – 85, [3] p. : iliustr. – Tiražas 600 egz. – ISBN 978-9955-542-87-2

Rudens Žibintas barsto mėlį… : poezija / Jaunius Kulnys. – Šiauliai : Šiaurės Lietuva, 2009 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla). – 71, [1] p. – Tiražas [250] egz. – ISBN 978-9955-863-20-5

Rugiuose prie bedugnės : romanas / J.D. Salinger ; iš anglų kalbos vertė Povilas Gasiulis. – Vilnius : Alma littera, 2009 (Kaunas : Aušra). – 269, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9986-02-770-6 (įr.)

Santuoka požemyje : romanas / Vaclovas Areima. – Vilnius : Brailio spauda, 2009. – 173, [1] p. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-742-04-3

Smagios sunkios dienos : Lietuvos jūrų muziejaus sukūrimo istorija, autoriaus surašyta laiškais iš praeities į dabartį ir atbulai / Aloyzas Každailis. – Klaipėda : Lietuvos jūrų muziejus, [2009] (Vilnius : Sapnų sala). – 223, [1] p. : iliustr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-9714-3-6 (įr.)

Sudegintos dainos : [poezija] / Jonas Ainis ; [fotografijos Antano Stanevičiaus, Martyno Valančiaus, Juliaus Martinonio]. – Klaipėda : Eglės leidykla, [2008] (Kaunas : Aušra). – 189, [3] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-542-74-2

Teatras : dramų rinkinys / Samuel Beckett ; [sudarytojas Dovydas Judelevičius]. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2009] (Kaunas : „Arx Baltica“ spaudos namai). – 335, [1] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9955-23-263-6

Tik nesusimauk : [romanas] / Jens Lapidus ; iš švedų kalbos vertė Gelminė Bauraitė. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2009] (Vilnius : Sapnų sala). – 423, [1] p. – (Kriminalinis romanas). – Klaidingas serijos ISSN: ISSN 2029-2570. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-23-249-0 (įr.)

Toliau jūsų bilietas nebegalioja : [romanas] / Romain Gary ; iš prancūzų kalbos vertė Pranas Bieliauskas. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2009] (Vilnius : Sapnų sala). – 196, [1] p. – („Baltų lankų“ rinktinė proza). – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-23-191-2

Vakaro meditacijos : [eilėraščiai] / Diana Trijonytė-Jusčienė ; [piešinių autorė Valerija Dauginienė]. – Klaipėda : Eglės leidykla, 2009 (Kaunas : Aušra). – 190, [8] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-542-85-8 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Ančiukas keliauja namo : veltinukai : [žaislinė knygelė / tekstas: Brenda Apsley ; iš anglų kalbos vertė Birutė Urbonaitė ; iliustracijos ir dizainas Joannette O’Toole]. – Vilnius : Alma littera, [2009] (Spausd. Kinijoje). – [12] p., įsk. virš. : iliustr. + 30 veltinių paveiksliukų. – Antr. iš virš. – Aut. nurodyta kn. metr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-38-259-1 (įr.)

Balų veidrodėliai : eilėraščiai Domantui / Danutė Batisienė ; [piešiniai Ramunės]. – [Kaunas : Aušra], 2009 (Kaunas : Aušra). – 23, [1] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-609-400-009-6

Daktaro Dolitlio namelis ant ratų : [apysaka] / Hugh Lofting ; iš anglų kalbos vertė Justė Sarapinaitė ; iliustracijos autoriaus. – [Vilnius] : Homo faber, [2009] ([Vilnius] : Spauda). – 261, [1] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9986-835-28-8 (įr.)

Eglė Königin der Nattern / [aus dem Litauischen übertragen von Vytenė Muschick] ; illustriert von Kazys Šimonis. – Vilnius : Kronta, 2008 (Kaunas : Aušra). – [5] p., [11] lap. : iliustr. – Tekstas vienoje lapo pusėje. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-609-401-010-1 (įr.)

Geriausia draugė – kvaila višta. Nuostabiausia iš visų! : [apysaka] / Patricia Schröder ; iš vokiečių kalbos vertė Roma Reda Ptakauskienė ; [iliustravo Betina Gotzen-Beek]. – Vilnius : Alma littera, 2009 (Kaunas : Aušra). – 195, [1] p. : iliustr. – Tiražas 1300 egz. – ISBN 978-9955-38-348-2 (įr.)

Mergaitės grįžta vėlai : [apysaka] / Jacqueline Wilson ; iš anglų kalbos vertė Algimanta Pranckevičienė ; iliustravo Nick Sharratt. – Vilnius : Alma littera, 2009 (Kaunas : Aušra). – 237, [2] p. : iliustr. – Tiražas 1300 egz. – ISBN 978-9955-38-293-5 (įr.)

Princesė vakarėlyje / Meg Cabot ; iš anglų kalbos vertė Aurelija Jucytė. – Vilnius : Alma littera, 2009 (Kaunas : Aušra). – 285, [2] p. – Ciklo „Princesės dienoraštis“ 7-oji knyga. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-9955-38-412-0 (įr.)

Smalsioji pelytė : veltinukai : [žaislinė knygelė / tekstas: Brenda Apsley ; iš anglų kalbos vertė Birutė Urbonaitė ; iliustracijos ir dizainas Joannette O’Toole]. – Vilnius : Alma littera, [2009] (Spausd. Kinijoje). – [10] p., įsk. virš. : iliustr. + 30 veltinių paveiksliukų. – Antr. iš virš. – Aut. nurodyta kn. metr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-38-260-7 (įr.)

Ugnies kardas, arba Septyni Eragono, Šešėlio žudiko, ir Safyros Skaisčiažvynės pažadai : [romanas] / Christopher Paolini ; iš anglų kalbos vertė Ieva Venskevičiūtė. – Vilnius : Alma littera, 2009 (Kaunas : Aušra). – 726, [1] p. – Ciklo „Paveldėjimas“ 3-ioji knyga. – Tiražas 5000 egz. – ISBN 978-9955-38-426-7 (įr.)

Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka
Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Lapkričio

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 12 iš 12 
5:20:58 Nov 28, 2011   
Mar 2009 Jul 2014
Sąrašas   Archyvas   Pagalba