Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2005-06-10 nr. 3052

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Birutė Mar.
TREMTIES PASAKOS
25
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• PARODOS1
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

POKALBIAI 
• UŽRAŠAI IŠ NIUJORKO3
• Su penkių romanų autoriumi JURGIU USINAVIČIUMI kalbasi rašytojas ALGIRDAS POCIUS.
KŪRĖJAS IR JO AUTOBIOGRAFIJA
1
• GEDULO IR VILTIES, OKUPACIJOS IR GENOCIDO ATMINTINŲ DIENŲ RENGINIAI TRAGIŠKOMS NETEKTIMS IR PASIPRIEŠINIMUI ATMINTI

KONFERENCIJOS 
• Jūratė Baranova.
KODĖL DELEUZE’AS ŠIFRAVO PROUSTĄ?
25

KNYGOS 
• Elena Bukelienė.
TEKSTO IR KONTEKSTO GRUMTYNĖS
1
• Dalia Striogaitė.
AR SUSITIKOME SU KAZIU BORUTA?
• PASIRODĖ NAUJI "VILNIAUS" ŽURNALO NUMERIAI
• RYTĄ GIEDRĄ
• PABĖGĘS DVARAS
• KETVERTO TAISYKLĖ
 NAUJOS KNYGOS

MUZIKA 
• Beata Leščinska.
KANKINTI (NE) REIŠKIA MYLĖTI
13

DAILĖ 
• Lijana Šatavičiūtė.
SĖKMĘ LEMIA INDIVIDUALUS STILIUS
• Salomėja Jastrumskytė.
PLĖVĖS IR TRAFARETO ATITIKIMAS TIESAI

SUKAKTYS 
• Skirmantas Valiulis.
LAIKAS EINA PER KINĄ

TEATRAS 
• IŠ ESTIJOS SUGRĮŽUS1
• "SENIAUSIŲ PROFESIJŲ ŽMONĖS"1

PAVELDAS 
• Regina Urbonienė.
RADVILŲ RŪMUOSE – PRANO GAILIAUS RETROSPEKTYVINĖ PARODA
1

MENO DIS/KURSE* 
• Julie Salamon.
GERBIAMAS MUZIEJAU, KONTRKULTŪRA TAU SKAMBINA IŠ SENELIŲ PRIEGLAUDOS

ESĖ 
• Nijolė Kepenienė.
TEKSTINĖ KLAUSA SU TRIAUKŠČIAIS LOTYNIŠKAIS

POEZIJA 
• VYTAUTAS SKRIPKA16

PROZA 
• Vytautas Rimkevičius (1930–1991).
NEŽINOMOJI

VERTIMAI 
• Vahagnas Grigorianas.
LAVONAS
4

JAUNIMO PUSLAPIS 
• AMŽINAS PAAUGLYS11

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Arnas Vitkus.
HENRI CARTIER-BRESSONAS MENO INTERPRETACIJOS IR VERTINIMO FONE
10

FOTOGRAFIJA 
• Skirmantas Valiulis, Stanislovas Žvirgždas.
VIENOS DIENOS MOKYKLA

KRONIKA 
• APIE LAIMĘ
• VYTAUTAS ALEKSANDRAS CINAUSKAS (1930.VI.6–2005.VI.7)
• "SANTAROS–ŠVIESOS" KONFERENCIJOS PROGRAMA

SKELBIMAI 
• LIETUVOS BANKAS SKELBIA

DE PROFUNDIS 
• Jacek Matecki.
VYRIŠKA DRAUGYSTĖ
2
• PASIŪLYMAI EUROPOS SĄJUNGOS KONSTITUCIJAI , KAD PAKARTOTINIAME REFERENDUME PRANCŪZAI BALSUOTŲ "UŽ"4
• MIŠKO POLITKOREKTIŠKUMAS5
• Jonas Mačiukevičius.
EILĖRAŠTIS KŪMUI IR SAU
4
• Vyturys Jarutis.
POEZIJA

KNYGOS

NAUJOS KNYGOS

[skaityti komentarus]

MENAS. FOTOGRAFIJA

Gyvenimas be muzikos būtų klaida : (dainininko dienoraštis) / Albinas Tamulaitis. – Kaunas : Judex, 2005 (Kaunas : Judex). – 174, [1] p., [8] iliustr. lap. – Tiražas 500 egz. – ISBN 9955-581-37-9

Pamiętam Antokol : przechadzki po Wilnie / Jerzy Surwiło. – Wilno : Margi raštai, 2005 (Vilnius : Standartų sp.). – 237, [1] p. : iliustr., faks. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 9986-09-287-6

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Anatomas : [romanas] / Federico Andahazi ; iš ispanų kalbos vertė Vaida Alytaitė. – Vilnius : Versus aureus, 2005 (Vilnius : Vilniaus spauda). – 175, [1] p. – Tiražas 1800 egz. – ISBN 9955-601-57-4 (įr.)

Aš juos mylėjau : atsiminimai / Antanas Drilinga. – Vilnius : Gairės, 2005 (Vilnius : Spauda). – 237, [2] p., [8] iliustr. lap. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9986-625-60-2 (įr.)

Be Tavęs – aš niekas, Tėvyne : [eilėraščiai] / Teresė Ūksienė. – Kaunas : Naujasis lankas, 2005 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 118, [2] p. : iliustr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 9955-03-258-8

Būties ražienomis : [eilėraščiai] / Vytautas Rakauskas. – Kaunas : Naujasis lankas, 2005 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 93, [2] p. – Tiražas 200 egz. – ISBN 9955-03-269-3

Išpažintis per pilnatį : [eilėraščiai] / Marija Valavičiūtė-Pabrėžienė ; [piešiniai Daivos Zarevičienės]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2004 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 374, [2] p. : iliustr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 9955-03-268-5 (įr.)

Meilės valktys : [eilėraščiai] / R.S. Ruch ; [dailininkė Rasa Šeikuvienė]. – Šiauliai : Šiaurės Lietuva, 2005 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla). – 43, [1] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 9955-579-34-X

Melnragės akmenys : romanas / Algimantas Zurba. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2005 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). – 206, [2] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 9955-16-011-X (įr.)

Neišbraukit manęs iš Pavasario… : [poezija] / Vladimiras Vysockis ; [vertė, knygą sudarė Irena Aršauskienė ; meninės nuotraukos Nijolės Paškauskienės]. – [Vilnius : Spauda, 2005] ([Vilnius] : Spauda). – 191, [1] p. : iliustr., nat. – ISBN 9986-485-51-7 (įr.)

Neištylėti dangus ir žemė : [poezija] / Veronika Punskietė. – Kaunas : Atmintis, 2005 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 47, [1] p. – Tiražas 400 egz. – ISBN 9986-760-66-6

Rašytojas ir švietėjas kunigas Antanas Tatarė : biografinė apybraiža / Marija Puodžiukaitienė. – Kaunas : V. Staniulio knygynas, 2005 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 99, [3] p. : iliustr., faks. – Tiražas 500 egz. – ISBN 9986-667-29-1

Šaktarpio metas : [fragmentų romanas] / Astrida Petraitytė. – Vilnius : Versus aureus, 2005– .

Kn. 1: Mažoji Martukė. – 2005 (Vilnius : Standartų sp.). – 180, [2] p. : iliustr., faks. – Tiražas 700 egz. – ISBN 9955-601-58-2

Šalia mirties / Juozas Jakavonis. – Kaunas : Naujasis lankas, 2005 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 239, [1] p., [8] iliustr. lap. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9955-03-270-7 (įr.)

Šventasis Raštas : [eiliuotas Šventojo Rašto perpasakojimas / Jadvyga]. – Vilnius-Kaunas [i.e. Vilnius : Gairės], 2004 (Kaunas : Aušra). – 677, [2] p. – Aut. nurodyta antr. lapo kt. pusėje. – Tiražas [500] egz. – ISBN 9986-625-52-1

Žydėjimas ir verpetai : poezija / Birutė Kemežaitė. – Kaunas : Naujasis lankas, 2005 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 135, [1] p. : portr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9955-03-264-2

Gyvenimo spalvos : eilėraščiai / Jadzė Gaupšienė. – Jonava : Jonava, 2005. – 87, [1] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 9955-621-23-0

Gvidono apsiaustas : apysaka su keliom kryžkelėm, kur tolimesnį kelią skaitytojas gali pats pasirinkti / Kazys Saja ; [dailininkė Marija Jukniūtė]. – 2-oji laida. – Vilnius : Vaga, [2005] (Vilnius : Spauda). – 110, [2] p. : iliustr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 5-415-01783-6 (įr.)

Keleivio užrašai : [esė] / Juozas Ivanauskas ; [iliustracijos Jūratės Ivanauskienės]. – Utena : Kintava, 2005 (Utena : Utenos sp.). – 126, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9955-525-29-0

Ne vien tik pėdos : publicistika / Elena Dekaminavičienė. – Jonava : Jonava, 2005. – 107, [1] p. : iliustr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 9955-621-21-4

Salomėja Nėris – mūsų dvasios poetė : [skiriama Salomėjos Nėries 100-osioms gimimo metinėms] / Aleksandras Žalys. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2005 (Klaipėda : KU l-kla). – 31, [1] p. : portr. – Tiražas 90 egz. – ISBN 9955-18-015-3

Obelis Katedros aikštėje : apsakymai / Eugenijus Ignatavičius. – Vilnius : Vaga, [2005] (Vilnius : Spauda). – 446, [2] p. – Tiražas [800] egz. – ISBN 5-415-01782-8

Prieblandos minutė : [poezija] / Genovaitė Aldona Kerpauskienė ; [dailininkė Onutė Šližienė]. – Šiauliai : [Šiaurės Lietuva], 2005 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla). – 54, [1] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 9955-579-32-3

Vualiuotas bučinys = Veiled kiss : eilėraščių rinktinė / Menna Elfyn ; iš anglų kalbos vertė Sonata Paliulytė. – Vilnius : Vaga, [2005] (Vilnius : Spauda). – 125, [3] p. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas 400 egz. – ISBN 5-415-01786-0

Анализ герметичного текста: возможности пространственного моделирования смысла текстов: Велимир Хлебников/ Наталия Арлаускайте. – Вильнюс : Vilniaus universiteto leidykla, 2005 (Vilnius : VU l-klos sp.). – 163, [1] p. – Santr. liet. – Tiražas [300] egz. – ISBN 9986-19-742-2

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Bitelių pasakėlė : eilėraščiai mažiems ir ūgtelėjusiems / Petras Juodelė ; [dailininkas Adomas Matuliauskas]. – 2-asis papild. leid. – Vilnius : [Rotas], 2005 (Vilnius : Rotas). – 59, [1] p. : iliustr. – Tiražas [500] egz. – ISBN 9955-461-64-0

Gimtinės spalvos : eilėraščiai vaikams / Petronėlė Banaitienė ; dailininkė Taida Balčiūnienė. – Ukmergė : Valdo leidykla, 2005 (Ukmergė : Valdo l-kla). – 16, [1] p., įsk. virš. : iliustr., nat. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 9986-853-79-6

Iš musyčių gyvenimo : [eiliuota pasaka / Aušra Zdanavičiūtė ; dailininkė Gintarė Batulevičienė]. – [Kaunas] : Naujasis lankas, [2005] ([Kaunas] : Morkūnas ir Ko). – [12] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 9955-03-266-9

Išgelbėk mane : [apysaka] / Nijolė Kepenienė ; [dailininkė Sigita Populaigienė]. – Vilnius : Mažasis Vyturys, 2003-2005

[D.] 2: Miltų bombikėmis prieš lobių vagis. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2005 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). – 239, [1] p. : iliustr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9955-16-003-9

Rainiaus džiaugsmai ir bėdos : šių dienų pasaka / Juozas Nekrošius ; dailininkė Alfreda Ivanauskaitė. – Vilnius : Alka, 2004 (Šiauliai : Saulės sp.). – 31, [1] p. : iliustr. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9955-540-12-5

Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka.

Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Lapkričio

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 7 iš 7 
5:19:59 Nov 28, 2011   
Nov 2010 Nov 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba