Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2004-03-19 nr. 2993

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Tautvyda Marcinkevičiūtė.
IŠ NAMŲ BIBLIOTEKOS
13
• TRUMPAI
• KITAS NUMERIS

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI5
• ĮVAIRŪS
• LTV KULTŪROS LAIDOS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• NEPAKANTUMO APAŠTALAS10

DATOS 
• VILNIAUS IMBROGLIO, ARBA DUKRA APIE TĖVĄ1
• ANTANUI ULPIUI SKIRTA KONFERENCIJA

POEZIJA 
• MYKOLAS KARČIAUSKAS4

PROZA 
• Povilas Vaitkevičius.
KAČIŲ MOTINA
1

VERTIMAI 
• TONINO GUERRA
• CHARLES BUKOWSKI9

KNYGOS 
• Goda Lučiūnienė.
KOKS TAVO VARDAS TAMSOJE?
6
• Nerijus Brazauskas.
PLACEBIŠKOSIOS REALYBĖS SPĄSTUOSE
5
• IŠNARA1
• PRIEŠ IŠSKRENDANT TAU IR MAN12
• ATSPINDŽIAI
• NAUJOS KNYGOS1

LITERATŪRA 
• Solveiga Daugirdaitė.
LYGIOSIOS TRUNKA AKIMIRKĄ? PRASILENKIMO VALANDA?
22

DAILĖ 
• Vika Ryžovaitė.
TIKROVĖ TOKIA, KOKIA YRA
1
• Jurgita Ludavičienė.
METALINĖ ABĖCĖLĖ
1

FOTOGRAFIJA 
• Virginija Vitkienė.
DAR DU ŽVILGSNIAI Į RYTUS
2

PAVELDAS 
• Jūratė Senvaitienė.
ŠILUVOS MADONA
1
• Regimanta Stankevičienė.
NAUJAS ŽVILGSNIS Į ŠILUVOS ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO BAZILIKOS STEBUKLINGOJO PAVEIKSLO ISTORIJĄ
1

MUZIKA 
• Tautvydas Bajarkevičius.
TARP NENUSTATYTŲ DAŽNIŲ
46
• Jolita Kiseliauskaitė.
FRANKFURTE – PASAULINĖ O.NARBUTAITĖS KŪRINIO PREMJERA
4

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Alminas.
JUODRAŠTINIS VOJARIZMAS
12

AKTYVIOS JUNGTYS 
 DAVIDAS ELLIS: SPONTANIŠKAS KARTOGRAFAS IŠ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS10
• GARSO ZONA: RELOADED13

KRONIKA 
• MOTERYS IR VYRAI
• in memoriam.
VLADO BULAVO ATMINIMUI
• NEBYLIOJO KINO FESTIVALIS "TYLOS GARSAI"1

DE PROFUNDIS 
• SĄŽINĖS SEGMENTO DISLOKACIJA2
• Michał Komar.
LIMONADAS
3
• Feliksas Žertva.
EPIGRAMOS
5

AKTYVIOS JUNGTYS

DAVIDAS ELLIS: SPONTANIŠKAS KARTOGRAFAS IŠ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS

[skaityti komentarus]

iliustracija
Londono metro žemėlapis


Teritorija nebeina pirma žemėlapio ir negyvuoja ilgiau už jį. Nuo šiol žemėlapis eina pirma teritorijos.
J.Baudrillard’as

"Man lengviau pasakyti, kas aš nesu", - pašnekovo atsakymas į prašymą save apibūdinti. Angliškas kuklumas ar postmodernistinis pliuralizmas? Šis nenuilstantis eksperimentatorius, jau kelis kartus viešėjęs Lietuvoje, nenori savęs įtalpinti į jokius rėmus. Plati jo kelionių ir veiklos geografija sudaro didžiulį voratinklį, kuriame nemažą reikšmę turi atsitiktinumai, asociatyvūs bei (as)meniški dalykai.

Pirmą kartą į Lietuvą jis atvyko dešimto dešimtmečio pradžioje. Visada svajojęs aplankyti Rytų Europą, Davidas nenorėjo važiuoti į Rytų Europos etalonais tapusius miestus – Berlyną ir Prahą. Jį labiau domino nežinoma vieta, turėjusi bendrą visoms postsovietinėms šalims istoriją. Kauliukas išmetė Lietuvą. Apie ją teko girdėti tik Franko Sinatros dainoje, kurioje teigiama, kad netgi lietuviai įsimyli. Žodis "netgi" suintrigavo. Buvo iškeltas klausimas: kokia likimo ironija nubloškė lietuvius anapus pažinimo ribos? Mėginant atsakyti į šį klausimą, Davidas prisiminė ir 1976 metų filmą "The man who felt to Earth", kuriame keistai atrodančio ufonauto klausiama: "Kas tu toks? Gal esi lietuvis?" Toks keistas lietuvio vaizdinys paskatino pradėti jo kitoniškumo paieškas.

Prieš kelis metus prasidėjusi kelionė nenutrūksta iki šiol. Bendradarbiaudamas su Londono šiuolaikinio meno institutu ir dirbdamas BBC radijo korespondentu, Davidas Ellis savo keliones kruopščiai dokumentuoja ir grįžęs į Londoną veda paskaitas apie mūsų šalies kultūrą, istoriją ir mentalitetą. Tačiau ir į Lietuvą jis niekada neatvažiuoja tuščiomis – čia jis publikai pristato avangardinių filmų renginius, kurie pasižymi itin įdomia koncepcija: juose rodomas koliažas iš filmų ištraukų. Reginys dažnai yra pertraukiamas autoriaus paaiškinimais, poezijos intarpais, asmeniniais pastebėjimais bei gyvai kuriama elektronine muzika. Su manimi jis pasidalino savo mintimis apie šiuolaikinį pasaulį, savo (as)meninę veiklą ir pateikė įžvalgius pastebėjimus apie Lietuvą ir jos gyventojus.

Kaip galėtumėte save apibūdinti? Daugelyje straipsnių, kuriuose aprašoma Jūsų veikla, Jūs vadinamas režisieriumi, rašytoju, kuratoriumi, radijo laidų vedėju. Kaip pats save identifikuojate?

Nemanau, kad žodis "menininkas" tiktų man apibūdinti. Apskritai, kodėl turėčiau save kaip nors įvardinti? Mes gyvename dvidešimt pirmame amžiuje ir yra juokinga, kad žmonės vis dar linkę surasti vienintelį teisingą žodį kokiam nors daiktui ar reiškiniui apibūdinti. Juolab, kad kalba nėra tiksli, ja neįmanoma tiksliai apibrėžti tam tikrų dalykų. Bendraudamas su įvairiausiomis institucijomis, dažniausiai prisistatau kaip kuratorius. Ir nors šis žodis yra labai sąlyginis ir neapibrėžia visų mano veiklos aspektų, administraciniai organai ir institucijos tave priima su šitokia etikete. Pasivadindamas kuratoriumi būsiu išklausytas ir turėsiu galimybę įgyvendinti savo sumanymus.

Prieš didelę žmonių auditoriją esu diletantas. Nesuteikiu šiam žodžiui neigiamos prasmės. Keletą sykių buvau pavadintas nesubrendėliu. Aš mėginu nuslėpti savo neigiamas emocijas, kai mane šitaip vadina, nes tai tik parodo žmonių nesugebėjimą žvelgti giliau. Nesiruošiu kitiems pasakoti apie savo nuopelnus ar pateikti atliktų darbų sąrašą. Labai nemėgstu tų, kurie save identifikuoja kaip tam tikros srities specialistus. Man rodos, jie yra tokie nelaimingi! Nusprendę būti, tarkime, architektais ir vadindami save šiuo vardu, jie sako tai su tokiu pasididžiavimu! Savęs identifikavimas jiems suteikia pasitikėjimo savimi. Mano nuomone, šiais laikais visiškai nėra gėdinga sakyti "aš esu tas ir dar truputį tas" ir "be viso to užsiimu dar ir šiais darbais".

Ar yra tuomet koks nors atitinkamas žodis Jūsų veiklai apibūdinti?

Čia vėlgi susiduriame su neįmanomybe verbalizuoti kai kuriuos dalykus. Tai, ką aš darau, galėčiau pavadinti chaosu iš minčių, vaizdų, garsų, asociacijų. Šis chaosas turi savo vidinę logiką. Turbūt tie žmonės, kurie nesugeba jos įžvelgti, ir vadina mane diletantu.

Gerai, pamėginkime kitaip. Pavadinsiu Jus kuratoriumi. Kokius Jūsų veiklos aspektus apibrėžia šis žodis?

Kaip jau minėjau, kuratoriumi save vadinu tik bendraudamas su meno institucijų atstovais. Šiuolaikinėse meninėse praktikose šiuo žodžiu apibūdinamas žmogus, kuris generuoja idėjas ir inicijuoja meninius veiksmus. Todėl galiu sakyti, kad užsiimu kuratorine veikla.

Iš Jūsų kuruojamų renginių, kuriuose teko lankytis Lietuvoje, man susidarė įspūdis, kad pirminė idėja renginio metu gali būti labai smarkiai modifikuojama. Paprastai tai nėra būdinga kuratorinei veiklai, nes kuruojamas renginys visapusiškai atspindi pirminę kuratoriaus poziciją, įgyvendina (arba mėgina įgyvendinti ) sugeneruotą mintį.

Taip ir yra, todėl ir neskubu priklijuoti sau kuratoriaus etiketės. Tai, ką aš darau, galėčiau pavadinti žemėlapių braižymu. Mėgstu jungti įvairiausius taškus, susieti tarpusavyje iš pirmo žvilgsnio nesusiejamus dalykus. Pavyzdžiui, paskutinė kino programa, kurią demonstravau Lietuvoje, buvo skirta legendiniam britų kino režisieriui Derekui Jarmanui. Sudarydamas retrospektyvą iš jo filmų fragmentų, žvelgiau į medžiagą iš labai įvairių pozicijų – mėginau ne tik parodyti jo kūrybą, bet pasistengti atrasti netikėtų sąlyčio taškų tarp jo, kaip asmenybės, jį dominančių temų, Anglijos istorijos ir politikos. Prieš pradėdamas sudarinėti programą, atsisėdau prie tuščio popieriaus lapo ir užrašiau skirtingose jo vietose įvairius metus ir įvykius, kuriuos aš asmeniškai galėčiau susieti su šio režisieriaus veikla, o paskui ieškojau būdų visus šiuos taškus sujungti.

Vadinasi, kino vakaro programa Jums nėra vien tik formalus meninis veiksmas, bet dar ir labai asmeniškas dalykas? Ar manote, kad lietuvių žiūrovas gali tinkamai suprasti šiuos asmeniškumus, juk esate kitos, Vakarų kultūros, atstovas.

Žinau, kad visada yra pavojus likti nesuprastam. Publika, kuri susirenka į šiuos renginius, turi būti pasiruošusi ne pasyviai nieko neįpareigojamai filmų peržiūrai, o intelektualiam veiksmui. Tikiu, kad atėję į avangardinių filmų peržiūras žmonės bus iš anksto pasidomėję tuo, kas bus rodoma, ir mėgins įsijausti į tai, ką mato. Todėl jiems neturėtų būti ypatingai sunku suprasti mano sukurtą vakaro koncepciją.

Kokia yra žiūrovų reakcija Lietuvoje į Jūsų pristatomus filmus? Ar jaučiate, kad Lietuvos žiūrovai yra pakankamai gerai pasiruošę ir gali visapusiškai suprasti tai, ką mėginate "pasakyti" vakaro metu? Kaip apskritai jaučiatės prieš lietuvišką auditoriją?

Negaliu pasakyti, kad jaučiuosi kaip draugų būryje. Ir negalėčiau taip jaustis, nes vis dėlto esi kitoje barikados pusėje, esi prieš žiūrovą, o ne kartu su juo, žinai apie renginį daugiau, negu salėje sėdintis žmogus. Tačiau aš gerbiu auditoriją, stengiuosi tam tikra prasme jai įtikti: jeigu matau, kad žiūrovas pradeda nuobodžiauti, keičiu vakaro eigą, darau pertraukas, nutraukiu filmą ir pradedu ką nors pasakoti. Tokiu būdu stengiuosi sukurti šiltą, draugišką atmosferą. Nesu kuo nors pranašesnis už tuos žmones, kurie ateina į renginį, man visada labai įdomios publikos mintys ir pastebėjimai, bet, deja, Lietuvoje nedažnai jų sulaukiu.

Taip yra todėl, kad čia vis dar gyvas sovietinėse šalyse gyvavęs MENININKO mitas. Kai šnekate nuo scenos, žmogui nėra lengva suprasti, kad jis gali tiesiog prieiti prie Jūsų po renginio ir užduoti keletą klausimų ar šiaip mielai pasišnekučiuoti. Muziejų ir kino teatrų aplinka, kurioje vyksta kino filmų peržiūros, taip pat diktuoja savo elgesio modelius. Bet šiuo atžvilgiu Jus elgiatės labai liberaliai, kadangi leidžiate žiūrovams išeiti iš salės bet kuriuo vakaro momentu.

Tai nėra liberalumo išraiška, tiesiog per ilgą laikotarpį, kurį aš praleidau įvairiausiuose renginiuose žiūrovo kėdėje, aš supratau, kaip gali būti sunku kelias valandas nejudant sėdėti kino salėje, juolab jeigu rodoma programa yra labai intensyvi. Pamenu pirmą kartą, kai išėjau iš kino salės, filmui nepasibaigus, jaučiausi labai keistai, lyg būčiau padaręs kažką neleistino. Tačiau tai yra visiškai normalus dalykas: kodėl turėčiau kentėti, kam nuo to bus geriau? Čia vėl susiduriame su Jūsų minėtu "aukštosios kultūros" fenomenu ir jo diktuojamais elgesio modeliais. Aš noriu, kad mano vedamų vakarų metu žmonės jaustųsi laisvai, kad jeigu rodomas ekrane vaizdas yra pernelyg intensyvus, galėtų padaryti pertrauką ir išeiti iš salės.

Ar ketinate Lietuvoje užsiimti kokia nors kita veikla, išskyrus kino vakarų organizavimą? Juk minėjote, kad nesate angažuotas vienos kūrybos srities atstovas.

Lietuvoje yra daug įdomių žmonių ir labai daug perspektyvų kūrybine prasme. Kovo mėnesio pabaigoje planuoju atvykti į eksperimentinės elektroninės muzikos festivalį "Garso zona", vyksiantį Kaune. Kino vakarų metu Lietuvoje gyvą elektroninę muziką mano sudarytoje programoje atliko keletas šiuolaikinių vadinamos intelektualios elektroninės muzikos kūrėjų, kurie, manau, yra labai perspektyvūs. Ketinu ir toliau su jais bendradarbiauti. Taip pat yra dar vienas projektas, kurį planuoju įgyvendinti Lietuvoje. Visai neseniai sužinojau, kad mano draugė iš Didžiosios Britanijos, Liverpulio, rašytoja ir šokėja Norma Coehn turi lietuviškų šaknų. Jos proseneliai ar seneliai buvo lietuviai ir gyveno netoli Jonavos. Mes ketiname vykti į tą vietą, dokumentuodami visą šią kelionę nuo pat Liverpulio. Šiuo atveju aš atliksiu dokumentatoriaus vaidmenį. Tačiau iš anksto savo kelionės neplanuojame, turime tik tikslą: surasti kuo daugiau medžiagos apie jos protėvius. Ketiname ieškoti archyvuose, klausinėti vietinių žmonių. Tai bus socialinis ir istorinis tyrimas. Mane labiau domina jo vykdymo procesas, o ne galutinis rezultatas.

Parengė JULIJA FOMINA

 

Skaitytojų vertinimai


7133. zetas :-( 2004-03-27 22:27
esu mates daugybe katastrofu karta net titanika bet shis straipsnis mane uzhmushe du kart

7134. zetas :-) 2004-03-27 22:34
net neskaichiau. viskas praslydo pro akis. negi shiais laikais taip reikia klausineti. pzdc. nuobodybes everestas. tas vargshas kuratorius pac turejo uzhduoti klausimus ir pac turejo acakyti. kita karta kai busiu girtas parodysiu kaip reikia idomiai klausti...........kas yra idomu.............ir kada skaitytojas nori prisivalgyti kalio cianido........siulau ishformuoti personala ...........interneta uzhdaryti o ta kuratoriu - anglijon

7153. lins kanars2004-03-28 17:53
Zetai: manau, laikas keist strategijas ir don`t break but build, arba make peace not war, ar kaip ten. junkis prie teamo, bl!

7155. to zetas2004-03-28 18:26
Cia tikriausiai tas anoniminiu virtualiju labirintas - taip isivaizduojamas 2014-uju internetas, mokomoji medziaga turut. Galima atsakinet nebent visisku absurdu.

7158. maximilijanas2004-03-28 19:07
ko taip susirupinai , zetai ? bloga nuojauta kankina ?

7166. zetas2004-03-28 23:36
jei niekas nesikapoja - nera gyvybes. parashyk man linai. o kodel tavo tokia estishka pavarde. tu ka tikrai ish vencpilio. nu davaj. visus padesiu per 3 sek. nors ne. per dvi........... ...............skaityk ash tavo komandoj. bl apie mus ryt kalbes visas vilnius. ypach prokuratura........................ .........darom rashineliu cikla - kaip mena suvokia paprastas kauno kaimietukas tik ka pasheres kiaulalas. po to jis uzhsideda juostele su briusu ir kalba apie kina apskritai. po to jis uzhsideda kita juostele ir kalba dugymotus. tada kino elitas klausia kas tie dugymotai ir jie suzhino kad tai blogiau uzh raumshmierus. jie tiesiog stachiai jauchia kad tai blogiau..... ............tai turetu buti super.............................. netgi be kableliu ir didzhiuju raidzhiu........................ suprask........... tik ka............. shia sekunde atradau aukso gysla..........mena kuriantys asai neturi nei mazhiausio supratimo kaip ta mena suvokia kaimietukai. nes kaimietukai niekada nesugebedavo ishreikshti savo pojuchiu. nes tu negali ishreikshti to ko neturi. t.y. sensoriniu davikliu (gerai ash chia).............. tai turetu but kazhkas tikrai ......... nesakau idomu .........bet kad bus keista tai tau garantuoju ............................................................... ............................................................... ............................................................... .........o jus ka......negi galite ishspausdinti......eik tu.... netikiu

7188. blabla2004-03-29 13:38
rodos, shis numeris tapo piktu kiberanonimu reiskimosi vieta? valio?...

7190. to zetas2004-03-29 13:43
sakai reikia butinai kandziotis kad butu gyva? priesh kandima reiketu apuostineti, o ne slysteleti akimis. norit tapti vilniaus izimybem? respect.

7216. to to zetas2004-03-30 08:53
kada nors su jumis pasikalbesiu kai pradesite suprasti pokshtus

14018. fahrenheit2005-02-08 19:09
rašyk...

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Lapkričio

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 15 iš 15 
5:19:13 Nov 28, 2011   
Nov 2010 Nov 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba