Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2004-03-19 nr. 2993

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Tautvyda Marcinkevičiūtė.
IŠ NAMŲ BIBLIOTEKOS
13
• TRUMPAI
• KITAS NUMERIS

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI5
• ĮVAIRŪS
• LTV KULTŪROS LAIDOS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• NEPAKANTUMO APAŠTALAS10

DATOS 
• VILNIAUS IMBROGLIO, ARBA DUKRA APIE TĖVĄ1
• ANTANUI ULPIUI SKIRTA KONFERENCIJA

POEZIJA 
• MYKOLAS KARČIAUSKAS4

PROZA 
• Povilas Vaitkevičius.
KAČIŲ MOTINA
1

VERTIMAI 
• TONINO GUERRA
• CHARLES BUKOWSKI9

KNYGOS 
• Goda Lučiūnienė.
KOKS TAVO VARDAS TAMSOJE?
6
• Nerijus Brazauskas.
PLACEBIŠKOSIOS REALYBĖS SPĄSTUOSE
5
• IŠNARA1
• PRIEŠ IŠSKRENDANT TAU IR MAN12
• ATSPINDŽIAI
 NAUJOS KNYGOS1

LITERATŪRA 
• Solveiga Daugirdaitė.
LYGIOSIOS TRUNKA AKIMIRKĄ? PRASILENKIMO VALANDA?
22

DAILĖ 
• Vika Ryžovaitė.
TIKROVĖ TOKIA, KOKIA YRA
1
• Jurgita Ludavičienė.
METALINĖ ABĖCĖLĖ
1

FOTOGRAFIJA 
• Virginija Vitkienė.
DAR DU ŽVILGSNIAI Į RYTUS
2

PAVELDAS 
• Jūratė Senvaitienė.
ŠILUVOS MADONA
1
• Regimanta Stankevičienė.
NAUJAS ŽVILGSNIS Į ŠILUVOS ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO BAZILIKOS STEBUKLINGOJO PAVEIKSLO ISTORIJĄ
1

MUZIKA 
• Tautvydas Bajarkevičius.
TARP NENUSTATYTŲ DAŽNIŲ
46
• Jolita Kiseliauskaitė.
FRANKFURTE – PASAULINĖ O.NARBUTAITĖS KŪRINIO PREMJERA
4

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Alminas.
JUODRAŠTINIS VOJARIZMAS
12

AKTYVIOS JUNGTYS 
• DAVIDAS ELLIS: SPONTANIŠKAS KARTOGRAFAS IŠ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS10
• GARSO ZONA: RELOADED13

KRONIKA 
• MOTERYS IR VYRAI
• in memoriam.
VLADO BULAVO ATMINIMUI
• NEBYLIOJO KINO FESTIVALIS "TYLOS GARSAI"1

DE PROFUNDIS 
• SĄŽINĖS SEGMENTO DISLOKACIJA2
• Michał Komar.
LIMONADAS
3
• Feliksas Žertva.
EPIGRAMOS
5

KNYGOS

NAUJOS KNYGOS

[skaityti komentarus]

FILOSOFIJA

Helėniškoji filosofija nuo Numenijo iki Sirijano / Algis Uždavinys ; Kultūros, filosofijos ir meno institutas. – Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003 (Vilnius : Petro ofsetas). – 330, [2] p. : iliustr. – (Bibliotheca Orientalia et comparativa : komparatyvistinės Rytų ir Vakarų kultūros, filosofijos ir meno studijos / redakcinė kolegija: Antanas Andrijauskas (pirmininkas) … [et al.] ; t. 3). – Santr. angl. – Tiražas [300] egz. – ISBN 9986–638–40–2

MENAS. FOTOGRAFIJA

Fortepijono mokymo aktualijos : Lietuvos pianistų pedagogų metodiniai straipsniai / Lietuvos fortepijono pedagogų asociacija ; sudarė Vilma Rindzevičiūtė ; [redakcinė kolegija: Kęstutis Grybauskas … [et al.]. – Vilnius : UAB "Petro ofsetas", 2004 (Vilnius : Petro ofsetas). – 47, [1] p. – Santr. angl. – Tiražas [150] egz. – ISBN 9955–534–62–1

Vilniaus namai archyvų fonduose / Vladas Drėma ; Kultūros paveldo centras, Kultūros paveldo institutas. – Vilnius : Savastis : KPI, 1998– . – ISBN 9986–420–18–0

Kn. 7 / [sudarytoja Zita Ditauskienė]. – 2003 (Vilnius : Petro ofsetas). – 197, [1] p. : iliustr. – Tekstas liet., lenk., rus. – Tiražas 300 egz. – ISBN 9986–420–53–9

Aliejinė tapyba / [parašė ir iliustravo Philip Berrill ; iš anglų kalbos vertė Aušra Neseckaitė]. – Kaunas : Šviesa, 2004 (Vilnius : Spauda). – 63, [1] p. : iliustr. – (Mažiems ir dideliems). – Aut. nurodytas antr. lapo kt. pusėje. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 5–430–03798–2

Architektūros profesorius habilituotas daktaras Konstantinas Jakovlevas–Mateckis : biografinė apybraiža ir bibliografinė rodyklė / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Biblioteka ; [rengė O. Juršaitė]. – Vilnius : Technika, 2004 (Vilnius : Sapnų sala). – 148 p. : iliustr. – (Habilituoti daktarai). – Dalis gretut. teksto liet., angl. – Tiražas 200 egz. – ISBN 9986–05–699–3

Eskizavimas / [parašė ir iliustravo Philip Berrill ; iš anglų kalbos vertė Donatas Masilionis]. – Kaunas : Šviesa, 2004 (Vilnius : Spauda). – 63, [1] p. : iliustr. – (Mažiems ir dideliems). – Aut. nurodytas antr. lapo kt. pusėje. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 5–430–03782–6

Pastelė / [parašė ir iliustravo Philip Berrill ; iš anglų kalbos vertė Vita Šileikienė]. – Kaunas : Šviesa, 2004 (Vilnius : Spauda). – 64 p. : iliustr. – (Mažiems ir dideliems). – Aut. nurodytas antr. lapo kt. pusėje. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 5–430–03797–4

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Baltija : literatūrinis visuomeninis almanachas / almanachą parengė K. Trečiakauskas (sudarytojas) … [et al.]. – Vilnius : Mintis, 1984– . – Paantr.: literatūrinis kultūrinis almanachas, 1993– . – Priešantr.: Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyrius, 1991– . – Sudaryt.: Eglė Zalatoriūtė, 1988–1991; Rimantas Černiauskas, 1992, 1994–2002; S. Simanaitienė, J. Baranova, 2003– . – Nuo 1991 leid. v.: Klaipėda. – Leid.: Periodika, 1988–1989; Klaipėdos universiteto leidykla, 1997– . – ISSN 0235–8409

2003. – 2003 (Klaipėda : Druka). – 180, [1] p. : iliustr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 9955–585–06–4

Dienos sargyba : fantastinis romanas / Sergej Lukjanenko, Vladimir Vasiljev ; iš rusų kalbos vertė Nida Jakubauskaitė. – Kaunas : Naujasis Eridanas, 2004 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). – 307, [2] p. – (Pasaulinės fantastikos aukso fondas ; t. 293). – ISBN 9955–10–076–1

Kvailiausias pasaulyje tėtis : romanas / Mikael Torfason ; iš islandų kalbos vertė Rasa Baranauskienė. – Vilnius : Pasviręs pasaulis, 2004 (Kaunas : Aušra). – 270, [2] p. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 9955–435–33–X (įr.)

Lelijos šventam Kazimierui : poema / Robertas Keturakis. – 3–iasis papild. leid. – Kaunas : Atmintis, 2004 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 31, [1] p. : iliustr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 9986–760–61–5

Pavasarį veduos : eilėraščiai / Teresė Račienė ; [grafikos darbai Giedrės Račytės]. – [Šiauliai : T. Račienė], 2004 (Šiauliai : Titnagas). – 111, [1] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 9955–592–27–3

Scribblings of an idie fellow : [short stories] / by Roderick Tuck. – 3rd ed. – Kaunas : Judex, 2003 (Kaunas : Judex). – 214, [1] p. : iliustr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 9955–581–00–X. – ISBN 9955–851–00–X (klaidingas)

Glėbys : [romanas] / Irena Mačiulytė-Guilford ; iš anglų kalbos vertė Dalia Cidzikaitė ir Aušra Veličkaitė. – [2–asis leid.]. – Vilnius : UAB "Baltų lankų" leidyba", 2003 (Vilnius : Vilspa). – 138, [1] p. – 1-ajį leid. antr. Prisilietimas" išleido Algimanto Mockaus knygų leidimo fondas Čikagoje 2002 m. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 9955–584–29–7

Laikausi širdim : [eilėraščiai] / Alfredas Naktinis. – Vilnius : [A. Naktinis], 2003 ([Vilnius] : A. Malinausko indiv. įm.). – 107, [1] p. : iliustr. – Tiražas [150] egz. – ISBN 9955–592–02–8

Lydai : dienoraštis, 1942 / Edvin Geist ; iš vokiečių kalbos vertė Rūta Savickaitė. – Vilnius : UAB "Baltų lankų" leidyba", 2003 (Vilnius : Vilspa). – 142, [1] p. – Virš. antr. ir aut. nenurodyti. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 9955–584–32–7 (įr.)

Marmurinis šuo : [poezijos] rinktinė / Sigitas Parulskis. – Vilnius : UAB "Baltų lankų" leidyba", 2004 (Vilnius : Vilspa). – 175, [1] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9955–584–37–8

Siena : novelės / Jean-Paul Sartre ; iš prancūzų kalbos vertė Goda Butkienė, Pranas Bieliauskas. – Vilnius : UAB "Baltos lankos", 2003 (Vilnius : Vilspa). – 203, [1] p. – ("Baltų lankų" rinktinė proza). – Tiražas 2000 egz. – ISBN 9955–00–087–2

Suplanuotos akimirkos : esė rinktinė / Giedra Radvilavičiūtė. – Vilnius : UAB "Baltų lankų" leidyba", 2004 (Vilnius : Vilspa). – 143, [1] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 9955–584–35–1

Šėtoniškosios : [apysakos] / Barbey d’Aurevilly ; iš prancūzų kalbos vertė Ramutė Ramunienė. – Vilnius : UAB "Baltų lankų" leidyba", 2003 (Vilnius : Vilspa). – 278, [2] p. – ("Baltų lankų" rinktinė proza). – Tiražas 2000 egz. – ISBN 9955–584–30–0

Šiuolaikinė vokiečių ir lietuvių poezija = Zeitgenössische Lyrik aus Deutschland und Litauen / sudarytojas Martin Wälde. – Vilnius : UAB "Baltų lankų" leidyba", 2004 (Vilnius : Vilspa). – 297, [1] p. – Gretut. tekstas liet., vok. – Tiražas 700 egz. – ISBN 9955–584–19–X

Trys sekundės dangaus : romanas / Sigitas Parulskis. – 2-asis leid. – Vilnius : UAB "Baltų lankų" leidyba", 2004 (Vilnius : Vilspa). – 214, [2] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9955–584–34–3

Uranas–235 : (bandito išpažintis) : trileris / Tomas Staniulis. – Vilnius : UAB "Baltų lankų" leidyba", 2004 (Vilnius : Vilspa). – 359, [1] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 9955–584–33–5

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Aštuoni vaikai ir senelė miške : [apysaka vaikams] / Anne–Cath. Vestly; iš norvegų kalbos vertė Leonas Petravičius; [iliustravo Eglė Gelažiūtė-Petrauskienė]. – Vilnius : Pasviręs pasaulis, 2004 (Kaunas : Aušra). – 141, [3] p. : iliustr. – 2–oji ciklo knyga. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 9955–435–46–1 (įr.)

Nuspalvink drambliuko Sampopo Kalėdas / [piešė Algima Butautienė]. – [Vilnius : UAB "Sampo gyvybės draudimas", 2003] ([Vilnius : Solidarity]). – [16] p. : iliustr.

Kas gyvena kaime : su gausybe lipdukų ir puikių paveikslėlių! / [lietuviškai paporino Liuda Petkevičiūtė ; piešė Marsela Gres ir Fransiskas Aredondas]. – Vilnius : Trys nykštukai [i.e. UAB "Aktėja"], 2003. – [12] p., [4] lipdukų lap. : iliustr. – Antr. iš virš. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9955–529–47–4

Kas gyvena mieste : su gausybe lipdukų ir puikių paveikslėlių! / [lietuviškai paporino Liuda Petkevičiūtė ; piešė Marsela Gres ir Fransiskas Aredondas]. – Vilnius : Trys nykštukai [i.e. UAB "Aktėja"], 2003. – [12] p., [4] lipdukų lap. : iliustr. – Antr. iš virš. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9955–529–43–1

Kas gyvena miškuose ir vandenyse : su gausybe lipdukų ir puikių paveikslėlių! / [lietuviškai paporino Liuda Petkevičiūtė ; piešė Marsela Gres ir Fransiskas Aredondas]. – Vilnius : Trys nykštukai [i.e. UAB "Aktėja"], 2003. – [12] p., [4] lipdukų lap. : iliustr. – Antr. iš virš. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9955–529–44–X

Kas gyvena tolimose šalyse : su gausybe lipdukų ir puikių paveikslėlių! / [lietuviškai paporino Liuda Petkevičiūtė ; piešė Marsela Gres ir Fransiskas Aredondas]. – Vilnius : Trys nykštukai [i.e. UAB "Aktėja"], 2003. – [12] p., [4] lipdukų lap. : iliustr. – Antr. iš virš. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9955–529–45–8

Mažyliams apie pasaulio gyvūnus : su lipdukais / [lietuviškai paporino Liuda Petkevičiūtė ; piešė Marsela Gres ir Fransiskas Aredondas]. – Vilnius : Trys nykštukai [i.e. UAB "Aktėja"], 2003. – [16] p., [8] lipdukų lap. : iliustr. – Antr. iš virš. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9955–529–38–5

Rask 1000 gyvūnų : …ir prilipink / [iš ispanų kalbos vertė Liuda Petkevičiūtė ; piešė Fransiskas Aredondas ir Marsela Gres]. – Vilnius : Trys nykštukai [i.e. UAB "Aktėja", 2003] (Spausd. Ispanijoje). – 46, [2] p., [16] lipdukų lap. : iliustr. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9955–529–48–2

Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka. Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Skaitytojų vertinimai


37604. nusivyles :-( 2007-05-02 15:57
Ponia Liuda mane labai nuvyle! ash tikejausi jausmingu eiliu, o gawau kaip slapiu skuduru per snuky!!

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Lapkričio

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 15 iš 15 
5:19:07 Nov 28, 2011   
Nov 2010 Nov 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba