Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2006-06-09 nr. 3099

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Artūras Valionis.
PAVASARIO IŠŠAUKIMAS
43
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• Jaroslavas Melnikas.
RAŠYTOJAS IR BARMENĖS: MANIFESTAS
32
• Stasys Stacevičius.
KAIP SAPNAS JOTVOJ
4

LITERATŪRA 
• Algimantas Bučys.
SENOVĖS ŽYDŲ IR BOLŠEVIKŲ "RAŠTAI" H.KUNČIAUS TEKSTE
10
• ILGIAUSIŲ METŲ!

LM PAŠTAS 
• POETIŠKOS JULIAUS KAUPO PASAKOS APIE KAUNĄ2

POKALBIAI 
• DIEVAS UŽSIĖMĘS17

KNYGOS 
• KOLEKCININKŲ KOLEKCININKĖ3
• O KAS PO TO?45
• LINKSMAM BŪTI YRA SUNKIAUSIA
• NAUJOS KNYGOS1

MUZIKA 
• Rima Povilionienė.
KONSTRUKTYVUS CHOPINAS IR ROMANTIŠKAS HINDEMITH’AS

DAILĖ 
• KALBĖTA APIE IŠEIVIŲ NUOPELNUS LIETUVOS KULTŪRAI2
• Jurgita Ludavičienė.
ATVAIZDAI, ATSPINDŽIAI
2

TEATRAS 
• Ridas Viskauskas.
GAL NUSUKIME LĖLYYYTEI SPRANDĄ?!
1

ŠOKIS 
• Eglė Kačkutė.
APIE ŠIUOLAIKINĮ ŠOKĮ KITUR
1

PAVELDAS 
• Kristina Jokubavičienė.
PLENERAS, SUJUNGĘS KALININGRADO IR KLAIPĖDOS MENININKUS

POEZIJA 
• GINTARAS PATACKAS20

PROZA 
• Stanislovas Abromavičius.
Į NEŽINIĄ
3

VERTIMAI 
• Dorota Masłowska.
LENKŲ IR RUSŲ KARAS SU BALTA-RAUDONA VĖLIAVA
1

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Tomas Marcinkevičius.
KORESPONDENCIJA/ STRAIPSNIS/ KOMENTARAS ETC. DEBILINIMAS
5

MENO DIS/KURSE*/ AKTYVIOS JUNGTYS 
• Edvardas Rimkus.
APIE ROMANTINĘ PASAULĖJAUTĄ IR JOS KRITIKĄ M. HEIDEGGERIO MENO FILOSOFIJOJE
3

AKTYVIOS JUNGTYS/ JAUNIMO PUSLAPIAI 
• Rasa Kriščiūnaitė.
MITU – V INTERNACIONALINIS UNIVERSITETŲ TEATRŲ FESTIVALIS GRANADOJE
• Marija Dautartaitė.
KAI MENAS TAMPA KONSERVŲ DĖŽUTĖS VAIDUOKLIU
3

KRONIKA 
 TIKĖTI AR NETIKĖTI1
• Iš KUR MERGAITEI TIEK DRĄSOS?21
• LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO MINĖJIMO DIREKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO KANCELIARIJOS SKELBIA
• DALIA TAMULEVIČIŪTĖ 1940.IX.30–2006.VI.11
• ALYTAUS TEATRO PREMJERA

DE PROFUNDIS 
• LIETUVOS POILSIO PARTIJA Į PLAČIĄJĄ KOALICIJĄ NEIS3
• Irena Rimkevičienė.
ODĖ ŠUNIUI, MIGRAVUSIAM IŠ BŪDOS Į MIESTĄ
• LABA DIENA4
• MALONIAI ATSAKOME CASTOR&POLLUX, "ŠIAURĖS ATĖNUOSE" (NR. 20, 2006.V.27) BYLOJUSIEMS APIE KULTŪRINĘ SPAUDĄ18

KRONIKA

TIKĖTI AR NETIKĖTI

[skaityti komentarus]

iliustracija

Keistuoliai, kurie aklai tiki televizija, bet dar keistesni, kurie ją ignoruoja. Televizijos keistuoliai irgi kartais keistai nustebina. Anekdotininkas Vytautas Šapranauskas ("Didysis anekdotų šou", TV3) pabučiavo į lūpas gyvatei, apsivyniojo ją aplink kaklą ir klausia gyvačių fakyrės: "O ką jūsų kiaulė valgo pietums?" Salė tirtėjo iš juoko, kai gyvatė uodegą įkišo į juokdario "klyną". "Ak tu, gyvate!" – vos neišsprūdo aktoriui. Kam dar prieš savų anekdotų laidą TV3 pastatė rusišką "Kreivą veidrodį"?

Rusifikuojamės! LNK į naktį neria su svingu ("Apie tai"). Maskviškis svingeris Dmitrijus aiškina amerikietiško ir rusiško svingo skirtumus: ten iš karto prie reikalo, nes laikas – pinigai, o Rusija – Dostojevskio šalis, tad moterys turi dvasiškai įsisiūbuoti. Dvi "siūbuotojos" sėdi Dmitrijui po paranke ir čiauškia, kad gulėti trise lovoje – jokia gėda. Kaip žmogus būdavo "nugėdinamas" Stalino laikais, pakartotinai skaitau A.Solženicyno "Gulago salyne". Ten niekas nelaikė gėda prispyrus reikalui varyti tiesiai į kelnes arba dėti į marškinių skverną. Kolymoje vakarais, kai būdavo 50 laipsnių šalčio, išrikiuoti politiniai kaliniai klausydavosi orkestro ir iš popierėlių skaitomų nuosprendžių – sušaudyti. Kartais sušaudydavo ištisas brigadas, o vienas lagerio viršininkų šūvių papliūpas dar palydėdavo ir linksmais žodelyčiais. Koks mirties svingas... Ne veltui A.Solženicynas rašo, kad sovietinei tikrovei aprašyti reikia Marcelio Prousto. Bet ir iš tritomio "Gulago salyno" įspūdžių su kaupu. Kai mano tėvas pasakodavo apie Mordovijos pokarinius lagerius, "Salyno" dar nebuvo. Ne viską užsirašiau, tai dabar su "Gulago salynu" einu tėvo, kitų daugybės giminaičių ir negiminaičių prarasto laiko pėdomis. Džiaugiuosi, kad esu ne vienas: štai VDA diplomantas Simonas Glinskis sukūrė filmą "25", skirtą tėvo atminimui. Jame tėvo kūnas it sapne vėl bėgiais keliauja į Sibirą, skamba įspūdinga A.Martinaičio muzika, greta tėvų portretų iškyla "visų tautų tėvo" – Stalino veidas ir tvarkantis žmonių bei tautų likimus jo pirštas. Tik dabar suradau, kad vienas pirmųjų atvirai Vakarų paklausęs, kodėl po karo ir Lietuva, ir visa Rytų Europa buvo atiduota to piršto valdžiai, buvo A.Solženicynas. Jis visur ieškojo, kas buvo ilgai nuslėpta.

Dabar ieškome ir mes patys – "XX a. slaptuose archyvuose" (LNK filmų ciklas). Ieško ir "History", "Discovery" televizijos kanalai. "Discovery" visą vakarą skyrė "Da Vinčio kodo" paslaptims. Gaišino laiką tik reklama kas penkiolika minučių, bet užtat sutaupė laiko kitur: galima nebeskaityti Dono Browno knygų, nežiūrėti filmo "Da Vinčio kodas", nes visų versijų mistifikacija – kaip ant delno. Ilgas tyrimas baigtas, bet postmodernizmo laikais fantazuoti ir keisti istoriją galima be galo. Yra ir naudos: pakeliui įgyji tikrų žinių, tampi smalsesnis, kuri ir narplioji savas hipotezes. Lygiagrečiai su Jėzaus, Marijos Magdalietės ir šventojo Gralio istorija, LTV2 parodė kelių dalių dokumentinį prancūzų filmą apie pranašą Mahometą.

"Žinių radijas" paskelbė užsienio prognozes, kad jau po 15 metų galingiausia pasaulio valstybe taps Kinija. Kol kas tik "Vakaras su Marijonu" (LNK) atsigręžė į ją, pasikvietęs kelis mėnesius ten išgyvenusią žurnalistę Gabiją Vitkevičiūtę papasakoti, kaip kinų medikai iš pulso nustato 28 ligas. Dar pačiupinėja odą, pauosto burną, pažiūri į akis – ir baigtas kriukis! Laida buvo įtaigi, nors Marijonas Mikutavičius tarpais ir mikčiojo: pusę nakties sapne galynėjausi su kinų medikais, vėl galų gale iš dantų man nustatė diagnozę – širdis jau yra priėjusi ribą. Ar ji teisinga, viliuosi dar spės ir pats Marijonas įsitikinti.

A.Ramanauskas su R.Šapausku "Raguose" (LNK) grabinėjo Yvos krūtis: norėjo įsitikinti, ar tikros, nes patys atėjo su sijonėliais, mat keistoji darbo birža pasiūlė įsidarbinti šokėjomis. Tikros šokėjos su šokėjais davė garo Henriko Vaitiekūno laidoje "Būna ir geriau" (LTV). Rokiškėnų "Bočiai", susibūrė į vieną šeimą, šoka ir dainuoja, ir po pasaulį "mandravoja", o vienas septyniasdešimtmetis dar tikisi surasti ir širdies draugę. Kiek rokiškėnai pralinksmino, tiek "Nepriklausomų paieškų tarnyba" (LNK) sugraudino. Pokario partizanas Kazys Žemrieta, nuteistas ir išvežtas į Kazachstaną, verkdavo ir dainuodavo lietuviškas dainas, nes nei vaikai, nei aplinkiniai jo jau nebesuprato. Dukra norėtų atvažiuoti pasiklausyti dainų tėvo krašte, bet kur tu atkaksi tokią tolybę iš Altajaus, kai artimiausias kaimelis – už 200 km, o miestas – ir už 500 kilometrų.

Graudžiai toli buvome išblaškyti po sovietinį pasaulį. Statistika skelbdavo, kad pagal mobilumą lietuviai buvo antroje vietoje po čigonų. Dabar bloškiamės į globalinę erdvę patys. Aktorė Eglė Jackaitė ("Moterų laimė", TV3), nors 32 metų, bet gyvenimo vėtyta ir mėtyta: mama – alkoholikė, tėvas – Palangos turtuolis, bet buvo įtartas sandėriu su nusikaltėliais, draugas – irgi sėdėjo už grotų. Tačiau turi viską, apie ką daugelis gali tik svajoti: prabangų butą, brangiausius kvepalus, džipą, kokių yra tik 3 Lietuvoje, na ir milijonierių iš JAV, kuris atsiunčia po 100 rožių, žada parūpinti kokius tik nori vaidmenis, pakloti po kojomis visą pasaulį. O Eglė spiriasi: tegul pirma "prisijaukina"! Ak, tos Eglės žalčių karalienės – naujausių laikų televizijos herojės...

VU Žurnalistikos instituto studentė Malgožata Kozič apgynė diplominį darbą "Realybės televizijos herojaus kaita". Anksčiau buvo senoji (vienas kanalas!) televizija, po Atgimimo – naujoji (kanalų ir programų srautas), o dabar atėjo realybės televizija, kurioje žvaigžde gali tapti bet kas, tiesa, pirma reikia įteikti tūkstančius anketų. Bet ir įsisukus į realybės šou, nežinia ką žada ateity likimas. Prie Prezidentūros pasilabinau su šių metų realybės šou "žvaigžde" – Antanu, kuris, pasirodo, turi ir magistro diplomą, ir neblogą darbą, bet trauksiąs dar su dainomis per Lietuvą. Tebedainuodamas "Mes vyrai", jo likimo bendras Andrius jau varsto kareivinių duris. LNK televizija nė vieno nepalieka be dėmesio, bet jau reklamuoja rugpjūčio realybės šou, kur kiekvienas gali tikėtis tapti žurnalistikos žvaigžde.

Politikos žvaigždyne – ūkanos. Reikia gero strateginio teleskopo, kad pamatytum tolesnius jo kelius. "Spaudos klubas" (LTV) šią savaitę buvo graudokas, nors vienintelis jo svečias – Algirdas Brazauskas nei aimanavo, nei verkšleno, tik tvirtino visada jautęs atsakomybę. Vytauto Landsbergio įsiterpimai į šį portretą priminė, kad yra metas mėtyti akmenis, bet ateina laikas juos ir susirinkti. "Dviračio šou" (LNK) moterytės (aktorės Regina Varnaitė ir Asta Baukutė) negalėjo atsistebėti, kad gatvė juda kaip judėjus ir po Premjero atsistatydinimo, o Donatos Meiželytės daina "Aš myliu Brazauską" šįkart skambėjo ne tik satyriškai, bet ir lyriškai. RTR "Planeta" rodė kino ir teatro aktorės Valentinos Karavajevos likimą: sovietų persekiota už tai, kad ištekėjo už anglo, ji nebegaudavo vaidmenų nei teatre, nei kine, o buvo dieviška Nina Zarečnaja A.Čechovo "Žuvėdroje". Nusipirko kino kamerą ir iki pamišimo kasdien namie vaidindavo Niną. Kur dar pasaulyje rasite tokį kiną?

Animacinių filmų režisierius Valentas Aškinis iš tarptautinio festivalio Zline (Čekija) atsiuntė žinią: režisierius Vaidotas Kriaučiūnas, Vilniaus statybos ir dizaino kolegijos antrakursis, laimėjo pirmąją vietą už filmą "Karalius mirė, tegyvuoja karalius!". Neseniai visų klausinėjau, ar ką nors kuriame Lietuvoj 3D ("trijų matmenų") kompiuterine grafika. Visi kraipė galvas, ir štai, patikėkite, esame beveik karaliai!..

Skirmantas Valiulis

 

Skaitytojų vertinimai


28229. dratele2006-06-12 23:46
na va ir teliko žėt nereikia...

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Lapkričio

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 9 iš 9 
5:18:13 Nov 28, 2011   
Nov 2010 Nov 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba