Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2006-06-09 nr. 3099

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Artūras Valionis.
PAVASARIO IŠŠAUKIMAS
43
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• Jaroslavas Melnikas.
RAŠYTOJAS IR BARMENĖS: MANIFESTAS
32
• Stasys Stacevičius.
KAIP SAPNAS JOTVOJ
4

LITERATŪRA 
• Algimantas Bučys.
SENOVĖS ŽYDŲ IR BOLŠEVIKŲ "RAŠTAI" H.KUNČIAUS TEKSTE
10
• ILGIAUSIŲ METŲ!

LM PAŠTAS 
• POETIŠKOS JULIAUS KAUPO PASAKOS APIE KAUNĄ2

POKALBIAI 
• DIEVAS UŽSIĖMĘS17

KNYGOS 
• KOLEKCININKŲ KOLEKCININKĖ3
• O KAS PO TO?45
• LINKSMAM BŪTI YRA SUNKIAUSIA
 NAUJOS KNYGOS1

MUZIKA 
• Rima Povilionienė.
KONSTRUKTYVUS CHOPINAS IR ROMANTIŠKAS HINDEMITH’AS

DAILĖ 
• KALBĖTA APIE IŠEIVIŲ NUOPELNUS LIETUVOS KULTŪRAI2
• Jurgita Ludavičienė.
ATVAIZDAI, ATSPINDŽIAI
2

TEATRAS 
• Ridas Viskauskas.
GAL NUSUKIME LĖLYYYTEI SPRANDĄ?!
1

ŠOKIS 
• Eglė Kačkutė.
APIE ŠIUOLAIKINĮ ŠOKĮ KITUR
1

PAVELDAS 
• Kristina Jokubavičienė.
PLENERAS, SUJUNGĘS KALININGRADO IR KLAIPĖDOS MENININKUS

POEZIJA 
• GINTARAS PATACKAS20

PROZA 
• Stanislovas Abromavičius.
Į NEŽINIĄ
3

VERTIMAI 
• Dorota Masłowska.
LENKŲ IR RUSŲ KARAS SU BALTA-RAUDONA VĖLIAVA
1

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Tomas Marcinkevičius.
KORESPONDENCIJA/ STRAIPSNIS/ KOMENTARAS ETC. DEBILINIMAS
5

MENO DIS/KURSE*/ AKTYVIOS JUNGTYS 
• Edvardas Rimkus.
APIE ROMANTINĘ PASAULĖJAUTĄ IR JOS KRITIKĄ M. HEIDEGGERIO MENO FILOSOFIJOJE
3

AKTYVIOS JUNGTYS/ JAUNIMO PUSLAPIAI 
• Rasa Kriščiūnaitė.
MITU – V INTERNACIONALINIS UNIVERSITETŲ TEATRŲ FESTIVALIS GRANADOJE
• Marija Dautartaitė.
KAI MENAS TAMPA KONSERVŲ DĖŽUTĖS VAIDUOKLIU
3

KRONIKA 
• TIKĖTI AR NETIKĖTI1
• Iš KUR MERGAITEI TIEK DRĄSOS?21
• LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO MINĖJIMO DIREKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO KANCELIARIJOS SKELBIA
• DALIA TAMULEVIČIŪTĖ 1940.IX.30–2006.VI.11
• ALYTAUS TEATRO PREMJERA

DE PROFUNDIS 
• LIETUVOS POILSIO PARTIJA Į PLAČIĄJĄ KOALICIJĄ NEIS3
• Irena Rimkevičienė.
ODĖ ŠUNIUI, MIGRAVUSIAM IŠ BŪDOS Į MIESTĄ
• LABA DIENA4
• MALONIAI ATSAKOME CASTOR&POLLUX, "ŠIAURĖS ATĖNUOSE" (NR. 20, 2006.V.27) BYLOJUSIEMS APIE KULTŪRINĘ SPAUDĄ18

KNYGOS

NAUJOS KNYGOS

[skaityti komentarus]

MENAS. FOTOGRAFIJA

Alytus : [fotoalbumas / Alytaus miesto savivaldybė ; sudarytojas Vytautas V. Stanionis ; į anglų kalbą vertė Arvydas Vogulis ; teksto autorė Jurgita Videikaitė ; nuotraukų autoriai Faustas Augustinas, Zenonas Bulgakovas, Zita Stankevičienė, Zenonas Šilinskas]. – Vilnius : Atkula, [2006] (Vilnius : Standartų sp.). – 99, [1] p. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 9955-505-43-5 (įr.)

Kur eini, Lietuvos chorvedy? : laisvalaikio skaitymai / Lina Dumbliauskaitė. – Vilnius : Krantai, [2006] (Vilnius : VPU sp.). – 149, [1] p. : iliustr. – Tiražas [200] egz. – ISBN 9955-9367-6-2

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Akmuo ir šviesa : kritikos straipsniai / Juozas Lionginas Laurušas ; [parengė] Jūratė Sprindytė ; [Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005 (Vilnius : Sapnų sala). – 256, [1] p. – Str. liet., rus. – Tiražas [500] egz. – ISBN 9955-475-97-8

Aš taip trumpam gyventi atėjau … : eilėraščiai / Ausma Aida Valčackienė ; [dailininkas Arvydas Norvaišas]. – Tauragė : Taškų mozaika, 2005 (Tauragė : Taškų mozaika). – 55, [1] p. : iliustr. – Tiražas 250 egz. – ISBN 9955-9605-6-6

"Baltaragio malūnas" ir jo byla : pirmoji Kazio Borutos "Baltaragio malūno" redakcija, straipsnis, skirtas kūrinio istorijai, dokumentinė ir literatūrinė medžiaga / [parengė Dalia Striogaitė]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005 (Vilnius : Sapnų sala). – 354, [2] p. : iliustr. + 2 garso diskai (CD). – Tiražas [1000] egz. – ISBN 9955-475-93-5 (įr.)

Kazys Boruta : I. Lietuviškas Brandas: asmenybės laisvė, iššūkis, neprisitaikymas : mokslinės konferencijos, skirtos Kazio Borutos 100-osioms gimimo metinėms, medžiaga. II. Literatūros rodyklė (1977-2005) / [parengė Dalia Striogaitė ; bibliografiją sudarė Eglė Borutaitė-Makariūnienė, Irena Blažienė]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005 (Vilnius : Sapnų sala). – 234, [1] p., [10] iliustr. lap. : iliustr., faks. – (Colloquia, ISSN 1822-3737 ; 14). – Virš. antr.: Kazys Boruta: lietuviškas Brandas: asmenybės laisvė, iššūkis, neprisitaikymas. – Nugar. tik serijos antr. – Santr. angl. – Tiražas [500] egz. – ISBN 9955-475-98-6

Juozas Brazaitis-Ambrazevičius – literatūrologas : mokslinės konferencijos, skirtos Juozo Brazaičio-Ambrazevičiaus 100-osioms gimimo metinėms, pranešimai / [sudarė Ramutis Karmalavičius]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005 (Vilnius : Sapnų sala). – 147, [1] p. – (Colloquia, ISSN 1822-3737 ; 12). – Virš. antr.: Juozas Ambrazevičius-Brazaitis – literatūrologas. – Nugar. tik serijos antr. – Santr. angl., pranc., vok. – Tiražas [300] egz. – ISBN 9955-475-99-4

Eilės į kelionę : [eilėraščiai] / Vilius Ančeris. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2006 (Klaipėda : KU l-kla). – 99, [1] p. – Tekstas liet., rus. – Tiražas [90] egz. – ISBN 9955-18-103-6

Vytautas Kavolis: humanistika vs liberalia : [sociologo, literatūros tyrinėtojo] Vytauto Kavolio 75-osioms gimimo metinėms skirtos mokslinės konferencijos (2005 09 08) pagrindu parengtas straipsnių rinkinys / [sudarytojas Ramutis Karmalavičius]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005 (Vilnius : Sapnų sala). – 157, [1] p. – (Colloquia, ISSN 1822-3737 ; 15). – Nugar. tik serijos antr. – Santr. angl., pranc. – Tiražas [500] egz. – ISBN 9955-698-09-8

Klausausi Žemės ir Dangaus kalbos : [eilėraščiai] / Zita Čepulytė. – Vilnius : Atkula, 2006 (Vilnius : Rotas). – 94 p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 9955-505-47-8

Literatūros ir kitų menų sąveika : straipsnių rinkinys / Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus pedagoginis universitetas ; [parengė Rūta Brūzgienė]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005 (Vilnius : Sapnų sala). – 311, [1] p., [8] iliustr. lap. : faks. – (Komparatyvistinės studijos ; 1(5) [i.e. 1]). – Str. liet., angl. – Santr. liet., angl. – Tiražas [500] egz. – ISBN 9955-698-02-0

Literatūros tyrimų erdvės : studijos profesoriaus Juozo Girdzijausko 70-mečiui / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ; [sudarytojas ir redaktorius Sigitas Narbutas ; redakcinė komisija: Pietro U. Dini … et al.]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005 (Vilnius : Sapnų sala). – 426, [1] p., [16] iliustr. lap. : portr. – (Senoji Lietuvos literatūra, ISSN 1822-3656 ; kn. 19). – Dalis gretut. teksto liet., lot. – Santr. angl., vok. – Tiražas [800] egz. – ISBN 9955-475-91-9 (įr.)

Lyrika : poezija / Birutė Kemežaitė. – Kaunas : Mažoji poligrafija, 2006 (Kaunas : Mažoji poligrafija). – 133, [1] p. : portr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 9986-969-81-6

Praeities elegija : [fragmentinė proza] / Pranciška Regina Liubertaitė. – Vilnius : Ciklonas, 2005 (Vilnius : Ciklonas). – 115, [2] p. – Tiražas [300] egz. – ISBN 9955-497-78-5

Prisiminimai, klausimai, apmąstymai… : eilėraščiai / Algirdas Petraitis. – Tauragė : [Taškų mozaika], 2005 (Tauragė : Taškų mozaika). – 61, [3] p. – Tiražas 200 egz. – ISBN 9955-9605-4-X

Skaitliukai : [liaudiškos išminties perlai : humoreskos] / Raimondas Franckevičius ; [piešiniai autoriaus]. – Vilnius : Ciklonas, 2005 (Vilnius : Ciklonas). – 79, [1] p. : iliustr. – Tiražas [300] egz. – ISBN 9955-497-74-2

Širdies nerimas : [eilėraščiai] / Virginija Pliauškytė-Sipavičienė ; [iliustravo Stasė Mikeliūnienė]. – Vilnius : Biznio mašinų kompanija, 2006 (Vilnius : BMK). – 48 p. : iliustr. – Tiražas [80] egz. – ISBN 9955-701-06-4

Varpai : literatūros almanachas / [vyriausiasis redaktorius Leonas Peleckis-Kaktavičius]. – Šiauliai : Literatūros almanacho "Varpai" redakcija, 2006. – ISSN 1392-0669

[Nr.] 20 (2006). – 2006 (Šiauliai : Saulės sp.). – 304 p. : iliustr., portr. – Tiražas 1600 egz. – ISBN 9955-667-03-6

Встреча с дьяволом : повесть и рассказы / Дени Мухаммад. – Vilnius : Gairės, 2006 (Vilnius : Spauda). – 379, [3] p. – Tiražas 500 egz. – ISBN 9986-625-77-7 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Į tyrus : [apysaka] / Erin Hunter ; iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė. – Vilnius : Garnelis, [2006] (Kaunas : Spindulys). – 270, [2] p. : iliustr. – (Klanų kariai ; kn. 1). – Tiražas [2350] egz. – ISBN 9955-428-73-2 (įr.)

Lietuvių pasakos apie karalius ir karalaites / [pasakas parinko ir parengė spaudai Viktoras Vaitkūnas ; dailininkė Edita Žumbakytė]. – Kaunas : Vaiga, [2006] (Kaunas : Spindulys). – 174, [1] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 9955-407-30-1 (įr.)

Mano pasakų lobynas / [iš prancūzų kalbos vertė Margarita Šeškuvienė ir Vita Malinauskienė]. – Kaunas : Vaiga, [2006] (Spausd. Slovakijoje). – 334, [2] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 9986-432-91-X (įr.)

Mažutė užuovėja : esė, impresijos ir miniatiūros : (mokymo priemonė 8-12 klasių mokiniams) / Vitalija Juškevičiūtė. – Tauragė : [Taškų mozaika], 2006 (Tauragė : Taškų mozaika). – 45, [2] p. : iliustr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 9955-9605-8-2

Na, palauk! : antroji serija "Tai bent pokštas…" / F. Kamov, A. Kurliandskij, A. Chait ; [vertėjas Jonas Lygumas] ; dailininkas A. Alir. – Kaunas : Vaiga, 2006 (Spausd. Slovakijoje). – 46, [2] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 9955-407-65-4 (įr.)

Pasakų tiltai : armėnų, azerų ir gruzinų pasakos iliustruotos Estijos, Latvijos ir Lietuvos vaikų piešiniais / Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija ; [iš armėnų kalbos vertė Marytė Kontrimaitė, iš azerų kalbos vertė Halina Kobeckaitė ir Mahiras Gamzajevas, iš gruzinų kalbos vertė Virginija Timinskaitė]. – Vilnius : [Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas], 2005 (Vilnius : Kopa). – 54, [2] p. : iliustr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 9955-9746-1-3

Pasaulio pasakos / [iš prancūzų kalbos vertė Margarita Šeškuvienė ir Vita Malinauskienė ; iliustravo Sophie Beaujard, Yves Beaujard, Cendrine Herrenschmidt ... [et al.]. – Kaunas : Vaiga, [2006] (Spausd. Slovakijoje). – [156] p. : iliustr. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9955-407-50-6 (įr.)

Trumpos lietuvių pasakos apie žvėris, gyvulius ir paukščius / [pasakas parinko ir sudarė Pranas Sasnauskas ; dailininkė Alfreda Steponavičienė]. – Kaunas : Vaiga, 2006 (Kaunas : Aušra). – 204, [2] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 9955-407-41-7 (įr.)

Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka

Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Skaitytojų vertinimai


38381. ristahyabx :-) 2007-05-28 16:11
ziauru

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Lapkričio

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 9 iš 9 
5:18:12 Nov 28, 2011   
Nov 2010 Nov 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba