Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2006-06-09 nr. 3099

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Artūras Valionis.
PAVASARIO IŠŠAUKIMAS
43
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• Jaroslavas Melnikas.
RAŠYTOJAS IR BARMENĖS: MANIFESTAS
32
• Stasys Stacevičius.
KAIP SAPNAS JOTVOJ
4

LITERATŪRA 
• Algimantas Bučys.
SENOVĖS ŽYDŲ IR BOLŠEVIKŲ "RAŠTAI" H.KUNČIAUS TEKSTE
10
• ILGIAUSIŲ METŲ!

LM PAŠTAS 
 POETIŠKOS JULIAUS KAUPO PASAKOS APIE KAUNĄ2

POKALBIAI 
• DIEVAS UŽSIĖMĘS17

KNYGOS 
• KOLEKCININKŲ KOLEKCININKĖ3
• O KAS PO TO?45
• LINKSMAM BŪTI YRA SUNKIAUSIA
• NAUJOS KNYGOS1

MUZIKA 
• Rima Povilionienė.
KONSTRUKTYVUS CHOPINAS IR ROMANTIŠKAS HINDEMITH’AS

DAILĖ 
• KALBĖTA APIE IŠEIVIŲ NUOPELNUS LIETUVOS KULTŪRAI2
• Jurgita Ludavičienė.
ATVAIZDAI, ATSPINDŽIAI
2

TEATRAS 
• Ridas Viskauskas.
GAL NUSUKIME LĖLYYYTEI SPRANDĄ?!
1

ŠOKIS 
• Eglė Kačkutė.
APIE ŠIUOLAIKINĮ ŠOKĮ KITUR
1

PAVELDAS 
• Kristina Jokubavičienė.
PLENERAS, SUJUNGĘS KALININGRADO IR KLAIPĖDOS MENININKUS

POEZIJA 
• GINTARAS PATACKAS20

PROZA 
• Stanislovas Abromavičius.
Į NEŽINIĄ
3

VERTIMAI 
• Dorota Masłowska.
LENKŲ IR RUSŲ KARAS SU BALTA-RAUDONA VĖLIAVA
1

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Tomas Marcinkevičius.
KORESPONDENCIJA/ STRAIPSNIS/ KOMENTARAS ETC. DEBILINIMAS
5

MENO DIS/KURSE*/ AKTYVIOS JUNGTYS 
• Edvardas Rimkus.
APIE ROMANTINĘ PASAULĖJAUTĄ IR JOS KRITIKĄ M. HEIDEGGERIO MENO FILOSOFIJOJE
3

AKTYVIOS JUNGTYS/ JAUNIMO PUSLAPIAI 
• Rasa Kriščiūnaitė.
MITU – V INTERNACIONALINIS UNIVERSITETŲ TEATRŲ FESTIVALIS GRANADOJE
• Marija Dautartaitė.
KAI MENAS TAMPA KONSERVŲ DĖŽUTĖS VAIDUOKLIU
3

KRONIKA 
• TIKĖTI AR NETIKĖTI1
• Iš KUR MERGAITEI TIEK DRĄSOS?21
• LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO MINĖJIMO DIREKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO KANCELIARIJOS SKELBIA
• DALIA TAMULEVIČIŪTĖ 1940.IX.30–2006.VI.11
• ALYTAUS TEATRO PREMJERA

DE PROFUNDIS 
• LIETUVOS POILSIO PARTIJA Į PLAČIĄJĄ KOALICIJĄ NEIS3
• Irena Rimkevičienė.
ODĖ ŠUNIUI, MIGRAVUSIAM IŠ BŪDOS Į MIESTĄ
• LABA DIENA4
• MALONIAI ATSAKOME CASTOR&POLLUX, "ŠIAURĖS ATĖNUOSE" (NR. 20, 2006.V.27) BYLOJUSIEMS APIE KULTŪRINĘ SPAUDĄ18

LM PAŠTAS

POETIŠKOS JULIAUS KAUPO PASAKOS APIE KAUNĄ

[skaityti komentarus]

iliustracija

"Šios slaptos kronikos yra labai retos ir reikšmingos, nes jose surašytos įvairios pasakos, taigi dalykai, kitose, mažiau slaptose kronikose retai kada teminimi. Peržiūrėjęs visą archyvų kambarį, aš, tiesą sakant, neradau nė vienos kronikos, kuri būtų tinkamą dėmesį atkreipusi į pasakas, tą vienintelį dalyką, dėl kurio verta gyventi. Toks šaltas gyvenimo aprašymas, žinoma, nepilnas, nes svarbiausia gyvenimo dalis ir yra pasaka. Visi mes mylime pasakų karalaitę, visi ieškome neatrandamų pasakų pilių ir mirštame su pasakų šalimis akyse" ("Įžangos žodis").

Pakartotinio J. Kaupo pasakų leidimo Lietuvoje istorija

Nekasdienis įvykis literatūros pasaulyje – pirmąkart Lietuvoje pasirodė visas Juliaus Kaupo (1920–1964) pasakų rinkinys "Daktaras Kripštukas pragare ir kitos ne mažiau įdomios pasakos, surašytos slaptose Kauno miesto kronikose". Džiugu, kad daugėja žmonių, įvertinančių išeivių rašytojo, literatūros kritiko, dailininko, gydytojo psichiatro J. Kaupo kūrybą: pasakas, noveles ir kritikos bei publicistinius straipsnius. Su šio autoriaus kūrybos palikimu galima susipažinti 1997 m. Čikagoje išleistuose jo "Raštuose".

Šiais metais išskirtinę Juliaus Kaupo pasakų knygą "Daktaras Kripštukas pragare" išleido leidykla "Versus aureus", vadovaujama direktoriaus Artūro Mickevičiaus. Šios knygos sumanytojai pateikia autentišką 1948 m. Freiburge pasirodžiusios J.Kaupo pasakų knygos tekstą. Redaktorė Margarita Dautartienė minimaliai redagavo pasakas, tik kur ne kur paaiškindama pasenusius žodžius. Dailininkė Agnė Dautartaitė-Krutulienė sukūrė viršelį, bet jis neprilygsta nepakartojamoms pirmojo pasakų dailininko Adolfo Vaičaičio grafikos iliustracijoms. Šiuo metu Australijoje gyvenančio 91 metų dailininko A. Vaičaičio įspūdinga paroda veikia M. K. Čiurlionio muziejuje, kur galima pasigrožėti elegantiškais grafikos darbais, puošusiais freiburgiškę J. Kaupo pasakų knygą.

Norite paprieštarauti, kad Juliaus Kaupo pasakos jau buvo išleistos Lietuvoje "Vagos" 1984 metais? Taip, sovietmečiu J. Kaupo apsakymų, esė ir pasakų rinktinę buvo sudaręs Vytautas Kazakevičius. Tačiau to meto leidinyje buvo "atsisakyta" dvie­jų pasakų: "Tuktuko burtų laikrodžio", nes pasakojama apie Tris karalius, ir "Raudonbarzdžio žydo karolių", nes minimas žydas. Šio leidinio redaktorė Vanda Šatkuvienė išsaugojo J. Kaupo knygos "Daktaras Kripštukas pragare" redakcinės komisijos posėdžio, įvykusio 1983 m. lapkričio 23 d., protokolą (asmeninis Vandos Šatkuvienės archyvas), kuriame vienas redkolegijos narys Alfonsas Bieliauskas siūlo: "Tekstai nenukentėtų, redaguojant sumažinus tokių detalių, kaip antai: totoriaus kioskas, vaikai grįžta iš bažnyčios, žydas karčemininkas ir pan. O tų kūrinių, kuriuose tokios atributikos itin gausu, geriau visai nedėti – pasakų "Tuktuko burtų laikrodis", "Raudonbarzdžio žydo karoliai", apsakymo "Sugrįžimas į vaikystės pasaulį"." Tik drąsios ir sumanios redaktorės V. Šatkuvienės dėka skaitytojai galėjo skaityti nekupiūruotą pasakų tekstą.

Nuotaikingas knygos pristatymas

Gegužės 22 d. popietę istorinėje LR prezidentūroje, Kaune, rinkosi J.Kaupo pasakų mylėtojai pasidžiaugti pakartotiniu jo pasakų knygos "Daktaras Kripštukas pragare" leidimu. Knygos pristatyme dalyvavo literatūrologės Dalia Kuizinienė ir Laimutė Tidikytė, leidyklos "Versus aureus" direktorius, istorikas Artūras Mickevičius bei aktorius Egidijus Stancikas.

Leidyklos direktorius Artūras Mickevičius prasitarė, jog sumanymą išleisti Juliaus Kaupo pasakas brandino gana seniai. Vaikystėje jis buvo skaitęs apiplyšusią J. Kaupo knygą, iš kurios jam ypač įsiminė pasaka "Kaip profesorius Murmilius į Krekenavos karčemą važiavo". Iki šiol jis neužmiršo profesoriaus įvaizdžio, susikurto iš šio kūrinio. Kaupo pasakų knyga jau seniai buvo paruošta spaudai, gaila, kad rašytojo žmona Dalia Kaupienė-Augūnas ilgai dvejojo dėl šios knygos pasirodymo... Vis dėlto knygai išėjus, belieka džiaugtis!

Monografijos "Julius Kaupas: gyvenimas ir kūryba" autorė L. Tidikytė papasakojo apie spalvingą J. Kaupo asmenybę ir svarbiausius jo gyvenimo įvykius. J. Kaupo, gimusio, brendusio ir gyvenusio iki lemtingų 1944 m. Kaune, klasikinės pasakos iš kitų literatūrinių lietuvių pasakų išsiskiria miesto gyvenimo vaizdavimu. Iki jo kiti rašytojai, kilę iš sodžiaus, mėgo kurti pasakas, prisodrintas kaimo realijų. J. Kaupas gimė 1920 m. kovo 6 d. Kaune finansininko Juliaus Kaupo ir Emilijos Gedgaudaitės-Kaupienės šeimoje. 1938 m. būsimasis rašytojas baigė Kauno jėzuitų gimnaziją, kur turėjo puikias sąlygas kūrybiškai reikštis: kūrė laikraštėlius, vaidino spektakliuose, subūrė plunksnos draugus į draugiją DIMR (Draugija inteligentams moksleiviams remti). 1939-aisiais baigė Karo mokyklą, o 1944 m. – Medicinos fakultetą VDU. Daug skaitė knygų anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis. Inteligentiška Kaupų šeima atžaloms sudarė puikias sąlygas lankyti kino teatrus, dailės parodas. Pasak brolio Algio Kaupo, gyvenančio Kalifornijoje, jis, sesuo Birutė ir brolis Julius augo savarankiškai. J. Kaupas, dar gimnazistas, norėdamas užsidirbti, pradėjo rašyti informacines žinutes į spaudą, piešė plakatus. Pirmuosius kūrinėlius publikavo 1943–1944 m. žurnale "Žiburėlis", dalyvavo prozos antologijoje "Kas girdėti kalnuose" (1943 m.).

Be literatūrinės kūrybos, rašytojas itin mėgo piešti. Susidomėjęs Pablo Picasso, nutapė draugo Leono Narbuto à la Picasso portretą. Vokietijoje, pristigęs apmušalų sienoms, dekoravo jas E. T. A. Hoffmanno kūrinių personažais ir draugų – Henriko Nagio, Alfonso Nykos-Niliūno – portretais. J. Kaupas daug kam atrodė keistokas žmogus, nes dažnai būdavo paskendęs svajonėse ir tarytum, pasak giminaitės Kazimieros Galaunienės, "ne šio pasaulio žmogus", idealistas. Nuo mažens mokėjo gyventi linksmai. Kasdienybėje sugebėjo kurtis pasaką: surasdavo dingstį pabėgti iš nesvetingos aplinkos, pardavinėdavo "amžinas plunksnas", nors nieko neuždirbdavo; mėgdavo "skolintis" svetimus dviračius, "pasiraškyti" vaisių iš svetimų sodų... Būdamas medikas, nepaisė savo sveikatos. Sirgdamas diabetu, pamiršdavo vartoti reikiamus vaistus. Tik rūpestinga žmona Dalia Galaunytė-Kaupienė juos primindavo. Deja, J. Kaupo nerūpestingumas buvo ir jo ankstyvos mirties priežastis...

Literatūrologė Dalia Kuizinienė supažindino su J. Kaupo pasakų geneze, apibūdino jų ypatybes. Dėl nepalankių istorinių aplinkybių atsidūręs Vokietijoje, rašytojas ilgėjosi Lietuvoje likusios šeimos, draugų, numylėto miesto ir ilgesį išsakė stebuklų kupinomis pasakomis "Daktaras Kripštukas pragare". Šiomis pasakomis J. Kaupas pelnė miesto pasakų pradininko lietuvių literatūroje vardą. Įdomiausia, kad rašytojas Kauną sugebėjo paversti magišku miestu ir apgyvendinti jame fantastinius personažus – velniukus, raganas. Šie, pasak D.Kuizinienės, bendrauja su tikroviškais miesto gyventojais – burmistru, kepėju, iškepusiu miestui žvaigždes, teisėju, studentu. Šiomis netradicinėmis pasakomis pasakininkas geba supasakinti istorines ir kasdienes Kauno erdves. Realybė ir pasaka susijungia naujoje – stebuklinėje – erdvėje. Kauną rašytojas J. Kaupas paverčia pasaulio centru. Literatūrologė atkreipė dėmesį ir J. Kaupo kritikos straipsnius, publicistiką.

Kalbas apie žaismingą Juliaus Kaupo asmenybę, nuotykius iliustravo aktoriaus E. Stanciko ekspresyviai skaitomas "Įžangos žodis" ir pasaka "Kaip velnias Juoduodegis blogais keliais nuėjo". Nuo susirinkusiųjų veidų nedingo šypsenos klausantis rašytojo pasakų, kupinų netikėtų sugretinimų!

Laimutė Tidikytė

 

Skaitytojų vertinimai


28194. Kodėl ne?2006-06-12 11:47
Verta dėmesio ta Juliaus Kaupo asmenybė. Gražus ir dėmesys, pristatymas.

47392. :( :-( 2008-06-16 22:27
:((((((((

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Lapkričio

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 9 iš 9 
5:18:08 Nov 28, 2011   
Nov 2010 Nov 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba