Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2010-02-05 nr. 3270

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• ALGIMANTAS MACKUS.
Pokalbis apie negyvųjų gimimą
7
• SVEIKINAME!
• TRUMPA KRONIKA

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

POKALBIAI 
• Kas mes iš tiesų esame?3

POLEMIKA 
• Apie R. Juknio straipsnį „Vėl skelbiamas karas Lietuvos upėms“8

KNYGOS 
• GENOVAITĖ DRUČKUTĖ.
Du vieno autoriaus romanai lietuviškai
• INGA MANELYTĖ.
Ištesėtas pažadas
2
• NAUJOS KNYGOS
• Bibliografijos ir knygotyros centras

TEATRAS 
• KRISTINA STEIBLYTĖ.
„Juodoji višta“ grįžo į „Lėlę“
1
• RIDAS VISKAUSKAS.
Vaikams – su išmone ir meile

KINAS 
• AGNĖ MACAITYTĖ.
Kam plaka širdys „Žiemos ekranuose“?

MUZIKA 
• ANTANO KUČINGIO laiškai.
Tiesus savo siela

DAILĖ 
• AISTĖ PAULINA VIRBICKAITĖ.
„Estampas ’09“ – perspektyvi tradicija

SAVAITĖ SU TV 
• SKIRMANTAS VALIULIS.
Choristai

PAVELDAS 
• KRISTINA JOKUBAVIČIENĖ.
Algio Kliševičiaus paroda „Tarp atėjimo ir išėjimo“
2

POEZIJA 
• TOMAS PETRULIS.
9

PROZA 
• POVILAS ŠARMAVIČIUS.
Sekmadienis
3

VERTIMAI 
• CATHERINE DUFOUR.
Šarlit sodas
1

(PA)SKAITINIAI 
• MINDAUGAS PELECKIS.
Paslaptis
5

IN MEMORIAM 
• EUGENIJUS KARPAVIČIUS
1953–2010

KRONIKA 
• Artėja XI Vilniaus knygų mugė
• Nauji žurnalo „Vilnius“ numeriai

DE PROFUNDIS
Užtenka dingti elektrai – iškart nustoja galios visos ideologijos
 
• LUANA MASIENĖ.
Skaičiuotė
• Muzikologas nelegalas Palmyra Dzvonkas fon Faršas.
CD arba Dzievas Kumpaktas
4

DAILĖRAŠTIS
LDS informacinis priedas
 
• SVEIKINAME!
• AUŠRA POŠKUTĖ.
Kur link artėja tapyba
2
• JOLANTA SEREIKAITĖ.
Knygos ženklų liudijimai
2
• Su tapytoja EGLE GINEITYTE kalbasi dailėtyrininkė NIJOLĖ NEVČESAUSKIENĖ.
Gyvenimas tapybos atradimo džiaugsmu
1
• AISTĖ BIMBIRYTĖ.
Lyčių kovos
1
• KRISTINA STANČIENĖ.
Už dekoratyvumo ribos?
3
• Priėmimo į Lietuvos dailininkų sąjungos tikruosius narius taisyklės2
 Informacija
• Dėmesio!
• Jubiliejai
• Parodos LDS galerijose
• In memoriam1

DAILĖRAŠTIS
LDS informacinis priedas

Informacija

[skaityti komentarus]

Konkursas Antano Mackevičiaus paminklui sukurti

Konkursą organizuoja Kauno miesto savivaldybės administracija. Konkurso tikslas – įamžinti vieno 1863 m. sukilimo Lietuvoje vadų – Antano Mackevičiaus atminimą. Siekiama atrinkti geriausią paminklo A. Mackevičiui Kauno Rotušės aikštės prieigose idėją.

Konkurso projektas turi būti pateiktas organizatoriams iki 2010 m. kovo 18 d. 14.00 val.

Konkurso projektą sudaro šie dokumentai: 1) aiškinamasis raštas, kuriame turi būti paaiškinta paminklo idėja, naudojamos medžiagos, kiti su projekto įgyvendinimu susiję klausimai; 2) paminklo maketas (M 1:10) – nurodytu masteliu pateikiama paminklo kompozicijos idėja iš tvirtos, patvarios medžiagos; 3) grafinė medžiaga: planas su nurodyta paminklo vieta (M 1:500) Rotušės aikštės prieigose, išklotinės, fotomontažai, perspektyva su aplinkos vaizdu (grafinė medžiaga pateikiama autoriaus nuožiūra ant A1 formato popieriaus, kitoje pusėje nurodant eksponavimo schemą); 4) orientacinė paminklo projektavimo ir statybos sąmata. Aiškinamoji medžiaga turi būti pateikta ant A4 formato lapų.

Informacijos teirautis Eglės Bertašienės, LDS projektų ir informacijos tarnyba.


Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko (1922–2001) atminimo įamžinimo ženklo ir teritorijos sutvarkymo Šnipiškių g. 1, Vilniuje, projekto konkursas

Konkursą skelbia Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko labdaros fondas, kurio lėšomis bus įgyvendinamas projektas. Konkurso tikslas – atrinkti geriausią Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko atminimo įamžinimo ženklo ir teritorijos, esančios Šnipiškių g. 1, Vilniuje, sutvarkymo idėją.

Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas – politinis kalinys ir tremtinys, ilgametis Vilniaus arkikatedros bazilikos klebonas, Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčios emeritas, vienas iškiliausių Lietuvos dvasinių autoritetų.

Konkurso sąlygose minima vieta – skveras prie Šv. Rapolo bažnyčios, Šnipiškių g. 1. Ši miesto erdvė mena senojo Vilniaus istoriją, ji vizualiai susijusi su senamiesčiu ir jame esančiomis bažnyčiomis, puikiai matoma nuo Žaliojo tilto ir iš kitos Neries pusės. Būtina atsižvelgti ir į istorinį bei architektūrinį šios vietos paveldą.

Kadangi projektui bus naudojamos privačių asmenų ir bendrovių paaukotos lėšos, konkursui nėra taikomi Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai. Konkursas vyks pagal Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko labdaros fondo suformuluotus reikalavimus, kurie nenumato prizinio fondo už tris geriausius konkurso pasiūlymus (idėjas). Pateikti pasiūlymai bus vertinami pagal jų meninę vertę, siūlomą monsinjoro Kazimiero Vasiliausko asmenybės įamžinimo idėją, projekto suderinimą su aplinka, projekto kaštus, galimybes įgyvendinti projektą per sutartyje numatytą terminą. Norintieji dalyvauti konkurse pasiūlymus turi pateikti iki 2010 m. vasario 25 d. 17 val. Nugalėtojas bus paskelbtas iki 2010 m. kovo 17 d. Projekto vertinimo komisija: skulptorė Ksenija Jaroševaitė, architektė Virginija Vilutytė, menotyrininkė Laima Kreivytė, meno istorikė Irena Vaišvilaitė, projekto iniciatorė, žurnalistė Ramunė Sakalauskaitė, Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko labdaros fondo nariai Justinas Marcinkevičius, prof. Viktorija Daujotytė, kunigas Gintaras Petronis, Vilniaus miesto Plėtros departamento direktorius Artūras Blotnys, Kultūros paveldo departamento direktoriaus pavaduotojas Algimantas Degutis.

Projekto idėjas teikti Monsinjoro K. Vasiliausko labdaros fondo pirmininkei Aldonai Daučiūnienei adresu: Žaliųjų Ežerų g. 49, Vilnius. Siunčiant paštu, būtina nurodyti siuntėjo adresą, į voką įdėti aprašą, nurodyti el. adresą arba telefono numerį, kuriuo galima susisiekti su autoriumi.

Išsamesnės informacijos, projekto pateikimo tvarkos teirautis tel. (8 5) 271 2421, mob. tel. 8 614 05 086.


Popieriaus meno paroda Bulgarijoje 2010 m.

Norintieji dalyvauti parodoje pasiūlymus teikia tik elektroniniu paštu. Parodos dalyviai bus atrenkami konkurso būdu.

Parodai teikti nedidelio formato (iki 15x15x20 cm) kūrinius. Būtina siųsti ne daugiau kaip 3 kūrinių skait­meninius vaizdus (600/800 dpi, jpg); CV (iki 1 psl.; ši medžiaga bus naudojama parodos katalogui); autoriaus asmeninę nuotrauką (400/600 dpi, jpg); anglų k. užpildytą dalyvio anketą; sumokėto dalyvio mokesčio kvito kopiją. Visi techniniai siuntimo reikalavimai nurodyti konkurso sąlygose. Technikoms, medžiagoms, išraiškos priemonėms apribojimai netaikomi. Dalyvio mokestis – 40 eurų.

Medžiagą organizatoriams siųsti iki 2010 m. kovo 31 d. Atrankos rezultatai bus skelbiami parodos interneto svetainėje, dalyviai informuojami el. paštu 2010 m. balandžio 20 d. Atrinktus parodai kūrinius būtina atsiųsti iki 2010 m. gegužės 15 d. (gavimo data).

Parodos dalyviams 2010 m. pabaigoje bus atsiųstas parodos katalogas.

Informacijos teirautis Eglės Bertašienės, LDS projektų ir informacijos tarnyba.


Paroda „Piešinys 2010“ „Arkos“ galerijoje 2010 m. kovo 2 d.

Parodai teikti nuo 3 iki 6 kūrinių. Piešinių tema bei formatas neribojami. Galerija eksponavimui naudoja 100x70 cm dydžio stiklus, todėl prašytume smulkius piešinius paklijuoti ant nurodyto formato popieriaus lapo, o didelių formatų darbams pritaikyti pakabinimą, paruošti juos eksponavimui. Būtina pridėti teikiamų kūrinių kataloginius duomenis.

Kūrinius reikia pristatyti į „Arkos“ galeriją iki 2010 m. vasario 17 d. Darbus parodai atrinks LDS sudaryta komisija. Parodos reikmėms galerijoje renkama 30 Lt rinkliava.

Informacijos teirautis „Arkos“ galerijoje, Aušros Vartų g. 7, Vilniuje, tel. (8 5) 212 1319. Galerijos darbo laikas: II–V nuo 12 iki 19 val., VI nuo 12 iki 16 val.


Šiuolaikinės grafikos bienalė JAV

Norintieji dalyvauti bienalėje gali teikti dviejų formatų įvairiomis grafikos technikomis sukurtus kūrinius. Bendras grafikos kūrinio ir popieriaus paraščių dydis – nuo 9 cm (miniatiūros kategorija) iki 20,5 cm (mažo formato kategorija). Kūriniai turi būti neįrėminti ir nepasportuoti, sukurti per pastaruosius dvejus metus (nuo 2008 m.). Kiekvienai kategorijai teikti ne daugiau kaip du darbus. Kūrinius, CV, kūrybines autoriaus nuostatas ir credo siųsti organizatoriams iki 2010 m. balandžio 15 d. (pašto spaudo data).

Bienalės paroda – atrankinė. Atrinkti parodos dalyviai skelbiami bienalės interneto tinklalapyje. Bus sudarytas skaitmeninis parodos katalogas. Dalyvio mokesčio nėra. Kūriniai negrąžinami.

Informacijos teirautis Eglės Bertašienės, LDS projektų ir informacijos tarnyba.


Senjorų grupė LDS Palangos kūrybos namuose 2010 m. rugsėjį

Iki 2010 m. birželio 1 d. priimami Lietuvos dailininkų sąjungos senjorų prašymai dalyvauti kūrybinėje grupėje LDS Palangos kūrybos namuose. Teikti prašymus senjorų grupėms galima kas treji metai. Grupės dydis – 15 žmonių. Senjorai Palangoje kurs ir ilsėsis 2010 m. rugsėjo 13–26 d.

Informacijos teirautis Eglės Bertašienės, LDS projektų ir informacijos tarnyba.

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Lapkričio

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 8 iš 8 
5:11:41 Nov 28, 2011   
Nov 2010 Nov 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba