Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2009-07-10 nr. 3245

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• EMILY DICKINSON.
11
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

AKTUALIJOS 
• EUGENIJA VAITKEVIČIŪTĖ.
Juozas Ambrazevičius-Brazaitis: „Juo tamsesnė aplinkui naktis, juo skaidriau turi degti tikėjimo ir vilties žiburiai…“
3

PUBLICISTIKA 
• STASYS STACEVIČIUS.
Vienaragio klajonės (2)

LITERATŪRA 
• RITA IVINSKYTĖ.
Apmąstau pasaulį. Szymborskos

KNYGOS 
• PRANAS VISVYDAS.
Eiliavimo krizės Lietuvoje nesimato
2
 ALFREDAS GUŠČIUS.
Kokio žmogaus nemėgo Kristus?
15
• NAUJOS KNYGOS
• Knygų dešimtukai
• Bibliografijos ir knygotyros centras

TEATRAS 
• ANDRIUS JEVSEJEVAS.
Varšuvos teatriniai susitikimai: Mikės Pūkuotuko ir Švento Kryžiaus sandūroje
• RIDAS VISKAUSKAS.
Pakilę skrydžiui
• Su JUSTINU SARTAUSKU kalbasi SVAJŪNAS SABALIAUSKAS.
Šiaulių dramos teatro spektaklius rodys Šiaulių televizija

DAILĖ 
• KRISTINA STANČIENĖ.
Dvi Vilniaus tapybos tradicijos
3
• KRISTINA STANČIENĖ.
Mitologinių skulptūrų parkas: menas kurti ir būti kartu
6

MUZIKA 
• VACLOVAS JUODPUSIS.
Festivalis pasibaigė, festivalis prasidės…

PAVELDAS 
• ALFONSAS TAMULYNAS.
Tūkstantmečio parodoje – Lietuva senuosiuose istorijos šaltiniuose
• „Neregėta Lietuva“ Japonijoje­­­

SAVAITĖ SU TV 
• SKIRMANTAS VALIULIS.
Tūkstantmečio paunksmėje
3

(PA)SKAITINIAI 
• MINDAUGAS PELECKIS.
1953

POEZIJA 
• ILONA JANULIENĖ.
7

PROZA/Apsakymo konkursas 
• ALGIS KUKLYS.
Sūnaus vardas
4

VERTIMAI 
• MARLEN HAUSHOFER.
Pasileidėlis

AKTYVIOS JUNGTYS/ŠIUOLAIKINIS MENAS 
• MYKOLAS MAŠNA.
Profesionaliųjų imtynių spektaklis

AKTYVIOS JUNGTYS/KULTŪROS DIS/KURSE 
• MINDAUGAS PELECKIS.
Utenos muzikos fenomenas pagal Vasha Dadaya: „Tikra magija“
1

AKTYVIOS JUNGTYS/JAUNIMO PUSLAPIS 
• BIRUTĖ ASEVIČIŪTĖ.
„Folk session“: tautinio identiteto ženklai jaunųjų menininkų akimis
1

KULTŪRA 
• JOLANTA SEREIKAITĖ.
K. G. Jungo idėjos – Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimo fone
6

DE PROFUNDIS
Nepriklausomas ribotos atsakomybės „Literatūros ir meno“ puslapis
 
• VIRGINA ŠUKYTĖ.
Kaip prapuolė slibinai
• VIRGINA ŠUKYTĖ.
Kodėl išnyko undinės
1
• KĘSTUTIS PULOKAS.
Praėjusių vasarų kronika
2
• Skraidom užsienio lėktuvais1

KNYGOS

Kokio žmogaus nemėgo Kristus?

ALFREDAS GUŠČIUS

[skaityti komentarus]

Šiaulys K. TAUTA TARP KOSMOPOLITŲ IR BARBARŲ.
– Vilnius: Petro ofsetas, 2008.

Dažnai autoriai, parašę straipsnį ar knygą, ilgai suka galvą, ieškodami tinkamo pavadinimo. Antraštė – raktas, leidžiantis atsirakinti veikalo spyną ir įeiti į jo vidų. Pasitaiko ilgai knebinėtis su raktu ar nevykusia spyna. Muzikologo, publicisto, aktyvaus piliečio ir politiko Kazimiero Šiaulio publicistikos knyga pavadinta tiesiai šviesiai, be užuo­lankų –­ „Tauta tarp kosmopolitų ir barbarų“. Nuo pavadinimo „įpareigojimo“ nenukrypta į kitas tematines lankas. O vienas iš 29 straipsnių pakartoja pavadinimą. Tai – programinis straipsnis. Jo preambulę verta pacituoti: „Pagrindinės mūsų pilietinę visuomenę ir tautinę sąmonę veikiančios grėsmės yra globalizacijos lydimas kosmopolitizmas –­­ iš vienos pusės ir vietinė pragmatinė barbarybė – iš kitos. Žmonių susvetimėjimą ir politinį abejingumą galima įveikti tik per kultūrą ir tautinį ugdymą.“

Šia tema prirašyta ir prikalbėta daug. Daugelio balsų nebesigirdi, jie nuskęsta unisono gaudesyje. K. Šiaulio balsas ryškiai artikuliuotas, turi tvirtą, metaforiškai tariant, diafragminę atramą, arba – pasaulėžiūrinį stuburą: K. Šiaulys drąsiai gina tautiškumą, šeimą, dvasines vertybes. Jis remiasi Vinco Kudirkos, Vydūno, Stasio Šalkauskio, Antano Maceinos ir kitų mūsų šviesuolių mintimis, teiginiais, nebijo atrodyti senamadis... „Esame tarsi žirnių lauke. Reikia pradėti nuo pradžios. Mūsų nebesieja su protėviais...“ –­ K. Šiaulys cituoja kultūrologą A. Sverdiolą ir argumentuotai įrodinėja, kas gi tie „niekadėjai“, trukdantys bendrauti su protėviais, sekinantys tautinę ir istorinę atmintį, kas gi privertė akademiką Zigmą Zinkevičių atsistatydinti iš švietimo ir mokslo ministro pareigų ir kodėl tarp Atviros Lietuvos fondo išleistų knygų sunku rasti bent vieną, ugdančią tautinį orumą, patriotizmą?

Gražūs, skambūs žodžiai – „laisva“, „nepriklausoma“, „demokratinė“ Lietuva. Jie mus skatino veržtis iš komunistinės santvarkos, eiti į Baltijos kelią, stoti į Sausio 13-osios barikadas. Bet, pasirodo, kova už laisvę, nepriklausomybę, demokratiją, teisingumą nesibaigė, nuvertus Lenino paminklus. K. Šiaulys kaip pirštu beda į silpnąsias, į pavojingąsias mūsų naujojo gyvenimo vietas. „Lietuvos valstybę, sakoma Konstitucijoje, kuria Tauta. Tačiau ne mažiau svarbu pabrėžti, kad atkurta ir ne kartą apginta valstybė privalo demokratinę tautos egzistenciją ir jos gyvybingumą nuolat palaikyti, o ne alinti. Žmogus save tarp kitų nori matyti ne kaip zoologinį vienetą ar belytį visuomenės narį (šiandien esu Lietuvoje, rytoj Amerikoje), o kaip kuriančios ir turinčios tikslą savos istorinės tautos ir istorinės valstybės pilietį. Negalima leisti politikams ir valdininkams, kovojantiems tarpusavyje dėl turto bei įtakos sferų, politiką – valstybės kūrimo ir valdymo meną – paversti gudravimo ir klastingumo pinklėmis, o nusivylusius tautiečius išvaikyti po svetimas šalis.“

K. Šiaulio publicistika gausiai dokumentuota, chronologizuota. Ją skaitydamas, imi prisiminti ne vieną įvykį, faktą, kazusą, apmąstyti santykį, tarkime, kad ir patriotizmo – kosmopolitizmo, politiškumo – demokratiškumo, tradiciškumo –­ urbanizmo, privatizavimo – nacionalizavimo... Prabylama temperamentingu žodžiu, laiko išbandymus atlaikiusių vertybių ginamuoju patosu, taikliomis išvadomis, kartais, atrodytų, gal net per karštomis... „Valdžia neturi tikslo veikti visų piliečių labui, nes nėra žmogaus etinio vertinimo ir pagarbos gyvybei. Duoti priesaiką, pasirodo, dar nepakanka. Manyčiau, kad šiandieninės Lietuvos „valstybininkams“ reikėtų pastudijuoti Sąžinės institute, kurį ir siūlyčiau įsteigti...“ Iš tiesų, jeigu turime Laisvosios rinkos institutą, tai kodėl, kaip siūlo autorius, neįsteigus Socialinės rinkos instituto? Arba – gal tikrai leisti ar net įpareigoti prieš pamokas sugiedoti Lietuvos himną ir nekaltinti mokytojų politikavimu kaip Rokiškio rajone 2006 metais?

O kiek politikavimo yra K. Šiaulio knygoje? Nedaug. Tai tiesiog kompetentinga aprašomų įvykių analizė, nuoširdus susirūpinimas tautos likimu. Gerai pažįstantis žiniasklaidos specifiką, autorius greit pamato šių masinio informavimo priemonių panaudojimo kryptį ir dažnai su ja nesutinka. Straipsnyje „Lietuvos televizijoje sklando „kaspervizijos“ dvasia“ K. Šiaulys, paanalizavęs 1998 m. Sausio 13-osios televizijos programų „tinklelį“, atskleidė jos vadovų abejingą, indiferentišką požiūrį į tuos dalykus bei vertybes, kurios dar daugeliui Lietuvos žmonių brangios. Pilietiškas K. Šiaulio požiūris ir į Vilniaus senamiestį, į mūsų istoriją, paveldą, gamtą. K. Šiaulys ne vieną mūsų laikų politiko, valdininko, verslininko elgesį lygina su siautėjančiais E. Ionesco personažais –­ raganosiais... Taip, tendencingumo knygoje esama, kai kas regima iš siauresnių paties K. Šiaulio partinių pozicijų; tačiau –­ kokio žmogaus nemėgo Kristus? Drungno, t. y. tokio, kuris nei karštas, nei šaltas. K. Šiaulys, kaip jau sakyta, karštas publicistas, jo ginamos vertybės regimos pro subjektyvią pasaulėžiūros prizmę. Su 90 procentų knygos idėjų, postulatų, išvadų sutinku – man patiko jos tradicinė genezė, einanti iš lietuviškumo pradmenų, iš istorijos gelmių, iš krikščioniškųjų vertybių, kaip sako autorius, „per šeimą, per tautą į pasaulį“. Galima sakyti ir taip – postmodernistiniais laikais K. Šiaulys moko mus ir primena, kaip svarbu išsaugoti tradicinius orientyrus, remtis patikimais, istorijos ir laiko smūgius atlaikiusiais autoritetais. Tokios K. Šiaulio pastangos turėtų būti suprastos ir įvertintos.

 

Skaitytojų vertinimai


53884. sorososų pakalikas2009-07-13 00:34
Mokykitės, tautiečiai, patriotizmo iš šio iškilaus paksavozo raštų

53886. sorososų pakalikui2009-07-13 11:15
kieno korta ar perėjūno barbaro prigimtis maitina, kad prisistatai su sorososų pakaliko programa?

53887. sorososų pakalikas2009-07-13 12:44
Mosado korta ir pasaulinio antilietuviško sąmokslo dalyvio prigimtis, ne mažiau.

53899. Sorososui nuo Don Pedro :-) 2009-07-14 09:54
Antilietuviškas sąmokslas kuriamas Švedijos,Norvegijos,Vokietijos ir Belgijos "Gender Loops" LYGIŲ GALYMYBIŲ programos laboratorijose(visų vyriškos kilmės ES piliečių tiesiąsias žarnas priderinti prie Briuselyje ir Strasbure priimtų ES standartų),po kurios įdiegimo visa ES pavirs į didelį inkubatorių daugialyčiams mankurtams ir visos Europos Sąjungos vyrai susilies bendroje orgazmo ekstazėje kaip Baltijos Kelyje nepriklausomybės aušroje."Mosadui" gi Lietuva pagal svorį pasaulinėje arenoje yra maždaug 156-oje vietoje po Kongo, Mozambiko ir Kosta Rikos,todel greičiausiai žydų agentūros eržilų godžios ir klastingos akys pakryps būtent jų pusėn.Su negrėmis įdomiau.

53901. Ic2009-07-14 13:59
Autorius megsta sauli.saulys autoriu.literatura ir menas-abu.

53902. sorososas2009-07-14 15:05
Jūs ką, manote, kad gender loops ir mosadas - ne vieno lizdo paukščiai? Tuoj dar pasakysite, kad ir hadronų greitintuvas čia niekuo dėtas.

53903. Sorososui nuo Don Pedro :-) 2009-07-14 15:42
Ne,nemanau.Visi ES "Gender Loops" agentai ir komisarai apsivynioje storomis zalūpomis(pas žydus tai nemadinga). Oslo meras,atvykęs su savo vyru-žmona į Vilnių pamokyti vietinius kanopinius mužikus aukštos ir prestižinės homoseksualų kultūros,geriausias to įrodymas.

53904. sorososas2009-07-14 16:12
Tai matosi, kad tamsta neskaitot Tomkaus organų ir nežinote visos tiesos.

53905. Sorososui nuo Don Pedro :-) 2009-07-14 16:39
Tomkaus "organus",tamsta, pats skaitykite(čiupinėkite,glamonėkite,tampykite...etc. - yra ir daugiau variantų).Visai be reikalo Gervaldą pamiršote paminėti. Per jo organus irgi daug tiesos galima sužinoti.Nebandėt?

53906. sorososas2009-07-14 16:45
Bandžiau. Ta pati tiesa, kaip ir Tomkaus organų, tik nepalyginamai menkesnės žiniasklaidinės galios. Kitaip tariant, ne to kalibro išangė.

53908. Sorososui nuo Don Pedro :-) 2009-07-14 17:43
Gervaldo menko kalibro išangę galima padidinti naudojant progresyvias ES metodikas ir programas. Jos būtent ir skirtos Rytų Europos buvusiems TSRS vasalams bendrai ES gyventojų veislei pagerinti.Žiurėkite komentarą Nr.53899

53909. sorososas2009-07-14 18:26
Neabejoju, kad tokia palanki išangė tikrai nenueis veltui.

53912. cool AišV2009-07-14 19:35
manęs nėra, fsio - AINU Į PENSIJĄ. Kita paradigma. Ėchhhhhhhhhh.

ei ten Jūs žlobai (sorososai ir don Pedro), ar duosit AišV`ui pensiją?

53915. sorososas2009-07-15 10:39
metadono programą duosim

53945. geras sprendimas2009-07-17 15:56
visus pencinykus ant metadono, o tada biudžetas sutaupys. Kiek? Berods 10 000 000 mlrd. Gerai, aneia.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Lapkričio

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 9 iš 9 
5:11:23 Nov 28, 2011   
Mar 2009 Jul 2014
Sąrašas   Archyvas   Pagalba