Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2009-12-18 nr. 3264

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• AL PURDY.
Klausantis savęs
21
• Kitas numeris išeis
sausio 1 d.
3
• TRUMPA KRONIKA
• PRENUMERATA

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

ESĖ 
• STASYS STACEVIČIUS.
Laikrodis ir begonija
5

AKTUALIJOS 
• 2009 m. Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai
 ASTRIDA PETRAITYTĖ.
Ar menininkų ir valdininkų dialogai tinkami tik komedijos žanrui?
4
• Gerbiami leidėjai ir vertėjai!

LITERATŪRA 
• KAROLIS BAUBLYS.
Nemirtingai mirtingas lapkritis
5
• Emily Dickinson lietuviškai
• „Literatūros ir meno“ 2009 m. publicistikos ir apsakymo konkursas5

KNYGOS 
• STASYS STACEVIČIUS.
Dingusiesiems ir esantiesiems
1
• ALEKSANDRAS ŠIDLAUSKAS.
Ir vėl kalendorius-klaidynas
• NAUJOS KNYGOS

TEATRAS 
• Režisierių CEZARĮ GRAUŽINĮ kalbina KRISTINA SAVICKIENĖ.
Žmogaus šokis ant angelo sparnų
2
• SNIEGUOLĘ DIKČIŪTĘ kalbina KĘSTUTIS LENKŠAS.
Adventas – su „Prabudimais“

FOTOGRAFIJA 
• GABRIELĖ KUIZINAITĖ.
Lietuviškosios fotografijos istorijos ženklai
1

DAILĖ 
• VAIDILUTĖ BRAZAUSKAITĖ-LUPEIKIENĖ.
Labas viso gero
1

MUZIKA 
• VIDAS PINKEVIČIUS.
Lietuvos vargonų katalogas
2

KINAS 
• LINA ŽIŽLIAUSKAITĖ.
Beprotiškas apetitas gyventi
3

SAVAITĖ SU TV 
• SKIRMANTAS VALIULIS.
Ragai ir kanopos

(PA)SKAITINIAI 
• MINDAUGAS PELECKIS.
Propaganda
25

POEZIJA 
• ALGIS SKAČKAUSKAS
1955–2009.
7

PROZA 
• GEDIMINAS KUKTA.
Visi karaliaus tarnai: romanas
3

VERTIMAI 
• HAIKU2

AKTYVIOS JUNGTYS/ŠIUOLAIKINIS MENAS 
• RIDAS VISKAUSKAS.
Pakeliui į save, tolyn nuo dangaus...
1

AKTYVIOS JUNGTYS/KULTŪROS DIS/KURSE 
• Su RITA ŠERPYTYTE kalbėjosi IEVA VASILIONYTĖ.
Rita Šerpytytė: filosofija – amatas iš pašaukimo, ir tik virš jo – „visi genialumai“
17

AKTYVIOS JUNGTYS/JAUNIMO PUSLAPIS 
• JUOZAS ŽITKAUSKAS.
Nebeverkti, bet pradėti džiaugtis
1

KRONIKA 
• Talentingo vertėjo atminimui11
• Maironio lietuvių literatūros muziejaus naujiena
• „Kūrybos procese“

IN MEMORIAM 
• DAIVA LAGAUSKAITĖ
1953–2009
1

DE PROFUNDIS
Nepriklausomas ribotos atsakomybės „Literatūros ir meno“ puslapis
 
• HANS CARL ARTMANN.
Iš sapnininko
„Neužgimusi žinia. 90 sapnų“
3
• MĀRIS BĒRZIŅŠ.
Gūtenmorgenas ir Kalninis
1
• Brangus Kalėdų Seneli,

AKTUALIJOS

Ar menininkų ir valdininkų dialogai tinkami tik komedijos žanrui?

ASTRIDA PETRAITYTĖ

[skaityti komentarus]

iliustracija
Kino kūrėjos Kultūros ministerijoje (iš dešinės): Agnė Marcinkevičiūtė, Jurga Naraškevičiūtė ir Dalia Survilaitė
Autorės nuotrauka

Kino režisierė Agnė Marcinkevičiūtė, taip gražiai susirūpinusi ir Meno, kaip „netiesiogiai atsiperkančios ekonomikos“ („Literatūra ir menas“, Nr. 46), ir jo kūrėjų išlikimu, įsuko menininkų aktyvumo verpetą – taip, nėra ko stovėti po medžiu, kai finansinės žirklės grasina apkarpyti pačias Kultūros šakneles... Nutarusi belstis į valdžios duris ir valdininkų protą bei širdis, jiems paaiškinti ir jų pasiaiškinimų išklausyti, kino režisierė, suprantama, neketino aplenkti ir kultūros ministro. Ir štai pažadas vizitui į ministeriją gautas, tad A. Marcinkevičiūtė su dviem kolegėmis Jurga Naraškevičiūte ir Dalia Survilaite bei prisišliejusia šių eilučių autore (apsidraudusia, kad eina ne „pozicijos ginti“, bet tiesiog pabūti metraštininke) gruodžio 8-osios rytą pravėrė baltąsias duris, pakilo į antrą aukštą, įsitaisė už prabangaus stalo vitražais dabintoj Posėdžių salėj...

Mano jaunosios bendražygės, pažvelgusios į situaciją iš šalies, taip sakant –­­ profesiniu žvilgsniu, manau, turėtų ją pamatyti komedijos žanro. Bet jos, regiu, žvelgia „iš vidaus“, jos dega rūpesčiu išsakyti, kokie sunkumai ištinka menininką ekonominių reformų pervartose, ir viltimi, kad nuo jų idėjų meno valdininkų akyse įsižiebs džiugūs „eureka!“ žiburėliai... Šia viltinga nerimastimi –­ nepaisant tam tikro diletantizmo, nenuoseklumo, nepasirengimo (ko gero, tai natūrali menininko būsena administraciniuose vandenyse) –­ ši jaunųjų kino kūrėjų trijulė man yra žavi.

Tik įtariu, kad žvelgiant iš kitos –­­ tebūnie, ne barikadų, tebūnie prizmės –­­­ pusės situacija regima ne kaip lengva komedija, bet kaip farso, parodijos žanras. Negaliu ir aš nešyptelėti regėdama: štai ketvertukas įžūlių moterų sukėlė ant kojų KM. Išklausyti jų pageidavimų, klusniai atitrūkusi nuo savo (popieriais apkrautų?) stalų, sugužėjo visa komanda –­ šešios moterys ir jų galva –­ viceministras Donatas Valančiauskas (tiesą sakant, nesuvokiau, kam tas švaistūniškas dosnumas –­­ gal buvo manyta, kad užgrius galinga visoms įmanomoms meno sritims atstovaujanti delegacija, tad ir visų sričių kuratoriams teko kilti į kovą?). Viceministras šias kalbas, – vis sukant ratais, vis grįžtant prie, regis, logiškai nuneigtų sprendimų, –­ trukusias bene pusantros valandos, akivaizdu, laikė tuščiu laiko švaistymu, jis tik retkarčiais įterpdavo savo žodelį. Bet institucijos garbei reikia pasakyti, kad KM komanda laikėsi korektiškai dėmesingai, o juridinius rėmus ir jų teikiamas galimybes menininkėms nuoširdžiai aiškino Autorių teisių skyriaus atstovė (visi susitikimo dalyviai, jei jų nepažinojai anksčiau, taip ir liko anonimai).

Idėjinė menininkių nuostata, regis, buvo visai racionali: atskirti Meną (pelno nesiekiančias organizacijas ir pavienius kūrėjus) nuo popkultūros bei šou verslo ir diferencijuoti šioms sritims mokesčius –­­­ pastarieji tegu sau moka, kas nustatyta, o štai tikriesiems menininkams reikia taikyti nuolaidas... Į tai buvo replikuota: viena, siūloma įvesti progresinius mokesčius, juos nustato ne atskiros institucijos, o Seimas, kuris dabar šią idėją yra atmetęs; antra, kaip realiai nubrėžti tas ribas –­ tarkim, kuriai sričiai priskirti Deivį Norvilą, atliekantį rimtus vaidmenis Muzikiniame teatre ir kartu aktyviai dalyvaujantį popsiniuose renginiuose? Manyčiau, visai pagrįstai valdininkės, pasiteiravusios, kokiai sričiai būtų priskirtas A. Mamontovas, ir išgirdusios atsakymą –­­ popso, priminė, jog kaip tik jis buvęs vienas iš aktyviausių protestuotojų prieš padidėjusius atskaitymus nuo honorarų...

Apibendrintai šio susitikimo situaciją, regis, galima įvertinti: (administracinis) logiškumas, racionalumas vs (meninis) spontaniškumas, stichiškumas. Ir nė vienai pusei nevertėtų į kitą žvelgti ironiškai –­­ taip, tikrai manau, kad ir menininkams, ypač iš kūrybos lauko įžengusiems į „teisių“ sritį, nevertėtų ignoruoti racionalumo. Ar nepagrįstas KM valdininkės atsakas į dejones, kad kuriant filmą paskirti pinigai labai menki, tad ir prodiuseris negalįs rimtai įsipareigoti jo kūrėjams: valstybė niekad neskirs visų pinigų filmui, tad imdamasis sumanymo, prodiuseris turi žinoti papildomus finansavimo šaltinius, o ne pradėti darbą, vadovaudamasis nuostata „kaip Dievas duos“... Ar nepagrįstas reikalavimas, kad ir menininkas – tarkim, teatro aktorius –­ jei jis įtrauktas į nuolatinį (tegu ir ribojamą laiko) kūrybinį procesą, turėtų dar­bo –­­ ne autorinę – sutartį (tegu ir terminuotą)? Nebuvo nuneigta ir kūrybinio darbo įvairovė, specifinės įvairių sričių sąlygos –­ tarkim, galimybė apiforminti individualią veiklą.

Tarpais šis dviejų pusių pokalbis suskambėdavo tarsi nesusikalbėjimas, o vis dėlto, manyčiau, sėklos nebuvo bertos bergždžiai. Štai ir jaunosios kinematografės po renginio konstatavo: jos atėjo neparuošusios visų namų darbų, neįsigilinusios į esamus įstatymus... Tikrai –­ juk, tarkim, p. Jurgos prisipažinimas, kad ji vos prieš savaitę išgirdo apie Meno kūrėjų asociaciją, paliudijo, kad menininkai dar savo virtuvėje nėra nei išsiaiškinę, nei padiskutavę... O štai KM atstovė ragino energingai palaikyti šios asociacijos prezidento K. Platelio pateiktą įstatymo pataisą, kuria būtų ištaisytas absurdas, kai motinystės atostogų išėjusi menininkė, gavusi honorarą (net ir už darbus, atliktus prieš atostogas), netenka pašalpos... Ir sukirbėjo mintis, kad užuot ironizavus visų kūrybines sąjungas, kaip atgyvenusį sovietinį reliktą, reikėtų stiprinti jų vaidmenį, net kurti prie jų finansinį fondą, galintį savus narius paremti sunkmečiu. Taip, šioks toks pavojus „savi saviems“ kyla, bet: kas, jei ne kūrybinė bendrija, gali tapti užkardu nuo infekuotųjų didybės manija, žinančių, kad valstybė jiems privalo?.. Gal šios sąjungos galėtų gelbėti ir dėl asketiško gyvenimo stiliaus visai nerypaujančiam menininkui –­ tarkim, susirenkančiam iš honorarų kas mėnesį keletą šimtelių, – kai jį ištinka liga ir paaiškėja: o draudiminių įnašų per maža, kad turėtum teisę būti gydomas...

O šis, tarpais ir prasilenkiantis, kultūros valdininkų ir kino kūrėjų dialogas reziumuotas: būtina menininkus pakviesti į seminarus, kuriuose būtų paaiškinamos visos finansinių-socialinių klausimų vingrybės, gal net išleisti metodines brošiūrėles, padėsiančias, pavyzdžiui, apsiskaičiuoti būsimą pensiją...

P. S. O namuose sutikau dar vieną jauną menininką. Tad jam pasiguodžiau: vargšai menininkai tapo cicinų įkaitais: tikrai – kodėl šiems turėtų būti taikomos mokestinės lengvatos turtams krautis?; bet puikiai gyvenančiųjų iš honorarų ir autorinių sutarčių neįmanoma atskirti nuo trupinius gaunančiųjų – visi jie veikia tuo pačiu „loginiu pagrindu“... Ir sulaukiau sprendimo: tad reikia aiškiai ir garsiai pasakyti: mokesčiai bus dideli, užtat didės dotacijos Kultūrai! Tikrai! Gal taip ir sutariam: visi mokame didelius mokesčius, užtat – KM kartu su visais fondais duoda ir dar dribteli kultūrinei spaudai, kultūriniams filmams, kultūriniams renginiams etc... Ar turiu pridėti kompiuterinę šypsenėlę – tai irgi komedijos žanras?

 

Skaitytojų vertinimai


56391. Jm :-) 2009-12-21 11:34
puiku

56411. pl2009-12-22 12:26
Sveikintinas iniciatyvių moterų veiksmas ir jo aprašymas. Vien keiksnoti valdžią lengviausia, sunkiau rasti protingus diskusijos aspektus

56415. taip2009-12-22 15:53
aktualus straipsnis, simptomiškus analogiškų dialogų dalykus atskleidžia.

56427. švondersonas2009-12-23 03:01
šaunuolės. dažniau taip

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Lapkričio

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 9 iš 9 
5:08:04 Nov 28, 2011   
Nov 2010 Nov 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba