Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2002-07-05 nr. 2906

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Vaiva Vėbraitė.
DIPUKŲ LIETUVA IR SUGRĮŽTANČIŲJŲ TIKROVĖS
35
• TRUMPAI1
• KITAME NUMERYJE2

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LRT KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• MENININKO STATUSAS
• Kęstutis Keblys.
"SANTARA" - ANYKŠČIAI
9

SVEIKINAME SUKAKTUVININKĘ 
• LIŪNĖ SUTEMA4

TEATRAS 
• MIRĖ GARSUS LIETUVOS AKTORIUS
ARNAS ROSENAS
1
• Aušra Martišiūtė.
LIETUVIŠKI SUSITIKIMAI VECLARE

RADIJO TEATRAS 
• NEAPŠVIESTAS RAMPOS

MUZIKA 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
VILNIAUS FESTIVALIO PUSLAPIAI
2
• "VIEN MUZIKA MAN NIEKADA
NEBUVO ĮDOMI"
1

PROZA 
• EDMUNDAS3
• mini esė.
PO ŠITUO STOGU
• KAS VADINTINA TRADICIJA1

KNYGOS 
• Vida Mažrimienė.
ATGIMUSI "TAWA NOUSON"
• Ramutis Karmalavičius.
METAFIZINIO TEMPERAMENTO SUTELKTIS
1
 NAUJOS KNYGOS

POEZIJA 
• ROBERTAS KETURAKIS2

DAILĖ 
• Saulius Mikėnas.
PARODA "DUBLIS"
• Pillė Veljataga.
APIE DAILĘ ESTIJOJE

DIFFICILE EST SATIRAM NON SCRIBERE! 
• Tadas Desperadas.
TIESOS MOMENTAS

DE PROFUNDIS 
• Vytautas Galvanauskas.
DIDŽIAJAI PARTIJAI
5

KNYGOS

NAUJOS KNYGOS

[skaityti komentarus]

BENDRASIS SKYRIUS

Darbai ir dienos: acta et commentationes ordinis philologorum Universitatis Lithuaniae: humanitarinių mokslų fakulteto leidinys: literatūros skyriaus žurnalas / redaktorius Vincas Krėvė-Mickevičius. - Kaunas: Humanit. mokslų fak. Literatūros sk., 1930-1940; 1995- . - Kt. paantr.: Acta et commentationes ordinis philologorum V. M. Universitatis, 1931-1940; Acta et commentationes Universitatis Vytauti Magni, Vytauto Didžiojo universiteto leidinys, 1995- . - Kt. red.: Leonas Gudaitis (moksl. red.), 1995- . - Nebuvo leidž. 1941-1994; atkurtas 1995. - Nuo 1995 leid.: VDU l-kla. - ISSN 1392-0588

[T.] 30: Lietuva diplomatijos kuluaruose. - 2002 (Kaunas: Aušra). - 344, [3] p., [3] iliustr. lap.: iliustr., faks., portr. - Santr. angl. - Tiražas 600 egz.

ETNOGRAFIJA. PAPROČIAI. TAUTOSAKA

Lietuvos etnologija = Lithuanian ethnology / Lietuvos istorijos institutas ; redakcinė kolegija: Irena Regina Merkienė (pirmininkė)… [et al.]. - Vilnius: Pradai, 1996- . - Kt. paantr.: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2002- . - Kt. red.: Vytis Čiubrinskas, 2002- . - Ta pačia antr. leista monografijų ir studijų serija, 1 (1996)-9 (2001). - Nuo 2002, [t.] 1(10) leidžiamas moksl. tęst. leid. - Kt. leid.: Alma littera, 1998; Žara, 1998; Diemedis, 1999-2001; Lietuvos istorijos inst. l-kla, 2002- . - ISSN 1392-4028

[T.] 1(10) (2001). - [2001] (Vilnius: Petro ofsetas). - 309, [2] p.: iliustr., portr. - Str. liet., angl. - Santr. liet., angl. - Tiražas 800 egz.

MENAS. FOTOGRAFIJA

Vilnius. Senamiesčio vaizdai: [albumas] / Mirle. - [Vilnius: L.Mironenko, 2002] (Vilnius: UAB "Inmedija"]). - 30, [2] lap., įsk. virš.: iliustr. - Tekstas vienoje lapo pusėje. - Tiražas [800] egz. - ISBN 9955-507-33-0

Muzikinis mąstymas ir jo ugdymas mokykloje: (psichopedagoginiai ir filosofiniai aspektai): mokslinė monografija / Zenonas Rinkevičius; Klaipėdos universitetas. - Klaipėda: "Klaipėdos" laikr. red., 2002 (Kaunas: Spindulys). - 424, [1] p. - Santr. angl., rus. - Tiražas 500 egz. - ISBN 9986-719-10-0 (įr.)

Vilniaus pilys: vadovas / [Kazys Almenas; iš anglų kalbos vertė Jūratė Markevičienė]; Draugija "Pilis". - [Vilnius]: D-ja "Pilis", [2002]. - 28 p.: iliustr., žml. - Aut. nurodytas kn. metr. - Tiražas [5000] egz. - ISBN 9955-9320-1-5

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Baltaragio malūnas, arba Kas dėjosi anuo metu Paudruvės krašte: [apysaka] / Kazys Boruta. - Vilnius: Alma littera, [2002] (Kaunas: Spindulys). - 254, [2] p. - (Skaitymai). - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-08-146-5 (įr.)

Dzūkų aidas: [eilėraščiai] / Janina Baliūtienė. - Druskininkai: Vija, 2001. - 156, [4] p.: iliustr. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 9986-25-019-6

Ir dega širdys ugnimi: atminimai / [sudarytoja Jolanta Laurušienė; dailininkė Rūta Paberžienė]. - Vilnius: Asveja, 2002 (Vilnius: Standartų sp.). - 223, [1] p.: iliustr. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-464-27-5 (įr.)

Išlikusio jaudulio spalvos: [eilėraščiai] / Vytenis Grabauskas; [dailininkas Aloyzas Janulis]. - Vilnius: Atkula, 2002 (Vilnius: Rotas). - 160 p.: iliustr. - Išleista aut. lėšomis. - Tiražas 500 egz. - ISBN 9955-505-02-8

Knulpas: trys istorijos iš Knulpo gyvenimo / Hermann Hesse; iš vokiečių kalbos vertė Laima Bareišienė. - Vilnius: Alma littera, [2002] (Kaunas: Spindulys). - 111, [1] p. - Tiražas [2500] egz. - ISBN 9955-08-154-6 (įr.)]

Lapkričio žemuogės: [eilėraščiai] / Vincas Lukša. - Utena: UAB "Utenos sp.", 2002 (Utena: Utenos sp.). - 131, [5] p. - Tiražas 400 egz. - ISBN 9955-513-18-7

Man nevalia tavęs mylėti: romanas / Hedwig Courths-Mahler; iš vokiečių kalbos vertė Vida Balvočienė. - Vilnius: Alma littera, [2002] (Kaunas: Spindulys). - 237, [2] p. - (Meilės gėlės). - Tiražas [2500] egz. - ISBN 9986-02-953-8 (įr.)

Mano gyvenimo taurė: eilėraščiai / Tamirė Žalėnienė. - Vilnius: Žmogaus studijų centras, 2002 (Kaišiadorys: A.Jakšto sp.). - 122, [5] p.: iliustr. - Tiražas [800] egz. - ISBN 9986-9041-2-9

Mažoj kertelėj širdies…: [prisiminimai, publicistika] / Teofilė Šalčiūtė. - Jūrė [i.e. Marijampolė: T.Šalčiūtė, 2002]. - 82 p.: iliustr. - Tiražas [120] egz. - ISBN 9955-507-24-1

Meditacija ties mėlynu lubinu: eilėraščiai / Virginija Žvarėlaitė; [dailininkė Lina Steponavičiūtė]. - Utena: J.Raškevičiūtės įm. "Kintava", 2002 (Utena: Utenos sp.). - 74, [4] p.: iliustr. - Tiražas [200] egz. - ISBN 9955-525-03-7

Melancholija: [pjesės] / Tomas Šinkariukas. - Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2002. - 109, [2] p. - Tiražas 100 egz. - ISBN 9986-418-24-0

Metų kraitis: eilėraščiai, novelės, vaizdeliai / Irena Vidugirytė-Naktinienė; [iliustracijos Aldonos Pažemeckaitės-Pocienės]. - Papilys [i.e. Utena] : UAB "Utenos sp.", 1997-2001 [i.e. 2002] (Utena: Utenos sp.). - 144, [4] p.: iliustr. - Tiražas 300 egz. - ISBN 9955-513-19-5

Sofi pasirinkimas: romanas / William Styron; iš anglų kalbos vertė Auksė Mardosaitė. - Vilnius: Alma littera, [2002] (Kaunas: Spindulys). - 599, [1] p. - (Dvidešimto amžiaus aukso fondas). - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-08-140-6 (įr.)

Vėlei namų link: [eilėraščiai] / Jūratė Žaliukaitė; [redaktorius ir sudarytojas Vytenis Grabauskas]. - Vilnius: Atkula, 2002 (Vilnius: Rotas). - 48 p. - Tiražas 300 egz. - ISBN 9955-505-07-9

Vilčių takai: [eilėraščiai] / Liudgarda Savickaitė; [iliustracijos Almos Žurauskaitės]. - Utena: UAB "Utenos sp.", 2002 (Utena: Utenos sp.). - 108, [4] p.: iliustr. - Tiražas 100 egz. - ISBN 9955-513-20-9

Vilniaus šviesa Karšėnuose: romanas / Vytautas Rėkus. - Druskininkai: Vija, 2002 ([Vilnius]: Spauda). - 223, [1] p. - Virš. aut. nenurodytas. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9986-25-020-X

Vyrai, kuriuos buvo verta mylėti: romanas / Andrea Classen; iš vokiečių kalbos vertė Vida Balvočienė. - Vilnius: Alma littera, [2002] (Kaunas: Spindulys). - 318, [2] p. - (Meilės gėlės). - Tiražas [2500] egz. - ISBN 9986-02-891-4 (įr.)

Fiktyvumas ir įsivaizdavimas: literatūrinės antropologijos perspektyvos / Wolfgang Iser; iš vokiečių k. vertė Laimantas Jonušys. - Vilnius: Aidai, 2002 (Vilnius: Petro ofsetas). - 275, [1] p. - (Atviros Lietuvos knyga: ALK). - Tiražas [1500] egz. - ISBN 9955-445-43-2

Iškyla ant ledo: pašalinio mirtis: romanas / Andrej Kurkov; iš rusų kalbos vertė Aira Nekrašaitė. - Vilnius: Charibdė, [2002] (Kaunas: Spindulys). - 200 p. - (Naujas romanas). - Tiražas [1500] egz. - ISBN 9986-745-69-1

Pakrykštauki, paukštele: eilėraščiai / Vitalija Gailiūnaitė-Zykienė. - Klaipėda: S.Jokužio l-kla-sp., 2002 (Klaipėda: S.Jokužio l-kla-sp.). - 71, [1] p.: iliustr. - Tiražas 500 egz. - ISBN 9986-31-064-4

Pareiga ir aistra: romanas / Nesė Ostin. Jo prisilietimas: romanas / Branden Li; [abu romanus iš anglų kalbos] vertė Ugnė Nerimaitė. - Vilnius: Rosma, 2002 (Vilnius: UAB "Leidybos centras"). - 295, [1] p. - (Užsienio rašytojų meilės romanai, ISSN 1648-1976). - Virš. ir nugar. tik serijos antr. - Tiražas [1800] egz. - ISBN 9986-00-336-9 (įr.)

Ties bedugne: (išpažintis pasmerktojo mirti) / Jonas Marcinkevičius. - Vilnius: Žuvėdra, 2002 (Vilnius: Spauda). - 141, [1] p. - (Retro romanas). - Tiražas 2000 egz. - ISBN 9986-500-74-5

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Agurkėliai su šokoladu / Stephanie; iš prancūzų kalbos vertė Jonė Ramunytė. - Vilnius: Alma littera, [2002] (Kaunas: Spindulys). - 205, [2] p. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-08-147-3

Be šeimos: [romanas] / Hector Malot; iš rusų kalbos vertė Aldona Liobytė; iliustravo Volanda Vyšniauskienė. - 3-iasis leid. - Vilnius: Alma littera, [2002] (Kaunas: Spindulys). - 462, [2] p.: iliustr. - (10+). - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-08-149-X (įr.)

Mažosios moterys: [apysaka] / Louisa May Alcott; iš anglų kalbos vertė Lina Paulauskaitė; iliustravo Shirley Hughes. - Vilnius: Alma littera, [2002] (Kaunas: Spindulys). - 365, [1] p.: iliustr. - (10+). - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-08-134-1 (įr.)

Nutikimai iš mažo žmogaus didelio gyvenimo: [apsakymai] / Stasė Avižinienė; iliustravo Vilija Glavickienė. - Vilnius: P.Kalibato indiv. įm. "Petro ofsetas", 2002 (Vilnius: Petro ofsetas). - [17] p., įsk. virš.: iliustr. - Tiražas [280] egz. - ISBN 9986-824-99-0

Plėšikas Hocenplocas ištrūksta į laisvę: [apysaka] / Otfried Preussler; iš vokiečių kalbos vertė Teodoras Četrauskas; iliustravo F.J.Tripas. - Vilnius: Alma littera, [2002] (Kaunas: Spindulys). - 123, [8] p. : iliustr., portr. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-08-152-X (įr.)

Ponas Klingzoras truputį mokėjo burti: [apysaka] / Otfried Preussler; iš vokiečių kalbos vertė Teodoras Četrauskas; iliustravo Eglė Gelažiūtė. - Vilnius: Alma littera, [2002] (Kaunas: Spindulys). - 109, [3] p.: iliustr. - Tiražas [2500] egz. - ISBN 9955-08-143-0 (įr.)

Tadas ir Misteris Arkadas: [komiksas] / Arkadijus Vinokuras, Aušra Chlevickaitė. - [Vilnius: A.Vinokuras], 2002 (Vilnius: Spauda). - 35, [3] p.: iliustr. - Tiražas 10 000 egz. - ISBN 9955-507-39-X

Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka. Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Lapkričio

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 11 iš 11 
5:07:42 Nov 28, 2011   
Nov 2010 Nov 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba