Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2004-04-09 nr. 2996

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• BERNARDAS BRAZDŽIONIS11
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE12

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI1
• LTV KULTŪROS LAIDOS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• PO PENKIAAUKŠČIO PAMATAIS2
• Tomas Staniulis.
TEKSTE IR ANAPUS JO
• SKOLŲ GRĄŽINIMO METAS1

POEZIJA 
• PAULIUS NORMANTAS19

PROZA 
• Vytautas Bubnys.
TAS RYTO LAUKIMAS

VERTIMAI 
• Eduardas Limonovas.
ŠVENTIEJI MONSTRAI
15

PAVELDAS 
• Ewa Orliñska-Mianowska.
XVIII AMŽIAUS MADOS PASAULIS
3

KALBOS SKILTIS 
• Mira Kazijevaitė, Jurgita Mikutytė.
DIENA, KAI INTELIGENTAMS BUVO OFICIALIAI LEISTA KEIKTIS, arba RIMTOS VERTĖJŲ KALBOS APIE KEIKSMAŽODŽIUS
10

KNYGOS 
• Galina Baužytė-Čepinskienė.
PASAULINĖS LITERATŪROS LOBYNAS
3
• Elena Bukelienė.
NESUDRĖKĘS PARAKAS
• LYJA4
• HOLOGRAMA
• KELIONIŲ ANTROPOLOGIJA4
• APDOVANOTI VAIKŲ KNYGŲ KŪRĖJAI
• BRIUSELIO LITERATŪRINĖ ORGANIZACIJA "HET BESCHRIJF" SIŪLO
• NAUJOS KNYGOS

DAILĖ 
• Aistė Virbickaitė.
MĖLYNO DANGAUS PAMOKA
• Elena Černiauskaitė.
MONOGRAFIJA APIE ANTANĄ TAMOŠAITĮ
• Emilija Budrecka.
REIKALINGI

MUZIKA 
• Klementina Maciulevičiūtė.
KURČIŲJŲ MUZIKA
24
• Judita Žukienė.
DAR KARTĄ APIE BALĮ DVARIONĄ
15
• Vera Markova.
IŠ EUROPOS ŠIRDIES – Į VILNIAUS ŠIRDĮ

TEATRAS 
• Ramunė Balevičiūtė.
JEIGU BŪTŲ UŽTEKĘ MEILĖS...
• Fabienne Avers.
KITOKIE NUODAI

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Kristina Pipiraitė.
GĖJŲ VYRIŠKUMO ĮVAIZDŽIAI JEFFO PALMERIO FOTOGRAFIJOJE
7

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Dovilė Tumpytė.
FLASH MOBAS – XXI A. PRAMOGA, CHULIGANIZMAS IR MENAS
21

NAUJI FILMAI 
• Rasa Paukštytė.
STEREOTIPŲ DŽIAUGSMAI

KRONIKA 
• AK, MOTERIE, IR KAM TAU KIRVIS?!.7
• NUO… IKI1
 in memoriam.
ALGIRDAS LANDSBERGIS (1924.VI. 26–2004.IV. 4)
4
• LRS1
• IŠ "MASKVIETIŠKŲ ATOSTOGŲ" SUGRĮŽUS
• PASKUTINĖ "PAŠĖLUSIO ROLANDO" GIESMĖ (VI)6

DE PROFUNDIS 
• GEDIMINAS PULOKAS4
• R.ŠILEIKOS APKALTOS KALBA, PASAKYTA "KNYGŲ PAVASARIO 2004" METU
• 12 REKOMENDACIJŲ...55
• "LITERATŪROS IR MENO" REDAKCIJAI,4

KRONIKA

ALGIRDAS LANDSBERGIS (1924.VI. 26–2004.IV. 4)

in memoriam

[skaityti komentarus]

iliustracija
Algirdas Landsbergis

2004 m. balandžio 4 d. Friporte (JAV) mirė dramaturgas, prozininkas, kritikas, istorijos ir humanitarinių mokslų profesorius Algirdas Landsbergis.

Algirdas Landsbergis gimė 1924 m. birželio 26 d. Kybartuose (Vilkaviškio rj.). Nuo aštuonerių metų gyveno Kaune, kur 1941 m. baigė IX (Jėzuitų) gimnaziją. 1941–1943 m. studijavo Vytauto Didžiojo universitete lituanistiką. 1944–aisiais pasitraukė į Vokietiją, kur tęsė studijas Mainco universitete, pasirinkdamas anglistiką ir romanistiką. 1949 m. nuvyko į JAV, Niujorke, Kolumbijos universitete 1957 m. baigė lyginamosios literatūros studijas, gaudamas magistro laipsnį.

Lietuvių gimnazijose Vysbadene ir Kaselyje dėstė vokiečių ir anglų kalbas. 1949-1953 m. buvo meno ir muzikos skyriaus asistentas Bruklino viešajame knygyne, o nuo 1956–ųjų pradėjo dirbti kaip redaktorius Europos pavergtųjų tautų seimo sekretoriate. 1966–1992 m. – Ferli Dikinsono universiteto profesorius, 1970-1974 m. dalyvavo nominuojant Nobelio literatūros premijos kandidatus, išeivijos Lietuvių rašytojų draugijos narys, Tarptautinio PEN klubo rašytojų tremtyje centro prezidentas, Dramaturgų gildijos narys (JAV), nuo 1992 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narys. 1999–aisiais buvo apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 5-ojo laipsnio ordinu.

Grožinėje literatūroje A. Landsbergis iš pradžių labiau reiškėsi eilėraščiais, kurių pasirodė periodikoje ir "Lietuvių poezijos antologijoje", ilgainiui perėjo prie beletristikos ir dramos.

A.Landsbergis parašė romaną "Kelionė" (1954) – vieną pirmųjų moderniosios pokario prozos pavyzdžių lietuvių literatūroje, novelių knygą "Muzika įžengiant į neregėtus miestus" (1979), nemaža dramos kūrinių, pastatytų JAV, Kanadoje, Australijoje, Lietuvoje, Slovėnijoje. Kūriniai premijuoti įvairiomis Amerikos lietuvių bendruomenės premijomis: "Kelionė" – "Draugo" romano premija (1954), "Penki stulpai turgaus aikštėje" – Lietuvių bendruomenės dramos premija (1958), "Paskutinis piknikas" – Los Andželo dramos sambūrio premija (1970), "Muzika įžengiant į neregėtus miestus" – Lietuvių rašytojų draugijos premija (1980). Dar Lietuvių bendruomenės dramos premijas pelnė "Vaikai gintaro rūmuose" (1981), "Onos veidas" (1983). Pjesė "Penki stulpai" pastatyta Kauno valstybiniame akademiniame dramos teatre (1990); "Sudie, mano karaliau" – Klaipėdos dramos teatre (1990); "Idioto pasaka" – Slovėnijoje (1992). Lietuvoje išleista knyga "Kelionės muzika" (romanas, novelės, 1992).

Daugelio straipsnių autorius enciklopedijose ir antologijose, Antano Škėmos "Raštų" vienas iš redaktorių, lietuvių novelių vertėjas į anglų kalbą. Nuo 1974 m. kalbėjo Lietuvos žmonėms per "Amerikos balsą" ir "Laisvąją Europą".

Lietuvos rašytojų sąjungos valdyba

______________

Balandžio 4 dieną, Verbų sekmadienio vakarą, Niujorke nustojo plakusi dramaturgo, prozininko, literatūros kritiko Algirdo Landsbergio širdis.

Žinia iš už Atlanto perėjo per kūną lyg šiurpulingas šiaurės vėjas. Dar prieš dvi savaites rašytojas žvaliu balsu telefonu dalijosi kūrybiniais sumanymais. Abu aptarinėjome Maironio muziejuje jo jubiliejui rengiamą parodą ir minėjimą, iki kurių buvo likę tiek nedaug... Deja, jo gyvenimo laikrodis sustojo ties 79 metų riba.

Žemininkų-lankininkų kartos rašytojas save laikė "nacionalistišku kosmopolitu". Jis įkūnijo žemininkų-lankininkų tezę, kad "ne vaizduojamų problemų aktualumas nulemia meno kūrinio vertę, bet tos jo savybės, kurios atsiliepia į specifinius grožio reikalavimus". Kūryba jis norėjo suteikti skaitytojui džiaugsmo, nustebinti, pabūti stebukladariu... Sukūrė tik jam vienam būdingą stilių, kuriame dominuoja lyrizmas ir elegantiška ironija. Magiškai užmegzdavo intrigą ir ją žaismingai narpliodavo. Neieškojo savito tremties problemos sprendimo.

Nuo gimnazijos suolo jį viliojo teatras. Dramose jis sprendė etnines ir egzistencines problemas.

Pjesės "Meilės mokykla" (1965), "Penki stulpai turgaus aikštėje" (1966, Klivlendo apygardos literatūros premija), "Vėjas gluosniuose" (1973), "Paskutinis piknikas" (1980), "Vaikai gintaro rūmuose" (1985, JAV LB dramos premija) ir kitos buvo rašomos išeivių teatrui, nes svajoti apie Lietuvos sceną negalėjo. A.Landsbergio kūriniai versti į septynias kalbas, vaidinti JAV, Slovėnijoje, Afrikoje, Australijoje ir tik vėliau Lietuvoje. Teatras buvo jo gyvenimo aistra. Rašė apie premjeras, festivalius. Darbavosi žurnaluose "Lituanus", "Cinema-TV Digest" ir "Arena" kaip redakcinės komisijos narys.

Publicistikos ir kritikos straipsnius spausdino įvairių pakraipų spaudoje, bendradarbiavo "Literatūros lankuose", "Metmenyse", "Aiduose" ir amerikiečių spaudoje. Kaip kritikas pasisakydavo už tautinio ir universalaus prado derinimą. Jis žavėjosi lietuvių kalbos žodingumu. Rašė lietuvių ir anglų kalbomis. Emigraciją, dvikalbystę, daugiakultūrę perspektyvą suvokė kaip likimo suteiktą ypatingą dovaną, tačiau lietuvių kalba jam "buvo nuostabus įrankis rašytojo rankose, kovojant su laikinumu". Anglų kalba parengė lietuvių poezijos ir prozos antologijas: "The Green Linden" (1962), "The Green Oak" (1964). Parašė įvadą "The Lithuanian Short Story Fifty Years" (1977).

A.Landsbergis buvo Tarptautinio PEN klubo rašytojų tremtyje centro prezidentas, daug prisidėjo kuriant Lietuvių PEN centrą, priklausė įvairioms literatūrinėms organizacijoms.

Atsisveikinimas su A. Landsbergiu įvyks balandžio 9 dieną Friporte. Laidotuvės – šeštadienį, balandžio 10 dieną, St.Charles kapinėse, Farmingdeile. Žmona Joan, sūnūs Paulius ir Jonas įsteigė atminimo fondą, kuris skiriamas Kauno jėzuitų gimnazijai.

VIRGINIJA PAPLAUSKIENĖ

 

Skaitytojų vertinimai


14478. Vytautas :-) 2005-02-23 16:19
Labai grazu, kad paminejot Algirda Landsbergi, tik gaila, kad sudarket uzsienio vietoviu ir universitetu rasyba--ju nerandu nei enciklopedijose, nei atlasuose. Duodama informacija neturi jokios praktiskos naudos. Is kur tokia nepagarba uzsienio kalboms?

46823. Just :-( 2008-05-12 16:15
Na man tas rasytojas, gal nelabai pazistamas, bet skaiciau jau kurini Dangus tusteja, dangus pildosi ir man patiko. :)

51295. maria2009-02-06 19:19
butinai skaitykite landsbergio drama"penki stulpai turgaus aiksteje"- labai idomi!daugiau informacija jus galite surasti "Egzodo Literatura 1945-1990"!!

58878. gabija :-) 2010-05-06 17:51
labasi dievinu si rasytoja, nes kai skaitau jo knyga prisijuokiu jis humoristas

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Lapkričio

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 6 iš 6 
0:52:42 Nov 21, 2011   
Nov 2010 Nov 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba