Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2004-04-09 nr. 2996

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• BERNARDAS BRAZDŽIONIS11
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE12

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI1
• LTV KULTŪROS LAIDOS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• PO PENKIAAUKŠČIO PAMATAIS2
• Tomas Staniulis.
TEKSTE IR ANAPUS JO
• SKOLŲ GRĄŽINIMO METAS1

POEZIJA 
• PAULIUS NORMANTAS19

PROZA 
• Vytautas Bubnys.
TAS RYTO LAUKIMAS

VERTIMAI 
• Eduardas Limonovas.
ŠVENTIEJI MONSTRAI
15

PAVELDAS 
• Ewa Orliñska-Mianowska.
XVIII AMŽIAUS MADOS PASAULIS
3

KALBOS SKILTIS 
• Mira Kazijevaitė, Jurgita Mikutytė.
DIENA, KAI INTELIGENTAMS BUVO OFICIALIAI LEISTA KEIKTIS, arba RIMTOS VERTĖJŲ KALBOS APIE KEIKSMAŽODŽIUS
10

KNYGOS 
• Galina Baužytė-Čepinskienė.
PASAULINĖS LITERATŪROS LOBYNAS
3
• Elena Bukelienė.
NESUDRĖKĘS PARAKAS
• LYJA4
• HOLOGRAMA
• KELIONIŲ ANTROPOLOGIJA4
• APDOVANOTI VAIKŲ KNYGŲ KŪRĖJAI
• BRIUSELIO LITERATŪRINĖ ORGANIZACIJA "HET BESCHRIJF" SIŪLO
 NAUJOS KNYGOS

DAILĖ 
• Aistė Virbickaitė.
MĖLYNO DANGAUS PAMOKA
• Elena Černiauskaitė.
MONOGRAFIJA APIE ANTANĄ TAMOŠAITĮ
• Emilija Budrecka.
REIKALINGI

MUZIKA 
• Klementina Maciulevičiūtė.
KURČIŲJŲ MUZIKA
24
• Judita Žukienė.
DAR KARTĄ APIE BALĮ DVARIONĄ
15
• Vera Markova.
IŠ EUROPOS ŠIRDIES – Į VILNIAUS ŠIRDĮ

TEATRAS 
• Ramunė Balevičiūtė.
JEIGU BŪTŲ UŽTEKĘ MEILĖS...
• Fabienne Avers.
KITOKIE NUODAI

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Kristina Pipiraitė.
GĖJŲ VYRIŠKUMO ĮVAIZDŽIAI JEFFO PALMERIO FOTOGRAFIJOJE
7

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Dovilė Tumpytė.
FLASH MOBAS – XXI A. PRAMOGA, CHULIGANIZMAS IR MENAS
21

NAUJI FILMAI 
• Rasa Paukštytė.
STEREOTIPŲ DŽIAUGSMAI

KRONIKA 
• AK, MOTERIE, IR KAM TAU KIRVIS?!.7
• NUO… IKI1
• in memoriam.
ALGIRDAS LANDSBERGIS (1924.VI. 26–2004.IV. 4)
4
• LRS1
• IŠ "MASKVIETIŠKŲ ATOSTOGŲ" SUGRĮŽUS
• PASKUTINĖ "PAŠĖLUSIO ROLANDO" GIESMĖ (VI)6

DE PROFUNDIS 
• GEDIMINAS PULOKAS4
• R.ŠILEIKOS APKALTOS KALBA, PASAKYTA "KNYGŲ PAVASARIO 2004" METU
• 12 REKOMENDACIJŲ...55
• "LITERATŪROS IR MENO" REDAKCIJAI,4

KNYGOS

NAUJOS KNYGOS

[skaityti komentarus]

BENDRASIS SKYRIUS

Gražiausios metų knygos = The most beautiful Lithuanian books. – Vilnius : Folium, 1997– . – Gretut. tekstas liet., angl. – Leidž. nuo 1997. – Leid.: Dailės leidybos ir informacijos centras, 2000–2002; Lietuvos dailininkų sąjungos Dailės leidybos ir informacijos centras "Artseria", 2003; Dailininkų sąjungos leidykla, 2004– .

2003. – 2004 (Vilnius : Sapnų sala). – 39, [1] p. : iliustr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 9986–716–32–2

Kultūros, filosofijos ir meno profiliai : (Rytai–Vakarai–Lietuva) / Antanas Andrijauskas ; Kultūros, filosofijos ir meno institutas. – Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2004. – 622, [2] p. : iliustr. – (Bibliotheca orientalia et comparativa / redakcinė kolegija: Antanas Andrijauskas (pirmininkas) … [et al.]). – Santr. angl. – Tiražas [500] egz. – ISBN 9986–638–41–0 (įr.)

Kupiškis : kultūra ir istorija : [almanachas] / redaktorė Eugenija Urbonienė. – [Kupiškis] : V. Stefanovičiaus personalinė įmonė, 2004– . – ISSN 1648–942X

Nr. 1 (2003). – 2004 ([Kupiškis] : V. Stefanovičiaus PĮ). – 89, [2] p., įsk. virš. : iliustr., faks., portr. – Tiražas 250 egz.

Lietuvos bibliografija = The bibliography of Lithuania / Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Vilniaus universiteto biblioteka, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Kauno apskrities viešoji biblioteka ; [redaktorių kolegija: Juozas Tumelis (pirmininkas) … [et al.]. – Vilnius : Mintis, 1969– .

Serija C: Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos. – 1997– .

1910–1911, d. 2: Mažoji Lietuva / Vilniaus universiteto biblioteka ; parengė Audronė Matijošienė ; [redaktorių kolegija: Regina Varnienė (pirmininkė) … [et al.]. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2003 (Vilnius : VU sp.). – 374 p. – Tiražas 300 egz. – ISBN 9986–19–592–6

Vilniaus universiteto bibliotekos paleotipai : katalogas / Vilniaus universitetas ; sudarė Nojus Feigelmanas, Irena Daugirdaitė, Petras Račius ; [vertėja Diana Bartkutė]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003 (Vilnius : Petro ofsetas). – LXVIII, 584 p. : iliustr. – (Fontes historiae universitatis Vilnensis / redaktorių kolegija: Jonas Boruta … [et al.]). – Virš. ir nugar. antr.: Paleotipai. – Dalis gretut. teksto liet., angl. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 9955–475–46–3 (įr.)

7 Vilniaus dailės ir literatūros vienkartiniai leidiniai, 1937–1939 / [sudarė Alma Lapinskienė]. – [Faks. leid.]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004 (Vilnius : Spauda). – [396] p. įv. pag. : iliustr., faks. – Tiražas [600] egz. – ISBN 9955–475–54–4 (įr.)

MENAS. FOTOGRAFIJA

Istorinis naratyvas: problemos ir tyrinėjimai : [straipsnių rinkinys / sudarytoja Neringa Markauskaitė]. – Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003 (Vilnius : VDA sp.). – 391 p. : iliustr. – (Acta Academiae Artium Vilnensis = Vilniaus dailės akademijos darbai / redakcinė kolegija: A. Butrimas (pirmininkas) … [et al.], ISSN 1392–0316 ; 30. Dailė). – Santr. angl. – Tiražas 500 egz.

Variacijos fortepijonų dueto tema : Rūta ir Zbignevas Ibelhauptai / Eugenijus Ignatonis. – Vilnius : Lietuvos muzikos akademija, 2003 (Vilnius : Petro ofsetas). – 96, [1] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 9986–503–42–6

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Abeliaro ir Eloyzos laiškai / sudarė, parengė, vertė ir komentarus parašė Sigitas Narbutas ; [rengimo komisija: Sigitas Narbutas (pirmininkas) … [et al.] ; pratarmę parašė Genovaitė Dručkutė]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004 (Vilnius : Spauda). – 625, [2] p. – (Viduramžių biblioteka, ISSN 1648–6412 ; 2). – Gretut. tekstas liet., lot. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 9955–475–52–8 (įr.)

Akimirkos : Jonavos rajono neįgaliųjų literatų kūrybos antologija : eilėraščiai / [sudarytoja Violeta Neimontaitė]. – Jonava : Jonava, 2003. – 127, [1] p. : portr. – Tiražas 400 egz. – ISBN 9955–417–95–1

Buhalteris : romanas / Vytautas Ažušilis. – Vilnius : UAB "Apskaita", 2004 (Vilnius : Standartų sp.). – 663, [1] p. – Trilogijos "Išlikimas" pirmoji knyga. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 9986–635–69–1 (įr.)

Kriminaliniai Vlado kankanai : [kriminalisto prisiminimai] / Povilas Ivaškevičius. – Marijampolė : [UAB "TeleSATpressa"], 2004 (Marijampolė : UAB "TeleSATpressa" sp.). – 175 p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9955–607–06–8. – ISBN 995–607–06–9 (klaidingas)

Nežinau, kas aš esu : [apysaka] / Ana Lu. – Marijampolė : A. Reinikio firma "Piko valanda", 2003. – 103, [1] p. – Tiražas 300 egz. – ISBN 9986–875–80–3

Pilietiniai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pamokslai ir kalbos : XVIII amžiaus antroji pusė : chrestomatija / [parengė Loreta Jakonytė, Audrė Kubiliūtė, Kristina Mačiulytė ... [et al.]. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2003 (Vilnius : VU l–klos sp.). – 341, [1] p. : faks. – (Iš senosios Lietuvos literatūros). – Tiražas [300] egz. – ISBN 9986–19–594–2

Raštai / Motiejus Valančius. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001– . – ISBN 9955–475–04–8 (įr.)

T. 2: Žyvatai šventųjų ; Gyvenimai šventųjų Dievo / [parengė Vytautas Vanagas]. – 2003 (Vilnius : Spauda). – 826 p. : iliustr. – Virš. 2-ojo kūrinio antr.: Gyvenimas šventųjų Dievo. – Orig. išl.: Vilnius, 1858. – Tiražas [800] egz. – ISBN 9955–475–53–6

Sonetai / Česlova Jakštytė. – Marijampolė : A. Reinikio firma "Piko valanda", 2004. – 63, [1] p. – Tiražas 300 egz. – ISBN 9986–875–82–X (įr.)

Sparnuotosios Vilkės skrydis : šamanės ir jos mokinės energijų žaismas / Sparnuotoji Vilkė (Heather Hughes–Calero) ; [iš anglų kalbos vertė Rita Banienė]. – Kaunas : V. Urbanavičienės firma "Mijalba", 2004 (Kaunas : Mažoji poligrafija). – 157, [1] p. : iliustr. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 9955–599–03–0

Sugrįžimas į protėvių žemę : hipotetinis mokslinės fantastikos romanas / Albertas Drešeris. – Marijampolė : A. Reinikio firma "Piko valanda", 2003. – 155, [4] p. – Tiražas 500 egz. – ISBN 9986–875–77–3

Šiaulių mūšis : apysaka / Skomantas. – Vilnius : Tvermė, [2003] (Vilnius : Petro ofsetas). – 203, [5] p. : iliustr. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 9986–476–36–4

Tėviškės lango šviesa : eilėraščiai / Emilija Lukšytė–Krušinienė. – Marijampolė : A. Reinikio firma "Piko valanda", 2003 (Marijampolė : Piko valanda). – 132, [4] p. – Tiražas 300 egz. – ISBN 9986–875–78–1

XVIII amžiaus antrosios pusės – XIX amžiaus pradžios lietuviškoji religinė proza : chrestomatija / [parengė ir įžanginius straipsnius parašė Ramunė Bleizgienė, Nomeda Gaižiūtė, Rita Pilkauskaitė, Vaidas Šeferis]. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2003 (Vilnius : VU l-klos sp.). – 166, [1] p. : schem. – (Iš senosios Lietuvos literatūros). – Tiražas [500] egz. – ISBN 9986–19–587–X

Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka / surinko Jonas Basanavičius. – Vilnius : Vaga, 1993– . – (Įr.)

T. 14: Raštai. Kn. 1 : straipsniai ir studijos / [parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka ; sudarė, įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003 (Vilnius : Spauda). – 464, [3] p. : iliustr. – Virš. tik tomo antr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9955–475–44–7

Du šviesūs žiburiai : dvi apysakos / Aldona Kandroškaitė. – Vilnius : UAB "Mokslo aidai", 2004 (Vilnius : Mokslo aidai). – 173, [1] p. – Tiražas 500 egz. – ISBN 9955–591–04–8 (įr.)

Genomas 3000 : mokslinis fantastinis romanas / Justinas Žilinskas. – Kaunas : Eridanas, 2004 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). – 285, [2] p. – (Lietuvių fantastikos biblioteka : LFB ; t. 2). – Tiražas [2000] egz. – ISBN 9986–97–096–2

Juozas Keliuotis ir literatūros dinamikos problemos : mokslinės konferencijos, skirtos Juozo Keliuočio gimimo 100 metų jubiliejui ir įvykusios 2002 rugsėjo 24 dieną, medžiaga / [sudarytoja Aušra Jurgutienė]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003 (Vilnius : Spauda). – 245, [1] p. – (Colloquia). – Santr. angl., pranc. – Tiražas [200] egz. – ISBN 9955–475–39–0

Vincas Krėvė : nebaigta monografija / Albertas Zalatorius ; [redakcinė kolegija: Jūratė Sprindytė (sudarytoja) … [et al.]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003 (Vilnius : Spauda). – 531, [2] p. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 9955–475–55–2 (įr.)

Kūrėjo kodeksas : mokslinis fantastinis romanas / James P. Hogan ; iš anglų kalbos vertė Jonas Bulovas. – Kaunas : Naujasis Eridanas, 2004 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). – 277, [1] p. – (Pasaulinės fantastikos aukso fondas ; t. 295). – Tiražas [2000] egz. – ISBN 9955–10–078–8

Lietuvių literatūros istorija : XIII–XVIII amžius / Eugenija Ulčinaitė, Albinas Jovaišas ; Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003 (Vilnius : Spauda). – 524, [1] p. : iliustr., faks. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 9955–475–51–X (įr.)

Julijonas Lindė-Dobilas : mokslinės konferencijos "Literatūros esmių ir laisvių architektas", skirtos Julijono Lindės-Dobilo 130-osioms gimimo metinėms, medžiaga / [sudarytojas Ramutis Karmalavičius]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003 (Vilnius : Spauda). – 219, [1] p. – (Colloquia). – Santr. angl., vok. – Tiražas [300] egz. – ISBN 9955–475–37–4

Naktis Lisabonoje : romanas / Erich Maria Remark ; iš vokiečių kalbos vertė Osvaldas Aleksa. – Vilnius : Tyto alba, 2004 (Kaunas : Spindulys). – 286, [1] p. – (Klasika). – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9986–16–338–2 (įr.)

Paskenduolė : Antano Vienuolio "Paskenduolės" tekstas ir kritikų straipsniai bei ištraukos iš mokslinių studijų / [sudarytoja Loreta Mačianskaitė]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003 (Vilnius : Spauda). – 203, [1] p. – (Colloquia). – Virš. antr.: Antano Vienuolio "Paskenduolė". – Tiražas [700] egz. – ISBN 9955–475–40–4

Paukštukas : romanas / William Wharton ; iš anglų kalbos vertė Andrius Patiomkinas. – Vilnius : Presvika, [2004] (Vilnius : Standartų sp.). – 271, [1] p. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9955–567–32–5 (įr.)

Prieš laiko tėkmę : mokslinis fantastinis romanas / Jack L. Chalker ; iš anglų kalbos vertė Anita Kapočiūtė. – Kaunas : Naujasis Eridanas, 2004 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). – 270, [2] p. – (Pasaulinės fantastikos aukso fondas ; t. 294). – Tiražas [2000] egz. – ISBN 9955–10–077–X

Rinktiniai raštai / Vincas Maciūnas ; [sudarytojas ir baigiamojo straipsnio autorius Jonas Šlekys ; Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003 (Vilnius : Petro ofsetas). – 998 p. – (Senoji Lietuvos literatūra ; kn. 14). – Tiražas [800] egz. – ISBN 9955–475–43–9 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Dzūkų pasakos / [pasakas parinko ir paruošė spaudai Pranas Sasnauskas ; dailininkė Alfreda Steponavičienė]. – Vilnius : Algarvė, 2004 (Kaunas : Spindulys). – 206, [1] p. : iliustr. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 9955–604–02–6 (įr.)

Kas gimtinėje gyvena / dailininkė Inga Mačiulaitytė. – Vilnius : Presvika, 2004 (Vilnius : Standartų sp.). – [28] p. : iliustr. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9955–567–45–7

Spaidervikų kronikos / Tony DiTerlizzi ir Holly Black ; vertė Auksė Mardosaitė. – Vilnius : Festart, 2003– .

Kn. 2: Regintis akmuo. – 2004. – 108 p., [2] iliustr. lap. : iliustr. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 9955–9657–2–X

Tėti, pasakyk : [eilėraščiai vaikams] / Birutė Lengvenienė ; [dailininkas Saulius Laurinaitis]. – Vilnius : UAB "Mokslo aidai", 2003 (Vilnius : Mokslo aidai). – 38, [1] p., įsk. virš. : iliustr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9955–591–05–6

Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka. Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Lapkričio

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 6 iš 6 
0:52:38 Nov 21, 2011   
Nov 2010 Nov 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba