Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2011-02-11 nr. 3318

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• JONAS JAKŠTAS.
Amfora
22
• TRUMPA KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

ATMINTIS 
• DEIMANTĖ DAUGINTYTĖ.
Jurga Ivanauskaitė ir meninio lauko įtampos
16

AKTUALIJOS 
• ASTRIDA PETRAITYTĖ.
Švėgžda sveikina Čiurlionį
1

POKALBIAI 
• Su ALFONSU BIELIAUSKU kalbasi JOLANTA SEREIKAITĖ.
Pagrindinis rašytoją kamuojantis klausimas – kodėl?
Romanas – ne žanras, o gyvenimo būdas.
2

KNYGOS 
• GRAŽINA MARECKAITĖ.
Ar surasime „Atradimo rudenį“?
• NAUJOS KNYGOS
• Bibliografijos ir knygotyros centras

TEATRAS 
• JULIŲ ŽALAKEVIČIŲ kalbina KRISTINA SAVICKIENĖ.
Julius Žalakevičius: „Išmeskime mikrobangų krosneles“
• RIDAS VISKAUSKAS.
Jei mes pasiverstume...
1
• Lietuvos radijas ir LATGA-A skelbia radijo dramaturgijos konkursą

DAILĖ 
• EGLĖ DEAN.
Trys išskirtinės juvelyrikos kūrėjos
• DALIA VASILIŪNIENĖ.
Marija Matušakaitė: apie portretą Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje

MUZIKA 
• Su RUSNE MATAITYTE kalbasi RITA NOMICAITĖ.
„Kuriame mes patys“
• LUKRECIJA PETKUTĖ.
Pirmo karto Lietuvoje aidas
1
• 2011 metų Muzikos kalendorius

PAVELDAS 
• RAMUTĖ RACHLEVIČIŪTĖ.
Nacionalinėje dailės galerijoje – Algimanto Švėgždos kūrybos paroda

ESĖ 
• SIGITA JENEVIČIENĖ.
Airiškos paskalos*

POEZIJA 
• EVALDAS IGNATAVIČIUS.
1

PROZA 
• ASTRIDA PETRAITYTĖ.
Žaliojoj girioj po dešimties metų
3
• ALEKSANDRAS SAKAS.
Obuoliai žolėje
2
• ALGIRDAS VASERIS.
Dovana

VERTIMAI 
• Dar vienas saulėlydis (I)1

(PA)SKAITINIAI 
• MINDAUGAS PELECKIS.
Kaukės
6

IN MEMORIAM 
• VYTAUTAS ČEPLIAUSKAS
1933 06 13 – 2011 02 04

KRONIKA 
• 2010 metų vertėjo krėslas
• Išrinktas kūrybiškiausių knygų dvyliktukas

DE PROFUNDIS
„Satyros amžius baigėsi. Nuo šiol užteks užuominų
apie nevykusius monarchus.“ Cz. Miłosz
 
 Pratrūkusios demonstracijos diktatoriui virto košmaro naktimi3

KULTŪRA.PL
www.lenkukultura.lt
 
• MAŁGORZATA KASNER, KORNELIJUS PLATELIS.
2011-ieji – Česlovo Milošo metai
1
• AGNIESZKA KOSIŃSKA.
Pameistrys
• DMITRI PLAX.
Tremtis kaip metodas
• Vilniaus knygų mugė 2011
Lenkijos instituto (stendas 5.A09) renginiai
• CZESŁAW MIŁOSZ.
• Česlovo Milošo metų premijos nuostatai

DE PROFUNDIS
„Satyros amžius baigėsi. Nuo šiol užteks užuominų
apie nevykusius monarchus.“ Cz. Miłosz

Pratrūkusios demonstracijos diktatoriui virto košmaro naktimi

[skaityti komentarus]


„De Profundis“ studijoje pastarųjų savaičių Egipto įvykius komentuoja politologai Vytas Dekšnys, Artūras Valionis, Donatas Petrošius, Tomas Staniulis. Diskusijos pabaigoje telefonu susisiekėme su Artimųjų Rytų specialistu Antanu A. Jonynu. Diskusiją moderuoja Marius Burokas.


       M. B. Liūdnas kaip prigėręs bosnis
       egiptiečių vadas Hosnis...

       V. D. ir visai išsivadėjęs
       bastosi al-Baradėjus

       M. B. mumijos pleška, dūžta langai,
       pešas ginkluoti Hosnio vergai

       A. V. reginys valstybėj knisa:
       Hosnis ruošias į Tunisą

       V. D. iš to nerimo patrakęs,
       nuogąstauja Mubarakas

       A. V. kad zaraza neišplistų:
       jau dabar mažiau turistų

       V. D. o nuo ko valdžia jų yra?
       – Viską kursto al-Džazira

       A. V. yra ji, nes ji yra
       ne žmonių ir netikra

       M. B. sužvėrėję, ant arklių
       įsitvėrę pagalių
       plytgaliais ir benzinu
       ginas nuo valdžios šunų

       V. D. tarsi užpečkin pas mamą
       Hosnis šaukiasi: Oba-a-a-ama!

       A. V. nors Obama ir Barakas
       liks ant ledo muBarakas

       V. D. jau visai neteko žado –
       bijo Achmadinedžado

       M. B. teks Amerikai po biškį
       ruošt valdžion ir vėl kariškį

       A. V. ar gaivint Tutanchamoną:
       liaudis myli faraoną

       M. B. nes jau tūkstantmetį kitą
       piramidžių nestatyta
       ir kitų darbų didingų
       toj šaly tikrai nestinga

       A. V. liuks, išgimdėm gerą mintį
       kaip tą minią nuraminti

       V. D. nes kitaip ateis jau badas
       ir savivaliaus Mosadas

       A. V. gal dar prisijungs de Sadas...
       laukia Hosnio tikras Hadas

       M. B. jie seniai jau suka mintį
       kaip Egiptą pasiimti
       ir toj dykumoj Egzodo
       prisodint arbūzų, sodų

       V. D. eis į karą Izraelis
       ir žydės vėl Gazoj gėlės

       A. V. o pas mus ramu ir sninga
       mūsų pabaiga laiminga

       M. B. ir giliu miegu užmiega
       Lietuva prislėgta sniego

       A. V. gal pritiktų čia moralas:
       nuo kaitros šaly – pravalas
       na, o jei už lango šaltis
       net numirę tingi keltis

       M. B. štai kodėl į šiaurę greitai
       musulmonams keltis reiktų
       na, o mums keliaut į pietus
       gal valstybei tai padėtų

       V. D. čia mums rūpi pedofilai,
       o ne rietenos prie Nilo

       D. P. rūpi man Egiptas biškį
       bet nenoriu aš ten kištis

       A. V. aš tai pasakyčiau grubiai:
       čia nebaisiai kas kam rūpi

       V. D. jei tikrai padėti tenka –
       siųskime jiems Lukašenką

       M. B. to Egiptui ir tetrūko:
       bulvių ir gausių kolūkių

       A. V. sostinė jam bus Liuksoras
       vos ne Minskas – plius liuks oras

       D. P. aš tai siūlau lig Alžyro
       nubarstyti viską žvyru

       A. V. žais griežtai visi chokėjų –
       šito verkiant jiems reikėjo

       V. D. ir ramiai sau gersiu aš
       vodkę „Asuan Bulbaš“

       D. P. pritariu: reik duot degtinės,
       kad negriautų sau tėvynės

       A. V. o liūdnasis mūsų Hosnis
       mūrys sau kolchoze krosnis

       V. D. branduolinis Baradėjus
       raštinėj gimdys idėjas

       M. B. o dora Egipto liaudis
       Pripetėj giles sau gliaudys,
       gaudys zuikius aštuonkojus,
       taps apšvitintais artojais

       V. D. prie Smarhonio kur karvidės –
       pastatys jie piramides

       A. V. piramidėse gerai:
       guli ir nieko nedarai

       M. B. ten mielai visi sugultų –
       tik jose nedaro gultų

       A. V. šovė geniali mintis:
       reik įrengt tenai pirtis!

       D. P. egiptiečiai gali girtis:
       moka jie pakurti pirtį,
       aikštėj mušas nevalyvai –
       būt problemiški kaimynai

       A. V. būtų pirtys... po kolūkių
       pailsėtų nusiplūkę,
       riaušėm neturėtų laiko...
       nebeliktų dūmų tvaiko,
       nebegriautų piramidžių...
       (Hosniui šiandien nepavydžiu)

       V. D. ant Naručio, prie Miadzelio
       verkia sūnūs Izraelio,
       nori bėgti iš Egipto,
       kad ant sprando jiems neliptų.
       Palei prospektą Niamihos
       faraonas liaudį mygo,
       palei seną Vilniaus traktą
       jie surado laisvėn raktą

       T. S. Kairo riaušėse dabar
       girdisi: allah akbar

       A. V. to tai mums mažiausiai reikia,
       daug geriau: Salam aleikum.

       V. D. ei, brolau, pala, pala –
       nerimavo „Helzbollah“,
       kol pasiuntiniai „Hamas“
       glamonėjo jų damas

       T. S. pasisveikinkim su ja –
       Musulmonų Brolija,
       išmintis tyra nuo seno –
       puslapiuos šventuos Korano;
       mums nereikia kito pono,
       nesimelskime Šeitonui

       V. D. kol dar ant galvos nelyja –
       gal pagarbinkim Mariją?

       D. P. musulmonams ten nelinksma –
       siųskim taikdarį Svarinską

       V. D. kak vsio chorošo znakomo –
       dar išsiųskime ir Stomą.

       M. B. siųskime mes jiems Gražulį,
       mūsų piktąjį mažulį

       D. P. smagu būt matyti arčiau Lietuvos
       Ramzį ketvirtąjį – kad ir be galvos;
       kad emigracijoj netektų šalti krūmuos –
       atiduokim mumijoms Valdovų rūmus

       M. B. o paprasti ir dori egiptiečiai
       tegul „Via Baltica“ tiesia

       D. P. ir dar geležinkelį greitą iki Kairo,
       kol tarptautiniai ryšiai visai nesuiro

       T. S. ir tunelį iki Gazos,
       kad galėtų pralėkti KAMAZ’as

       V. D. ir elektros liniją iki Hurgados,
       kad negadintų šaliai pagados,
       ir dujotiekį iki Aleksandrijos:
       tegu santykiuos mūsų lietūs nelyja

       M. B. ir kanalą iš Nilo į Nemuną:
       tegul bloguoju mūsų nemini

       V. D. ir papiruso valtim per Krokų Lanką
       tegu pas Anubį dvasios nukanka

       D. P. kai kur mano parašymai ganėtinai tūpi,
       bet nieks neapkaltins, kad Egiptas man nerūpi.
       tęskit toliau – einu dirbt kitų darbų,
       nes Egiptas už tokius posmus neduos pinigų.
       nebent – jei jie turi Mumijų Sklaidos Fondą –
       įsijungsiu vakarop į antrą raundą

       V. D. iš tiesų, kur rasti grantų –
       už Viduržemio, Atlanto?
       Įlankoj naftingoj Persų?
       Palei Gibraltarą garsų?
       Net prie jūros Raudonosios
       pinigai – ne mūsų nosiai.

       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

       A. A. J. Užkursiu krosnį, ir barakas
       greit prisipildys šilumos,
       galės čia Hosnis Mubarakas
       praleisti pabaigą žiemos,
       galės, pūgoms taikingai ūžiant
       kiurksot lietuviškoj bakūžėj
       ir keistis feisbuke idėjom
       su branduoliniu Baradėjum.


 

Skaitytojų vertinimai


66233. Taigi2011-02-14 13:59
Sitaip sitaip va ir va kaip atrodo zodyne tryda, ar ne?:)

66237. terra2011-02-14 15:11
analfabete, pasirašęs taigi, "žodyne" tryda tikrai yra, nes tai žodis, kaip ir kiti, bet tu norėjai parašyt apie "žodinę" trydą, deja, nemokšos visada apsijuokia. eik verčiau gatvių valyt

66253. antonimas 2011-02-15 10:13
Už Hosnį ir už Blindą, ir už Urką Jau kyla keršyt šaika su Užurka

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Lapkričio

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 8 iš 8 
0:51:19 Nov 21, 2011   
Nov 2010 Nov 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba