Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2008-10-10 nr. 3207

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• INDRĖ MEŠKĖNAITĖ.
Išu
19
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE1

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
 TEATRAI
• PARODOS
• KONCERTAI
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

POETINIS DRUSKININKŲ RUDUO 
• Aidas Marčėnas: „Neturi susireikšminti nei apdovanojimą gaunantieji, nei jį teikiantieji“2
• ANTANAS ŠIMKUS.
XIX Poetinio Druskininkų rudens kronika
4
• NERINGA MIKALAUSKIENĖ.
PDR konkursams nušlamėjus...
16

KNYGOS 
• Eugenija Vaitkevičiūtė.
Skyrybos: literatūrinės, istorinės, egzistencinės...
1
• Bibliografijos ir knygotyros centras
• ALEKSANDRA FOMINA.
(pa)skaitiniai
• Naujos knygos

SUKAKTYS 
• ALFREDAS GUŠČIUS.
Čia gyvena/gyveno – Vanagas
6

TEATRAS 
• ANDRIUS JEVSEJEVA.
Kontakto beieškant
• Ridas Viskauskas.
Labas, keistas teatre...
3

KINAS 
• „Naujasis ir senasis Rusijos kinas“
• REMIGIJUS VENCKUS.
Dėmesio, filmuoja Šiauliai

MUZIKA 
• ANATOLIJUS LAPINSKAS.
Tautos skambesių puoselėtojas

DAILĖ 
• Be galerijos, be kuratorių42

SAVAITĖ SU TV 
• Skirmantas Valiulis.
Laiku suspėti

KRONIKA 
• Aušrinė Jonikaitė.
Lietuviškoms knygoms – 10 metų!
• Šiaulių estrados teatras2
• GRAŽINA MARECKAITĖ.
Lietuva – Birutės žemė
3
• „Oskaras ir ponia Rožė“ Klaipėdoje
• Lietuvos meno kūrėjų asociacijos premija

PDR LAUREATŲ POEZIJA 
• DAINIUS GINTALAS.
plutonas
1
• ILZĖ BUTKUTĖ.
1
• SARA POISSON.
ak
3
• HANS EICHHORN.
• VYTAUTAS KAZIELA.
• ARTŪRAS VALIONIS.
manęs nedomina
6
• GRAŽINA VIKTORIJA PETROŠIENĖ.
kavarskas.lt
11
• GVIDAS LATAKAS.
Inkliuzas su vabalu
• VAINIUS BAKAS.
Praktiniai patarimai.
Kaip lyginti baltinius
14

PDR SVEČIŲ POEZIJA 
• PAUL HOOVER.
56 soneto
2
• JONATHAN GARFINKEL.
3
• ANDRZEJ DOROBEK.
Rusiška ruletė dieviškuose lošimo namuose
3

AKTYVIOS JUNGTYS/ŠIUOLAIKINIS MENAS 
• Andrius Jevsejevas.
Venecijos karnavalas statybų aikštelėje
• SAULIUS KRUOPIS.
Nauja Nidos menininkų kolonija šiandien. Tradicija gyva…
21

AKTYVIOS JUNGTYS/KULTŪROS DIS/KURSE 
• TOMAS ANDRIUKONIS.
Persidengimai
• „Ad Hoc: Nepatogus kinas“ 2008

DE PROFUNDIS 
• TOMAS ARŪNAS RUDOKAS.
Lydekos galvoja kitaip
3
• TOMAS ARŪNAS RUDOKAS.
Leningradas. 1980 m. Maskvos olimpiada. Didžiosios lenktynės
2
• R e t r o
Sovietinės pabiros
1
• RES LUDENTES / ŽAIDŽIaNTYS dAiKTAI1

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS

TEATRAI

[skaityti komentarus]


Vilnius


LIETUVOS NACIONALINIS OPEROS IR BALETO TEATRAS
A.Vienuolio g. 1
X.10 18.30 val. – J. Strausso „VIENOS KRAUJAS“, 3 v. operetė. Dirig.V.Viržonis. Bilieto kaina 20–120 Lt
X.11 18.30 val. – vienaveiksmių baletų vakaras: I.Stravinskio „UGNIES PAUKŠTĖ“, O.Respighi’o, G.Rosini’o „DIAGILEVAS. FANTAZIJOS“. Dirig.M.Staškus. Bilieto kaina 25–180 Lt
X.12 12 val. – I.Morozovo „DAKTARAS AISKAUDA“, 3 v. baletas vaikams. Dirig.A.Šulčys. Bilieto kaina 10–40 Lt
X.15 18.30 val. – „RAUDONOJI ŽIZEL“, 2 v. baletas. Dirig.M.Pitrėnas. Bilieto kaina 20–120 Lt
X.16 18.30 val. – Ch.W.Glucko „ORFĖJAS IR EURIDIKĖ“, 2 d. opera italų k. Dirig.M.Staškus. Bilieto kaina 20–120 Lt

LIETUVOS NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
Gedimino pr. 4
Didžioji salė
X.10 18 val. – „DIENOS IR DAINOS“. Rež.R.Morkūnas
X.11 18 val. – J.Ortono „GROBIS“. Rež.A.Večerskis
X.12 12 val. – A.Lindgren „PEPĖ ILGAKOJINĖ“. Rež.E.Jaras

Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro gastrolės
X.14 18 val. – M. Zalytės „ŽEMĖS MOKESTIS“. Rež.A.Kėleris
X.15 18 val. – P.A.Beaumarchais „FIGARO VEDYBOS“. Rež.A.Pociūnas
*
X.16 18 val. – T.Dorsto, U.Ehler „AŠ, FOJERBACHAS“. Rež.V.Masalskis
Mažoji salė
X.10 19 val. – M.Duras „MEILUŽIS“. Rež.B.Mar
X.11 16 val. – „POETĖ“. Rež.K.Garuolytė
X.12 16 val. – premjera: S.Mrožeko „NAŠLĖS“. Rež.S.Račkys
X.14 18 val. – premjera: S.Mrožeko „NAŠLĖS“. Rež.S.Račkys
X.15 18 val. – L.Bärfusso „SEKSUALINĖS MŪSŲ TĖVŲ NEUROZĖS“. Rež.R.Kudzmanaitė

Kauno dramos teatro gastrolės
X.16 17 18 val. – E.E.Schmitto „SMULKŪS VEDYBINIAI NUSIKALTIMAI“. Rež.R.Banionis

VALSTYBINIS VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS
Gedimino pr. 22
X.11 18.30 val. – literatūrinė–muzikinė Č.Stonio kompozicija „Amžinai amžinai neramus“
X.12 16 val. – premjera: J.Cartwrighto „KELIAS“. Rež.A.Areima. Bilieto kaina 20–35 Lt
X.13 18.30 val. – premjera: M.Čičvako „VISKAS GERAI“. Rež.V.Malinauskas. Bilieto kaina 20–35 Lt
X.14 18.30 val. – premjera: P.Merimee „ATSITIKTINUMAS“. Rež.G.Tuminaitė. Bilieto kaina 20–35 Lt
X.15 18.30 val. – G.Gorino „SVIFTO NAMAI“. Rež.S.Račkys. Bilieto kaina 20–45 Lt
X.16 18.30 val. – T.McNally’o „MEISTRIŠKUMO PAMOKA“. Rež.G.Padegimas. Bilieto kaina 20–45 Lt

VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
Arklių g. 5
X.11 18 val. – L. del Val „RAIŠI ŽIRGAI NEŠUOLIUOJA“. Rež.I.Jonynas. Bilieto kaina 20–30 Lt
X.12 18 val. – H.Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež.A.Jankevičius. Bilieto kaina 20 Lt

Klaipėdos dramos teatro gastrolės
X.14 18 val. – F.Weberio „VAKARIENĖ SU IDIOTU“. Rež.R.Atkočiūnas. Bilieto kaina 20–30 Lt
X.15 18 val. – M.Gavrano „VISKAS APIE VYRUS“. Rež.A.Lebeliūnas. Bilieto kaina 20–30 Lt

Mažoji salė
X.10 18 val. – D.Privalovo „SENIAUSIŲ PROFESIJŲ ŽMONĖS“. Rež.B.Latėnas. Bilieto kaina 15 Lt
X.12 12 val. – „PELIUKAS GITAROJE“. Rež.S.Degutytė. Bilieto kaina 10 Lt

TEATRAS „LĖLĖ“
Arklių g. 5
Didžioji salė
X.11 12 val. – „JUODOJI VIŠTA“. Rež.R.Driežis
X.12 12 val. – „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Rež.V.Mazūras

Mažoji salė
X.11 14 val. – N.Indriūnaitės „PELENĖ“. Rež.N.Indriūnaitė
X.12 14 val. – V.Palčinskaitės „BJAURUSIS ANČIUKAS“. Rež.A.Pociūnas

TEATRO LABORATORIJA „ATVIRAS RATAS“
Mokytojų namai (Vilniaus g. 39)
X.12 19 val. Didžiojoje salėje – A.Giniočio autorinių dainų vakaras „Juodraštis“. Kartu su teatro laboratorijos „Atviras ratas“ aktoriais. Bilieto kaina 40 Lt

Menų spaustuvė (Šiltadaržio g. 6)
X.14 19 val. – „8 KVADRATINIAI METRAI“. Choreogr.G.Ivanauskas (Gyčio Ivanausko teatras)
X.15 19 val. Juodojoje salėje – „SPARNUOTASIS MATAS“. Rež.A.Giniotis. Bilieto kaina 20–30 Lt
X.16 19 val. Kišeninėje salėje – „ATVIRAS RATAS“. Rež. A.Giniotis. Bilieto kaina 20–30 Lt

„DOMINO“ TEATRAS
Savanorių pr. 7
X.12 19 val. – premjera: G.Kuprevičiaus „UGNIES MEDŽIOKLĖ SU VAROVAIS“. Rež. G.Padegimas. Bilieto kaina 50–70 Lt
X.15 19 val. – R.Schimmelpfennigo „ARABIŠKA NAKTIS“. Rež.C.Graužinis. Bilieto kaina 30–40 Lt

VGTU TEATRAS–STUDIJA „PALĖPĖ“
Trakų g. 1
X.11 16, 19 val. – „MANO BRANGIOJI MO...“. Rež.O.Kesminas

TARPTAUTINIS VILNIAUS TEATRO FESTIVALIS „SIRENOS“
X.10 16 val. Kišeninėje salėje – „POLIKLINIKA“. Rež.A. Jankevičius (VšĮ „Menų spaustuvė“). Bilieto kaina 25 Lt
23 val. Kišeninėje salėje – susitikimas su Oskaru Koršunovu ir trupe. Renginys nemokamas
X.11 21 val. Juodojoje salėje – D.Gavenonio, J.Paulėkaitės „UŽDARAS VAKARAS“. Bilieto kaina 30 Lt
X.11 22 val. Kišeninėje salėje – susitikimas su jaunąja režisierių karta (festivalis „Tylos!“). Renginys nemokamas
X.12 19 val. Kišeninėje salėje – festivalio uždarymas. Susitikimas su režisieriumi E.Lacascade’u (Prancūzija). Renginys nemokamas
X.14 19 val. Juodojoje salėje – „8 KVADRATINIAI METRAI“. Rež.G.Ivanauskas (Gyčio Ivanausko teatras). Bilieto kaina 30 Lt
X.15 19 val. Juodojoje salėje – „SPARNUOTASIS MATAS“. Rež.A.Giniotis (teatras „Atviras ratas“). Bilieto kaina 25 Lt
X.16 19 val. Kišeninėje salėje – „ATVIRAS RATAS“. Rež.A.Giniotis (teatras „Atviras ratas“). Bilieto kaina 30 Lt


Kaunas


VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS
Laisvės al. 91
X.11 18 val. solistės S.Martinaitytės jubiliejui – G.Kuprevičiaus „KARALIENĖ BONA“. Dirig.V.Visockis. Bilieto kaina 10–100 Lt
X.12 12 val. – W.A.Mozarto „MAŽOJI BURTŲ FLEITA“, 2 d. muzikinė pasaka vaikams. Dirig.V.Visockis. Bilieto kaina 5–50 Lt
18 val. – J.Kanderio, F.Ebbo, J.Masteroffo „KABARETAS“, 3 d. miuziklas. Dirig.J.Geniušas. Bilieto kaina 15–100 Lt
X.15 17 val. – G.Gladkovo „BRĖMENO MUZIKANTAI“, 2 d. miuziklas. Dirig. J.Vilnonis. Bilieto kaina 5–50 Lt
X.16 18 val. – I.Kalmano „SILVA“, 3 v. operetė. Dirig.V.Visockis. Bilieto kaina 10–100 Lt

VALSTYBINIS DRAMOS TEATRAS
Didžioji scena (Laisvės al. 71)
X.10 18 val. – F. Garcia Lorcos „DONJA ROSITA, ARBA GĖLIŲ KALBA“. Rež.G.Varnas. Bilieto kaina 25–30 Lt
X.11 18 val. – M.Macevičiaus „ANTOŠKOS KARTOŠKOS“. Rež.R.Kudzmanaitė. Bilieto kaina 25–30 Lt
X.15 18 val. fojė – K.Borutos „BALTARAGIO MALŪNAS“. Bilieto kaina 15–20 Lt

Tavernos salė (Kęstučio g. 62)
X.12 15 val. – I.Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež.D.Juronytė. Bilieto kaina 25 Lt
X.15 19 val. – J.Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež.D.Juronytė. Bilieto kaina 25 Lt

Ilgoji salė
X.11 19 val. – T. de Fombelle’io „ŠVYTURYS“. Rež.G.Varnas. Bilieto kaina 25 Lt
X.16 18 val. – I.Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS“. Rež.I.Paliulytė. Bilieto kaina 25 Lt

KAMERINIS TEATRAS
Kęstučio g. 74 a
X.10 18 val. – „SPEKTAKLIS PO SPEKTAKLIO“. Rež.S.Rubinovas
X.11 18 val. – Aristofano „LISISTRATĖ“. Rež.S.Rubinovas
X.12 18 val. – A.Strindbergo, A.Sverlingo „KARŠTAS ŠOKOLADAS“. Rež.S.Rubinovas
X.14, 15, 16 18 val. – F.Rabelais „GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS“. Rež.S.Rubinovas

MAŽASIS TEATRAS
M.Daukšos g. 34
X.10 19 val. – E.Ensler „KATYTĖ „P“. Rež.V.Balsys
X.11 18 val. – A.Dilytės „MĖNULIO KOJA“. Rež.A.Dilytė
X.12 12 val. – „KREIVOS DAIKTŲ ISTORIJOS“. Rež.A.Baniūnas
18 val. – M.Valiuko „SEPTYNIOLIKA“. Rež.E.Prakuliauskaitė-Milinienė

VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS
Laisvės al. 87 a
Didžioji scena
X.11 12 val. – „ŽVAIGŽDĖS VAIKAS“. Rež.A.Stankevičius. Bilieto kaina 8–10 Lt
X.12 12 val. – „DVI PADŪKĖLĖS PELYTĖS“. Rež.E.Piotrowska. Bilieto kaina 8–10 Lt

KULTŪROS CENTRAS „GIRSTUTIS“
Kovo 11-osios 26
„Domino“ teatro gastrolės
X.14 18 val. – premjera: G.Kuprevičiaus „UGNIES MEDŽIOKLĖ SU VAROVAIS“. Rež. G.Padegimas. Bilieto kaina 50–70 Lt

KLUBAS „COMBO“
X.14 19 val. – S.Parulskio „LAUKINĖ MOTERIS“. Rež.K.Smoriginas. Bilieto kaina 30 Lt


Klaipėda


VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS
Danės g. 19
X.12 15 val. – V.Kuprevičiaus „BATUOTAS KATINAS“, 2 v. muzikinė pasaka

LĖLIŲ TEATRAS
Vežėjų g. 4
X.11 12 val. – „KIŠKIO PASAKOS“. Rež.J.Januškevičiūtė
X.12 12 val. – „SVEČIUOSE PAS KLAIPĖDIKIŲ ŠEIMYNĄ“


Šiauliai


DRAMOS TEATRAS
Tilžės g. 155
X.10 18 val. – K.Borutos „BALTARAGIO MALŪNAS“. Rež.A.Pociūnas
X.11 18 val. – H.Figueiredo „EZOPAS, ARBA LAPĖ IR VYNUOGĖS“. Rež.R.Steponavičiūtė
X.12 12 val. – „JONIUKAS AVINIUKAS IR SESYTĖ ELENYTĖ“. Rež.J.Žibūda
18 val. – P.Chesnot „Į SVEIKATĄ, PONE!“. Rež.N.Mirončikaitė
VOKIETIJOS „Dittchenbuhne“ teatro gastrolės
X.13 18 val. – „AUDĖJAI“ (vokiečių k.)
„Domino“ teatro gastrolės
X.16 18 val. – S.Parulskio „LAUKINĖ MOTERIS“. Rež.K.Smoriginas


Panevėžys


JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRAS
Laisvės a. 5
Didžioji salė
X.10 18 val. – „MAMATĖ“. Rež.V.Kupšys
X.11 18 val. – N.Saimono „PASKUTINYSIS IŠ AISTROS KAMUOJAMŲ MEILUŽIŲ“. Rež.G.Gabrėnas
X.12 12 val. – W.Hauffo „MAŽASIS MUKAS“. Rež.V.Mazūras
X.17 18 val. – M.Zalytės „ŽEMĖS MOKESTIS“. Rež.A.Kėleris
Mažoji salė
X.12 18 val. – M.Zalytės „MARGARITA“. Rež.A.Kėleris


Alytus


LĖLIŲ TEATRAS „AITVARAS“
Rotušės a. 2
Lėlių kambaryje
X.11 12 val. – „SPRAGTUKAS IR PELIŲ KARALIUS“. Rež.L.Skruibienė


Utena


KULTŪROS CENTRAS
„Domino“ teatro gastrolės
X.12 19 val. – premjera: S.Sinclairo, A.McCarteno „STRIPTIZO ERELIAI“. Rež.A.Jakubikas. Bilieto kaina 40–60 Lt


Molėtai


KULTŪROS CENTRAS
„Domino“ teatro gastrolės
X.13 18 val. – S.Parulskio „LAUKINĖ MOTERIS“. Rež.K.Smoriginas. Bilieto kaina 30 Lt


Skuodas


KULTŪROS CENTRAS
„Domino“ teatro gastrolės
X.15 18 val. – S.Parulskio „LAUKINĖ MOTERIS“. Rež.K.Smoriginas. Bilieto kaina 30 Lt
 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Lapkričio

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 11 iš 11 
0:49:36 Nov 21, 2011   
Mar 2009 Jul 2014
Sąrašas   Archyvas   Pagalba