Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2010-10-22 nr. 3303

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• ALIS BALBIERIUS.
20
• TRUMPA KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

ESĖ 
• LAIMA PETRAUSKIENĖ.
Archyvinės įdomybės,
arba Ar gali rektorius būti neveiksnus?
9

ATMINTIS 
• Nors „Baltą drobulę“ išleido ne „Baltija“...2

KNYGOS 
• AURELIJA STANKUTĖ.
Veisiejų metraštininkė be grįžimo plano
• DEIMANTĖ DAUGINTYTĖ.
Liūdnumas likti nesuprastam
4
• NAUJOS KNYGOS
• Bibliografijos ir knygotyros centras

LITERATŪRA 
• PRANAS VISVYDAS.
Sandūros su kūryba
1

TEATRAS 
• RIDAS VISKAUSKAS.
Skanaus!
• AURELIJA STANKUTĖ.
Menų spaustuvėje – diskusijos apie scenos menų dvidešimtmetį
1

ANIMACIJA 
• „Tindirindis 2010“ –­ jau greitai1

DAILĖ 
• KAROLINA TOMKEVIČIŪTĖ.
Apie meno paieškas raketų bazėje
3
• KRISTINA STANČIENĖ.
Kultūriniai ir istoriniai Arvydo Pakalkos kraštovaizdžiai

MUZIKA 
• ANDRIUS MASLEKOVAS.
Orkestriniai lenkiško rudens disonansai
• RYTĮ MAŽULĮ kalbina RITA NOMICAITĖ.
„Šiuolaikinė muzika – laisvai“
1

PAVELDAS 
• „Ivano Luckevičiaus kitabas –
Lietuvos totorių kultūros paminklas“

KELIONĖS 
• ADA JONUŠĖ.
Palikite Katmandu!
4
• ARVYDAS VALIONIS.
V. Krėvės-Mickevičiaus sugrįžimas į Azerstaną
1

POEZIJA 
 DALIA JAZUKEVIČIŪTĖ.
40

PROZA 
• INEZA JUZEFA JANONĖ.
Auksinis miestelis
9
• VACLOVAS MIKAILIONIS.
Dešimt minučių
7

VERTIMAI 
• WILLIAM CARLOS WILLIAMS,
JAMES L. DICKEY
• RANDALL JARRELL,
ROBERT BLY

(PA)SKAITINIAI 
• MINDAUGAS PELECKIS.
Sparnai
2

KULTŪRA 
• Audiovizualinės poezijos festivalis „Tarp“
• Šiaulių dramos teatras viešės Vilniuje

SAVAITĖ SU TV 
• SKIRMANTAS VALIULIS.
Vienišiai

DE PROFUNDIS
Iš gatvės koanų:
– gal ne ta koja atsikėlėte iš lovos?
– atsikėliau be kojų...
 
• aš jums nebeskolingas / aš šoku1
• RŪTA ŽENTELYTĖ.
Nieko verta pasaka,
arba Niekas nėra idiotas
1

POEZIJA

DALIA JAZUKEVIČIŪTĖ

[skaityti komentarus]


      * * *

         Juliui K.

      Aš jau labai sena moteris
      (norėtumėte –
      neišdegs)
      bet vis tiek esu savo pačios kūrybos
      klasikė
      Julija Žemaitė
      tik juokingesnė
      mažiau solidi
      bet balta skarele ryšėti
      aš irgi mėgstu
      juk tinka prie juodų akinių
      stiliovai atrodau
      kartą suplojau delnais
      ir visi mano vingių jonai
      išnyko staiga
      niekšai
      jie trukdė rašyti
      troško tik mano šlaunų
      ir kiaušinienės rytais
      sakė kad aš neturiu
      jokios nemirtingos sielos
      tipo aš ją pati išgalvojau
      ir Dievą aš išgalvojau
      nes esu išprotėjusi
      taigi jų jau nebėra
      tų trijų mylimųjų
      išmečiau jų dantų šepetėlius
      puodus ir keptuves
      nušleivotus batus ir jų telikus
      alų
      viską kas man nepriklauso
      dabar taip tylu
      kaip būna tylu tik tada
      kada sninga
      ateik į mano namus
      vienas svogūnas
      degtukų dėžutė
      su velniai žino kurio meilužio
      tel. numeriu
      (pamiršau neatsimenu)
      ateik vakarop
      ir kai manęs nebus namuose
      apžiūrėk sterilų švarų
      šaldytuvą
      tokį lengvutį ir šviesų
      matai
      mano namuose visada vakaras
      užuolaidos tamsiai mėlynos
      sidabruotos mėnuliais
      amžinas vakaras
      amžinas Jeseninas
      nišoje švyti amžinas Če Gevara
      tvirtai mane apkabinęs
      be cigaro be šautuvo
      (nes juk mane apkabinęs)
      mano lovą rasi neklotą
      pilną žaislų
      katė peleninė Renanas
      viena ypač seksova kojinė
      tokia su raudonu raiščiu
      Anarchistės rankraščio sakiniai
      ant mažų apskurusių skiautelių
      po pagalve mirusio
      tėvo maldaknygė
      virš lovos Kristus
      kruvinai nutviekstu veidu
      ir trys Vilniaus mučielnikai
      baltomis tapkelėmis apsiavę
      vaikų nuotraukos paslėptos giliai
      kad jų kas nesužeistų netyčia
      pasėdėk tyliai prie lango
      pažiūrėk į aną aliumininį sandėlį
      balandžius
      lesiojančius rudis dilgynes
      į tą pūkinį debesio šmotą
      ir nieko neliesk prašau
      nei to svogūno
      nei tos degtukų dėžutės
      čia liudijimai
      kad rėkta būta verkta
      gyventa neva
      aš pareisiu vėliau
      nebūk įkyrus
      neklausinėk kada
      juk pareisiu
      tada kai jau nieko rašinėt nepajėgsiu
      nei kalbėti apie tai kas tau taip nepatinka
      visus tuos dieviškumus
      kairuoliškus principus
      matyt, jau būsiu numirusi
      o eilėraščiai dribs man iš
      mano negyvos burnos
      kaip kokios Vingių Jono
      skutimosi putos      * * *


      Gražiausias Vilniuj angelas tas
      kurs be dantų
      kurs mėgsta būti uždarytas areštinėj
      kurs bjaurisi grožiu
      jei nėra grožyje rūstybės
      gyvenimo nekenčia
      bet mirdamas ir mirčiai
      kaišo špygą
      jis tau pašoka tango salsą valsą
      sugniuždo nuodėmėj
      bet vėl išsviedžia
      į niekieno nesuteptą baltumą.
      Gražiausias Vilniuj angelas.      * * *


         Aš išverkiau per daug ašarų
         Širdį draskančios aušros
            A. Rembo

      Per daug išverkta ašarų aušroj
      ir šulinyje tamsos
      jau nebedrįsčiau tau plėšti iš širdies
      nei nuodėmės šventumo
      nei išgąsčio maldų
      žiaurumo geismo –
      tokio lėto
      ir svaigaus
      tik apsivilksiu tavo marškinius
      romėniškus
      ant savo tų dryžuotųjų
      kokiais aprengia nuteistus myriop
      ir šitaip būsime
      kartu
      rankovės tavo tuščios
      krytį pristabdys
      raudona
      tai rudenio spalva
      ruduo beprotis
      pasprukęs iš dangaus psichuškės
      ir jam gražu
      tik kraujas
      tik kraujas ir purvinas vanduo
      tu neliūdėk
      teisėjas apsiriko
      manydamas kad nuteisė mane
      save aš nužudžiau
      žudžiau labai atsargiai
      po vieną lašą žodį
      alpėdama kasdien
      neregimais nuodais
      aš sotinau
      aikštingą savo sielą
      neširsk
      juk aišku
      pasaulis –
      pablūdęs gyvulys
      dabar džiaugiuos
      kaip vis dėlto gerai
      pažvelgti iš viršaus
      į apšviestus
      vėsaus mėnulio
      pasaulio stogus      * * *


      Tai vynas –
      saulėlydį nudažo uždrausta spalva
      tai vynas
      sumaišė tavo mylimą
      vandens geldelę
      ir liepė atsigerti
      tarsi netyčia nemačiom
      tu godžiai gėrei
      tą keistą mišinį
      vandens
      ir vyno sielos
      - - - - - - - - - - - - - - - -
      nubrauk nuo lūpų
      dar dega
      vienas išdavikas lašas
      meilės išdavikės
      meilės      * * *


      Pirma ranka
      kuri išgriebs tave iš tos ugninės upės
      bus Jo ranka
      tu tuo neabejok
      nebus klastos
      juk Dievas tėvas poetus
      dešinėn rikiuoja ir Jis neleidžia
      nuodėmių skaičiuotojams
      jų garsiai skelbti
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Liuciferio ranka staiga pasvyra –
      ir mano atneštas vanduo
      palaisto rojaus rožes


 

Skaitytojų vertinimai


63920. Bukas2010-10-25 11:00
Geri, tikri eilėraščiai (gal kiek išskyrus 3 ir 5). Ypač geras pirmasis, kažkuo nemažai primena Buką... "jie trukdė rašyti/ troško tik mano šlaunų/ ir kiaušinienės rytais" :-))) ir kt. Net nustebino, kad Dalia turi t o k į gyvenimo pojūtį... kurį realiame gyvenime dažnai slepia už sarkazmo, pašaipumo skraistės, net tada, kai degtinė liejasi laisvai... O gal tokį pojūtį galima pasiekti tik po kelių dienų, savaitės? gal. Bet svarbu rezultatas - tikros eilės.

63928. Taip2010-10-25 13:24
Čia poezija.

63937. Elena :-) 2010-10-26 06:12
Skaitau ir jaučiu sudaužytą gyvenimą. Šitiek skaudaus ilgesio tame graudžiame pasišaipyme iš savęs. Gerai parašyta. Šiuolaikiškai ir tikroviškai. Nuplėšta uždanga nuo skaudaus gyvenimo.

63939. gal2010-10-26 11:23
prauliotą gyvenimą?

63940. Elenai apie skaudumą2010-10-26 11:35
Neįžvelgiu Dalios eilėse kaip jūs: "Šitiek skaudaus ilgesio tame graudžiame pasišaipyme". Manau, žiūrite per savo prizmę - tvarkingo, taisyklingo, padoraus gyvenimo prizmę, per gyvenimo, kurį kartais sunku pavadinti gyvenimu... Iš tokio `taisyklingo` gyvenimo kitoks gyvenimas atrodo varganu, skausmingu, netikusiu... ir pan. Bet taip nėra. Argi pirmame eilėraštyje yra skaudus ilgesys? Na neįžvelgiu, nors tu ką... Tai visai kita būsena - plazdančios sielos būsena, vis dar Gyvos sielos būsena, daug gyvesnė nei `tvarkingųjų`, todėl ir "eilėraščiai dribs man iš / mano negyvos burnos". Siela gyva, siela kalba, o `tvarkingieji` nori tame įžvelgti skausmą, nenormalumą, išprotėjimą... Tie, kuriems neduota, teisia tuos, kuriems duota.

63941. Nenusišnekėkite,2010-10-26 11:48
niekas čia nieko neteisia, kiekvienam savo ir kiekvienas savaip, nepirškite kitiems savo gyvenimo programos kaip privalomos.

63943. ...2010-10-26 14:13
Cia eiles?

63945. Likimo ironija2010-10-26 14:22
Miescioniškas paposmavimas, tik tiek.

63946. Girdas2010-10-26 16:02
Suprantu, toks gyvenimas, betgi, Dalia, negi negalime rasti savųjų, kad - matai savo namuose visada vakarą, užuolaidos tamsiai mėlynas sidabruotos mėnuliais, amžinas vakaras, amžinas Jeseninas... Tai kodėl čia ne Rėza, Čiurlionis ar kuris kitas vakaro žavesį aukštinęs kūrėjas?

63951. ko gero2010-10-26 22:24
chrenovas asmeninis gyvenimas negarantuoja geros poezijos

63957. :-))))) Girdui2010-10-27 11:14
O geras: "kodėl čia ne Rėza, Čiurlionis ar kuris kitas...". Klausyk, Rėza - jei išlindai iš tvarto mėšlinais batais ir nori lietuviško mužikiško meno su "pakylėjimais", tai tau ne Dalios eiles skaityti. ;-)

63961. jo, 2010-10-27 11:25
skaityti reikia Če Gevaros eiles. Palydimas Fidelio bel canto.

63964. vatinukas2010-10-27 12:53
poza su poetinem prosvaistem

63968. geradariui :-))))) nuo Girdo2010-10-27 15:03
tai kad ir esu mužikas, tad ir noriu lietuviško mužikiško meno su pakylėjimais be šou ir mat, o tau, geradari, patarus skaitau balta skarele ryšinčios Dalios eiles kaip prisiminimus apie niekšus, kurie troško tik jos šlaunų. Et, stiliova senutė, kuri taip ir neatsigėrė tauraus meilės gėrimo.

63970. girdui2010-10-27 15:10
manau, visai ne senute, sitiek joje kunkuliuoja jaunatvisko entuziazmo, tik todel jai prie sirdies ne koks plevesa, o cegevara.

63971. volodia uljanovas įsižeidęs2010-10-27 16:38
aš dar didesnis neplevėsa. Aišku?

63982. volodiaIULJANOVUI2010-10-28 01:23
ESI SENIAI MIRĘS IR SUPELIJĘS AGENTAS.

63983. tam intelektualui 63957 - tąjam 2010-10-28 01:27
"Klausyk, Rėza - jei išlindai iš tvarto mėšlinais batais ir nori lietuviško mužikiško meno su "pakylėjimais", tai tau ne Dalios eiles skaityti. ;-)" - na, Rėza, šiaip ar taip buvo Karaliaučiaus universiteto rektorius, tad dar neaišku, kuris čia labiau mėšlinais batais maknoja...

63984. girdas - tam...2010-10-28 07:43
ta, tai taip, ten turėjau galvoje Rėzos apdainuotą rausvo vakaro idiliją.

63988. tas inteletualas 639572010-10-28 11:48
Ar jumoro jausmo neturit?.. Manot, nežinau, kas buvo Rėza?.. Bet vis tiek jis - senosios kaimiškos literatūros fone ir kvape. Ir lengviau žiūrėkit į gyvenimą, ne mužikiškai. ;-) O rimčiau man rūpi kitkas... kažkaip neramu: ar ant tos degtukų dėžutės ne mano telefonas??? ;-)

63992. pastebiu -- 63988.2010-10-28 13:03
Ko gero ant tos degtukų dėžutės tikrai tavo telefonas, juk trukdei rašyti, troškai tik jos šlaunų ir dar kiaušinienės rytais. Ot koks besarmatis, aha, dabar atgailauji.

63996. intelektualui2010-10-28 19:24
Rėza? anas klasicizmo išaugintas romantikas? senosios kaimiškos literatūros fone ir kvape? gal mes ne apie tą patį Rėzą kalbame? nors kur jau ten jam, mužikui, iki aristokratiškojo Poetės meilužio, be kiaušinienės neišvirstančio iš lovos:)

63998. 63982-am2010-10-28 22:54
Lenin vsegda živoj, Lenin vsegda s TOBOJ, v gore, v nadežde i radosti!

63999. inteletualas 639572010-10-29 12:02
Vienas žaviausių gyvenimo malonumų: išvirsti iš lovos ir rasti garuojančią kiaušinienę ;-) 50 gr. brendžio, kavos ir pasiklausyti nostalgiškų, a lia Jeseninas eilių arba pianino, prie kurio sėdi pusnuogė moteris, skambesio... :-) Tada gyvenimas toks tikras, išjaustas, ir rytas skaidriai šviesus. Oi, atrodo, susipainiojau... pianinas turbūt iš kito filmo, kitos juostos, viskas persipina. ;-)

64000. inteletualui 639572010-10-29 12:58
Na, mano vaizduotėje tas peizažas, pardon, interjeras kitaip piešiasi... Tiesiog pramerki užtinusias akis sujauktoj lovoj, pagrabalioji ranka šalia lovos stovinčio butelio, su viltimi, kad jame dar kas nors likę, ir pro pravirų durų tarpą matai susivėlusią vakarykštę mūzą, susisukusią į purviną chalatą, greta nešvarių indų pilnos kriauklės daužančią kiaušinius į apskretusios keptuvės kraštą...Gyvenimas irgi tikras ir išjaustas... Net pats suabejoji tuo tikrumu:)

64001. inteligentas2010-10-29 14:36
"Ir kaip aš atsidūriau tarp jos šlaunų?!" - smogė mintis išvydus tarpduryje šitą pusamžę poetę. " Ačiū, kiaušinienės nereikia, brendį vakar išmaukei ligi dugno" - mąsčiau sutinusiais savo smegenimis. Reikia nešdintis iš j o s namų link "Suokalbio", - tariau sau. "Einu vyno", - ištariau garsiai išlipdamas iš sujauktos lovos.

64004. Driežo Katrė2010-10-29 18:07
o šit inteligentui stiliaus pojūčio ir subtilumo pristigo...

64007. šlaunys sudirgusios2010-10-29 22:41
apsisapnavo tas tiligentas. Buvo toks šiltas, kad net iki lovos jėgų neužteko, kur jau ten iki mūsų.

64008. Nors2010-10-30 01:04
vulgarumas – dvasios sąmojus, nesmagu matyti vulgarią moterį, kaip ir girtą.

64009. pritariu Katrei2010-10-30 13:48
Inteligentui "subtilumo pristigo". Į tą patį rytą du vyrai gali žiūrėti skirtingai, turbūt daugiausiai pagal tai, kiek šviesos savyje turi... O jei nebelikę šviesos, tai tada likęs "Suokalbis".

64011. titdakuals2010-10-30 22:52
o suokalbio dar neuzdare?

64014. inteligentas2010-10-31 09:01
Mano atmintyje "Suokalbio" niekas niekada neuždarys.

64020. tatanka2010-11-01 21:08
niekada nelyginkite moters poezijos su vyro pioezija, nes tai yra tik papildymas.

64021. katė2010-11-01 22:14
Siūlyčiau nelyginti vyrų ir moterų (ir jų kūrybos), nes tai yra atskiri, vienas kitam absoliučiai nepažinūs pasauliai. Aš žinau tik tiek, kad vyrai meluoja tol, kol pasiekia tikslą, o moterys meluoja visada, nes joms patinka meluoti.

64022. AišV2010-11-01 22:15
nesupratau, džentelmenai. monterų pasaulį yra tik čiut čiut palygynus su pinigais. to ko jūs norite?

Nejuokinikit -nes tamstų poezija panašiai atrdodo, džentelmentai.

64023. AišV katei2010-11-01 22:21
aš, kai katei esu ant kelių juodai net katės to nežino. Esu prie Jūsų Kojų, gerb. 64021., -- netrinkit stiisstiko.

64024. AišV2010-11-01 22:32
pasakiškas ir nesvietškas gerb. Katės atėjimas Čia. Jei tokią palies kokios sunemoklatūrėsjusio feministės prieš Gerb. Katė, Aš surasiu moteru iš Kinijos/Japonjis, -- būk Laisva Mintyje, Kate. Ačiū. Tamsta apginta jei kas.

64025. AišV2010-11-01 23:00
gal pasikarščiavau, bet mano advokatas pasakė juodai (cool takskazat), dar pinigų išdurnų kvazilieuvių dar bus ..)

Kitą vertus, mano tėtis, mirė nemyėtas kaip aš, ir .. ne ir mano sūnus bando mirt nemylėtaas. --- Keistas kaip tokia bajorų govėda užvigiavo? Gal gerai - GENAI IŠDIDŪS, ne jūsų nosiioms. I think so. jaučiu, tu, kate, mane myli, dar iš anų laikų. Ačiū, Kate. Ačiū, kate -- tai daug Tau reiškia. Aš suprantu

64028. emi&imi2010-11-02 09:25
AišV, išsiblaivyk ir tada pasakyk ką nors ramaus.

66853. Nejau?... :-) 2011-03-18 19:27
Ak, ir kada pagaliau aptiksiu tikras eiles, kurios tarsi uždainuotų sieloj ?....

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Lapkričio

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 6 iš 6 
0:48:50 Nov 21, 2011   
Nov 2010 Nov 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba