Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2003-12-19 nr. 2981

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Ewa Lipska.
PER ŠVENTES
20
• TRUMPAI1
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI2
• KONCERTAI1
• PARODOS1
• VAKARAI
• LTV KULTŪROS LAIDOS
• LR KULTŪROS LAIDOS1

AKTUALIJOS 
• NACIONALINĖS PREMIJOS17
• Gintaras Beresnevičius.
LAURYNAS
5

POKALBIAI 
• NUO PALEMONO IKI EUROPOS SĄJUNGOS MITOLOGIJOS8

PROZA 
• NIJOLĖ KEPENIENĖ.
SALDAINIŲ IR PLAŠTAKIŲ
7

POEZIJA 
• Steponas Algirdas Dačkevičius.
STAKTOS
19

PROZA PLIUS 
• A.V. Lapėlaižiai.
VERTIMAS*
3

VERTIMAI 
• Beras Halperinas.
PASIMATYMAS SU PALANGA

LITERATŪRA 
• Elina Naujokaitienė.
OSKARO MILAŠIAUS KŪRYBA IR CZESłAWO MIłOSZO ESEISTIKA
2

PAVELDAS 
• Margarita Matulytė.
KELIONĖ Į ŠIAURĖS ATLANTIDĄ
5

KNYGOS 
• LIGI LIETUVOS 10 000 KILOMETRŲ
• GYVENIMAS PRIEŠ GYVENIMĄ2
• RUGSĖJO PILNATIS
 NAUJOS KNYGOS2

KINAS 
• Saulius Macaitis.
NE VIEN JŪRŲ NUOTYKIAI
1
• ROBERTO VERBOS FILMŲ RETROSPEKTYVA1

MUZIKA 
• Justė Janulytė.
AR PAKANKA ŽINOTI, JOG TURANDOT YRA?
4

DAILĖ 
• Salomėja Jastrumskytė.
VYTAUTO MOCKAIČIO KOLEKCIJA
3
• Rasa Andriušytė.
TIKROVĖS IR FANTAZIJOS SANKIRTA
2

KAUNO KULTŪROS PUSLAPIS 
• Su Kauno jaunimo kamerinio teatro meno vadovu, režisieriumi STANISLOVU RUBINOVU kalbasi EUGENIJA VAITKEVIČIŪTĖ.
TEATRAS – TAI ŽMOGUS
1

JAUNIMO PUSLAPIS 
• "MANO EILĖRAŠTIS – COOL"21

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Vytautas Michelkevičius, žiūrovas.
FOTOGRAFIJA.DOC
21
• Linas Kranauskas.
"POP REALITY": POPINAMA REALYBĖ IR LEPINAMI KASDIENIAI PERSONAŽAI
6

KALBOS SKILTIS 
• PAGARBA TIK RAŠTU AR IR ŽODŽIU?29

KRONIKA 
• 1:0 ŠIO PASAULIO NAUDAI12
• EGLĖ KAČKUTĖ, "Literatūros ir meno" korespondentė Paryžiuje.
ORFĖJO ŽVILGSNIS
1
• IŠLEISTI DU NAUJI ŽURNALO "VILNIUS" NUMERIAI6

DE PROFUNDIS 
• KAIP AŠ BENDRADARBIAVAU SU LEIDYKLA "TRYS ŽVAIGŽDUTĖS"22
• Rimantas Petras Elena Klusas.
ANT OLIMPO NEBUS IMPO*
7
• Anatolijus Žabunkštis.
PARAFRASOS
1

KNYGOS

NAUJOS KNYGOS

[skaityti komentarus]

FILOSOFIJA

Filosofija : (Antika – Naujieji laikai (R. Descartes)) / Jonas Čiurlionis ; Vilniaus kooperacijos kolegija. – Vilnius : UAB "Petro ofsetas", 2003 (Vilnius : Petro ofsetas). – 87, [1] p.

MENAS. FOTOGRAFIJA

Grafinio dizaino pagrindai / Gintarė Jarašienė ; Kauno kolegija. J. Vienožinskio menų studijų centras. – Kaunas : Kauno kolegijos Leidybos centras, 2003 (Kaunas : KK LC). – 72, [1] p., [4] iliustr. lap. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 9955–586–04–4

Muzika Mažojoje Lietuvoje : lietuvių ir vokiečių kultūrų sąveika (XVI a. – XX a. 4 dešimtmetis) / Daiva Kšanienė ; Mažosios Lietuvos fondas. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2003 (Vilnius : Petro ofsetas). – 518, [1] p. : iliustr., nat., portr. – Santr., angl., vok. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9955–585–20–X (įr.)

Tai kas tas gyvenimas? / Bradley Trevor Greive ; [iš anglų kalbos vertė Lina Būgienė]. – Vilnius : Alma littera, [2003] (Kaunas : Spindulys). – 121, [3] p. : iliustr. – Tiražas [5000] egz. – ISBN 9955–08–405–7 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Belaisvis : apysaka / Skomantas. – 2–asis, patais. leid. – Vilnius : Tvermė, 2003 (Vilnius : Petro ofsetas). – 161, [2] p. : žml. – (XIII amžiaus sakmės). – 1–ojo leid. antr.: Teutonų belaisvis. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 9986–476–37–2

Du skeletai greta : eilėraščiai / Rimantas Vanagas. – Vilnius : UAB "Petro ofsetas", 2003 (Vilnius : Petro ofsetas). – 88, [4] p. : iliustr. – Tiražas [500] egz. – ISBN 9955–534–44–3

Generuotos kalbos mutacija : tekstai / Tomas S. Butkus. – Klaipėda : Klaipėdos menininkų namai, 2003. – 71 p. : iliustr. – Tiražas 507 egz. – ISBN 9986–588–30–8

Lakštingalų liežuvėliai : lietuviški haikai / Tomas Arūnas Rudokas ; [parengė Vidmantas Stačiokas ; dailininkas Sergejus Rybakovas]. – Vilnius : [I. Bieliauskienės įmonė "Knygos skrydis"], 2003 ([Vilnius] : Eikoma). – 152, [8] p. : iliustr. – Tiražas [500] egz. – ISBN 9955–9521–1–3

Mūsų vardas – gamta : eilėraščiai / Antanas Vaisas ; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas : Varpas, 2003 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 395, [1] p. – Tiražas [200] egz. – ISBN 9986–10–113–1 (įr.)

Pažado žemės žybsniai : vizijos Evangelijos takuose, 1999–2001 : [poezija] / Marija Meilė Kudarauskaitė. – Vilnius : Katalikų pasaulis, 2003 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). – 63, [1] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 9986–04–229–1

Po šėtono saule : [romanas] / Georges Bernanos ; iš prancūzų kalbos vertė Galina Baužytė–Čepinskienė. – Vilnius : Katalikų pasaulis, 2003 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). – 325, [2] p. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9986–04–228–3

Povedybinių užribių apžavai ir spąstai : romanas ir novelės / Kęstutis Arlauskas. – Vilnius : UAB Standartų spaustuvė, 2003 (Vilnius : Standartų sp.). – 293, [1] p. – ISBN 9955–488–08–5

Rudenėjančiais tylos takeliais : eilėraščiai / Leonarda Žagaitė–Paršelienė ; [dailininkė Vanda Dūdienė]. – Marijampolė : UAB TeleSATpressa, 2003 (Marijampolė : UAB TeleSATpressa sp.). – 87, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 9986–894–99–9

Šiaulių krašto literatūros panorama : monografija / Bronius Prėskienis ; Šiaulių universitetas. – Šiauliai : Šiaurės Lietuva, 2003 (Šiauliai : UAB Šiaulių knygrišykla). – 556, [1] p. – Tiražas [500] egz. – ISBN 9955–579–12–9

Skubančio šviesa : [eilėračiai] / Bronius Kondratas. – Vilnius : [Lietuvos aklųjų biblioteka], 2003. – 124 p. – Tiražas 200 egz.

Testamentas ukmergiškiams / Danutė Šilinienė. – Ukmergė : Valdo leidykla, 2003 (Ukmergė : Valdo l-kla). – 150 p. – Tiražas [100] egz. – ISBN 9986–853–60–5

Vilkė : apysaka / Skomantas. – 2–asis, patais. leid. – Vilnius : Tvermė, 2003 (Vilnius : Petro ofsetas). – 126, [3] p. – (XIII amžiaus sakmės). – 1–ojo leid. antr.: Pelkių vilkė. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 9986–476–38–0

Vilties žarija : politinių kalinių ir tremtinių poezija / [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. – Jonava : Jonava, 2003. – 191, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas 400 egz. – ISBN 9955–417–93–5

Aklasis žudikas : [romanas] / Margaret Atwood ; iš anglų kalbos vertė Valdas V. Petrauskas. – Vilnius : Alma littera, 2003 (Kaunas : Spindulys). – 583, [1] p. – (XX amžiaus aukso fondas). – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9955–08–413–8 (įr.)

Anykščių šilelis = La Arbaro de Anykščiai : [poema] / Antanas Baranaukas ; [į esperanto kalbą išvertė Petras Čeliauskas ; dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas : Ryto varpas, 2003 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 87, [1] p. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., esp. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9955–9635–2–2 (įr.)

Išsipildymas ne pagal Joaną : romanas ir šešios novelės / Mykolas Sluckis. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003 (Kaunas : Spindulys). – 257, [3] p. – Tiražas 800 egz. – ISBN 9986–39–300–0 (įr.)

Likimo mirksnio šviesa : eilėraščiai / Aloyzas Sušinskas ; [dailininkė Angelija Vekterienė]. – Vilnius : [A. Sušinskas], 2003 (Trakai : Trakų sp.). – 94, [1] p. : iliustr. – Tiražas 150 egz. – ISBN 9955–592–13–3

Meilužiai ir melagiai : [romanas] / Sally Beauman ; iš anglų kalbos vertė Dalė Virginija Jakutienė. – Vilnius : Alma littera, 2003 (Vilnius : Vilspa). – 596, [3] p. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9955–08–390–5 (įr.)

Pia uto: vieniša pora : [eilėraščiai] / Ignas Urbonas. – [Kaunas : Kauno kolegijos Leidybos centras, 2003] (Kaunas : KK sp.). – 79 p. – Antr. p. ir virš. nurodytas aut. slapyv.: Vertigo Necrozak. – Tiražas 150 egz. – ISBN 9955–586–08–7

Poezija = Poems / Janina Degutytė ; atrinko ir vertė M.G. Slavenas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003. – 294, [1] p. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas [450] egz. – ISBN 9986–39–297–7

Trys apysakos / Gustave Flaubert ; iš prancūzų kalbos vertė Ramutė Ramunienė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003 (Vilnius : Vilspa). – 155, [1] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 9986–39–308–6 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Apie žvejį ir auksinę žuvelę ir kitos pasakos / [iš čekų kalbos vertė Austėja Oržekauskienė ; iliustracijos Carlos Busquets]. – Vilnius : Naujoji Rosma, [2003] (Spausd. Čekijoje). – 53, [1] p. : iliustr. – (Klasika mažiausiems). – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9955–06–102–2 (įr.)

Bėk, Zenta, bėk! : [paveikslų knyga] / Otfried Preußler, Karin Lechler ; iš vokiečių kalbos vertė Teodoras Četrauskas. – Vilnius : Alma littera, 2003 (Vilnius : Spauda). – [28] p. : iliustr. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9955–08–415–4 (įr.)

Norų sąrašas : [romanas] / Eoin Colfer ; iš anglų kalbos vertė Vida Karazijaitė. – Vilnius : Alma littera, 2003 (Kaunas : Spindulys). – 237, [2] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 9955–08–395–6 (įr.)

Timo nuotykiai : mano namai : liečiu ir mokausi / [sumanymas: Andrea Dami ; tekstas: Clementina Coppini ; iš italų kalbos vertė Algimantas Gudaitis ; iliustracijos Gaia Bordicchia]. – Vilnius : Alma littera, [2003]. – [12] p. : iliustr. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9955–08–356–5 (įr.)

Vagių karalius : [apysaka] / Cornelia Funke ; iš vokiečių kalbos vertė Adomas Druktenis ; [liustracijos Eglės Gelažiūtės-Petrauskienės]. – Vilnius : Alma littera, 2003 (Kaunas : Spindulys). – 381, [3] p. : iliustr. – (Pasaulinis bestseleris). – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9955–08–406–5 (įr.)

Vilkas ir septyni ožiukai ir kitos pasakos / [iš čekų kalbos vertė Austėja Oržekauskienė ; iliustracijos Carlos Busquets]. – Vilnius : Naujoji Rosma, [2003] (Spausd. Čekijoje). – 50, [3] p. : iliustr. – (Klasika mažiausiems). – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9955–06–103–0 (įr.)

Berto žygiai : [apysaka] / Anders Jacobsson, Sören Olsson ; iš švedų kalbos vertė Alma Braškytė ; [iliustravo Sonja Härdin]. – Vilnius : Vaga, 2003 (Vilnius : Spauda). – 147, [3] p. : iliustr. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 5–415–01701–1 (įr.)

Gyvatės dovana : [apysaka] / Lene Kaaberbøl ; iš danų kalbos vertė Zita Marienė. – Vilnius : Alma littera, 2003 (Kaunas : Spindulys). – 372, [4] p. : žml. – Tiražas [4000] egz. – ISBN 9955–08–417–0 (įr.)

Haris Poteris ir Išminties Akmuo : [apysaka] / J.K.Rowling ; iš anglų kalbos vertė Zita Marienė. – Vilnius : Alma littera, [2003] (Kaunas : Spindulys). – 245, [2] p. – ISBN 9986–02–919–8 (įr.)

Laura ir Aventeros paslaptis : romanas / Peter Freund ; iš vokiečių kalbos vertė Teodoras Četrauskas ; iliustravo Tina Dreher. – Vilnius : Alma littera, 2003 (Vilnius : Vilspa). – 455, [1] p. : iliustr. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9955–08–396–4 (įr.)

Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka. Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Skaitytojų vertinimai


5649. fqwerfqwefqwėrfąėęįąčęįrfaregrdthdrštjėų2003-12-23 23:41
Išleistas "Anykščių šilelis" esperanto kalba. Argi ne šlykštu? Jau lietuviškai kelia pakankamai neigimas emocijas. bet čia tik mano asmeninė nuomonė, su kuria, manau, visi sutiks :)

5715. saimhe2004-01-03 18:52
Nesutiksiu, o ką?

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Lapkričio

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 12 iš 12 
0:46:52 Nov 21, 2011   
Nov 2010 Nov 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba