Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2011-07-08 nr. 3339

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• MARIUS BUROKAS44
• TRUMPA KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

ČESLOVO MILOŠO 100-MEČIUI 
• KORNELIJUS PLATELIS.
Česlovo Milošo gimtadienis Krasnagrūdoje
8
• O Vilniuje – Česlovo Milošo laiptai2

AKTUALIJOS 
• ASTRIDA PETRAITYTĖ.
Gausi ir prieskoninga puota Alantoje
13

KNYGOS 
• SKAISTĖ VILIMAITĖ.
Anapus vėjo
3
 MARIUS PLEČKAITIS.
Pamestos realybės vadelės
4
• PRANAS VISVYDAS.
Staigmenomis ir sąmoju permainingai toks pats
2
• NAUJOS KNYGOS4
• Bibliografijos ir knygotyros centras

TEATRAS 
• RIDAS VISKAUSKAS.
„Skrajojantys“ lėlių teatrų festivalio Kaune prisiminimai
• KRISTINA STEIBLYTĖ.
Kurioje rankovėje slepiasi stebuklas?
1

MUZIKA 
• BEATA LEŠČINSKA.
XV Vilniaus festivalis: su skoniu, be pompastikos
• VACLOVĄ AUGUSTINĄ kalbina RITA NOMICAITĖ.
Atminties laivai

DAILĖ 
• EGLĖ DEAN.
Jaunoji juvelyrika
• KAROLINA TOMKEVIČIŪTĖ.
Įvykio vietoje
3

PAVELDAS 
• REGINA RESNIK BLATAS.
Arbit Blatas

POEZIJA 
• POVILAS ŠARMAVIČIUS3
• DALIA JAZUKEVIČIŪTĖ4
• STASYS JUREVIČIUS4

PROZA 
• JONAS VAICEKAUSKAS.
Šokiai
2

VERTIMAI 
• AKSINIJA MICHAILOVA
• CESARE PAVESE.
Apie mitą, simbolį ir kita
1

(PA)SKAITINIAI 
• MINDAUGAS PELECKIS.
Angelas
122

KULTŪRA 
• Nauji žurnalo „Vilnius“ numeriai

IN MEMORIAM 
• ROMUALDAS KUNCA
1935 – 2011
1
• VALENTINAS KLIMAS
1958 – 2011

DE PROFUNDIS
sėdėjau šalia pasidėjus mylimojo lavoną
verpiau
(Ričardas Šileika)
 
• WOODY ALLEN.
Pinčako įstatymas
2

KNYGOS

Pamestos realybės vadelės

MARIUS PLEČKAITIS

[skaityti komentarus]
Banks I. TILTAS.
Iš anglų k. vertė Elma Paulauskaitė ir Rūta Suchodolskytė.

– Kaunas: Kitos knygos, 2011.

Seniai teko skaityti mokslinę ar šiaip fantastiką. Pamenu tuos laikus, kai „Eridano“ leidyklos knygas rydavau kaip dražę, nemažai žmonių tai daro ir dabar. Jie ne tik aktyviai skaito fantastiką, bet dar ir buriasi į renginius, persirenginėja elfais, žaidžia temines šaradas... Bet dabar ne apie tai. Užsiminiau apie fantastiką, norėdamas pristatyti Iaino Bankso galbūt ne visai fantastinio kirpimo skaitalą „Tiltas“. Pats I. Banksas prie mokslinės ar paprastosios fantastikos knygų pasirašo Iain M. Banks, prie prozos – tiesiog Iain Banks. Rožinė knygelė „Tiltas“ priklauso pastarajai kategorijai.

Romanas pastatytas ant, atrodytų, jau gerokai nuvalkiotų ir nutupinėtų „sapnas – realybė“, „realybė –­ sapnas“, „tikrovė – haliucinacijos“ pamatų. Vis dėlto knyga pirmą kartą išleista 1986-aisiais, prieš 25 metus, kai vėlyvasis postmodernizmas dar nebuvo taip įsibėgėjęs.

Stipriai juntama antiutopinė knygos nuotaika, kur vienas iš trijų pagrindinių veikėjų – Džonas Oras – nežinia kaip į Tiltą patekęs, atmintį praradęs žmogelis, per psichologo sapnų aiškintojo (daugmaž froidisto) konsultacijas besistengiantis išsigydyti nelemtąją amneziją. Sapnuoja Džonas antrąjį knygos veikėją Aleksą, įtartinai panašų į patį Džoną, gyvenantį bent jau išoriškai netotalitarinėje santvarkoje, Škotijoje. Šį knygos veikėją reikėtų laikyti prisitaikėliu hedonistu, sėkmingai tarpstančiu kapitalizmo sąlygose, kuriančiu reikiamas platformas naftos įmonėms. Aleksas mėgsta keisti automobilius, moteris, dievina greitį ir sielojasi dėl didėjančios plikės (šiai knygoje yra skiriama palyginti daug vietos). Dar vienas aš – konanas barbaras, kovojantis prieš mitines būtybes ir pasisavinantis jų auksą. Jis taip pat pasirodo (ne)sapnuose, turi savotiškai patrauklų utilitaristinį mąstymą ir gerai „prisipaišo“ prie Alekso.

Knyga kartais laikoma Dubčeko režimo kritika. Kartais, matyt, dėl to, kad nėra labai aiški ir konkreti, palieka nemažai vietos spėlionėms. Pats autorius, tikėtina, taip pat nori vilkėti paslaptingais Hogvarco marškinėliais: „Galiu tik patarti – netikėkite tuo, ką matote per televiziją ar skaitote laikraščiuose. Šis pasaulis netikras. Tikrąjį pasaulį turite atrasti patys.“

Knygos personažai taip pat savarankiškai atradinėja save ir aplinką. Palyginkime pagrindinių veikėjų mąstymą ir jį lemiančias sąlygas: „Vis labiau susierzinu ir pasipiktinu, nes daugiau nei valandą klaidžioju prieblandoje po aukštomis viršutinio aukšto lubomis. Einu pro tas pačias aklinas nišas (pro senus biurokratus, sustingusius blyškiame akmenyje) ir pro tas pačias sunkias vėliavas (jos panašios į storos medžiagos bures, apsivijusias didelio, tamsaus laivo stiebus), tačiau nerandu nei apskrito lango, nei barzdoto senolio, nei lifto. Vyresnysis klerkas, kurio ilgametės tarnybos ordino juostelės byloja, kad jis yra bent trisdešimties metų veteranas, sutrinka ir kraipo galvą, kai bandau jam pasakoti apie liftą ir žilą liftininką. Galiausiai (daktaras manimi nesididžiuotų) pasiduodu“ (p. 71). Apibendrinus Džono išgyvenimus – beprasmiškas procesas, pagimdytas besąlygiškos totalitarinės Tilto (milžiniško, neaiškios formos ir konstrukcijos darinio) priežiūros, veda į neviltį ir pasidavimą. „Jis toliau dirbo ir gyveno. Mama ir tėtis juo didžiavosi. Jis pasiėmė paskolą mažam butui Kenonmilse. Įmonė, kurioje darbavosi, skyrė pinigų reprezentaciniam automobiliui. Jis atsisakė „Ford Cortinos“ ir įsigijo didesnį ir geresnį – BMW, kadangi jau buvo pasiekęs tam tikrą buržuazinio sugedimo laipsnį. Andrėja jam rašė laiškus, ir jis dažnai prisimindavo tą patį seną sąmojį, rašydamas jai apie automobilius“ (p. 191). Visa tai būtų galima pavaizduoti tokia schema: „Neoliberlizmas à pervartojimas à žmogaus gebėjimo kurti sumažėjimas (Alekso gyvenimas)“. „Bajk viablenti ir atiajk tše!“ – kaip tik lajku pamatšeu dūrklą, pakibusį prie mano rąkos. Sutšiupau jį sviedžeu, o pats griuvau ant grįndų. Tas kaškas, kuris pirmaj šnypžtė, dabar jau sprįgo, duso ir galop nutilo. Nuėjau pasižiūrėti. Pasirodo, taj buvo seubyngos išvajzdos motiaris. Ji ir lajdė į mania strėlias. Viz dar blogaj matšeu, biat pamatytum, kajp atrodė jos plaukaj – tikrų tikreusios žiurkių uodiagos! Turbūt miatų miatus jų niaplovė. Ižtraukeu iš jos giarklės dūrklą ir palikau ją gulėti viajdu į grįdis kraujo klane. Tos bajsios bobos kraujas diagino kajp rūgžtis ar kaškas panašaus. „Tiek to, – numojau rąka, – riajk toleu jieškoti Miegątšios gražuolės“ (p. 162). Barbaras galėtų įkūnyti Didžiosios Britanijos darbo liaudį, gyvenančią atlyginimų ritmu ir vakarais lankančią pamėgtus pabus. Tą paliudytų ir proletariškai netaisyklinga kovotojo kalbėsena. Tarsi didesnio postūmio pastarojo elgesyje ir neįžvelgsi: kovos (darbas fabrikuose), plėšimai (protestai), džiūgavimai dėl sukauptų turtų (džiūgavimas, kad gali išgerti vieną kitą pintą alaus). Nudžiugau radęs ir pamatuotą Margaret Thatcher politikos kritiką, kurios asmenybės populiarumą tuo metu, būkime tiesūs, išgelbėjo kruvinas Folklandų karas.

„Tiltas“ – tai sudėtingas Iaino Bankso proto konstruktas, pateikiantis didelį kiekį klausimų ir kur kas mažiau atsakymų. Fantastikos ir utopinių kūrinių fanai čia turėtų rasti, ko trokšta. Matyt, knyga patiks ir įvairesnei skaitytojų auditorijai – ji įvairiapusė. Tiesa, kiek ištęsta ir kartais skęstanti savo pačios sapnų upėje. Kaip surasti tai, ko nepametei, ir kaip prarasti tai, ko dar nesi patyręs?


 

Skaitytojų vertinimai


69425. vizitor2011-07-11 12:34
gaila, kad apie patį Banksą mažoka. O šiaip tai fantastika - neblogas būdas pridengti toms tiesoms, kurių atvirai rašant nespausdintų leidyklos. Tetcher praktiškai sunaikino anglų gerovės valstybę. Žinoma, ambicingoji chemikė pasidavė "lordo" Hovardo (Ruminijoj ši žydų šeima turėjo kitą pavardę) įtakai, kuris taikė M.Friedman "laukinio kapitalizmo" arba anot Naomi Klein - katastrofų kapitalizmo principus.

69426. beje,2011-07-11 12:38
tetcher valdymoj pradžioje buvo organizuotas didžiausias puolimas prieš visuomeninę organizaciją, Dižiąją jungtinę Anglijos masonų ložę.

69441. kas dėl Anglijos masonų2011-07-11 15:24
sifonų ar sijonų iš-minčių protokolai atvirai šaiposi iš naivių liberalų, kurių ego pasinaudoja tik dar labiau išpūstas ego. O kai savo misiją globalistams (skirkim nuo globalizacijos, kuri vyksta natūraliu procesu) atliks, žodį "laisvė" teks liberalams išmest iš savojo žodyno. Galima būtų laikyti grynu muilo burbulu tuos protokolus, užrašytus prieš šimtą metų,(sako, kad tai Rotschildo kalba per sionistų suvažiavimą) tik keistoka, kad jie šitaip tiksliai pildosi. O dar keisčiau, kai donskiai pradeda įrodinėti, kad jie buvo parašyti caro ochrankės. Tarsi ji būtų tokia nesvietiškai gudri ir ciniška. Gudrumo išsaugoti Rusijos imperiją jai kažkodėl pritrūko. Betgi ir koks skirtumas kas juos parašė. Juk net patys donskiaitomaševskiaisikorskiai savo elgesiu tik patvirtina, kad šio plano laikomasi tarsi kokios neobiblijos. Jei klystu, pataisykit.:)

69443. kas dėl Anglijos masonų2011-07-11 15:35
Mačiau, tiesą sakant, tuos protokolus masonų Didžiosios ložės bibliotekoje-muziejuje. Laiko pačioje pirmoje sekcijoje po stiklu. 1920 m vertimas į anglų kalbą. Juk juose kalbama apie Grand Orient, prancūzų masonijos pajungimą Iliuminatų(B;Nai Brith) tikslams, o atsakomybės už blogus darbus vertimą tikriesiems anglų-amerikos masonams. Taip pat apie tikrųjų ir nepaklusniųjų masonų žudymą "sava mirtimi". Sena šėtoniška taktika. Jei kas Lankysitės Londone, užsukit į Jungtinės Didžiosios ložės FREEMASONS` HALL, Great Queen Street .Nuo 1980 netų britų masonerija buvo žiauriai atakuojama per visus khazarų laikraščius, ir taip, kad net prireikė jiems žmogaus teisių gynėjų pagalbos. Nuo tada atsivėrė publikai, nuo tada turėjo deklaruoti savo priklausomumą ložei, nuo tada viršininkas masonas buvo nuolat atakuojamas, jei į darbą priimdavo kitą masoną. Ir taip valdant Tetcher, kuri vykdė "lordo"Hovardo(Rumunijos žydo) politiką, britų masonai buvo neutralizuoti, trockistiniai elementai ėmė skverbtis į parlamentą, Techer juos apdovanodavo Lordų titulais(apie 200) tada jie prasiskverbdavo į Lordų rūmus, išstumdami iš jų tikruosius aristokrtatus, pasiūlydavo įstatymus apmokestinant žemę taip, kad paveldėtujui labiau apsimokėtų ją parduoti... taip nustūmė aristokratus ir nuo žemės.... Viskas tiksliai pagal sijono protokolus... Tai kas galėtų juos paneigti? Įdomu kiek iš Lietuvos liberalų priklauso Grand Orient masonams?... masoninį Rotary klubą kūrė, kiek žinau ir Zuokas. Gal jis tapo neklusnus, kad toks jaunas ir taip netikėtai sunegalavo?

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Lapkričio

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 6 iš 6 
0:44:59 Nov 21, 2011   
Nov 2010 Nov 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba