Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2011-07-08 nr. 3339

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• MARIUS BUROKAS44
• TRUMPA KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

ČESLOVO MILOŠO 100-MEČIUI 
• KORNELIJUS PLATELIS.
Česlovo Milošo gimtadienis Krasnagrūdoje
8
• O Vilniuje – Česlovo Milošo laiptai2

AKTUALIJOS 
• ASTRIDA PETRAITYTĖ.
Gausi ir prieskoninga puota Alantoje
13

KNYGOS 
• SKAISTĖ VILIMAITĖ.
Anapus vėjo
3
• MARIUS PLEČKAITIS.
Pamestos realybės vadelės
4
• PRANAS VISVYDAS.
Staigmenomis ir sąmoju permainingai toks pats
2
• NAUJOS KNYGOS4
• Bibliografijos ir knygotyros centras

TEATRAS 
• RIDAS VISKAUSKAS.
„Skrajojantys“ lėlių teatrų festivalio Kaune prisiminimai
• KRISTINA STEIBLYTĖ.
Kurioje rankovėje slepiasi stebuklas?
1

MUZIKA 
• BEATA LEŠČINSKA.
XV Vilniaus festivalis: su skoniu, be pompastikos
• VACLOVĄ AUGUSTINĄ kalbina RITA NOMICAITĖ.
Atminties laivai

DAILĖ 
• EGLĖ DEAN.
Jaunoji juvelyrika
• KAROLINA TOMKEVIČIŪTĖ.
Įvykio vietoje
3

PAVELDAS 
• REGINA RESNIK BLATAS.
Arbit Blatas

POEZIJA 
• POVILAS ŠARMAVIČIUS3
• DALIA JAZUKEVIČIŪTĖ4
• STASYS JUREVIČIUS4

PROZA 
• JONAS VAICEKAUSKAS.
Šokiai
2

VERTIMAI 
• AKSINIJA MICHAILOVA
• CESARE PAVESE.
Apie mitą, simbolį ir kita
1

(PA)SKAITINIAI 
 MINDAUGAS PELECKIS.
Angelas
122

KULTŪRA 
• Nauji žurnalo „Vilnius“ numeriai

IN MEMORIAM 
• ROMUALDAS KUNCA
1935 – 2011
1
• VALENTINAS KLIMAS
1958 – 2011

DE PROFUNDIS
sėdėjau šalia pasidėjus mylimojo lavoną
verpiau
(Ričardas Šileika)
 
• WOODY ALLEN.
Pinčako įstatymas
2

(PA)SKAITINIAI

Angelas

MINDAUGAS PELECKIS

[skaityti komentarus]
Kliknaitė J. ANGELAS RIKIS.
– Šiauliai (savilaida), 2010.

GYVENIMO BŪTINYBĖ – IŠLIKTI ŽMOGUMI

Knyga į rankas pateko visiškai netikėtai. Apie Jadvygą, vadinamą aiškiarege, mediume, internete informacijos nedaug, bet Šiauliuose šis žmogus yra žinomas –­ saviems, ieškantiems tiesos, dvasingumo ir nebijantiems pripažinti, kad anapusybė egzistuoja. Žmonės yra pasakoję, kad Jadvygos pranašystės išsipildžiusios ne kartą. Moteris nėra iš tų aiškiaregių, apie kuriuos skaitysime bulvariniuose žurnaluose. Jos knyga rodo tikrus dvasinius ieškojimus. Tai gera ezoterinė literatūra.

Knygos tekstas – poetiškas, lakoniškas, kiekviename sakinyje jaučiamas autorės suvalgytas pūdas druskos. „Su metais daugėja žinių ir patirties. Išmoksti atskirti tamsą nuo nakties. Ryto aušra vėl ir vėl apšvies Žemę – tuo nuostabiu Šviesos žaismo spinduliu Dvasioje“ (p. 3).

Kas yra dvasingumas? Tai „spindinti šviesa, kuri mato viską“ (p. 5). Gal tai susiję ir su ateiviais iš kosmoso? Knygoje Jadvyga pasakoja apie pirmąjį susitikimą su kitos civilizacijos pasiuntiniais, įvykusį 1985-aisiais apie 21 val.: „Mane apšvietė ryški šviesa. Virš namų, toliau į šiaurę mačiau du atskirus raudonai-violetinius rutulius ir... priešais mane, kitoje gavės pusėje, matau „sidabrinius kosmonautus“. (...) Vengiau susitikimo su „kosmonautais“, o gal tai karinio dalinio „lakūnai“. (...) Jie tolo nuo manęs ir didelėje šviesoje išnyko. (...) Vėl pamačiau tuos du raudonai-violetinius rutulius tolstant į vakarų pusę. Man spiegė ausyse, ir jaučiau didelę tuštumą. Praėjus kelioms dienoms atsiguliau į ligoninę dėl karščiavimo“ (p. 5). Po kelių mėnesių Jadvyga vėl pamatė „sidabrinę saulę“, artėjusią ir padovanojusią „sidabrinį apvalų skydą su ornamentais. Buvau palaimoje, nes supratau: man dovanoja kosminę apsaugą. (...) Žiūrėjau pro autobuso langą ir vienu metu mačiau kelias erdves. (...) Gyvenau dvigubą gyvenimą. Bijojau prisipažinti ar papasakoti kam nors, kas vyksta su manim. Bet ateina riba, kaip būtinai nori pasipasakoti. Taip pradėjau rašyti. Iš pradžių buvo lyg žaidimas. Vėliau liko normalu matyti vizijas“ (p. 6).

Pasak Jadvygos, kiekvienas žmogus yra aiškiaregys, tik kartais bijantis nepažįstamoje erdvėje atidaryti duris (iškart prisimenu Aldouso Huxley’o „Suvokimo duris“, 1954-uosius ir grupę „The Doors“, bet apie narkotikus nėra nė kalbos), kurioms reikalinga trejybė – „RAKTAS, o tai žinios, tikėjimas ir žinojimas“ (p. 7).

Jadvyga rašo, kad tik laisvas žmogus gali įgyvendinti kitus pagrindinius gyvenimo dalykus – protą, dorybę ir moralę. „Kryžių uždeda pikti žmonės. Vieni – suklumpa, kiti pakyla ir žino daugiau jau iš patirties. Gyvenimo būtinybė – išlikti žmogumi. Baimė verčia protauti. Gyvenimas – tai kelias, o ne tikslas. (...) Numirti bet kas moka. Reikalinga išmokti gyventi“ (p. 13).

„Ar pastebėjote, kaip žmogus apgyvendinamas rūmuose, bet į vieną kambarį liepia neiti? Va čia kosminiai Mokytojai yra pateikę labai daug žinių. Ta karalaitė yra mūsų sielos buvę gyvenimai. (...) Sapnai –­ mums rašomi laiškai iš tolimos praeities. (...) Angelas suteikia galimybę pasikeisti per ligą, nelaimę, netektį. Tai mokslas, kuris išmokstamas gyvenimo universitete“ (p. 9).
Aïvanhov O. M.
KAS YRA DVASINIS MOKYTOJAS? IZVORO RAŠTŲ RINKINYS NR. 207.
Iš prancūzų kalbos vertė Zigmantas Ardickas.

– Kaunas: Mijalba / Prosveta, 2011.

NESUINTERESUOTUMAS

Omraamo Mikhaëlo Aïvanhovo mokymas – itin žodingas, o ši knyga, kaip ir visas vadinamasis „Izvoro raštų rinkinys“, sudaryta remiantis improvizuotomis viešomis tos pačios temos paskaitomis.

O. M. Aïvanhovas (1900–1986) –­ bulgarų filosofas, mistikas, alchemikas, magas, astrologas, pedagogas, gimęs Makedonijos Srpci kalnų miestelyje. Septyniolikos jis sutiko savo Mokytoją Peterą Deunovą (1864–1944), mokinių vadintą Beinsa Duno. Šis gnostikas Bulgarijoje įkūrė organizacijos, pavadintos Visuotine baltąja brolija, filialą ir už tai 1922 m., kaip eretikas, stačiatikių cerkvės buvo ekskomunikuotas. Mokytojas nenusiminė ir dirbo toliau, teigdamas, kad svarbiausia – žemiškoji bažnyčia, aukščiau –­ Visuotinė baltoji brolija, o aukščiausioji –­ Rojaus karalystė. O. M. Aïvanhovas, tapęs P. Deunovo mokiniu, persikėlė į Prancūziją, keliavo po pasaulį, perskaitė daugiau kaip 5000 paskaitų. Pagrindinė O. M. Aïvanhovo mokymo idėja –­­ kiekvienas, nepriklausomai nuo rasės, religijos, socialinės padėties, intelekto gebėjimų ar materialinės padėties, gali dalyvauti realizuojant naują brolijos ir taikos žemėje periodą. Tai vyksta per vidinį asmens keitimąsi, augimą, tobulėjimą ir harmoniją su dieviškuoju pasauliu. O. M. Aïvanhovas moko, kaip kuo geriau gyventi – tam būtinas idealas, pvz., noras žemėje įgyvendinti Dievo karalystę.

O. M. Aïvanhovo mokymas – gnostinis, jis kalba apie iniciacijas (įšventinimus), be kurių tobulėti yra sunkiau. Juk pagal kosminius dėsnius mikrokosmas su makrokosmu visąlaik keičiasi vietomis, o pagal „amžinąją išmintį“ kiekvienam būtina rasti savo Mokytoją. Kaip tai padaryti? „Labai mažai žmonių žino, kas iš tikrųjų yra Mokytojas. Kai kurie skaitė knygų, kurios pasakoja nepaprastą istoriją: esą Mokytojas yra tobulas, visažinis, visagalis... Jam nereikia valgyti nei gerti, nei miegoti. Jo nepasiekia jokios pagundos, jis leidžia laiką darydamas stebuklus. (...) Didieji Mokytojai tikrai turi išimtinių galių, bet nenaudoja jų tam, kad rodytų stebuklus vėploms. (...) Jums reikia žinoti, kad Mokytojas yra toks pat žmogus kaip visi. (...) Jei sutiksite Mokytoją, žinokite, kad visas savo savybes ir dorybes jis įgijo ne vien per šį gyvenimą. Jam reikėtų dirbti amžius, netgi tūkstantmečius. Gerosios savybės, kurias žmogus įgyja savo darbu, nedingsta tą akimirką, kai jis palieka žemę, tad grįžęs jis vėl jas turi. Taip įsikūnijimas po įsikūnijimo jis kaupia dvasinius elementus, kol vieną dieną tampa tikru šviesos ir dieviškųjų dorybių nešėju. (...) Tikrąjį Mokytoją pažinsite iš jo nesuinteresuotumo. (...) Iš tikrųjų tikras Mokytojas niekad nesisakys esąs Mokytojas. Jis leis jums pajusti ir suprasti, jis neskubės būti pripažintas. (...) Gyvatės galva, tai yra dvasia, aukštesnysis Aš, turi pasireikšti per uodegą, materiją, žemesnįjį aš. Dvasia, kuri aukštybėse yra visažinė ir visagalė, turi pažvelgti į materiją kaip į veidrodį. Štai koks Įšventinimo tikslas: pakeisti materiją, kad ji galėtų atspindėti dvasiai jos tikrąjį vaizdą“ (p. 11–21).

Vienas dvasinis mokymas teigia: visada reikia būti paruošus kėdę Mokytojui –­ niekada nežinai, kada jis ateis.
AMŽINAI ŽYDĖK, ATMINIMO VYŠNIA.
KNYGA APIE EUGENIJĄ ŠIMKŪNAITĘ.
Sudarytojas Alijušas Grėbliūnas.

– Vilnius: Žuvėdra, 2006.

VASAROVERČIAI

Eugenija Šimkūnaitė (1920–1996) –­ žymiausia Lietuvos gydytoja žolininkė, habilituota gamtos mokslų daktarė, nuėjusi tėvo pėdomis, tapusi farmacininke. 1997 m. įsteigtas E. Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondas (www.simkunaites-fondas.lt) remia farmacijos ir vaistažolininkystės studentus bei vaistažolių tyrimo srities darbus. Apie Lietuvos žiniuone vadinamą moterį Henrikas Šablevičius (1930–2004) sukūrė dokumentinį filmą „Žiniuonė“ (1975).

Beveik 400 puslapių knygoje rasime E. Šimkūnaitės pasakojimus apie savo gyvenimą, draugų atsiminimus ir žiniuonei skirtus laiškus, eiles.

„Eugenijos Šimkūnaitės testamentinę valią – ant kapo pasodinti vyšnią – fondo bendraminčiai įvykdė kartu su Botanikos institutu ir Lietuvos sodininkų draugija“, –­ pasakoja Alijušas Grėbliūnas (p. 346). Leidykla „Žuvėdra“ yra išleidusi ne vieną E. Šimkūnaitei skirtą knygą: „Gyvenimo receptai“, „Gyvenimo paslaptys ir lemtys“, „Gyvenimas be tablečių“.

Jonas Trinkūnas be užuolankų E. Šim­kūnaitę vadina „Saulės žiniuone“. 1967–1973 m. suaktyvėjusios kraštotyros sąjūdžio vedliai buvo J. Trinkūnas, Česlo­vas Kudaba (1934–1993), Norbertas Vėlius (1938–1996), Marija Gimbutienė (1921–1994) ir E. Šimkūnaitė. „Eugenija Šimkūnaitė iš karto tapo svarbiausia mūsų judėjimo įkvėpėja. Pačioje pirmojoje Rasos šventėje 1967 m. Kernavėje ji visus mokino kupoliavimo paslapčių ir tiesiog įkvėpė Rasos šventės dvasią, kuri dar gyvavo daug metų. (...) Galiu sakyti neabejodamas, E. Šimkūnaitė buvo Saulės garbintoja. Jos atkurtos lietuvių mitologijos centre buvo Saulė. (...) Pati Žiniuonė yra prasitarusi, jog į mūsų dienas ji atvykusi visai iš kitos epochos“ (p. 280–283).

1970 m. kovo 18 d. per paskaitą apie pavasario šventes (šv. Velykas ji vadindavo Vasaroverčiais) E. Šimkūnaitė kalbėjo pranašiškai: „Kai pasaulis atsiduria kritinėje būsenoje, laikas pasižiūrėti, kur mūsų šaknys“ (p. 282).


 

Skaitytojų vertinimai


69413. selė2011-07-11 08:37
Man priimtina tik knyga apie mokslininkę Šimkūnaitę. Likusios dvi tai, švelniai tariant, keistuolių svaisčiojimai.

69415. runkelis2011-07-11 09:37
"kai tu kalbiesi su Dievu- tai malda, o jei Dievas kalbasi su tavimi - tai šizofrenija"

69417. Ežeras2011-07-11 10:29
Šizofrenija abiem atvejais, beje - deja.

69419. burokas2011-07-11 10:44
Visažinis ateistas ežeras iš Molėtų apylinkių, liaudies gynėjas prie Seimo.

69440. :)Ežeras - burokui2011-07-11 15:10
Taigi ne apie Ežerą daina. Tu geriau apie pokalbius su tuo `Dievu` ką nors paporintum,- gal yra žinių naujų, gal nurodymų kaip gyventi- išgyventi šioje jo sukurtoje ir valdomoje ašarų pakalnėje ?

69442. Ežeras2011-07-11 15:27
Beje, pasirodo Estijoje ~ 70 % gyventojų gyvena "be Dievo". O žinant, kad beveik visi kolonistai slavai dabar jau yra aršūs ( ne ne, ne komunistai) ortodoksai, susidaro vaizdas, kad patys estai,- (o, siaube!) yra BEDIEVIŲ tauta ir degs jie už tai "visi pagalviui` pragare. O štai kokie nors pamaldieji tadžikai-kirgizai už savo pragarišką gyvenimą `čia ir dabar` bent po mirties gaus garantuotai tą nustatytąjį ` nekaltų mergelių` kiekį , na visa kita kas už dabartines kančias ten jiems priklauso. Du keliai - galime rinktis.

69445. kas ČIA PER VELNIAVA?2011-07-11 16:05
KĄ TIK IŠLINDO LANGAS SU DVIEM ŽODŽAIS : CULTURE LT IR PASIRAŠYKIT. Langą uždaryt įmanoma buvo tik nuspaudus OK. Vadinasi pasirašiau. Vadinasi visi mano duomenys žinomi. Internete susiradau, kad tai visiems šitokia prievarta PERŠAMA PETICIJA DĖL INTRNETINĖS VYRIAUSYBĖS (GOV.LT) PERŠAMO ELEKTRONINIO BALSAVIMO. Peticiją pasirašė tokia publika: Siekdami, kad būtų sudaryta galimybė rinkimuose balsuoti internetu, reikalaujame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos Respublikos Seimas: 1) patvirtintų balsavimo internetu koncepciją; 2) priimtų Savivaldybių tarybų įstatymo, Seimo rinkimų įstatymo, Prezidento rinkimų įstatymo, Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo, Referendumo įstatymo pataisas, įteisinančias balsavimą internetu kaip papildomą balsavimo būdą. Informacinis e-peticijos partneris – naujienų portalas „DELFI“. E-peticijos iniciatoriai ir jai pritariantys: Vytautas Grubliauskas - Lietuvos Respublikos Seimo narys Jonas Okunis - Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Petras Auštrevičius - Lietuvos Respublikos Seimo narys Martynas Starkus - Prodiuseris ir laidų vedėjas Edgaras Leichteris - Žinių ekonomikos forumo direktorius Vytautas Vitkauskas - Asociacijos „Infobalt“ prezidentas Darius Mileris-Nojus - Dainininkas, šiuo metu gyvenantis Airijoje Leonidas Donskis - Filosofas, eseistas, kultūros kritikas, aktyvus visuomenės veikėjas Kaip man atsiimti parašą? Ar kreiptis į Nacionalinįo saugumo pirmininką Anušauską? Kas čia su mumis visišką durnių volioja? Ar vėl tas Mykolas OK - Kazarinas su savo atviro kodo Lietuvai (iš Didžiojo Brolio bendro kompiuterio?) siautėja? Ar kiti gavo tokius pranešimus?

69450. beje,2011-07-11 18:10
e-valdžioje, kurios niekas nerinko, dominuoja užsieniečiai. Ar juos pasirinko Donskis savo nuožiūra? Tuoj busim kaip Orwell asprašyta, distanciniu per ekraną valdoma, mankurtų banda. Jei dar ir toliau visi kam reikia tylės ir leis plyšoti tiems, kuriems reiktų patylėti.

69451. martišė2011-07-11 18:27
žmogus yra toks padaras, kuris neturi plėšrūno, kuriam galėtų būti maisto šaltiniu. Todėl iš pačios žmonijos atsiranda nežmoniški rūšies nukrypimai - demoniškos pakraipos protai, kurie savo kolektyvinėm pastangom organizuoja tarptautinius karus ar socialines reformas, taip sumažindami žmonių skaičių biosferoje. :)

69456. g2011-07-11 20:28
.

69458. Durys 2011-07-11 21:47
Visu imtos eksploatuoti tik po F.Kafkos.Va ir Mindaugas nepamini pirminio šaltinio.Genialus "Proceso" epizodas yra per sunkus publikai.Kafaka -ne kiekvienam .Ne ta prasme,kad itin sudėtingas,bet dėl to,kad nepakeliamai sunkus:))))

69459. Kubili\mui-NE2011-07-11 21:48
Partskoliniam -gavnoliniam kubilizmui-NE

69464. martišeeee....2011-07-12 00:07
ei, martišeee, o tau neatrodo, kad mes esam mėsa ateiviams, kurie seniai tarp mūsų?

69467. Durys2011-07-12 00:09
Šiaip apie duris kalbėjo jau sen. egiptiečiai ir kiti išminčiai iš senų laikų, indėnai, pvz., Sibiro šamanai... Kafka tik 1926 parašė Das Schloß, kas dar reiškia ir "spyna". Logiška, kokia gi pilis be durų :)

69468. vargšas tas ežeras2011-07-12 00:20
į jo klaną įstojo Stanas, gal ir Zvonkė greit. Tikras "išsilavinęs", "kultūrėgeris" tas ežeras. Toks mažiukas šaikoviukas, jis man. Tik tiek. Dar durnas tuom, kad čia reiškiasi. Svarbus atrodo jis sau. Oi koks svarbus.

69474. terra2011-07-12 09:57
jūs, žinoma, protingesnis už ežerą, nes čia nesireiškiat :)

69475. terrai2011-07-12 10:29
Terra yra visais būdais ir visada po LM pasklidęs virusas.

69480. .2011-07-12 12:56
pikinė liemenė-terra apgins savo pašnekovą-ežeriuką. Brianas tai galva.

69482. Ežeras2011-07-12 14:26
"D.Grybauskaitė: Bažnyčia atskirta nuo valstybės",- valio, pagaliau turime Prezidentą vyrą!

69483. ežerui2011-07-12 14:55
ar tau pačiam aišku ką čia šūkalioji? Ivanas IV norėjo būt ir bažnyčios galva, Petras I irgi, Stalinas kai kone pralaimėjo kąrą, skuodė kaip didelis į Cerkvę atgailauti ir prašė kad vur popas kvietų apatijos apimtus žmones priešintis vokiečiams ir dvasioje ir fiziškai. Kai popai ėmė įtikinėti žmones, kad visgi reikia gint tėvynę, yvyko sbuklingas persilaužimas prie Stalingrado. Nuo to laiko Stalinas fiziškai nebepersekiojo krikščionių, bet stengėsi pajungt ir jų dvasią sau. Infiltruodavo savus į dvasininkijos luomą, tremdadvo tik pačius neklusniausius arba pastumdavo po mašina... o prie ko čia vyras?

69485. kantistui e2011-07-12 16:54
tas ezeras mulkis ir viskas. bukas ateistas.

69487. Durys2011-07-12 20:38
"Šiaip apie duris kalbėjo jau sen. egiptiečiai ir kiti išminčiai iš senų laikų, indėnai, pvz., Sibiro šamanai... Kafka tik 1926 parašė Das Schloß, kas dar reiškia ir "spyna". Logiška, kokia gi pilis be durų :)".-----Štai šitoji tirada rodo viena-nesuprantate kultūrinių procesų,jei jumim bele kas prie laužo pasnekėjęs apie "duris"(kurių dar net nebuvo) jau yra "šaltinis".Vis tik reiktų įsisąmoninti,kad iki Gutenbergo staklių išradimo,į apyvartą kažkokių šamanų kažkokie sapnai nebudavo įtraukiami dėl menkos auditorijos."Duris" į kuljtūrinę virtuvę įtraukė būtent Kafka.

69491. Durys2011-07-12 23:21
Pačios durys,kaip technologinis išradimas-medija buvo "apmąstytos" tik labai vėlai-tuomet,kai kita technomedija-spausdinta knyga leido milijonams runkelių tai padaryti.Kai milijonai žmonių ėmė "knygiškai" mąstyti,tuomet jie grįžo į praeitį ir padarė klaidingą išvadą,kad prieš tūkstančius metų gyvenę mūsų protėviai buvo į mus panašūs.O jie nebuvo į mus panašūs.Net dabartiniai laukiniai nėra panašūs į mus.:)

69492. Durys2011-07-12 23:34
Štai apie tai ir kalba net pac Makliugenas.Medijos turinys yra kita medija:)Apmąstyti knygiškai duris tapo ymanoma tik atsiradus spausdintai knygai.Tokiu būdu knygos "turinys" yra "durys":)Versti knygos lapus y reiškia atidarinėti duris-lapus už kurių yra dar vienos (durys):)

69493. Durys2011-07-12 23:43
Scenoje knygoje,kurios turinys yra durys vietos atsiras visiems,kaip kokiamtais Oklahomos teatre:)Procesas scenoje,kai pamažu dėmesys sukoncentruojamas į duris geniališkai pavaizduotas Kafkos.

69494. Islamas2011-07-13 00:03
Islamo mokslininkai knygas rašė nuo 7 amžiaus, o Gutenbergo dar nė McLuhano galaktikoj nebuvo, ką čia kalbėt apie Paukščių Taką. Kol vargšai europėnai išrado spausdinimą, pasaulyje (Rytuose) jau šimtus ir tūkstančius metų kaip buvo didžiulės bibliotekos. Ir apie duris sufijai rašė... pasiskaitykit prieš spamindami.

69496. apie Islamą2011-07-13 09:47
čia kažkoks Islamistas bolševiko ežero stiliumi - Islamas, islamas. Nėr toks jau tas Islamas jau snogšibatielnas. Kai pagalvoji, "knygų tautos" - krikščionys, žydai (tada dar nesusipykę) 300 AC sunaikino vieną didžiausių bibliotekų Aleksandrijoje, kurią akumuliavo graikas-europietis Aleksandras Makedonietis (kaip Eurolegitivistas). Toje bibiliotekoje buvo tai, ką ir Kopernikas braižė. O jau to islamo dar nė kvapo nebuvo. Ką jau kalbėt greikiškos manieros kultūros koncentravimą miestuose-valstybėse, kai Rytai dar "pragmatiškai" pensininkus žudydavo, kaip nereikalingus. Fui. Romos Imperijos 60 000 puslapių teisinės kodeksas iki šiol kotiruojamas dabar, o jau Aristotelio, kaip europiečio veikalai islamo buvo interpretuojami ir perduodami net nuežerėjusiai Europai iš naujo. Šiurpoka žeminti Islamą, bet dar baisiau iš jo daryt šarikovinį-ežerinį aplombą.

69500. Islamas2011-07-13 13:02
Aleksandrijos biblioteką sugriovė romėnų imperatoriai (Cezaris, Aurelianas), popiežius Teofilijus 391 m. AD. "Akumuliavo" biblioteką ne pusdurnis Aleksandras, o jo mokytojas Aristotelis, tiksliau, šio mokinys Demetrijus iš Falerono bei Ptolemėjai. Islamo Apreiškimas atėjo VI amžiuje - tada, kai tam buvo laikas. Aristotelis turėjo gausią mokyklą (peripatetikai), kurios sekėjų ir kritikų buvo Islamo filosofijoje, tačiau joje, žinia, būta daug įvairių mokyklų - tai itin turtinga filosofija. Žeminti Islamo nereikia, ir aplombo iš jo nereikia daryti. Tai be galo sudėtingas reiškinys - religija, civilizacija, įvairios kultūros, filosofija, menas, mokslas, teisė, kasdienybė ir t.t.

69503. Islamui2011-07-13 15:53
Įrodyk, gerbiamasai, kad islamas Dievo apreikštas.

69504. ežerui2011-07-13 17:33
o leninas ir Ilfas and Petrovas irgi apreikšti?

69509. Durys to "islamas"2011-07-13 19:50
Islamas,tu nerauki apie ką bazaras vyksta:)Visiškai nesvarbu prieš kiek amžių kas ką rašė ant beržo tošies ar šakėmis ant vandens.:)Nuostabu stebėti žmogų,kuris tiesiog perskaitė Makliugeno įžvalgas,tačiau nesuprato apie ką rašoma.Pabandykite paskaityti W.Benjaminą:)

69511. duris2011-07-13 19:56
Europoje taip pat rašė ir perrašinėjo knygas,tačiau vis viena visi buvo beraščiai.Tačiau "raštingas" žmogus dar nereiškia ir net nereiškia,kad jis gali suprasti(tiksliau->įsisąmoninti) medijos -spausdintos knygos nešamą pranešimą.Knygos turinys nėra tai ,kas joje parašyta.

69514. Islamas2011-07-13 20:20
Durie, Benjaminą, McLuhaną, Virillio ir daugybę kitų seniai teko perkrimsti, nothing new. Baudrillardas dar labai gerai. Bet esmė ne tame. Šumerai, akadai, ir net indėnai savo piktogramomis jau seniai "leido laikraščius" ir rašė knygas. Nieko naujo po saule. Įrodymų nereikia, kad Islamas apreikštas, nors, kita vertus, ST, NT ir Koranas kad tarpusavy glaudžiai susiję, rašome visuose šiuose raštuose, visi tai pripažįsta, nes šių trijų religijų esmė - Abraomo/Ibrahimo/Avraamo mokymas, vėliau apreikštas dar kelis kartus (žydų pranašų, Jėzaus, Muhammado). Taigi arba tiki visom trim religijom (realiai - viena), arba nė viena. Būdamas krikščionimi/judėju, negali atmesti Islamo, ir atvirkščiai. Islamas pripažįsta žydų pranašus, Jėzų, jo gimimą iš nekalto prasidėjimo ir kt. Kas gi dar neaišku?

69515. :) Ezeras2011-07-13 20:36
Del to "nekalto" neaisku...:)

69518. oho2011-07-13 21:07
išlido susireikšminęs pusgalvis ežeras. Pareikš jis savo Šarikovinę nuomonę. Imam ir pasijuokiam, kaip šuniui, tam ežerui.::

Koks tu protingas ežere, šarikovaitėli, bolševikiuk. Ajajajajjajajjajajajjajajjajajaji. Kaip šeima (terra), kaip vaikai (debiliukai)? Ar gerai tamstos vaikams tualetus valyt? Tualetai Vakaruose tai vertybė, sovietinis tualetas gėda. Juk gražiai pasakiau šarikove ežere.

69519. duris2011-07-13 21:14
"Leido laikraščius" gali pasakyti tik "raštingas" žmogus.Nes jis žvelgia į "praeitį".Jau apie tai minėta.Nzn:)Manau,kad tokis beretiškas užsispyrimas nėra šiaip sau."Islamas" pavargo -poteriauti tą patį kožną dieną be abejo -lengviau:)Nu ką-religijos manis nedomina taip karštai,kaip kitus čionai.Aš jom abejingas:)

69520. taigi2011-07-13 21:22
visiškas ligonis tas ežeras. Jam atrodo, kad jis mąsto `dešiniuoju` pusrutuliu, o visi kiti ryškiai pamato, kad jis mąsto tik savo `kairiuoju-boševikiniu` pusrutuliu. Veidrodis toks, tpsknt. Jo klanas irgi pusdiurniai, tad galvoja taip kaip šarikovas-ežeras. Na ir? Siūlau tokiai durnių šeimynėlei - mąstančiai Pasauliui `kairiaisias pusrutuliais` uždrausti viešais reikštis, pagal nusikaltimų žmonijai kodeksą. Ar aplankei ežere bolševikiškai išnaikintų 800 000 lietuvių tėvų kapus per 20 metų. Ar toliau vaidinsi Didvyrį.

69521. Durys2011-07-13 21:23
Spausdinimas įnešė į pasaulį laiko ir erdvės tolydumą.Atsirado praeitis ir ateitis,stačiakampiai namai ir tiesios gatvės ir t.t.Jei "beraščiam " žmogui kiekvienas įvykis turi savo laiką ir erdvę,tai raštingam-neturi.Raštingas žmogus ima gyventi frameworke-apvalkale.Krikščionybė atsirado pamažu žmonėms tampant raštingiems-vienas dievas-viena tiesa,kai pagoniui kiekvienas dievas turėjo savo veiklos sritį-erdvę,laiką ir pan.Visiškai nesvarbu kokie poteriai yra surašyti religijų manualuose.:)Užtenka suprasti,kodėl graikai ar lietuviai kažkada turėjo daug dievų ir kodėl pamažu atsirado vienas:)))

69522. MatemATIKAS2011-07-13 21:36
jau puikiai supranta ,kad laikas ar erdvė nėra "tolydūs".Tačiau raštingi žmonės kaip "islamas" tolydumą laiko savaime suprantamu dalyku:)Todėl tce ir vyksta smagus nesusikalbėjimas:)Durys kalba apie batus,taciau islamas antrina apie ratus:)Islamas yra didis pasipūtėlis,todėl sunkiai mokytinas:)

69524. aha2011-07-13 22:02
na, vyručiai, Islamas nėra toks bukas, kaip ežeras-bolševikas. Jis ir Aristotelį gerbia. Panašus yra varna. Kelia į padebesius žydus (kas natūralu), o šiaip tyliai užjaučia ir objektyvius lietuvius už ežerišką-idiotišką etikečių klijavimą.

Aš, pvz, nesutinku su jo kvazikoncepcijomis apie Teofilį, aš žinau ką kitą. Na jis žino kitaip (čia pasireiškia koks 10 proc. bolševizmo pas Islamą). Aš abejoju, jis užtikrintas. Tai yra negerai. Bet aš džiaugiuosiu - Islamas puikiai kotiruoja vertybėse ten kur nėra Islamo. Faktiškai Islamas yra superdžentelmenas, žinant jo jautrią islamišką vietą.

69526. katalkas2011-07-13 22:28
Islamas mandagiai kalba ir argumentuotai. Komunaras - kas ? Ilfo Petrovo adeptas ezeras.

69527. Islam2011-07-13 23:30
Dėkui. Dar kilo viena kita mintis. Dėl raštijos - žinoma, kad gerai, jog ji buvo atrasta, nors rankraščiai plito labai greitai - viduramžiais persai/arabai/indai viską labai greitai išsivertė ir perskaitė, kas buvo graikų/lotynų, tada išanalizavo, sukūrė savo filosofijos ir kt. mokyklas. Islamas įdomus tuo, kad jis labai greitai plinta gerąja to žodžio prasme - jis nukreiptas į progresą (bet ne technokratinį), tuo pačiu išlaikydamas archaiškas 7 amžiaus vertybes. Islame yra sektų, bet ne tiek daug kaip krikščionybėje, taigi mažas susiskaldymas. Krikščionybė turi kelis didelius minusus, kurie trukdo jai eiti į priekį. Viena vertus, Vatikanas nori valdyti katalikų bendruomenę, kita vertus niekas jam aklai nepaklūsta (išskyrus mažumą). Vatikane yra gera astronomijos observatorija, bet tradicijų nėra - juk popiežiai vienas kitą žudė, rengė kryžiaus žygius, intrigos ir kt. Ta bloody istorija persiduoda šioms dienoms. Reikėtų III Vatikano susirinkimo. O judėjus giriu - jie nėra susiskaldę (išskyrus tai, kad Vilniuje dvi bendruomenės nepasidalino sinagogos:), apsukrūs, mokantys išgyventi, iš jų to reikia pasimokyti. Kartu visos trys religijos ir jų atstovai galėtų pasaulį tikrai padaryti better place. Bet 1) turėtų būti sustabdyti visi karai, 2) be jokių utopijų teikiama pagalbą pinigais ir kitkuo biedniausiems. Jei nors 1 proc. to įgyvendintų, viskas pagerėtų...

69529. to Islam2011-07-14 00:08
na čia ir veltui tu verti kruvinas samanas. Šiaip, tamstai, nereikia karščiuotis. Islamas, kaip civilizacija yra atlikusi visiškai panašią globalistinę funkciją. Ant ko zyzia visi laisvi mąstytojai. Zyzia ant islamo zyzia ant dar šlyštesnio dabartinio globalizmo. Bet anai laikais iki čingischano kodeksinio lūžio (organizacinio pranašumo), islamas ir atlaikė tą žiaurų likimo kirtį. Atlaikė, išliko, bet neteko globalistinio vedamosios funkcijų. Už viską reikia mokėt. Europa tai žiauriai moka už du WW karus, kad turėtum ir islamą suprast. Man dašilo tai, kai skaičiau replikas Al Kaldun. Toks įdomus tipelis-intrigantas. Bet paliko ir Makiavelistinių ir Kantistinių ir pozityvistinių idėjų begales. Kaip Raselas kalbėjo - nieko tas islamas nedavė, po 500 metų eurpiečiai tą patį turėjo. Bet reikia įsiklausyt Al Kaldun valstybinės degradacijos virsmus. Ten tip top aprašyti ežero durniai, terros psichopatės ir totukai propligoniai. Tokį puvimo procesą galme įžiūrėt ir Tunis (ui Kartagina) ir Marakeše ir ypač, Augustino revokuliaciniame virsme Alžyre. Alžyras, supuvęs, kalbu - postAugustininis ir postIslamimperinis. Tą pamatai sienose, kur gyvai sirgo (vers mode) Al Kaldunas. Būk žmogus paskaityk Islamą kitaip. Tai, savo laiku, tokie patys šikniai, kaip ir dabartiniai globalistai.

69530. Islamas2011-07-14 00:33
Islamui nereikia globalizmo, galbūt tam tikriems politikams jo reikia. "Laisvi mąstytojai" - cha. Tunisietis Ibn Khaldūn (1332-1406) - sociologijos, ekonomikos teorijos ir istoriografijos pirmeivis. Toynbee ir kiti vadino jį geriausiu istorijos filosofu. Štai ką Ibn Khaldūn rašė apie ekonomiką ir civilizaciją (dėmesio, Vytauto laikais!): "Kai civilizacija, žmonių skaičius didėja, daugėja darbo. Daugėjant pelnui, daugėja prabangos. Amatams tenka gaminti prabangos daiktus. Jų vertė kyla, todėl pelnas miestuose didėja dar labiau. Didžioji dalis darbo skiriama prabangos prekėms, likusi dalis - tarnauti tiems, kas dirba prabangai. Tuo tarpu iš pradžių darbo esmė buvo tai, kas būtina pragyvenimui" (Muqaddimah, 1377). Ar tai neprimena po 500 metų pasirodžiusio K.Marxo? Deja, į išminčiaus įžvalgas beveik niekas neatsižvelgė...

69532. islamui ir kt.2011-07-14 08:15
Jūs čia kapstote iš išorės, istoriją bei socialines aplinkybes, o visiškai nekalbate apie idėjas, apie tarpusavio konfrontaciją. Aš klausiu, kam reikalingas islamas, jei Dievas apreiškė ST+NT? Kodėl Dievas per islamą apreiškė tai, kas prieštarauja anksčiau jo apreikštiems dalykams? Jūs įsigilinkite į esmę, o ne rašinėkite nesąmones apie tai, kad Vatikane nėra tradicijų arba kad judėjai susiskaldę tik tiek, jog Vilniuje nepasidalijo sinagogos.
T. p. nereikia suabsoliutinti rašto, t.y. tikrovės suvokimo būdo. Dievas gali veikti įvairiausiais būdais. "Užtenka suprasti,kodėl graikai ar lietuviai kažkada turėjo daug dievų ir kodėl pamažu atsirado vienas:))) - pasidomėk, gerbiamasis, jog kažkada buvo pramonoteizmas.

69534. Islamas2011-07-14 09:26
Islamas yra galutinis Apreiškimas, iki Paskutiniojo Teismo dienos. Islamas "netaiso krikščionybės klaidų", kaip kalba neišmanantieji. Tiesiog, matyt, per 600 metų pribrendo reikalas, ir tiek - čia jau Dievo keliai. O jei reikia mano subjektyvios nuomonės, krikščionybė per pirmus 600 metų nugrybavo tiek, kad vėliau įvyko didžioji schizma - juk jau pirmaisiais metais vyko eretikų persekiojimas (arijonai), neapykanta Maniui ir turbūt jo nužudymas krikščionių pagalba, šie kryželioko garbintojai nuo pat pradžių buvo nusiteikę kerštingai. Krikščionybė - keršto (už Jėzaus mirtį) ir antisemitizmo (nužudė Jėzų žydai) religija, visai ne taikos (apie tai kalbėjo pats Jėzus). Islamas - SLM šaknis tai rodo - yra taikos, ramybės, paklusnumo, nuolankumo Dievui religija. Taip, musulmonai irgi pakariavo, tačiau realiai jie sukūrė didžiulę taikią Ummą (bendruomenę). Jos vieningumui niekas neprilygsta, o pedofilijos ir pan. skandalų kaip pas katalikus nerasta. Aišku, labai norint pas visus galima rasti netobulybių - juk visi yra žmonės. Dėl sinagogos taip ir buvo - pats mačiau. Vieni užrakino jos duris su didele cepūra, kitiems teko kitur melstis. Koranui Raštas, Qalam, visatos plunksna, yra labai svarbus. Kaip ir garsas, jo recitavimas. Manau, jums dar reikia tai pastudijuoti. Pramonoteizmas - nieko naujo. Visos religijos siekia monoteizmo, visur yra Praamžis, tačiau nėra Apreiškimo, ir žmonės susigalvoje beleką.

69536. Islamui2011-07-14 10:02
Tamstelė teikiatės juokauti. Štai Dievas dar Pradžios knygoje po nuopuolio apreiškia, kad nusidėjusiai žmonijai gims Išganytojas, "atėjus laikų pilnatvei" jis tikrai gimsta ir miršta, taip išgelbėdamas žmoniją nuo amžinosios pražūties (ir tai vienintelis ir galutinis Apreiškimas), o po šešių šimtų metų ("tiesiog per 600 metų pribrendo reikalas", cha cha) Dievui nei iš šio, nei iš to šauna galvon apreikšti visai priešingą dalyką - kad Jėzus - Isa visai nemirė, kad jis tėra pranašas, taigi islamas eliminuoja esminį išganymo elementą! Apie krikščionybę kaip keršto religiją kalbate netiesą. Ji kaip tik skelbia, kad Dievas yra Meilė, galop prisiminkite paliepimą "atsuk kitą skruostą". Kad visos religijos siekia monoteizmo, pirmąkart girdžiu. Net pagonys su savo tūkstančiais dievukų? T. p. turint galvoj piktojo metodą pulti tai, kas vertingiausia, kaip tik įrodo, kad krikščionybė yra tai, kas reikalingiausia žmonijai. Velniui pakako žmones suklaidinti, kad jokios Išganytojo mirties nebuvo, ir jis paliko juos ramybėj. O kai niekas nebegundo, labai lengva būti geram, nesivelti į pedofilijos skandalus, kurti taikią ummą ir pan.
Čia šiaip, paprastai kalbant.

69539. Islamas2011-07-14 11:10
Taip, Jėzus/Isa tėra pranašas (jis gi sakė, kad yra Dievo sūnus, o ne Dievas), nors ir prie pačių pagrindinių "kotiruojamas", kartu su Muhammadu ir kai kuriais kitais. Juokdamasis, kad Jėzus nemirė, paneigiate esminė krikščionybės doktriną, kad jis gyvas! Taigi ne iš manęs, o iš krikščionių juokiatės. Be reikalo. Mirties nėra. Islamas išganymo neeliminuoja. Daug aiškinti, pasistudijuokite Islamo teologiją ir eschatologiją. -- Skelbdami, kad Dievas yra meilė, kunigai myli berniukus, cha, nejuokinga. Ir dar su biblija kišenėje šaudo nekaltus afganus, irakiečius, anksčiau vietnamiečius ir daugybę kitų tautų. Parodykite man atvejį, kada amerikosai atsuko kitą skruostą :D Pagonys, pvz., japonų šinto, turi tūkstančius dievukų, kaip pasakėte, arba daoizmas irgi tartum pagonybė, bet yra vienas Dao, šamanizme vienas Tengri, lietuviuose vienas Praamžis ir taip toliau. -- Nebūkite kristocentrikas, jis, kartoju, tik vienas iš pranašų, nors Paskutinio Teismo metu suvaidins vieną lemiamų vaidmenų. Beje, Jėzus atėjo kaip pranašas tada, kai žydų religija buvo visiškoje krizėje, dvi kastos kovojo tarpusavyje, tai aiškiai aprašyta biblijoje ir kitur. Religijai reikėjo atgimimo, Apreiškimo atnaujinimo, ką po kiek laiko padarė Muhammadas, tiksliau, Dievas per jį. Susiderinkite savyje teologines doktrinas, tik tada ginčykitės. -- Krikščionybėje keršto elementas labai stiprus, deja, jis nenaujas - paimtas iš žydų, kurių ST/Tanakh pilnas žudynių. Paskaitykit, įsigilinkit, nepulkite kaip pitbulis atsakinėti.

69541. daktaras2011-07-14 11:50
tęskite abu polemistai. Tikrai įdomi ir turininga diskusija. Įtempęs ausis ir akis skaitau. Ačiū. p.s. ( www.padebesiai.lt skurdo ir feministinių trumparegysčių nėra ir ko lyginti su Jūsų polemika). Taigi, lauksime tęsinio.

69542. AišV2011-07-14 12:07
kažkoks žinių exhibicionizmas pas Islamą. Daug žino. Bet.. Reikia žinot ir kitą dalyką.

1.Islamas nėra jau tokia canned virgin. Šiaip visos globalistinės religijos yra panašios. Globalistinė (umminė) intervencija ir tiek. Ir tai yra normalu. Kitas paprastas jau 10 metų žinomas dalykas. Islamas pavojingiausias yra Kremliaus valdžiai. Tiksliau, Maskvos II ešelonui. Islamui sovietų sąjungoje skverbtis pavyko dėl labai hierachizuotos propagandos machinos. Faktiškai jau 1975 musulmonai jau buvo paėmę Ostankiną. Ir Brežnevo skausmingas sprendimas stabdyti islamą Afganistane buvo tikrai desperacinis. Europos pavyzdys: propagandos demokratizacija islamui yra kietas riešutėlis šiaip. Todėl Gorbačiovas ir pradėjo "glastnost". Nes užstrigo Afganistane ir Uzbekistane kremlinai.

2. O Noėjos/Varnos/pasi/.. ir kitų tokie isteriški puolimai prieš islamą ir parodo, kad ši kompanija yra iš gru orbitos. Noėja yra ruselė, o varna yra "Maskvos žydų" įtakotas. Pasi irgi panašaus lygio.

3.Iki šiol islamas yra baisa pabaisa labiausiai Kremliaus valdžiai. Bet ruseliai ir dirba. Kaip pasižiūri rusų socialinius-valstybinius sprendimus, tai net aikčiot pradedi. Čia panaudotos visos priemonės - nacionaliniai judėjimai, nusilpusi krikščionybė, laisvoji rinka, ... O po Putino Š.Kaukazo sprednimų galvoji - rusai rimtai užsiknisę. Dirba kremlius tai ... net prakaitas išpila. Problema ruseliams tikrai rimta yra islamas. Bet prie ko čia Lietuva? Jūs, gerbiamieji, turi daug rimtesnių problemų nei islamas.

P.S. islamo problema, aišku yra globalistams. Visų pirma jautriausiems geopolitiams segmentams. Kinai/Indai irgi įdėmiai stebi islamo judėjimus. Mokosi iš kremliaus veiksmų. Taip kad vyksta tas, kas turi vykti. Nebūtų islamo, būtų kitos problemos ir tiek

69543. Islamas2011-07-14 12:21
AišV`ai, Islamas yra 1) religija ir 2) civilizacija. Kaip civilizacija ji plečiasi, tas tiesa. Kaip religija yra stabili jau 14 šimtmečių, ir, kaip minėjau, skilimų, sektų labai nedaug. Yra šiitai, sunitai, sufijai ir dar smulkių grupių kiek. O Lietuvai Islamas aktualus nuo XIV a.

69544. Islamui2011-07-14 12:25
Jums iš viso nėra jokios prasmės atsakinėti. Ar girdėjote ką nors apie Jėzaus Prisikėlimą?

69546. AišV2011-07-14 12:49
na žinoma, gerb. Islame, kaipgi kaipgis. Nesivelsiu. Čia tik priekaištai naivumui. Šiaip man gaila tų kurie dėl anglų kalbos barjero yra atkirsti nuo informacijos ir palikti ant savo smegenų pasenusios propagandos girnapuses malti. Tik tiek.

Ir dar. Apie Marxą. Nepainiokit, gerb. Islame, struktūralizmo su chudožiko apmąstymai. Jei geriau pasidomėtumėte istorija, žinotumėte, kad tas didžiaisiais virsmo laikai - apie 300 AD, kai skilo judėjai-krikščionys, Irane, tiksliau Pietų Irane, buvo sukurta sovietinio prototipo valstybėlė. Su visomis sovietinėmis regalijomis. O Marxas yra amatininkas. Jis yra, kaip ir LeviŠtrosas. Ident. Marxas yra konfliktų genezės specialistas. Ir bet kokia rimta korporacija (CocaCola, HP ar Shell) naudoja jo tezes savo firmos valdyme. Tai yra visiškai normalu. Gal čia painiojami metodai. Žino idiotai visokie tik Komunistinį Manifestą ir tiek. Tiesiog demokratinis socialinio konflikto sprendimas yra efektyvesnis, nei Marxas/Engelsas sunarstė apie "komunizmo diktatūra". Tik tiek. Bet tai nereiškia, kad Marxo dialektinės antropologinės atvertys (uncover) yra bevertės. Tai yra konflikto metodo pastebėjimai-dėsniai. Juk vienas dėsnis pas Marxą tiksliai įkirstas. Komunizmo fazė atsiras tik labiausiai išsivysčiusioje šalyje. Tuo metu, tai buvo Prancūzija/G.Britanija. Taškas. Viskas. Visa Lenino revoliucija šitame fone nieko bendro neturi su Marxu. kartoju - nieko. Kinų vasltybininkai jau seniai susivokė tame reikale socialinius pokyčių fazes. Kinijos valdžia iki šiol ramiai svarsto, kaip jie ateityje taps I valstybe ir pakeis paradigmatiškia visą socialinį piešinį.

69547. AišV dar2011-07-14 13:13
tiesą pasakius, Aš irgi pasijuntu kartais pokvailis. Sėdžiu su Emma dabar Baltarusijoje ir perkratau savo smegenų vaizdą (messeging). Aš, beje, turiu visą kartoteką II ešelono, kažkur darbe. Juos, šiaip, vadina "Maskvos žydais", nors žydų ten yra apie 30 proc. tiktais. Jie susivienijo į Gazprom finasinį-ūkinį komplexą pagal Japonų ekonomiko prototipus. Štai, todėl jūsiškė VSD, taip įnirtingai kariauja su "čečėnais". Čia reiktų atiduot pagarbą rusų valstybininkams. Savo problemas permesdami jankiams ir ypač jų satelitams - Afganistanas-Kaukazas. Neblogi specai. Mokytis iš rusų kartais reikia tokių šaachmatinių manevrų žarijų rankiojimą atiduoti kitiems. Dar puikus kremliaus vasltybininkų profesionalus darbas yra Kinijos/Š.Korėjos valdyme. Ypač profesionalus yra antiislamiškas judėjimas Rytų Europoje. Na vaikinai iš Kremliaus šūdo nemalo. Kai buvau Pchenjane, negalėjau nesusižavėt rusų valstybininkų tokiais efektyviais manevrais. Ten irgi grožis - žinant, kad Š.Korėja pirmoji pradėjo "šoko terapiją" (Abišalovkė), berods dar 1970 metais ir nepavykus visą ūkį permetė militarams. O US tas laikai buvo tokia pasimetusi, kad .. Ai, nėr žodžių. Užaugo ruseliai. Minske tai labai aiškiai pasimato.

Grįžtu į Californiją - galite neatsakinėt, gerb. Islame. Per Kijevą tiesiai. Pasiilgau ramybės. Darbų irgi kaip neliko. Obama visą globalistinį krūvį permetė Paryžiaus/Londono ašiai, o tie varliaėdžiai yra komiškai pasipūtę. Mačiau Libijoje. Mano pusė kolegų įsidarbino į NATO kuruojamą departamentą.

69548. jona - AišV2011-07-14 13:42
Būnate labai įdomus, kai pats to norite. Saugokite save...

69550. Islamas2011-07-14 14:24
Taip, Jėzus prisikėlė. Ir ką? Argi aš tai neigiu? Islamas to neneigia. Jėzus gyvas. Beje, kai kurie sufijai labai garbina Jėzų ir Mariją. -- AišV`ai, gerų Jums kelionių po mundus imaginalis.

69554. Islamui2011-07-14 15:54
Kaip jis galėjo prisikelti, jeigu jūs neigiate jo mirtį? Mes nesusikalbame. Tai ne aš neigiu Jėzaus mirtį, bet jūs, musulmonai - neva vietoj Jėzaus nukryžiuotas buvo kažkas kitas. Jėzus dėl to ir Dievas, kad nugali mirtį, p r i s i k e l i a. Logiška? O pats tvirtini - Jėzus prisikėlė, bet jis nėra Dievas. Tik nesikoliok šunų vardais, jei gali, ramiai atsakyk.
Beje, nesureikšmink tendencingai islamo. Lietuvai jis nei buvo, nei yra aktualus.

69555. praeivis2011-07-14 16:25
Taip, islamas ne mums. Lietuva kataliku ir ateistu.

69557. Ežeras2011-07-14 17:09
" Logiška?" - aišku, logiškiau nebuna!

69558. Ežeras2011-07-14 17:12
ū

69560. Islamas2011-07-14 17:56
Jėzus gyvas, ko dar norit, telefono numerio? Skaitykit apie mundus imaginalis, Ibn Arabi. Lietuvai Islamas labai naudingas visada buvo - totoriai su Vytautu kartu kovėsi ir iki šiol išlaikė garbingumą, visada tarnavo kaip geri kariai, yra ir garsių mokslininkų, ir t.t. Lietuva, skirtingai su kitomis šalimis (olandais, šveicarais) su musulmonais istoriškai niekada nesipyko. Mūsų priešai buvo rusai, lenkai. Taip pat nevarykit apie Islamo, jis prieš Lietuvą nieko neturi. Geriau pasidomėkit, kiek mūsuose mečečių!

69563. Islamui2011-07-14 21:25
Maladec. Puiku. Noriu telefone number my God.

69565. Islamui2011-07-15 00:59
69563 parašiau ne aš, o tikriausiai nestabilios psichikos Aišvas.
Jėzus, be abejonės, gyvas, bet nereikia rašinėti apie jį fantazijų. Lietuvos totoriai musulmonai čia niekuo dėti, juos tiesiog toleravo Lietuvos ir Lenkijos vadovai. Aš nekalbu apie islamo ir kokios nors šalies santykius, aš kalbu apie islamo ir krikščionybės sąsajas.
Dėl mečečių pasidomėjome - jų Lietuvoje gal penkios, o bažnyčių - penkiasdešimt.

69566. to 695632011-07-15 01:08
na matai. Žmogus ryškiai prisivalgęs haliucogeninių grybukų. Tave aišvu pavadino. Taip ir mečetes skaičiavo ir apie Lietuvos istoriją prisifantazavo. Gailūs čia Lietuvoje likote. Labai gailūs.

69567. .2011-07-15 01:21
Maladec lietuvių kultūra. Rašyk nerašęs, aiškink neaiškinęs. Šunys (69565) loja, karavanas eina. Čia tik pats su savimi (69563-69566) gali pašnekėt. Psichinis tas aišvas. Rašinėja čia visaip. Ir ką jiems čia išaiškinsi. Nebet geresnių grybukų pateiksi iš latvių g.

69568. aha2011-07-15 01:29
laikas čia adminui įsikišt. O tai save įsimylėjusios coliukės/Noėjos su Česlovom taip ir nuveis miegot kaip komunaras ežeriukas su savęs įsimylėjimo sindromu. Oi kaip jų nemyli tas pasaulis, o jos tokios puikios

69569. Islamas2011-07-15 02:27
Oi ne penkios mečetės Lietuvoje, ir kapinaitės musulmoniškos ne penkios... :) Znajmų gal ir nėra tiek daug, bet tikrai daugiau. Be to, ne skaičiuje esmė, o tame, kad tai - kultūrinis paveldas, labai svarbus. Kad bažnyčių daugiau nei 50, o dar turėtų būti kenesa, sinagogos (anksčiau jų buvo tikrai daug) ir kitokie maldos namai. Taigi norinčiam melstis tikrai atsiras kur :)

69572. Durys2011-07-15 04:31
Medijos turinys yra kita medija.Tce aiskinu buduliams,kurie nesupranta ir nesugeba atsirinkti svarbiausiu momentu.Knygos turinys nera tai,kas joje parasyta.Biblijos turinys yra romanas.

69573. Durims2011-07-15 10:21
Biblija iš dalies yra kelionių romanas, su intarpais apie pranašus, giesmių giesmes, bet skaitant tarp eilučių - Apreiškimas. Kodėl? Joje yra Dievo įsakymai/įstatymai. Jie būtina žmogui. Ir jie yra kiekvienoje religijoje.

69574. britva- islamui2011-07-15 10:38
Muchamedas buvo vedęs žydų pirklio dukterį, kurios aplinkoje buvo nemažai rabinų ir rašto aiškintojų. Žydų pirkliams jau tada reikėjo "OPEN SOCIETY" savo prekybai, todėl ir "apsireškė" miegančiam Muchamedui "angelas". Islamas plito toli gražu ne dėl žavingos ideologijos. Jis buvo diegiamas rimbu ir sausainiais. Kalbėjau su Egipto "sentikių" koptų kunigais. Egiptas buvo "taikiai" sumusulmonintas. Tikybos laisvę gaudavo už didžiulius mokesčius. O žudydavo ne už tikėjimą, bet už mokesčių nesumokėjimą. Koptai labai didžiuojasi tuom, kad net sunkiausio suspaudomo metu, Dievas padėdavo jiems dideliais turtais, kad galėtų išlaikyti savo krikščionišką tikėjimą, priimtą tiesiog iš evangelisto Morkaus. Jie turi savo Popiežių ir nedalyvavo jokiuose viduramžių globalizaciniuose karuose. Jie ir dabar laikomi turtingiausiais egiptiečiais.

69575. ei, durys,2011-07-15 10:41
tai kam tuomet tiek daug religijų? Juk Dievo įsakymams apreikšti visiškai pakanka vienos. Be to, jos absoliučiai prieštarauja viena kitai.

69576. britva2011-07-15 11:08
Britva, nusikalbi. Pirmoji Pranašo žmona buvo iš Banū Hāshim klano, arabų Quraysh genties - tai Khadījah bint Khuwaylid (555–619), su kuria gyveno 25 metus iki jos mirties.

69577. pardon2011-07-15 11:09
69576 - turėjo būti *britvai

69578. Islamas2011-07-15 11:11
Yra vienas Dievas ir 7 milijardai religijų, nes kiekvienas žmogus hermeneutiškai savaip interpretuoja Dievą. Todėl ir daug religijų, sektų, o 7 milijardų sektų nėra, nes žmonės buriasi į bendruomenes, jiems reikia bendravimo. Kita vertus, yra Apreiškimo religijos, yra meditacinės religijos, na, ir dar new age likučiai, taigi pasirinkimas platus. O jei nepatinka niekas, pasinerkite į mokslą, jame irgi daug ko įdomaus.

69579. islamui2011-07-15 11:43
Čia išeitų, kad suklysti neįmanoma, ir kad ką beišpažintum, vis vien nueisi pas Dievą. Ar suvoki, ką kalbi?

69580. britva>> AišV2011-07-15 11:46
ką čia tamstyte pripeistinai? Pirmas komentaras aiškiai rodo, kad perneštas yra iš kito forumo. Čia juk nedalyvavo nei pasi, nei Varna, nei Noėja... , jei ką. Kyla įtarimas, kad pats su savimi kalbėjaisi ir islamo vardu. O paskutiniam komentare privėlei klaidų. Tyčia ar netyčia bandei suklaidinti, kad "Maskvos žydai" valdo Gazpromą? Nonsens. Iš dvylikos Putino draugų ir bendražygių geriausi draugai - broliai Rotenbergai (Gasprom labai gražūs ir inteligentiški vyrai) iš dziudo klubo ir dar keli Lningradiečiai, yra skandinavų kilmės, Mileris gazprom vadovas - Vokiečių kilmės.Keletas užsilikusių vokiečių iš Stazi, dar nuo senų laikų, kai Putinas tarnavo Vokietijoje. Peržiūrėjus šiuos asmenis compromat.ru, man ramiau pasidarė. Panašu, kad tai gana sveiko mąstymo žmonės. Bet jei jie "nacionalistai" ir pasisako prieš vienpolį pasaulį, kurį bando užgrobti nesveiko mąstymo žmonės, natūralu, kad jie bando ir juos apjuodinti savimi... :) taip kaip kgb juodina kitus esant kgb... kad sukeltų nepasitikėjimą visais, jei jau jais nepasitikima...

69581. britva>> AišV2011-07-15 11:56
ką čia tamstyte pripeistinai? Pirmas komentaras aiškiai rodo, kad perneštas yra iš kito forumo. Čia juk nedalyvavo nei pasi, nei Varna, nei Noėja... , jei ką. Kyla įtarimas, kad pats su savimi kalbėjaisi ir islamo vardu. O paskutiniam komentare privėlei klaidų. Tyčia ar netyčia bandei suklaidinti, kad "Maskvos žydai" valdo Gazpromą? Nonsens. Iš dvylikos Putino draugų ir bendražygių geriausi draugai - broliai Rotenbergai (Gasprom labai gražūs ir inteligentiški vyrai) iš dziudo klubo ir dar keli Lningradiečiai, yra skandinavų kilmės, Mileris gazprom vadovas - Vokiečių kilmės.Keletas užsilikusių vokiečių iš Stazi, dar nuo senų laikų, kai Put

69582. britva>> AišV2011-07-15 11:56
ką čia tamstyte pripeistinai? Pirmas komentaras aiškiai rodo, kad perneštas yra iš kito forumo. Čia juk nedalyvavo nei pasi, nei Varna, nei Noėja... , jei ką. Kyla įtarimas, kad pats su savimi kalbėjaisi ir islamo vardu. O paskutiniam komentare privėlei klaidų. Tyčia ar netyčia bandei suklaidinti, kad "Maskvos žydai" valdo Gazpromą? Nonsens. Iš dvylikos Putino draugų ir bendražygių geriausi draugai - broliai Rotenbergai (Gasprom labai gražūs ir inteligentiški vyrai) iš dziudo klubo ir dar keli Lningradiečiai, yra skandinavų kilmės, Mileris gazprom vadovas - Vokiečių kilmės.Keletas užsilikusių vokiečių iš Stazi, dar nuo senų laikų, kai Putinas tarnavo Vokietijoje. Peržiūrėjus šiuos asmenis compromat.ru, man ramiau pasidarė. Panašu, kad tai

69583. aha2011-07-15 12:05
toliau klęsti grybukų meniu. Gal vyručiai pradėkite dietos laikyti, visiems tai bus į nauda.

Aplinkos apsaugos minsterija kartu su Muhamedo žmona rekomenduoja.

69585. britva>>2011-07-15 12:27
taip šita 15 metų vyresnė už Muchametą žmona buvo stambaus žydų pirklio našlė, su kuria Muchametas laimingai gyveno 25 metus, o po to ėmė kurti sau haremą vesdamas net senes, draugų našles, kad kuo daugiau prisijungtų teritorijų. Iki to laiko dar buvo gyvi matriarchato pėdsakai daugelyje genčių. Muchametui teko sugalvoti kietą kodeksą moterims sutramdyti savajam hareme.

69586. Britva - 69529. to Islam 2011-07-15 13:17
"na čia ir veltui tu verti kruvinas samana..." Iš tiesų, matosi, kad "islamas" apie krikščionybę nutuokia tik iš antikrikščioniškų pletkų. krikščionybės niekas negali "iš šono" pažinti kaip tik tie, kurie per Šv.Dvasią, žingsnis po žingsnio, įgauna krikščionišką patirt. Apie "kerštingą" krikščionių Dievą gali kalbėti tik tie, kurie savą sampratą projektuoja į kitus. Keršto dievas egzistuoja Senajame Testamente, o islamas yra apie 70 procentų Senojo Testamento, kuris tėra "užmigusių giliu miegu Adomo ir Ievos bei jų palikuonių sapnas/iliuzija. Apie tai kalbama Pradžios knygoje Nežinau ar kas nors Lietuvoje turi neišcenzūruotą Bublijos verimą. Užsienyje man buvo patekusi į rankas Amerikos lietuvių versta Biblija, kurioje radau žodžius, kad po nuopolio. paragavus vaisiaus nuo "Gero ir blogo pažinimo medžio" Adomas ir Ieva "užmigo giliu miegu". ir toliau jau jie ir jų palikuonys gyvena sapno/iliuzijų pasaulyje. Prabudimas įvyksta jau tik Naujajam Testamente. O juk šitie keli iškastruoti žodžiai radikaliai keičia visą esmę.

69587. Britva - AišV2011-07-15 13:45
tai ką, paplojai Lukošenkai ir jau pavargai? :) važiuji į Kaliforniją iilsėtis iki kitos globalistinės komandiruotės? :) Šoko terapiją ne Abišala sugalvojo, jei ką. Nepūsk miglų ir skaityk Naomi Klein "Katastrofų Kapitalizmas arba Šokų doktrina" . Puiki žydų autorė. Talkino jai apie 50 rimtų specialistų................... Gal galėtum savo kai kuriuos teiginius paaiškinti? Ar mums juos traktuot kaip neadekvataus proto išraišką: """ Juos, šiaip, vadina "Maskvos žydais", nors žydų ten yra apie 30 proc. tiktais. Jie susivienijo į Gazprom finasinį-ūkinį komplexą pagal Japonų ekonomiko prototipus. Štai, todėl jūsiškė VSD, taip įnirtingai kariauja su "čečėnais". Čia reiktų atiduot pagarbą rusų valstybininkams. """"" O kaip ten su jūsiškiu mosadu ar cžv? :)

69593. islamas`ui2011-07-15 16:18
o kaip su Mormonų "biblijos" apreiškimu? vienas prie vieno King James Bible stiliumi parašytu?

69594. Islamas2011-07-15 17:21
Aš palaikau Tradiciją, o ne naujuosius religinius judėjimus. Mormonai, jehovininkai, scientologai, munistai ir visi kiti nėra Tradicija. Kalbu apie krikščionybę, judaizmą, budizmą, hinduizmą, sikhizmą, džainizmą, zoroastrizmą ir pan. Britva, tu gal kulkuliatorius? 70 proc. Islamo (gal Korano?) - iš ST? Briedas. Korane parašyta, kad jis yra Apreiškimas, ankstesnių Apreiškimų tąsa ir įrodymas, kad Dievas žmonių nepamiršta. Niekas nieko nenusirašė, tai yra vienas ir tas pats Dievo Apreiškimas. Jei nematote panašumų, o tik skirtumus,vadinasi, žvelgiate ne per tuos akinius. Imkite Meistrą Eckhartą, kokį nors sufijų, pvz., Ibn Arabi, ir žydų mistiką (Rambamą, pvz.) ir sulyginkite: jie rašo tą patį, nors vienas kito nekopijuoja. Jie visi remiasi vienu Apreiškimu, iš vieno Dievo. Daugiau dievų nėra, yra tik visokios hierarchijos, angelai, džinai ir kt. (kitose tautose vadinami kitaip). -- Mormono knyga yra nusirašyta nuo seno romano, o King James jehovininkų vertimas yra šališkas, neteisingas, jame visur vietoje žodžio Dievas ar Viešpats yra Jehova (YHWH nėra Jehova, tai mįslė, kvadratas...)

69595. Islamui2011-07-15 17:55
Neužkalbinėk dantų. Islamas nėra jokia "kitų apreiškimų tąsa", o neva pataisymas iškraipyto apreiškimo. "Musulmonai tiki, kad Jėzaus skelbtoji Evangelija jo sekėjų dėl neišmanymo ir piktavališkumo buvusi subjaurota, todėl musulmonams remtis esamomis Evangelijos redakcijomis draudžiama" - E. Račius, mūsų islamo žinovas. Na, apie mormonus, jehovininkus, scientologus nėra nė kalbos.

69596. Islamui2011-07-15 18:11
Primenu dar kartą, kad tikroji Evangelija išaugo iš Senojo Testamento, buvo išpildyta Kristaus, ir daugiau nėra jokių apreiškimų. Nekniedink čia savo eretiško islamo.

69597. britva - islamas2011-07-15 18:40
jei Istorija būdavo tendencingai perrašoma visais laikotarpiais, nereikia manyti, kad Biblija, kaip ideologija, nenukentėjo ir šiais laikais nėra perrašoma iškraipant. Henrikas VIII rašė savo Bibliją, Petras I savo, King James buvo rašoma Kromvelio religinės revoliucijos metu, po kurios Britanija atsivėrė žydams. 19 a 50 Britų mokslininkų surašė dar naujesnę, revizuotą. Kabalistai aiškina, kad tik jioe žino raktą, aiškinantį S.T. paslaptis. Su Islamu buvo irgi ne kitaip. Gal šiek tiek arčiau tiesos yra viduramžių krikščioniškieji mistikai.

69598. britva - islamas2011-07-15 18:45
gerai, tai hgal paaiškink, gerbiamasis, kaip tame Islamo apreiškime aiškinamas žmonijos išganymas?

69599. britva - 2011-07-15 19:57
Liuterio protestantai iš Biblijos pašalino 7 knygas. Man į rankas emigracijoje buvo patekus Biblijos variantas su keturiom papildomom netradicinėm Knygom:Monasėjaus, 3,4 Ezdros ir dar viena, kurios nepamenu. Labai gerai pamenu kokį įspūdį man paliko žodžiai Pradžios knygoje apie tai, kad paragavę uždrausto vaisiaus, Adomas su Ieva nenumirė, bet "užmigo giliu miegu". Ir toliau jau dėstoma jų šeimos iliuzijų/sapno, kitaip tariant, ego istorija, nes niekur nebekalbama apie prabudimą. Apie prabudimą kalba tik NT ir pranašai. Taigi, paragavę uždrausto vaisiaus nuo blogio pažinimo medžio, Adomas su Ieva susitapatina jau ne su dvasia, bet su kūnu, pasijunta nuogi ir atsiskyrę nuo Dievo, slepiasi nuo jo... o tai tik ir įrodo, kad jie pasuko klaidų-vargų-išbandymų keliu. Gal būt Toros garbintojams nepatiko šie žodžiai ir jie juos pašalino. Ir kaip tik tuom įvedė didžiulę painiavą. Tiek katalikams, tiek žydams, tiek protestantams nebesuprantama, kodėl Dievo sukurtas tobulas žmogus galėjo šitaip nupulti, suvedžiotas kito Dievo sukurto padaro. Išganymas ir yra prabudimas nuo šio ego sapno. Tik Jėzaus Kristaus aynešta Geroji Naujiena atskleidžia susipainiojusiam žmogui visą tiesą apie jį: Jis nėra su kūnu susitapatinęs ego, paskendęs nuoidėmėse, bet jo tikroji tapatybė yra Dvasia - Dievo Sūnus, šventas ir nekaltas, toks, kokį Dievas sukūrė pagal savajį paveikslą.

69600. Durys2011-07-15 20:40
Tingiu kotais siandien katais literaturiskai intriguoti.

69601. žmogus iš Mėnulio2011-07-15 21:29
perskaičiau komentarus ir nesupratau. O kas čia yra kgbistai, globalistai, latvistai, penktoji kolona, žydai, bolševikai, tikintys, islamistai, rusofilai, rusofobai, išdavikai, homosovieticai, globalistai, neadekvatūs, žydšaudžiai, partizanai, okupantai, fašistai, demokratai, liberalai, vagys, korumpuotieji ir t.t. ir pan. Manau niekas išdėst jau nebeįstengų. Fantazija dalykas rimtas

69603. Islamas2011-07-15 21:49
Britva, geras klausimas. Per Paskutinįjį Teismą vyks išganymo, kvailas žodis, bet ką su jumis darysi, procesas. Plačiau pasiskaitykite Islamo eschatologiją. O E.Račius, su visa pagarba jam, čia ne visai taip pasakė, iš konteksto ištraukėt ir, atrodo, jau viską apie Islamą žinot, a? Nereikia kristocentrizmo, kuris XXI a. tolygus EU/USAcentrizmui. Krikščionys - tik nesusipratę žmonės, kuriems kasdien penkis kartus melstis ar duoti 10 proc. algos vargšams - absurdas. Musulmonams tai - norma. Ne todėl, kad būtina, o todėl kad suvokta, kokia iš to nauda: jų visuomenė tampa laimingesnė nuo tokių dalykų. Jėzus niekur nesakė, kad jo Apreiškimas paskutinis, o tai, kad jis prisikėlė, nereiškia, jog Apreiškimas negalėjo būti ir po jo. Muhammadas - paskutinysis Pranašas, Pranašų Antspaudas iki Paskutiniojo Teismo.

69604. Durys2011-07-15 22:09
Vyskas yra chunia ir daug kas yra tiesiog poxui:)Išgirau nepaprastai poetišką derinį būtent per "russkoje radio"-čili naujoji dainelė tiesiog yra nuostabi. "Na romaškovom polie-v sierdcie mojom- ya nie būdų gadatj -liūbyš yly nie liubysh-Na romaškovom polie-v sierdcie mojom-ty so mnoj cielovatjsia būdiešsh.

69605. Durys2011-07-15 22:10
Super:)Ania?:)

69606. Slenkstis - Durims ( russkoje Durys - dura, ania)2011-07-15 22:42
Niekalas visa ta slaviska pop estrada. Russkoje radijo - briedas totalus. Atsijunk nuo jo - stogas tavo nuvaziuos galutinai.

69607. durys:)2011-07-15 23:20
Aik tu nakui:)Esi aulas kowiANCKAS:)

69608. Arba2011-07-15 23:22
The baseballs-this love:)

69609. slenkstis2011-07-15 23:23
Pats aulas, durininke tu russkoje radijo.

69610. Durys2011-07-15 23:27
Russkoje radio-fsio budiet xorosho :):)

69611. :)2011-07-15 23:44
Nori but sudauzytas,supistas kowianckas sutrauka?Aik henytei pinpala paciulpk:)Ar venckienei anala paplatink:)

69612. Durys2011-07-15 23:46
Tiek to-draugaujam toliau:):):):):):)

69613. Angelas pagal Peleckį2011-07-16 00:14
davaitie žyt družno. A?

69614. Durys2011-07-16 00:18
Zytj druzno my nie budoiem............:)Nemegstu buduliu:)Ypac-kowiancku.

69615. :)2011-07-16 00:32
Acipalaiduok,paviano valentinaviciuas klapciuk.Bosas seka tavo rasliavas:\)Gausi savo dali :)..................:))))))

69616. adm.2011-07-16 00:35
Gana, ponai. Miegokite.

69617. durys2011-07-16 00:38
Labanakt............

69621. Islam2011-07-16 12:23
Nešiukšlinkit.

69622. islamui2011-07-16 15:04
Niekas čia tiek nešiukšlina, kiek tu.

69625. kultūros armagedonas pas "islamui" prisirijusiam grybukų iš latvių g. (nauja porcija)2011-07-16 22:05
nuo šiol: "...kowianckas sutrauka?Aik henytei pinpala paciulpk:)Ar venckienei anala paplatink:)..." - vadinsim normalia kultūrinio pokalbio praktika. Tai bus tipizuotas katalikų bažnyčios kreipinys pakabintas Archikatedroje bazilikoje.

69626. islamui2011-07-17 09:08
Kuo čia dėtas aš? Pats su savo sėbrais prišiukšlinai, pats ir kuopk.

69627. britva - armagedonui2011-07-17 10:09
aš taip pat manau, kad šis šiukšlintojas turi grynai politinį motyvą paskatinti svetainę įsivest cenzūrą ar privalomą registraciją. Neapykanta Venckienei išduoda ir užsakovus...

69628. adm.2011-07-17 10:47
Venckienė nėra mums joks etiško elgesio etalonas. Prašome be tokių pavyzdžių. Ačiū.

69629. nešiukšlink savo durnumu ir pasipūtimu - "islamui"2011-07-17 13:53
"... Niekas čia tiek nešiukšlina, kiek tu....".
Tamstos šiuškšlės yra budulinio narkomano fantazijos vaisiai.

69632. islamui2011-07-17 19:24
Ko taip niršti? Nepriskirk visų komentarų man. Jei atidžiau pažvelgtume į paties atsakymus, į išsisukinėjimą ir akių dūmimą, tai tas vargšelis 611 ir dar kai kurie kiti, žiūrėk, kad tik nebūtų švaresnės dūšios už patį. Taip kad užsičiaupk.

69633. ėch, islamui, islamui2011-07-17 19:50
pasidėk veidrodį prieš save vieną kartą. Niekas į tave nekreipia dėmesio. Dabar XXI a. jei ką. O į kliedesius, paranojiškas/šizofrenines nuomones ir debesėlių kalimą prie šlatienos bei labai didelį susireikšminimą sureaguoja. Jautrūs tie menininkai "vienok". Jautrūs. Kitur tiesiog būtum elementarus chronius Igoris. Teisingasis Igoris, kovojantis su hitlerininkais. Ir galėtųtis tamstos.

69634. AišV2011-07-17 22:27
drąsiai šaudai, britva. Duodu kepurę prišikt, kad ateityje šaudysi ir taikliai. Tik prisimink, Dakotos-Nevados kaubojų taisyklę: kad ir būsi pripažintas Geriausiu Šauliu, neužmiršk, kad visiškai netoliesia yra šaulys, kuris šaudo taikliau už tave.

P.S.Nenoriu veltis dėl Rusijos su Tavimi, gerb. britva. Nesu Aš mainstreame rusijos klausime. Ir nelabai yra noro. Rusija yra maža ir pakankamai neįtakinga šalis bendru Pasauliniu masteliu. Nebe tie laikai. Visas Pasaulis juodai persiconfiguravo. Tik tiek. O Californijos Aš nemėgstu, kaip vietos. Bet ji patinka žmonėmis. Ten net tokių britvų pilna. Na yra ir komunarų (pagal jus bolševikų) ežerų. Bet kaip ten visko įvyksta. Tik reikia ten patekti laisvai, laisvu, laisvam, laisvėje ir viskas bus tada įdomu ir vykusiai.

69635. britvai2011-07-18 01:05
Prašovei pro šalį. Jėzus negali būti šventas ir nekaltas, jei yra kūne, nes visi kūnai - netobuli, pūvantys, yrantys, ir, kaip žinia, nužudomi arba tiesiog mirtingi. O va Dvasia - taip, nemirtinga. Tik nepainiokime šių dviejų dalykų. Kaip žmogus Jėzus buvo įprastas žmogus, tik turėjo žymiai daugiau galių nei kiti - dėl dieviškos Dvasios. Jis buvo Pranašas. Tai tiek. Britva, logikos vadovėlį (kokio E.Nekrašo ar anglišką) paskaitinėk, kalbą paanalizuok, pasivitgenšteinizuok :)

69638. Noė2011-07-18 08:50
Mp, čia tu rašinėji savo arijoniškas erezijas, ar ne? Nevitgenšteinizuok žmonių, ne Vitgenšteiną reikia skaityti, o Šventąjį Raštą. Galų gale jei pagal logiką - tai kaip Dievas gali būti visur, o mirtingame kūne - ne? Evangelijoj rašoma, kad Jėzus buvo visu kuo į mus panašus, išskyrus nuodėmę. Va po mirties jo kūnas tikrai tapo nemirtingas, toks, kokiu ir mes prisikelsime. Jeigu ne Jėzaus mirtis už mūsų nuodėmes, mes dangaus neregėtume. O tu, "angele", neigi tą mirtį.
Ne viską dar pasakiau. Čia dar reikėtų kalbėti apie Jėzaus prigimtis ir t.t.

69644. britva - anonimui (islamui?) 2011-07-18 10:53
teisingai Noe pasakė, kūnas nėra nei blogas, nei geras, jis neutralus. Tai tik priemonė. Paklydimai atsiranda iš klaidingo suvokimo. Kūno pojūčiai riboti, todėl susitapatinęs su kūnu protas gauna klaidingą info. Susitapatinus su dvasia informacija gerokai praplečiama. pirmas ir pagrindinis laisvos valios žingsnis - tapatybės pasirinkimas. Susitapatinęs su kūnu protas ima kurti iliuzinį EGO pasaulio ir svęs jame suvokimą. Jėzus turėjo kūną, bet jo prote nebuvo njieko, kas būtų ne nuo Dievo. Mūsų protai, o protas - dvasios veiklioji dalis, užblokuoti ego iliuzinėm mintim. Adomo ir Ievos nuopolis, tai, kaip sakiau ir buvo tikrosios savo tapatybės, tapatybės su Dievu - Dievo sūnumi, praradimas. Jėzus mums atnešė "Gerają Naujieną", tai, kad mes nesame vien kūnai, bet kad mūsų tikroji prigimtis yra dieviška. Musulmonai tebegarbina Dievą vergiškai. Atmesdami Jėzaus Kristau dieviškumą, jie atmetė ir savo dieviškumą, todėl jų tikėjimas nepakilo už ego ribų. Ego mąstymo žmogus savo AŠ projektuoja į Dievą ir todėl mato Dievą pavydų, kerštngą, pasirenkantį ką mylėt ir ką nubausti... ir t.t. O juk Pradžios knygoj Dievas džiaugiasi sukūręs TOBULĄ PASAULĮ ir žmogų pagal savo pavyzdį. tad iš kurgi tie netobulumai? Aišku, kad iš atsiskyrusio nuo Dievo proto. Atsiskyrimo nuo Dievo nėra ir negali būti, vadinasi toks mąstymas yra iliuzinis ir kuria iliuzinę pasaulio sampratą. Todėl ne pasaulį reikia gerinti ir keisti, bet savo Pasaulio MATYMĄ. Šito nesuprato Šliogeris, psilikęs su savo ego matymu, nors cituoja Boudiljardą, kuris kalba apie TIKRĄJĮ matymą, Kristau viziją.

69646. britva - AišV2011-07-18 12:05
aš tesu EMIGRACIJOS PRODUKTAS. už mano pažiūras atsakingi "socialiniai inžinieriai", besirūpinantys "laisvu darbo jėgos judėjimu", visuomenių "destruktūrizavimu", tautinių valstybių naikinimu. todėl visiškai nesistebiu, kad Kalifornijoj tokių kaip aš daug. Jų tiktai daugės. kaip suprantu, ir tokių kaip AišV Kalifornijoj nemažai, kurie "saulę" į Baltarusiją neša jau iš Vakarų, kaip ir Simonko, beje. argi trockistų ir neotrockistų idėjos ne bolševikinės? kodėl ežerą vadini bolševiku, o ne save? Tai viena, o kita - nenuvertinčiau taip Rusijos. Paskaityk aškenazo Jack Bernstein straipsnį THE LIFE OF AN AMERICAN JEW IN RACIST MARXIST ISRAEL thepeoplesvoice.org . Paneik jo įrodymus, kad egzistuoja politinis trikampis. Mano nuomone jis egzistavo iki Obamos, nes straipsnis rašytas 2006.. Dabar reikalai šiek tiek pasikeitė. Gerokai pasikeitė, nors kai kurie "valstybininkai" tuo dar negali patikėti. Ši krizė nebuvo eilinė dirbtinai sukelta manipuliatorių. Ši krizė buvo sąmokslo krizė. Išpūsto ego sąmokslo. Pasaulį valdyti atėjo sveiko mąstymo žmonės ir jie jau pozicijų nebeužleis. Todėl ir dūksta išpūstas ego.

69660. balta palata2011-07-18 15:47
naujas pasientas?

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Lapkričio

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 6 iš 6 
0:44:54 Nov 21, 2011   
Nov 2010 Nov 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba