Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2011-05-20 nr. 3332

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• LAURA ŠVEDAITĖ.
Būrimas iš kavos tirščių
19
• TRUMPA KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• RENGINIŲ PROGRAMA.
Tarptautinis poezijos festivalis
Poezijos pavasaris 2011
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

AKTUALIJOS 
• ASTRIDA PETRAITYTĖ.
Egzodo diplomatų kurtoji Lietuvos istorija
1

ESĖ 
• LAIMA PETRAUSKIENĖ.
Sėklos, gėlės, ąžuolai ir kiti stebuklai
16

KNYGOS 
• NERINGA MIKALAUSKIENĖ.
„Poezijos pavasario“ kartų ritmu
6
• AIVARĄ VEIKNĮ kalbina TOMAS TAŠKAUSKAS.
„Literatūrinės Vilniaus slinktys“: padiktuota „iš aukščiau“
1
• MARIUS PLEČKAITIS.
Pigspottingas
• RIMA POCIŪTĖ.
Apie Rygą intelektualo lūpomis
2
• NAUJOS KNYGOS
• Bibliografijos ir knygotyros centras

TEATRAS 
• RIDAS VISKAUSKAS.
Lėlininkų kartų kaita: paraiškos ir patirtys (1)
1
• KRISTINA STEIBLYTĖ.
Apie sparnus ir pusgaminius

KINAS 
• ŽIVILĖ PILIPAVIČIENĖ, REGINA JACKŪNAITĖ, ŽIVILĖ AMBRASAITĖ.
Paroda „Lietuvos kinas 1909–2009“

MUZIKA 
• Maži, bet...
• Onutės Narbutaitės oratorija „Centones meae urbi“ Miłoszo festivalyje Krokuvoje

DAILĖ 
• RIČARDĄ FILISTOVIČIŲ kalbina NIJOLĖ NEVČESAUSKIENĖ.
Ričardas Filistovičius: „Svarbiausia – būti švariam“
2

e.SKELBIMAS 
• meno spėjimas [---] spėjimo menas2

KULTŪRA 
• EGLĖ GRUŠTAITĖ.
Menas ir filosofija – pakeleiviai?
13
• VIKTORIJA DAUJOTYTĖ.
Suvis grįžusi į savo Perloją
1
• Iškilmės

POEZIJA 
• GIEDRĖ MASEDONSKAITĖ6
• PAULIUS NORVILA3

PROZA 
• VILIUS BUTRIMAS.
Karilionas ir spalvoti skėtukai
5

VERTIMAI 
• PIERRE CHODERLOS DE LACLOS.
Pavojingi ryšiai
3
• MARIS SALĖJIS
• VALTERIS NOLLENDORFAS.
Markas Polas
2

(PA)SKAITINIAI 
 MINDAUGAS PELECKIS.
Spalvos
32

DE PROFUNDIS
„Poetai – vienasparnių rūšis (tuo skiriasi nuo lėktuvų
ir laumžirgių)“
Laima Kreivytė
 
• JONAS ŽEMKALNIS.
Kelionėje
4
• DONATAS NEVERAUSKAS.
Pavasariniai
1
• JUOZAS NEKROŠIUS.
Ak!
1
• JONAS JAKŠTAS.
Kaip būtų patrauklu...
22
• RASA PEKARSKAITĖ.
Kaip skandinosi du išgalvoti durniai
2

(PA)SKAITINIAI

Spalvos

MINDAUGAS PELECKIS

[skaityti komentarus]
Solanas V. VYRŲ IŠNAIKINIMO DRAUGIJOS MANIFESTAS.
Iš anglų k. vertė Edgaras Klivis.

– Kaunas: Kitos knygos, 2011.

KRĖSTI POKŠTUS

Viena radikaliausių XX a. knygų, atspindinčių šių dienų realijas: vyrai nekenčia moterų, moterys – vyrų, o žmonija nekenčia savęs ir baigia susinaikinti. Nesakau, kad Valerie Jean Solanas (1936–1988) buvo aiškiaregė, tačiau tai išpranašavo jos „SCUM Manifesto“ (1968; lietuviškas pavadinimas „Vyrų išnaikinimo draugijos manifestas“ neatspindi kitos SCUM – Society For Cutting Up Men – prasmės, reiškiančios padugnę, šiukšlę).

Kodėl V. J. Solanas taip nekentė vyrų? Atsakymo paieškoję autorės vaikystėje, pamatytume, kad ji buvo pedofilų auka, dėl to tapo valkata, prostitute. Tad suprasti V. J. Solanas neapykantą galima. Kai kurie kritikai net mano, kad jos manifestas yra ne beprotės kliedesiai, o gerai apgalvota froidizmo parodija.

Knygoje rasime V. J. Solanas biografiją (ir epizodą su Andy Warholu, kurio dėka, galima sakyti, ji ir išgarsėjo), ir profesorės Avital Ronell įžangos straipsnį „Netaiklus atkirtis: Valerie Solanas taikiniai“. Mokslininkė lygina V. J. Solanas su Jacques’u Derrida ir jo „Žmogaus pabaiga“. Būtent tada „politinių smūgių ištiktas žmogus / vyras atsitrenkė į filosofinę sieną ir žemė ėmė slysti jam iš po kojų“ (p. 5), – teigia A. Ronell.

Save V. J. Solanas yra pavadinusi „socialine propagandininke“ (p. 9), o vyraujančią teksto nuotaiką – „nekantrumu“ (p. 15). Galima sakyti, kad šios „maištininkės“ idėjos apie valdančiąją moterų klasę išsipildė. Nepamirškime, kad per pastaruosius 14 metų JAV valstybės sekretorių pareigas ėjo ir tebeeina trys moterys: Madeleine Albright, Condoleezza Rice ir Hillary Rodham Clinton. Joms valdant, pradėti Kosovo, Irako ir Afganistano bei kiti karai, per kuriuos žuvo (ir žus) keli šimtai tūkstančių vyrų.

„Iš tikrųjų moterų funkcija yra tyrinėti, atrasti, išrasti, spręsti problemas, krėsti pokštus, kurti muziką – su meile. Kitaip tariant, kurti magišką pasaulį“, – rašo V. J. Solanas (p. 51). Temeta į mane akmenį feministės, bet pasakysiu, kad geriausią muziką sukūrė vyrai (nors negalime nuneigti ir moterų kūrėjų vaidmens).

„Protingi vyrai nori būti sutraiškyti, sumindžioti, sumalti į miltus, laikomi šuns vietoje, purve, kad visi pamatytų jų bjaurastį“ (p. 93). Abu Ghraibo kalėjime Lynndie Rana England (g. 1982) taip tyčiojosi iš kalinių vyrų, kad ją teko nuteisti. Tiesa, tai tebuvo pakazucha: nors ji turėjo kalėti 11 metų, į laisvę išleista vos po trejų.
Milne A. A. PŪKUOTUKO IŠMINTIS.
PROTINGOS LABAI MAŽO PROTELIO MEŠKIUKO MINTYS.
Iš anglų k. vertė Virgilijus Čepaitis.

– Vilnius: Garnelis, 2010.

BIČIŲ NESUPAISYSI

Nemirtinga Alano Alexanderio Milne’o (1882–1956) ir iliustruotojo Ernesto Howardo Shepardo (1879–1976) knyga, kurios personažas daugelį metų žavi suaugusiuosius ir vaikus.

„Vieni turi proto, o kiti neturi, ir viskas“ (p. 3), – filosofiškai konstatuoja meškinas Mikė Pūkuotukas. Sunku nesutikti. Nors jo išmintis primena daosų pasakojimus ir dzenbudistų koanus, A. A. Milne’as yra užsiminęs apie savo religines pažiūras: nors buvo pacifistas, ėjo kariauti, nes „kova su Hitleriu – kova su Velniu, Antikristu“. Dar Mikės Pūkuotuko „tėvas“ yra sakęs, kad „Senasis Testamentas labiau atsakingas dėl ateizmo, agnosticizmo, netikėjimo nei bet kuri kita knyga; jo dėka ištuštėjo bažnyčios“. A. A. Milne’as ne visada buvo toks kategoriškas: eilėraštyje „Paaiškino“ jis rašė: „Prašau, pasakyk man, iš kur atsirado Dievas? Kažkas juk turėjo Jį sukurti. Ir Kas tai buvo, pasakyk, nes aš noriu žinoti.“

Mikė Pūkuotukas, ko gero, vienas didžiausių pastarųjų dešimtmečių išminčių. Nepaisant kvatoti verčiančių samprotavimų, jis yra ir meškinas, kuriam rūpi. Mikė jaučia kaltę („Viskas, mano manymu, atsitiko todėl, kad aš per daug mėgstu medų“, p. 4; ar taip nėra atkartojama Adomo ir Ievos išvijimo iš Rojaus istorija?), aiškinasi daiktų prigimtį („Tas dūzgimas kažką reiškia. Toks dūzgiantis dūzgimas be niekur nieko nedūzgia“, p. 5), abejoja („Man atėjo mintis... tik nežinau, ar gera“, p. 6), medituoja („Poezija ir Murmelė yra tokie dalykai, kuriuos ne jūs pagaunate, o kurie jus pagauna. O jūs galite tik nueiti ten, kur jiems lengviau būtų jus rasti“, p. 11), suvokia, kad pasaulis nenuspėjamas („Bičių nesupaisysi“, p. 13) ir prieštaringas („Kartais tai Laivas, bet kartais tai Katastrofa. Viską nulemia... ar esi ant jo, ar po juo“, p. 15).

Nors Pūkuotukas „daro įvairias kvailystes“, jis „visada išsikapanoja“ (p. 70). Juk sakoma, kad protingas kliūtį apeina, o išmintingas su ja nesusiduria...
Seneka L. A. APIE GERADARYSTES.
GERA DARYMO MENO PAGRINDAI.
Iš lotynų k. vertė Dalia Dilytė.

– Vilnius: Metodika, 2011.

DORYBĖS SAVASTIS

Šią knygą į rankas paimti gera ne tik todėl, kad ji apie geradarystes, o skaitytojas yra pavargęs nuo visur esančio blogio. Atgaiva sielai, puikus vertimas, dar ir patyrusios vertėjos Dalios Dilytės įvadas „Nelengvas gera darymo mokslas“. Ji pabrėžia, kad Seneka čia, kaip ir kituose kūriniuose, kalba „paprastai, visiems suprantamai, dažnai įsikarščiuoja, norėdamas mus įtikinti, bet niekada neprabyla sudėtingomis abstrakčių frazių virtinėmis. Rašytojas patraukia tuo, kad kreipiasi į mus tiesiogiai lyg autoritetingas bičiulis ar mokytojas. Žinoma, jis griežtas ir reiklus. Tačiau galima suprasti: juk jo tikslas – suformuluoti gera darymo taisykles, padėti mums atsikratyti ydų, o viena didžiausių ydų, jo galva, yra nedėkingumas. Antra vertus, nenoras daryti gera irgi yra yda“ (p. 8).

Šis Lucijaus Anėjaus Senekos (4 m. pr. Kr. – 65 m. po Kr.) traktatas skirtas jo draugui Kvintui Ebucijui Liberaliui. Knygos pabaigoje, kaip ir kitose leidyklos „Metodika“ leistose Senekos knygose, pateikiamas tikrinių vardų žodynėlis.

„Nedidžiadvasis vyras daro gera ir praranda, didžiadvasis vyras praranda ir vėl daro gera“ (p. 198), – konstatuoja mąstytojas ir niūrokai priduria: „Visi esame nedėkingi. Tegul kiekvienas paklausia savęs, pasirodys, jog jis skundžiasi kokiu nors nedėkinguoju. O juk negali būti, kad visi skųstųsi, jei nereikėtų skųstis visais. Vadinasi, visi yra nedėkingi. Ir godūs visi, ir pikti visi, ir bailūs visi, o labiausiai tie, kurie atrodo drąsūs. Pridurk: ir garbėtroškos visi, ir nedori. Bet nereikia ant visų pykti, atleisk jiems, visi eina iš proto“ (p. 132).

Šis jo traktatas suskirstytas į septynias knygas, kiekviena jų – į keliasdešimt pastraipų, kurias visas galima cituoti. Sunku būti geram, bet šią knygą perskaityti neturėtų būti taip sunku. Seneka piktinosi epikūrininkais, kuriems dorybė buvo malonumų tarnaitė. „Dorybės savastis yra geradarystės teikimas, o didžiausia gėda – ją teikti dėl kokio nors kito dalyko, o ne dėl paties davimo. (...) Ne geradarystė, kai žvalgomasi turto“ (p. 83).
Roberts G. D. ŠANTARAMAS.
Iš anglų k. vertė Danguolė Žalytė.

– Vilnius: Tyto alba, 2011.

„ŽINOJIMO KOLEDŽO“ PAMOKOS

Stora (750 puslapių), į penkias netrumpas dalis suskirstyta knyga dailiu viršeliu, o svarbiausia – itin spalvingo turinio. Tad neprailgsta.

Apie knygos autorių sklando netgi legenda. Gimė jis kaip Gregory’s Johnas Peteris Smithas (daug pasakanti pavardė) 1952-ųjų birželį (tiksli data nutylima) Melburne, Australijoje. Dabar jo knygai net specialus tinklalapis sukurtas (www.shantaram.com), o anksčiau rašytojas buvo banko plėšikas, išgarsėjęs kaip „džentelmeniškas banditas“, nes apiplėšdavo mandagiai, pasakydamas „prašau“ ir „ačiū“. 1980-aisiais jis pabėgo iš Pentridžo kalėjimo („Žinojimo koledžo“) ir dešimt metų gyveno Indijoje. Bėdos prasidėjo, kai po skyrybų su žmona rašytojas sėdo ant heroino. 1990 m. G. D. Robertsas, veždamas heroiną į Vokietiją, buvo sugautas. Jį dar kartą nuteisė kalėti. Taip ir gimė „Šantaramas“, kalėjimo prižiūrėtojų dukart sunaikintas. Bet, žinome, rankraščiai nedega, o geros atminties plėšikas romaną vėl parašė. Jis tikino, kad visa, kas aprašyta, yra tikra (vadinamasis roman à clef). Parašęs romaną, nė kiek tuo neabejojame, jis pradėjo naują gyvenimą (be narkotikų, nusikaltimų ir panašių dalykų).

Knygoje – kiek tūkstančio ir vienos nakties nuotykius primenantys pasakojimai apie Bombėjaus lūšnynus, mafiją, afganų prekeivius narkotikais ir dar daug kitų įdomių istorijų.


 

Skaitytojų vertinimai


68291. seneka2011-05-22 22:27
išauklėjo Neroną. blogai išauklėjo:)

68292. solana :-) 2011-05-22 23:01
feministės yra primityvių vyrų kūryba.

68296. 3102011-05-23 00:04
tikrai issami paskutines knygos recenzija. net ir nesuprasi, ar recenzentas bent puslapi perskaite be virselio paziurejimo

68308. netiesa2011-05-23 11:47
"Nepamirškime, kad per pastaruosius 14 metų JAV valstybės sekretorių pareigas ėjo ir tebeeina trys moterys: Madeleine Albright, Condoleezza Rice ir Hillary Rodham Clinton. Joms valdant, pradėti Kosovo, Irako ir Afganistano bei kiti karai, per kuriuos žuvo (ir žus) keli šimtai tūkstančių vyrų."

68311. neišprususi :-) 2011-05-23 12:58
Noriu paklausti ar Seneka savo raštuose bent užsimena apie Jėzaus Kristaus buvimą?

68312. :)2011-05-23 12:59
MP pajuokavo.

68313. Nerka2011-05-23 13:16
Labai issamiai parasyta apie Santarama.

68341. ?2011-05-24 09:59
Cepaitis dar gyvas?

68343. britva2011-05-24 10:36
labai geras Solanas knygos viršelis. daugiaprasmis. galėtų būt vyriškumo simboliu. įdomu, kas autorius. nobelio premiją jam už taikliausią viršelio apipavidalinimą

68345. neišprususiai2011-05-24 10:45
ne, neužsimena

68346. britva2011-05-24 10:50
Seneka moralizuotojas. Jėzus Kristus - mokslininkas. jo mokslas Senekai neįkandamas, kaip ir daugumai šių dienų krikščionių. iš katalikų bažnyčių sakyklų jo irgi neišgirsi.

68348. ups! :-) 2011-05-24 10:58
pamiršau įvertinti. vertinu dešimtuku. neatsisakyčiau nei vienos knygos... jei kas padovanotų

68357. Info2011-05-24 12:46
Virgilijus Juozas Čepaitis (g. 1937 m. lapkričio 8 d. Šakiuose)

68360. >>info :-) 2011-05-24 12:58
ar "Garnelis" Čepaičio leidykla? girdėjau, kad jis turi savo leidyklą, tačiau kažkodėl nesiafišuoja. gal pogrindinė?:)

68361. Ežeras2011-05-24 14:24
Kristaus azijietiška vergomentalinė mistika mąstytojo stoiko (šiuo atveju- Senekos) tiesiog nedomino. Įsivaizduokite iš Senekos lūpų: „degsi pragare“. P.s. Kristus – mokslininkas, Baltušis- tikrasis patriotas, AMB- Ir tada dirbo Lietuvai.

68375. Internetas2011-05-24 16:32
http://www.garnelis.lt. Manau, kad V.Čepaičio gerokai senesnis vertimas čia perleistas. Visgi klasika.

68381. .2011-05-24 18:18
komunistuojanti kiaulė ežeras prisiluobia iš valdžios lovio ir tradiciškai pakriuksi po to.

68382. šiaip įdomu2011-05-24 18:25
o kaip ežero vadas, pats tatukas dabar laikosi. Kokia jo sveikata, kaip šeima jo. Vaikai įdomu į kokius Vakarus įtaisyti iš vogtus biudžeto pinigus.

68387. pamokslas - ežerui 2011-05-24 21:25
ežeras surėdytas iš materialaus kūno ir proto, kuriame plūduriuoja vien nuogirdos ir išankstinės nuostatos, o tai yra ne kas kita kaip šio pasaulio išmintis, t.y. klaidos. Mokslininkai tyrinėja Kūrėjo sukurtą pasaulį. Jie Atranda Jo sukurtus dėsnius, vibracijas ir t.t. ir Išranda kaip jas pritaikyti žmonių poreikiams. bet dar nei vienas mokslininkas neišmokė nei vieno žmogaus kaip būti laimingu. Nes jie dar nepažįsta žmogaus tikrosios prigimties. Jėzaus mokslas yra ne iš šio pasaulio, bet iš Kūrėjo išminties. Jis parodė savo pavyzdžiu aiškų kelią iš proto klaidų, iš kurių ir ligos kyla, iš protinio marazmo į laimę, į tikrąją laisvę, išlaisvinant pirmiausia protą iš ego kalėjimo... Vergomentaline mistika ir netgi antikultūriniu gali pasirodyti Jėzaus Kalno pamokslas, kol žmogus neturi šiame moksle patirties. bet jei jis laisva valia nuspręs tai patirti ir sužinoti, jam patirtis ir paslaptys bus atskleisti. Blogio dvasios lenda pačios per duris ir langus, gerasias reikia kviesti, Ežere, apsispręsk, nes Jėzus draudė perlus barstyti... kam papuolė. Nors kito pasirinkimo nėra. Vis tiek kiekvienas turės eiti šiuo keliu. Anksčiau ar vėliau. Tam reikia prinokti. Jei žmogus to nedaro savo noru, tai susilaukia "sūnaus paklydėlio" likimo. Vargas jį priverčia griebtis už Dievo, kaip už paskutinio šiaudo. Vergo mentalitetas nėra bausmė - tai paklydusiojo atspirties taškas. Apsisprendus riktis pirmiau "Dangaus karalystę" visa kita bus pridėta. Sudėk, ežere, opozicinius ginklus ir pasiduok. Atrasi savyje Dievo sūnų ir stebuklai seks tau iš paskos kaip Dievo buvimo moksliškas įrodymas. Nejau liksi pats sau priešu? :)

68401. Ežeras - pamokslas2011-05-25 07:47
Liksiu liksiu:). Liksiu priešu laisvės, mąstymo ir žmogaus orumo priešams.

68403. pamokslui2011-05-25 13:02
laiko švaistymas. Pabandyk tu musulmoną atverst į protą. O jau vergą ir sovietžmogį ežerą išvis beprasmiška. Tai tipiškas Matrosovas. Gimtą motiną pažemins, kad jojo vergiški instinktai būtų patenkinti. Matom, kaip nuo ežerizmo į Vakarus bėga tauta. Didesnio vergo surast XXI a. jau nelabai ir įmanoma.

68406. ?2011-05-25 18:48
Kodel paMokslas nebedestomas is baznyciu sakyklu? Ar kam nors teko matyti kuniga sakykloje? Soviettu laikais, paMOKSLAS buvo uzdraustas, nes jam buvo pritaikytas įstatymas, draudziantis religine propaganda. Tiket gali, melstis gali, propaguot negali. Ar kas pasikeite siandien laisvoje Lietuvoje? Kazkokia conspiracy cia slypi.

68409. n2011-05-25 19:50
Todėl, kad kunigai kaip prostitutės parsidavė masonų ideologijai (galite ją vadinti kitokiais vardais, tarkime, gėjų, modernizmo, globalizacijos, Bažnyčios griovimo iš vidaus ir pan.

68412. Nyčė patenkintas patapšnoja Ežerui per petį :-) 2011-05-25 23:02
That’s my boy

68414. Ežero balsas... tyruose2011-05-25 23:36
Mokslas šviesa, be mokslo – prieblanda, mokslas šviesa, be mokslo – prieblanda…

68416. prajuokino ežeras2011-05-26 13:00
šarikovo ežero švietimo aukštumos baigiasi ties dvylika kėdžių. Šis klasikinis demagogas gerai supranta O.Benderio manipuliacijas ir kombinavimus. Negyvena jis prieblandoj, kaip lietuviai. Gyvena jis turtingai (šviesiai tpsknt)

68419. britva 2011-05-26 18:45
et, įtariu, jog ežeras, neatlaikęs atmosferos spaudimo, išgaravo į padebesius. nepyk, ežere, už pamokslus ir šposus, kurie turėjo sukelkt įtarimą, kad netyčia aptikau TERRA INCOGNITA, kurion emigravo culture perestroika nusivylę šatėniškiai.:)

68420. noė2011-05-26 19:16
Kažkaip kelia šis internacionalas senų laikų nostalgiją, nors ideologija ir klaiki. Bet čia nežinau kodėl derinasi prie Ežero. Pasiklausykite. http://www.youtube.com/watch?v=DJoVi3imFQw Šiaip ir giedojimas (tikrai!) nuostabus, ir nuotraukos, ir apskritai visas fiuzeliažas, tsakant, meniškas ir įkvepiantis, veža. Nepridėsi prie šiuolaikinių bobučių, kurios lipdo iš molio spalvingas lėlytes ir tuo labai didžiuojasi, laikydamos save meno avangardu.

68429. et - noe2011-05-27 13:37
senų laikų nostalgiją neretai žmonės panioja su nostalgija savos nerūpestingos jaunystės. internacionalas, kaip ir marseljetė, sukurtas masonų Paryžiaus Komunos laikais, ir daugiau nei vieno "vežančio" kūrtinio per visus 200 metų.kodėl taip yra? matomai todėl, kad revoliucijos yra ne kas kita kaip re-evoliucija. evoliucijos stabdymas ar net grįžimas atgal. kaip vienas tūlas pilietis, berods Quimby, yra pasakęs, kad iš visų vergovės formų modernoji demokratija yra pati klastringiausia. ji patinka visiems, bet laisve naudojasi tik nedaugelis. sudaromas įspūdis, kad masės valdo, bet tai tik atsakomybės masėms užmetimas. masės laikomos išgyvenimo baimėje, skleidžiamos ideologijos gyventi nepadeda, nes tarnauja valdančiajam elitui. pvz., mums teigiama, kad nuo švietimo laikotarpio (čia ir iliuminatų ordinas įsikūrė 1776 m. gegužės 1 dieną. štai kodėl mes švenčiame gegužės pirmąją) prasidėjo progresas. iki tol tebuvo "tamsūs viduramžiai" su prašviesėjimu renesanse,.. bet visą šią istoriją galima suvesti į bankų tautos palaipnį įsiviešpatavimą, remiantis masėmis, senųjų aristokratų išstūmimą iš valdančio elito ir bandymą visa tai ideologiškai pagrįsti.

68431. beje2011-05-27 14:24
kodėl intensyviausiai "raganos" deginamos buvo būtent švietimo laikotarpio pradžioje? ir deginamos tol, kol buvo išnaikintas dvasinis mokslas, o ezoterika nuėjo į pogrindį. kūrėsi slaptos masonų, rozenkreicerių ir kt. organizacijos, bet ir juos diskredituodavo kaip mat pseudomasoninės (iliuminatai, B`nai brith, GrandOrient) ar pseudorozenkreicerių organizacijos. Jau vien tai, kad domininkonų vienuolio Giordano Bruno veikalai iki uždrausti ir neprieinami net internete, rodo, kad pasaulietinė valdžios korupcija su bažnytine valdžia buvo didelė jau 17 a. Apie tai bruno rašo ir savo The Expulsion of the Triumphant Beast , kurį platina pavieniai entuziastai.

68437. noė > et2011-05-27 20:20
Pritariu. Ta pati Prancūzų revoliucija vyksta šiuolaikinėje Bažnyčioje, irgi su šūkiu "laisvė, lygybė, brolybė".

68439. bruno2011-05-28 13:27
Iš bene šimto Kristaus mokslininko Giordano Bruno veikalų, parašytų lotynų kalba, į anglų kalbą teišverstas vienas vienintelis veikaliukas. argi ne keista? šitiek angliakalbių šalių tarsi pritaria ne tik paties mokslininko, bet ir jo idėjų sudeginimui. ateistai bado pirštais katalikų bažnyčią, bet irgi nesiruošia pristatyti publikai jo veikalų. kodėl? vienintelė rozenkreicerė Francies Yates išdrįso panagrinėt vieną iš jo veikalų. būtų įdomu sužinot ką mano Ežeras šiuo klausimu.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Lapkričio

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 6 iš 6 
0:39:52 Nov 21, 2011   
Nov 2010 Nov 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba