Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2010-10-08 nr. 3301

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• ANTANAS ŠIMKUS.
Ir nuėjo
36
• TRUMPA KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

AKTUALIJOS 
• Sveikiname 2010-ųjų metų Jotvingių premijos laureatę VIKTORIJĄ DAUJOTYTĘ!1
• Interviu su ALDONA RUSECKAITE.
Tradicionalistė, mėgstanti iššūkius
2

ESĖ 
 JAROSLAVAS MELNIKAS.
Pasaulis be aukščiausių jausmų,
arba Lietuvos siela
50

KNYGOS 
• VIKTORIJA DAUJOTYTĖ.
Apie gerą poezijos knygą – kiek paabejojant
4
• NERINGA MIKALAUSKIENĖ.
Apie PDR almanachą. Asmeniškai.
2
• NAUJOS KNYGOS3
• Bibliografijos ir knygotyros centras

KINAS 
• RIDAS VISKAUSKAS.
Tikrovės tyrinėjimai dokumentiniame kine
• LINA ŽIŽLIAUSKAITĖ.
Poetiškasis dangaus gyventojas
1

TEATRAS 
• ANTONIO ATTISANI’S.
Šiandienos užrašai
2

DAILĖ 
• AISTĖ BIMBIRYTĖ.
Žaidimas kubeliais
• RITA MIKUČIONYTĖ.
Peržiūrėtas „Sapnas“
• NIJOLĖ ŽILINSKIENĖ .
Marijos Švažienės kūrybos parodoje – erdvių viražai

MUZIKA 
• JŪRATĖ LANDSBERGYTĖ.
Sunkios lietuviškos tapatybės paieškos dabarties vargonų muzikoje

POEZIJA 
• VALDAS GEDGAUDAS.
7

PROZA 
• GINTARĖ ADOMAITYTĖ.
Veidrodžių salė
5
• HAROLDAS BAUBINAS.
Vilkelis
2
• JURGA GAL.
(Ne)susitikimai
6

POETINIO DRUSKININKŲ RUDENS SVEČIŲ POEZIJA 
• BOGOMIL GJUZEL
• TUĞRUL TANYOL
• CAI TIANSINIS5

(PA)SKAITINIAI 
• MINDAUGAS PELECKIS.
Provokacija
19

KULTŪRA 
• Vertimai JAV: ką skaito kiti1
• Kviečia „Viasat“ kino komedijų festivalis

SAVAITĖ SU TV 
• SKIRMANTAS VALIULIS.
Ištversime

KRONIKA 
• Gerbiami Lietuvos dailininkų sąjungos nariai,3
• Konkursas „Noriu versti“ 2010

SKELBIMAI 
• Mieli skaitytojai
• Gerbiami autoriai

DE PROFUNDIS
Nieko Lietuvoj nebėr, liko tik PDR (Jurgis Kunčinas)
 
• VIDMANTAS ELMIŠKIS.
Pasivaikščiojimas, kurio nebuvo
• ŠILKVERPĖ.
• ANDRIUS ŠIUŠA.
Lengvai temperuotas klavyras
3
• BARBĖ BARBAITĖ.
Makbetas

ESĖ

Pasaulis be aukščiausių jausmų,
arba Lietuvos siela

JAROSLAVAS MELNIKAS

[skaityti komentarus]

iliustracija
Ričardo Šileikos nuotrauka

Apie aukščiausius jausmus. Kai skrendi virš mažos Lietuvos – matai, kad tai rojaus kampelis Europos žemėlapyje: susitelkęs savyje, skalaujamas jūros, pasakiškų miškų ir ežerų pasaulis, neretai skendintis migloje, virš kurios sklando pagoniškų dievų, besistengiančių išsaugoti savo prieglobstį, dvasia… Pasaulis, kuriame tebegyvena pora milijonų (tiek mažai) žmonių, kalbančių senovine kalba, paveldėjusių senas tradicijas ir dar senesnę panteistinę pasaulėjautą. Lietuvos dvasia, Lietuvos siela.

Ar gali tauta turėti sielą? Jei atimsime sielą – nebebus tautos. Bet kas yra siela? Tai labai stiprūs jausmai – tie jausmai, kuriuos turime teisę pavadinti archetipiniais. Pažadinti gyvenimui, archetipai išspaudžia ašaras. Kartais archetipinius jausmus painioja su sentimentalumu. Žiūrėdami televizijos serialus irgi verkia. Siela apskritai yra ten, kur bręsta ašara. Bet sentimentalumas – tai tam tikra prasme net archetipo priešprieša. Sentimentalumas – tai atsipalaidavimas ir dvasios trūkumas. Archetipe glūdinti siela neatsipalaidavusi, o susitelkusi, ten esama dvasios, ir ašaroms nevalia lietis. Ten gali nusiristi tik šykšti ašara.

Ar Lietuva turi sielą? Taip. Ji gyvena nežinia kur giliai – jau beveik pogrindyje. Bet apie ją kalba tautos poe­tai –­ poetai, tie Dievo išrinktieji, kuriuos šiandien politikai, užuot nešioję ant rankų kaip antikos laikais, kai poetas buvo lygus imperatoriui, prilygino prekeiviams, pardavinėjantiems padėvėtas padangas. Bet Dievas tegul teisia tuos politikus, jie nežino, ką daro. Jie ir Kristų įsakė nukryžiuoti. Ar jiems yra kas nors šventa?

Man jau teko rašyti apie Jono Strielkūno poeziją. Šiam poetui atvertas archetipų pasaulis (deja, kai dabar vėl skaitau tuos žodžius, jis jau yra kituose pasauliuose – džiaugiuosi, kad suspėjau pasakyti, koks jis buvo didis poetas). Būsiu subjektyvus: jei manęs paklaustų, kur dar yra Lietuvos siela, paminėčiau ir Lietuvos bardus. Kartą Alytuje išgirdau man iki tol negirdėto žmogaus – Alberto Antanavičiaus – dainas. Jis tada padainavo: „Sena estrada“, „Žiema, žiema“, „Nes viskas gerai“. Sugrįžęs į Vilnių, atradau jo „Zapsio gandrai“. Tai tikras – dainuojantis – poetas, kuriuo galėtų didžiuotis bet kuri tauta. Kaip ir Strielkūno, Antanavičiaus asmeniškai nepažįstu, todėl turiu teisę kalbėti tai, ką galvoju. „Aš seniai gyvenu pamiškėj Pazapsy, čia gražu ir jauku tarsi Dievo ausy“. Ir priedainis: „Ach tie Zapsio gandrai lyg vaikų aitvarai – virtęs sniegu lekiu – dingsta man iš akių – ach tie Zapsio gandrai, vėjo pamušalai – tai drauge mes, tai vėl atskirai“. Herojus nesirengia niekur iš to rojaus važiuoti. Tai vienintelė vieta, kur jam gerai. Vaikystės, gimtosios žemės šauksmo nostalgija tokia stipri, kad tą dainą reikėtų duoti paklausyti visiems būsimiems emigrantams iš Lietuvos, kurie paskui pila ant savo motinos internetinį purvą iš Londono landynių, vadindami ją „dugnu“ ir „prakeikta“. Jie patys prakeikti, nes nieko nesuprato: nesuprato, kad politikai ir tie gandrai neturi nieko bendra. Bet kodėl gi jie nejaučia meilės gimtai žemei?

Tie žodžiai – „meilė gimtai žemei“ –­ skamba banaliai. Bet yra labai paprastas psichologinis paaiškinimas. Štai tokios dainos turi didžiulę poveikio jėgą – archetipinis jausmas prieš tavo valią pažadina gilius pasąmonės klodus, formuoja jausmus. Vos neparašiau „patriotinius jausmus“ – bet išsigandau to žodžio. Nes jis niekaip nesiderina prie tokių dainų –­ tai ne vėliavų pakėlimas švenčių metu, gresiant baudai. Ar tokiais būdais – ar gal pažadinant žmogaus sieloje archetipus – reikia kovoti už sielą, kuri būtų ištikima savo šaknims?

Dostojevskis yra pasakęs, kad pasaulį išgelbės grožis. Manau, jis irgi omenyje turėjo archetipus. Dar vienas atlikėjas –­ aktorius Vladas Bagdonas – savo daina „Sapnas apie motiną“ galėtų tapti nacijos simboliu. Tokia jėga pasižyminčios dainos – rečiausi reiškiniai, ir bet kuri tauta, turinti tokius talentus, turėtų būti laiminga. Tik kiek žmonių klausosi to dainos, kur sūnaus jausmo archetipas pakyla iki nematytų aukštumų ir atveria aukščiausią tiesą? Poetai moko mus įžvelgti motinoje Motiną, tėve – Tėvą, paprastame žemės lopinėlyje, kur prabėgo vaikystė, – Tėvynę, tai – aukščiausi jausmai, jie sukuria tai, ką vadina siela. Nes kuo gyvena kasdien mūsų siela? Ji nepatiria aukščiausių jausmų. Kas prisiims atsakomybę pažadinti tuos jausmus žmonėse? Ypač naujoje internetinėje kartoje, kuri gali išaugti be Motinos, Tėvo, Tėvynės sąvokų?

Tai ne juokai. Pažvelkime, kokia šiandien vakarietiška siela. Ar galime įsivaizduoti, kad koks nors prancūzas, anglas, vokietis sudainuotų apie tai ir tokiu (trūkinėjančiu) balsu kaip Bagdonas. „Tu lauki ir lauki – Mama, Mama“. Vakarietiška siela jau nebeturi tokių jausmų: ta sielos dalis jau seniai atmirė. Taip kreiptis į motiną, juolab, kada jau esi suaugęs žmogus (o juo labiau, kai esi Bagdono, atliekančio tą dainą, amžiaus), prancūzui būtų gėda. Jis jaustųsi kone paauglys, infantilus. Motina (iš mažosios raidės) neišauga iki Mamos: ne vienas iš mano pažįstamų prancūzų vadina savo motinas ne „mama“ (gėda!), o vardu kaip drauges! „Sofi, atvažiuosime pas tave šeštadienį.“ Tai atrodo kietai, šiuolaikiškai. Taip kreiptis sūnui į motiną. Bet ši nauja tradicija slepia sielos atmirimą, jos sunykimą. (Parašiau tą straipsnį prieš pusmetį, o dabar netikiu savo akimis – Briuselis rengiasi uždrausti vartoti žodžius „motina“ ir „tėvas“, neva, kad būtų lygios lyčių teisės.)

Tai, kas mums „šventa“, Vakaruose jau iš dalies išnykę. Taip dainuoti apie gandrus, kaip dainuoja Antanavičius? Neįmanoma. Ten – kaip ir Bagdono daina apie motiną – tai jau beskonybė. Ten jau ir skonis suvokiamas kitaip. Pernelyg stiprūs jausmai – motinai, savo žemei, tėvui, broliui, gandrams – laikomi archajiška banalybe (na, nebent Mylimos Moters archetipas dar populiarus: bet ar šito ne per mažai?). Vakarietiška siela taip ilgai treniravosi slėpti ir slopinti jausmus, kad galiausiai pergudravo pati save. Ji atmirė. Arba beveik atmirė. Archetipai jau nebevaldo tos senos, savo amžių atgyvenusios, sukiužusios sielos. Kad prancūzas ar anglas tokiu balsu kaip Bagdonas dainuotų apie savo motiną? Tai neįsivaizduojama. Apskritai – ar kada girdėjote, kad šių nacijų atstovai savo dainose kreiptųsi į motiną? Individualizmas, susvetimėjimas savo tėvų atžvilgiu, kurį Sigmundas Freudas pavertė būtina taisykle, visus prigąsdinęs Edipo kompleksu (laiku nenutolai nuo savo tėvų – nesugebėsi normaliai vystytis), padarė savo.

Ir nors lenkiu galvą prieš prancūzų, apskritai Vakarų, neįtikėtiną kultūros jėgą, negaliu nutylėti visos tiesos. Neseniai vienas Paryžiaus poetas man pasakė: saugokite tai, ką turite. Nes mes jau nebeturime. Laikykitės už to. Nes mes neturime už ko laikytis. Kaip manote, ką jis turėjo omenyje?

Tai, kas šventa, ten jau prarasta. Laikai, kai ten buvo šventų dalykų, kada archetipai valdė sielą, seniai praėjo. O pas mus? Lietuvoje, regis, jie dar nepraėjo. Dar gyva karta, kuri tais archetipais gyveno. Ir tie milijonai žmonių, kurie stovėjo, susikibę už rankų, nutiesdami Baltijos kelią, – kas juos vedė? Įsakymai iškabinti vėliavas? Jiems įsakė ne valdžia – jiems įsakė archetipai, jų pačių širdys. Dėl to tie laikai ir prisimenami kaip „šykščia ašara“ pašventinta „sielos šventė“. Nes archetipų valdžia – tai visuomet sielos šventė. Ir jei Lietuvoje būtų sielos šventė, niekas iš jos nebėgtų. Iš šventės niekas nebėga! Nėra didesnės laimės, negu sielos šventė. Pinigai tuomet nieko nereiškia. Ten, susikibę už rankų, stovėjo ne milijonieriai – ir niekas ten pinigų neskaičiavo. Parduotuvių lentynos buvo tuščios, bet žmonės galvojo apie kitus dalykus.

Tauta išnyksta, kada išnyksta tai, kas šventa. Bet jei tai primesti jėga, negrabiai, pasitelkus įsakymus, nevykusias eiles ir dainas, tai poveikis bus priešingas. Taip galima išmokyti tik nekęsti motinos, Tėvynės, tų pačių gandrų, kurie tampa vulgarumo ir banalumo simboliu. Tauta turi turėti bent minimalų skaičių talentingų, labai talentingų poetų, nuo amžių glūdumos egzistuojančių archetipų reiškėjų. Lietuvių tauta tą minimumą turi. Galbūt seniai prarastos Vakaruose panteistinės pasaulėjautos dėka (čia negaliu nepaminėti nuostabios Bagdono dainos –­­ „Ko man reikia“). Bet problema ta, kad tie, kurių sielas nepastebimai paveikia šios galingos jėgos, yra atjungti nuo savo „archetipais kalbančių liežuvių“, nuo savo pranašų. Ir tada jie tampa medžiaga, kurią formuoja kitos jėgos: jiems, netekusiems imuniteto, primetami pasaulio, kuris iš esmės neturi dvasinės perspektyvos, vertybės ir idealai. Antanavičiaus dainos herojui, nežinojusiam nei interneto, nei SMS, nei akropolių, yra kuo gyventi. Aukščiausi jausmai valdo jo sielą, ir jam nesinori niekur važiuoti iš šio rojaus, kur gražu ir jauku, „kaip Dievo ausyje“. O ar yra kuo gyventi informacinės epochos vergui (ką mes vadiname gyvenimu...)? Deja, viena jauna lietuvė, su kuria pasidalijau mintimis, man pasakė: „Na, tai praeities, valstietiška Lietuva.“ Jai viskas aišku. Tai, kas šventa, tapo praeitimi? Dabar stojo pasaulis, kur nėra nieko šventa?

Nemanau, kad tai, kas šventa, gali tapti praeitimi. Tai, kas šventa, – amžina. Net interneto epochoje (suradau daug cituojamų dainų būtent internete – taigi internetas gali būti ir sielos bei dvasios pagalbininkas). Be to galima nugyventi gyvenimą, tai tiesa, bet koks tai bus gyvenimas? Viena vertus, tą, kas šventa, susiejo su grynai valstietiška vaikyste, kita vertus, – suvulgarino įvairiomis lėkštomis „pageidavimų koncertų“ dainomis. Tačiau reikia rėčio, kad atsijotum grūdus, atskirtum juos nuo pelų. Tai, kas talentinga, nuo to, kas lėkšta. Tik atrodo, kad galima nugyventi be sielos. Vis dėlto visada išlieka viltis: sudėtingais, kartais tragiškais gyvenimo periodais, vykstant lūžiui – archetipai patys, nesiklausdami užvaldo sielą. Tūkstančiai protėvių kartų tuomet nubunda iš gilaus sapno ir gyvena archetipiniuose jausmuose, kurie snaudžia iki tam tikro laiko neva neegzistuojančios sielos gelmėse. Tada pasidaro reikalingi Poetai ir jų dainos, o šykšti ašara pati savaime nurieda jau laiko paženklintu, raukšlėtu skruostu.

 

Skaitytojų vertinimai


63641. xX2010-10-10 17:56
išties labai keisti reiškiniai atsiskleidžia. Kai tik atsirado geresnės ryšių priemonės, pajutom ant savo kailio, kaip sudėtinga surengti susitikimą - tai vienam laikas netinka, tai vieta. Skambinėji, rašinėji, vėl skambinėji, vėl rašinėji - uh, pagaliau tiko visiems. Bet įdomu tai, kad visokie smartphonai išmanieji telefonai suteikia socialinio buvimo saugumą ir atsipalaiduoji iki tiek, jog vėl atsiveria kokie dešimtieji jausmai, kuriuos buvo užspazmavę visokie norai organizuotis derintis, žodžiu - civilizacija. Kažkoks niuansas tave pakviečia išeiti ieškoti kavos, jos žinomoj vietoj negauni, nes aparatas dar nesušilęs, tada eini kažkur toliau ir kažkas stumtelėja pasukti už ano kampo, ir ten pamatai krūvą draugų, kurie susirinko į parodos atidarymą. O atidarymas niekur nebuvo skelbtas. Fizikai jau seniai šį fenomeną nagrinėja, biologai irgi - pvz., tokios pelytės microtus arvalis vienu metu išlenda iš savo urvelių pasistiprinti, o vienu metu dėl to, kad tokiu atveju jų nesugauna gyvatės, nes nuo tokios pelių gausos vargšės pasimeta. Tik va įdomu, kas jas sinchronizuoja. Atsakymas - dešimtas jausmas.

63642. atsitiktinai (?) užklydusi noė2010-10-10 18:29
Kas tas dešimtas jausmas?

63643. noė2010-10-10 18:32
Ai, civilizacija. Nieko įdomaus.

63644. myliu antanaviciu2010-10-10 18:38
Kas mokesi VU,zino seniausiai Alberta Antanaviciu (Sekspyra).

63645. xX2010-10-10 19:47
atsitiktinumų nebūna, kad ir šimtuoju jausmu tai pavadintum.

63649. raimis2010-10-11 09:53
Ačiū Autoriui: gyva ir skaudžiai realu.

63650. terra2010-10-11 10:49
nuoširdžiai rašo žmogus - o tai yra drąsu

63654. Girdas2010-10-11 11:37
Taigi, archetipas, prigimtis, siela - pogrindyje. Bet iš ten ir įsakymai, pastebėkim, jog iškabinti trispalves vėliavas įsakė archetipai, o valdžia tik atkartojo kaip pašventintą „sielos šventę“, kitaip kaip tokia nebūtų.

63659. Ežeras2010-10-11 13:32
Paprasčiausia archetipiniam provincialui nejauku (post?)moderniojoj Europoj. Pskovo emocinis laukas būtų jam komfortabilesnis, mat žmogAI ten - širdingesni.

63663. Girdas2010-10-11 16:11
Joo, ežere, Pskovo emocinis laukas, bet ne tik jam būtų komfortabilesnis, mat, žmogAI prisiminę mūsų kunigaikštį Daumantą, kuris po Mindaugo žūties ten širdingai buvo priimtas, tapo šventuoju, nes sėkmingai gynė nuo Livonijos Pskovą. Bet kai pastebi, jog tuo pačiu gynė ir Lietuvą - štai ir emocinis laukas.

63672. raimis2010-10-12 11:20
Ežere, kalbama apie archetipinius unikumus lietuviuose, o ne apie unifikuojamos Europos bendrybes.

63673. Ežeras - Raimis2010-10-12 11:25
Tik nepradėk sriūbaut, niekas nieko neunifikuoja. O ir neįmanoma, be mūsų pačių valios.

63674. Ežeras2010-10-12 11:38
Nejau nesuprantat, kad galutinis tikslas yra laisvas žmogus-asmenybė, o ne "tautiniai archetipai", "šventenybės" ir net ne valstybė. Pastarieji(kad ir archisvarbūs) yra tik priemonė žmogui skleistis, o ne atvikščiai.

63675. kam diskuoti su šarikovu-ežeru, nesuprantu.2010-10-12 12:32
šitas šuo sužinojęs žodį "archetipas" bandys ieškoti archetipinių skirtumų tarp Smolensko atominės elektrinės ir Ignalinos atominės. Pamatysit. Jam laikas ant operacinio stalo.

63676. terra2010-10-12 12:47
deja, ežeras yra skystas... be to, dar ir plokščias, tad diskutuoti su juo tikrai neverta.

63677. apie ežero greitą operaciją filmukas2010-10-12 12:53
tai va. Kad ežeras papuls ant operacinio stalo ir taip aišku. Ar prisimenat kiaulių gripą, kuriuo vakcinuotis nenorėjo specialistai. Bet privertė "liberalai-laisvininkai" atimti pinigus iš lietuvių, kad nusipirkt vakciną. Laisvė ir liberalizmas - šarikovo-ežero archetipas. Ežeras toks debilas, kuris vakcinuosis (beje Horowitzo filmus, radau ir rusų kalba, kad dauguma suprastų - http://www.sozvezdie-love.ru/pandemii_lzhi.html). Ir vėl užsipirko vakcinas atėmę pinigus iš lietuvių "liberalusis ministras". Dar šneka, kad Jakunino-Adamkaus šobla į geležinkelius su vokiečių pagalba įkišinėja pasenusias technologijas (mobilusis ryšys). Patys vokiečiai juokiasi iš "liberalaus" susisiekimo ministro pasirinkimo. Kaltas po to bus Kubilius-ežeras, o protingi žmonės bus kaltinami - "kodėl jūs nerenkat toliau šarikovo-ežero šunų į valdžią?". Ar ežerui nebus padaryta "operacija", spręskite patys.

63679. jona :-) 2010-10-12 14:30
Patinka jumoras, bet nepatinka pajuoka ir užgauliojimai - čia 667- tam...

63680. jonai2010-10-12 14:45
tu teisi, man irgi nepatinka jau 20 metų besitęsiantis šarikovo-ežero užgauliojimai su dzieriovnios jumorėliu. Kuo tik nebuvo VISA TAUTA pas jį, nuo raudonųjų iki putlerinių. O jumoras toks pasenęs pasenęs. O jau Vasaro 5 stiliaus ANALIZĖ. Tai neduok dieve. Neveltui isteriška "giliai tikinti" Noė ir lojantis "giliai karingas ateistas" ežeras TAMPA didžiausiais draugai ir bendraminčiai. Anekdotų anekdotas. Vot čia tai ARCHETIPAS. Reikalauja Bulgakovo/Hašeko pluksnos.

63681. noė2010-10-12 15:03
Užsičiaupk, aišvai. Nesiūlyk kitiems vasaros 5, nes tau seniai buvo nurodyta, jog tai TAVO vieta. Didesnio infantilo gyvenime nesu mačius. Imbecilas. Igvanodonas.

63682. cha cha cha cha2010-10-12 15:12
isterikei Noėjai visi kas prieš ją yra aišvai. Kaži kaip ežeras vadina tuos kurie prieš jį.

Ir toks "krikščioniškas ir liberalus" palinkėjimas ežero/noės stiliumi - UŽSIČIAUPK. Cha cha cha cha cha cha. Gerai, kad Lietuvos gyventojus nuo Noės/ežero saugo Europos Sąjunga, daug kraujo pasipiltų. Nereikėtų gaišti laiko su visais aišvais Vasaros 5.

63684. tarp kitko2010-10-12 15:16
viskas yra "archetipiškai" normalu. Noė yra su rusiška pavarde, o ruskiai tai "pasižymėję" žiaurumu ir kvailumu, ypač iš kaimo. Apie ežerą irgi kaip puikų sovietiką pedagogą ne tik jo klasiokai kalba.

63686. noė2010-10-12 16:39
Aišvai. Draugiškai tau sakau, nusiramink. Nedemonstruok taip akivaizdžiai nepasitikėjimo savimi ir kitokių destrukcijų, kurios atsiranda pats žinai nuo ko. Laikykis, brolau.

63688. to 636822010-10-12 16:47
supranti, Vasaros 5 konkuruoja su Parko g.Panaši konkurencija kaip tarp Maximos ir Saulutės. Na negali Parko g. paciento perviliot kažkokia Vasaros 5. O tai, kad Parko g. pacientai "naujosios linijos: psichaitrų yra mokinami surast "liaudies priešą", kaip taisyklė pripaišytam konkurencinam Vasaros 5 g., tai guglėje aprašo. Tai štai Noė yra Parko g. pacientas, o aišvo man gaila, pasirinko jį Noės daktarai, kaip gydymo priemone. Gal nesupyks aišvas, juk čia tam, kad pasveiktų Noė. Tai juk visiems gerai bus, jei Noė pasveiks.

63689. psichiatras2010-10-12 18:07
Aišvai, susirūpink sveikata, rimtai tau sakau. Visi atskiria tavo kliedesius.

63690. ežerui - raimis2010-10-12 18:32
Nuvylei, ežere, su tuo "laisvu žmogumi -asmenybe", žiaurokai mane nuvylei; tikrai, liberalas pasirodai esąs, tėvą ir motiną už pinigus turbūt parduotumei, jei tautos archetipų(unikumų) negerbi. Aš nesriūbauju, žvejy bebenčiuk.

63693. kitas psichiatras kolegai2010-10-12 20:02
Mes dieną naktį stebim Noės kaimynus, kad, gink dieve, neatsirastų aišvas kaimynystėj. Gal galit emailu atsiųst aprašymą kaip jis atrodo? Būsiu dėkingas. O tai pas daugelį komentatorių tada priepuoliai pasipils. Jau net komentaruose matosi haliucinacijos. Čia nepanašu į narkotikų perdozavimą. Čia žmogaus teisės įvedė internetą ten kur nereikia.

63694. raimiui2010-10-12 20:09
ežeras yra suktas sovietinis pedagogas - vogt norėjo "po krupnomu". Bet nubuksavo jį greit, nepatiko vyresniems sovietams. Tad pavarė "į opoziciją", dabar vagiama daugiau ir paprasčiau nei prie sovietų.

Keisčiausia, kad terra, kuri pagal šunelio paklusnumą garbindavo visus, kurie garbina dabartinės Lietuvos architektą landsbergį arba ištaria "aš myliu Lietuvą". Keista, nes ežeras juk taip dažnai kartodavo, o terra "nebetarnauja" tokiems Išnyko pas terrą šuniško paklusnumo "tarnauk" poza. Labai keista. Yra šansų, kad ir Noė ir josios elektoratas pataps po gydymo psichuškėje irgi normalūs. Tikėkimės, raimi.

63696. šiaip artai valdžiasnukių poltirukai pamiršo Kirkilinius "mirtinus" argumentus2010-10-12 20:16
Latvių gatvė. Įdomūs valdžiasnukių sprendimai, kai tauta taip ar anaip deda į kojas. Pagaliau pajudėjo ir išsilavinę. Bet ežerai/toto/nebai ir kiti "etikečių" lipdytojai (63689) dabar ypač vagia. Gynesso rekordų knygą nuo 1945 metų tur būt pasieks pagal vagystes.

63697. psichiatrų vadas2010-10-12 20:28
Noė pasveiks. Ji turi žydiško kraujo, o tas kraujas yra labai konformistinis prie bet ko. O štai apie kitus aišvo kliedesių "atpažinėjus", negaliu nieko garantuotai pasakyt. Ypač po žodžių - VISI bla bla bla. VISI je je je je. VISI ... ... .... ... .. ... .. Kievieną konkretų ligonį reiktų ištirti atskirai.

Beje, pastebėjot. Totuką sveiksta, mes uždarė jį į karcerį. Nebesivaido ligonis latvių gatvėmis ir Vasaros 5. Man atrodo sveiksta. Kiti irgi tikėkimės pasveiks. Tik reikia pradėt gydymą kažkaip. Noė, berods jau gydoma - keičiasi isterijos priepuoliai, vsioznaikizmas ir kiti simptomai.

63698. sliekas2010-10-12 20:36
jei kas pasakys, kad maximininkai specialiai sukėlė kainas, kad sukompromituotų savo globėjų priešininkus- konservų vyriausybę, tarčiau- tai šmeižtų šmeiščiausias šmeižtas. Jie priversti taip pasielgti, nes maximoms grėstų žiauri bado mirtis.

63699. apie slieką2010-10-12 20:44
stroili stroili vsiakijie slieky, storili stroili i postroili. Įdomu, koks lietuvis skiria maximinius nuo kitų vagių ir demagogų, pvz, ežerų, nebų, totų? Gal maisto korteles įvest? Svarbiausias statinys tokiems yra etiketės. Jos išliks amžiams. Toto, nebas, ežeras tai įamžino - visiems laikams, kliedesiai pasirašyti. Tik staiga sliekas suprato, kad etiketės ir kaltės jausmas kaimynams valgyt nepagamina. Ot tai tau, kokie sliekai per 20 metų valdžioje, nuo prunskienių/landsbergių/lubių iki kirkilinių/paxinių/uspachinių/maximinių. Ir visi yra slieko "suprantami". Oi oi. Koks bybys sugalvojo taip, kad žmogus turi valgyt KIEKVIENĄ DIENĄ. Sliekas dumajiet - vinovat narod.

63700. europietis-analitikas2010-10-12 20:47
nesinervuokit, ežerai/noės yra labai pasiilgusios "stiprios rankos", todėl vaidenasi "liaudies priešai" ir "psichuškės". Tai homosovieticai.

63702. kas jau pamišęs, tai pamišęs, tai sliekas2010-10-12 21:08
vengrų dešinieji nacionalizavo milžinišką gamyklą, o štai kublius maximiniams/lubiniams milijardus dalina atiminėdami iš tautos pinigus. Vengrų gamyklos problemos, tai ne badas ir tautos išnykimas. Tai mažiau skausminga. Ir sliekas dar nori įtikinti, kad "maximiniai/lubiniai/kirkiliniai/grybauskiniai/kubiliniai" nesėdi tame pačiame vežime? Psichiškai nesveikas tas sliekas. Maximiniai ne tik už LeoLT gavo milijardus. Maximiniai ir konserviniai/kirkiliniai/paxiniai/uspachiniai sėdi TAME PAČIAME šūdų prikrautame vežime. Smirda atsakančiai nuo valdžiasnukio slieko.

63704. aha2010-10-12 21:20
durnelis ivanuška-sliekas, niekaip neįsivaizduoja, kad tauta turi didesnių problemų negu "Laurų getas". Ir "bado mirtis" maximiniams tikrai negręsia, ko nepasakysi apie tautą.

P.S. kada lietuviai išsirinks savo valdžią pagal mentalitetą, o ne tą, kuri priverčia badauti, vogti ir išvaro iš jų valdomos teritorijos?

63705. sliekienė2010-10-12 21:28
Atrakinkite greičiau skladuką, nes zombiai, sliekai ir nečystys visokia blūdinės po visus žaliuosius gąsdindami padorius praeivius.

63706. antikomunistas2010-10-12 21:33
padarykit buržuazinę revoliuciją kuo greičiau, kad komunistiniai sliekai ir sliekienės ir ežerai ir totai ir nebai nelįstų nurodinėt badaujančiai ir išvažinėjančiai tautai ką daryt.

Nors anekdotas krūtas - CHA CHA CHA CHA, Laurų komunistai - maximiniai IŠ BADO MIRŠTA. Cha cha cha cha. Dar badaujantį lubistaną pridėtų, tai KOMUNIZMAS su visa anekdotų puokšte.

63707. sliekienė2010-10-12 22:07
Aš tau, antikomuniste, tuoj padarysiu buržuazinę revoliuciją su šūdinu šluotražiu. Eik gult greičiau! Atsirado, j..mat, naujasis marksas. Gausi velnio šū.ą, o ne revoliuciją!

63708. sliekienei2010-10-12 22:22
pas mus marksas, sliekai, ežerai, totai, nebai ir kiti ideologai yra laikomi, kaip pasikėsinimas prieš Žmogaus Laisves ir yra smarkiai baudžiama.

O psichiatrai (toto, nebas, ežeras, ...) pratęsia kremliaus, savo mokyklos, politinę kovą už "valdžią". Rosios prezidentas Medvedka, kaip laikrodis, pagal rusokomunisto ežero/toto stilių, apkaltino politinį priešininką (neprisimenu ką, ar tai vengrų parlamentą ar tai Bielorusijos vadeivą) prichopatiškumu. Čia Kremlino metodai naudojami jau SENIAI SENIAI

Jau 70 metų (nuo 1945 metų) ruskiams valdžia yra atriekta prieš lietuvius. Revoliucija yra reikalinga vien todėl, kad išmest kažkokį pravoslavomusulumonišką kremliaus valdymą Lietuvoje. O su santvarka - lietuvis nebūtų lietuvis, jei nesugebėtų bet kur prakust (čia tau ne 70 (50+20) metų ruskių (ežerų/totų) valdyme). Svarbu atsikratyt kremlinų - ežerų/totų/noė ir kitų kitataučių/kitatikių atmatų vadovavimą šiai teritorijai.

63709. katė2010-10-12 23:13
Kvailiai. Autorius taip nuoširdžiai kalba apie mūsų turtus, o jie arkliagrūšnėmis mėtosi. Ko nepasidalijate? Pažiūrėkite, koks gražus ruduo. Ir jis visiems.

63715. Katei2010-10-13 08:03
Ar nematai,kad čia didžioji dauguma komentarų parašyta ligonio ir girtuoklėlio Aišvo.

63716. AišV resume2010-10-13 08:25
mjo, labai įdomus vakaras pas mane. Po langais džyrina ant gitaros nostalgijos apimtas ruselis savo kvaziromansą. Būtų kičas, bet dabar tai savotiškai gražu.

O apie Jus, ... tai tikrai nėr gražu. Eikit dirbt, tai Geriausias Vaistas (vitaminas/maisto papildas) prieš depresijas. Juk depresija ir sukelias paranojas (aišvizmus/rusai puola/komunistai grąsina/...). Beje, Noėje, dievo vardo minėt NEVALIA be reikalo. Tikiuosi nepasikartos.

Jei žiūrint iš šono, vis tik tai yra pamokantis piešinys. Kaip gerb.Li sakė, tiek demokratija tiek komunizmas yra tik širmos. Visą kitą tas pats. Prisimenu socialistinės Lietuvos širmą, demonstracijas (05.01 ir 11.07). Komiškas renginys. Niekas tuo netikėjo, bet politiniam elitui reikėjo atlikti ritualą. Ir visa machina dirbo ta linkme. Dabar viskas tas pats. Nieko neįtikinančią spalio švenčių demonstraciją, pakeitė etikečių lipdymai. Prie Adamkaus - Latvių g. prie konservų - šarikovai. Visus juos jungia į "komišką farsą" - psichuškės/girtuoklystės farsas. Įdomus ir nenusakomas valdančiųjų ritualas. Pas jankius tokių kvailysčių nesama, bet yra kiti ritualai, taip pat kvailoki.

Jei nebūtų aišvofobijos atsirastų varnofobija, peleckiofobija, rusaipuolafobija, globalofobija ar kitos fobijos. Tai keistokas reiškinys Rusijoje ir Lietuvoje. Juk santvarkos susikūrusios identiškos: kažkokia neaiški santvarka, dar neturinti pavadinimo. Dabar bandau užmegzti diskusiją - gal natūraliai išsirutulios šios socialistinio-kapitalistinio sukergimo spec. terminas. Jau laikas būtų. Gal norit prisijungt? Tokiais atvejai tiktų "lotynizuotas" terminas.

Šiai siūlyčiau neįsivelti į fobijų farsą. Žiūrėkit kaip komiškai atrodo žydų problematikos vazojimas po purvą. Juk neįsiveliama. Tad ir čia palikit fobijų ritualus valdžiažmogiams - ežerui and Ko. Tegu būna klounai patys sau.

63717. ritualas2010-10-13 08:43
Iš tiesų. Latvių g. ritualas buvo tikras kliedesys. Juk žmogus ir jo draugai puikiai žino kas kam moka. "Girtuoklio ir ligonio" ritulas yra aptakesnis. Bet irgi "sovietomentalinis". Meno kūriniu tai nekvepia. O gal?

Man atrodo, kad serga visuomenė vis labiau ir labiau.

63718. ritualui dėl toto2010-10-13 09:01
toto nekomentuoja. Čia jau tikrai įsikišo Lietuvos Sveikatos ministerija, čia ne kliedesys. Kertu lažybų. O ežeras? Jam taip ar anaip galas. Jei dėl vakcinų nuodingumo jis perpėtas, tai dėl kitų ekperimentų jo niekas neapsaugos

63726. praeivis2010-10-13 12:04
Niekas nieko nepakeis, tik pati visuomenė turi atsibusti.

63727. Kalvis Ignotas :-) 2010-10-13 16:11
Jeigu man leistų patobulinti B.Kutavičiaus "Paskutines Pagonių Apeigas",tai baigiantis,t.y. tylant vargonų temai kūrinio pabaigoje dabar aš pridurčiau ištrauka iš Z.Preisnerio "Koncerto Europos susivienijimui" (iš K.Kieslowskio filmo "Mėlyna"),po kurio iš karto eitų iš minareto aukštybių sklindanti musulmonų muedzino giesmė,kviečianti tikinčiuosius į maldą.

63731. Kalviui Ignotui2010-10-13 20:01
kažkoks tamsta keistai išprusęs. Kvepi ne kalviu...

63735. terra2010-10-13 22:35
jo, jis kvepia priekalu

63741. aha2010-10-14 11:31
o kas tos dainos autorius ne Bagdonas

63775. Likimo ironija2010-10-16 11:19
Banalus ir politizuotai sentimentalizuotas vedamasis naivuoliams

63783. todėl2010-10-16 20:37
ir likimo ironija...

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Lapkričio

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 9 iš 9 
0:38:48 Nov 21, 2011   
Nov 2010 Nov 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba