Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2003-04-11 nr. 2945

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• PĖTERAS BRŪVERIS37
• TRUMPAI5
• KITAME NUMERYJE2

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI1
• TEATRAI1
• KONCERTAI
• PARODOS1
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LTV KULTŪROS LAIDOS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• ROBERTO KETURAKIO KALBA8
• Romas Orantas.
ŽAISMĖ IR KONKRETUMAS
• PREMIJOS 2002 METŲ VAIKŲ KNYGŲ KŪRĖJAMS6
• LRS1

POEZIJA 
• LIDIJA ŠIMKUTĖ7

PROZA 
• IJOLA BARTKUTĖ8

VERTĖJO PUSLAPIS 
• PETER STAMM

LITERATŪRA 
• Elena Baliutytė.
APIE KASDIENYBĖS ESTETIKĄ BEI "NEFIKCINĖS" KŪRYBOS FORMAS
2

KNYGOS 
• VAGOS KNYGŲ CENTRAS6
• Laimantas Jonušys.
FAUSTAS, VELNIAS IR SEIRĖNĖS
6
• Sigita Limanauskaitė.
DALYKIŠKOSIOS KLĖJOS IR ŽAISMINGOSIOS ERATOS GINČAS
1
• EKVINOKCIJŲ ŽMONĖS10
• TYLOS!1
• BALZAKAS IR KINĖ SIUVĖJĖLĖ
• ATSPINDŽIŲ AIKŠTĖ
• NAUJOS KNYGOS

POKALBIAI 
• "Rokfelerių" grupės gitaristą ir vokalistą Gintarą Grajauską šnekina muzikos mėgėjas Ričardas Šileika.
GINTARAS GRAJAUSKAS: MES ESAM ABSOLIUTŪS ROKFELERIAI - GALIM SAU LEISTI
16

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Pranas Šakarnis.
ŽYDINČIUS LUBINUS SKAITANT

JAUNIMO PUSLAPIS 
 Eugenijus Girdžiūnas.
DVI DIENOS PAVASARIO IEŠKANT
2
• BENEDIKTAS JANUŠEVIČIUS9

MUZIKA 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
ĮSIMYLĖJĘS PRAEITĮ
4
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
LIETUVOS MUZIKOS AKADEMIJAI - 70

DAILĖ 
• Jurgita Ludavičienė.
NEBESTUDENTIŠKA ŽEMAIČIŲ JUVELYRIKA
2
• Rasa Janulevičiūtė.
SAULIAUS CHLEBINSKO KNYGOS MENAS

TEATRAS 
• BŪTI TEISINGAM2
• "ŠVELNUMAS" VILNIAUS MAŽOJO TEATRO SCENOJE

NAUJI FILMAI 
• Rasa Paukštytė.
MOTERIŠKOS "VALANDOS" - SLOGIOS, PRIVALOMOS, NEDALOMOS Į EPOCHAS
5

LIETUVIAI SVETUR 
• Antanas Naujokaitis.
LIETUVIAI SVETUR

KRONIKA 
• KNYGŲ PAVASARIS
• KNYGŲ ŠVENTĖ
• TEATRO GARBĖS AKADEMIJA PRADEDA VEIKLĄ
• POEZIJA PRIEŠ KARĄ4

IN MEMORIAM 
• JOANA VAIČIULAITIENĖ

DE PROFUNDIS 
• JUOZAS GNIUŽDA1
• ANTRAMEČIŲ LICĖJUS4
• CERVANTĖS VIETA GENIJŲ HIERARCHIJOJE:

JAUNIMO PUSLAPIS

DVI DIENOS PAVASARIO IEŠKANT

Eugenijus Girdžiūnas

[skaityti komentarus]

iliustracija
Gediminas Kajėnas
Neringos Kilmanaitės nuotrauka

Pirma diena

Rožėm (arba raudonom lelijom - nesuprasi) bei rausvai melsvais balandėliais išpaišytas plakatas skelbė trečiadienį paskaitą VPU skaitysiančias tris ugningas lietuvių literatūros moteris: Jurgą Ivanauskaitę, Gintarę Adomaitytę ir Vandą Juknaitę. Įeinantys auditorijon trumpam netekdavo žado: Ivanauskaitė pavirto tikru tikriausiu Sigitu Parulskiu, tačiau paskaitos, savo ruožtu virtusios į tiesiog smagų pasikalbėjimą, tai toli gražu nesugadino. Paskaita, moderuojama vidury sėdėjusios G. Adomatytės, buvo tokia nepapasakojamai smagi, kad apie nieką, išskyrus ausį rėžiantį V. Juknaitės šūkčiojimą "šakės, šakės!" (tikriausiai norint ryškiau įsipaišyti studentų sąmonėn), bei paskutinę popietės frazę:"gulbėm nusišvilpt į valstybių sienas", nieko daugiau ir nepasakosiu. Po paskaitos neišsilaksčiusieji buvo kviečiami į jau tradicine tampančią avangardinių filmų peržiūrą.

Kas buvo toliau? Beveik visi sulaukė svarbiausios literatūrinio pavasario pirmosios dienos dalies - skaitymų. (Paaiškinimai nežinantiems: pirma diena skirta prozai, dramai, esė, vertimams bei kitiems neeiliuotiems raštams, antroji diena - poezijai). Vakarui dirigavo jau patyręs pirmaknygis Antanas Šimkus ir visada žodingas Mindaugas Stasiulis, ant sienų kabėjo Liudos Zujevaitės ir Edvardo Rimkaus paveikslai (vatmanas, tušas), komisijos kantrybę rodė Vytautas Martinkus, Loreta Mačianskaitė, Dainius Vaitiekūnas, Liuba Liubinavičiūtė ir Žilvinas Andriušis. Net šešiolika autorių (labai neįprasta situacija proziškumo ištroškusiai liet. lit. dirvai) kėlė ar lenkė (nelyginant ūgis) smakrus prie mikrofono. Įkvėpkite - dabar išvardinsiu daug daug pavardžių: viena vertus, paminėt reikia visus, kita vertus, kaip smagu matyt save laikraštyje... Taigi. Dalia Mackevičiūtė skaitė apie meilę, Sandra Bernotaitė - kaip baisu mirti, Gintarė Kubilickaitė - vertimus iš bulgarų kalbos, Žydrūnė Čiraitė vaikiškom intonacijom ciepsėjo "apie musę ir šešis atsivertimus", Marius Janulevičius pasakojo, kaip sudėtinga yra nusipirkt cigarečių, o paskui atsivėdėjo ir stuktelėjo tiesiai į studentų širdis paskaita, kaip neskausmingai pasiruošti seminarams, paskui nustebino Andrius Plauskas, Rasa Kuliavaitė visai linksmai pasekė mokyklinę istoriją apie "gaisrą", užsiplieskiantį rusų kalbos testo metu, Liuba Liubinavičiūtė skaitė apie troleibusus, liūdesį ir buvo labai labai gražiai liūdna, Agnė Biliūnaitė Juliaus Žėko kūne (kol negrįš iš Tailando, tokią ją ir matysime), bet gal geriau ir toliau rašo eilėraščius, (jei skirtumo, išskyrus neeiliuotumą, nematyti), už Vištalių Vištaliauską skaitė Renata, Andrius Jakučiūnas buvo, kaip įprasta, šnekus ir oratoriškas, Julius Žėkas skaitė ištraukas iš stambaus (esančio? būsiančio?) romano, Renata pasakojo, kaip myli gyvenimą ir kaip jį mirtinai primuš (?), Antanas Šimkus kažkodėl perskaitė 8 puslapį iš Josifo Brodskio "Uranijos", Agnė Žagrakalytė pasakojo, kodėl jai šąla rankos, Donatas Petrošius kalbėjo apie savo labai įdomų gyvenimą, kuriame nepakeistais vardais lakstė realūs asmenys, tuo metu patalpos gale susigrūdusiems klausovams prireikė šakutės (šakutė - būtinas ginklas, einant į skaitymus, nes rašalo buteliai atsisuka ir taip, o brangesniems, kurių studentai šiaip jau neįperka, būtinai reikalinga įstumiančioji šakutė). Vertintojai vertino, skaičiusieji dalijosi gautas knygas ir laukė, Gediminas Kajėnas grojo gitara. Rezultatas: bandant įtilpti į rėmus, nubraižytus renginio skelbimuose (kartoju: vertimai, drama, proza, esė), po papildomą knygų krūvelę gavo: už vertimą - Žydrūnė Čiraitė, už dramą - Donatas Petrošius, už prozą - Marius Janulevičius, už esė - Andrius Plauskas. Visi džiaugsmingai palesė sumuštinių (ačiū organizatorėms!) ir išsiskirstė - gentimis, būriais, po vieną.

Antra diena

Poezijos dieną pradėjusi popietė skelbimuose intrigavo skambiu Poetinės Klaipėdos mokyklos seminaru. Poetinė Klaipėdos mokykla pasirodė beesantys Mindaugas Valiukas ir Rimantas Kmita. Abudu autoriai sėdėjo prieš auditoriją prie stalo, apsikrovę popierių krūvom ir krūvutėm ir netylėjo o tik skaitė skaitė ir skaitė, mandagiai ir be pauzių vienas kitą pakeisdami, lyg susirežisavę (neveltui režisūrą studijuoja!) būtų. Labai nuobodi režisūra, labai. Po pusvalandžio skaitymus pagyvino Kęstutis Navakas su savo "Kultūros namais", taip užtikrindamas besiklausančių mergaičių šypsenas (gi filmuoja! Plokim, plokim!). Po pusantros valandos trukusio skaitymo auditorijos sienas suvirpino visuotinis mergiškas atodūsis - autoriai sulaukė prašymo "papasakot apie save", tačiau tiek laiko netrukdomi jokių klausimų ir vien tik skaitę poetai ir apie save "nuskaitė" nuo knygų viršelių...

17 valandą turėjęs prasidėti svarbiausias renginys, skaitymai, vėlavo visą valandą, bet niekas, išskyrus televiziją, nesiskundė ir nenuobodžiavo: lakstė šen ten, gurkšnojo šį tą, užsirašinėjo "į eilę" ir visaip kitaip linksminosi. Pagaliau prasidėjusį vakarą vadelėjo vakarykščiai Mindaugas ir Antanas (išskyrus vieną kartelį, kai, jiems nežinia kur dingus, padėtį narsiai gelbėjo Donatas Petrošius). Komisijos vietas užėmė Reda Pabarčienė, Kęstutis Nastopka ir Laurynas Katkus . Poezija - ne proza, čia nepapasakosi, kaip "jis skaitė apie paukščius, o ji - apie sniegą", tad tiesiog išvardinsiu pavardes tų, kurie tokie skirtingi: nedrąsūs ir kovingi, tylūs ir šaukiantys, sustingę, įsikibę mikrofono arba juo mojuojantys, su kasom ir su ūsais, išgirdę savo vardus strykteldavo arba išdidžiai nužingsniuodavo į žemiau nei klausytojų kėdės įrengtą sceną. Dėmesio, jie rašo eilėraščius: Margarita Permonaitė, Antanas Šimkus, Dileta Mackevičiūtė, Renata Žiūkaitė, vienintelė angliškai - Jadvyga (jai skaitant, salės gale kažkas įnirtingai bandė išsikviesti taksi), Judita Valiušytė, Andrius Plauskas, Daiva Povilaitytė, Vytas Dekšnys, Laima Noreikaitė, Gyčio Norvilo tekstus skaitė Jurga Lūžaitė, Gediminas Kajėnas, Jurga Lūžaitė (dar kartelį, bet jau savo tekstus), Agnė Biliūnaitė (vėl Juliaus Žėko pavidalu), pats Julius Žėkas, Donatas Petrošius, Agnė Žagrakalytė ir Jurga Mackonytė. Budrumui dingti neleido vis įsiterpiantys grojėjai ir bardai: Robertas Mazierskis, Nerijus Vėta, audringų plojimų susilaukęs Olegas Zacharenkovas su savo "drambliais", Marius Boreišis, kaip ir kasmet, sudainavęs tą patį "gabalą" apie gulbes (ir kaip kasmet - pro šalį), Čiapis, abidvi dienas lakstęs su įsivaizduojamais pistoletais, sugrojo mazurką (geeras). Visus grojėjus, kad ir kokie jie geri bebūtų, nunešė Mildutė, papasakojusi apie savo senelį Vladulį Braziūną ir sudainavusi "Boružėlę" - panašių plojimų susilaukė tik jau renginio pabaigoje įsišėlusi trijulė: Vladas Dieninis (perkusija), Gediminas Kajėnas (gitara, balsas, tekstai) ir Remigijus Audiejaitis (balsas, tekstai, balsas) - vėliau muzikantams buvo dovanotas neatidaromas butelis (išmiklinti pirštai jį pakėlė į atidaromų lygmenį). Jiems tebegrojant, salei staugiant iš malonumo, įžengė komisija. Reda Pabarčienė, padedant Kęstučiui Nastopkai, iškilmingai paskelbė laureatus, kuriems išrinkti buvo griebtasi netikėtumo kriterijaus. Keturi kaip nors netikėtai pasižymėję autoriai buvo apdovanoti žodiniais prizais, taigi: 1. poetas turi gražiai, t.y. poetiškai atrodyti - toks buvo Andrius Plauskas (su l. poetišku šaliku); 2. poetui labai svarbu gerai perskaityti savo eilėraštį - už labai gražų balsą ir aktoriškumą apdovanota Daiva Povilatytė; 3. poetui labai svarbu norai (pvz., išgarsėti, pabėgti į mėnulį, numirti dvidešimties) - to norėjo ir tai gavo (išgarsėjo!) Jadvyga; 4. poetui labai svarbu moralinis apsisprendimas, moralinė laikysena - už griežtą eilėraštį "vyrai eina į mano namus, vyrai eis į mano namus, ir nebus čia degtinės!" sveikinta Jurga Lūžaitė. Pagrindinis prizas, pereinamasis POETO PALTAS buvo įteiktas Gediminui Kajėnui. Čia cituojama Laureato kalba :"jei ant palto būtų užrašyta "durnius", su juo būtų saugiau vaikščioti, kadangi čia parašyta "poetas", tai, kaip sako Čiapis, aš su tuo nieko bendra". Netrūkęs "renginio aptarimas" baigėsi, pats Literatūrinis pavasaris - taip pat, tiksli jo šventimo pabaigos data dėl įvairių priežasčių nutylima.

 

Skaitytojų vertinimai


14374. sdfaghasdg :-) 2005-02-19 15:18
Čia aš Edmis

14375. KLIEDES2005-02-19 15:19
BUK GALINGAS!!!

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Lapkričio

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 9 iš 9 
0:33:51 Nov 21, 2011   
Nov 2010 Nov 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba