Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2003-08-22 nr. 2964

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Pėteris Brūveris.
IŠ CIKLO "KELIONĖS PO KINIJĄ UŽRAŠAI, II"
3
• TRUMPAI1
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI1
• PARODOS
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

POKALBIAI 
• Su estų poetu JAANU KAPLINSKIU kalbasi ULDIS TYRUONIS.
BUVO VĖJAS, KITOKIO ORO NEBUVO
1
• Dailės pedagogą, leidėją, grafiką ir vadovėlių autorių KAZĮ KĘSTUTĮ ŠIAULYTĮ kalbina RIČARDAS ŠILEIKA.
NEGALIME BŪTI TIK PRAEIVIAI, NEREAGUOJANTYS Į TAI, KĄ MATO
5

AKTUALIJOS 
• Valdas Banaitis.
PIRMOS KREGŽDĖS BELAUKIANT
4

POEZIJA 
• ALVYDAS VALENTA1

PROZA 
• Petras Venclovas.
DEPRESIJA VI

VERTĖJO PUSLAPIS 
• JULIE KANE2

KNYGOS 
• Visvaldas Butkus.
STUDIJA APIE TUSKULĖNUS
3
• VASARA, KAI MANE MYLĖJO FLEČERIS GRYLIS3
• ANTONIMŲ ŽODYNAS18
• ALIUMININĖ LAISVĖ3
• NAUJOS KNYGOS

LITERATŪRA 
• Dalia Striogaitė.
ALĖS RŪTOS PROZA - IŠ ILGESIO
• Apie Guillaume`ą Apollinaire`ą kalbasi Astrida Petraitytė, human. m. dr. Genovaitė DRUČKUTĖ ir prof. Antanas ANDRIJAUSKAS.
GUILLAUME APOLLINAIRE
• Pranas Visvydas.
NEPAKELIAMA MOTERIAI ANGELIŠKA NELAISVĖ
1

KAUNO KULTŪROS PUSLAPIS 
• Poetą, vertėją VLADĄ BALTUŠKEVIČIŲ kalbina EUGENIJA VAITKEVIČIŪTĖ.
"RAŠAU, KAI NEGALIU NERAŠYTI"

DAILĖ 
• Jurgita Ludavičienė.
SKULPTORIŲ "BRIGADA" ŠIRVINTOSE
1
• Salomėja Jastrumskytė.
VORŲ DIENOS

MUZIKA 
• SIMFONINĖ LIETUVIŲ MUZIKA BERLYNE
• Edmundas Gedgaudas.
REPERTUARAS IR KOLEKCIJA
13

PAVELDAS 
• Vydas Dolinskas.
PIJAUS XI TIARA IŠ VATIKANO ŠV. PETRO BAZILIKOS VILNIUJE

JAUNIMO PUSLAPIS 
• MANTAS ČIŽAS10

AKTYVIOS JUNGTYS 
• PARAZITAI IR TINGINIAI

VERTIMAI 
• Vadimas Chrappa.
BALTOJI ŽUVIS

KRONIKA 
• TARPTAUTINIS ŠIUOLAIKINĖS LITERATŪROS FORUMAS
• Antanas Naujokaitis.
LIETUVIAI SVETUR

IN MEMORIAM 
• ALGIMANTAS JUSIONIS1

SKELBIMAI 
• SPAUDOS, RADIJO IR TELEVIZIJOS RĖMIMO FONDO TARYBA SKELBIA KONKURSĄ

DE PROFUNDIS 
 Nerijus Vėta.
POETAI IRGI KEIKIASI
1
• Darius Pocevičius.
LM RUBRIKAI "DEŠIMT PATARIMŲ PRADEDANTIEMS POETAMS"
• Juozas Gniužda.
REMINI SCENCIJOS
1

DE PROFUNDIS

POETAI IRGI KEIKIASI

Nerijus Vėta

[skaityti komentarus]

Tęsinys. Pradžia 27 numeryje

padėti kryžių, pabaigti, užbaigti: Valdybos plenumui kryžių padėt. T.T.

paimti, išgerti, įkaušti: Nors bus kaip reik paėmęs. Henrikas Algis Čigriejus (toliau - H.A.Č.).

pakišti, duoti: Pakištų mergą kas – bent mirštančiam. S.G.

papas, krūtis: Nusitempk liapės papą, Viliki, liakties triūbyk upes. D.Š. Štai papas kaip Priapas. S.G. Kam man šitas pasaulis, ožkos nukarusiais papais. S.G.

papyčiai, krūtys: Štai jau gluosnių pritvinko papyčiai. J.Ž.Ž.

papinukas, liemenėlė: Žąsiaganį aptempsim mūsų metrpažo papinukais. D.Š.

papirosas, (rus. папироса , vok. Papier – rūkalai: tabako prikimšta papirosinio popieriau tūtelė su kietesnio popieriaus kandikliu), cigaretė: Išvaišinčiau visus papirosus žinodamas gal vis tiek paskutinis. E.A.

papiroskė (šnek. rus. папироска – papirosas), cigaretė: Goštautas papiroskę nuo jos prisidegė. D.Š.

parazitas (gr. parasitos – organizmas, kuris naudojasi kitais organizmais, vadinamais šeimininku), blogas žmogus: Vagys parazitai iškištaliežuviai neša iš bažnyčių. S.G.

parceliuoti (vok. Parzelle, pranc. parcelle , lot. particella – išdalyti žemę atskirais sklypais), parduoti: O jus išparceliuosiu turkams kaip vergus. D.Š. Eis pas tavo bobą, parceliuos idėjas. S.G.

pardon (angl. pardon – atleidimas, dovanojimas), atleiskite: Ir varva seilė nuo degtinės kainų, pardon, kas kolūkietį ištrauks iš kombaino. D.Š. Ji virpėjo pardon telefonas. A.S. Tyla žaidimai ji virpėjo pardon. A.S.

pardonas (angl. pardon – atleidimas, dovanojimas) atsiprašymas: Iš nosies išpešiojo plaukelius, be pardonų ir ceremonijų turinį įdeda į beidėjinę fizionomiją. T.T.

patelė, moteris: Šitaip daužos patelė ekstazėj. S.G.

patiesti nokautu, smarkiai primušti, nokautuoti: Ir nepatiesiu nieko niekada nokautu. V.S.G.

patinas, vyras: Bet kuprius su pluoštu eilių joms tinka į patinus. D.Š. Šypsos ir kibina patinus įskilusion taurėn pripildamos vyno. D.G.

paukštytė, pasileidusi mergina, prostitutė: Dangaus ir žemės Nevisaprotė – Paukštytė. S.G. Viską, viską pavogė, išnešiojo tos kikenančios, tos neišvaizdžios paukštytės. S.G.

pautai, vyro lytiniai organai, sėklidės: Už gryčios vystantis skurdus dainuoja velnio pautas. V.B. Lekia pjautas per pusę, be pautų, aišku, dvasios vagis. S.G.

pedikas (pederastas, gr. paid-erastes – vyras, užsiiminėjantis pederastija; homoseksualistas), homoseksualistas: Kur du pedikai glosto jų pėdas. D.Š.

pensilas (angl. pencil – pieštukas, teptukas), bet kokia rašymo priemonė: Tvirtai savo pensilą rankoj laikau. G.P.

pergulėti (žarg. rus. переспать), lytiškai santykiauti: Pergulėt, taip dar norėčiau. Donaldas Kajokas (toliau - D.K.).

Perkūnas griebtų, keiksmažodis: Perkūnas griebtų: nebežinau, ką ir daryt. T.T.

persti, pro išeinamą angą išleisti žarnyne susikaupusias dujas, garsiai gadinti orą: Kiša vašką panosėn, kosdamos perdžia, juokias. S.G. Stūgaujama, šūkaujama, gergždžiama ir perdžiama. G.P.

pybis, vyro lytinis organas, varpa: Prieš Naujuosius vyrai atėjo. Su pybiais ir kulkosvaidžiais. S.G. Pybiai gali būti ištraukiami replėmis. S.G. Po daržus blūdinėjantis elgeta pybiu kaip raudonas ridikas linkui Nemuno kelią parodė. S.G.

pybiukai, žr. pybis: Ypač vasaros naktimis aš atsimenu, kada ievų ūgliai išeina savo pybiukais. S.G.

pijokas (lenk. pijak), alkoholikas: Kad nebelaukiu jau seniai svečių, o juk buvau nepralenktas pijokas. A.M.

pijokauti (lenk. pijak - alkoholikas), dažnai (ir daug) gerti: Jei esi girtas, eik ir toliau pijokaut. T.T.

pilstukininkas (pilstukas - vandeniu skiestas (dažnai techninis) spiritas), tas, kuris užsiima pilstuko gamyba: Lyg pilstukininkai biznį varo. Alfonsas Maldonis (toliau - A.Mald.).

Pindžius, neišmanėlis: Kol laikraščiai išeina, kol Pindžius mūsų vadas. S.G.

pirdalius, kas dažnai gadina orą, kvailys: Ar tu rūkai nebrangią cigaretę šalia trijų pirdalių. G.P.

pirdžius, menkas, mažas: Ne pfeningas, ne krona, ne lita – pirdžio dalis šimtoji centas. G.P.; kvailys, nesvarbus žmogus: Tokie pat pidžiai kaip tu tik leišių kalbos nemoka. E.A.

pirsmas, blogas kvapas: Kvepėjo saldžiai jis, nūn sklinda pirsmas. G.P.

pižonas (žarg. rus. пижон – nepatyręs, ne į savo reikalus besikišantis jaunuolis), šokių muzikos klausantis, nusiskutęs plikai ir treninginius drabužius nešiojantis jaunuolis: Pritūpk negilų reveransą tam pižonui. D.Š. Žiūrėk, štai prieš tave didžiuojas koks nors pižonas. G.P. Lauk iš Maironio salono! – ir aš su jumis, jo pižonas, išeisiu apkvaitęs mairūnais. V.B.

pižoniškumas, žema kultūra: Kiek pižoniškumo, dvasios skurdo, kiek kvailų abstrakcijų. G.P.

planiruoti (vok.planieren – 1. vertikalus reljefo pakeitimas; 2. ntk. sklandymas), išgėrus svirduliuoti, būti nestabilios būsenos: Ir laistydamas alų nuplaniruoja iki stalo. A.S.

plauti smegenis (rus. мыть мозги), meluoti, įtikinėti meluojant: Nuo defekto ligi idealo plauna smegenis. D.Š.

plėčka (brus. пляшка, lenk. flaszka – plokščias butelis, į jį telpantis kiekis), plastmasinis alaus butelis: Pašlovinta rankelė, kuri kilnoja taurę, ar paprastą stiklinę, ar liečia plėčką bjaurią. S.G.

plėštašiknis, homoseksualistas: Plėštašikniai viešuose tualetuose. T.A.R.

pliacius (angl. place – vieta), vieta, teritorija: Nesiartink, čia mano pliacius. S.G.

policijantas (lenk. policjant), policininkas: Pagaliau policijantas Raulą paėmė už sprando. K.B.

policistas, policininkas: Su policistais kai kam viršugalvį pramauna. T.T.

policmenas (angl. policeman), policininkas: Čiupo gatvėj puošnioj policmenas jį. V.G.

politkekšė, korumpuotas politikas: Politkekšės vaipos, keičia kailį. Algimantas Pabijūnas (toliau - A.P.).

po paraliais, keiksmažodis: Kurpiau, kurpiau, po paraliais, - pasirodyk su kurpaliais. T.T.

popigiaje, gana pigiai: Vestuvinį nėrinį ir popigiaje parduoda nuobodžiaujantiems britų turistams. D.Š.

porno (šnek. angl. porno), pornografinis žurnalas, laikraštis: Kiauradantį porno pardavėją. A.Šlep.

po velniais, keiksmažodis: Su tokiais speniais galėtum nelįst, o margo, po velniais. S.G.

po vieną, išgerti po vieną stikliuką degtinės: Į dieną po vieną (,,Dar po vieną" bus jau užmiršta). G.P.

povinėti, gundyti, vilioti: Povinėjo ištvirkus našlė, godžiai meldėsi nuotaka. D.Š.

prestupnikas (rus. преступник), nusikaltėlis, nešvariais darbais užsiimantis žmogus: Politiškas, reiškia, prestupnikas. K.B.

pridirbti, apvaisinti: Sau našlelę vieną, dar vaikų pridirba. S.G.

priedurnių prieglauda, psichiatrinė ligoninė: Tarpuragy sukusią priedurnių prieglaudą. V.B.

princepsas (lot. princeps - viduramžių Lenkijoje: kunigaikštis senjoras, kuriam buvo pavaldūs kiti kunigaikščiai), raumeningas gražuolis: Nuo princepso paną atmušęs. D.Š.

principalas (angl. principal – darbdavys, viršininkas), pašiepiamas viršininko pavadinimas: Jis myli savo principalą, tik tol, kol jis jam reikalingas. K.B. Jau atiteko ponui Rainiui visa kontora principalo. K.B.

pripilti porno, rodyti daug pornografinių filmų: Norėtųsi žvilgterėti, betgi TV tiek porno pripylė. G.P.

pripjauti, nužudyti: O dailininko, draugo mano, taip ir nesurado. Tikriausiai kažkas pripjovė. A.S.

prišalti, pritapti geroje darbo vietoje: Gal būčiau prišalęs. R. Maldeikis (toliau - R.M.).

prisipusti, prisigerti alkoholinių gėrimų: O pernai per sekmines kaip bernas koks prisiputo. V.B.

psiakrev (lenk. psiakrew – šunsnukis), keiksmažodis: Koks čia paukštis, psiakrev, šaudyk, gaudyk jį, griebk. S.G.

pudrinti, meluoti, rašyti nesąmones: Eilės – jo esmė, pripudrinta dėžė alaus ir dūmų. G.P.

pusbonkis, pusė litro degtinės: Be pusbonkio šnapso lig šiol nesuprato. T.T. Eigulys pusbonkį geria. T.T. Ir gėrė pusbonkį dviejuos. T.T.

pusė litro, butelis degtinės: Leis parašyt sonetą už ginėją ir pusę litro. G.P.

puslitis, pusė lito, menkas pinigas: Gavę puslitį už vištą. T.T. Ir už puslitį zaploto. K.B.

pusprotis, kas ne visai protingas, puskvailis: Šovė į porą puspročių ir juos nukovė. G.P. Šneka pusprotis vienas, kad turėjo sparnus. S.G.

pusrutuliai, krūtys: Duok savo pusrutulius, kurie gaisrais pastirę. S.Š.

pūsti arabus, meluoti, apgaudinėti: Pučiu aš jums, mielieji, arabus. G.P. Patys pučia arabus. N.N.

putė, moters lytiniai organai: Pyko senis ant bobutės kad nerodė savo putės. A.S.

B.d.

 

Skaitytojų vertinimai


16446. Vaida :-) 2005-05-13 10:32
Jeeeeegaaaaaaa!!!!!

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Lapkričio

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 8 iš 8 
0:27:33 Nov 21, 2011   
Nov 2010 Nov 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba