Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2008-01-18 nr. 3173

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• PĒTERS BRŪVERIS25
• KRONIKA2
• KITAME NUMERYJE5

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI1

AKTUALIJOS 
• Stasys Stacevičius.
ŽMOGUS IR VANAGAS
5

ATMINITS 
• Ineza Juzefa Janonė.
„LEISKITE MAŽUTĖLIAMS EITI PAS MANE“

KNYGOS 
• „ANGELAI (IR DEMONAI)“
• „GAVĖNIA“
• „MYLIMOJO GYVENIMAS“1
• „25 ŽINGSNIAI NORINT SUPRASTI BIBLIJĄ“
• Alfredas Guščius.
PAČIAM IŠ SAVĘS IR IŠ KITŲ
• Jūratė Baranova.
TAS TYKUS IR ŠVELNUS PRALAIMĖJIMO SKONIS
6
• BALTIJA 2007: KATINAI, KATINAI IR JOKIŲ PARULSKIŲ!
• (PA)SKAITINIAI17
 NAUJOS KNYGOS

TEATRAS 
• ALVIS HERMANIS: „NEREIKIA BAUGINTI ŽIŪROVŲ“
• Skirmantė Jonuškaitė.
LIETUVIŠKI BATUOTO KATINO ISTORIJOS POSŪKIAI
1

DAILĖ 
• Remigijus Venckus.
„VIRUS“ VISUR
• Julija Petkevičienė.
GRIKIS
15
• Jolanta Sereikaitė.
„APIE REPLIKĄ“
2

PAVELDAS 
• Eglė Virpilaitienė, Eglė Piščikaitė, Paulius Zovė.
RESTAURUOTAS ROKIŠKIO GRAFYSTĖS ŽEMĖLAPIS
3

POEZIJA 
• MEILĖ KUDARAUSKAITĖ3
• STANISLOVAS ABROMAVIČIUS5

PROZA 
• Ričardas Kalytis.
LUŠA
2

VERTIMAI 
• Nora Ikstena.
SŪNUS
6

AKTYVIOS JUNGTYS/ ŠIUOLAIKINIS MENAS 
• ŠIUOLAIKINĖS LIETUVIŠKOS PJESĖS LONDONO SCENOJE: PIRMIEJI ATSILIEPIMAI1

KULTŪROS DIS/KURSE/ AKTYVIOS JUNGTYS 
• Mindaugas Peleckis.
J. BLAVATSKAJA: MOTERIS, ĮKVĖPUSI EPOCHĄ
25

AKTYVIOS JUNGTYS/ JAUNIMO PUSLAPIAI 
• Mindaugas Peleckis.
AISTĖ SMILGEVIČIŪTĖ IR „SKYLĖ“: MUZIKA, VIS DAR GALINTI NUSTEBINTI
15

KRONIKA 
• SANKIRTOS1
• NAUJI ŽURNALO „VILNIUS“ NUMERIAI
• AR ELITUI PAKELIUI SU GRAFOMANIJA?67
• PASTABOS DĖL SVETIMVARDŽIŲ RAŠYBOS PRISTATANT V. URBUČIO KNYGĄ „LIETUVIŲ KALBOS IŠDAVYSTĖ“8
• GEDIMINAS PEMPĖ 1921 01 15–2008 01 021
• KĘSTUTIS ŠIDIŠKIS 1950 07 23 – 2008 01 14

SKELBIMAI 
• LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO MINĖJIMO DIREKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO KANCELIARIJOS SKELBIA1

DE PROFUNDIS 
• ALUYZAS LITRELIS IR S. S..
NE ENŠTEINU TRENKTI
7

KNYGOS

NAUJOS KNYGOS

[skaityti komentarus]

MENAS. FOTOGRAFIJA

Pasvalio sakmės : [fotoalbumas] / Jonas Danauskas, Mykolas Karčiauskas. – [Vilnius : Standartų spaustuvė, 2007] (Vilnius : Standartų sp.). – 78, [2] p. : iliustr. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9955-488-25-5 (įr.)

Vizualioji meno istorija / parengė Claude Frontisi ; [iš prancūzų kalbos vertė Liucija Baliulienė ir Margarita Šeškuvienė]. – Kaunas : Šviesa, 2007. – 515 p. : iliustr. – Virš. aut.: Claude Frontisi. – ISBN 5-430-04012-6 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Arsenas Liupenas, vagis džentelmenas : romanas / Maurice Leblanc ; iš prancūzų kalbos vertė Stasė Banionytė. – Vilnius : Alma littera, 2007 (Vilnius : Spauda). – 237, [3] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-24-715-9 (įr.)

Da Vinčio kodas : trumpas vadovas : [neautorizuotas vadovas apie knygą ir filmą] / Michael Haag ir Veronika Haag ; iš anglų kalbos vertė Milda Morkytė. – Vilnius : Alma littera, 2007 (Kaunas : Spindulys). – 303, [1] p. : iliustr. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-9955-24-619-0

Durnaropių ir šunvyšnių salotos : romanas / Petra van Cronenburg ; iš vokiečių kalbos vertė Jūratė Baltušienė. – Vilnius : Alma littera, 2007 (Kaunas : Aušra). – 246, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-24-751-7 (įr.)

Eksžmonų vadovas : romanas / Debby Holt ; iš anglų kalbos vertė Laura Zavadskaitė. – Vilnius : Alma littera, 2007 (Kaunas : Spindulys). – 366, [2] p. – (Madame, ISSN 1822-7295). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-24-645-9 (įr.)

Jeigu mane dabar pamatytum : romanas / Cecelia Ahern ; iš anglų kalbos vertė Milda Dyke. – Vilnius : Alma littera, 2007 (Vilnius : Standartų sp.). – 374, [2] p. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-24-598-8

Kai Nyčė verkė : romanas / Irvin D. Yalom ; iš anglų kalbos vertė Viktorija Labuckienė. – Vilnius : Vaga, 2007 (Kaunas : Aušra). – 374, [2] p. – Tiražas 2550 egz. – ISBN 978-5-415-01982-3 (įr.)

Kodėl dainuoju : [eilėraščiai] / Vaclovas Areima ; [dailininkas Petras Karlonas]. – Vilnius : Savo, 2007 (Vilnius : Ūkana). – 109, [1] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9986-559-86-3

Krikštamotė : romanas / Kerstin Gier ; iš vokiečių kalbos vertė Birutė Lipavičienė. – Vilnius : Alma littera, 2007 (Kaunas : Aušra). – 342, [2] p. – (Madame, ISSN 1822-7295). – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-9955-24-721-0 (įr.)

Liusės Golt istorija : romanas / William Trevor ; [vertė Darius Kaunelis]. – Vilnius : Vaga, 2007 (Kaunas : Aušra). – 269, [2] p. – Tiražas 1850 egz. – ISBN 978-5-415-01989-2 (įr.)

Laimingojo namo melodramos : romanas / Irena Buivydaitė. – Vilnius : Alma littera, 2007 (Kaunas : Spindulys). – 285, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-24-451-6 (įr.)

Likimo upė : romanas / Apolinaras Čepulis. – Vilnius : Alma littera, 2003– .

D. 2: Rėvos. – 2007 (Vilnius : Spauda). – 495, [1] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9955-24-684-8 (įr.)

Meilė, džiazas ir velnias : [tragikomedija] / Juozas Grušas ; [parengė Agnė Iešmantaitė]. – Vilnius : Žaltvykslė, [2007] (Vilnius : Akritas). – 135, [1] p. – (Mokinio skaitiniai). – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9986-06-113-X

Nieko : [romanas] / Dawid Bieńkowski ; iš lenkų kalbos vertė Kazys Uscila. – Vilnius : Mintis, [2007] (Kaunas : Aušra). – 446, [1] p. – (Šiuolaikinis Europos romanas, ISSN 1822-721X). – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-5-417-00929-7 (įr.)

Pasaulis pagal Garpą : romanas / John Irving ; iš anglų kalbos vertė Romualdas Petraitis ir Zita Marienė. – Vilnius : Alma littera, 2007 (Vilnius : Spauda). – 556, [2] p. – (XX amžiaus aukso fondas). – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-9955-08-327-6 (įr.)

Poezija / Vytautas P. Bložė ; [parengė Agnė Iešmantaitė]. – Vilnius : Žaltvykslė, [2007] (Vilnius : Akritas). – 278, [2] p. – (Mokinio skaitiniai, ISSN 1822-6361). – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9986-06-273-8

Prancūzijos vilkė : istorinis romanas / Maurice Druon ; iš prancūzų kalbos vertė Valdas V. Petrauskas. – Vilnius : Žaltvykslė, 2007 (Kaunas : Aušra). – 350, [2] p. – („Žaltvykslės“ kolekcija, ISSN 1822-637X. Prakeiktieji karaliai ; 5). – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9986-06-267-7 (įr.)

Rugiuose prie bedugnės : romanas / J.D. Salinger ; iš anglų kalbos vertė Povilas Gasiulis. – Vilnius : Alma littera, 2007 (Kaunas : Spindulys). – 269, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9986-02-770-6 (įr.)

Vilties švytėjimas : eilėraščiai ir posakiai / Valentinas Čyžas. – Vilnius : Savo, 2007 (Vilnius : Ūkana). – 59, [1] p. – Tiražas 220 egz. – ISBN 978-9986-559-87-0

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Barsuko Beno nuotykiai : [komiksas] / Henrikas Vaigauskas. – Kaunas : Šviesa, 2007 (Vilnius : Sapnų sala). – 71, [1] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-5-430-04890-7 (įr.)

Beveik neabejotina Kedrės B. Hartli šlovė : (tos, kuri negali nesklandyti aukštai ir nemylėti giliai) / Martine Murray ; iš anglų kalbos vertė Rūta Daugėlienė ; iliustracijos autorės. – Vilnius : Alma littera, 2007 (Vilnius : Vilniaus spauda). – 276, [2] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-24-673-2 (įr.)

Golemo akis : [romanas] / Jonathan Stroud ; iš anglų kalbos vertė Rita Kaminskaitė. – Vilnius : Alma littera, 2007 (Vilnius : Standartų sp.). – 645, [2] p. – Ciklo „Bartimėjaus trilogija“ 2-oji knyga. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-24-658-9

Linksmos pasakos iš rankovės / Oldřich Syrovátka ; iš čekų kalbos vertė Vytautas Visockas ; [dailininkė Deimantė Rybakovienė]. – 2-oji laida. – Vilnius : Vaga, 2007 (Vilnius : Logotipas). – 159, [1] p. : iliustr. – Tiražas 1550 egz. – ISBN 978-5-415-01973-1 (įr.)

Madženta įsimyli : labai kietos ir ryžtingos viliotojos kančios : [apysaka] / Echo Freer ; iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė. – Vilnius : Garnelis, [2007] (Vilnius : Logotipas). – 179, [1] p. – Tiražas [1770] egz. – ISBN 978-9955-428-90-9

Mažoji princesė : romanas / Frances Hodgson Burnett ; iš anglų kalbos vertė Viltaras Alksnėnas ; iliustravo Aida Janonytė. – Vilnius : Alma littera, 2007 (Vilnius : Spauda). – 284, [4] p. : iliustr. – (10+, ISSN 1822-7171). – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9986-02-893-2 (įr.)

Muzikantai : [pasaka] / V. Krakauskaitė ; [dailininkė Taida Balčiūnienė]. – Vilnius : Vaga, 2007 (Vilnius : Spauda). – 19, [2] p., įsk. virš. : iliustr. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 5-415-01921-9

Papuošk eilėraštį spalvom : Kazlų Rūdos literatų ir menininkų klubo „Girių versmė“ narių kūryba vaikams / [sudarė Vitalija Kavaliūnaitė-Filipova ; dailininkė Aušra Šaudytė-Arlauskienė]. – Kaunas : Aušra, 2007 (Kaunas : Aušra). – 38, [3] p., įsk. virš. : iliustr. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-532-80-4

Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka

Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Lapkričio

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 9 iš 9 
5:21:09 Nov 7, 2011   
Nov 2010 Nov 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba