Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2004-03-05 nr. 2991

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Ivanas Dračas.
IŠŠŪKIS
7
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE1

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS
• LTV KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
 PIRMYN Į ATEITĮ ATBULINE PAVARA33
• RENGINIAI, SKIRTI KOVO 11-AJAI,
• ILGĖJĘSIS PASAULIO KULTŪROS
• SERGEJUS AVERINCEVAS2

ESĖ 
• GIEDRA RADVILAVIČIŪTĖ.
PACIENTĖ NR.27
6

POEZIJA 
• ARVYDAS GENYS4

PROZA 
• Vilda Tamošaitytė.
MANO MOČIUTĖ SERGA
6

VERTIMAI 
• "VILNIUS BRANGUS MANO ŠIRDŽIAI..." (TARASAS ŠEVČENKA)
• Tarasas Ševčenka.
GARSINGAM VILNIUJ

LITERATŪRA 
• Jūratė Sprindytė.
GRĮŽKIM PRIE ABĖCĖLĖS
1
• Sondra Simanaitienė.
"TRISE VALTYJE IR..."
3

KNYGOS 
• Karolis Baublys.
KĄ BENDRA TURI "SAMANĖ", POEZIJA IR MOTERYS?
• KAIP "LEIKĄ" IŠKEITĖ Į ŠILEIKĄ 1
• URANAS – 23513
• APŠLAKSTYTAS ISOPU
• MOLOJUS
• NAUJOS KNYGOS3

PAVELDAS 
• Balys Pakštas.
PARODOJE "VITA SANCTI CASIMIRI" –
1

DATOS 
• PRISIMINTINA RAŠYTOJA ANTANINA ŠALČIUVIENĖ-GUSTAITYTĖ2

MUZIKA 
• Meda Urbonavičiūtė.
ASTA BAZEVIČIŪTĖ "RAUDONOJOJE ŽIZEL"
3
• Eglė Gudžinskaitė.
PATRAUKLAUS KONCERTO RECEPTAS: LAUREATAI, UŽSIENIO ĮŽYMYBĖS IR…

DAILĖ 
• Vika Ryžovaitė.
ŽIEMOS MEILĖS SODAI
3
• Vika Ryžovaitė.
DRUSKUOTA TIKROVĖ
2

KINAS 
• Skirmantas Valiulis.
JIE KOVĖSI DĖL TĖVYNĖS
11

TEATRAS 
• Ramunė Balevičiūtė.
CEZARIO GRAUŽINIO KOSMOSAS
5
• ŠOKIO SPEKTAKLIO PREMJERA IR CHOREOGRAFŲ PATIRTYS1
• "ŠALTAS VAIKAS" IR KITA

JAUNIMO PUSLAPIS 
• VIZITAS VIDEOMENO DIRBTUVĖSE G-LAB13

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Donatas Petrošius.
VIENO ŽMOGAUS MANIFESTAS
17

KRONIKA 
• VAKARO KLAUSIMĖLIAI
• in memoriam.
DANUTĖ PAULAUSKAITĖ (1945.VIII.11–2004.III.1)
2
• "PEGASAS 2003" IR VIENO LITO PREMIJA
• LĖLININKAI BURIASI
• Rima Povilionienė.
KONCERTUOJA PIANISTĖ BEATRICE BERTHOLD
1
• JURGIO JUOZAPAIČIO SĖKMĖ

SKELBIMAI 
• APSAKYMO IR EILĖRAŠČIO KONKURSAS
• ANTANO MIŠKINIO PREMIJA

DE PROFUNDIS 
• KAUNO KRIMINALINIS RETRO7

AKTUALIJOS

PIRMYN Į ATEITĮ ATBULINE PAVARA

Lietuvių PEN centro skiltis

[skaityti komentarus]

Kaip tik šiandien, kai rašau šiuos savo samprotavimus, sukanka lygiai keturi mėnesiai nuo vieno mūsų valstybės istorijos posūkio. Dabar galėtume ironizuoti, jei kam nors imtų juokas, – per Visus šventuosius tai prasidėjo. Mes mėgdavome pasipuikuoti, kad sukūrėme tvirtus teisinės ir demokratinės valstybės pamatus – dar tvirtesnius nei mūsų kaimynai. Deja, istorijoje mūsų puikybė dažnai parodydavo išvirkščiąją, skylėtą ir kandžių sukapotą savo kailinių pusę. Ir blogiausia, kad visuomenė tokiais atvejais tampa to didžiojo spektaklio įkaite, atgyja seni stereotipai, fobijos, primiršta frazeologija. Tie dalykai trikdo harmoningus santykius ne tik tarp politiškai angažuotų grupių, bet ir tarp komunalinio devynaukščio kaimynų, kurie kartu švęsdavo šeimos ir valstybės šventes, kartu eidavo į kiną ar į cirką, porąkart per metus atvažiuojantį Lietuvon iš broliškos šalies. Dabar cirkas jau nebeatvažiuoja, jis paprasčiausiai vyksta kaip permanentinė mūsų pačių pastangomis kuriama visai nejuokinga tragikomedija.

Pamenu, dar vaikystėje į mūsų namus užsukdavo toks linksmo ūpo tolimas giminaitis, tremtinys amžinatilsį Zenonas Parulis. Jis tada kažką dirbo Lietuvos dainų ir šokių ansamblyje ir kalbėdavo labai keistus dalykus. Sakydavo: "Taip, yra labai blogai, bet nejau imsi rautis dėl to plaukus ar žudytis. Kiekviename blogume reikia išmokti atrasti ir krislą gero, nes blogis pats vienas sau nevaikšto". Jis aiškindavo, kad tokia filosofinė nuostata ir buvus jam atspirtis bei gyvasties palaikytoja sibiruos. Įsigilinu į šią mintį ir matau, kad jo būta labai išmintingo žmogaus. Ypač dabar, pripažįstant dalykus, kurie mūsų visuomenei pastaraisiais mėnesiais nutiko. Viešuose diskursuose ji gąsdinama siaubais, sekimais, riaušėmis, gal turint slaptą mintį, kad išsigandęs žmogus ims ieškotis užuovėjos pasparnėje to, kuris mėgsta kelti du pirštus į viršų ir sako: "Tvarka bus". Ir aš neabejoju, kad tvarka bus. Po didelių chaosų ir "smūtų" visados įsivyraudavo didelė tvarka. Tačiau klausimas yra kitas – ne apie briedį miške, o apie žvirblį saujoje. Kitaip tariant, ką mes laimime šiandien, pralaimėdami teisingos, įstatymus gerbiančios valstybės įvaizdį, kaip pamokytų mus ponas Parulis. O laimime visų pirma vieną dalyką. Nekalbėsiu nuvalkiotų teisininkų ir politikų trivialybėmis, kad štai dabar yra išbandomas mūsų valstybės teisinės ir politinės sistemos atsparumas bei patvarumas, kad pasibaigus procesui galima bus lopyti pastebėtas kailinių skyles, įstatymų spragas. Tokių raminimų adresatas yra ne čia, ne mano kaimynas, ne kaimietis, kuris atvažiuoja senu blerbiančiu motociklu į mano sodybą paprašyti dviejų cigarečių. Mes laimime, nes mūsų akių tinklainėje ima skaidrėti tai, kas buvo neaišku, apnešta politinio dumblo apnašomis visą mūsų Nepriklausomybės laikotarpį. Visuomenė tarytum ėmė suktis aplink dvi ašis, kiekviena jos dalis traukiama lyg magnetinio lauko prie tos, prie kurios pasąmoningai ar sąmoningai slapta vylėsi prisišlieti, atsiradus parankiai progai ar gavus nurodymą iš TEN. Dažnai pasakoma: "Konfliktas suskaldė, supriešino visuomenę". Sakyčiau kitaip – konfliktas apnuogino visuomenę ir parodė visu gražumu, kas kokias vertybes išpažino, o kas tik tomis vertybėmis dangstė savo cinizmą ir nešvankybę. Daug lengviau gyventi, kai žinai, su kuo gyveni. Ne taip jau keblu būdavo ir anais laikais bendrauti su saugumiečiu, jei žinodavai, kad jis tarnauja tai institucijai. Kur kas sudėtingiau būdavo su tais, kuriuos tik įtardavai. Daug baisesnis ir dvasios diskomfortas, kai negalėdavai aiškiai sau atsakyti, ar jis bendramintis, ar provokatorius.

Tiesa, liūdna, kad nemaža įtarimų ima ir pasitvirtina prabėgus tiek laiko. Nereikia toli ieškoti pavyzdžių: politinis kalinys, žmogaus teisių gynėjas, užuot gynęs piliečių teises, stojasi į antisemitų ir ksenofobų chorą, bet ir gerai, kad asmuo, dešimtmetį neradęs sau vietos, nepakankamai apdovanotas už nuopelnus tėvynei, ima ir ją atranda – ne tėvynę, o savo vietą. Tačiau per seklu šioje skiltyje būtų kalbėti vien apie politinį skersvėjį, supusčiusį visuomenę į du vėpūtinius. Akivaizdus pasirodė ir kitas dalykas, kad kultūra, kurta priespaudos sąlygomis ir gebėjusi išsaugoti tautos tapatybę, asmens orią laikyseną bei vertybes, pasirodė esanti bejėgė tokio beveik niekinio skandalo akivaizdoje. Tai tik dar kartą visiems mums parodė, kad bukletinis požiūris į kultūrą mus gali nuvesti tik į savaitę kur nors Frankfurte ar Geteborge trunkančią knygų mugę, kokį nors Avinjono teatro festivalį, tačiau ne į visuomenę telkiantį būvį, leidžiantį tikėtis, kad ta visuomenė gyvens, grįsdama savo egzistencijos pamatą civilizacija ir kultūra.

LIUDVIKAS JAKIMAVIČIUS

 

Skaitytojų vertinimai


6725. Legionas2004-03-08 12:15
Liudvikui: Kai žmogus praranda abejingumo malonę, jis tampa potencialiu žmogžudžiu; kai jis savo idėją paverčia dievu, padarinių būna devynios galybės. Žudoma tik vardan Dievo atba jo pakaitalų: kraštutinumai, kilę iš Proto deivės, nacijos, klasės ar rasės idėjos, yra inkvizicijos ir reformacijos tėvai. Kai atsisakoma pripažinti, kad idėjas galima sukeisti vietomis, teka kraujas... Po tvirtais pasiryžimais paslepiamas durklas; užsiplieskusios akys pranašauja žmogžudystę. Abejojanti, hamletizmo paliesta dvasia niekad nebuvo pragaištinga: blogio principas glūdi valios įtampoje, nesugebėjime būti ramiam, prometėjiškoje didybės manijoje rasės, kuri svaigsta nuo idealų, kurią sprogdina jos įsitikinimai ir kuri, kad pasimėgautų pajuokdama abejonę ir tingumą – ydas, kilnesnes už visas dorybes, - žengia į pražūties kelią, į istoriją, šį nepadorų banalybės ir apokalipsės mišinį... Liepsnojančioje dvasioje atrandi užsimaskavusį plėšrūną; nežinai nė kaip gintis nuo kokio pranašo nagų... Kai jis pakelia balsą, ar dėl dangaus, ar dėl miesto,ar kitomis dingstimis, bėkite nuo jo šalin. E.Cioran "Žlugimo mokslas"

6726. Liudvikas2004-03-08 12:36
Graži citata.

6727. T.Č.2004-03-08 13:32
Gerai užkabinai, Liudvikai, varyk toliau, paskutinė pastraipa liuksiška, jeigu išprovokuotų diskusiją, neinternetinę,tai gautum didelį alaus, galbūt du.

6736. Aktualijos2004-03-08 21:35
Liudvikas stovi ant zemes, tusciai nekalba. Galetu tureti skilti L&M.

6747. nepavydus2004-03-09 14:42
gėda prisipažinti, bet mano atmintyje Liudvikas J. teišliks kaip cultūros ministerijos riebus stipendiantas, neaišku kaip ir už ką...

6748. rrrr2004-03-09 15:49
ne toks jis riebus.

6751. PR2004-03-09 16:28
seniau visi norejo buti artistais, dabar teisejais. O Liudvikas -literatas, jis nuoseklus ir nesiblasko. Ne egomanas Liudvikas yra klasikinis rasytojo pavyzdys

6771. ntc2004-03-11 11:53
Klasikiniai rašytojai nesitampo pagal politikus, o stovi opozicijoje prieš bet kokią valdžią. Autorinius didina nuo 15 iki 26 proc., bet kam tas rūpi?

6772. PR2004-03-11 13:22
Ne rasytojai stovi opozicijoje, bet ju poziuris oponuoja banalybei. Jis gilesnis ir unikalesnes nei masiniai prietarai (toks rasytojo "darbas"). Galima vadinti tai opozicija, bet nebus tikslu. Liudviko poziuris visuomet paremtas mintimi ir todel jis visuomet opozicijoje lietuviskam monumentaliajam absurdui. Nei mintis nei rasytojo darbas politines orientacijos neturi

6778. zr2004-03-12 10:52
Prieš metus LJ buvo įdomesnis, nes dar turėjo savo nuomonę. Dabar basta: vieningas ir teisingas, pagal teisingąją mūsų žiniasklaidą suokiantis LM intelektualų choras. Toks baisiai semitiškas ir antiksenofobiškas.

6779. xX2004-03-12 11:27
Žydai yra žmonės. Jie sukūrė mitus apie save, nuo kurių patys kenčia. O taipogi džiaugiasi jais. Aš dažnai pavydžiu žydų minties paradoksalumo ir jų socialinio organizuotumo (tinklas!), paremto bendru tikslu/nauda. Jie tikrai žino, kad pasaulio laikas baigsis dar ne greitai, kad reikia branginti tą sunkiai gautą žemės lopinėlį, branginti bet ką, kas vertas gyvuoti šioje Visatoje. Daug kur jų vietoje elgčiausi kitaip, bet jie turi teisę daryti savaip: tai yra ta tauta, kuri įpūtė gyvybės didžiųjų karų ir terorizmo struktūrai. Todėl pripažinkime ir gerbkime juos. Ir mokykimės iš jų. Mokykimės iš jų pasiekimų, ne klaidų.

6780. zr2004-03-12 11:34
Beje, tą žemės rutulį karikatūroje laikė žydas ir gėjus. Dėl žydų - jau pasaulinis politinis skandalas, o dėl gėjų - absoliuti tyla. Ar gėjai - ne žmonės? Ar tiesiog mažiau svarbūs ir ginami žmonės nei...?

6782. xX2004-03-12 11:51
Gėjai, sako, irgi Gamtos klaida. Kaip ir Žmogus.

6786. Protestas2004-03-12 13:58
xX (6779) raso: " Todėl pripažinkime ir gerbkime juos. " Jei xX negerbia ir nepripazista zydu ar kitos tautos, tai tegul jis taisosi pats ir neprimeta savo laikysenos ir poziurio kitiems lietuviams. xX (6779) teiginys "tai yra ta tauta, kuri įpūtė gyvybės didžiųjų karų ir terorizmo struktūrai" yra kraupus tiek lietuviui tiek zydui, jis skaudina, pazemina ir giliai izeidzia.

6788. xX2004-03-12 14:24
Įsižeisti ir protestuoti galima, bet noriu, kad ir suprastumėt, ką pasakiau. Teroristus reikia užsiauginti, jie nenukrenta iš dangaus. Matau, kad Lietuva irgi nori prisidėti prie dirvos teroristams purenimo. Tiek Tomkus, tiek ir kitos pusės.
Esu įsitikinęs, kad yra kitas sprendimas, gal sudėtingesnis, bet visiems geresnis. Netiesiniame pasaulyje tiesiai - arčiau, bet aplink - greičiau.

6791. Protesto neatsiimu2004-03-12 14:44
Suprasti, ka pasakete, turetumete Jus pats. Jus neturite teises izeidineti nei lietuviu nei zydu. Jokie teoriniai isvedziojimai ir sistemos nesuteikia tam teises, tam suprasti uztenka elementarios kulturos.

6792. xX2004-03-12 15:08
Taip, propaguoju susikalbėjimą, bet ne konfliktą --- jaučiat? Mokslas irgi yra kultūra, gal ne elementari - tuo labiau turėčiau suprasti tuos, kurie nesigilina į pasakytus žodžius - kodėl nesigilina? Matyt, nesudominau, kad nesuklusot, nestabtelėjot. O gal išties - nesigilinkim, o tik protestuokim. Ir tada įsiviešpataus Rojus Žemėje.
P.S. Ne tau, Martynai, mėlynas dangus (?) (čia apie mus, lietuvius:)

6795. Protestas2004-03-12 16:11
Tai, ka sakote, nebutinai turi buti "tiesa". Gali buti ir priesingai, t.y Jus propoguojate konflikta, nors nuosirdziai isitikines, kad darote ir tvirtinate priesingai. Padalinate, suskaidote, susitapatinate su pritarianciais, tinkanciais savai "sistemai", kitus atmetate, atmetate istisas tautas. O priespriesos principas prazutingas. Ar nepagalvojate, kad Jus pats galite klysti? Pasikliovimas vien tik savimi ar savo "teorija" (geriau jau butu sirdim) priveda prie dideliu klaidu. Kodel Jus manote, kad Jus turite kitus dominti ir Jus pats esate kitiems autoritetas (mokslo ar kitoks)? Toks nekuklus poziuris i save veda prie dideliu klaidu. Gilinasi ne tik Jus, "gilinasi" visi. Gilinimasis nera argumentas, argumentas yra jo rezultatas, arba nera. Tai, ka sakote, ypac komentare 6779 veikia kitus zmones. Tai veiksmas viesoje erdveje (joks ne gilinimasis) uz kuri atsako ji atliekantis. Pries ji ir protestuoju.

6796. xX2004-03-12 16:35
Nebūtinai yra mano tiesa, nes mano tiesa niekada nėra sustingusi. Aš tik siūlau judti link tiesos, link naujų sprendimų, nes senieji, klasikiniai, satndartiniai - nėra sprendimai, o tik bandymas užgesinti smulkų gaisrelį, kai tuoj tuoj gali įvykti didelis sprogimas.
Neįsivaizduoju, kur ką galėjau įžeisti - jei taip, tai nuoširdžiai atsiprašau. Kai kas įsižeidžia vien nuo žvilgsnio, o kai kam galima ir per žanduką patašnoti - neįsižeis. Turiu draugų žydų, kaip tik tom temom diskutuojam, bet jie neįsižeidžia tada, kai gurkšnodami kokį taurų gėrimą bandome piešti teorinius išeitis scenarijus. Gal jie kitokie žydai - suinteresuoti?:)

6797. Protestas2004-03-12 17:05
Taip, tiesa nera sustingusi, bet ji nera "mano tiesa", ji nera nuosavybe. Gilinimasis su subanalinimu visai nedera. Kaip gi Jums paciam atrodo toks atsiprasymas? Ar, pagaliau, 6779 komentaras buvo vaizduotes ar suvokimo rezultatas? Jus ir vel ivedate savu (ypatingu, suinteresuotu) ir likusiu kategorija. Tokiu savo sluoksnio Ypatingumo pabrezimu labai abejoju, jis nei gilintis, nei suprasti padeda, nei pasiulo iseiti. Kodel Jus manote, kad tik Jus suinteresuotas, o kiti ne, ir kuo konkreciai Jus suinteresuotas? Jusu minetos objektyvumo ir kuribiskumo kokybes nera tikslo objektas, jos gali buti panaudotos ivairiems tikslams.

6798. xX2004-03-12 18:55
Tikslas - spręsti problemas iš esmės, o ne lopyti skyles. Čia ir yra mūsų interesas. Nematau, kokiu aspektu teiginys "tai yra ta tauta, kuri įpūtė gyvybės didžiųjų karų ir terorizmo struktūrai" yra įžeidžiantis. Potencialūs konfliktai evoliucijoje yra užprogramuoti, panašiai kaip reljefas susideda iš kalnų ir daubų. Tačiau nelipdamas į kalną niekada nuo jo nenukrisi. Kas čia įžeidžiančio? Uždavinys, kurį reikėtų išspręsti - kaip užlipus niekada nenukristi ir kitų nenustumti? Nejaugi pasikliauti tik atsitiktinumu? O gal geriau - žiniomis?

6800. Protestas2004-03-12 20:22
Vel Jus pabreziate MUSU, kai nei problema nei kontekstas to nereikalauja. Jusu teiginys yra ne apie "lipima i kalnus", nera jis ir mokslinis, o teismukas stampas-kaltinimas. Jeigu Jus sito nematote, tai problemas kuriate, o ne sprendziate.

6801. xX2004-03-12 20:53
Įtariu, kad mes įdomūs tik patys sau:( Tačiau nesusilaikau nuo dar vienos metaforos: Jei žydai "neliptų į kalnus, tie kalnai patys prislėgtų mus". Todėl džiaugiuosi (kaip planetos gyventojas), kad žydai meta iššūkį, juda:) aukštyn. Bet nerimauju, kad jie gali bedugnėn nukristi ir kitus nustitempti, nes pasiekus naujas aukštumas reiktų vis peržiūrėti kopimo strategijas. Tik tiek. Gal dabar aiškiau?

6803. Protestas2004-03-12 22:27
Itarimai gali nepasitvirtinti, bet jie patvirtina, kad didziausia "esmine problema" zmogus pats sau, niekieno kito, bet jo paties "virsunes" ir "gelmes". Yra tik jis pats, jokiu ten zydu, lietuviu ar "amerikonu". Prabanga pamatyti savo artima (nesvarbus kokios tautybes) veltui nesuteikima, tuomet problemu nekyla. Kalba zmones daug, bet dazniausiai kalbos "ne apie tai".

6806. Liudvikas2004-03-13 09:49
Na va, atsibudau ir svarstau: "Žydai" - pirma mintis. Ir kodėl mes lietuviai tiek daug čia laužome iečių? Esmė šio reikaliuko gal slypi net mūsų kalbos semantikoje, kadandi po šiuo žodžiu yra paguldyti visiškai skirtingi prasmių laukai: Senojo Testamento žydas, pogromų ir geto žydas, anekdotų žydas ir Izraelio valstybės pilietis žydas. Kai visa suplakama į vieną kokteilį, dingsta takoskyros ir kalba apie žydą tampa labai patogiu instrumentu bet kokioms manipuliacijoms. Gal todėl ji yra labai nemaloni žydų tautybės žmonėms, nes pats pasakymas "žydas" gali juos žeisti, nelygu, kokiame kontekste tą žodį pavartosi, juo labiau, kai jis vartojamas nekontekstualiai, tada suaktyvinami visi kontekstai iš karto ir žmogus gali įsižeisti priimdamas patį įžeidžiausią. Tokie štai ryto pasamprotavimai. Ir dar vienas dalykas. Mano pavardė yra kildinama iš S.T. "Joachim". Gal kažkada?.. Kaip ten bebūtų, bet visi esame amžini žydai.

6807. xX2004-03-13 10:23
Gerb. Proteste, žinokit, aš stoju greta jūsų ir taip pat protestuoju. Prieš tuos, kurie tyčia žemina/niekina kitus. Nes man visi žydai yra simpatiški, man visai žavus Rivlinas su savo isterijomis, Gaonas su savo išmintimi, savimi pasitikintis Halės sendaikčių prekeivis (nebematau jo), savų Niujorke apgautas jaunas genijus Teitelbaumas. Tačiau neprotestuoju prieš klausiančius, kas valdo pasaulį, ir pateikiančisu faktų rinkinuką, prieš klausiančius, ar galimas trečiasis pasaulinis ir nurodančius, kad jis jau seniai prasidėjo, o jungimasis į kolektyvinio saugumo stovyklas kviečia ir kitus jungtis į stovyklas. Supermodernios technologijos tikrai neišgelbės - prieš kelis universitetus baigusį, turtais aptekusį savižudį nėra nieko technologiško. Paprasti žmonės, kurie vyksta į darbą traukiniais, nes neturi mašinos ar tiesiog galvoja apie ekologiją, tampa trečiojo pasaulinio aukomis. Nejaugi tas karas yra amžinas, į ką jis veda? - į tobulesnes technologijas? Kokias - elektronines, chemines ar socialines? Čia aš labiau už tamstą, Proteste, protestuoju - dėl socialinių ir humanitarinių mokslų marinimo.

6811. Protestas2004-03-13 13:15
Deja, tarp antisemitinio teiginio ir metaforos yra didelis skirtumas. Jo nematancio jaunuolio nepriimtu studijuoti socialiniu ar humanitariniu mokslu. Siulau nemanipuliuoti jautriais dalykai.

6813. ėĖ2004-03-14 02:59
ne gerb. III pasaulinis dar neprasidėjo - nematau nei ženklų nei struktūros. Bet šiaip kažkas tokio, ką jautė lietuvis 1939 yra, tikrai yra - todėl ypatingai yra pavojinga kultūrine prasme diskutuoti šiuo klausimu, kaip marginalai JOnušas ar koks Bersesnevičius, o lozoraitiškasis primityvusis "antisemitizmas" yra baisiai pavojingas tautos (na įsivaizduokim VIENO žmogaus) egzistencijai, o taip spęsti trečiųjų problemas aukojant tą vienintelį - yra tikrai nešiuolaikiška. Todėl, kad problema yra mumyse -> visi žino niekas nedaro. Žydai su kuriais man teko šnekėtis ir kuriems pasisekė turėti pinigų - yra labai nusivylę tokiu lozoraitišku mankurtizmu, nes vadinasi tas tipas bus mankurtas, kai reikės, ir pasikeitus valdžiai (žydai labai gerai žino kokia šlykšti situacija kai reikia persivilkti į visokias ten NKVD mantijas). VISKĄ REIKIA DARYTI IŠ PRADŽIŲ. Ir pradėti harmonizuoti savo būvį (šiuo atveju Lietuvos), nes realusis antisemitizmas ateina tik smarkiai po to, kai buvo žudomi savi (tai geležinė sintagminė ir po to sekanti paradigamtinė situacija).

Štai ko nori paprastieji ir piniguotieji žydai. Ir užverkit labai save mylintys šios dilemos puslapį -> eikit ir padėkit genijams pašonėje - nes vidutinybės ir taip susitvarko, -> Aš turiu omeny xX`ą, protestą, Liudviką, Lozoraitį ...

6814. xX2004-03-14 08:41
Protestui: (mes, pasirodo, kažkam įdomūs:) Dėl skirtumų tarp dviejų teiginių - "antisemitinio" ir "prosemitinio" - pamatymo noriu dar kartą atsakyti metaforiškai - buvo toks animacinis filmukas apie du tipelius, vienas įrodinėja, kad reiklą turi su apskritimu, kitas - su stačiakampiu; pasirodo (žiūrint ne plokščiai, bet erdviškai), ten buvo cilindras, tik vienas į jį žiūrėjo iš viršaus, kitas - iš šono. Tačiau ir "plokščiai" žiūrint tai būtų topologiškai identiškos planarinės geometrijos vienmatės figūros. Tuo tik noriu pasakyti, kad gal verta ieškoti ne skirtumų, bet aukštesnės vienijančios teorijos/religijos?

ėĖ: Kokius nors ženklus atpažinti galima tada, jei jau susidūrei su panašia situacija, t.y. turi paterną (šabloną). (Dirbtinių neuroninių tinklų teorijoje iš pradžių tinklas apmokomas pgl pavyzdžius.) Netiesiniame pasaulyje situacijos, kaip taisyklė, nesikartoja, jas reikia identifikuoti, kai jų dar nėra (numatyti būsimą paterno struktūrą naudojant žinias). Karas keičia savo pavidalą. Per dieną pasaulyje autokatastrofose žūva daugiau, nei Madride po dviejų su puse metų arba 911 dienų nuo 9/11NY-W. Bet technologinės avarijos nėra tas tikrasis karas, kuriame žmogus eina prieš žmogų (koks tai absurdas(?) Visatos masteliuose!). Net neaišku, kas pradėjo trečiąjį pasaulinį, tačiau inžinierinės technologijos kažkam sukėlė laimėjimo ir pasipriešinimo iliuzijas - sistema, matyt, išsiderino.


6816. Rrrr2004-03-14 09:53
Kaip nuobodu tie jūsų komentarai.

6821. Sutinku,2004-03-14 13:23
kažkoks sunkus tas internautų tapsmas, vis nedadurti ir nedadurti, todėl rūpi prodyti išmintį, bet kita vertus, nerodytų, tai nematytų savo durnumo, todėl sakau - labai įdomu.

6831. suse :-) 2004-03-14 21:06
nieko idomaus ir naujo pamastymui neradau. Klausimas tik man idomus - ar jie visi grynais gauna is tu zydu ar kaip ten yra? Kur ta kasa, kur remia vargsus mazus menininkus?

6833. ėĖ2004-03-15 00:34
na, ne (6814. xX) -> Aš nesu profesionali sociologė, politologė ar semiotikė - tik norėčiau pastebėti, kad tiek karai, ar religijos (nors ir kokie jie netikėti ar nauji būtų) yra nuostabiai pastovių dimensijų apsuptyje; na vadinkim taip -> to, gink dieve, nejaučiu (ar neužuodžiu) o pavadinti kokį postmodernizmą ar mūsų ginčus karu, gal nereikia ...

Štai Lietuvoje vyksta bendruomenės vegetacija - tik idiotas ar liguistas karjeristas (piniguose ar valdžioje) to nepastebi.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Lapkričio

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 15 iš 15 
5:17:48 Nov 7, 2011   
Nov 2010 Nov 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba