Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2008-02-28 nr. 3179

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Vytautas Sirijos Gira.
PRIE TILTO*
23
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

AKTUALIJOS 
• DEVINTOSIOS VILNIAUS KNYGŲ MUGĖS MOZAIKA1
• Gintarė Adomaitytė.
PRISIJAUKINTI KOŠMARĄ
2

LITERATŪRA 
• ANTIPREMIJA 20083
• AUKSINIO OBUOLIO SERIJA − KAS TAI?9
• Dalia Dilytė.
„JOTEMOS“ MAGAI
4

KNYGOS 
• „LENINGRADO MADONOS“
• „SIELOGYDA: GYDYTOJO RŪPESTIS – SIELA“1
• „FORSAITŲ SAGA. IŠNUOMOJAMA“1
• „JONAS IR MARTYNAS YČAI“
• (PA)SKAITINIAI

TEATRAS 
• VAIDYBOS STUDENTAI ŽAIDŽIA SHAKESPEARE’Ą2
• Olga Koršunova.
DAR VIENAS VAKARAS

DAILĖ 
• Julija Petkevičienė.
PASIRINKIMO SKALĖ PAGAL VITALĮ ČEPKAUSKĄ
3
• RAIMUNDAS SLIŽYS 1952 07 22–2008 02 231

POEZIJA 
 KĘSTUTIS RASTENIS8

PROZA 
• Aušra Matulevičiūtė.
NUOTAKA IR GREITKELIS

AKTYVIOS JUNGTYS/ ŠIUOLAIKINIS MENAS 
• Vilmantas Juškėnas.
BESKONIS ARBŪZŲ CUKRUS
• Goda Dapšytė.
VYČIO JANKAUSKO ĮSPŪDŽIAI IŠ EGIPTO

KULTŪROS DIS/KURSE/ AKTYVIOS JUNGTYS 
• Laurynas Katkus.
LEIPCIGAS MANY
1

KRONIKA 
• PINIGŲ LIETUS
• VILNIAUS KNYGŲ MUGĖJE SVEČIAVOSI UŽSIENIO LEIDĖJŲ DELEGACIJA
• PAAIŠKĖJO KAZIMIERO BŪGOS PAMINKLO SANKT PETERBURGE AUTORIUS
• MENIŠKOS SIELOS TRAUKIA ŠIAURĖS LINK

DE PROFUNDIS 
• Juozas Šikšnelis.
NORĖTI IR NENORĖTI
1
• BALTOSIOS MEŠKOS SUSIRŪPINO LIETUVA3
• KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI
• STILIAUS KUPSTAS

PARK@S 
• Gintautas Mažeikis.
ŠIAULIŲ AMFITEATRAS IR PASITIKĖJIMAS
• Auridas Gajauskas.
APIE PILIETINĘ ŠIAULIŲ AMFITEATRO VERTĘ
• Jonas Ruškus.
KAIP PASIPRIEŠINSIME ŽMOGAUS NUVERTĖJIMUI
• Arūnas Uogintas.
NUO „PIEŠĖJŲ DIENŲ“ IKI PERFORMANSO MIESTE

POEZIJA

KĘSTUTIS RASTENIS

[skaityti komentarus]


Doris Kareva


Susitikome prieš 30 metų bare
Neprisimenu pavadinimo Talino centre
Kur ji tada gyveno Anveldi gatvėj
Tėvas garsus kompozitorius
Prikaustytas prie patalo
Motina – teatrologė
Ji pati gražuolė šviesiaplaukė poetė
Anglų studentė Tartu
Dirbanti korektore „Sirp ja Vasar“
Gėrėme kokteilius panašius
Kaip „Laumėj“
Prie kurios jau vėliau sumušė
Demonstrantus prieš Molotovo-Ribentropo paktą
Kalbėjomės apie poeziją
Parašiau apie jaunuosius estų poetus
Kukului „Komjaunimo tiesai“
Išspausdino
Vėliau ilgai susirašinėjome
Rašydavome laiškus
Interneto dar nebuvo
Tai truko 10 metų
Kol nutrūko
Siųsdavom viens kitam savo
Eilėraščius
Išverstę į anglų kalbą
Užrašė knygelę „Puudutus“ („Prisilietimas“)
Tada ėmiau mokytis estų kalbos
Ir versti tuos jos eilėraščius
Man patiko jos eilėraščiai
Ir ugnis ir drauge racionalūs
Ir aiškia mintim
Vėlesni
Su rytietiškom metaforom „Mandragora“
„Dievas atsitinka.
Ant drugelio sparno
Pasaulio hieroglifas“
Kultinės eilutės
Ta jos vidinė ugnis virto
Turtingom metaforom
Hieroglifas ant drugelio sparno –
Plazdenantis Dievas!
Kurias moka net paėmusios gimnazistės
Atvykusios praleisti naktį Vilniau kavinėse
Doris Kareva jos sako mano mylimiausia poetė
Kur nors University Pub
Išmaukus penktą didelį alaus
Ir tada Dievas atsitinka
Plazdenant grindų sienų nuotraukų rėmelių roko
Triukšmo drugeliui
Kaip pasaulio hieroglifas
Kurį tada staiga imi ir perskaitai
Jau ir tada labai pripažinta
Verčiama į kitas kalbas
Skaitė per Helsinkio radiją
Labai palaikė mane
O tuomet to man tikrai reikėjo
Lygino mane su ispanais
Ir su Fernando Pessoa
Po kurio laiko viskas nutrūko
Atrodo turėjo ne vieną vyrą
Išaugino keletą vaikų
Vienas vos gimęs mirė
Tapo Estijos Unesco vadove
Tokia aukštuomenės dama
Važinėjančia po pasaulį
Mano knygai „Just Go to Nothingness“
Parašė apie mane sakinį:
The poems of Kestutis Rastenis
Are haunted by tragic anxiety and instability of
Exile;
They are a cry from terrified and tortured
Inner world.
Ji suprato ką aš rašau
Bet su manim jau nebendravo
Iš lietuvių nebent su Ališanka
Su kuriuo susipažino kažkokiam
tarptautiniam poezijos festivaly
Į kuriuos jie abu važinėja
Jis pakvietė ją į Poezijos pavasarį 2000
Tada aš buvau Helsinky
Kalbėdama apie Ališanką sako Eugenijus
O man nebesako Kęstutis
Ališanka – žymus kaip ir ji
O aš tik Exile – visuomenės Tremtinys –
Raupsuotasis išvarytas iš miesto – Izgojus
Su tokiu negalima bendrauti
Nes dar pats užsikrėsi
Nebent perskaityti ką aš rašau ir apibūdinti
Ačiū Doris ir už tai kad visai nepamiršai
C’est la vie

2007 07 13

Teatras


Mano tėvas po karo baigęs gimnaziją
Šalia Dominikonų – Salomėjos dar nebuvo
Ir mokytojų seminariją
Buvo provincijos mokytojas
Turėjo pamišimą teatrui
(Nors vis labiau ėmė gerti)
Statydavo Žemaitės Marčią 3 mylimas
Šatrijos Raganą ir panašius
spektaklius su vietos
Gyventojais
Savotiškas klojimo teatras ne klojime
Ten reikėdavo ir vaikų –
Epizoduose teko išeiti į sceną ir man
Jau neprisimenu ką ten dariau ir sakiau –
Dar buvau labai mažas
Be to manęs neklausė ar aš to noriu
Berods kartą reikėjo išeiti su sterble obuolių
Kurie turėjo iškristi
Pamenu kad ir man pačiam kartą kilo idėja pastatyti
Tokį spektaklį su kaimynų mergaitėm
Kur būtų meilės scena su pasibučiavimu
Žodžiu jau tada supratau – tai teatras – o jame
viskas galima
Kas gyvenime neįmanoma
Čia gali pabučiuoti tau patinkančią mergaitę
Nes tu – esi ne tu – ji ne ji – tai tik vaidmuo
Tai ir toliau taip gyvenu visą gyvenimą
Tai ką darau darau ne aš
Aš esu tik aktorius

2007 07 06

Pas Viiraltą


„Paulig“ kava „Pas Viiraltą“
Vabaduse väljak – Laisvės aikštėj
Sovietmečiu ten buvo uždara menininkų
(kūrsąjungų narių) kavinė
Į kurią ne kiekvienas galėjo pakliūti
Dabar Viiraltas kviečia visus!
Sugrįžęs iš Paryžiaus kliedesių ir haliucinacijų
To miesto kavinėse
Ten jis išvydo prototipus savo PÕRGE
T.y. PRAGARUI
Tas pragaras – tai seksualinių geidulių ir vizijų
iškankinti
Veidai ir kūnai – jie EKSTAZĖJ
Kuri ne daug kuo skiriasi nuo PALAIMOS tų
Kurie klauso PAMOKSLININKO
Ištiesusio kaulėtą ranką degančiom akim
Pamišusiu fanatišku veidu –
Tai ką geriau tada daryti?
Klausytis pažadų apie aną TIKRĄJĮ GYVENIMĄ
EKSTAZĖJ
Kai Zaratustra nustebęs sušuko:
Negi šventasis negirdėjo kad DIEVO NEBĖRA
KAD JIS JAU MIRĘS!
???????????????????????????????????????????
Ar panirti į pragaro gelmę skambant fokstrotui
geriant vyną
Rūkant hašišą atsiduodant geiduliams patirti ekstazę?
Čia Paris ne Berlin ne Tallinn
Jauki kavinukė su pora Viiralto darbų
Kava pyragaičiai džemai
Miesčioniška Paskutinių žmonių banali kasdienybė
Šie lankytojai neregi ir nesupranta Viiralto vizijų
Viiraltas tai išvydęs atsiimtų savo vardą
Arba pareikalautų gerai sumokėt už autorines teises
Nes nei Estijoj nei Paryžiuj pinigų jis neturėjo
Ir su pinigais kaip visada juodai kostiumuotas
Trumpai apsikirpęs ir solidus džentelmenas
Nueitų pasiieškot kitos kavinės ar restorano
Kur galėtų išgert pavartoti narkotikus
Nes to reikia sužadinti vaizduotei jo paveikslams
Pas Viiraltą Viiralto nebėra – čia jis jau miręs

2005 03–2007 07 12
Tallinn–Vilnius


Helsinkio Lautrecas


Aš mačiau tave
Tu tarsi luošas Toulouse-Lautrecas
Helsinkio naktiniame klube piešei gan nuogas
striptizo šokėjas
Taip ir prabėgo naktis
Aplinkui visi linksminosi
Tik Toni geriau angliškai negu suomiškai
Kalbantis suomis išaugęs Kanadoj ir Italijoj
Vyskupo ir poetės sūnus pats šiek tiek užsienietis
Vaišino kokteiliais bepinigį mane kad pašnekėtų apie
Matematinę logiką filosofiją galingą suomių
aviaciją per karą ir
Moteris kurias nusivesti į viešbutį vienai nakčiai
(namuose neleistų
Vyskupas) jam buvo ne džiaugsmas
o nelyg kažkieno užkrauta prievolė
Tarsi Sizifui akmuo kurio jis niekaip negali
užridenti – vis turi dulkint
Ir dulkint – neįsimyli
O tu tik piešei
Kiek jų praėjo pro tavo akis!
Lautreco dėka paryžietės Mulen Ružo šokėjos
išliko amžiams
Gal išliks ir tavo paveiksluose
O gal išnyks ir jos ir tavo paveikslai
Viskas pamažu nueis į užmarštį
Jos pasens ir nebešoks
O tavo paveikslų niekas nepirks
Ir jie nekabos pasaulio galerijose
Tik tu vis pieši šokėjas niekada nepasensi
Paryžiuj Helsinky kur nors kitur – striptizas visur
Jei dar turėsi pinigų įeiti į Night Club
Tavęs neįleis kaip Lautreco
O mano draugas matematikas ir filosofas Toni
Kol pajėgs vis jas dulkins – nebent per stebuklą
kurią įsimylės
Ir jei dar kada susitiksim pavaišins ir mane
kosmopolitą lietuvį
Nes aš vargu ar turėsiu pinigų

2007 07 04
 

Skaitytojų vertinimai


45596. torr2008-03-03 09:43
Asociacija. Leidžiasi kunigaištis Vilgaudas Pilies gatve per kaziuką ir rėkia liaudies dainą. Priešais praeina krišnaistai. Kopia kunigaikštis Pilies gatve atgal ir rėkia "haaaari haaari!"

45597. Onė2008-03-03 09:56
Pataisa -- tuo metu klykiau "Om many padme hūm". Krišnaitai išsilakstė... : - )

45598. tat2008-03-03 13:14
proza cia tokia eseistine, bet ne poezija, braliukai.

45602. terra2008-03-03 15:49
kaip pavadinsi - nesugadinsi

45603. raimis2008-03-03 16:51
Keista ta šiaurė ir Autorius keistas, biografiškai narkotizuojantis - haliucinuojantis Rastenis. Poezija - proza - poza? Vien liūdesys šiaurietiškas, nors imki ir nusigerki neviltyje, kažkokije netektyje...

45618. kafka (maza kava)2008-03-04 09:24
Puikus tekstai. Sveikinu!

45624. raimis2008-03-04 15:33
o! eseistinės eilės - pasakojimai....

45641. laima :-) 2008-03-05 22:34
Grazu ir idomu

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Lapkričio

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 9 iš 9 
5:14:11 Nov 7, 2011   
Mar 2009 Jul 2014
Sąrašas   Archyvas   Pagalba