Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2009-03-06 nr. 3227

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• ALGIMANTAS MIKUTA.
Baladė apie baltus nykštukus
16
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

AKTUALIJOS 
• JOLANTA ZABARSKAITĖ.
Kalbai reikia meilės ir laisvės
13

POKALBIAI 
• Devyni klausimai apie tris eilutes

KNYGOS 
• PRANAS VISVYDAS.
Dinozaurai budi barikadose
• ROMAS SAKADOLSKIS.
Pasisėdėjimas ant istorijos slenksčio
1
• ASTRIDA PETRAITYTĖ.
Tarsi barokinis gobelenas...
• Pirmosios prozos knygos konkursas
 Bibliografijos ir knygotyros centras
• Knygų dešimtukai
• MINDAUGAS PELECKIS.
Kitokie
2
• Naujos knygos

KINAS 
• AGNĖ MACAITYTĖ.
Septynios žiaurumo sukūrimo dienos „Klasėje“

TEATRAS 
• INGRIDA RAGELSKIENĖ.
Pabėgimas sugrįžtant
• RIDAS VISKAUSKAS.
Teatre jaunimui – švelni ironija „maištingos jaunystės“ atžvilgiu
1

MUZIKA 
• EUGENIJUS IGNATONIS.
Dang Thai Sonas vėl Vilniuje
1

DAILĖ 
• Tarp vilties ir realybės9

ATMINTIS 
• NIJOLĖ TUMĖNIENĖ.
Tėvynės ilgesio subrandintas dailininkas

SAVAITĖ SU TV 
• SKIRMANTAS VALIULIS.
Akiračiai ir akibrokštai
1

POEZIJA 
• ALIS BALBIERIUS.
Iš „Trieilių“
7

PROZA 
• STEPAS EITMINAVIČIUS.
Miniatiūros
1

VERTIMAI 
• Gökçenur Ç..
14

AKTYVIOS JUNGTYS/ŠIUOLAIKINIS MENAS 
• ANDRIUS GRIGORJEVAS.
Petras Repšys. Užgavėnės. Psichoanalizės bandymas

AKTYVIOS JUNGTYS/JAUNIMO PUSLAPIS 
• MINDAUGAS PELECKIS.
Broliukų žemės muzika: nepažinta Latvija
5

KRONIKA 
• Šv. Jeronimo premijos konkursas
• Amerikiečių poetai prieš karą
• VLADAS BRAZIŪNAS.
Dirbtuvių langai į eilėraščio sodą
• Lincas skaito Vilnių

SKELBIMAI 
• LMKA konferencija
• Pirmosios prozos knygos konkursas

DE PROFUNDIS 
• Elementarusis dvokutis, arba šv. leidykla „Skaityki už mus“...1
• GINTARAS PATACKAS.

DAILĖRAŠTIS 
• Dėmesio LDS nariams
• Vygantas Paukštė: kūrybos laukai ir paraštės3
• VAIDILUTĖ BRAZAUSKAITĖ.
Pasikartojantys motyvai – tikėjimas spalva
• JOLANTA SEREIKAITĖ.
Žirgas dailėje
1
• NIJOLĖ NEVČESAUSKIENĖ.
Šviesos ir tamsos grožio stebėtoja
• GENOVAITĖ GUSTAITĖ.
Salve, Leonavičiau!
• Ieškokite moters!
• Informacija
• Tęsiasi projektas „Literatų gatvė“
• V tarptautinė tekstilės minia­tiū­rų bienalė „Šimtmečiai ir akimirkos“
• Jubiliejai
• Parodos LDS galerijose
• Povilas Baranauskas
(1921 04 10–2009 02 25)
• Vytautas Kaušinis
(1930 02 01–2009 03 02)
1

KNYGOS

Bibliografijos ir knygotyros centras

[skaityti komentarus]

MENAS. FOTOGRAFIJA

Elektrėnų dekanato sakralinis paveldas / [Kazys Misius, Svetlana Poligienė ; sudarytojai Juozas Bardauskas, Svetlana Poligienė]. – Vilnius : Savastis, 2008 (Vilnius : Petro ofsetas). – 203, [1] p. : iliustr., žml. – Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje. – Santr. angl. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9986-420-76-7

Gyvieji amatai Dzūkijos nacionaliniame parke / [Dzūkijos nacionalinio parko direkcija ; sudarytoja Dalia Blažulionytė]. – Marcinkonys [i.e.Vilnius] : Petro ofsetas, 2008 (Vilnius : Petro ofsetas). – 99, [1] p. : iliustr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-815-65-5

Kaunas – miestas Santakoje = Kaunas – city on the Confluence : [fotoalbumas] / fotografas Gintaras Česonis ; [sudarytoja Jūratė Tutlytė ; vertėja Raimunda Česonienė]. – [Kaunas] : Meno tvirtovė, [2008] ([Kaunas] : Kopa). – [127] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-9890-3-5 (įr.)

Laiškanešys, pasiklydęs dykumoje : [režisieriaus] Vytauto Žalakevičiaus gyvenimo ir kūrybos pėdsakais / Laimonas Tapinas. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Kaunas : Spindulys). – 442, [2] p., [20] iliustr. lap. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-38-199-0 (įr.)

Tapytojas Leonardas Kazokas, 1905-1981 : laikmetis, žmogus, paveikslai / Gintaras Baltinas. – Vilnius : Gairės, 2008 (Kaunas : Spindulys). – 143, [2] p., [39] iliustr. lap. : iliustr., faks., portr. – Tiražas 800 egz. – ISBN 978-9955-759-24-9 (įr.)

Tradicinė žemaičių skulptūra : „Alkos“ muziejaus rinkinys : [katalogas] / sudarė Elvyra Spudytė. – Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, [2008] (Vilnius : Logotipas). – 566, [1] p. : iliustr. – Virš. antr. nenurodyta. – Santr. angl. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-415-86-2 (įr.)

Vilniaus bažnyčios : iš Vlado Drėmos achyvų / Vladas Drėma ; [sudarytojai Audronė Lėverienė, Arturas Mickevičius, Rita Mosiejienė] ; Kultūros paveldo departamentas prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos. – Vilnius : Versus aureus, [2008] (Vilnius : Petro ofsetas). – 1046, [2] p. : iliustr., faks. – Tekstas liet., lenk., lot., pranc., rus., vok. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9955-34-147-5 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Adomas Mickevičius tremtyje = Adam Mickiewicz na zesłaniu / Rimantas Šalna, Voicechas Piotrovičius. – Vilnius : [Petro ofsetas], 2008 (Vilnius : Petro ofsetas). – 108 p. : iliustr., faks., portr. – Gretut. tekstas liet., lenk. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-9955-815-69-3 (įr.)

Ašaros ir juokas : [poezija ir esė] / Kahlil Gibran ; [iš anglų kalbos išvertė Jolanta Kriūnienė]. – Kaunas : Verba vera, 2009 (Vilnius : Logotipas). – 134, [1] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-402-002-5 (įr.)

Bjaurusis ančiukas : romanas / Sandra Marton ; [vertė Miglė Puzarienė]. – Vilnius : Svajonių knygos, 2009 (Kaišiadorys : AJS sp.). – 187, [1] p. – (Svajonių romanai, ISSN 1822-6825. Jausmų egzotika). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-817-80-2

Evangelijos užkeikimas : lietuviškas detektyvas / Steponas Gečas. – Kaunas : Spindulys : S. Gečas, 2008 (Kaunas : Spindulys). – 93, [3] p. – Tiražas 750 egz. – ISBN 978-9955-466-42-0

Garsų pasaulis užkerėtas : [eilėraščiai] / Monika Nijolė Zdanienė. – Vilnius : Petro ofsetas, 2008 (Vilnius : Petro ofsetas). – 188, [6] p. : portr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-815-60-0

Ginekologo užrašai / Petras Burgaila. – Vilnius : Vaga, [2004]- . – (Įr.)

Kn. 2. – Kaunas : Medicina visiems, 2008 (Vilnius : Spauda). – 289, [1] p. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-9986-578-49-9

Gėlių sala : romanas / Nora Roberts ; [vertė Virginija Rupšienė]. – Vilnius : Svajonių knygos, 2009 (Kaišiadorys : AJS sp.). – 187, [1] p. – (Svajonių romanai, ISSN 1822-6825. Aistra). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-817-74-1

Italų magnato kerštas : romanas / Jacqueline Baird (Žaklin Berd) ; [vertė Lina Kulikauskienė]. – Vilnius : Svajonių knygos, 2009 (Kaišiadorys : AJS sp.). – 187, [1] p. – (Svajonių romanai, ISSN 1822-6825. Jausmų egzotika). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-817-79-6

Juodasis princas : meilės šventė : romanas / Iris Murdoch ; iš anglų kalbos vertė Bronė Balčienė. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Kaunas : Spindulys). – 469, [1] p. – Tiražas 1800 egz. – ISBN 978-9955-38-185-3 (įr.)

Knyga be pavadinimo : [romanas] / Anonimas ; iš anglų kalbos vertė Jovita Liutkutė. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Vilnius : Logotipas). – 431, [1] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-38-208-9 (įr.)

Kapitono Granto vaikai : [romanas] / Jules Verne ; iš prancūzų kalbos vertė Rožė Jankevičiūtė ir Juozas Naujokaitis ; [iliustravo Edouard Riou]. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Kaunas : Spindulys). – 724, [2] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-38-198-3

Kastratai : romanas / Anne Rice ; iš anglų kalbos vertė Nomeda Berkuvienė. – Kaunas : Eridanas, 2008 (Kaunas : Arx Baltica). – 399, [1] p. – Tiražas 1700 egz. – ISBN 978-9986-97-240-2 (įr.)

Kerėtojos 2 : romanas / Laura Zailskienė, Deimantė Zailskaitė. – Vilnius : Rosma, 2008 (Kaunas : Aušra). – 254, [2] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9986-00-540-7 (įr.)

Likimo juodraščiai : memuarai, dienoraščiai, laiškai / Juozas Vaitkus. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2008 (Vilnius : Logotipas). – 463, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-16-266-7 (įr.)

Magas : nemirtingojo Nikolo Flamelio paslaptys : romanas / Michael Scott ; iš anglų kalbos vertė Rasa Krulikauskienė. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2008] (Vilnius : Logotipas). – 397, [2] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-001-7 (įr.)

Meilės išpažintys… : poezijos rinktinė / [Juozas Mickevičius, Aleksandras Puidokas, Dominikas Gerimantas Panavas ... [et al.] ; sudarė ir iliustravo Aleksandras Puidokas]. – Vilnius : Petro ofsetas, [2008] (Vilnius : Petro ofsetas). – 126, [2] p. : iliustr. – Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9955-815-68-6

Metų labirintuos : eilėraščiai / Virginija Kuncaitė-Kuzmickienė ; nuotraukos Zitos Stankevičienės. – [Alytus : Alytaus spaustuvė], 2008 (Alytus : Alytaus sp.). – 122, [4] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-706-33-5

Meilės istorija = Love story : romanas / Erich Segal ; [iš anglų kalbos vertė Jonas Čeponis]. – Vilnius : Svajonių knygos, 2008 (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 159, [1] p. – (Jausmų klasika). – Tiražas [2500] egz. – ISBN 978-9955-817-50-5

Nostalgijos vitražas : poezijos rinktinė / Edmundas Atkočiūnas. – Kaunas : [Judex], 2008 (Kaunas : Judex). – 60, [2] p. + 1 garso diskas (CD). – Tekstas įv. kalbomis. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-748-57-1

Pasakyk savo kainą : romanas / Barbara McCauley (Barbara Makaulei) ; [vertė Jurgita Sajevičienė]. – Vilnius : Svajonių knygos, 2009 (Kaišiadorys : AJS sp.). – 187, [1] p. – (Svajonių romanai, ISSN 1822-6825. Aistra). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-817-77-2

Pikantiškos smulkmenos : romanas / Dana Marton ; [vertė Daiva Šulmanienė]. – Vilnius : Svajonių knygos, 2009 (Kaišiadorys : AJS sp.). – 187, [1] p. – (Svajonių romanai, ISSN 1822-6825. Paslaptis). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-817-72-7

Pinklės sultonui : romanas / Jane Porter (Džeinė Porter) ; [vertė Jurgita Stumbrienė]. – Vilnius : Svajonių knygos, 2009 (Kaišiadorys : AJS sp.). – 187, [1] p. – (Svajonių romanai, ISSN 1822-6825. Jausmų egzotika). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-817-78-9

Pratjekabuda : [orientalistinė apysaka] ; Rytų pasakos / Vincas Krėvė ; [nuotraukų autorius Jonas Jackevičius]. – Vilnius : Petro ofsetas, 2008 (Vilnius : Petro ofsetas). – 199, [1] p. : iliustr. – Virš. tik 1-ojo kūrinio antr. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9955-815-58-7 (įr.)

Prieblanda : romanas / Johan Theorin ; iš švedų kalbos vertė Giedrė Žirgulytė. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Kaunas : Spindulys). – 405, [3] p. – Tiražas 1800 egz. – ISBN 978-9955-38-132-7 (įr.)

Raudonojo arklio vasara : romanas / Eduardas Cinzas. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Kaunas : Spindulys). – 270, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-38-205-8 (įr.)

Slaptos vedybos : romanas / Rebecca Winters (Rebeka Vinters) ; [vertė Erika Jasionytė]. – Vilnius : Svajonių knygos, 2009 (Kaišiadorys : AJS sp.). – 187, [1] p. – (Svajonių romanai, ISSN 1822-6825. Romantika). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-817-73-4

Svetimas veidas : [romanas] / Sandra Brown ; iš anglų kalbos vertė Povilas Bykovas. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Kaunas : Spindulys). – 525, [1] p. – Tiražas 6000 egz. – ISBN 978-9955-38-134-1 (įr.)

Šantažas meile : romanas / Maxine Sullivan (Maksin Salivan) ; [vertė Vilma Vaičiūnienė]. – Vilnius : Svajonių knygos, 2009 (Kaišiadorys : AJS sp.). – 187, [1] p. – (Svajonių romanai, ISSN 1822-6825. Aistra). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-817-75-8

Šeicho mylimoji : romanas / Sharon Kendrick (Šeron Kendrik) ; [vertė Vita Tinterytė]. – Vilnius : Svajonių knygos, 2009 (Kaišiadorys : AJS sp.). – 187, [1] p. – (Svajonių romanai, ISSN 1822-6825. Jausmų egzotika). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-817-71-0

The case of the jealous doll : psychological thriller / Arthur Webber. – [Vilnius : E.R. Baltrušaitis], 2009. – 215 p. – ISBN 978-9955-726-98-2. – ISBN 978-9955-726-97-5 (klaidingas)

Trys liūdesio dienos : romanas / Eduardas Cinzas. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Kaunas : Spindulys). – 172, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-38-206-5 (įr.)

Už kabineto durų : romanas / Maureen Child (Mauryn Čaild) ; [vertė Jurgita Vaitkutė]. – Vilnius : Svajonių knygos, 2009 (Kaišiadorys : AJS sp.). – 187, [1] p. – (Svajonių romanai, ISSN 1822-6825. Aistra). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-817-76-5

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Bėgs pelytė vandenėlio : lietuvių liaudies dainelės / iliustravo Taida Balčiūnienė. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Vilnius : Sapnų sala). – [24] p. : iliustr., nat. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-08-071-8

Kikas : [pasaka] / Čarlzas Torsonas ; [iš anglų kalbos vertė Roma Zagorskienė ; piešiniai autoriaus]. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Vilnius : Sapnų sala). – [48] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9986-02-818-5

Kiškių sukilimas : poema kiškių draugams / Kazys Binkis ; dailininkas Gintaras Jocius. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Vilnius : Vilniaus spauda). – 36 p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-08-688-8 (įr.)

Laura ir Aventeros paslaptis : romanas / Peter Freund ; iš vokiečių kalbos vertė Teodoras Četrauskas. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Kaunas : Aušra). – 455, [1] p. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-9955-08-396-2 (įr.)

Laura ir Sidabrinės Sfinksės mįslė : romanas / Peter Freund ; iš vokiečių kalbos vertė Teodoras Četrauskas. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Kaunas : Aušra). – 462, [2] p. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-9955-08-983-4 (į.)

Laura ir Ugninės Gyvatės žiedas : romanas / Peter Freund ; iš vokiečių kalbos vertė Teodoras Četrauskas. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Kaunas : Aušra). – 421, [1] p. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-9955-24-835-4 (įr.)

Lietuviški žvangučiai : skaitiniai viso pasaulio lietuvių mažų vaikų tėvams, močiutėms ir seneliams / sudarė Pranas Tupikas. – Vilnius : Homo liber, 2009-

Kn. 1. – 2009 (Kaunas : Aušra). – 207, [1] p. : iliustr., nat. – Virš. aut.: Pranas Tupikas. – Knyga skiriama Lietuvos tūkstantmečiui. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-716-57-0 (įr.)

Mėnulio pievose : [dešimtosios Molėtų jaunųjų literatų stovyklos dalyvių kūryba / sudarė Vytautas Kaziela]. – Utena : Kamonada, 2008 ([Utena] : Utenos sp.). – 77, [1] p. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-9989-9-0

Negirdėta, nematyta : [eilėraščiai vaikams] / Nijolė Morkūnaitė ; iliustravo Neringa Jakaitienė. – Vilnius : Petro ofsetas, 2008 (Vilnius : Petro ofsetas). – 24, [1] p., įsk. virš. : iliustr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-815-67-9

Praeitis, dabartis ir nenuorama mergaitė : [romanas] / Karen McCombie ; iš anglų kalbos vertė Ieva Venskevičiūtė. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Kaunas : Aušra). – 190, [2] p. – Ciklo „Elės pasaulis“ 1-oji knyga. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-38-194-5

Slaptoji Lolos misija : [apysaka] / Isabel Abedi ; iš vokiečių kalbos vertė Sondra Šulijienė ; iliustravo Dagmar Henze. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Kaunas : Spindulys). – 203, [3] p. : iliustr., portr. – Ciklo 3-ioji knyga. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-38-222-5 (įr.)

Tau, mama : [eilėraščiai vaikams] / Nijolė Morkūnaitė ; iliustravo Neringa Jakaitienė. – Vilnius : Petro ofsetas, 2008 (Vilnius : Petro ofsetas). – 24, [1] p., įsk. virš. : iliustr. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-815-70-9

Varlė ar svajonių princas? : [romanas] / Hermien Stellmacher ; iš vokiečių kalbos vertė Laima Bareišienė. – Vilnius : Alma littera, 2009 (Kaunas : Aušra). – 190, [1] p. – (AL mergaitės). – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-38-221-8

The white lily : Lithuanian tales / [compilation: Romualda Brastavičienė ; translation into English: Albina Strunga ; illustrations: Ūla Vaičiūnaitė]. – Vilnius : Versus Aureus, [2008] (Kaunas : Aušra). – 50, [2] p. : iliustr. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9955-34-148-2 (įr.)

Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Lapkričio

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 15 iš 15 
5:12:48 Nov 7, 2011   
Mar 2009 Jul 2014
Sąrašas   Archyvas   Pagalba