Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2009-03-06 nr. 3227

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• ALGIMANTAS MIKUTA.
Baladė apie baltus nykštukus
16
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
 PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

AKTUALIJOS 
• JOLANTA ZABARSKAITĖ.
Kalbai reikia meilės ir laisvės
13

POKALBIAI 
• Devyni klausimai apie tris eilutes

KNYGOS 
• PRANAS VISVYDAS.
Dinozaurai budi barikadose
• ROMAS SAKADOLSKIS.
Pasisėdėjimas ant istorijos slenksčio
1
• ASTRIDA PETRAITYTĖ.
Tarsi barokinis gobelenas...
• Pirmosios prozos knygos konkursas
• Bibliografijos ir knygotyros centras
• Knygų dešimtukai
• MINDAUGAS PELECKIS.
Kitokie
2
• Naujos knygos

KINAS 
• AGNĖ MACAITYTĖ.
Septynios žiaurumo sukūrimo dienos „Klasėje“

TEATRAS 
• INGRIDA RAGELSKIENĖ.
Pabėgimas sugrįžtant
• RIDAS VISKAUSKAS.
Teatre jaunimui – švelni ironija „maištingos jaunystės“ atžvilgiu
1

MUZIKA 
• EUGENIJUS IGNATONIS.
Dang Thai Sonas vėl Vilniuje
1

DAILĖ 
• Tarp vilties ir realybės9

ATMINTIS 
• NIJOLĖ TUMĖNIENĖ.
Tėvynės ilgesio subrandintas dailininkas

SAVAITĖ SU TV 
• SKIRMANTAS VALIULIS.
Akiračiai ir akibrokštai
1

POEZIJA 
• ALIS BALBIERIUS.
Iš „Trieilių“
7

PROZA 
• STEPAS EITMINAVIČIUS.
Miniatiūros
1

VERTIMAI 
• Gökçenur Ç..
14

AKTYVIOS JUNGTYS/ŠIUOLAIKINIS MENAS 
• ANDRIUS GRIGORJEVAS.
Petras Repšys. Užgavėnės. Psichoanalizės bandymas

AKTYVIOS JUNGTYS/JAUNIMO PUSLAPIS 
• MINDAUGAS PELECKIS.
Broliukų žemės muzika: nepažinta Latvija
5

KRONIKA 
• Šv. Jeronimo premijos konkursas
• Amerikiečių poetai prieš karą
• VLADAS BRAZIŪNAS.
Dirbtuvių langai į eilėraščio sodą
• Lincas skaito Vilnių

SKELBIMAI 
• LMKA konferencija
• Pirmosios prozos knygos konkursas

DE PROFUNDIS 
• Elementarusis dvokutis, arba šv. leidykla „Skaityki už mus“...1
• GINTARAS PATACKAS.

DAILĖRAŠTIS 
• Dėmesio LDS nariams
• Vygantas Paukštė: kūrybos laukai ir paraštės3
• VAIDILUTĖ BRAZAUSKAITĖ.
Pasikartojantys motyvai – tikėjimas spalva
• JOLANTA SEREIKAITĖ.
Žirgas dailėje
1
• NIJOLĖ NEVČESAUSKIENĖ.
Šviesos ir tamsos grožio stebėtoja
• GENOVAITĖ GUSTAITĖ.
Salve, Leonavičiau!
• Ieškokite moters!
• Informacija
• Tęsiasi projektas „Literatų gatvė“
• V tarptautinė tekstilės minia­tiū­rų bienalė „Šimtmečiai ir akimirkos“
• Jubiliejai
• Parodos LDS galerijose
• Povilas Baranauskas
(1921 04 10–2009 02 25)
• Vytautas Kaušinis
(1930 02 01–2009 03 02)
1

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS

PARODOS

[skaityti komentarus]


Vilnius


LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS BIBLIOTEKA
Žygimantų g. 1/8
Iki III.23 – Šiaulių „Aušros“ muziejaus paroda, skirta dviems šviesuoliams, kultūros paveldo tradicijų ir profesionaliosios muziejininkystės pradininkams Šiaurės Lietuvoje – Peliksui Bugailiškiui (1883–1965) ir Vincentui Vaitekūnui (1908–1987)


LIETUVOS NACIONALINIS MUZIEJUS
Naujasis arsenalas
Arsenalo g. 1
Senosios Lietuvos istorijos ir etninės kultūros ekspozicija
Iki III.15 – paroda „Kuršiai – baltų vikingai“
Paroda „Neišeikvojamiems dangaus turtams pašvęsta...Trakų parapinei bažnyčiai – 600“

Senasis arsenalas
Arsenalo g. 3
Lietuvos proistorė

Gedimino pilies bokštas
Arsenalo g. 5
Ginklai ir pilies ikonografija

Signatarų namai
Pilies g. 26
Nuolat papildoma Vasario 16-osios Akto signatarams skirta ekspozicija

Kazio Varnelio namai – muziejus
Didžioji g. 26
K.Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija
Lankymas antradienį – šeštadienį iš anksto susitarus tel.: 279 16 44


LIETUVOS DAILĖS MUZIEJUS
Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai
Lietuvos dailės (XVI–XX a. pr.) ekspozicija
Iki V.31 – nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ paroda „Pirosmani“
Iki III.22 – A.Kučo kūrinių paroda „Įprasminta tradicija“, skirta dailininko 100-osioms gimimo metinėms

Taikomosios dailės muziejus
Arsenalo g. 3 a
Profesionaliosios sakralinės dailės (XV-XIX a.) ekspozicija
Kryžių, koplytėlių ir koplytstulpių ekspozicija
Iki VI.1 – ilgalaikė ekspozicija „Atkuriamiems Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmams įsigytos ir dovanotos vertybės“


RADVILŲ RŪMAI
Vilniaus g. 22
Iki 2010.I.1 – Radvilų giminės portretų paroda
Iki IV.11 – Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio premijų dailės konkurso paroda „Lietuvos tūkstantmetis”


VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJA
Galerija „Akademija“
Pilies g. 44/2
Iki III. 14 – grafikų E.Juchnevičiaus, V.Jurkūno jaun. ir M.P.Vilutčio 1978 metų paroda-pri(si)minimas
III.9–11 19–23 val. II aukšto languose bus demonstruojama pirmoji iš būsimo penkių projekcijų ciklo,
kuris yra sudedamoji projekto „Europa / 4 taškai“ dalis

Juvelyrikos galerija „Argentum“
Latako g. 2
III.14–17 – juvelyrinių objektų ir miniatiūrų paroda ,,Abrozdėliai 2“

Tekstilės galerija-dirbtuvės „Artifex“
Gaono g. 1
Iki III.28 – menininkių E.Bogdanienės, J. Tubutytės, Dž.Jasiūnienės, S.Inčirauskaitės-Kriaunevičienės paroda „Atidarymas Nr. 2“

A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“
Dominikonų g. 15
Galerijoje eksponuojami lietuvių liaudies drabužiai ir audiniai, Tamošaičių kūriniai 


LDS PARODŲ SALĖ
Vokiečių g.4/2
Iki III.18 – jubiliejinė Alvydo Balčiūno tapybos ir piešinių paroda „Mano pasaulis“


SAVICKO PAVEIKSLŲ GALERIJA
Trakų g. 7 (tel.pasiteirauti 2615078)
Iki III.11 – paroda „Meilė“


ŠIUOLAIKINIO MENO CENTRAS
Vokiečių g. 2
Iki III.8 – paroda „Bendrasis kodas: 5 kontinentai, 10 bienalių, 20 menininkų“
III.6 18 val. ŠMC kino salėje – Azijos kino žinovo Tony‘o Raynso paskaita „Kino vaidmuo Azijos kultūros atgimime nuo 1970-ųjų“ ir filmų peržiūra


GALERIJA „MENO NIŠA“
Upės g. 5
Iki III.27 – menininko V.Dailidėno meninio stiklo paroda


„ARKOS“ GALERIJA
Aušros Vartų g. 7
Iki III.18 – Alfonso Čepausko paroda „Būties pažinimas“
Iki III.18 – Aldonos Ličkutės-Jusionienės, Stasio Jusionio, Algimanto Jusionio, Vidmanto Jusionio paroda „Keturi gyvenimai – keturi likimai“
Iki III.18 – Aleksandro Vozbino „Moteris: reali, nereali, virtuali”


DAILĖS GALERIJA „DALIA“
Žirmūnų g. 70
Iki III.28 – J.Vienožinskio dailės mokyklos Naujosios Vilnios filialo mokinių darbų paroda „Ne(pa)stebėjimai“


GALERIJA „KAIRĖ–DEŠINĖ“
Latako g. 3
Iki III.7 – paroda „Tranzitas“


LFS „PROSPEKTO“ FOTOGRAFIJOS GALERIJA
Gedimino pr. 43
Iki III.28 – Latvijos fotografijos klasiko Gunaro Bindės paroda


VILNIAUS FOTOGRAFIJOS GALERIJA
Stiklių g. 4 (įėjimas iš Didžiosios g. 19)
Iki III.21 – Pauliaus Račiūno „Nepavadintų fotografijų“ paroda“ 


ŠV.JONO GATVĖS GALERIJA
Šv.Jono g. 11
Iki III.14 – A. Andziulytės projektas „Užuominos“
Iki III.14 – projekto „Naujas 2009“ A.G.Černiūtės paroda „Aptaisai Marijai“


VDA AUTORINĖS JUVELYRIKOS GALERIJA ,,ARGENTUM“
Latako 2
Iki III.4 – paroda „Suveltas išskirtinumas“


„AKADEMIJOS“ GALERIJA
Pilies g. 44/2
Iki III.14 – paroda pri(si)minimas „1977: grafikų trijulė (E.Juchnevičius, V.Jurkūnas junior ir M.Vilutis)“


LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTAS
Vileišio g. 5
Iki VII.6 – dailininko Šarūno Leonavičiaus darbų paroda – iliustracijos knygai „Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblija. Senasis Testamentas“


LIETUVOS NACIONALINĖS UNESCO KOMISIJA 
Šv. Jono g. 11
Iki IV.10 – Ernesto Žvaigždino tapybos paroda „Tūkstantis spalvų“


RAŠYTOJŲ KLUBAS
K.Sirvydo g. 6
Dailininkų Aušrelės Kalnėnaitės-Ratkevičienės ir Henriko Ratkevičiaus paroda „Minimalioje erdvėje – maksimum informacijos“


STASIO VAINIŪNO NAMAI
A.Goštauto g. 2-41
Iki III.18 – dailininko Aleksandro Vitulskio (1927-1969) darbų paroda


VILNIAUS VAIKŲ IR JAUNIMO MENO GALERIJA
Vilniaus g. 39/6 
Iki III.7 – paroda „4 iš Rokantų kaimo“


LIETUVOS TEATRO, MUZIKOS IR KINO MUZIEJUS
Vilniaus g. 41
Paroda „Iš Teatro, muzikos ir kino muziejaus rinkinių. XIX–XX a. pirma pusė“
III.10 17 val. atidaroma E.G.Bogdanienės paroda „Vilnonė pasaka“ (veiks iki IV.6)
Vyks edukaciniai užsiėmimai I–IV klasių vaikams „Susivelkim veltinėlį“
Iki VI.7 – paroda „Elenos pagrobimas. Vilnius, 1363“
Iki IV.25 – paroda „Mstislavas Dobužinskis. Scenografija“


ŠV. KRYŽIAUS NAMAI
S. Daukanto a. 1 (įėjimas šalia Šv. Kryžiaus bažnyčios, buvusios Mažosios baroko salės)
Iki III.9 – paroda „Paprasta pilnatvė“


LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA
Kaštonų g. 7 
III.10 15 val. atidaroma ketvirtojo tapybos ir fotografijos plenero „Atraskime nežinomus Lietuvos turtus – tris nuostabius E.F. Andre parkus prie Vilniaus“ retrospektyvinė darbų paroda (veiks iki III.31)
 

LIETUVOS TECHNIKOS BIBLIOTEKA
Šv. Ignoto g. 6
Iki III.31 – klubo „13 ir Ko“ (Respublikinė psichikos sutrikimų patyrusių asmenų ir jų draugų asociacija) narių paveikslų parodą „…kaip Kandinskis ar Malevičius…“, skirta Lietuvos vardo tūkstantmečiui


„GALERIJA A“
Gedimino technikos universiteto biblioteka (Saulėtekio al. 14)
Iki III.13 – dailininkų, pedagogų ir šiaip prijaučiančių menui plenero darbų paroda „Avinjonas, Prancūzija“


VILNIAUS PEDAGOGINIS UNIVERSITETAS
Studentų g. 39
Iki III.23 II a. fojė – fotografijų paroda „Didžiojo brolio glėbyje. Sovietai Lenkijoje 1944-1993“


LIETUVOS GELEŽINKELIŲ  MUZIEJUS
Mindaugo g. 15
Iki III.19 – meninio projekto „Ignalina–Dūkštas–Turmantas. Miestelių istorijos“ paroda


Kaunas


M.K.ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS
V.Putvinskio g. 55
Nuolat veikiančios parodos: M.K.Čiurlionio kūrybos ekspozicija; XV–XIX a. senoji Lietuvos dailė; XX a. pirmos pusės Lietuvos vaizduojamoji dailė; Lietuvių liaudies menas. Veikia M.K.Čiurlionio galerija


M.ŽILINSKO DAILĖS GALERIJA
Nepriklausomybės a. 12
Nuolat veikiančios parodos: vertingiausi Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus užsienio dailės kūriniai – senovės pasaulio dailė, XVII–XX a. pasaulio taikomoji dailė, XVI-XX a. Europos vaizduojamoji dailė, Vakarų Europos dailės ekspozicija papildyta XVI a. – XVIII a. pr. Vakarų Europos meistrų tapybos darbais iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinių. M. Žilinsko dovanoti paveikslai bei skulptūros. Galerijoje veikia MENO laboratorija, Šiuolaikinio meno informacijos centras (ŠMIC); Paroda „Muziejus neregiui“. Registruotis tel. 8 37 22 94 75
Iki IV.19 – Biržų grafų Tiškevičių palikimo paroda „Praeities ir dabarties gija“. M. Žilinsko bei M. K. Čiurlionio muziejuose bus galima įsigyti muziejaus išleistą dr. A.Snitkuvienės knygą „Biržų grafai Tiškevičiai ir jų palikimas“.
Nuo II.13 edukacinės programos moksleiviams Biržų grafų Tiškevičių meninio palikimo parodoje „Praeities ir dabarties gija“: „Pro didinamąjį stiklą“, kurioje moksleiviai kviečiami patys patirti atradimo džiaugsmą – pažvelgti į grafų Tiškevičių palikimą pro didinamąjį stiklą ir paklausyti intriguojančių detektyvinių istorijų bei meno kūrinių paslapčių.
„Paslaptingas Egiptas“. Šio užsiėmimo metu moksleiviai kviečiami „keliauti“ į Egiptą kartu su grafu Mykolu Tiškevičiumi – pažinti šią paslaptingą žemę, „plaukti“ Nilu aukštyn, ir atrasti Senovės Egipto dievus ir simbolius tarp tikrų, smėlyje iškastų, senienų


PAVEIKSLŲ GALERIJA
Donelaičio g. 16
Iki III.29 – dviejų šiuolaikinių lietuvių menininkių Aistės Kirvelytės ir Eglės Ridikaitės paroda. Parodos tema – peizažas


A. ŽMUIDZINAVIČIAUS KŪRINIŲ IR RINKINIŲ MUZIEJUS
V. Putvinskio g. 64
III.6 16 val. atidaroma paroda „Žmogaus legenda“, skirta dailininko Vinco Kisarausko 75-osioms gimimo metinėms
(paroda veiks iki IV.5)


GALERIJA „MENO PARKAS“
Rotušės a. 27
Iki III.25 – Aleksas Andriuškevičiaus paroda „Kuo ir kaip mes...“


KERAMIKOS MUZIEJUS
Rotušės a. 15
Lietuvos keramika
Iki V.4 – Baltijos šalių keramikos paroda „Pavasaris 2009“


A.IR P.GALAUNIŲ NAMAI
Vydūno al. 2
Nuolat veikiančios parodos: meno ir kultūros veikėjų A. ir P.Galaunių memorialiniai kambariai: biblioteka, P. Galaunės surinktos kolekcijos; XXVII knygos mėgėjų draugijos veiklai skirta ekspozicija; Nepriklausomybės akto signataro K. Bizausko kambarys


MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS
Rotušės a. 13
Lietuvių literatūros istorijos ir kultūrinio gyvenimo ekspozicija (nuo senųjų raštų iki 1955 metų)
Lietuvių egzodo literatūros apžvalga „Išėję sugrįžti”
Paroda „Vincui Kudirkai – 150“
Paroda „Romanas kaip lemtis“, skirta Mykolio Sluckio 80-mečiu
Paroda „Portretas be rėmų“, skirta J.Gimberio 70-mečiui
Paroda „Thomo ir Katios Mannų vaikai“
Paroda „Atvirukas Vladui“, skirta V.Baltuškevičiaus 70-mečiui
Petro Cvirkos scenos vaizdelių „Iš Sibiro“ ir „Bajoro žentas“ rankraščių ekspozicija


MENININKŲ NAMAI
V.Putvinskio g. 56
Iki III.27 „Mūzų svetainėje“ – Kauno apskrities dailės gimnazijos XII klasės moksleivių tapybos darbų paroda „Jaunieji talentai – Lietuvos ateičiai“


ĮVAIRIŲ TAUTŲ KULTŪRŲ CENTRAS
Šv. Gertrūdos 58
Iki III.11 – tapybos ir tekstilės darbų paroda „Be sienų“


KAUNO APSKR. VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Radastų g. 2
Iki III.15 – menininkės Reginos Selickaitės tekstilės ir stiklo darbų bei Meno leidinių skaitykloje saugomų senųjų atvirukų meilės tema paro­da „Pasipuošusios laiku“
Iki III.16 eksponuojama Kauno dailininkų klubų „Sfinksas“ ir „Meno sparnai“ paroda „Atgimimas“, skirta Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios valstybinėms šventėms paminėti


Klaipėda


PRANO DOMŠAIČIO GALERIJA
Liepų g. 33
P.Domšaičio tapybos ekspozicija
G.Kazokienės dovanotos kolekcijos paroda ,,Australijos ir Okeanijos tautų menas“
Iki XII.31 – paroda „Trys Klaipėdos dailės dešimtmečiai“
Iki III.31 – Horsto Skodlerako (Vokietija) tapybos paroda „Peizažai. Klaipėdos kraštas ir Holštainas“


LAIKRODŽIŲ MUZIEJUS
Liepų g. 12
Paroda „Laikrodžių muziejaus pastato istorija XIX–XX a.“
Paroda „Barokas – stebuklinga Šarlio Bulio technika“
Laiko matavimo priemonių raidos nuo senovės iki šių dienų ekspozicija
Laikrodžių formos kitimo nuo renesanso iki moderno stilių ekspozicija


BAROTI GALERIJA
Aukstoji g. 3/3a
III.6 17 val. atidaroma Galiaus Kličiaus tapybos darbų paroda (veiks iki III.26)


Kultūrpolis
Bažnyčių g. 4/Daržų g. 10
III.13 18 val. atidaroma Mindaugo Bumblio paroda


IEVOS SIMONAITYTĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Herkaus Manto g. 25
Nuolat veikianti ekspozicija „Septynios Romo Klimavičiaus staigmenos“
Iki III.21 – Stefano Koppelkammo (Vokietija) fotografijų paroda „Vietinis laikas“
Iki III.15 Galerijoje 13 L – Aleksandro Dapkevičiaus fotografijų paroda


Šiauliai


DAILĖS GALERIJA
Vilniaus g. 245
Iki III.28 – Šiaulių krašto retrospektyvinė tautodailės paroda


AUŠROS ALĖJOS RŪMAI
Aušros al. 47
Nuolat veikiančios archeologijos, istorijos ir etnografijos ekspozicijos
Iki IV.18 – paroda „Velykų rytą visa pražydo“ iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkinių
Iki IV.18 – Užgavėnių kaukių paroda „Kaukės ir dievybės“


POETO JOVARO NAMAS
Vytauto g. 116
Memorialinė poeto J.Krikščiūno-Jovaro ir literatūrinė ekspozicija „Kūrėjų pasaulis ir likimai“


VENCLAUSKIŲ NAMAI
Vytauto g. 89
Stanislavos ir Kazimiero Venclauskių ekspozicija


FOTOGRAFIJOS MUZIEJUS
Vilniaus g. 140
Nuolat veikianti fotografijos istorijos ekspozicija
Iki III.14 – Artūro Šeštoko fotografijų paroda „Šviesos kaligrafija“
Iki IV.4 – fotografijų paroda „Maestro Povilas Karpavičius (1909–1986)“, skirta fotografo 100-osioms gimimo metinėms


CH. FRENKELIO VILA
Vilniaus g. 74
Nuolat veikiančios ekspozicijos „Provincijos dvaras XIX a. vid.–XX a. vid.“, „Žydų kultūros paveldas Šiauliuose: pirkliai Frenkeliai“
Iki IV.12 – paroda „Šventųjų istorijos lietuvių liaudies mene“ iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkinių


DVIRAČIŲ MUZIEJUS
Vilniaus g. 139
Nuolat veikianti ekspozicija „Dviratis ir Lietuva“


RADIJO IR TELEVIZIJOS MUZIEJUS
Vilniaus g. 174
Garso ir vaizdo atkūrimo prietaisų ekspozicija
Iki 2010.I.9 – paroda „Išradimas, labiausiai pakeitęs pasaulį“, skirta mikroschemos išradimo 50-mečiui, iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkinių


POVILO VIŠINSKIO BIBLIOTEKA
Aušros alėja 62
Paroda „Katynės žudynės“


Panevėžys


LDS „GALERIJA XX“
Laisvės a. 7
Iki III.25 – L.Dubauskienės grafikos paroda


Druskininkai


MAŽOJI GALERIJA
M.K.Čiurlionio g. 37
III.7 15 val. atidaroma Kęstučio Benediko paroda „Moterys ir visa kita“ (veiks iki III.28)


Palanga


GINTARO MUZIEJUS
Vytauto g. 17
Ekspozicija ,,Natūralus ir istorinis gintaras“
Gintaro inkliuzų ir meninių dirbinių paroda „Gintaro pasaulis“
Iki IV.12 – Kaliningrado gintaro muziejaus paroda „Baltijos auksas“
Iki IV.30 – paroda „Gintaro mozaikos“
Iki V.3 – paroda „Grafai Tiškevičiai Palangoje“


Marijampolė


KULTŪROS CENTRAS
Iki III.22 – Antano Statulevičiaus tapybos darbų paroda
Iki IV.3 – Vaclovo Vekeroto vieno kūrinio paroda
III.10 17 val. atidaroma Marijonų gimnazijos moksleivių fotoparoda (veiks iki III.31)


MAGDALENOS BIRUTĖS STANKŪNIENĖS MENŲ GALERIJA
Iki III.24 – Kauno tekstilininkų gobelenų ir aplikacijos paroda ,, 1 + 12 “


Tauragė


FOTOGRAFIJOS GALERIJA
S.Dariaus ir S.Girėno g. 5
III.6 16 val. atidaroma paroda „40-ties paukščių diena“, kurią pristato Birdpix klubas (paroda veiks iki IV.4)


Telšiai


VDA PARODŲ SALĖ
Kęstučio g. 3
Iki III.10 – Mečislovo ir Zigmanto Šilinskų fotografijų ir skulptūrinių formų paroda
 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Lapkričio

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 15 iš 15 
5:12:45 Nov 7, 2011   
Mar 2009 Jul 2014
Sąrašas   Archyvas   Pagalba