Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2011-03-04 nr. 3321

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• NIJOLĖ MILIAUSKAITĖ.
Mėnesiena
9
• TRUMPA KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

AKTUALIJOS 
• VIKTORIJA DAUJOTYTĖ.
Apie lietuvių kalbą: ar ji galėtų būti ir elitinė?
45

KNYGŲ MUGĖ 
• ASTRIDA PETRAITYTĖ.
12-oji Vilniaus knygų mugė: asmeniškai
4
• GINTARĖ ADOMAITYTĖ.
Apie tai, kaip išvariau bjaurią tetą
8

KNYGOS 
• ANA AUDICKA.
„Išsivadavusios“ moters tapatumo slinktis
• NAUJOS KNYGOS
• Bibliografijos ir knygotyros centras

ATMINTIS 
• MARIJUS ŠIDLAUSKAS.
Jis yra ten, kur ėjo
4

KINAS 
• AGNĖ MARCINKEVIČIŪTĖ.
„Kiekvienas susitikimas – kaip dovana“
1

TEATRAS 
• RIDAS VISKAUSKAS.
Teatras savyje?
1
• MONIKA JAŠINSKAITĖ.
Apie spektaklio „Nutolę toliai“ kūrybą
1
• „Paukščiai“ – nuo „gulbės“ iki „kalakuto“

DAILĖ 
• KRISTINA STANČIENĖ.
„Vartų“ dvidešimtmetis ir magnetinės juostelės magija
1

MUZIKA 
• ANTANĄ GUSTĮ kalbina DALIA RAUKTYTĖ.
Savam kaime džiazo pranašu nebūsi
1

PAVELDAS 
• REGINA URBONIENĖ.
Leono Lagausko kūrybos paroda

POKALBIAI 
• ANTANĄ GAILIŲ kalbina ASTRIDA PETRAITYTĖ.
Gailių klanas – nauji žaidėjai kultūros lauke
15

POEZIJA 
 AIDAS JURAŠIUS.
3

PROZA 
• AISTĖ KISARAUSKAITĖ.
Sąskaita
65
• DAINIUS VANAGAS.
Rikošetas
• AUGUSTINA KLIUKAITĖ.
Dvi miniatiūros

VERTIMAI 
• BARTOSZ KONSTRAT.
1

LITERATŪRA 
• VIRGINIJA CIBARAUSKĖ.
Tarp estezės ir nevilties:
vieno Sigito Parulskio eilėraščio analizė
7

KULTŪRA 
• Padėka
• Šv. Jeronimo premijos konkursas
• Konkursas Zigmo Gėlės-Gaidamavičiaus premijai gauti
• Du pasiaiškinimai

IN MEMORIAM 
• In memoriam Vytautas Mockaitis

DE PROFUNDIS
„Ar tik Romos patricijai slapta nesvajojo apie barbarus?..
Taip pat yra žmonių, kurie savo susidėvėjimą priima
kaip civilizacijos nuopuolį.“ Romain Gary
 
• ANDRIUS ŠIUŠA.
Programa kino intelektualams
6

DAILĖRAŠTIS
LDS informacinis priedas
 
• KRISTINA STANČIENĖ.
Tarpinės būsenos
• ONA GAIDAMAVIČIŪTĖ.
Mikalojaus Povilo Vilučio mokykla –
kūrybiškos raiškos link
• VYTAUTAS NARBUTAS.
Žvilgsnis į kitą pasaulį
• JOLANTA SEREIKAITĖ.
Tapyba, grafika, muzika...
• JOLANTA SEREIKAITĖ.
Laisvės dvidešimtmečio spalvos
• ARMINA JONUŠAITĖ.
Erotinis posūkis Aleksandro Vozbino tapyboje
• ALFONSAS ANDRIUŠKEVIČIUS.
Akademiškai apie Valentiną Antanavičių
• Sveikiname!
• Informacija
• Skirkite 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio
Lietuvos dailininkų sąjungai
• Jubiliejai
• In memoriam
• Parodos LDS galerijose

POEZIJA

AIDAS JURAŠIUS

[skaityti komentarus]

iliustracija
Ričardo Šileikos nuotrauka     Luisas Albertas Salvatjera dainuoja
     prastai palaidotos pirmosios
     nefertitės bliuzą     aš atveriu tau savo ka o tu žvelgi į tolį
     aš atveriu tau savo ka o tu žvelgi į tolį
     o taip aš atveriu tau savo ka o tu žvelgi į tolį
     girdžiu meluoji visos mes vienodos broli

     aš prabundu iš ryto ir žinau kad tu pas horą
     o taip aš prabundu ir aš žinau kad tu pas horą
     ir taip kasryt mažyt aš prabundu o tu ir vėl pas horą
     o vakarais vėl traukiu godžiai į save šio kapo orą

     tavoji stela guli mano lovoj sueižėjus
     o taip tavoji stela guli mano lovoj sueižėjus
     atleisk mažyt tavoji stela vis dar mano lovoj sueižėjus
     ir judink savo mumiją šią naktį aš didžėjus     Apie nevykusį vieno indėno
     bandymą susirasti sau
     Naująjį Pasaulį     staiga užgeso šviesos
     ir netikėtas triukšmo smūgis parbloškė visus
     sutrikę dėbčiojom kiek laiko viens į kitą kol galiausiai
     drąsiausiųjų saujelė puolė kapanotis o netrukus
     visa minia keleivių o ir personalas ėmė mostaguot
     ir rankomis ir kojomis net aš buvau bejėgis
     susilaikyt ir baimės ištiktas pradėjau judint
     savuosius sėdmenis galūnes porą kartų net
     pavyko apsisukti aplink savo ašį bet netrukus
     pritrūkau oro ir naudos jokios nebuvo o be to jutau
     kad mano nerangumas trukdo išsigelbėti kitiems
     kurie matyt ne pirmą kartą šitaip taigi
     šiaip taip sugraibęs bangose alaus bokalą nusiyriau
     į tamsų kampą plūduriuoti ir stebėt
     avarinių prožektorių apšviestus baimės sudarkytus veidus
     ir švytinčius žalsvai dantis kuriais tie vargšai žmonės
     kabintis bandė į gyvenimą naujam pasauly ir kartu
     tikėjaus kad kokia tiesiog sveika marija
     nenorinti dar paskolų ir treniruoti pokemonų
     išnirs iš rūko ir praplauks prošal
     irkluodama savaisiais klubais ir priims
     į savo valtį ir išgelbės
     mane šiai nakčiai amen bet štai pasirodo
     jos gelbėja tik tuos kurie garsiausia rėkia ir aršiausiai
     ritmingai talžo vandenį tad kai ryte
     tyloj atvyko gelbėtojai jie terado
     ledan sustirusį kūnelį mano o kai šiaip ne taip atskyrę
     nuo tuščio plūduro jie nešė su nelaimėliais kitais
     palaidoti mane už durų aš žiūrėjau
     į blėstančias žvaigždes ant lubų ir pradėjau abejot
     ar buvo verta man palikt pasaulį seną     L. A. Salvatjera suvokia, kad Nokia –­
     tai vienas Jo vardų, o slapta galvoja,
     kaip čia pabėgus iš ryšio zonos     šlovinu tave
     už tavo visagalybę
     kai per savo begalinę malonę
     atsiunti man gerąją naujieną
     ar nubaudi bloga žinia

     šlovinu tave
     išbandomas
     kai žiūriu į tave ir laukiu
     apsireiškimo o jo
     vis nėra ir nėra

     šlovinu tave
     visais tavo pavidalais
     girtos moters balsu
     isterišku pypsėjimu
     vulgariais paveikslėliais
     visa tai tavo šlovei

     šlovinu tave
     už suteiktą laisvę
     man pasirinkti tinklą
     už tai kad naštą šią palengvini
     kiekvieno mėnesio gale
     nors ir taip tikiu
     tu pigiausias

     šlovinu tave
     už tai kad dovanojai
     man mano numerį
     be kurio aš būčiau
     tik muilo burbulas
     švenčiantis savo gimtadienį     Vakuumas po cunamio (iš intymių
     Luiso Alberto Salvatjeros
     nelaimių kronikos)     pakrantę stichija pasiekė dar nepaskelbus
     nepaprastosios padėties todėl
     daugybė kūno dalių nebuvo pasiruošusios
     evakuacijai o apsauginiai pylimai
     bejėgiai pasirodė prieš stichijos jėgą

     nelaimės pasekmės daugiau negu siaubingos
     isteriškas chaosas stygius geriamo vandens
     ligų pavojus sistema kanalizacijos
     taip pat neveikia dar nėra elektros
     ir senka kuro atsargos siaubingais tempais

     didžiausių priekaištų be abejonės nusipelnė
     valdžios centriniai organai todėl
     kad stichinei nelaimei pasiruošta tinkamai
     nebuvo nors specialiosios tarnybos
     laiku įspėjo apie gresiantį pavojų

     tačiau baisiausia visgi ne aukų didžiuliai skaičiai
     ne plėšikavimai ir bandymai jėga
     nelaimės zonos kontroliuoti situaciją
     o kad dėl atšilimo klimato košmaras šitas
     jau greitai vėl pasikartoti gali     Visa tiesa apie slaptąjį
     Didžiojo Chano agentą     šnipinėjau tave tau miegant
     šnipinėjau didžiojo chano naudai
     apieškojau tavo slėptuves
     apžiūrėjau apuosčiau visas kerteles ir pakampes
     aprašiau odos minkštumo kaitą
     skaičiavau plaukus įvairiose vietose
     analizavau jų skirtumus
     nukirpau po vieną egzempliorių kaip tavo kaltės įrodymą
     prikaišiojau į kūną blakių
     kad kontroliuočiau tave tau prabudus
     įrašinėjau į atmintį garsus
     kuriuos skleidei miegodama
     ir judesius visus kuriais manęs ieškojai lovoj
     fotografavo mano vyzdžiai atlikau
     aš savo pareigą kaip dera bet jaučiausi kaltas
     jaučiausi šlykščiai kaltas už tą ramų miegą
     už tavo tariamą saugumą įsikibus
     į šnipo kūną o labiausiai
     už tai kad šitaip klaikiai troškau kada nors
     daryti visa tai iš meilės šnipinėjau
     tave tau miegant
     ne savo ir ne tavo naudai     Luisas Albertas tyrinėja krikšto
     formų šabloną, ir skelbia nuo
     kopos vienintelę išsipildžiusią savo
     pranašystę     ribotos begalybės jūra virs į rausvą obeliską
     šis aukuras saulėlydžio mes virsim į aukas
     žiūrėsim kaip paviršiuj kaltas nekaltųjų kraujas tviska
     kuriam atvirtę į aukotojus mes plausime rankas
     kitoniškumo ištikti bandysim atsitraukti bent per žingsnį
     toliau nuo patirties dėmių viens kito delnuose
     užmiršę kad prasmė šių apeigų kaip tik tame kad jau nebenutrinsi
     nebenuplausi jau nebe     Luisas Albertas Salvatjera
     liudija privatų bendrystės stebuklą     pamaldžiausiais jaunystės metais
     dirbau gėjų šventykloj prie katedros
     ritualinių reikmenų surinkėju
     ir anksti iš ryto sekmadieniais
     apspangęs nuo šventos nemigos
     nuo bum bum meditacinės muzikos
     nuo į transcendenciją linkusių
     vienuolių priekabių o labiausiai
     nuo atsitiktinai ten patekusių
     ir nuo ritualo vaizdų apdujusių
     ir keiston ekstazėn puolusių kitatikių moterų
     stovėdavau stotelėje laukdamas
     kol lėtai lėtai iš prospekto
     įsuks nojaus arka nr. 2
     ir tikėdavaus kad vairuotojas
     paims mane veislei

     o aplink susirinkdavo
     visas spiečius iš kitų mišių keliaujančių
     pamaldžiai agresyvių maldininkių
     puldavo arką tarsi būtų porinės
     nusinešdavo ir mane kaip taraną
     jau viduj stovėdavau išsišiepęs kaip kristus
     bandydavau neužkliudyt moterėlių
     nesutrikdyt to šventinio susikaupimo
     žiūrėdavau pro arkos langą
     į amžinoms kančioms ir tvanui pasmerktą
     bet lyg niekur nieko prabundantį santa vilnių
     šypsodavaus toms viena kitą
     nužiūrinėjančioms postveislinėms piligrimėms
     ir vos akis beatmerkdamas galvodavau
     viešpatie argi tai ne stebuklas
     kad mums pakeliui

 

Skaitytojų vertinimai


66550. Nesvarbu :-) 2011-03-07 00:11
Kažkaip sėkmyngai žodžiai susidėlioti. Net bisky pavydžiu :)

66556. Ka gi,2011-03-07 12:44
"ir judink savo mumiją šią naktį" :)

66561. Jimbo-spy :-) 2011-03-07 14:20
tas paskutinis "viešpatie argi tai ne stebuklas/ kad mums pakeliui" pribaigė:)nors pats dažnai būdavau ir to antro trūlo kitoj barikadų pusėj po dionisijų:)

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Lapkričio

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 7 iš 7 
5:08:02 Nov 7, 2011   
Nov 2010 Nov 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba