Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2011-03-04 nr. 3321

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• NIJOLĖ MILIAUSKAITĖ.
Mėnesiena
9
• TRUMPA KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

AKTUALIJOS 
• VIKTORIJA DAUJOTYTĖ.
Apie lietuvių kalbą: ar ji galėtų būti ir elitinė?
45

KNYGŲ MUGĖ 
• ASTRIDA PETRAITYTĖ.
12-oji Vilniaus knygų mugė: asmeniškai
4
• GINTARĖ ADOMAITYTĖ.
Apie tai, kaip išvariau bjaurią tetą
8

KNYGOS 
• ANA AUDICKA.
„Išsivadavusios“ moters tapatumo slinktis
• NAUJOS KNYGOS
• Bibliografijos ir knygotyros centras

ATMINTIS 
• MARIJUS ŠIDLAUSKAS.
Jis yra ten, kur ėjo
4

KINAS 
• AGNĖ MARCINKEVIČIŪTĖ.
„Kiekvienas susitikimas – kaip dovana“
1

TEATRAS 
• RIDAS VISKAUSKAS.
Teatras savyje?
1
• MONIKA JAŠINSKAITĖ.
Apie spektaklio „Nutolę toliai“ kūrybą
1
• „Paukščiai“ – nuo „gulbės“ iki „kalakuto“

DAILĖ 
• KRISTINA STANČIENĖ.
„Vartų“ dvidešimtmetis ir magnetinės juostelės magija
1

MUZIKA 
• ANTANĄ GUSTĮ kalbina DALIA RAUKTYTĖ.
Savam kaime džiazo pranašu nebūsi
1

PAVELDAS 
• REGINA URBONIENĖ.
Leono Lagausko kūrybos paroda

POKALBIAI 
 ANTANĄ GAILIŲ kalbina ASTRIDA PETRAITYTĖ.
Gailių klanas – nauji žaidėjai kultūros lauke
15

POEZIJA 
• AIDAS JURAŠIUS.
3

PROZA 
• AISTĖ KISARAUSKAITĖ.
Sąskaita
65
• DAINIUS VANAGAS.
Rikošetas
• AUGUSTINA KLIUKAITĖ.
Dvi miniatiūros

VERTIMAI 
• BARTOSZ KONSTRAT.
1

LITERATŪRA 
• VIRGINIJA CIBARAUSKĖ.
Tarp estezės ir nevilties:
vieno Sigito Parulskio eilėraščio analizė
7

KULTŪRA 
• Padėka
• Šv. Jeronimo premijos konkursas
• Konkursas Zigmo Gėlės-Gaidamavičiaus premijai gauti
• Du pasiaiškinimai

IN MEMORIAM 
• In memoriam Vytautas Mockaitis

DE PROFUNDIS
„Ar tik Romos patricijai slapta nesvajojo apie barbarus?..
Taip pat yra žmonių, kurie savo susidėvėjimą priima
kaip civilizacijos nuopuolį.“ Romain Gary
 
• ANDRIUS ŠIUŠA.
Programa kino intelektualams
6

DAILĖRAŠTIS
LDS informacinis priedas
 
• KRISTINA STANČIENĖ.
Tarpinės būsenos
• ONA GAIDAMAVIČIŪTĖ.
Mikalojaus Povilo Vilučio mokykla –
kūrybiškos raiškos link
• VYTAUTAS NARBUTAS.
Žvilgsnis į kitą pasaulį
• JOLANTA SEREIKAITĖ.
Tapyba, grafika, muzika...
• JOLANTA SEREIKAITĖ.
Laisvės dvidešimtmečio spalvos
• ARMINA JONUŠAITĖ.
Erotinis posūkis Aleksandro Vozbino tapyboje
• ALFONSAS ANDRIUŠKEVIČIUS.
Akademiškai apie Valentiną Antanavičių
• Sveikiname!
• Informacija
• Skirkite 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio
Lietuvos dailininkų sąjungai
• Jubiliejai
• In memoriam
• Parodos LDS galerijose

POKALBIAI

Gailių klanas – nauji žaidėjai kultūros lauke

ANTANĄ GAILIŲ kalbina ASTRIDA PETRAITYTĖ

[skaityti komentarus]

iliustracija
Antanas Gailius ir Nerija Putinaitė
Astridos Petraitytės nuotrauka


        Mūsų kultūriniame gyvenime, kurio reiškinius dažniausiai formuoja arba institucijos, organizacijos, arba pavieniai menininkai, netikėtas įvykis – Gailių šeimos klanas ryžtingai užima šią tarp nišą, sumanęs „institucionalizuotis“ ir įsteigti Gailių klano premiją.

        Pirmosios Gailių klano premijos teikimo proga klano galvą ANTANĄ GAILIŲ kalbina ASTRIDA PETRAITYTĖ.


Ar Gailių klanas savo premiją traktuoja labiau kaip žaidimą, ar – kaip pilietinės pozicijos išraišką?

Turbūt ir viena, ir kita. Jei norite –­ kaip rimtą žaidimą. Juk kultūroje žaismės visados esama, tikimės, kad jos esama ir mūsų sumanyme. Tačiau mes nemanome, kad tai –­ tik žaidimas. Steigdami premiją, norime atkreipti dėmesį į tuos tekstus ar darbus, kurie, mūsų nuomone, tikrai reikšmingi, nors kartais gal per mažai pastebimi.

Kokie pagrindiniai premijos kriterijai? Kuo šiųmetis laureatas nusipelnė šio įvertinimo?

Kaip ir skelbiame, premija atspindi subjektyvią ir sutartinę klano nuomonę. Kitaip sakant, premiją skiriame autoriui, kurio vertybinės nuostatos, viešojo gyvenimo įžvalgos ir požiūriai į tai, kas Lietuvoje vyksta, mums yra artimi. T. Daugirdas yra nuolatinis „Naujojo Židinio“ autorius, ir tai, ką jis rašo, mums dažniausiai labai patinka.

G. K. Chestertonas vienoje vietoje teigia, kad „nedera žiūrėti sparnuotam arkliui į dantis“. Šiųmetis laureatas įžūliai tokiam teiginiui pasipriešino ir išleido knygą „Sparnuoto arklio dantys“. Už tokią drąsą ir norime jį pagerbti.

Kokiais kiekybiniais ir kokybiniais parametrais apibūdintumėt Gailių klaną?

Kiekybinius parametrus nesunku nusakyti: dvi Gailienės, dvi Gailiūtės ir du Gailiai. Viena psichologė, viena geležinkelių žinovė ir futbolininkė, nevengianti imtis ir žurnalistikos, viena ekonomistė, irgi vis ką nors sumananti parašyti, vienas istorikas ir teisininkas, du filologai ir vertėjai. Vienaip ar kitaip, visi rašantys žmonės. Gal taip nusakyti jau ir kokybiniai parametrai?_________________________________________Mieli Lietuvos žmonės,


Maloniai kviečiame į pirmosios Gailių klano premijos įteikimo ceremoniją, kuri įvyks š. m. kovo 8 d. 17 val. Lietuvos nacionalinio muziejaus salėje (Arsenalo g. 1, įėjimas nuo Neries upės, iš kiemo, pro Archeologijos skyriaus duris).

Pirmoji Gailių klano premija bus įteikta
Tomui Daugirdui
Už drąsą pažvelgti sparnuotam arkliui
į dantis

Laudaciją tars dr. Nerija Putinaitė. Ceremonijai vadovauja dr. Mantas Adomėnas. Ceremonijoje dalyvauja choras „Aidija“ (vadovas Romualdas Gra­žinis).


Gailių klanas

Gailių klaną sudaro Antanas Gailius ir Danutė Gailienė, jų vaikai su sutuoktiniais, vaikais, įvaikiais ir globotiniais ir visi tolimesni tiesioginiai jų palikuonys su šeimomis. Teikiant Premiją, balso teisę turi visi Klano nariai, kurie yra įgiję aukštąjį išsilavinimą.


Premija

Pradedant 2011 m., premija kasmet skiriama už viešojo gyvenimo refleksijas, išreikštas žodžiais arba darbais ir siekiančias bendrojo gėrio. Premija atspindi subjektyvią ir sutartinę Klano nuomonę ir vertybes.


Premijos teikimas

Premija teikiama Kovo 11-osios išvakarėse per viešą ceremoniją. Premiją sudaro diplomas ir sidabro medalis, kurio averse įrašyta „Gailių klano premija“ ir eilės numeris, o reverse – apdovanotojo vardas, pavardė ir teikimo metai. Premija nėra ir niekada nebus piniginis apdovanojimas. Visas su Premijos teikimu susijusias išlaidas padengia Klanas. Klanas maloniai priima paramą, susijusią su Premijos teikimu (pavyzdžiui, nuolaidas teikimo vietos nuomai ar kultūrinei programai ir pan.), tačiau rėmėjai neįgyja teisės daryti įtaką Premijos skyrimui.


 

Skaitytojų vertinimai


66545. hmmmm2011-03-06 19:40
aprašytoji ceremonija kažką primena... gal farsą (viduramžiška prasme)?

66558. irgi hmm2011-03-07 12:55
tai jau taigi - farsas neaiškus, juk Tomas Daugirdas mokslui kelia klausimą, kaip sukurti tokią visuomenę, kurioje žmogus, jo gebėjimai būtų panaudojami dėl bendro išlikimo ir lyderystės. Čia prie bolševikinės prisegama supuvusio kapitalizmo idėjos. Lyg tam ir piktas Putino dukros žvilgsnis su piktais jos išpuoliai prieš Basanavičiaus ugdytą tautinę dvasią gal ir yra "Sparnuoto arklio dantys“ už tokią drąsą, kad užsipuolus ir Marcinkevičių, a?

66565. "šviesuoliams"2011-03-07 16:59
Klanų Lietuva..:) O jeigu žmogus talentingas, bet nepriklauso klanui? Sienos atviros, niekas nelaiko...

66569. ir as2011-03-07 18:18
nesu mates moters piktesniu veidu uz parodytą nuotraukoje.

66572. juozapota2011-03-07 20:46
toks pasikėlimas nelabai katalikiškas. Reiktų kukliau.

66574. Turgenev2011-03-07 22:16
miszka su lokiu abu labu tokiu

66588. meškeriotojas2011-03-08 12:12
Nėra skaidrumo, Gailiaus idėjų drumzlės kaip penktos kolonos brukamos "pilietinės" pozicijos apsireiškimas?, tarsi sorosistų įkvepiamas klanas manipuliuoja žinių srautu. bet ne tam, kad sutelktų žmones veiklai savame krašte, o išsklaidytų po pasaulį. Koks farsas!

66595. Knope2011-03-08 15:07
Nežinau kaip jums, man tai yra susireikšminimas. Manymas, kad esi kažkas. Vyresnieji Gailiai turi sukaupę kapitalo, tas tiesa, tačiau jaunikliai? Vertinu tai kaip nekuklią pijarinę akciją, parodymą aplinkai kad ESI. Ir nieko sąmojingo...

66607. Petras2011-03-08 18:17
Bijau, kad ši prašmatni ceremonija gali užgožti Kovo 11-osios renginius. Galbūt ją kitais metais būtų galima nukelti į klano tėtės gimimo dieną? Ir tai taip pat tik pasiūlymas, kodėl į šią komisiją neįtrauki Gailius tėtės ir bobutės , kiek girdėjau, irgi labai šviesių žmonių?

66619. Knope2011-03-09 10:37
Bobutės neįtrauktos dėl to, kad yra nebaigusios aukštojo.

66624. amigo2011-03-09 15:14
šaunuoliai, sveikinu už idėją, premijų niekuomet nebus per daug, galėtų ir kiti šviesuoliai imti pavyzdį ir teikti savo vardo premijas, gal ir aš kada ką gaučiau...

66627. puiku, 2011-03-09 16:53
amigo išsakė tai, ką patylom svarsčiau.

66638. gerai pastebėta2011-03-09 22:57
Putino dukra - itin pikta. Matyt, irgi "budet mochitj v sortire" tuos, kurie ne su jos/jų "klanu"... Stingdantis farsas.

66676. AišV2011-03-10 23:52
mintis yra bergždžia. Tiksliausias žodis pervarius per man žinomas 6 kalbas.

Man labai nepatiko, kai už borto esantys nuostabūs džentelmenai, pasivadino "anarchistais" (CanP). Tas pabėgimas nuo esybės yra pražūtis ir sau ir aplinkiniams. "Klanu" pasivadint irgi ta pati klaida. Juk tiek už anarchizmo ir klanizmo elementariausiai slypi žmonės. Jų nebūtų, nebūtų nieko. Ir kam top reikia.

P.S. Šiuo atveju man patiko Danijos Karalystėj, jie save pasivadino krisjanslendai, o vietą - Kristijaniją. Štai dėl ko danai yra turtingiasi žmonės Pasaulyje. Jie savęs nevadino Gailiais, kaip Putinaitės orda ar anarchistais, kaip gerb. intelketualų grupė CandP.

Toks ir skirtumas

66686. atsargus 2011-03-11 14:11
Daukantas yra perspėjęs: „Taip besiginkluojant, aukščiausias kunigas, suvadinęs svietą pas šventą ąžuolą, taip drąsino: „Ginkitės nuo tų žmonių, kurie kitaip kalba, o kitaip daro".

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Lapkričio

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 7 iš 7 
5:07:47 Nov 7, 2011   
Nov 2010 Nov 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba