Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2004-12-17 nr. 3028

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• ŽEMĖ14
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI1
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

2 
• REPRESIJŲ TAIKINYS – INTERNETAS3
• Aktorių LAIMONĄ NOREIKĄ kalbina VALENTINAS SVENTICKAS. 2004. XII. 7.
"AŠ ESU LAIMINGAS"

KELIONĖS 
• Kornelijus Platelis.
"TIKRASIS" PASAULIS
1

LITERATŪRA 
 Sonata Paliulytė.
POETAI ŽAIDŽIA ŽIEMĄ
12

KALBOS SKILTIS 
• Gintaras Lazdynas.
IŠ KO IŠAUGO "ANYKŠČIŲ ŠILELIS": TARMIŲ TEORIJA
9

MUZIKA 
• Rita Nomicaitė.
NAUJA ČIURLIONIO KVARTETO PROGRAMA
• KELIOS PASTABOS PAVARČIUS SOLIDŽIOS IŠVAIZDOS LEIDINĮ "LIETUVIŲ KOMPOZITORIAI"7

FOTOGRAFIJA 
• VEIKLOS VERPETUOSE3
• GERBIAMA REDAKCIJA,1

TEATRAS 
• Kęstutis Urba.
LIETUVIŲ AUTORIŲ POETINĖS PJESĖS LĖLIŲ TEATRUI
1
• Ridas Viskauskas.
TEATRAS BE CUKRAUS
7

PAVELDAS 
• Andrzej Rottermund.
VARŠUVOS KARALIŠKOJI PILIS
1

MENO DIS/KURSE* 
• KRONIKA

KNYGOS 
• GERIU ŽALIĄ TYLĄ
• LATURO KATALOGAS
• K.B. ĮTARIAMAS1
• NAUJOS KNYGOS4

POEZIJA 
• LAURYNAS KATKUS13
• PASTABA

PROZA 
• Kęstutis Navakas.
DAIKČIUKŲ VISATA
1
• Kęstutis Navakas.
KUR IŠSKRENDA PAUKŠČIUKAS?*
2

VERTIMAI 
• KATEŘINA RUDČENKOVÁ3

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Eglė Kačkutė.
KALBANTIS AKMUO
2

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Ilmaras Zvirgzdas.
LO IHPAT LI*

KRONIKA 
• ANT TO PATIES GRĖBLIO2
• ILGIAUSIŲ METŲ!2

DE PROFUNDIS 
• KĘSTUTIS RASTENIS9
• HERKUS KUNČIUS26

LITERATŪRA

POETAI ŽAIDŽIA ŽIEMĄ

Sonata Paliulytė

[skaityti komentarus]

iliustracija

IV literatūros festivalis "Literatūrinė sostinės žiema" buvo surengtas Vilniaus mokytojų namuose gruodžio 10-12 dienomis. Ta proga tradiciškai buvo išleistas literatūros almanachas "Žiemos žodžiai 2004", kurį sudarė Benediktas Januševičius, Darius Pocevičius ir festivalio organizatorius Juozas Žitkauskas. Šių metų festivalio ir almanacho tema buvo žaidimas, o tai reiškė, kad iš šventės dalyvių ir literatūrinių tekstų autorių bus pareikalauta žaismės, siurprizų, pokštų.

Pirmą pokštą festivaliui iškrėtė gamta, vietoj šaltuko ir sniego padovanojusi beveik pavasarišką orą. Dėl šios priežasties buvo atsisakyta planuotos penktadieninės akcijos "Žiemos žodžių žvilgesys" – poetai nepanoro šlapti lietuje prie Nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos ir garsiai skaityti praeiviams tarpukario kolegų eilių. Festivalis prasidėjo Luko Miknevičiaus ir Mariaus Buroko organizuota popiete "Poetai mergaitėms ir moterims". Apsieita be rožių dalinimo, tačiau poezijos pažerta gausiai ir įvairios. Poetai Marius Burokas, Domantas Razauskas, Vytas Dekšnys, Darius Pocevičius, Benediktas Januševičius, Gytis Norvilas, Arūnas Spraunius, Lukas Miknevičius rimtai ir įkvėptai skaitė eiles, kurias vienaip ar kitaip siejo su moterimis. Skambėjo nuoširdžios ir ironiškos gaidelės, žodžiai apie meilę, grožį, gėrį, buities atributus, nusivylimą, apvylimą – apie tai, ką vyriškasis pasaulis priskiria moteriškajam pasauliui. Po lyriškiausiai nuskambėjusių M.Buroko eilių D.Razauskas prisipažino, kad jis moterims paprastai eilėraščių nedeklamuoja, o juos dainuoja, tačiau šį kartą jis padarė išimtį ir gitaros į rankas neėmė, perskaitydamas tekstus be muzikinių pagražinimų. V.Dekšnys temos atžvilgiu buvo liberaliausias ir nesistengė eilių priderinti prie lyties. Jo "žmogelis" jaukiai įsitaisė tarp moteriškosios tematikos tekstų ir "medaus" nepagadino. Beveik išspaudė ašarą D.Pocevičiaus vaikystės prisiminimas apie pirmąją meilę, kuri neva nesituštino, o B.Januševičius, apibūdintas kaip sunkiai susikalbantis su moterimis vyriškis, tarp savo minimalistinio akustinio stiliaus eilėraščių surado keletą egzempliorių, tinkančių ir joms. Ši popietė kai kuriuos poetus netgi paskatino griebtis plunksnos. G.Norvilas, kuris sakėsi niekada neparašęs nė vieno eilėraščio nė vienai moteriai, gyrėsi šia proga per naktį jų sukūręs net šešis, o savo jausmus dailiajai lyčiai išreiškė nuo Vingio parko iki Mokytojų namų atsirasdamas per šešias minutes. Jis dar paskaitė poeto ekspresionisto Hugo Balio eilėraščių vertimų. Proziškiausiai ir griežčiausiai nusiteikęs moterų atžvilgiu buvo A.Spraunius. Jo eilėraštis klykte klykė apie jas mylinčius buities atributus – skalbimo miltelius, įvairiausias pastas ir taip toliau, o kai poetas buvo charakterizuotas kaip turintis savo gyvenime daug moterų – net dvi dukras, tai neleidžiančiu prieštarauti tonu pareiškė, kad jo dukros – dar ne moterys, ir taškas. Skaitymus užbaigė L.Miknevičius, kuris vadovavo popietei ir vyriškajam poetų būreliui. Garsėjantis plunksnos brolių tarpe kaip rašymo mergaitėms specialistas, šį kartą jis kukliai perskaitė vieną eilėraštį. Taigi – gera idėja, geros eilės. Tačiau norint, kad kontrolieriai nepriekabiautų dėl lyčių lygybės įstatymo pažeidimų, vertėtų pradėti mąstyti apie atsakomąjį vakarėlį "Poetės berniukams ir vyrams". Berniukams ir vyrams nusivilti netektų, o moteriškos lyties poezijos atstovės gautų progą pasiklausyti viena kitos skaitomų eilių, kad ir skirtų vyrams.

iliustracija
Iš dešinės: Vladas Braziūnas ir Juozas Žitkauskas įteikia Barzdos premiją Linui Kranauskui

Almanacho "Žiemos žodžiai" pristatymo vakaras prasidėjo nuo spektaklio pagal Peterio Handke’s pjesę "Pranašystė". Pjesę autorius priskyrė prie "kalbinių pjesių", kuriose svarbiausias elementas – žodis ir nėra teatrui būdingo veiksmo, siužeto, scenografijos bei teatro rekvizitų. "Pranašystes" inscenizavo D.Pocevičius, o skaitė G.Norvilas, D.Razauskas, L.Miknevičius, S.Paliulytė. Keturi veikėjai – pranašai a, b, c, d maždaug dvidešimt minučių vienas po kito skelbė pranašišką tekstą apie tai, kas ir kaip nutiks ateityje ("musės dvės lyg musės", "popiežius bus teisus lyg popiežius", "lavonas bus išblyškęs lyg lavonas"…). Žiūrovai į šį "žaidimą" mielai įsitraukė, kiekvieną atlikėjų pasikeitimą vietomis palydėdami aplodismentais, kurie liudijo, kad P. Handke’s "pranašavimai" pasiekė jų ausis ir protus.

Po spektaklio prasidėjo apdovanojimų ceremonija. Internetinio konkurso "Meilė ir kiti žaidimai" nugalėtojais tapo Dalia Kasperiūnaitė ir Indrė Valantinaitė (paskatinamosios premijos), Lukas Miknevičius (III v.), Mindaugas Lauknys (II v.), Evelina Vonberg (I v.). Paskui J.Žitkauskas supažindino su almanachu "Žiemos žodžiai 2004". Šiemet jis storiausias – 247 puslapiai. Almanache – 53 autorių kūriniai, o jo sudarytojai net trys. Savo eiles šį kartą skaitė jauniausias poetas Darius Jurevičius, viduriniosios kartos Darius Pocevičius ir vyriausias Rimgaudas Graibus. Barzdos premija už eilėraščius teko Linui Kranauskui. Pernai metais ja buvo pasipuošęs Gediminas Kajėnas. Barzdą nugalėtojui įteikė tikrosios barzdos nešiotojas poetas Vladas Braziūnas. Deja, susirinkusiųjų troškimas išgirsti laureato skaitomus jo eilėraščius nebuvo patenkintas. Pasičiupęs dovanas, jis pasveikino visus su artėjančiomis Kalėdomis ir dingo nuo scenos. Vėliau keturi žmonės-poetai, įsispraudę į sudriskusius mėlynus maišus šiukšlėms (Ričardas Šileika, Gytis Norvilas, Darius Pocevičius, Domantas Razauskas), bandė taisyti įvykusį nesusipratimą. Užlipę ant scenos ir pasipuošę šalia stovinčios Kalėdų eglutės žaisliukais, jie perskaitė eilėraščius už L. Kranauską. Nesulaukę aplodismentų ir kiek pyktelėję, norėjo kiūtinti nuo scenos, tačiau D.Pocevičius švelniu balsu paprašė aplodismentų. Jam pavyko išprovokuoti poetus, ir "mėlynųjų maišų" pastangos buvo pagaliau įvertintos. Savo eilių paskaitė Edmundas Janušaitis. Pirmasis vakaras baigėsi muzika, improvizuotu žmonių su mėlynais maišais skaitymu (dabar jau autentiškų tekstų) ir poetų bendravimu.

iliustracija
Festivalio metu veikė knygų mugė

Šeštadienio renginiai prasidėjo knygų muge ir 14 val. įvykusiu "Naujosios Romuvos" klubo žaidimu – viktorina. Viktoriną vedė žurnalo vyriausiasis redaktorius Andrius Konickis. Jis pažėrė klausimų, susijusių su "Naująja Romuva" ir jos bičiuliais, o tiksliai atsakiusiems dalino žurnalus bei knygas. Po Naujųjų metų išeisiantis pirmasis žurnalo numeris bus 550-asis. Produktyviausias žurnalo autorius yra Juozas Krištopaitis. O šių metų rudenį Laimono Noreikos iniciatyva viena Panerių gatvė buvo pavadinta Vaidoto Daunio vardu. Viktorinoje savaip dalyvavo ir aktorius L.Noreika. Jis paskaitė mažai girdėtų Maironio, V.Mykolaičio-Putino, V.Mačernio ir A.Mickevičiaus eilių, kurių autorių pavardes prašė atspėti susirinkusiųjų. Skaitymą jis nutarė užbaigti Salomėjos Nėries eilėraščiu "Maironiui", pavadinęs jį vienu tragiškiausių poetės kūrinių.

Po viktorinos keletas poetų išbandė save kurdami popieriaus karpinius, primenančius vaikystę ir darželių "eglutes" su popierinėmis snaigėmis, pritaisytomis prie kepuraičių. Čia ypač tiko salės dekoracija – aplink kabantys spalvingi žaisliniai kiškučiai.

18 val. buvo surengtas tradicinis skaitymų vakaras "Už apsnigtų palangių". Šiuos skaitymus galima pavadinti "Literatūrinės sostinės žiemos" festivalio "pirmtaku", nes būtent jie davė platesnio masto literatūrinio renginio idėją. Pirmą kartą skaitymai "Už apsnigtų palangių" vyko 1997 m., o 2001 m. buvo sudarytas ir išleistas pirmasis "Žiemos žodžių" almanachas. Šį kartą poezijos mėgėjų ir jos kūrėjų susirinko ne itin gausus būrys. Kadangi skaitančių buvo keturi (G.Norvilas, L.Miknevičius, S.Paliulytė ir B.Januševičius), tai kiekvienas galėjo paskaityti po daugiau eilėraščių, sukurti individualią atmosferą, įsiklausyti į kolegų tekstus.

Po skaitymų buvo grįžta prie "žaidimų". Dainius Gintalas pristatė "Žiemos kino vakarą" ir "Maskoliškių meno fronto" parodą. Buvo pademonstruotas filmas apie keturių neprofesionalių menininkų (Dainiaus Gintalo, Žilvino Andriušio, Benedikto Januševičiaus, Sigito Šiupšinsko) kūrybą Maskoliškėse 2004 metų rudenį. Šį kūrėjų susibūrimą Ž. Andriušis pavadino "pornointelektualų" draugija. Tačiau pornografijos mėgėjai neturėtų skubėti persirašyti filmo, nes pornoelementų ten beveik nėra, išskyrus nekaltą tapymą plikais vyriškais sėdmenimis ir keletą maudynių epizodų. Ž.Andriušis, matyt, turėjo galvoje intelektualinį pornoaspektą, tikriausiai slypintį nutapytuose paveiksluose ir sukurtose skulptūrose, o gal tiesiog menininkų galvose. Filmas nustebino gražiais Maskoliškių vaizdais. Neprailgo pornointelektualų buities, kūrybos proceso ir jų mėgstamų pramogėlių detalus nufilmavimas. Filme skamba puikiai parinkta muzika.

iliustracija
Poetai Gytis Norvilas, Ričardas Šileika, Domantas Razauskas ir Darius Pocevičius – "mėlynieji maišai"
Nuotraukos iš festivalio rengėjų archyvo

Po filmo Ž.Andriušis pristatė videoaudioprojektą, skirtą Arkties eskimams. Buvo skaitoma eskimų poezija, rodomi vaizdai iš eskimų gyvenimo, pasakojami jų papročiai ir mitai. Liūdniausia, kad kai eskimai buvo civilizuoti, jų autentiškos kultūros beveik neliko. Šiurpu įsivaizduoti (nors taip ir yra) eskimą – gamtos kūdikį, stumiantį dienas pridvisusiam kambarėlyje prie televizoriaus ekrano, o ne medžiojantį ruonius, banginius ir narvalus. "Kuo poetai skiriasi nuo eskimų?" – retoriškai paklausė Ž.Andriušis, o G.Norvilas pagrojo eskimų dambrele ir papasakojo eskimų mitą apie pasaulio sukūrimą. Toliau diskutuota prie vyno ir giros, o kas norėjo, galėjo apžiūrėti "Maskoliškių meno fronto" parodą. Parodos eksponatai – aliejumi ar akrilu tapyti paveikslai ir skulptūros, sukurtos iš medžio ir metalinių rakandų kombinacijų, cigarečių pakelių, druskos gyvuliams luitų. Darbų autoriai – Benediktas Januševičius, Žilvinas Andriušis, Dainius Gintalas, Tomas Bakšys, Sigitas Šiupšinskas ir Julius Žėkas.

Vilniaus mokytojų namų antro aukšto salėje veikia prozininko Andriaus Jakučiūno žaislinių kiškučių ekspozicija. Tai vienas žaismingiausių renginio akcentų, nes eksponatai – žaislai. Nedidelę parodos dalį – smulkesnius egzempliorius – pirmiausia galima išvysti šalia budėtojo, tik įėjus į Mokytojų namus. Gauruotesni ir didesni kiškiai kabo antrame aukšte.

Sekmadienis buvo skirtas vaikams. Bene gausiausią būrį mažųjų žiūrovų ir jų tėvelių priviliojo "Knygų paveikslėliai". Jame dalyvavo Vilniaus miesto vaikų globos namų "Gilė" muzikos studija "Niuansas", Barboros Radvilaitės pagrindinės mokyklos dramos būrelis, Vilkpėdės darželio-mokyklos popchoras "Spindulėlis". Šiuo koncertu vaikams ir baigėsi festivalis.

 

Skaitytojų vertinimai


12459. doriana :-( 2004-12-20 08:17
ar sveiki jūs psichiškai ?

12460. Ne2004-12-20 09:25
Psichiškai sveikų poetų anei menininkų - nebūna...

12464. Nesavas2004-12-20 10:38
Gerai, kai savi apie savus rašo. "Vaizdelis" tuomet kur kas gražesnis, nei buvo iš tikrųjų.

12465. kukli2004-12-20 10:41
o kas buvo is tikruju?

12466. pašto dėžutė2004-12-20 10:45
Rašykit kaip norit, o man atrodo, kad šiemet buvo ypač nyku. Na gerai, patiems "žaidėjams" gal nyku ir nebuvo. O ką žiūrovui irgi klausytojui veikti? Aš tai nuobodžiavau.

12468. zaisme2004-12-20 11:03
"žaislinių kiškučių ekspozicija. Tai vienas žaismingiausių renginio akcentų, nes eksponatai – žaislai. " - vienas zaismingiausiai suzaistu straipsnio sakiniu, toks sklidinas zaismes!

12504. neplauta morka2004-12-21 18:10
Ar "mėlynieji maišai" - konkolų epitetas? Jeigu taip, tai kieno?

12506. Delirium tremens2004-12-21 18:45
"Mėlynieji maišai"-joks ten epitetas, o tiesioginis landšafto po akimis apibūdinimas.

12534. pastebėjimas2004-12-22 14:10
Nykokas buvo tas almanacho pristatymo vakaras. O laureato pabėgimas iš scenos tai išvis mažų mažiausiai keistas

14264. Laureatas po laiko2005-02-15 15:26
kad scenoj dar nykiau nei ziurovams "vakare". ka joj veikt, jei ne begti?

43388. Gabija :-( 2007-12-13 17:41
Kokia cia raso

43389. cvxxxxdonata :-) 2007-12-13 17:43
Durneliai jus as poete Kristina mintarutiene ir nesakyk kat straipsnis blogas

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Lapkričio

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 8 iš 8 
4:56:53 Nov 7, 2011   
Nov 2010 Nov 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba