Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2004-12-17 nr. 3028

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• ŽEMĖ14
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI1
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

2 
 REPRESIJŲ TAIKINYS – INTERNETAS3
• Aktorių LAIMONĄ NOREIKĄ kalbina VALENTINAS SVENTICKAS. 2004. XII. 7.
"AŠ ESU LAIMINGAS"

KELIONĖS 
• Kornelijus Platelis.
"TIKRASIS" PASAULIS
1

LITERATŪRA 
• Sonata Paliulytė.
POETAI ŽAIDŽIA ŽIEMĄ
12

KALBOS SKILTIS 
• Gintaras Lazdynas.
IŠ KO IŠAUGO "ANYKŠČIŲ ŠILELIS": TARMIŲ TEORIJA
9

MUZIKA 
• Rita Nomicaitė.
NAUJA ČIURLIONIO KVARTETO PROGRAMA
• KELIOS PASTABOS PAVARČIUS SOLIDŽIOS IŠVAIZDOS LEIDINĮ "LIETUVIŲ KOMPOZITORIAI"7

FOTOGRAFIJA 
• VEIKLOS VERPETUOSE3
• GERBIAMA REDAKCIJA,1

TEATRAS 
• Kęstutis Urba.
LIETUVIŲ AUTORIŲ POETINĖS PJESĖS LĖLIŲ TEATRUI
1
• Ridas Viskauskas.
TEATRAS BE CUKRAUS
7

PAVELDAS 
• Andrzej Rottermund.
VARŠUVOS KARALIŠKOJI PILIS
1

MENO DIS/KURSE* 
• KRONIKA

KNYGOS 
• GERIU ŽALIĄ TYLĄ
• LATURO KATALOGAS
• K.B. ĮTARIAMAS1
• NAUJOS KNYGOS4

POEZIJA 
• LAURYNAS KATKUS13
• PASTABA

PROZA 
• Kęstutis Navakas.
DAIKČIUKŲ VISATA
1
• Kęstutis Navakas.
KUR IŠSKRENDA PAUKŠČIUKAS?*
2

VERTIMAI 
• KATEŘINA RUDČENKOVÁ3

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Eglė Kačkutė.
KALBANTIS AKMUO
2

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Ilmaras Zvirgzdas.
LO IHPAT LI*

KRONIKA 
• ANT TO PATIES GRĖBLIO2
• ILGIAUSIŲ METŲ!2

DE PROFUNDIS 
• KĘSTUTIS RASTENIS9
• HERKUS KUNČIUS26

2

REPRESIJŲ TAIKINYS – INTERNETAS

Lietuvių PEN centro skiltis

[skaityti komentarus]

Gruodžio 10-ąją – Žmogaus teisių dieną – Tarptautinio PEN klubo Kalinamų rašytojų komitetas pradėjo tarptautinę kampaniją, kurios tikslas – išlaisvinti kiberdisidentus, kalinamus trijose Azijos šalyse: Kinijoje, Maldyvuose ir Vietname. Šių šalių vyriausybės raginamos nevaržyti naudojimosi internetu, taip pat paleisti rašytojus ir žurnalistus, kalinamus už tai, kad atvirai ir bekompromisiškai reiškė savo pažiūras ir įsitikinimus.

Internetas pastaraisiais dešimtmečiais tapo tarptautine technologija, padariusia didžiulę įtaką pasaulio visuomenių ir jų ekonomikos pokyčiams. Internetu naudojasi tiek valdžia, tiek verslo struktūros, tiek valstybių piliečiai. Vien JAV esama apie 200 milijonų interneto vartotojų. Neatsilieka ir Kinija, šiuo metu turinti per 80 milijonų internautų (jų skaičius padvigubėjo per pastaruosius aštuoniolika mėnesių), o prieš septynerius metus šioje šalyje jų buvo vos keliolika tūkstančių. Tikimasi, jog 2008 metais interneto vartotojų skaičiumi Kinija pasivys JAV.

Daugelyje pasaulio šalių interneto populiarumas pastaraisiais metais išaugo: šia komunikacijos priemone skleidžiamos nuomonės apie valdžios struktūras, skatinamos politinės reformos. Kiberdisidentų judėjimas tapo XXI amžiaus samizdatu. Tuo tarpu ir Vakaruose, ir Rytuose valdžia vis dažniau siekia kontroliuoti nuomonių apykaitą interete. Susirūpinimas pornografijos platinimu vaikams bei teroristų veikla privertė daugelio šalių vyriausybes imtis priemonių interneto turiniui kontroliuoti. 2000 metais buvo įkurta interneto turinio reitingo asociacija, siekianti, kad turinys būtų standartizuotas. Kaip praneša žmogaus teisių priežiūros tarnyba, pasaulyje suskubta diegti įvairias kontrolės technologijas, tad vyriausybės šiandien gali priversti interneto paslaugų tiekėjus pritaikyti savo politiką prie valdžios struktūrų iškeltų reikalavimų. Nors šitai daroma tarsi siekiant kilnių tikslų, iš tiesų tai leido valdžios institucijoms imtis represijų prieš tuos asmenis, kurie skleidžia joms neparankias nuomones, todėl daugelyje šalių autoriai, besinaudojantys internetu, yra persekiojami, jiems kyla įkalinimo grėsmė tais atvejais, kai jų skleidžamos pažiūros nesutampa su oficialia valstybių pozicija.

Valdžia gali kontroliuoti interneto naudojimą tiek technologiškai, tiek kitomis priemonėmis: galimybės naudotis kai kuriomis svetainėmis gali būti blokuojamos. Pavyzdžiui, Sirijoje svetainė, teikianti informaciją apie kurdų diasporą, įsikūrusią Vokietijoje, Sirijos gyvetojams jau neprieinama. Be to, valdžia dažniausiai siekia priversti interneto tiekėjus pasirašyti jai parankias sutartis, dėl kurių naudojimasis internetu dėl įvairių priežasčių apribojamas. Neretai tiekėjai prijungiami prie nacionalinės telekomunikacijų industrijos, tad gali būti ir efektyviai kontroliuojami. Tarptautinė organizacija "Reporteriai be sienų" praneša, kad "Cisco Systems" šiemet pardavė Kinijai technologiją, įgalinančią sekti interneto naudotojus: ji fiksuoja tam tikrus žodžius, tad galios struktūros gali operatyviai patraukti atsakomybėn tuos asmenis, kurie, jų nuomone, elektroniniu paštu siunčia "pavojingas" žinutes. Kitas kontrolės metodas – neleisti laisvai "judėti" interneto erdvėje, blokuojant "žalingų" svetainių adresus. Pavyzdžiui, "Yahoo" sutiko cenzūruoti kinų paieškos lauką, tad, surinkus klausimą apie "Taivano neriklausomybę", galima nebent sužinoti, kad tokia tematika neegzistuoja. Tunise interneto naudotojai mieliau rinkdavosi "Hotmail", kur elektroninio pašto adresas anoniminis, tačiau šalies valdžia suskubo šias paslaugas padaryti neprieinamas. Vietname taikomas kitas metodas – interneto kavinėse budi slaptosios policijos agentai, stebintys, ar internautai nesilanko uždraustose svetainėse. Valdžios sankcijomis pasekė ir kavinių savininkai, iškabinę plakatus, perspėjančius nedaryti nelegalių veiksmų.

Tarptautinio PEN klubo Kalinamų rašytojų komitetas ir kitos žmogaus teisių grupės analizavo, kaip varžomas naudojimasis internetu įvairiose šalyse. Bahreinas, Baltarusija, Kinija, Iranas, Maldyvai, Saudo Arabija, Ukraina, Jungtiniai Arabų Emyratai, Vietnamas – tai šalys, kuriose atkakliausiai persekiojami, areštuojami, apkaltinami ir baudžiami kiberdisidentai. Organizacijos "Reporteriai be sienų" duomenimis, šiuo metu pasaulyje kalinama apie 70 žmonių už "nelegalų" naudojimąsi internetu. Didžioji jų dalis – Azijos šalyse. Kinijos, Maldyvų ir Vietnamo vyriausybės iki šiol nesilaiko žmogaus teisių konvencijos ir visais būdais varžo išraiškos laisvę.

Nors Vietname tik 3 procentai šalies gyventojų naudojasi internetu, suimtų asmenų skaičius nepaliaujamai auga. Šalies komunistų partija negaili lėšų sekimo technologijoms ir netgi pranešė, jog ketina sukurti specialų policijos padalinį kovai su "kibernusikaltėliais". Interneto kavinėms liepta pranešti apie "nelegalią veiklą" ir tinklu skleidžiamą "antivalstybinę" propagandą. Serveriai, įgalinantys pasiekti "reakcinio" turinio svetaines, uždaromi. Nepaisant režimo liberalizacijos tendencijų, nuo 2002 metų šalyje sulaikyti septyni interneto režimo pažeidėjai. Vienas garsiausių Vietnamo interneto disidentų – medicinos daktaras Pham Hong Sonas, interneto publicistas, buvo areštuotas namuose Hanojuje prieš dvejus metus už tai, kad į vietnamiečių kalbą išvertė straipsnį "Kas yra demokratija", kurį rado JAV ambasados oficialiame tinklalapyje. Kitais metais jis buvo nuteistas kalėti 13 metų už tariamą "šnipinėjimą". Teismo posėdis buvo uždaras. Naujienų agentūra "Reuters" pranešė, kad teismo rūmus supo policijos kordonai, nepraleidę nė vieno užsienio žurnalisto. Pham Hong Sonas buvo apkaltintas kenkęs Vietnamo šaliai ir jos vyriausybei, skleidęs šmeižikiškus prasimanymus apie partijos ir valstybės politiką bei žmogaus teisių pažeidimus. "Amnesty International" tvirtina, kad jis niekuomet neragino jėga nuversti dabartinio režimo ar juo labiau neišdavė kokių nors valstybės paslapčių. Pastaruoju metu Kalinamų rašytojų komitetas gavo žinių, jog Pham Hong Sono sveikatos būklė tapo kritiška, jo gyvybei iškilo pavojus, jis nugabentas į ligoninę tik praėjus geram mėnesiui po ligos požymių išryškėjimo, tačiau iki šiol šeimai neleidžiama su juo susitikti.

Kalinamų rašytojų komitetas kreipėsi į Vietnamo vyriausybę, ragindamas paleisti Pham Hong Soną, nes jam primetami kaltinimai neturi nieko bendra su tuo, ką galima vadinti nusikaltimu.

Šių metų sausio mėnesio duomenimis, Kinijoje kalinami 54 asmenys, kurie nuteisti už savo pažiūrų platinimą internete. Vasarą kalinamų jau buvo 61, tarp jų – politiniai disidentai, studentai ir asmenys, susiję su uždrausta dvasinės praktikos grupe "Falun Gong", kurią sudarė rašytojai, teisininkai, verslininkai ir inžinieriai. Už tai, kad paskelbė kelias peticijas internete ir bendravo su užsienio organizacijomis, jie buvo apkaltinti siekiu nuversti valdžią. Kinija garsėja viena tobuliausių interneto kontrolės technologijų, turinčia net penkis turinio filtrus; naudotojams neprieinami daugiau nei keli tūkstančiai tinklalapių. Rugsėjo mėnesį uždraustas vienas populiariausių šalyje internetinių diskusijų forumų "Yi Ta Hu Tu", kuriame bendravo daugiau nei 300 tūkstančių žmonių, išdrįsusių svarstyti žmogaus teisių ir Taivano nepriklausomybės temas.

Dauguma analitikų įsitikinę, kad Kinijoje interneto cenzūra išvystyta bene geriausiai pasaulyje. Tarp garsiausių disidentų bylų – žurnalisto, redaktoriaus ir rašytojo Huang Jingiu byla. Keletą metų skelbęs publicistinius straipsnius internete slapyvardžiu, jis vėliau išleido dvi savo tekstų knygas. Ištisus mėnesius sekamas slaptųjų tarnybų agentų, jis buvo sulaikytas, kai lankėsi pas savo šeimą provincijoje (ką tik paskelbęs esė "Aš ir mano draugai iš Saugumo"). Publicistas nuteistas 12 metų kalėti už tai, jog esą kurstęs nuversti valstybės režimą.

Maldyvai, daugeliui žinomi kaip turistinio poilsio rojus, "garsėja" ir kitu dalyku – interneto publicistų represijomis. Keturi šios šalies žurnalistai, bendradarbiavę "Sandhanu" internetiniame portale, kalinami nuo 2002 metų. Vienas jų tapo tarptautinio masto "nusikaltėliu": Mohamedą Zakį, Malaizijos gyventoją, Kuala Lumpure areštavo net dviejų šalių – Malaizijos ir Maldyvų nacionalinio saugumo agentai. Jis kartu su savo trimis kolegomis buvo dvi savaites laikomas Malės miesto policijos būstinėje, jiems neleista susitikti nei su artimaisiais, nei su advokatais. Kaltinamai buvo išlaužti iš piršto: jie esą įžeidę prezidentą ir raginę nuversti šalies valdžią, nors "Amnesty International" atliktas tyrimas liudija, kad portalo publikacijose jokių užuominų į tokius veiksmus nebuvo. Vienam iš ketverto pavyko pabėgti iš kalėjimo ir emigruoti į Šveicariją, kur jam suteiktas politinio pabėgėlio statusas. Nors kai kuriems žurnalistams valdžia galiausiai panaikino įkalinimo bausmę, jiems tebedraudžiama išeiti iš namų ir dirbti žurnalistinį darbą.

Tai vos keletas ryškiausių pavyzdžių, liudijančių, jog rūpinimasis interneto publikacijų turiniu iš tiesų turi kitą tikslą – bet kokia kaina susidoroti su kitaminčiais, slopinti žodžio ir išraiškos laisvę.

ALMANTAS SAMALAVIČIUS

 

Skaitytojų vertinimai


12536. Aciu :-) 2004-12-22 14:36
Labai geras straipsnis. Gal daugiau sia tema kada bus parasyta?

12544. Neaciu2004-12-22 16:09
Tai juk tą patį apie tą patį (na, kitais žodžiais) autorius šneka "Kult. baruose", per Lietuvos radiją... Lyg ataskaitai pila...

12562. Aciu :-) 2004-12-23 15:23
Kuo daugiau zmoniu suzinos, tuo geriau.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Lapkričio

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 8 iš 8 
4:56:47 Nov 7, 2011   
Nov 2010 Nov 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba