Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2009-09-11 nr. 3250

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• ALVYDAS ŠLEPIKAS.
Tolstantis
22
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE1

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

POKALBIAI 
• Algis Mickūnas: „Dar daug piliečių norėtų gyventi po Bizantijos nagaika“34

AKTUALIJOS 
• RIMANTAS JOKIMAITIS.
Modernus menas tradiciniame kaime
1

KNYGOS 
• LAIMANTAS JONUŠYS.
Šventas paprastumas
2
• DARIUS POCEVIČIUS.
Religijos pakaitalas, dvasinės ramybės pamušalas
9
• VYTAUTAS LANDSBERGIS.
Rašymo faktai ir tikrovė
51
• NAUJOS KNYGOS2
• Knygų dešimtukai4
• Autorių dešimtukai1

TEATRAS 
• LIUCIJA ARMONAITĖ.
G. Kuprevičiaus „Veronikoje“ – šių dienų Lietuva
3
• GRAŽINA MARECKAITĖ.
Sapnų konstruktorius
• Aktorę LINĄ BOCYTĘ kalbina SVAJŪNAS SABALIAUSKAS..
Paženklinta Princesės vaidmeniu

DAILĖ 
• RAIMONDA KOGELYTĖ-SIMANAITIENĖ.
Simpoziumas „Mes“ – šiuolaikinės redukcinio degimo galimybės
• 2-oji Lietuvos šiuolaikinės dailės kvadrienalė
• NIJOLĖ NEVČESAUSKIENĖ.
Tapybos kalba
2

MUZIKA 
 VACLOVAS JUODPUSIS.
„Muzikos žinioms“ – 75-eri
1
• Lietuvių muzika „Consonances“ festivalyje

ATSIMINIMAI 
• PETRAS PANAVAS.
„Petriuk, mūsų ausys ne valdiškos...“
1

SAVAITĖ SU TV 
• SKIRMANTAS VALIULIS.
Duokim gero

(PA)SKAITINIAI 
• MINDAUGAS PELECKIS.
*méh2tēr
2

POEZIJA 
• VIKTORIJA VOSILIŪTĖ.
4
• TADAS ZARONSKIS.
6

PROZA/Apsakymo konkursas 
• STEPAS EITMINAVIČIUS.
3

VERTIMAI 
• BERNARDINE EVARISTO.
Klerkenvelas
3

AKTYVIOS JUNGTYS/ŠIUOLAIKINIS MENAS 
• VAIVA GRAINYTĖ.
Paskutinis Renesanso ištvirkėlis: Alfredas Jarry

AKTYVIOS JUNGTYS/KULTŪROS DIS/KURSE 
• SONATA DIRSYTĖ.
Magiškas Peterio Eötvöso operos pasaulis
• GUILLERMO DEL TORO, CHUCK HOGAN.
Kodėl vampyrai nemiršta

AKTYVIOS JUNGTYS/JAUNIMO PUSLAPIS 
• SIMONA SMIRNOVA.
EXIT FESTIVAL: Serbija. Muzika. Laisvė
1

KRONIKA 
• Paskirtos 2009 m. Šv. Jeronimo premijos vertėjams
• Trijų vyrų receptas

DE PROFUNDIS
Nepriklausomas ribotos atsakomybės „Literatūros ir meno“ puslapis
 
• IGOR JARKEVIČ.
Dar kartą Naujasis pasaulis, arba Sovietinės literatūros istorija
• RES ludentes / žaidžiantys daiktai2

MUZIKA

„Muzikos žinioms“ – 75-eri

VACLOVAS JUODPUSIS

[skaityti komentarus]

iliustracija
Pirmasis „Muzikos žinių” numeris, 1934 m.

Dar ne taip seniai, liepos pradžioje, Vilniuje šventėme JAV lietuvių dienraščio „Draugas“ 100-metį. Vartydamas šiam garbingam jubiliejui skirtą solidžią knygą „Draugui – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę“ su sudarytojos p. Marijos Remienės dedikacija, gauta per iškilmes Lietuvos nacionalinėje galerijoje, galvojau ir apie „Muzikos žinias“, kurios pasirodė ketvirčiu šimtmečio vėliau. Tai leidinys, kuris fiksuoja, atspindi ir analizuoja JAV lietuvių muzikinę aplinką.

1931 m. pabaigoje Kaune išleisti „Muzikos barai“ ėjo su pertraukomis. O 1934 m. rugsėjo 15 d. pasirodęs JAV lietuvių Vargonininkų sąjungos mėnesinis leidinys „Muzikos žinios“ skynėsi kelią į gyvenimą, atrodo, be ypatingų sukrėtimų. Nors visokiausių sunkumų būta ir tada, kai reikėjo telkti žinias iš visos Amerikos bei užsienio, ir dabar, kai taip išsikeroję muzikiniai kontaktai. Visą laiką nemaža rūpesčių kėlė redaktorių paieškos. Net ir dabartines „Muzikos žinias“, deja, persekioja nuolatinės gyvenimiškos pinklės. Antai, per 17 metų gražiai „susidainavęs“ Kazio Skaisgirio ir Stasio Sližio duetas buvo suardytas pirmojo išėjimu Amžinybėn. O nuoširdžiam „Muzikos žinių“ leidybos talkininkui S. Sližiui, gyvenančiam Detroite, dėl metų naštos imtis visą žurnalo organizavimo darbą darėsi per sunku. Tad ir leidiniui iškilo pavojus: būti ar nebūti? Daug kas tuo metu tylėjo, bijodamas papildomo darbo, iš kurio nesusikrausi didesnių turtų, bet šį tą paliksi ateinančioms kartoms. Visų žvilgsniai krypo į p. Faustą Strolią, kuris buvo ne tik Šiaurės Amerikos muzikos sąjungos valdybos pirmininkas, bet ir vargonininkas, chorvedys, kompozitorius, pagaliau šeimos galva. Patriotinio užsidegimo vedinas, jis ėmėsi redaguoti prie bedugnės krašto atsidūrusias „Muzikos žinias“ ir per vienerius metus parengė net tris solidžius (po 56 puslapius) žurnalo numerius. Deja, buvo perlenkta lazda. Sutrikus F. Strolios sveikatai, vėl reikėjo ieškoti entuziasto, kuris imtųsi kilnaus darbo ir tęstų leidinio rengimą bei spausdinimą. „Muzikos žinių“ 264 numeryje, skirtame Lietuvos tūkstantmečiui (F. Strolia surinko medžiagą ir spaudai parengė „Muzikos žinių“ 256–264 numerius), rašoma: „Po Fausto Strolios insulto, gelbėdamas padėtį, telefonu paskambino Čikagoje gerai pažįstamas Vytautas Gutauskas, kuris pasisiūlė padėti administruoti „Muzikos žinias“. Taip pat jis sutiko būti ir iždininku. Vytautas Gutauskas yra ilgametis ŠALMS narys, vienas pagrindinių muzikos vadovų Donelaičio mokykloj, rengusių vaikus dainų šventėms. Taip pat jis yra tos mokyklos direktoriaus pavaduotojas ir Market parko vaikų ansamblio vyriausiasis vadovas. Ačiū jam, sutikusiam perimti „Muzikos žinias“ į savo rankas.

iliustracija
Pastarųjų metų „Muzikos žinios“
Autoriaus nuotrauka

Prie „Muzikos žinių“ leidybos prisidėjo nemažas būrys šviesuolių. Pirmaisiais gyvavimo metais (pirmasis numeris buvo vos keturių puslapių) leidinį redagavo Nikodemas Kulys ir Antanas S. Pocius. Jų pavardes aptinkame iki 1946-ųjų metų. Paskui redagavimą perėmė Ignas K. Sakalas. 1950–1951 m. grįžo A. S. Pocius. 1952–1953 m. „Muzikos žinias“ redagavo kunigas Vaclovas Zakarauskas. Nuo 1953 m. iki 1967 m. – Juozas Kreivėnas. Nuo 1968 m. – Vincas Mamaitis, nuo 1974-ųjų – Algirdas Kačanauskas. 1977–1978 m. „Muzikos žinias“ rengė Vytautas Kerbelis ir Juozas Stankūnas. 1982 m. žurnalą rengė redakcinė kolegija ir Antanas Giedraitis. 1987 m. prasmingo darbo ėmėsi jau minėtas K. Skaisgirio ir S. Sližio duetas. Po jų nuoširdžiai dirbo F. Strolia, kaupdamas ir publikuodamas lietuvių išeivijos dokumentus, aprašydamas mažiau žinomus įvykius. Beveik kiekviename jo parengtame numeryje buvo kreipiamasi į skaitytojus, kad šie siųstų savo muzikinės veiklos ar prisiminimų aprašymus. Daug kas atsiliepė, tarp jų ir muzikai iš Lietuvos. Ne paslaptis, kad Lietuvoje linkstama manyti, jog išeivijos muzikai yra menkesni, kad apie juos neverta plačiau rašyti enciklopedijose ar periodinėje spaudoje. Taip yra tik todėl, kad praeityje Lietuvą pasiekdavo tik politizuotos nuotrupos apie išeivijos muzikinį gyvenimą. Džiugu, kad „Muzikos žinios“ savo publikacijomis daugeliui atveria tikrą tiesą ir supažindina su tokiomis asmenybėmis kaip Juozas Žilevičius, Juozas Strolia, Kazimieras Viktoras Banaitis, Jeronimas Kačinskas, Vladas Jakubėnas, Alfonsas Mikulskis, Bronius Budriūnas, Julius Gaidelis, Juozas Stankūnas, Giedra Gudauskienė, Stasys Sližys, Vytautas Marijošius, Stasys Santvaras, Jonas Žukas, Izidorius Vasyliūnas, Andrius Kuprevičius, Vincė Jonuškaitė-Zaunienė, Aldona Stempužienė, Juozė Krištolaitytė-Daugėlienė, Danutė Stan­kaitytė, Stasys Baras, Algirdas Brazis ir taip toliau.

75-erių metų „Muzikos žinios“ –­ tai didžiulė ir prasminga lietuvių išeivių enciklopedija, turtinga ne tik savo rašiniais, bet ir vaizdine medžiaga, nuotraukomis. Žurnale paskelbta daug originalių kūrinių, giesmių, harmonizuotų lietuvių liaudies dainų, kurių autoriai – viso šio laikotarpio išeivijos lietuvių kompozitoriai.

Nuolat vartydamas čikagiškes „Muzikos žinias“ vis galvoju, kad jos nusipelno išsamių studijų, o gal ir leidinio (kaip šįmet „Draugas“), kuris kiekvienam skaitytojui padėtų susivokti toje informacijos jūroje, kurią sukaupė ir skleidė šis žurnalas. Tik reikėtų pasišventėlio, kuris to darbo imtųsi vardan Lietuvos ir lietuvių muzikinės kultūros.

Kuo nuoširdžiausiai linkiu, kad niekad nenutrūktų „Muzikos žinių“ rengimas ir leidyba!

 

Skaitytojų vertinimai


54728. la major2009-09-25 15:08
Kas atsitiko Litmenio muzikos rubrikai??? Kas redaktorius? Ir ar toks yra?..

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 12 iš 12 
21:45:06 Oct 30, 2011   
Feb 2009 Jun 2014
Sąrašas   Archyvas   Pagalba