Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2009-09-11 nr. 3250

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• ALVYDAS ŠLEPIKAS.
Tolstantis
22
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE1

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

POKALBIAI 
• Algis Mickūnas: „Dar daug piliečių norėtų gyventi po Bizantijos nagaika“34

AKTUALIJOS 
• RIMANTAS JOKIMAITIS.
Modernus menas tradiciniame kaime
1

KNYGOS 
• LAIMANTAS JONUŠYS.
Šventas paprastumas
2
• DARIUS POCEVIČIUS.
Religijos pakaitalas, dvasinės ramybės pamušalas
9
 VYTAUTAS LANDSBERGIS.
Rašymo faktai ir tikrovė
51
• NAUJOS KNYGOS2
• Knygų dešimtukai4
• Autorių dešimtukai1

TEATRAS 
• LIUCIJA ARMONAITĖ.
G. Kuprevičiaus „Veronikoje“ – šių dienų Lietuva
3
• GRAŽINA MARECKAITĖ.
Sapnų konstruktorius
• Aktorę LINĄ BOCYTĘ kalbina SVAJŪNAS SABALIAUSKAS..
Paženklinta Princesės vaidmeniu

DAILĖ 
• RAIMONDA KOGELYTĖ-SIMANAITIENĖ.
Simpoziumas „Mes“ – šiuolaikinės redukcinio degimo galimybės
• 2-oji Lietuvos šiuolaikinės dailės kvadrienalė
• NIJOLĖ NEVČESAUSKIENĖ.
Tapybos kalba
2

MUZIKA 
• VACLOVAS JUODPUSIS.
„Muzikos žinioms“ – 75-eri
1
• Lietuvių muzika „Consonances“ festivalyje

ATSIMINIMAI 
• PETRAS PANAVAS.
„Petriuk, mūsų ausys ne valdiškos...“
1

SAVAITĖ SU TV 
• SKIRMANTAS VALIULIS.
Duokim gero

(PA)SKAITINIAI 
• MINDAUGAS PELECKIS.
*méh2tēr
2

POEZIJA 
• VIKTORIJA VOSILIŪTĖ.
4
• TADAS ZARONSKIS.
6

PROZA/Apsakymo konkursas 
• STEPAS EITMINAVIČIUS.
3

VERTIMAI 
• BERNARDINE EVARISTO.
Klerkenvelas
3

AKTYVIOS JUNGTYS/ŠIUOLAIKINIS MENAS 
• VAIVA GRAINYTĖ.
Paskutinis Renesanso ištvirkėlis: Alfredas Jarry

AKTYVIOS JUNGTYS/KULTŪROS DIS/KURSE 
• SONATA DIRSYTĖ.
Magiškas Peterio Eötvöso operos pasaulis
• GUILLERMO DEL TORO, CHUCK HOGAN.
Kodėl vampyrai nemiršta

AKTYVIOS JUNGTYS/JAUNIMO PUSLAPIS 
• SIMONA SMIRNOVA.
EXIT FESTIVAL: Serbija. Muzika. Laisvė
1

KRONIKA 
• Paskirtos 2009 m. Šv. Jeronimo premijos vertėjams
• Trijų vyrų receptas

DE PROFUNDIS
Nepriklausomas ribotos atsakomybės „Literatūros ir meno“ puslapis
 
• IGOR JARKEVIČ.
Dar kartą Naujasis pasaulis, arba Sovietinės literatūros istorija
• RES ludentes / žaidžiantys daiktai2

KNYGOS

Rašymo faktai ir tikrovė

VYTAUTAS LANDSBERGIS

[skaityti komentarus]

Gal būčiau ir nepuolęs skaityti dar vieno minčių rinkinio apie netolimą praeitį, jei ne grakšti Astridos Petraitytės recenzija „Vienoj rankoj rašiklis, kitoj –­ šakutė“ („Literatūra ir menas“, 2009 07 24). Kelios citatos ir komentarai paskatino vis dėlto pasitikrinti: nejau iš tikrųjų taip? Iš tikrųjų.

Žurnalistė Ramunė Sakalauskaitė savo knygoje „Politikos ringe“ (Vilnius, 2009) iš tikrųjų atjaučia 1991-ųjų omonininkus, kurie mat „atsiskyrę nuo SSRS Vidaus reikalų ministerijos padalinių“ likę nesuprasti Lietuvoje, apšaukti nedorėliais ir išdavikais „į vienus vartus“, išskyrus gerbiamą R. Sakalauskaitę. Ši lankydavosi ten pagerti kavos, išklausyti priešo pusėje veikusio B. Makutinovičiaus „versijų“ ir įdomių žinių, pavyzdžiui, apie Krašto apsaugos departamento direktoriaus A. Butkevičiaus sulaikymą ir jo užrašų knygutės lapelį, iš kurio kagėbistai demaskavę net „dviejų žvalgybų rezidentus“. Pasitarnavo arba išsipirko, čia tarp kita ko. Kas dėl paties OMONo, niekad neteko girdėti apie jų „atsiskyrimą“ nuo įstaigos maitintojos, mokančios algas ir teikiančios ginkluotę, galų gale, ar ne penkis šarvuočius. Pati R. Sakalauskaitė viename anuometinių straipsnių be ironijos vadino juos „teisėsaugos darbuotojais“.

Užtat atsimenu, kad šiek tiek pakilusia nuotaika drėbiau anuomet kažkam Vakaruose: duokit mums, velniai griebtų, nors penkis prieštankinius šovinius gintis, jeigu tie banditai sumanys važiuoti į Aukščiausiąją Tarybą! Galų gale, po rugpjūčio pučo besikeičianti Maskvos valdžia išsigabeno juos iš Lietuvos, iš priglaudusio Šiaurės miestelio, į plačiąją tėvynę. Taip pradėta išvesti SSRS kariuomenė. Bet prieš tai, iki Medininkų, šis būrys ištikimai tarnavo Kremliui ir buvo net kreipiamas tapti „vietine karine jėga“, kuri „gintų“ lenkus. OMONo štabe rastas Lietuvos žemėlapis su pažymėtomis jau atplėštomis Vilniaus ir Klaipėdos teritorijomis... R. Sakalauskaitė, turėjusi tokių svarbių kontaktų, galėtų dar praplėsti ir savo teiginį, kad tai būtent jie, Vilniaus omonininkai, nužudė septynis Lietuvos pareigūnus Medininkuose (p. 41). Nejau tik jai gyrėsi? O gal čia pagalba tam iš Rygos, kurį dabar rengiamasi teisti?

Regis, žurnalistės knyga iš senų tekstų, prisiminimų ir nūdienių pasamprotavimų yra kai kuo vertingesnė negu, tarkim, V. Petkevičiaus „Durnių laivas“, bet galėtų būti ir dar vertingesnė. Pavyzdžiui, išsakius kritiškesnį požiūrį į „Respublikos“ dienraščio (kuriame R. Sakalauskaitė dirbo) redaktoriaus fabrikuotus mitus ir dezinformaciją. Vienoje vietoje, skyriuje apie kolektyvinį V. Landsbergio šmeižimą, (mini ir mano knygelę „Spartuoliai ir naivuoliai“ – V., 1999), ji lyg tarsteli (p. 286), kad „jei būtų galima atsukti laiką atgal, šioje istorijoje būčiau mažiau pasitikėjusi informacijos šaltiniais, vėliau bandžiusiais suversti atsakomybę man“. Ir dar sykį, „turėdama daugiau laiko ir informacijos, dėliodama bei analizuodama faktus, turbūt būčiau pastebėjusi V. Landsbergio priešų braižą“ (p. 287). Praėjo 12 metų, tad gal ir galėjo jau rastis daugiau laiko bei informacijos nesikartoti, cituojant savo archyvo straipsnius, ką pati suklaidinta tąsyk rašė. Tačiau darsyk primenami tokio seno spartuoliško rašymo faktai – irgi naudingi, jei skaitytojas ne naivuolis. Sunkiai ateina sąžiningumas, bet vis dėlto ateina. Pasidžiaukim nors žingsneliu.

Šia prasme nuoširdžiau galėjo būti aprašytas R. Sakalauskaitės tęstinis 1997–2004 m. tandemas su A. Sakalu, vis brukant spaudon kagėbistinę versiją apie politiko jaunystės bylą, kur tariamai jį įskundęs vienas konkretus klasės draugas (kurio, kaip tyčia, niekas netardė, o savo bylą dar sovietmečiu neva gavęs A. Sakalas taip niekam ir neparodė).

Žurnalistė neturėtų būti lengvatikė ir barstydama senus „Respublikos“ perliukus priešo adresu. Antai 1992 m. rinkiminis blūdas apie Aukščiausiosios Tarybos pirmininkui padovanotą neva auksinį kardą su deimantine rankena! Tas estų kalvio iš geležies nukaltas simbolinis kalavijas vis kabodavo mano kabinete, o dabar yra muziejuje; tad prie pradvisusios anties (p. 380) vertėjo bent pažymėti V. Tomkaus autorystę.

Iš to paties šaltinio – ir lenkų žurnalo „Wprost“ 1996 m. priešrinkiminė dezinformacija apie V. Landsbergio turtus (p. 378). Suklaidinus užsienio spaudą, paskui smagu cituoti namie – patikima! Tą metų metus naudodavo sovietų KGB.

Užtat jau buvusi „Respublikos“ žurnalistė linksmai aprašo, kaip vienas chuliganas ją apstumdė, kai gerbiama R. Sakalauskaitė be leidimo kišo Prezidentui į veidą savo diktofoną (p. 368).

1993 m. pavasarį viešpatavo LDDP. Jau pavasarį Prezidentu tapusio A. Brazausko alga tebuvo 705 litai, o Seimo pirmininko Č. Juršėno – 1000 litų. Dėl to kaltas V. Landsbergis (p. 115), o totalią valdžią turėjusi LDDP negalėjo nieko pakeisti. A. Brazauskas tyliai kentėjo ligi 1994 metų.

Čia vien keli pavyzdėliai, kiek daug knyga pasako tada gyvenusiems ir susivokusiems piliečiams.

Kad neklaidintų negyvenusiųjų, bent šį tą pataisiau.

 

Skaitytojų vertinimai


54456. Zenonas2009-09-13 20:39
Svarūs pataisymai.

54474. Sahmatistas2009-09-14 10:19
"Net netarde":) O kam tardyti savo informatoriu ir agenta?Jis pats reguliairiai viska ishkloja netardomas.

54477. Iliuzionistas2009-09-14 12:23
Nebūkim revizionistai.Kas parašyta ,tai jau neišbrauksi...

54478. Liancbergas -nekaltas.Aplinka kalta.2009-09-14 12:27
Nėra nuosirdzios atgailos ir savivokos,vien savo nešvarių apatinių skalbimas. Landzbergas -nekaltas.Kaltas Kirkilas.Kai šis juokingas dėdulė supras ,kad kaltas būtent jis,tada galės reikalaut ir iš kitų.

54479. Juozas2009-09-14 12:28
Kaltas partiojos draugas Platelis,kad spausidina šituos kliedesius.

54480. Rimas2009-09-14 12:34
Kas nori papūst i Liancbergo "dūdą"?Tikreusiai -peleckiai,valiuliai,baciuliai ir plateliai?

54484. Rimui2009-09-14 15:58
o norėtum, kad visi pūstų į tą dūdą, į kurią ir tu puti?;D oi kaip tokiems trintukams Landsbergis kliūna.

54486. katė2009-09-14 17:16
Piemenys. Jums iki Landsbergio – begalybė, bilijardai šviesmečių. Galvojau, kad jaunimas šviesesnis. Bet kai žinios iš sostinės "Stiliaus" pobūdžio,nėra ko stebėtis. Banalėjam, broliai ir seserys, ne dienom, ne valandom, o sekundėm...

54496. nu gerai2009-09-14 20:47
Tai alibi-"net netardė".Jei būtų tardę,būtų kilęs įtarimas,kad tardomas išdavė.Tačiau "netardymas" yra geležinis alibi.Netardymo metu išduoti tiesiog neįmanoma,taip nebūna,filmuose rodo,kad tardymo metu išduoda nukankinti bendražygiai.

54497. waw2009-09-14 20:48
Teip gražiau: peleckiai ir valiuiliai, plateliai ir baciuliai..

54498. žūžū2009-09-14 20:52
Nu kam daugiau įdomus šitas knaisiojimasis ?Tik pačiam VL,nes žmonėm tokios smulkmenos nerūpi.O rūpi tam,kieno didybė netelpa savo kailyje.Biografija turi būti be menkiausios dėmelis-antžmogiška ir prilygti Stalino ar Gitlerio .Tačiau po smercio siu dvieju vikėju biografijos pavirto tiesiog trileriai.Todėl norėtau patarti siam diedukui nesistengti taip dėl niekų. Kaip buvo ,taip buvo ,o jei buvo ne taip ,tada dar įdomiau-tegu tauta kuria mitus ir legendas.Kūryba yra svarbeusia.

54507. 2 žūžū :-) 2009-09-14 22:45
jei Sakalauskaitė knygą rašo, o kiti ją perka, matyt tai rūpi ne tik VL?

54509. Žūžū2009-09-14 22:58
Bet niekam nerūpi tas ,kas rūpi VL.Kuo labiau VL prausis ,tuo labiau buis dergiamas .Elementaru-viskas spindėti negali,VL žmogus,todėl turi ir žmogiskų silpnybių,kurios tik jam atrodo niekinės.Jug kiekvienas mato skirtinga vaizda,nes skirtingos smegenos jįjį apdoroja.Po 20 metų knygynai bus pilni dar ne tokių "durnių laivų" ir Liancbergo kodų.Nu i kas?Jei išdavei klasės draugą KGB ,tai taip ir sakyk-išdaviau.Nu va ,sakys išdavė Liancbergis klasės drugą,bet vis vien yra neprigulnomybės Tata,matyt suprato,kad išdavystė yra negerai ir negrazu ,todėl klaidą ištaisė ir pac pasitaisė.Ne,kur tau pasitaisė-po kelių metų dar ir jo žmoną perviliojo pas save.Priskreto prie Sakalo ,kaip vantaos lapas prie slapio uzpakalio.

54510. Arnas2009-09-14 23:02
Pavydėjo labai sakalui kazko matyt Tautos Tata,jo.O po viskam dar nori save visai kitokioj šviesoj parodyt.Negalima viliot svetimų moteriškių,jei jos to ir norėtų.Turi paprotinti ir sugėdinti tokia pasileidėlę,nes šeimos ardyti negalima jokiais būdais.Tokia "laimė "yra iliuzoriska ir netikra.Ji nėra paremta krikščioniškomis vertybėmis,kaip jas supranta tikras pabažnas krikščionis -katalikas.

54511. ŽužŪ2009-09-14 23:14
Daba apie "faktus".Paskutiniai mokslo duomenys mumim rodo,kad "fakto" savyje kaipo ir nėra.Yra tik begalė "fakto" interpretacijų iš kurių viena yra Landzbergio asmeninė,todėl labai brangi .Tačiau ji nėra ir negali būti teisinga,nes ji aiskiai neteisinga kito šmogaus poziūriu.Jei Landzbergis ketina užginčyti ir įrodyti,tai tokios pastangos nieko vertos.Nieko negalima įrodyti kitam.Oponentas gali tik sutikti su interpretacija arba -ne.O norint,kad sutiktų,reik su oponentu elgtis švelniai i draugiškai,pasiekti (abiem) emocinį rezonansą,apsiverkti ir apsikabinti krikscioniškai,nes va teip va žaloja visus -i didžius veikėjus i ne tokius didzius gyvenimo smulkmenos,kurios išsipucia kaip ekonomikos burbulai an gyvenimo galo,kad net užmigt neduoda.

54513. Aunas2009-09-14 23:29
Bus ,bus dar "tikroji Landzbergio istorija","Landzbergis-KGB agentas ar šventasis","Visa teisybė apie sakalo žmoną","Vytauto Liancbergo teisybė" ir pan.

54514. waw2009-09-14 23:30
Dėl "tikrovės " tai nebūčia toks tikras.

54518. terra2009-09-15 08:25
Ponas Vytautas Landsbergis jau yra tapęs legenda, galite loti kiek norite - jūs esate smulkmė, daugybė ruskiam užpakalius laižančio mailiaus. Grubiai parašiau, bet, deja, šių komentarų diskurtas tik tiek tevertas.

54519. katė2009-09-15 09:02
Baisiausia, kad tas mailius net nesuvokia, kam laižo.

54524. Bizantiškos kultūros apologetėms - terrai ir katei2009-09-15 11:03
terrai ir katei, menkas išsilavinimas yra akis badantis. Net elementarias politikos, psichologijos, sociologijos žinias turintis žmogus supranta, kad AMB`ą sukontstravo VL`o padlaižūnai. Kvailas ir isteriškas antipaksizmas padarė paksą populiariu iki šiol.

VL`o aplinka ilgam sustabdė Lietuvos raidą demokratijos ir liberalizmo kryptimi. Mokyktis reikia, terra, ir nesačkavot, kai mokaisi. Arba neparsidavėt už trupinius.

O baimė, lyderio bei priešų paieška yra būdinga Bizantiškos kultūros adeptams.

Ta prasme, katė ir terra yra ruskės (apsimetinėjančios patriotėmis - elementarus ribotos kompeksuotos asmenybės pasireiškimas) Džiugu, kad mailius nelaižo užpakalio ruskėms. Gal ir ateis Vakarų civilizacija į Lietuvos visuomenę pagaliau.

54526. anonimui 545242009-09-15 11:15
stok į prieš pora metų įsisteigusį naujosios demagogijos judėjimą (jei dar nesi jo narys).

54527. 2 žužu2009-09-15 11:19
o įdomu, dėl kokios motyvacijos tai įdomu ir žužu?;)

54529. katė2009-09-15 11:36
Glušas – nenorminis, bet labai taiklus žodis apibūdinti tokiems išsilaaavinusiems anonimams.

54530. priminimas2009-09-15 11:43
kas pirmas pasakys, kad komentatoriai yra Latvių gatvės papirkti, tas gaus mersedesą ir galės nedirbti ir nekurti visą gyvenimą. Tai yra šimtaprocentinis garantas. Pradedam

54532. katė2009-09-15 11:55
Kad Latvių gatvė budi ir perka, niekas neabejoja...Bet kad protą suka, abejojančių nemažai. Gaila tos Lietuvos...

54533. direktyva2009-09-15 12:11
.. kreipkis - užmokestis bus. Sektretoriate dirba Vidžiūnas (Didysis Lietuvos lituanizatorius), gali pas jį važiuot ir išgėrus. Pinigai rezervuoti ir tavo, kate, apsaugai, nuo įsiutintos tautos. Juk tauta vis labiau ir labiau sovietizuojasi, nuo pat Baltijos Kelio - apsaugos reiks tikrai.

54534. katė2009-09-15 12:38
Eik tu geriau nusimaudyti...

54535. priminimas (politbiuras nusprendė denonsuoti katės pareiškimus - neįtikinama)2009-09-15 12:43
kartojama: kas pirmas pasakys, kad komentatoriai yra Latvių gatvės papirkti, tas gaus mersedesą ir galės nedirbti ir nekurti visą gyvenimą. Tai yra šimtaprocentinis garantas. Pradedam

54536. juokdariui 545352009-09-15 13:37
Nepamąstai, kad savo švaistomus garantus gali tekti įvykdyti? Ar tada auką vaidinsi?

54537. to 545362009-09-15 14:15
nesijaudink, yra tokių kolosalių pavyzdžių net po tavo nosim. Bus kam vykdyt ir be manęs. Būk ramus

54546. žužu2009-09-15 22:24
Jo. Liancbergas man nėra įdomus.Bet kažkas turi (pradėti) kalbėti tiesą apie tikrovę.Karalius nuogas -sakau aš ,Žūžū,nes jis ir yra nuogas.

54547. tpiū 2009-09-15 22:31
Duokit mums penkis šovinius...Cha cha.:)AT gynėjai begiojo su mažo kalibro sautuvėliais,kai tuo tarpu jau laisva laisvos Lietuvos policija savo sandėliuose saugojo tūkstancius kalašnikovų.AK yra kovinis ginklas-ne policijos.Kažkodėl nei vienas tuometinis Lietuvos vadovas neapginklavo vyrų sitais ginklais,o vis pabrėzdavo,kad policija jokiais budais negali kištis į konfliktą.Ką čia šitas senas perdyla triedžia?Tegu atsako,kodel žmonės buvo palikti beginkliai pries tankus?Kad "nebūtų provokacijų"?O gal -kad būtų kuo daugiau aukų ir būt ką "vakarams " parodyt?Šitas šiknius apsimeta atmini praradęs?

54548. Rūta2009-09-15 22:32
atminį praradęs,bet "tikrovę" suvokiantis

54549. na jau Rūta, raminkis2009-09-15 23:45
matyt iš peklos išlindusi aplink save turi tik labai žemo IQ vyrukus. Anais laikais su tokiu potencialu (energetikos, informatikos) Lietuva galėjo atsistoti greta Čekijos ar Slovėnijos. Bet, hm, tie vyrukai, kurie galėjo taip padaryti, buvo landsbergio podlyzų pavadinti tautos priešas ir jie išsinešdino iš Lietuvos. Vienas žinau dirba Danijos vyriausybėje branduolio fizikos departamente, kitą gerai žino xX`as, Australijos karo ministerijoj pavaduotoju darbuojasi. O dabar tenka bendrauti su Lukašenka, nes tuštybės nuodėmė pas Landsbergio podlyzas yra aukščiau egzistencijos.

Beje, Kubilius su mąstančiu konservų padaliniu bando užmegzti ryšius su jais dabar, bet, kaip sako mūsų senoliai, šaukštai po pietų.

54563. cha :-( 2009-09-16 20:07
tėtušia KGB agentas

54566. tikras2009-09-17 08:43
Pirmoji Landsbergio politinė klaida kad jis Sakalą priėmė ant buto

54567. 3102009-09-17 11:42
Komentatoriams: kai žmogus pats neturi autoriteto, tai ir kito autoriteto nepripažįsta.

54576. Artūras iš Vilniaus2009-09-17 20:41
žinoma, kad nėra viskas taip paprasta. Viska labai dynamiška ir labai jau ... patys pridėkit savo žodį apibrėžiantį skirtumus tarp EU ir LT.

Pagrindinė Landsbergio problema, kad jo aplinka (neįtakojusi jo paties - keista) formavosi ant dviejų dimensijų: arba visiški sloikai, arba absoliutūs svolačiai. Tai Landsbergio aplinkos dimensija Nr1. Kai kalbėjausi su rimtais psichologais landsbergio tematika, jie sakė - landsbergis yra labai jau psichologiškai kebli situacija. Vadinkim tai yra asmenybė.

Ir nebijau Aš pavadinti gerb. Landsbergio Asmenybe, žinoma ne. Kalba yra apie sloikų ir svolačių rezidavimą šitoje vidutinės klasės pasimetusioje aplinkoje.

54580. tatanka2009-09-17 22:47
ka reiskia Latviu gatve, nieko nesuprantu, gal galite paaiskinti (ar per velai perskaisciau?)ar tai is tiesu gatve ar susije su latviais?

54581. zuzu2009-09-18 00:29
Niekas neturi laiko PASIAISKINTI.Visi tik paskubom pejarinasi arba kariauja. Apie Lancbergi galima parasyti labai aiskiai ir labai paprastai.Kada nors as Zuzu ,tai padarysiu:)

54582. zuzu2009-09-18 00:29
Cia buvau As -Zuzu-.Labos nakties.

54584. tebuie jautis2009-09-18 01:49
zuzu is tiesu labai sviesu,o kas tya latvuiu gatve nekas nepa;paisikino o0 jei as nezinau,tai blogai? kiaules jau fau\iedee (renku idealiai,. o kas tai klaidas ir klt. klaidas lpadeeda po kiekvieno mano žodžio?

54591. Artūrui iš V. nuo raimio2009-09-18 10:47
Įžvalgiai ir giliai. Tikrai yra ką pamąstyti apie VL aplinką.

54593. katė2009-09-18 11:24
Visko buvo toje aplinkoje, kaip ir kiekvienoje, bet dominavo idealistai. Koks idealistas galėjo atsilaikyti prieš ekonomikos vadžias tebelaikančią ir jomis manipupiuojančią raudonąją šutvę? Ji, ta šutvė, ir šiandien gyva, ir šiandien dar tebesityčioja iš visų, tiesa, daug atviriau ir daug ciniškiau.

54598. Evaldas2009-09-18 23:37
Lancbergio asmenybės kultą reikėtų pasmerkti ir kuo greičiau.

54599. to Evaldas2009-09-18 23:55
Artūro iš Vilniaus asmenybės kultą reikėtų pasmerkti ir kuo greičiau.

54600. Ev2009-09-19 00:07
AisV as iš asmenybės būtinai ima dayti kultą.Nu ir kam?Asmenybė be kulto yra šiltesnė ir priimtinesnė(AisV-o nemegiamiem runkeliam).

54601. Evaldas2009-09-19 00:11
Nu bet kai pati asmenybė ima priekabiauti prie tikrovės(faktų),kad pastarieji gražiau ją apšviestų,tai jau nėr gerai.Kokia čia asmenybė,kuri rupinasi savo asmenybės išaukštinimu ir išplovimu?Asmenybė tuom nesirūpina,nes jai vis vien ,ką pagalvos runkeliai.Jei jai ne vis vien-tada ji jau yra ribota labai labai asmenybė-valdoma pašalinių nuomonės asmenybė.

54602. Blogas Liancbergys2009-09-19 00:13
Kodėl Lancbergiui rūpi gera aplinkinių nuomonė apie save?Nes viduje jis yra blogas žmogus.

54603. Vytautas2009-09-19 16:10
Padėtis labai rimta.

54610. raimis2009-09-20 16:23
...ir neiškipadėtis: sujaukta grupuočių interesų, įtakų link Rytai/Vakarai, suvešėjusio oligarchizmo . krizinio vis neslūgstančio skurdo ir emigracijos Skandinavijon, pirmiausiai to Norway.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 12 iš 12 
21:45:04 Oct 30, 2011   
Feb 2009 Jun 2014
Sąrašas   Archyvas   Pagalba