Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2006-07-21 nr. 3105

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Liudvikas Jakimavičius.
IŠĖJIMO
189
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

"LITERATŪRAI IR MENUI" – 60 
• PLATĖJANTI LAISVESNĖS RAIŠKOS ZONA
• SUKAKTUVINIAI GURINIAI
• "MĖGSTU POEZIJĄ IR POETŲ CECHĄ..."

LITERATŪRA 
• Karolis Baublys.
"BALTOS LANKOS 2006": FILOSOFIJA IR MENAI
2
• LM POEZIJA9
• Alvydas Šlepikas.
LM PROZA
43

VERTIMAI 
• MAGNUS DUCATUS POESIS: RIBŲ ĮVEIKA1

KNYGOS 
• TOLKIENAS IR C. S. LEWISAS
• DA VINČIO APGAULĖ2
• HEKTORAS IR BERNARDAS
• NAUJOS KNYGOS

MUZIKA 
• Laima Slepkovaitė.
ESTIŠKAS NUOTYKIS
• Laima Slepkovaitė.
ĮVEIKUS DVASINĮ ATSTUMĄ TARP VILNIAUS IR KLAIPĖDOS
1

DAILĖ 
• Romualdas Alekna.
DIALOGAS: TECHNIKA IR FORMA
3
• Algis Uždavinys.
KO NEĮMANOMA PERTEIKTI MANIFESTAIS
4

TEATRAS 
• BANDYMAS SUPRASTI MINDAUGĄ
• TEATRINIŲ PRISIMINIMŲ KNYGA

PAVELDAS 
• Vydas Dolinskas.
ATKURIAMIEMS VALDOVŲ RŪMAMS SKIRTŲ VERTYBIŲ EKSPOZICIJA
36

AKTYVIOS JUNGTYS 
• TIKRASIS MŪŠIO LAUKAS – SMEGENYS10

MENO DIS/KURSE*/ AKTYVIOS JUNGTYS 
• EILĖRAŠTIS – LAIKO SŪKURY7

AKTYVIOS JUNGTYS/ JAUNIMO PUSLAPIAI 
• DANIELIUS MUŠINSKAS: "LITERATŪRA DALIAI ŽMONIŲ VISUOMET BUS NE PRAMOGA, O LIKIMAS"

ESĖ 
• Aušra Matulevičiūtė.
NEVERK, EUROPA!

KRONIKA 
• LINKSMA, BET NE VISAI
• NAUJA KUNIGO JULIAUS SASNAUSKO KNYGA
• VALENTINUI GUSTAINIUI – 110
• VYTAUTAS RUDOKAS 1928.II.13–2006.VII.13

SKELBIMAI 
• VOKIETIJOS HESENO ŽEMĖS LITERATŪROS STIPENDIJA LIETUVIŲ RAŠYTOJAMS
• LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA PRIIMA

DE PROFUNDIS 
• R.V. ir V.B..
ATSAKINGŲJŲ DAINELĖ
7
• Balys Bukelis.
LAŽYBOS
3
 GERB. REDAKTORIAU,5

DE PROFUNDIS

GERB. REDAKTORIAU,

meilės paštas

[skaityti komentarus]

iliustracija
Andriaus Šiušos piešinys

Perskaičiusi "Metuose" (2006.VI), "Tėvynės varpų" rubrikoje, straipsnį "Istorija greta literatūros ir literatūroje", – suglumau. Niekad iki šiol nebuvau girdėjusi istorijos sąvokos sulyginimo su mėšlu, trąša, kapinynu... Esu iš kitos kultūros sferos (turiu Vilniaus valst. un-to klasikinės filologijos studijų baigimo diplomą), man nepriimtinas toks straipsnio autoriaus R.Tamošaičio įžūlus, absoliutiškas istorijos ir istorine tematika parašytų veikalų paniekinimas, eliminavimas, sutrypimas. Labai vulgarus. Aš negalėjau nesureaguoti. Aišku, mano eilėraščio nespausdinsite. Aš Jums – "tabula rasa", nors esu 8 dramų (istorine tematika) autorė (8 eilių rinkinių, atsiminimų knygos, apysakų ir eilių vaikams knygelių). Esu buvusi 1949 m. Jaunimo ir vaikų literatūros sekcijos narė (prie Rašytojų sąjungos). Val. Valsiūnienei, sekcijos vadovei, mirus, sekcijos nebeliko. 1970–2003 m. gyvenau Alovės miest., Alytaus rajone, buvau neetatinė spaudos korespondentė, tapau Kaimo rašytojų sąjungos nare. Almanachuose "Tėkmė" ir kituose sp. mano kūrybą. (Internete yra žinių.) Už dalyvavimą konkursuose (literatūriniuose) turiu Padėkos raštų, buvo premijų. 1998 m. buvau apdovanota Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos medaliu ir pinigine premija. Buvau pretendentė gauti Ministerijos premiją už knygeles vaikams. Mano knygų knygynuose nėra, išdovanoju bibliotekoms. Na, knygų kolektorius buvo pirkęs mano knygų. Iš prof. Meilės Lukšienės, prof. Vandos Zaborskaitės, poeto Just. Marcinkevičiaus, rašyt. Birutės Pūkelevičiūtės turiu raštiškų padėkų už knygas, kurias teigiamai įvertino. Bet grįžtant prie to siaubingo ir nelogiško R.Tamošaičio straipsnio – nejaugi geriausius rašytojų B.Sruogos, J.Grušo, Just. Marcinkevičiaus draminius veikalus turėtume sumesti į laužą? Juk tai mūsų kultūros naikinimas? Ką Jūs, kultūros atstovas, apie tai galvojate? Jus gerbianti Jadvyga Černiauskienė

Also šprach Zaratustra


Istorija žadate domėtis?
Tad pasakysiu jums trumpai:
(nesu juk užkampės kaimietis)
Istorija – vieni kapai!
Istorija man – kaip mėšlynas.
Istorija – tikrai trąša.
Na, kaip čia dar ją pavadinus?
Nežinot? Na, tai – ša! Tai – ša!
Istorija džiaugsmus slopina.
Lavonų irstančių kapai.
Nekrofilų ji nebaugina.
Jų hobis – masiški kapai.
Aklumas gamtai! Žmogui! Žmogui!
Instinktas sako! – Taip yra!
Numirėlius kelt – nepatogu.
Ieškot kapų – keista aistra.
Jau radvilaičių neprikelsi.
Aplinkui – tiek gyvų, judrių!
Ne mumijų, tik gyvo balso
pasiklausyti aš turiu!


(Už literatūrologą R.T. (Tamošaitį)
pasirašė
Jadvyga Černiauskienė
Jo genialias mintis užfiksavusi.

Vilnius, 2006.VI.20
iliustracija
Andriaus Šiušos piešinys
 

Skaitytojų vertinimai


29854. 100%2006-07-24 01:29
absoliuciai genialus kosmosas!

29857. rudra2006-07-24 07:54
Negalėjau nesureaguoti, nes man nepriimtinas toks "Metuose" skelbto R. Tamošaičio straipsnio paniekinimas. Tvirtinu, kad kiekvienas jo žodis yra absoliučiai ir neginčytinai teisingas. Idant niekam nekiltų abejonių mano išmanymu, prisistatau:
Esmi RUDRA, komentatorė, drauge su bendraautoriais Krankt, Vs ir An parašiusi Euroromaną, redagavau Korros tekstą ir Krankt eilėraštį. Esu bendravusi su žymiais komentatoriais Vailoku, Miestiete, IVS, Ežeru, AišV, Edva, visų neišvardinsi. Tad šalin rankas nuo Regimanto Tamošaičio!

29858. !!!2006-07-24 07:59
Jadvyga Černiauskienė

        PASKUTINĖ JURGIO BIELINIO KELIONĖ
(Nebeaplankė knygnešys bičiulio, -
suklupo po sodybvietės kryžiumi 1918 m. sausio 18 d.)

... Klimpsta kojos ...
Dar viena kalvelė,
bet Bielinis jau paeit negali ...
Karštas prakaitas per veidą žliaugia.
Mato pirkią, mato šieno kaugę ...
Marškiniai -plačiai atsilapojo ...
Būtų žengęs, - pasipynė kojos,
ir po kryžiumi
pusnin parvirto ...
Viešpatie, nejau turės čia mirti?
Bet jam gera, gera taip gulėti ...
Užsimerkti ... Pailsėti, pailsėti ...
Lyg išgirsta garsiai tariant vardą?
Viešpatie, kažkur vežimas dardaė
Tas, kurio dugne, šiauduos, knygelės ...
Ak, tu, Pone Dieve Visagalis ...
Gal sapnuojaė Sėdi vežime ...
Arklį varo ... Tuoj ir bus kieme, -
Bet kodėl vežimas, o ne šlajos?
Ne, tai ne žandaras ... Pasirodė ...
Alksnio dūmą netoli užuodė.
Jau nebėr vežimo ...
vienmarškinis
basas bėga upeliu Bielinis.
Pirkioj trys žandarai knarkia, miega,
jis atbrido upėn ...
Taip, per sniegą.
Keista - nejaučia jisai šaltuko.
Akyse tik pilna tiršto rūko ...
Nuo žandarų bėgaė
Bet - spauda grąžinta.
Ir knygelių platint -
neužginta.
Ir gyvenimas - visai jau kitas.
Lietuvai jau švinta
Laisvės rytas ...
Jaučia jis prisilietimą švelnų, -
Tai šuo, jį atpažinęs, laižo delną ...
Dar paglostytų, - ranka nusvirus ...
Taip po kryžiumi sustingsta vyras.
Ak Bielini, knygnešy Bielini, -
Apsupa tave snieguota plynė,
gula ant veidų lengvutės snaigės ...
Žemiška kelionė Tavo -
baigės ...

29881. logika2006-07-24 16:23
būva gi tokių įdomių dalykų – ėmiau ir perskaičiau tą "įžūlųjį" R.T. straipsnį. Tik, deja, neradau paminėtos J. Č. Tad kame gi reikalas? Ko gi J. Č. taip įsižeidė? Vadinasi J. Č. save identifikavo su straipnsnyje minimais dalykais. IŠVADA: tame R.T. straipsnyje parašyta grynų gryniausia tiesa, nes priešingu atveju, J. Č. nebūtų kreipusi dėmesio ir taip ūmai sureagavusi. Tataigi, tokia liūdna tiesa, broliai ir seserys, literatūros istorija kelia džiaugsmą nekrofilams... Kas paneigs?

29888. Hesperus2006-07-24 18:09
Puikus humoro jausmas, Jadvyga. Atsižavėti negaliu: "esu tuščia vieta", nors (dėl to, kad; nepaisant to, kad; kadangi ir t.t.) parašiau 8 dramas ir dar 8 opusus magnus. Ir kaip šiurpulingai nukrato šis subtilus filosofinis pastebėjimas - šitiek daug prirašyta, šitiek visokių padėkos raštų gauta, netgi į premiją taikyta, o vis tiek vieta tuščia. Kaip savikritiška. Ir kaip taktiškai neužkliūnama istorijoje. Jaunajai kartai auklėti pravers.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 16 iš 16 
21:40:55 Oct 30, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba