Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2006-05-26 nr. 3097

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Alvydas Šlepikas.
SAPNŲ ORNITOLOGIJA
76
• KRONIKA6
• KITAME NUMERYJE1

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• Kazimiera Kazijevaitė.
VERTĖJAS IR REDAKTORIUS – AR TIKRAI RANKA RANKON?
1
 Liudvikas Jakimavičius.
DAUGYBA IŠ NULIO
18

LITERATŪRA 
• Algimantas Bučys.
SENOVĖS ŽYDŲ IR BOLŠEVIKŲ "RAŠTAI" H.KUNČIAUS TEKSTE
35
• Karolis Baublys.
LAISVAS POKALBIS APIE KNYGAS
2
• Vitas Areška.
DABARTINĖS POEZIJOS LAISVAMANYBĖ
1

MUZIKA 
• Rima Povilionienė.
LIETUVOS KULTŪROS ISTORIJOJE – VIENA SPRAGA MAŽIAU
27

KNYGOS 
• TYLOS MATAVIMO VIENETAI7
• VIDINĖ VĖJO PUSĖ, ARBA ROMANAS APIE HERĄ IR LEANDRĄ1
• JUODASIS ANGLAS
• NAUJOS KNYGOS

TEATRAS 
• Ridas Viskauskas.
TEATRO JAUNAI PUBLIKAI GŪSIS PAJŪRYJE
• Daiva Šabasevičienė.
KAUNO DRAMOS TEATRO VIEŠNAGĖ VILNIUJE
• LAURAS GUNDARAS: "NE TU TEATRE ESI REIKŠMINGIAUSIAS..."
• MAŽASIS TEATRAS – MAŽIESIEMS ŽIŪROVAMS
• ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRE – PASKUTINĖ SEZONO PREMJERA

DAILĖ 
• Jurgita Ludavičienė.
JŪRA, JŪRA
• Algis Uždavinys.
KARTU SU KARINA
9

POEZIJA 
• ANTANAS ŽEKAS2
• MARYTĖ KONTRIMAITĖ7
• LAIMUTĖ TIDIKYTĖ34

PROZA 
• Nerijus Meškauskas.
VEIDRODINĖ ARBATA
4

VERTIMAI 
• MAJA VIDMAR

PAVELDAS 
• Margarita Matulytė.
ISPANIŠKA IŠPAŽINTIS

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Tomas Marcinkevičius.
ĮŽANGA-REPETICIJA Į "ORE KNYGŲ" SERIJĄ
2
• Linas Kranau Kranauskas.
VERNONAS DIEVAS LITLIS
1
• JAUNŲJŲ DŽIAZO KONKURSO ATGARSIAI1

MENO DIS/KURSE*/ AKTYVIOS JUNGTYS 
• Edvardas Rimkus.
APIE G. BATAILLE’O VIDINĮ PATYRIMĄ IR POETINIO ĮKVĖPIMO SAMPRATĄ
5

AKTYVIOS JUNGTYS/ JAUNIMO PUSLAPIAI 
• Lukas Devita.
"THE BEATLES" KELIONĖ Į INDIJĄ (1968)
23

KRONIKA 
• LINKSMA, BET NE VISAI
• LRS
• LR TEATRO RADIJO PJESIŲ KONKURSAS TEMA "MOTERYS LIETUVOS ISTORIJOJE"
• STASYS SABONIS 1925.V.24–2006.V.17
• ELENA SAULEVIČIŪTĖ 1927.IV.17–2006.V.20
• ŠV. JERONIMO PREMIJOS KONKURSAS
• KLAIDŲ ATITAISYMAS

DE PROFUNDIS 
• AKADEMIŠKAS RETRO

PARK@S 
• Gintautas Mažeikis.
MAŽŲJŲ REVOLIUCIJŲ VAIKAI
3
• Jonas Ruškus.
AKADEMINIAI PASAULIAI, SĄMOKSLO TEORIJOS IR AUTORITARIZMAS
• Vigmantas Butkus.
TEMA: APIE AKADEMINIŲ VERTYBIŲ RELIATYVIZACIJĄ
1
• Ernesta Šimkienė.
ENTER Į /APIE NAUJĄSIAS MEDIJAS
3
• KIOLNO MEDIJŲ MENO AKADEMIJA: KRIZĖ? TEGYVUOJA KRIZĖ!4
• Remigijus Venckus.
APIE BEPROTYBĘ IR GROŽĮ
17

AKTUALIJOS

DAUGYBA IŠ NULIO

Liudvikas Jakimavičius

[skaityti komentarus]

iliustracija
Dailininkas Linas Spurga

Poezijos pavasaris (almanachas). – Vilnius: Vaga, 2006.
Kaskart, kai imiesi uždavinio rašyti apie "Poezijos pavasario" almanachą, neišvengiamai susiduri su tais pačiais klausimais: kas tai per daiktas, ką jis atspindi, ar atitinka tavąjį poezijos panoramos vaizdinį, esama ar nesama čia dramaturgijos, liudijančios gyvybę, o gal nuovargį, nuobodulį ir stingulį? Visokių "Po Pa" esame regėję. Žiūrėk, būdavo ima jie storėti, pūstis, darytis kaladės ar grėsmingos plytos, besišaipančios iš skaitytojo, – skaityk neskaitęs, viso manęs neperskaitysi ir nesuprasi, kas aš per daiktas. Kas be ko, kiekvienas almanachas, vienas aiškiau, kitas gal tik miglotai, išreikšdavo ir sudarytojo mintį, tad to fakto nereikėtų numesti nuo svarstyklių lėkštelės. Ir beveik visados po pasipylusios kritikos išgirsdavai vis tą patį sudarytojų atsakymą: "Durstėm iš to, ką turėjom, ką "poetos" sunešė į LRS būstinėje padėtą segtuvą". Yra neabejotinai kaži kas atsitikę, kad mūsų poezijos "grandai" kasmet vis labiau ima brangintis ir savo naujų poezijos "mėginių" į almanacho segtuvą nebeįdeda. Gal nebeparašo, o gal pasibijo su savo brandžia kūryba stotis greta poezijos nebrendilų. Anksčiau skelbtis almanache būdavo garbės reikalas, dabar – labiau įpročio ar inercijos. Buvo laikai, kai už publikaciją "Vagos" leidykla dar sumokėdavo poetui ir honorarą, dabar – tik vertėjui, nes yra tokia nuomonė, kad išversti eilėraštį – darbas, o parašyti – malonumas. O už patirtus rašymo malonumus poetai patys turėtų susimokėti skaitytojams ir leidyklos bitelėms korektorėms. Bala nematė tų honorarų. Būtų bjauru, jei poetai rašytų eiles dar turėdami ir materialinių išskaičiavimų, kaip anais laiptuotos poezijos laikais vėl imtų skaičiuoti eilutes ir dauginti: kas iš penkių, kas iš trijų, o kas tik iš pusantro rublio (tiek būdavo mokama už eilutes). Daugyba iš nulio yra altruistiška ir su užuomina, kad produktas yra neįkainojamas piniginiais ekvivalentais. Užsišnekėjau. Taigi, kiek teko sutikti poetų, nė vienas nenusiskundė, kad almanacho sudarytoja Dovilė Zelčiūtė būtų visą kūrybos pluoštą ar kokį eilėraštį atmetusi. Geros ir plačios širdies ta mūsų Dovilė, tas tai tikrai. Ir išvis, kai pagalvoji apie kauniečius, kaži kaip neapsiverčia liežuvis ką nors negera apie juos pasakyti, ką pasakytum apie vilniečius. Čia, Vilniuje, vos ne iš kiekvieno tau į akis besišypsančio lauk kitą dieną kiaulystės – garbės žodžiu negali pasitikėti, žmogum pasikliauti. Visos blogybės, suktybės, apgaulės ir sklinda ne iš kaimų, ne iš miestelių, Klaipėdos ar Kauno į Vilnių, o priešingai – iš Vilniaus į Kauną, Klaipėdą, miestelius ir kaimus. Taip pat ir blogos poezijos mados, apie kurias šiemet festivalyje ir sukas kalba.
Ne kaimuose sugalvojo rašytojai rašyt euroromanus ir euroeilėraščius, spjaudytis nuodingomis poezijos seilėmis ir taškytis purvais. Kai pagalvoji, šiurpas nubėga per nugarą – kaip baisu. Reikia ką nors daryti, ieškoti atsvarų. Dovilė ir pamėgino, sumanė almanachą padaryti teminį, sugalvojo poetams pluoštelį klausimų apie šviesos ir tikrų vertybių ilgesį. Siaubas, kaip nemadinga apie tai kalbėti, bet reikia.
Algimantas Baltakis šitą reikalą aptarinėja su savo senu prietelium prie šnapškės butelio. Kalbasi labai teisingai, publicistiškai, nenukrypdami į pašales, nesipyksta, nesibara, tik antrina vienas kitam lyg kokie du Krėvės skerdžiai Lapinai. "Tu neklausyk, ką tie garsieji filosofai postmodernistai kalba, o pažiūrėk, kaip jie gyvena. Beveik visi jie – prestižinių universitetų respektabilūs profesoriai. Domėdamiesi būtimi, nespjauna ir į buitį, be skrupulų naudojasi jų iškeiktos civilizacijos gėrybėmis. Filosofija sau, gyvenimas sau. Jis visados vyksta, kad ir ką apie jį kalbėtume", – po antros taurelės postringauja Algimanto Baltakio pašnekovas. Net pavydu, kaip nedaug žmonėms reikia, kad į galvą šautų tokios įdomios ir gilios mintys. Tik dviejų taurelių, ir viskas dėliojasi kaip ant delno: pigus optimizmas ir pigus pesimizmas, šviesos imperatyvas, prisiminimai apie sovietmetį ir Sąjūdį, šiandieninės žiniasklaidos vaidmuo, multiplikuojant juodumą ir pesimizmą, bei reikšmingos citatos ne iš atminties, o iš spaudos. Netikra visa tai, sugalvota, ne apie tai ir ne taip šnekasi du seni prieteliai prie butelio. Bet kokia motiniškai gera Dovilė – išspausdino, neatmetė.
Kai poetai (ypač poetės) kalba pasiūlyta šviesos ir tamsos tema, mintys klostosi labai panašios. Beveik unisonu ta pačia tonacija kalba Aldona Elena Puišytė ir Marytė Kontrimaitė. "Ilgiuos, trokštu tik Gėrio – meilės ir tiesos švytėjimo. Jo ieškau visur, deja, naujausioje literatūroje, vaizduojamajame ar garso ir vaizdo mene atrandu jo nedažnai. Be galo daug akivaizdžiai vien tuštybės pagimdytų kūrinių, kurių tikslas – sukrėsti, apstulbinti, patraukti dėmesį", – diagnozuoja Marytė Kontrimaitė. "Ar tik tokia meno misija – murkdytis purvo pelkėje neieškant išeities? Suskilusi sąmonė gyvenimą regi lyg kreivame veidrodyje – iškreiptą, atstumiantį, besivaipantį. Bedvasė civilizacija mėgaujasi vulgarybėm ir pakrikusia vaizduote", – antrina Aldona Elena Puišytė. Abi galėtų tapyti ikonas, spinduliuojančias, švytinčias dvasingumu, tačiau ar jos nebūtų tik apologetika ir agitacija, pastanga pabėgti nuo pasaulio absurdo ir siaubo. Gera intencija kurti grožį ir gėrį, kai aplink tiek bjaurasties ir blogio, tačiau kūryba, kuri vengia nerti į pačią blogio tirštumą, idant nesusiteptų savo švaraus rūbelio, niekados nebus gili, visavertė, ištraukianti iš gelmenų tikrus ir tvarius pavidalus. Įdomiai šią dilemą sprendžia Aldona Elena Puišytė. Ji rašo: "Žinoma, poetas gali tapti epochos ar žmogaus dvasios nuopuolio reiškėju. Toks buvo Šarlis Bodleras. Tačiau tai didelio talento kūrėjas, atskleidęs ne tik savo sielos disharmoniją, gilesnį žmogaus širdies pažinimą, joje glūdintį blogio pradą, bet ir harmonijos, idealo ilgesį". Taigi – jei nesi apdovanotas dideliu talentu, geriau jau nelįsk į tą apnuodytą pasaulį, nes tavęs gali ir neaplankyti idealo ilgesys. Baisu – taip ir liksi murkdytis toje pekloje. Aldona Elena Puišytė, net sąmoningai nesiekdama, nusakė tai, kas veriasi iš šiandieninės mūsų poezijos (turiu galvoje skelbiamą almanache). Nuovargis, mizerija, baimė eiti iki galo, iki slėpinių siaubo, bet apie tai kiek vėliau.
Monologišką poečių šnekėjimą apie šviesos ilgesį buvo sumanyta papildyti poetų atsakymais į sudarytojos pateiktą klausimyną. Labai nesmagu pasakyti, kad klausimynas sugalvotas nevykusiai, klausimai formalūs, be vidinės intrigos, tad neprovokuoja poetų ir atsiverti. O kaip klausiama, taip ir atsakoma. Gražiausiai iš tų klausimų išsisuko Donaldas Kajokas, lakoniškais atsakymais sugebėdamas neįsivelti į banalybių tankmes. Štai klausimas ir atsakymas: "Ar dedate lygybės ženklą tarp savojo balso, savojo kelio ieškančio poeto ir asmenybę tobulinti pasiryžusio žmogaus? Gal antrasis dėmuo neprivalomas pirmajam? Bijau, kad privalomas. Greičiau pirmasis dėmuo neprivalomas antrajam".
Robertas Keturakis buvo ne toks atsargus kaip kolega Donaldas Kajokas. Atsakinėdamas pamėgino pafilosofuoti ir taip susipainiojo, kad net gaila žmogaus. Dovilė klausia: "Kas dažniau jus ištinka – džiaugsmas ar nepasitenkinimas, netgi nusivylimas, stebint jaunųjų poetų (poečių) kūrybinį kelią?" Robertas atsako: "Kūryba suteikia visagalybės nuojautą, ir ne tiek svarbu žemiškajame gyvenime aiškintis – gal toji visagalybės nuojauta yra tik mūsų dvasinės esaties nuosavybė, gal šventvagiaujame, pasivadindami ją – kaip dalį savo tikėjimo...
Be kūrybos mus greitai sutraiškytų gyvo pasaulio vienišumas". Taigi, broliai ir seserys poetai ir poetės, nėra ką pridurti, kai neįmanoma suvokti, apie ką kalba.
Iš Sigito Gedos atsakymų sklinda ramus žinojimas ir nuovargis, koks ateina po didelių kelionių, laimėtų ir pralaimėtų maištų, iš Kornelijaus Platelio – atsainus išeikvotų "batareikų" nuobodulys.
Būtų pats laikas ir žodį kitą tarti apie almanacho poeziją, kokie ten vertybinės vertikalės, gėrio, šviesos ir švytėjimo reikalai? Jau buvo šnekėta, almanachas sumanytas kaip pozityvi atsvara chaosą, šlykštybes eksponuojančiai ir dauginančiai kūrybai. Tačiau tokios almanache neaptikau. Kaip čia išeina, ar geroji Dovilė pasirūpino skaitytoją apsaugoti nuo to dvasios taršalo, o gal tas dehumanizuotas elementas pabūgo stoti viešon dvikovon su pasirengusia ginti amžinas vertybes poetų kariauna? Jei tai Dovilės nuopelnas, tai negalėčiau jo pervertinti. Manding, almanachui būtų buvę į naudą, jei pamatytume tikras kautynes dėl vertybių. Kol tas blogis slapstosi už almanacho, kuriame matome tik mojavimą į tuštumą, eschatologinė batalija neįvyksta, kaktomis nesusitrenkiama, negirdėti trimitų, nežvanga ginklai, nežvengia žirgai, nežyra žiežirbos. Nieko nepadarysi, išsigando šėtono išpera ir į garbingą dvikovą nestojo. Na bet jei būtų stojusi, tai aukų tikrai ta gerųjų kariuomenė nebūtų išvengusi.
Kažkas poezijai yra atsitikę. Neveža, nekabina. Lindi poetai ir poetės lyg romios pelytės ir pelėnai savo narveliuose, rašo eilėraštukus, kurie ir teisingi, ir gražūs, ir visi liūdnoki, graudoki, nors prie širdies dėk. Gal pakaktų pacituoti visą radauskiškai sustyguotą Daivos Čepauskaitės eilėraštį "Miegas" (beje, juo almanachas ir pradedamas), kuriame pasakyta apie mūsų dvasios ir poezijos būklę taip, kad geriau ir nepasakysi:

Šiltai susirangęs pasaulis užmigo,
snukutį įspraudęs į debesio vilną,
užsnūdo sustingusi dulkė ant knygų,
ir miego graužtukų kišenėse pilna.

Užmigo balti švyturiai ir laivyno
krante nesulaukė, jis jūroje supos,
užmigo vanduo, nieko neatgaivino,
ir pienas užmigo lyg perlas ant lūpos.

Užsnūdo degtuko galva ir nusviro,
sušnypštęs lengvai nusižiovavo dūmas,
ir knarkė visi nuo didvyrio lig vyro,
užmigo šlovė, sąšlavynas, godumas.

Užmigo virėjai, būrėjai, chorėjai,
fanfaros, fakyrai ir jambai ligoti,
ir pats supratai, kad tik miego norėjai
ir nieko daugiau, tik miegoti, miegoti.

Užmigo plunksnakočiai, tušas, aliejus,
ir popieriaus lapai, ir lauro, ir figų,
ir upė miegodama net išsiliejo.
Užmigo pasaulis. Ir vaikas užmigo.


Nuostabiai gražiai ir tiksliai sueiliuota diagnozė – letargas. Ir kas iš to snūdo galėtų prikelti miegančius karalaičius ir karalaites, kaip beveik prieš šimtmetį riktelėjo keturvėjininkai ar prieš pusę šimtmečio Algimantas Mackus savo rinkiniu "Neornamentuotos kalbos generacija ir Augintiniai" 1962-aisiais. Nusidėjėlių, tuštumos gamintojų neminėsiu dėl vietos stokos. Visi jie atitinka kaip kokiame "Eurovizijos" dainų konkurse festivalinio almanacho standartą ir formą. Nestandartinė gal tiktai Vidmantė Jasukaitytė su savo indėnišku šamanizmu, kerėjimais ir užkalbėjimais. Standartinė meilė, standartiniai peizažėliai – rytietiški ir lietuviški – su antelėmis, rūkais, žvaigždėtom naktim ir mėnuliais, su ilgesiais, rasos lašeliais, gėlelėm ir gerais nukankintais už mus Dievuliais, su pasivažinėjimu po pasaulį, parvažiavimais į kaimą ir naiviais nustebimais, kad dar yra medžių ir paukš­čių, kurių pavadinimai ir vardai kažkur dingę, – noris apie tai gražiai pakalbėti, bet nėra kalbos. Švarūs ir poetinei kalbai nenusidėję almanache, man regis, tik trys poetai: Vladas Braziūnas, Stasys Stacevičius ir Stasys Jonauskas. Malonu juos skaityti. O to ir gana. Nereikia iš kitų per daug norėti. Jei nepatinka, juk gali ir neskaityt arba pasirašyt pats tokių eilėraščių, kurie pačiam ir patiktų. Gal ne tiesą sakau?..
 

Skaitytojų vertinimai


27349. krankt2006-05-29 01:01
Ak, tie vyrai...jiems tik kariauti, irodineti, kieno ilgenis ir kietesnis...Nejau nebegalima gyventi arba bent jau pasvajoti, tegul net poezijoje, apie nekariavima? Bet ir vel -negali ant ju pykti - nuskriaude juos Gamta Motina, nuskriaude...

27362. Korra2006-05-29 09:15
Jeigu, kaip rašo L.Jakimavičius, almanache švarūs ir poetinei kalbai nenusidėję tik trys poetai (ir juos sumini), tai reikia suprast, kad ir jo cituota bei girta Čepauskaitė (neminima tarp trijų) - taip pat nusidėjus ir jos eilėraščiai taip pat prasti?

27368. Vailokas2006-05-29 09:37
Kertu lažybų, kad almanache yra ir Korros eilėraščių, kurių L.J. nepagyrė. Ar ne iš čia, mergele Korra, ir tavo dirglus susierzinimas?

27370. aaa,2006-05-29 09:38
tai almanachą sudarė Dovilė, o Agnė Biliūnaitė čia niekuo dėta. o gal tai tik Jakimavičiaus sąmonės spragos...

27371. Korra to Vailokas2006-05-29 09:41
Ne, aš visai nesusierzinus, eilėraščius esu rašius, bet seniai jie dūla vaikystės stalčiukuose, bet Jakimavičius bedaugiažodžiaudamas šiek tiek, man regis, susipainiojo. Jis parašydavo ir šmaikščiau, ir lakoniškiau ir pasakydamas daugiau, o dabar tik tokia kritinė košelė - apie eilėraščius, pavyzdžiui, nieko nekalba, vien tik apie pokalbius. Žinoma, apie pokalbius kalbėti lengviausia - poetai juk ne filosofai, dažnai nusišneka, tad recenzentui yra kur prasisukti.

27373. Korra to išsižiojėliui aaaa2006-05-29 09:45
Agnė Biliūnaitė yra LRS užsienio skyriaus sekretorė, tad rūpinasi, kad visi atvažiuojantys svečiai iš užsienio būtų išversti ir jų kūryba sukišta į PP almanachą. Tik tiek ji susijus su almanachu - svečių, kad ir grafomanų gi negali neįdėt, tad Dovilė čia kaip ir nesudarytoja, tačiau visas kitas almanachas yra Zelčiūtės darbo, taip sakant, vaisiu. Nereikia stovėt išsižiojus, o tiesiog užtenka atsiversti almanachą ir persiskaityt - kas sudarytojas, kas vertėjas, kas poetas. Išsižiojėliai mane nervina, jeigu dirbčiau su išsižiojėliais iš karto bankrutuotume.

27375. Vailokas2006-05-29 10:02
Įdomu būtų paskaityti tamistos eilių, o tai skaitome vien tik nepoetinius senstelėjusios moterėlės verdiktus. Nesiginčysiu, esi labai verdiktabili, bet kartais pirmadieniais norisi ir kažko daugiau, kad užsikabintum visai savaitei.

27394. nuomonė2006-05-29 14:52
Nieko ta Čepauskaitė naujo nepasakė nukopijavusi labai gero Josifo Brodskio eilėraščio apie miegą mintį ir kitaip ją pateikusi.

27435. faina2006-05-29 23:11
ta senmergė Korra, myliu tokias energingas... ačiū už išsamų paaiškinimą.

27441. krankt > faina2006-05-29 23:19
Ar jau patikrinai Korros duomenis, kad zinai, jog ji senmerge? Ir aplamai, kuo netekejusios blogos?

27457. Death dealer2006-05-30 01:19
Korra nebloga mergina, tik gryna Gemini pagal zodiacą įtariu :)

27480. kasta2006-05-30 10:47
Vėl ta nesibaigianti pasaka apie tą Korrą- jau tas palangėnas asilėnas edva su ja nusikariavo ligi nevilties Tilto...Pakalbėkite apie Almanachą ir L.Jakim. recenziją: ar siejasi Almanacho tendencijos ir Recenzijos įžvalgos; ar prošal parašyta, ne temon...

27496. Grumstas2006-05-30 15:20
Temon temon, varciau ašei tą Almanachą. Bet faktas tas, kad stengdamasis suminėti visus akivaizdžius trūkumus, Jskimavičius kvapo geriems dalykams pritrūko, kurie, ko gera, yra ne tokie akivaizdūs...

27498. vs2006-05-30 15:41
iš tiesų PP pradeda atrodyti kaip mūsų krepšinio rinktinė: vieni gal nebegali, kiti gal nebenori... revoliucinė situacija... pats laikas kokį dieduką iš užsienių traukiniu parsisiųst

27500. vs2006-05-30 16:04
dar pasipiršo palyginimas: Liudviko komentarai kaip nedidelio miestelio linksmybės namų laikytojo, kuriam norėtųsi, kad nors kartą gal kaip nors kitaip... šviežiau... aštriau... su pirmaprade aistra... o negausūs lankytojai džiaugiasi, kad iš viso nepamiršo, ko į tuos namus užsuko

27613. IVS2006-06-02 13:45
kaip noreciau pasimyleti

E.Red.: Komentaro autoriaus IP 213.190.46.140, host name gate.andernetas.lt


27644. vs2006-06-03 17:08
is tikruju, vesokas pavasaris (buvo)

27694. taigi kaipgis2006-06-04 17:26
Liudvikėlis vertina iš savo personalinės varpinės ir tame nieko blogo, nes jis į lit. kritiką ir nepretenduoja, Jis tik išsako savo nuvragusią nuomonę, pazyzia, o kad jis nepastebi jurgos Ivanauskaitės ar Birutės Mar, tai nieko keisto. Tokie dalykai nėra rėksmingi ir tiek pastebimi, kad pramuštų nuovargį...

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 12 iš 12 
21:34:30 Oct 30, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba