Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2005-10-28 nr. 3068

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Rainer Maria Rilke.
RUDUO
33
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI1
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

AKTUALIJOS 
• Józef Życiński, Liublino Arkivyskupas.
ESKIMAI TROPIKUOSE
4
• Vytautas Narbutas.
PRARADIMŲ METAI
19

FOTOGRAFIJA 
• Dovilė Zelčiūtė.
ALEKSANDRAS OSTAŠENKOVAS: ZONA
4

PDR KONFERENCIJOS PRANEŠIMAI 
• Elena Baliutytė.
KAS ŠIANDIEN AUGINA PRASMES?

KNYGOS 
• Jonas Mikelinskas.
DALYKAI, APIE KURIUOS NORI GALVOTI
4
• SVIESK AKMENUKĄ
• LAŠANTIS RUDUO1
• SUSAPNUOTI GYVENIMAI
• NAUJOS KNYGOS

LITERATŪRA 
• Karolis Baublys.
VERTIMO KRITIKA MERDĖJA
2

DAILĖ 
• Jurgita Ludavičienė.
GINTARAS VISAIP, ARBA KIEK SVERIA LAUREATO PUOKŠTĖ
1

TEATRAS 
• Ridas Viskauskas.
TEATRO SKERSPJŪVIS ANDERSENO "PEILIUKU"
4
• VILNIUJE – JAUNŲJŲ DRAMATURGŲ KLUBAS

MUZIKA 
• KAIJA SAARIAHO: "LAIMINGIAUSIA ESU RAŠYDAMA MUZIKĄ"8
• Vitalija Mockutė.
NUOTRUPOS
26

PAVELDAS 
• RADVILŲ RŪMUOSE – NIDOS KOLONIJOS DAILININKAI

MENO DIS/KURSE* 
• Alan Riding.
PARODA PARYŽIUJE KONSTATUOJA: DADA JUDĖJIMAS TĘSIASI

POEZIJA 
• ARVYDAS GENYS1

PROZA 
• Jonas Mikelinskas.
AŠ IR KITI
3
• Jonas Mikelinskas.
VILNIAUS POKERIS
24
• Jonas Mikelinskas.
LIBERALĖ
2

VERTIMAI 
• Jerzy Pilch.
LAISVAS JUDĖJIMAS

JAUNIMO PUSLAPIS. PDR KONFERENCIJOS PRANEŠIMAI 
• Donatas Petrošius.
ŽEMĖ, KAIP JUDANTI PAVOJINGA STICHIJA LIETUVIŲ POEZIJOJE
1

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Lukas Devita.
LITERATŪRA VIETOJ PARTITŪROS

KRONIKA 
• MITŲ GRIOVĖJAI1
• "MEILĖS PAGAL GRAFIKĄ" PREMJERA2
• KŪRYBINĖ KINO STOVYKLA "SKALVIJOJE"
• DRAMATURGIJOS FESTIVALIO "VERSMĖ" SKAITYMAI
 DVASININKŲ INDĖLIS Į VILNIAUS KULTŪRINĮ GYVENIMĄ
• NESLAPTAS SUSIRAŠINĖJIMAS17

SKELBIMAI 
• VU BIBLIOTEKOS ADOMO MICKEVIČIAUS MUZIEJAUS POEZIJOS KLUBAS SKELBIA
• "NEXT FESTIVAL" KVIEČIA1
• KULTŪROS MINISTERIJA PRIIMA PASIŪLYMUS
• LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA PRIIMA
• KULTŪROS MINISTERIJA PRIIMA PASIŪLYMUS

DE PROFUNDIS 
• RETRO: NUO RECENZIJOS IKI ANEKDOTO8

KRONIKA

DVASININKŲ INDĖLIS Į VILNIAUS KULTŪRINĮ GYVENIMĄ

[skaityti komentarus]

Spalio 6 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įvyko mokslinė konferencija "Vilniaus kultūrinis gyvenimas: dvasininkų vaidmuo 1900–1945". Tai šeštoji to paties ciklo konferencija. Visas jas organizavo instituto mokslo darbuotoja Alma Lapinskienė, įžangos žodyje priminusi ankstesniųjų pobūdį: pirmoji, surengta 1996 m., buvo skirta 1900-1918 m. laikotarpiui, antroji – tarpukariui, trečioje kalbėta apie karo metus, ketvirtoji buvo skirta Petro Vileišio asmenybei, penktoje konferencijoje apžvelgtas moterų indėlis į Vilniaus kultūrinį gyvenimą. Keturių konferencijų medžiaga išleista atskirais leidiniais, penktosios rengiama spaudai. Instituto direktorius Algis Kalėda pasveikino susirinkusius – įvairių tautybių pranešėjus ir palinkėjo gero darbo.

Ilona Čiužauskaitė pranešime "Vaižgantas: už tautinę kultūrą ir nepriklausomą Lietuvą" nušvietė Vaižganto veiklą Vilniuje neramiausiu laikotarpiu – 1918–1919 m., išryškindama jo aktyvią pilietinę poziciją – nesitaikstymą su vyravusia kultūrine ir politine izoliacija. Apie arkivyskupą Mečislovą Reinį susirinkusiems papasakojo Aldona Vasiliauskienė. Ji priminė, jog jis buvo pirmasis lietuvis, apgynęs filosofijos daktaro disertaciją. Parvykęs iš Friburgo ir ėmęs dirbti Vilniuje, M. Reinys iškart pajutęs pedagoginės ir psichologinės literatūros stoką, todėl pats ėmęsis versti, rašyti vadovėlius. Su Vilniumi susiję trys M. Reinio šviečiamosios veiklos laikotarpiai, iš kurių paskutinysis (1940–1948) pasibaigia tardymais, kalėjimu ir tremtimi, dvasininkui atmetus siūlymus bendradarbiauti su sovietiniu saugumu. Kunigas Vaclovas Aliulis kalbėjo apie Vilniaus miesto mokyklų kapelionus – įsidėmėtinas asmenybes. Dalis kapelionų, sovietams užėmus Vilnių, buvo sušaudyti dėl jų užimamų pareigų.

Lietuvos karaimų dvasininkų vaidmenį, siekiant išsaugoti tautinį tapatumą 1900–1945 m., nušvietė Halina Kobeckaitė, pažymėjusi, jog karaimų kultūriniame gyvenime dvasininkų veikla buvo itin svarbi. Mieczysławas Jackiewiczius apibūdino kunigą Janą Kurczewskį, 1881–1916 m. Vilniuje žinomą sielovadininką, pamokslininką, Vilniaus diecezijos istoriką ir pirmąjį Mokslo bičiulių draugijos pirmininką. Apie kunigą Vincentą Hadleuskį, baltarusių nacionalinio judėjimo 1930-1940 m. vadovą ir ideologą, pranešimą padarė Nina Petkevič. Kito baltarusių dvasininko S. Hliakouskio visuomeninę ir leidybinę veiklą Vilniuje aptarė Gendrikas Petkevičius. Pranešėjas pabrėžė, jog kunigas S. Hliakouskis organizavo ne tik religinės, bet ir grožinės literatūros bei žurnalo vaikams leidimą. Pavelas Lavrinecas pranešime "Vilniaus ir Lydos arkivyskupas Teodosijus ir prof. M. Zdziechowskis" kalbėjo apie šių dvasininkų dialogą bei tarpusavio supratimą, teigdamas, jog jų pozicija atskleidžia svarbų Vilniaus, kaip dviejų krikščioniškų konfesijų sąveikos erdvės, aspektą.

Daug dėmesio konferencijoje buvo skirta lietuvių dvasininkų visuomeninei ir kultūrinei veiklai. Apie kunigų – lietuviškų organizacijų vadovų – nuopelnus Vilniaus kultūrai kalbėjo Jūratė Burokaitė. Kunigo Prano Bieliausko veiklą, remdamasi jo išlikusiais dienoraščiais, apibūdino Audronė Augaitytė. Apie kunigą Kristupą Čibirą, redaktorių ir publicistą, aktyvų Vilniaus lietuvių spaudos bendradarbį, pranešimą padarė Aldona Žemaitytė. Kunigo Juozapo Stankevičiaus asmenybę bei jo nuopelnus Lietuvos kultūrai nušvietė Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, išryškindama jo, kaip lituanistinės medžiagos rinkėjo, veiklos prasmę. Dainora Juchnevičiūtė aptarė kunigų Konstantino ir Juozapo Stašių indėlį į Vilnijos kultūrinį ir visuomeninį gyvenimą – besimokančio jaunimo rėmimą ir lietuvių kalbos puoselėjimą. Kunigų Jono Skruodžio ir Vinco Zajančkausko literatūrinius darbus įvertino Alma Lapinskienė, daug dėmesio skirdama 1924 m. išėjusiam V. Zajančkausko "Lietuvių literatūros vadovėliui". Anelė Vosyliūtė pranešime "Dvasininkų galia: tarp sakralumo ir socialumo" dvasininkų vaidmenį visuomenės gyvenime vertino sociologės žvilgsniu.

Konferencijoje buvo perskaityta 15 pranešimų. Dalyvavo mokslininkai, dvasininkai. Konferencijos medžiaga, papildyta į konferenciją atvykti negalėjusių pranešėjų straipsniais, bus išleista atskiru leidiniu.

EUGENIJUS ŽMUIDA

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 9 iš 9 
21:33:56 Oct 30, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba