Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2008-05-23 nr. 3191

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Justinas Marcinkevičius.
NAKTĮ UŽKLUPTAS ŽAIBO
15
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

AKTUALIJOS 
• Juozapas Kazimieras Valaitis.
DRĄSIOS ŠALIES STRATEGIJOS IR ŠVENTĖS
1
• Astrida Petraitytė.
NETAKTIŠKAS APJAKĖLĖS RETORINIS KLAUSIMASA
1

POEZIJOS PAVASARIS 
• Benediktas Januševičius.
POEZIJOS PAVASARIO PRADŽIOS PUOKŠTĖ
4
• Benediktas Januševičius.
DU „POEZIJOS PAVASARIO“ PRISTATYMAI PIRMADIENĮ
• Benediktas Januševičius.
PIRMASIS, PENKIOLIKTASIS PAVASAR(ĖL)IS PAJIESYJE
• TARPTAUTINIS POEZIJOS FESTIVALIS POEZIJOS PAVASARIS 20081
• MOKSLEIVIŲ POEZIJOS SKAITYMAI „AUGAME KARTU SU EILĖRAŠČIU“
• DU APUOKU

KNYGOS 
• LIETUVIŲ KALBOS ENCIKLOPEDIJA
• „ŽEMAIČIŲ DZŪKAI: TEKSTAI SU KOMENTARAIS“
• „DUONA LIETUVIŲ BUITYJE IR PAPROČIUOSE“2
• „SENOVĖS LIETUVIŲ MITOLOGIJA IR RELIGIJA“
• Vaiva Žiauberienė.
TRYS DIDŽIOSIOS MARCINO ŚWIETLICKIO SILPNYBĖS
• (PA)SKAITINIAI2
 NAUJOS KNYGOS

TEATRAS 
• Marius Kraptavičius.
SU ALIODIJA RUZGAITE – JOS LAISVĖS ALĖJOMIS
2

KINAS 
• Barbara Gruszka-Zych.
GYVENIMAS NEPRIVALO BŪTI PATOGUS

MUZIKA 
• MUZIKOS KOMPONAVIMO PRINCIPAI: MUZIKOS ARCHETIPAI

DAILĖ 
• Arūnas Uogintas.
V BERLYNO ŠIUOLAIKINIO MENO BIENALĖ SKULPTŪRŲ PARKO PARADOKSAI
5
• Ona Gaidamavičiūtė.
MIRĘ, BET GYVI: ŠAMANAS IR TANAKA
3

POEZIJA 
• EUGENIJUS IGNATAVIČIUS 3

PROZA 
• Tomas Šinkariukas.
SPIRITIZMO SEANSAS
3

VERTIMAI 
• Marguerite Yourcenar.
KORNELIJAUS BERGO LIŪDESYS
1

AKTYVIOS JUNGTYS/ ŠIUOLAIKINIS MENAS 
• Jelena Šalaj.
„NAUJASIS BALTIJOS ŠOKIS ’08“: TENDENCIJOS IR IŠIMTYS
1

AKTYVIOS JUNGTYS/ JAUNIMO PUSLAPIAI 
• Mindaugas Peleckis.
KOMPOZITORIUI RAIMONDUI RAŠPOLIAUSKUI SVARBIAUSIA – TYROS VAIKO AKYS
1
• SKELBIAMAS 2008-ŲJŲ EUROPOS KULTŪRŲ DIALOGO METŲ JAUNŲ ŽURNALISTŲ KONKURSAS

KRONIKA 
• PRAMOGŲ METAS
• KREIPIMASIS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĘ DĖL BALTŲ KULTŪROS SKYRIAUS IŠLAIKYMO,1
• JURGIS (GEORGIJUS) BIALOBŽESKIS 1938 05 12–2008 05 151
• AKCIJA „TEATRAS – VAIKAMS“

DE PROFUNDIS 
• Egidijus Jurgelionis.
KAREIVIO GRAFOMANO LAIŠKAS MAMAI
4
• RES LUDENTES/ŽAIDŽIANTYS DAIKTAI
• ARTŪRAS LIUTVINAS2

KNYGOS

NAUJOS KNYGOS

[skaityti komentarus]

MENAS. FOTOGRAFIJA

Antanas Česnulis : [drožinių ekspozicija / sudarytojas Antanas Česnulis]. – [Kaunas] : Lututė, 2008. – [56] p. : iliustr., portr. – Santr. angl. – Tiražas [5000] egz. – ISBN 978-9955-37-025-3

Klaido Navicko karpiniai : [albumas]. – Utena : Utenos Indra, 2008 (Utena : Utenos Indra). – 155, [1] p. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-9955-676-77-5 (įr.)

Lietuvos grafika, 1918-1940 = The graphic arts in Lithuania, 1918-1940 / Giedrė Jankevičiūtė. – [Vilnius] : E. Karpavičiaus leidykla, [2008] ([Vilnius] : Sapnų sala). – 240 p. : iliustr. – Santr. angl. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-9650-9-1 (įr.)

Lietuvos medžiai Antano Krištopaičio akvarelėse = Lithuanian trees. The watercolours of Antanas Krištopaitis = Litauens Bäume in den aquarellen des Antanas Krištopaitis = Литовские деревья в акварелях Антанаса Криштопайтиса : [albumas / į anglų kalbą vertė Albina Strunga, į vokiečių kalbą vertė Bernd Gliwa, į rusų kalbą vertė UAB „Lauva“]. – Kaunas : Lututė, [2008] ([Vilnius] : Logotipas). – 167, [1] p. : iliustr., portr. – Gretut. tekstas liet., angl., rus., vok. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-9955-37-019-2 (įr.)

Visas Čiurlionis / Vytautas Landsbergis. – Vilnius : Versus aureus, [2008] (Vilnius : Logotipas). – 647, [1] p. : iliustr., nat. – Santr. angl. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-34-075-1

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

70 mylių iki rojaus : apysaka / Robert Klement ; iš vokiečių kalbos vertė Angelė Barkauskienė. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2008 (Kaišiadorys : AJS sp.). – 126, [1] p. – Tiražas 1300 egz. – ISBN 978-9955-16-219-3

Arbogasto byla : kriminalinis romanas / Thomas Hettche ; iš vokiečių kalbos vertė Regina Ivanauskienė. – Vilnius : Versus aureus, [2008] ([Vilnius] : Logotipas). – 414, [1] p. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9986-16-609-2 (įr.)

Bibliotekininkas : romanas / Judith Kuckart ; iš vokiečių kalbos vertė Romualda Brastavičienė. – Vilnius : Versus aureus, [2008] ([Vilnius] : Logotipas). – 246, [1] p. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9955-34-076-8 (įr.)

Broliai Karamazovai : keturių dalių romanas su epilogu / Fiodoras Dostojevskis ; [iš rusų kalbos vertė Motiejus Miškinis]. – 4-oji laida. – Vilnius : Margi raštai, 2008– . – (Įr.)

T. 1. – 2008 (Kaunas : Spindulys). – 547, [5] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9986-09-334-3

Demonas ir panelė Prym : [romanas] / Paulo Coelho ; iš portugalų kalbos vertė Irena Nutaitė. – 6-oji laida. – Vilnius : Vaga, [2008] (Vilnius : Spauda). – 223, [1] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 5-415-01819-0 (įr.)

Gaudi mįslė : romanas / Esteban Martķn, Andreu Carranza ; iš ispanų kalbos vertė Alma Naujokaitienė. – Vilnius : Versus aureus, [2008] (Vilnius : Logotipas). – 446, [2] p. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-9955-34-080-5 (įr.)

Geriausia diena – šeštadienis : romanas / Ona Miliukaitė-Delonienė. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Kaunas : Aušra). – 284, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-24-827-9 (įr.)

Gyvenimo sūkuriuos : eilėraščiai / Vanda Boreikienė. – Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka, 2008. – 71, [1] p. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-9955-36-169-5

Ilgesio pėdom : [eilėraščiai] / Gitana Strelčiūnienė, Mindaugas Bružas. – Pasvalys [i.e. Panevėžys] : Panevėžio spaustuvė, 2008 (Panevėžys : Panevėžio sp.). – 22, [2] p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-9955-694-37-3

Įslaptinta byla : romanas / Alfredo Abarca ; iš ispanų kalbos vertė Arvydas Makštutis. – Vilnius : Vaga, 2008 (Kaunas : Aušra). – 519, [1] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-5-415-01998-4 (įr.)

Išguitas angelas : meilės romanas / Per Olov Enquist ; iš švedų kalbos vertė Zita Mažeikaitė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2008] (Kaunas : Spindulys, 2007). – 110, [1] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9986-39-516-4 (įr.)

Kalbantys šešėliai : poema / Alvydas Augustinas Jegelevičius. – Vilnius : Versus aureus, [2008] (Kaunas : Aušra). – 175, [1] p. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-34-078-2

Keistuolio išmintis, arba Žano Žako Ruso mirtis ir triumfas : [romanas] / Lion Feuchtwanger ; iš vokiečių kalbos vertė Viktoras Katilius. – 2-oji laida. – Vilnius : Margi raštai, 2008 (Vilnius : Spauda). – 520, [6] p. : portr. – (Panteonas, ISSN 1822-8542). – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9986-09-350-3 (įr.)

Kregždės praauga dangų : poezijos rinktinė / Bronė Liniauskienė. – Klaipėda : Eglės leidykla, 2008 (Vilnius : Standartų sp.). – 197, [7] p. : iliustr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-542-57-5 (įr.)

Kuršių vikingai : istorinis romanas, saga ar senovės latvių detektyvas? / Valdis Rūmnieks, Andrejs Migla ; iš latvių kalbos vertė Dzintra Elga Irbytė. – Vilnius : Vaga, 2008 (Kaunas : Aušra). – 437, [2] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-5-415-01991-5 (įr.)

Palik man tik mažytį žiburėlį : [eilėraščiai ir biografinė apybraiža] / Vilma Adomavičiūtė-Jankūnienė ; [sudarė Viktoras Jankūnas ; iliustracijos Juozo Vaičionio]. – Patais. 2006 m. leid. – Vilnius : [Ciklonas], 2008 (Vilnius : Ciklonas). – 464, [2] p. : iliustr., portr. – Tiražas [100] egz. – ISBN 978-9955-695-94-3 (įr.)

Permainingi vėjai : romanas / Almudena Grandes ; iš ispanų kalbos vertė Alma Naujokaitienė. – Vilnius : Versus aureus, [2008] (Vilnius : Logotipas). – 623, [1] p. – Tiražas 1800 egz. – ISBN 978-9955-34-079-9 (įr.)

Rojus : romanas / A.L. Kennedy ; iš anglų kalbos vertė Irena Jomantienė. – Vilnius : Versus aureus, [2008] (Vilnius : Logotipas). – 390, [1] p. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9955-34-077-5 (įr.)

Ruduo. Rugsėjis. Rūdys… : eilėraščių rinktinė / Juozas Marcinkevičius. – Vilnius : Vaga, [2007] (Kaunas : Aušra). – 95, [1] p. – Tiražas 350 egz. – ISBN 978-5-415-02007-2

Sielos atodangos : apsakymai, eilėraščiai / Aldona Ivaškevičiūtė-Blažienė. – [Kaunas] : Aušra, 2008 (Kaunas : Aušra). – 159, [1] p. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-9955-532-85-9

Tibo šeima : romanas / Roger Martin du Gard ; iš prancūzų kalbos vertė Valys Drazdauskas. – 2-oji laida. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2008. – 4 d. – ISBN 978-9955-16-208-7

T. 4. – 2008 (Kaišiadorys : AJS sp.). – 558, [2] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-16-220-9

Vedybų karininkas : romanas / Anthony Capella ; iš anglų kalbos vertė Diana Kukainytė. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Vilnius : Vilniaus spauda). – 422, [2] p. – Tiražas 1300 egz. – ISBN 978-9955-24-918-4 (įr.)

Veidu į Užupį : eilėraščiai ir poema / Arvydas Genys. – Vilnius : Vaga, 2007 (Kaunas : Aušra). – 127, [1] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-5-415-01992-2

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Baisus vidurvasaris ; Stebuklinga žiema : [apysakos] / Tove Jansson ; iš švedų kalbos vertė Laima Bareišienė ; iliustravo autorė. – Vilnius : Garnelis, [2008] (Kaunas : Spindulys). – 283, [4] p. : iliustr. – (Troliai Mumiai). – Tiražas [1380] egz. – ISBN 9955-428-70-8 (įr.)

Jaunieji Vilniaus balsai : pirmasis Vilniaus miesto moksleivių publicistinių rašinių pilietine-patriotine tematika konkursas „Vilnius 2007“, Lietuvos valstybės artėjančio pirmojo paminėjimo 1000-mečio jubiliejaus proga / [sudarytojai Algirdas Čiučelis, Aleksandras Ragauskas]. – Vilnius : [Standartų spaustuvė] : Tytnagas, 2008 (Vilnius : Standartų sp.). – 111, [1] p. : iliustr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-488-30-9

Karališki Saulės pokštai : (pasaka ir mažiems, ir dideliems) / Edmundas Untulis ; [dailininkė Jurga Budrytė]. – Klaipėda : Eglės leidykla, 2008 (Vilnius : Standartų sp.). – 34, [2] p. : iliustr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-542-56-8

Koralaina : [apysaka] / Neil Gaiman ; [iš anglų kalbos vertė Vytas Pamerneckas ; iliustracijos Dave McKean]. – Vilnius : Bonus animus, [2007] (Vilnius : Standartų sp.). – 157, [2] p. : iliustr. – (Z-7 ; 2). – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9955-754-02-2

Kraujo giesmė : [romanas] / Melvin Burgess ; iš anglų kalbos vertė Vilmantas Vilkončius. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Vilnius : Vilniaus spauda). – 380, [2] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9955-24-742-5 (įr.)

Mažosios Laimiuko žinios : [literatūrinės istorijos] / Paulius Juodišius. – Vilnius : Nieko rimto, [2008] (Kaunas : Arx Baltica). – 126, [2] p. : iliustr. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-683-48-3 (įr.)

Paklausyk, ką šnara vėjas : [pasakėlės] / Lina Marmaitė-Snitkienė ; iliustravo Brigita Budrytė. – Kaunas : Lututė, 2008 ([Kaunas] : Aušra). – [48] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-37-022-2 (įr.)

Piratų gaudytojai : [apysaka] / Meike Haas ; iš vokiečių kalbos vertė Violeta Žemaitienė. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Kaunas : Spindulys). – 168 p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-24-797-5

Ptolemajo vartai : [romanas] / Jonathan Stroud ; iš anglų kalbos vertė Rita Kaminskaitė. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Vilnius : Vilniaus spauda). – 613, [2] p. – Ciklo „Bartimėjaus trilogija“ 3-ioji knyga. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-9955-24-800-2

Pūkuotuko išmintis : protingos labai mažo protelio meškiuko mintys : [sudaryta iš A.A. Milne’o knygos „Pūkuotuko pasaulis“ / į lietuvių kalbą vertė Virgilijus Čepaitis ; iliustravo Ernestas H. Shepardas]. – Vilnius : Garnelis, [2008] (Kaunas : Spindulys). – 72 p. : iliustr. – Tiražas [1544] egz. – ISBN 9955-428-59-7 (įr.)

Rašalo širdis : [apysaka] / Cornelia Funke ; iš vokiečių kalbos vertė Indrė Dalia Klimkaitė ; iliustracijos autorės. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Vilnius : Vilniaus spauda). – 453, [3] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-24-785-2 (įr.)

Stebuklinga slyva = The magic plum : [pasaka] / parašė ir nupiešė Paulius Juodišius ; [translation by Laima Sruoginis]. – Vilnius : Algarvė, [2008] (Kaunas : Aušra). – [20] p. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-9955-604-93-8

Tomas Baideklis : [apysaka] / Otfried Preußler ; iš vokiečių kalbos vertė Adomas Druktenis ; iliustravo Herbert Holzing. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Kaunas : Spindulys). – 86, [2] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-24-865-1 (įr.)

Tūkstančio šviesoforų šalyje : [eilėraščiai] / Zenė Sadauskaitė. – Kaunas : Naujasis lankas, 2008 (Kaunas : Judex). – 55, [2] p., įsk. virš. : iliustr. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9955-03-399-8

Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka

Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 17 iš 17 
21:32:37 Oct 30, 2011   
Feb 2009 Jun 2014
Sąrašas   Archyvas   Pagalba